Cổ phiếu Israel biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Israel trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PPMCN-MPHARMOCANN GLOBAL
59.71%126.0 ILA−14.34%1.017 K1.053.084 M ILS−5.35 ILS+76.92%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HHMAMHAMAMA
35.04%532.6 ILA+27.29%20.962 K28.0275.559 M ILS24.680.22 ILS−80.92%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PPNAXPANAXIA ISRAEL
28.63%8344 ILA−18.91%1.94 K11.1212.625 M ILS0.00%Tài chính
AAQUAAQUARIUS ENGINES
24.85%224.4 ILA+11.53%1.899 M2.9166.468 M ILS−2.12 ILS−84.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
NNXTGNEXTAGE THERAPEUTI
23.33%72.5 ILA+7.25%151.503 K0.4323.636 M ILS−0.13 ILS+90.44%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RRTMD-LRETAILMINDS TEC
22.22%54.0 ILA+22.73%210.312 K9.1024.491 M ILS0.00%Bán Lẻ
NNXGNNEXTGEN BIOMED LTD
18.00%108.2 ILA+3.34%17.857 K0.218.04 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BBULLBULL TRADING AND I
17.62%24.6 ILA+2.50%126.072 K0.193.403 M ILS−6.09 ILS−591.71%0.00%Tài chính
ROBOROBOGROUP
16.98%107.4 ILA−9.82%9.237 K0.2263.659 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
GGLTCGLILEO TECH
16.82%22.3 ILA−8.61%69.966 K4.559.199 M ILS−0.21 ILS−130.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
TRANTRUCKNET ENTERPRIS
15.59%91.9 ILA−9.46%269.877 K2.3518.389 M ILS−0.37 ILS+63.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBBLSBUBBLES INTERGROUP
15.15%36.2 ILA+4.93%109.581 K0.4627.11 M ILS9.950.04 ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBRILBRILL
14.67%1122 ILA+11.20%57.551 K4.2567.685 M ILS−3.85 ILS−176.00%22.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
THESTHIRDEYE SYSTEMS L
14.31%536.0 ILA+9.63%2.336 M5.36106.754 M ILS−0.03 ILS+99.17%0.00%Dịch vụ Thương mại
AARTSAIRTOUCH SOLAR LTD
14.06%45.0 ILA−10.54%102.404 K5.1018.046 M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
SSVRTSAVOREAT LTD
14.03%771.4 ILA−1.96%4.202 K3.6116.919 M ILS0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KKDSTKADIMASTEM
14.00%461.6 ILA−0.22%1.012 K0.5319.358 M ILS−2.92 ILS+71.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AARDMAERODROME GROUP
13.92%86.7 ILA+5.99%4.999 M3.1478.824 M ILS−0.01 ILS+93.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IIDMOIDOMOO LTD
13.28%588.1 ILA+4.35%11.998 K0.78−2.13 ILS−60.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TIGITIGI LTD
13.13%546.1 ILA−7.17%1.979 K0.1422.315 M ILS−3.26 ILS−18.59%0.00%Sản xuất Chế tạo
AASHOASHOT
13.03%2683 ILA+12.26%45.588 K2.39632.447 M ILS19.411.38 ILS+95.24%3.16%Công nghệ Điện tử
NNRGNNRGENE TECHS LTD
12.80%492.5 ILA+10.01%10.099 K0.9862.802 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
OORADORAD
12.59%58.2 ILA+9.40%70.861 K1.5754.304 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
WWATRWATER.IO LTD
12.30%111.7 ILA+1.27%18.41 K1.7010.227 M ILS−1.02 ILS−4.15%0.00%Công nghiệp Chế biến
IIMEDIMED INFINITY
12.03%77.0 ILA+4.05%8.531 K0.153.107 M ILS−1.31 ILS−162.08%0.00%Tài chính
GGLTLGILAT TELECOM
11.31%66.4 ILA+4.73%3.522 M7.0145.57 M ILS0.00%Truyền thông
BBLRNBLADERANGER LTD
11.11%69.8 ILA−4.25%13.272 K1.146.564 M ILS−1.35 ILS−30.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
MMLRNM.L.R.N PROJECTS
11.00%531.8 ILA−3.03%29.368 K1.84158.766 M ILS3.811.40 ILS−5.15%12.22%Tài chính
RRSELRSL
10.75%730.9 ILA−0.33%31.647 K7.5273.987 M ILS5.21%Công nghệ Điện tử
MMIFTMILLENNIUM FOOD-TE
10.73%56.2 ILA−3.77%70.145 K6.8018.379 M ILS0.00%Tài chính
RRVLRAVAL
10.71%238.1 ILA−9.64%635.589 K16.33195.322 M ILS9.84%Sản xuất Chế tạo
PPBTPURPLE BIOTECH
10.67%18.1 ILA−3.72%279.02 K0.9947.043 M ILS−0.34 ILS+16.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CCDEVCOHEN DEV
10.61%10780 ILA+2.18%1.11 K0.20693.19 M ILS9.1111.83 ILS+32.06%9.84%Hỗn hợp
WILKWILK TECHNOLOGIES
10.60%68.6 ILA−4.85%334.243 K1.7347.137 M ILS−0.18 ILS+96.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
HHICNHIGHCON SYSTEMS
10.54%116.0 ILA−3.33%26.356 K0.3125.383 M ILS0.00%Công nghiệp Chế biến
SSONOSONOVIA LTD
10.50%72.9 ILA−7.60%237.463 K0.2612.004 M ILSCông nghệ Sức khỏe
GPSTGROUP PSAGOT
10.17%38.5 ILA+5.19%885.433 K2.06111.27 M ILS0.00%Tài chính
CCNTCCANNABOTECH LTD
10.00%353.2 ILA−1.94%2.843 K1.2310.39 M ILS−6.97 ILS+23.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PPTCHPETROCHEMICAL
9.68%285.2 ILA+4.89%93.192 K5.01285.2 M ILS0.00%Năng lượng Mỏ
IILDRILD RENEWAL
9.64%789.4 ILA+7.01%8.501 K1.76445.552 M ILS−0.45 ILS+38.61%0.00%Tài chính
FRSXFORESIGHT
9.63%13.8 ILA−6.76%2.989 M1.3363.449 M ILS−0.20 ILS+9.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
BBLTZBLITZ TECHNOLOGIES
9.58%263.7 ILA−7.44%3.716 K2.385.179 M ILS0.00%Khách hàng Lâu năm
DDNAD.N.A BIOMED
9.54%88.8 ILA−4.93%179.729 K0.63109.37 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
PPMNTPAYMENT FINANCIAL
9.33%316.4 ILA−2.35%36.621 K0.78117.543 M ILS11.440.28 ILS+15.83%4.28%Dịch vụ Công nghệ
PPLCRPLASTO CARGAL
9.23%339.5 ILA+3.60%10.416 K5.1023.1 M ILS0.00%Công nghiệp Chế biến
SSCCSPACE COM
9.09%56.9 ILA−0.35%59.334 K0.9320.423 M ILS−5.92 ILS−24.53%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SSOLRSOLAER RENEWABLE
9.08%3049 ILA−1.04%19.466 K1.50500.405 M ILS0.00%Công ty dịch vụ công cộng
NNXFRNEXTFERM TECHNOLOG
9.06%31.5 ILA−6.53%426.556 K1.0924.069 M ILS−0.24 ILS0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FFGASFIRE & GAS DETECTI
9.02%1021 ILA−1.73%16.36 K3.51214.601 M ILS−0.33 ILS+66.33%0.00%Công nghệ Điện tử
RREKAREKAH
8.89%1280 ILA−3.54%34.967 K24.39146.107 M ILS−0.74 ILS−327.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
JJNGOJUNGO CONNECTIVITY
8.83%332.9 ILA+6.87%13.827 K0.4234.142 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBIOVBIO VIEW
8.73%28.6 ILA+0.70%48.596 K0.4938.316 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
RRAVDRAVAD
8.69%635.3 ILA+1.21%1.439 K0.35166.263 M ILS10.730.59 ILS+169.96%0.00%Tài chính
SSEMGSEACH MEDICAL
8.54%168.3 ILA+5.65%19.752 K0.4957.262 M ILS−0.31 ILS−208.28%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TECTTECTONA LTD
8.49%106.4 ILA−4.92%878.134 K0.58100.866 M ILS37.200.03 ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
BCOMB COMMUNICATION
8.49%1291 ILA+8.49%184.102 K0.821.345 B ILS0.00%Truyền thông
RRZRRAZOR LABS LTD
8.41%416.9 ILA+0.24%211.509 K0.50163.821 M ILS−0.47 ILS+60.97%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HHNMRHANAN MOR
8.39%148.3 ILA+0.27%373.222 K0.9426.035 M ILS0.00%Khách hàng Lâu năm
GGNGRGINEGAR
8.15%950.0 ILA+6.62%210.586 K40.22144.208 M ILS−0.02 ILS−101.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
SSLCLSILVER CASTLE
8.11%770.3 ILA−2.52%14.735 K0.3013.596 M ILS−3.45 ILS+90.23%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TUZATEUZA
7.99%35.8 ILA+5.92%176.351 K5.2740.79 M ILS−0.06 ILS+15.40%0.00%Tài chính
BBHNYBEEIO HONEY LTD
7.94%50.1 ILA−5.47%43.584 K1.059.258 M ILS0.00%Tài chính
EEMTC-MELBIT MEDICAL TECH
7.84%16.2 ILA−1.82%7.141 K0.2714.696 M ILS−0.74 ILS0.00%Hỗn hợp
CCMERMER
7.77%1148 ILA−4.89%14.884 K1.34149.345 M ILS13.170.87 ILS0.00%Dịch vụ Thương mại
PPMVMPOMVOM LTD
7.33%461.5 ILA−3.49%32.935 K1.4465.555 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
BLRXBIOLINE RX
7.27%16.7 ILA−2.34%1.098 M0.49200.248 M ILS−0.23 ILS−112.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ACROKVUTZAT ACRO LTD
7.25%4049 ILA+3.85%271.16 K6.792.476 B ILS0.39%Tài chính
AAILNAXILION
7.14%51.3 ILA+0.20%227.777 K0.7520.34 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCRSRCARASSO REAL ESTAT
7.13%2874 ILA+5.47%23.222 K1.191.557 B ILS1.29%Khách hàng Lâu năm
HHUMXHUMAN XTENSIONS LT
7.13%43.2 ILA−4.00%26.052 K0.9111.559 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
EEMDVEMILIA DEVEL
7.11%2328 ILA+2.11%1.63 K1.95651.695 M ILS2.81%Tài chính
AAPLPAPOLLO POWER
7.05%649.2 ILA+3.79%126.323 K1.31343.347 M ILS0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ZOOZZOOZ POWER LTD
7.04%1080 ILA+5.57%114.244 K0.8163.852 M ILS−8.43 ILS+42.57%0.00%Sản xuất Chế tạo
PPCBTP.C.B TEC
7.03%368.1 ILA+2.22%24.749 K2.23263.808 M ILS8.19%Công nghệ Điện tử
AATRYATREYU CAP
6.93%5186 ILA+6.38%13.313 K0.54763.562 M ILS10.464.96 ILS−12.18%8.38%Tài chính
MMTLFMATRICELF LTD
6.87%436.6 ILA−3.11%9.186 K1.3570.248 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
ISCNISRAEL CANADA
6.85%1330 ILA+3.74%521.94 K1.154.29 B ILS−0.52 ILS−127.03%0.62%Tài chính
BBCURERIKA B-CURE
6.70%37.9 ILA−3.56%6.053 K0.1139.479 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
SVRESAVERONE 2014 LTD
6.67%54.7 ILA−2.67%75.593 K0.8541.938 M ILS−1.08 ILS+67.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
XTLBXTL BIO
6.67%9.0 ILA−1.10%3.83 M0.4749.042 M ILS−0.01 ILS−345.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TKUNTIKUN OLAM - CANNB
6.60%30.1 ILA+4.51%245.426 K1.3224.356 M ILS0.00%Công nghiệp Chế biến
INCRINTERCURE
6.47%930.0 ILA+2.42%286.254 K1.72423.826 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
ELWSELECTREON
6.38%16900 ILA+2.49%63.557 K0.612.09 B ILS−7.03 ILS+16.31%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCPIACIPIA VISION LTD
6.32%48.1 ILA+4.57%244.293 K1.32Công nghệ Điện tử
MMIAMIA DYNAMICS MOTOR
6.31%31.4 ILA+0.64%161.903 K0.3061.55 M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
ZURZUR
6.30%585.2 ILA+0.72%7.423 K0.87380.964 M ILS11.350.52 ILS2.89%Tài chính
TOENTOMER ENERGY
6.22%1550 ILA−3.43%5140.16310.015 M ILS17.950.86 ILS+94.15%0.00%Hỗn hợp
GGNRSGENERATION CAP
6.21%61.1 ILA+4.09%3.804 M1.01772.888 M ILS7.12%Hỗn hợp
SSHNPSCHNAPP
6.19%1159 ILA−3.42%11.501 K2.74147.134 M ILS3.912.96 ILS+49.52%6.80%Dịch vụ Phân phối
DDM33DM DIGITAL MANUFA
6.19%163.6 ILA−3.71%196.549 K1.7713.988 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNXSNNEXT VISION STABIL
6.11%4775 ILA+4.35%544.36 K1.653.78 B ILS37.611.27 ILS+164.89%1.34%Khách hàng Lâu năm
BBKRYBIKUREY HASADE HOL
5.97%260.8 ILA−0.31%69.933 K0.52390.53 M ILS10.900.24 ILS+2.97%0.00%Dịch vụ Phân phối
GG107GROUP 107 LTD
5.94%33.2 ILA+0.91%52.535 K0.70Dịch vụ Công nghệ
DDUNIDUNIEC
5.90%19200 ILA+1.05%2.872 K0.841.482 B ILS−0.46 ILS−103.65%0.00%Khách hàng Lâu năm
TMRPTAMAR PET
5.86%2313 ILA+5.23%106.534 K1.771.83 B ILS11.462.02 ILS+40.07%3.60%Năng lượng Mỏ
BBIRMBIRMAN
5.82%891.0 ILA−3.73%3380.8498.008 M ILS−0.33 ILS−106.64%17.35%Dịch vụ Phân phối
ALARALARUM TECHNOLOGIE
5.82%840.1 ILA+2.45%232.543 K0.48538.659 M ILS−0.66 ILS+52.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSFRNSUFRIN HLDGS LTD
5.81%825.8 ILA+1.94%4.431 K1.32126.484 M ILS90.050.09 ILS0.00%Tài chính
LLSCOLESICO
5.78%332.1 ILA+2.59%228.001 K9.69169.183 M ILS11.880.28 ILS−1.89%2.36%Dịch vụ Công nghiệp
LLUZNLUZON GROUP
5.77%189.2 ILA+0.64%63.098 K0.80752.982 M ILS7.370.26 ILS+159.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp