Oscar Wilde cho biết:

Cổ phiếu Israel với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Cổ phiếu Israel này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Biến động 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
BLRNBLADE RANGER
606.13%323.8 ILA−3.05%−10.2 ILA
Bán
206.476K ILA24.535M ILS−1.48 ILS22Sản xuất Chế tạo
TIGITIGI
64.38%392.4 ILA4.78%17.9 ILA
Bán
79.253K31.099M ILA15.667M ILS−3.52 ILS18Sản xuất Chế tạo
INFR-MINFIMER-M
52.81%222.9 ILA−18.05%−49.1 ILA
Bán Mạnh
32071.328K ILA4.994M ILS−1.37 ILSDịch vụ Phân phối
FLYSFLYING SPARK
34.90%319.5 ILA16.61%45.5 ILA
Mua
26.562K8.487M ILA27.294M ILS−2.08 ILS47Hàng tiêu dùng không lâu bền
SNELSYNEL
23.41%1010.0 ILA16.09%140.0 ILA
Mua
207.217K209.289M ILA49.656M ILS1.148.83 ILS211Dịch vụ Công nghệ
BLTZBLITZ
20.18%47.4 ILA−10.57%−5.6 ILA
Bán Mạnh
150.632K7.14M ILA43.693M ILS−0.29 ILS33Tài chính
MGDAMIGDALOR
18.78%41.1 ILA4.85%1.9 ILA
Bán
205.35K8.44M ILA53.917M ILS57.890.01 ILS24Tài chính
BLNDBLENDER
15.30%441.6 ILA2.06%8.9 ILA
Bán
1.128K498.125K ILA42.458M ILS−2.22 ILS87Dịch vụ Công nghệ
ORBIORBIT
14.61%1980 ILA−9.88%−217 ILA
Bán
70.148K138.893M ILA534.096M ILS14.361.65 ILS188Công nghệ Điện tử
GIVOGIVOT PU
14.58%51.0 ILA−1.35%−0.7 ILA
Bán
6.011M306.58M ILA103.171M ILS−0.28 ILSNăng lượng Mỏ
CSURECANNASSURE
14.35%48.2 ILA6.17%2.8 ILA
Mua
13.5K650.7K ILA3.619M ILS−0.66 ILS30Tài chính
GOHOGOLDEN HOUSE
14.08%1173 ILA−2.09%−25 ILA
Mua
232272.136K ILA183.386M ILS2.185.37 ILS150Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PRIMPRIME ENERGY
14.00%209.4 ILA−8.16%−18.6 ILA
Bán Mạnh
46.779K9.796M ILA66.498M ILS−0.70 ILS19Công ty dịch vụ công cộng
TURBTURBOGEN
13.99%688.0 ILA9.14%57.6 ILA
Mua
14.587K10.036M ILA89.531M ILS−1.40 ILS33Dịch vụ Thương mại
AILNAXILION
13.69%65.7 ILA−7.07%−5.0 ILA
Bán Mạnh
222.411K14.612M ILA20.468M ILS50Tài chính
PPILPLASTOFIL
13.29%477.2 ILA−3.40%−16.8 ILA
Bán
7.747K3.697M ILA74.144M ILS4.161.15 ILS372Công nghiệp Chế biến
RZRRAZOR LABS
13.27%59.3 ILA−3.73%−2.3 ILA
Theo dõi
1.621K96.125K ILA22.105M ILS−0.70 ILS35Dịch vụ Công nghệ
HUMXHUMAN XT
13.12%170.3 ILA−7.65%−14.1 ILA
Theo dõi
332.496K56.624M ILA52.683M ILS65Công nghệ Sức khỏe
TECTTECTONA
13.06%25.0 ILA−2.72%−0.7 ILA
Bán Mạnh
214.145K5.354M ILA25.146M ILS−0.46 ILS13Dịch vụ Công nghệ
GLTCGLILEO TECH
12.86%39.2 ILA−6.89%−2.9 ILA
Bán Mạnh
112.335K4.404M ILA16.872M ILS−0.28 ILS1Dịch vụ Thương mại
PNAXPANAXIA ISRAEL
12.80%52.9 ILA9.07%4.4 ILA
Bán
58.466K3.093M ILA9.941M ILS−2.75 ILS130Tài chính
LUDNLUDAN
12.55%1449 ILA−8.12%−128 ILA
Bán Mạnh
60.38K87.491M ILA178.287M ILS1.137KDịch vụ Công nghiệp
NRGNNRGENE
12.11%279.7 ILA−7.60%−23.0 ILA
Bán Mạnh
35.379K9.896M ILA39.684M ILS−1.66 ILS55Công nghệ Sức khỏe
IMPCIMPACX
12.03%280.0 ILA−6.04%−18.0 ILA
Theo dõi
14.343K4.016M ILACông nghiệp Chế biến
HGGEHAGAG EURO
11.85%599.9 ILA−1.78%−10.9 ILA
Bán
10.081K6.048M ILA236.798M ILS−0.08 ILSTài chính
NALANALA DIGITAL
11.85%56.6 ILA−2.41%−1.4 ILA
Bán
97.68K5.529M ILA13.055M ILS3Khoáng sản phi năng lượng
ISRGISRAIR GROUP
11.80%172.4 ILA8.36%13.3 ILA
Sức mua mạnh
2M344.739M ILA61.182M ILS5.860.29 ILS624Tài chính
TMISTHEMIS
11.68%842.0 ILA−5.64%−50.3 ILA
Bán Mạnh
4.18K3.52M ILA55.334M ILS−1.69 ILS8Khách hàng Lâu năm
GLENGLOBE ENERGY PU
11.43%7.2 ILA−1.37%−0.1 ILA
Bán Mạnh
1.038M7.47M ILA3.461M ILSNăng lượng Mỏ
SALGSHALAG
11.36%985.2 ILA11.32%100.2 ILA
Sức mua mạnh
20.635K20.33M ILA325.282M ILS30.770.32 ILS121Công nghiệp Chế biến
TRPZTURPAZ
11.21%1023 ILA−9.55%−108 ILA
Bán Mạnh
282.822K289.327M ILA1.169B ILS0.70 ILS392Hàng tiêu dùng không lâu bền
SRACS.R ACCORD
10.94%3383 ILA−0.50%−17 ILA
Bán
8.947K30.268M ILA455.243M ILS46Tài chính
EMITF-MELBIT IMAGING-M
10.57%537.6 ILA−7.39%−42.9 ILA
Bán
4.536K2.439M ILA53.99M ILS−0.03 ILSTài chính
ISOPISRAEL OP PU
10.47%94.5 ILA9.88%8.5 ILA
Sức mua mạnh
658.503K62.229M ILA35.2M ILS−0.11 ILSNăng lượng Mỏ
WILKWILK
10.42%97.8 ILA0.20%0.2 ILA
Bán Mạnh
614.715K60.119M ILA66.101M ILS−0.34 ILSDịch vụ Thương mại
GEFRGEFFEN R&R
10.40%50.8 ILA−4.51%−2.4 ILA
Mua
257.245K13.068M ILA113.64M ILS21Công nghiệp Chế biến
HARLHAREL
9.93%2980 ILA−8.45%−275 ILA
Bán Mạnh
695.776K2.073B ILA6.849B ILS6.974.27 ILS4.932KTài chính
ORONORON GROUP
9.89%645.5 ILA−7.80%−54.6 ILA
Bán Mạnh
36.865K23.796M ILA437.055M ILS13.780.47 ILS394Dịch vụ Công nghiệp
BHNYBEEIO HONEY
9.84%125.7 ILA−5.49%−7.3 ILA
Bán Mạnh
75.228K9.456M ILA24.028M ILS−0.89 ILS21Tài chính
MGORMEGA OR
9.80%6767 ILA−7.38%−539 ILA
Bán Mạnh
106.817K722.831M ILA2.739B ILS5.5312.35 ILS28Dịch vụ Thương mại
INTLINTELICANNA
9.58%24.9 ILA−3.11%−0.8 ILA
Bán
169.723K4.226M ILA19.443M ILS−0.61 ILS8Dịch vụ Thương mại
NYAXNAYAX
9.57%6560 ILA−2.97%−201 ILA
Bán Mạnh
16.891K110.805M ILA2.219B ILS−3.47 ILSDịch vụ Công nghệ
GPSTPSAGOT GROUP
9.48%71.8 ILA3.01%2.1 ILA
Bán
147.644K10.601M ILA160.309M ILS79Tài chính
MYDSMYDAS
9.23%69.8 ILA−0.43%−0.3 ILA
Bán
56.882K3.97M ILA54.257M ILS−0.03 ILSTài chính
ARDARAD
9.17%5036 ILA7.17%337 ILA
Sức mua mạnh
78.309K394.364M ILA1.173B ILS2.88 ILS1.105KSản xuất Chế tạo
ARDMAERODROME GROUP
9.17%36.2 ILA5.85%2.0 ILA
Bán
498.029K18.029M ILA27.832M ILS89Dịch vụ Công nghệ
CELCELLCOM
8.88%1472 ILA7.21%99 ILA
Mua
458.507K674.922M ILA2.346B ILS14.251.04 ILS2.761KTruyền thông
EPITEPITOMEE MED
8.81%749.5 ILA4.74%33.9 ILA
Bán
611457.945K ILACông nghệ Sức khỏe
TOPSTOP SYSTEMS
8.76%921 ILA−8.05%−81 ILA
Bán Mạnh
5.19K4.782M ILA212.088M ILS509Dịch vụ Công nghệ
BULLBULL TRADING
8.71%441.3 ILA−4.48%−20.7 ILA
Bán Mạnh
2.682K1.184M ILATài chính
PCBTP.C.B TEC
8.68%210.6 ILA3.69%7.5 ILA
Bán
20.377K4.291M ILA145.055M ILS−0.03 ILS770Công nghệ Điện tử
CNZNCANZON
8.63%304.7 ILA−1.77%−5.5 ILA
Bán
5.697K1.736M ILA14.508M ILS−0.94 ILS3Dịch vụ Công nghệ
SMAGSMART AGRO PU
8.41%51.7 ILA−6.68%−3.7 ILA
Bán Mạnh
16.719K864.372K ILA10.74M ILS−0.07 ILS7Dịch vụ Thương mại
NXGNNEXTGEN
8.37%55.8 ILA1.27%0.7 ILA
Bán Mạnh
2.27K126.666K ILA23.928M ILS−0.20 ILSCông nghệ Sức khỏe
LSCOLESICO
8.34%290.5 ILA−7.54%−23.7 ILA
Bán Mạnh
119.837K34.813M ILA166.126M ILS8.990.32 ILS371Dịch vụ Công nghiệp
VRDSVERIDIS
8.34%1772 ILA−3.22%−59 ILA
Bán Mạnh
68.581K121.526M ILA2.572B ILS17.651.00 ILS630Vận chuyển
HODHOD
8.15%3562 ILA6.68%223 ILA
Mua
5.236K18.651M ILA414.804M ILS807Sản xuất Chế tạo
THESTHIRDEYE
8.07%192.2 ILA−0.57%−1.1 ILA
Bán Mạnh
19.164K3.683M ILA39.626M ILS−0.46 ILS43Dịch vụ Thương mại
RPACRAPAC
8.04%2613 ILA−6.55%−183 ILA
Bán Mạnh
35.643K93.135M ILA419.335M ILS6.014.35 ILS565Công nghệ Điện tử
SLCLSILVER CASTLE
7.95%611.2 ILA−3.38%−21.4 ILA
Bán
2.357K1.441M ILA11.548M ILS14Công nghệ Sức khỏe
ZOOZZOOZ POWER
7.93%107.0 ILA1.61%1.7 ILA
Bán
425.899K45.571M ILA69.31M ILS−0.77 ILS47Sản xuất Chế tạo
SKBNSHIKUN & BINUI
7.92%808.0 ILA−4.89%−41.5 ILA
Bán Mạnh
833.98K673.856M ILA4.085B ILS32.150.26 ILS8.529KDịch vụ Công nghiệp
BOLTBIOLIGHT
7.86%563.5 ILA−3.28%−19.1 ILA
Bán
408229.908K ILA27.039M ILS−1.72 ILS5Công nghệ Sức khỏe
GOLFGOLF
7.85%692.8 ILA1.66%11.3 ILA
Bán
15.352K10.636M ILA302.914M ILS−0.40 ILS2.259KHàng tiêu dùng không lâu bền
CRSMCARASSO MOTORS
7.83%2024 ILA7.77%146 ILA
Mua
46.422K93.958M ILA1.667B ILS5.004.27 ILS1.459KDịch vụ Phân phối
IESIES
7.77%27720 ILA0.47%130 ILA
Mua
1.835K50.866M ILA1.562B ILS4.6859.27 ILS5Tài chính
ALARALARUM
7.75%117.9 ILA4.99%5.6 ILA
Sức mua mạnh
455.992K53.761M ILA26.427M ILS−1.40 ILS50Dịch vụ Công nghệ
OPCEOPC ENERGY
7.75%2371 ILA−5.31%−133 ILA
Bán Mạnh
615.569K1.46B ILA5.606B ILS104Công ty dịch vụ công cộng
OVRSOVERSEAS
7.69%459.6 ILA−1.71%−8.0 ILA
Bán Mạnh
1.471K676.072K ILA248.652M ILS469Vận chuyển
ZPRSZEPHYRUS
7.65%1870 ILA−0.37%−7 ILA
Bán
6.927K12.953M ILACông ty dịch vụ công cộng
AUGNAUGWIND
7.63%193.2 ILA−5.53%−11.3 ILA
Bán Mạnh
49.717K9.605M ILA45.498M ILS−3.70 ILS49Sản xuất Chế tạo
LEVILEVINSTEIN ENG
7.51%26880 ILA−1.21%−330 ILA
Bán
2.088K56.125M ILA1.002B ILS5.3750.06 ILS133Tài chính
CNGLCANADA GLOBAL
7.44%403.3 ILA−4.72%−20.0 ILA
Bán Mạnh
4.797K1.935M ILA176.03M ILS89.820.04 ILSTài chính
LUZNLUZON GROUP
7.38%137.1 ILA2.24%3.0 ILA
Bán
253.706K34.783M ILA548.418M ILS13.860.10 ILS258Dịch vụ Công nghiệp
BRNDBRAND
7.33%262.8 ILA1.47%3.8 ILA
Mua
7.816K2.054M ILA133.98M ILS7.970.33 ILS250Sản xuất Chế tạo
GAGRGAON GROUP
7.27%330.0 ILA−3.11%−10.6 ILA
Bán Mạnh
38.981K12.864M ILA162.391M ILS11.620.28 ILS597Khoáng sản phi năng lượng
ZMHZMH
7.13%2136 ILA−5.28%−119 ILA
Bán Mạnh
4.028K8.604M ILA449.706M ILS6.573.25 ILS170Tài chính
SHNPSCHNAPP
7.08%1125 ILA−4.66%−55 ILA
Bán Mạnh
8.719K9.809M ILA152.593M ILS5.112.20 ILS363Dịch vụ Phân phối
ECPAECOPPIA
6.96%119.0 ILA6.25%7.0 ILA
Mua
1.524K181.356K ILA110.104M ILS−0.74 ILS183Sản xuất Chế tạo
BSENBET SHEMESH
6.96%9200 ILA4.33%382 ILA
Sức mua mạnh
22.413K206.2M ILA739.214M ILS63.471.45 ILS1.088KCông nghệ Điện tử
HNMRHANAN MOR
6.94%1293 ILA−4.15%−56 ILA
Bán
31.557K40.803M ILA231.035M ILS1.956.64 ILS122Khách hàng Lâu năm
BLRXBIOLINE RX
6.94%35.7 ILA0.28%0.1 ILA
Mua
276.126K9.858M ILA344.264M ILS−0.13 ILS49Công nghệ Sức khỏe
ILDCLAND DEV
6.92%2675 ILA−2.16%−59 ILA
Bán
106.454K284.764M ILA1.035B ILS2.7510.46 ILS87Tài chính
NSTRNORSTAR
6.91%812.3 ILA−3.44%−28.9 ILA
Bán Mạnh
89.053K72.338M ILA536.403M ILS−2.18 ILS103Tài chính
APLPAPOLLO POWER
6.90%1284 ILA−3.53%−47 ILA
Bán Mạnh
103.595K133.016M ILA594.061M ILS−1.57 ILS71Công ty dịch vụ công cộng
WESRWESURE GLOBALT
6.90%148.5 ILA−4.19%−6.5 ILA
Bán
30.454K4.522M ILA174.961M ILSTài chính
SVRESAVER ONE
6.86%104.2 ILA−3.61%−3.9 ILA
Bán
22.872K2.383M ILA30.226M ILS−1.62 ILS41Dịch vụ Công nghệ
VILRVILLAR
6.73%13940 ILA−0.43%−60 ILA
Bán
2.335K32.55M ILA2.47B ILS5.8823.70 ILS336Khách hàng Lâu năm
TEDETEDEA
6.56%874.4 ILA4.52%37.8 ILA
Mua
3.896K3.407M ILA46.869M ILS−0.47 ILSSản xuất Chế tạo
INCRINTERCURE
6.53%755.9 ILA−2.29%−17.7 ILA
Bán Mạnh
21.718K16.417M ILA368.865M ILS10.920.70 ILSCông nghệ Sức khỏe
ELALEL AL
6.52%470.4 ILA−1.96%−9.4 ILA
Mua
3.241M1.524B ILA853.263M ILS0.01 ILS3.485KVận chuyển
PENPENINSULA GROUP
6.50%184.3 ILA−2.33%−4.4 ILA
Theo dõi
28.961K5.338M ILA434.391M ILS8.950.21 ILS56Công nghiệp Chế biến
AQUAAQUARIUS EN
6.45%233.8 ILA2.14%4.9 ILA
Bán
22.507K5.262M ILA69.424M ILS88Sản xuất Chế tạo
MMHDMENORA MIV HLD
6.44%7899 ILA−3.79%−311 ILA
Bán
53.157K419.887M ILA5.077B ILS10.577.48 ILS3.533KTài chính
DLTIDELTA BRANDS
6.44%3994 ILA−2.16%−88 ILA
Bán Mạnh
4.246K16.959M ILA1.044B ILS10.313.87 ILS950Hàng tiêu dùng không lâu bền
SHOMSHOHAM BUSINESS
6.40%558.5 ILA1.31%7.2 ILA
Bán
230.078K128.499M ILA218.168M ILS6.050.93 ILS12Tài chính
DANEDANEL
6.37%22730 ILA−3.97%−940 ILA
Bán Mạnh
23.895K543.133M ILA1.283B ILS11.7619.44 ILS3.942KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MPPMORE PENSION
6.34%477.9 ILA2.14%10.0 ILA
Mua
52.081K24.89M ILA556.672M ILS41.920.11 ILS134Tài chính
DNYADANYA CEBUS
6.31%8700 ILA−2.09%−186 ILA
Mua
55.397K481.954M ILA2.793B ILS14.775.95 ILS2.046KKhách hàng Lâu năm
PTNRPARTNER
6.29%1639 ILA3.41%54 ILA
Bán
331.299K542.999M ILA2.955B ILS−0.53 ILS2.655KTruyền thông