Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Israel có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Công ty Israel có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TEVATEVA
37.851K4974 ILA+3.99%1.492M1.1053.617B ILS−1.74 ILS+75.62%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DELGDELTA-GALIL IND
24.4K18300 ILA+1.10%21.887K1.474.656B ILS16.6610.98 ILS−24.54%2.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ESLTELBIT SYSTEMS
18.407K75980 ILA−0.18%17.453K0.3533.838B ILS34.8521.80 ILS+47.76%0.98%Công nghệ Điện tử
Mua
STRSSTRAUSS GROUP
18.157K7160 ILA+1.36%29.401K0.478.234B ILS23.823.01 ILS+91.58%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
TIGBURTGBR
17.076K3707 ILA+0.08%4.144K1.18372.74M ILS13.692.71 ILS+14.30%3.71%Dịch vụ Thương mại
SAESHUFERSAL
16.545K2531 ILA+1.00%588.651K0.446.658B ILS0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ELTRELECTRA
14.999K158000 ILA+4.15%3.403K0.645.824B ILS25.9360.93 ILS−20.66%1.47%Dịch vụ Công nghiệp
ELCOELCO
14.999K12850 ILA+2.64%16.078K1.053.369B ILS−14.37 ILS2.06%Sản xuất Chế tạo
ICLICL
13.619K1887 ILA+1.23%528.174K0.2924.036B ILS7.492.52 ILS−53.23%7.32%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
FOXFOX
12.145K30170 ILA+2.27%4.574K0.274.074B ILS27.4510.99 ILS−34.28%3.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FTALFATTAL
11.531K47970 ILA+1.31%3.038K0.237.78B ILS220.472.18 ILS0.00%Dịch vụ Khách hàng
MTRXMATRIX
11.2K7676 ILA+0.81%41.54K0.374.837B ILS22.003.49 ILS+12.73%3.34%Dịch vụ Công nghệ
BCOMB COMMUNICATION
9.345K1390 ILA+0.80%73.201K2.341.457B ILS10.261.35 ILS+56.26%0.00%Truyền thông
SKBNSHIKUN & BINUI
9.192K932.9 ILA+1.78%375.085K0.515.013B ILS13.200.71 ILS+181.14%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
DSCTDISCOUNT
9.125K1824 ILA+2.13%1.551M0.4722.093B ILS5.363.41 ILS4.74%Tài chính
Mua
POLIPOALIM
8.562K3354 ILA+1.91%937.435K0.3644.009B ILS6.105.50 ILS5.52%Tài chính
Sức mua mạnh
LUMILEUMI
7.893K2912 ILA+2.03%1.767M0.4643.462B ILS5.964.89 ILS4.75%Tài chính
Sức mua mạnh
RMLIRAMI LEVI
7.57K22060 ILA−0.18%5.16K0.243.044B ILS12.7017.37 ILS+32.54%6.64%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MZTFMIZRAHI TEFAHOT
7.523K14100 ILA+2.25%172.005K0.4435.601B ILS7.3619.16 ILS3.92%Tài chính
Mua
ECPELECTRA CO PR
6.857K8473 ILA+0.56%14.728K0.471.957B ILS−0.30 ILS−106.61%1.92%Sản xuất Chế tạo
CMDRCOMPUTER DIRECT
6.482K26290 ILA−0.79%802.03909.38M ILS12.9020.37 ILS+10.93%4.85%Dịch vụ Công nghệ
BEZQBEZEQ
5.598K488.7 ILA+0.97%3.442M0.8113.392B ILS12.760.38 ILS−2.62%4.76%Truyền thông
Sức mua mạnh
GOSSG 1 SECU
5.292K533.5 ILA+0.08%33.885K1.15426.146M ILS12.880.41 ILS+16.02%7.22%Dịch vụ Thương mại
HLANHILAN
5.055K20630 ILA+0.10%5.211K0.254.726B ILS1.21%Dịch vụ Công nghệ
PHOEPHOENIX
5.008K3751 ILA+4.19%231.048K1.069.115B ILS27.301.37 ILS−78.37%3.26%Tài chính
Mua
HARLHAREL
4.932K3299 ILA+4.23%153.212K0.856.587B ILS11.812.79 ILS−37.03%5.95%Tài chính
Theo dõi
MGDLMIGDAL INSUR.
4.592K434.0 ILA+1.88%498.118K0.824.49B ILS11.100.39 ILS−54.99%1.27%Tài chính
ARADARAD INVESTMENT
4.559K8103 ILA+2.41%2.045K0.40506.476M ILS1.9142.43 ILS−44.82%3.79%Dịch vụ Công nghiệp
ELALEL AL
4.545K454.9 ILA+2.69%2.135M0.441.122B ILS8.330.55 ILS0.00%Vận chuyển
CASTCASTRO
4.507K5129 ILA+0.08%1.22K0.16422.691M ILS122.670.42 ILS−88.77%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MLTMMALAM TEAM
4.472K5141 ILA+1.22%2.042K0.341.112B ILS23.182.22 ILS−22.01%4.92%Dịch vụ Công nghệ
CLISCLAL INSURANCE
4.403K6401 ILA+3.43%81.422K0.984.891B ILS0.00%Tài chính
MGICMAGIC
4.161K4040 ILA+3.14%6.898K0.331.901B ILS13.602.97 ILS+29.45%5.89%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RTLSRETAILORS LTD
4.017K8150 ILA+1.22%7.432K0.233.901B ILS26.553.07 ILS+58.02%4.47%Dịch vụ Phân phối
PZOLPAZ OIL
3.962K34550 ILA+3.20%6.198K0.493.566B ILS51.186.75 ILS−78.02%2.10%Công nghiệp Chế biến
DANEDANEL
3.942K33730 ILA+0.30%2.389K0.441.807B ILS30.3411.12 ILS−62.49%4.31%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FIBIHFIBI HOLDINGS
3.646K16100 ILA+4.21%15.495K0.615.477B ILS5.3630.04 ILS6.97%Tài chính
FIBIFIBI BANK
3.646K14950 ILA+3.25%61.127K0.3614.528B ILS6.7922.02 ILS5.49%Tài chính
Theo dõi
MMHDMENORA MIV HLD
3.533K9410 ILA+1.11%26.218K0.485.765B ILS12.877.31 ILS−25.55%3.04%Tài chính
VCTRVICTORY
3.336K4457 ILA−0.07%3.873K0.31640.539M ILS17.132.60 ILS+1.78%4.22%Bán Lẻ
DRALDOR ALON
3.268K7346 ILA+0.99%1660.151.151B ILS27.142.71 ILS−68.96%8.69%Năng lượng Mỏ
SPENSHAPIR ENG
3.264K2260 ILA+4.82%246.44K0.467.703B ILS24.430.93 ILS−22.70%0.91%Khoáng sản phi năng lượng
DANHDAN HOTELS
2.998K2300 ILA+2.22%3.873K3.442.589B ILS1.74%Dịch vụ Khách hàng
CELCELLCOM
2.761K1505 ILA+0.94%59.616K0.332.465B ILS16.610.91 ILS+16.61%0.00%Truyền thông
Theo dõi
YHNFYOCHANANOF
2.73K17390 ILA+0.93%1.13K0.272.496B ILS19.888.75 ILS−16.33%2.40%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PTNRPARTNER
2.655K1721 ILA+0.41%45.517K0.333.174B ILS−0.53 ILS−146.35%0.00%Truyền thông
Theo dõi
NTONETO
2.531K6100 ILA+1.14%8.278K3.68215.393M ILS5.5411.01 ILS−52.72%0.00%Dịch vụ Phân phối
PLSNPLASSON INDUS
2.51K14690 ILA+0.62%2.932K1.841.394B ILS11.3112.99 ILS+54.82%1.37%Sản xuất Chế tạo
DIPLDIPLOMAT HOLDINGS
2.425K3360 ILA−0.15%1.866K0.37923.259M ILS15.912.11 ILS−39.79%4.34%Dịch vụ Phân phối
MSBIHAMASHBIR 365
2.318K98.2 ILA+3.70%33.157K1.22165.583M ILS35.070.03 ILS−86.97%5.44%Bán Lẻ
GOLFGOLF
2.259K360.7 ILA+2.24%27.155K0.91156.217M ILS−0.81 ILS−32440.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DNYADNYA CEBUS
2.046K9405 ILA+1.75%10.055K0.912.892B ILS14.586.45 ILS+17.03%5.54%Khách hàng Lâu năm
ISCDISRACARD
2.025K1316 ILA+2.33%210.949K0.412.576B ILS12.301.07 ILS2.64%Tài chính
MAXOMAX STOCK LTD.
1.89K777.7 ILA+0.82%38.189K0.331.075B ILS13.530.57 ILS+39.05%9.26%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
PRTCPRIORTECH
1.861K14910 ILA−4.91%34.124K0.681.888B ILS19.867.51 ILS−25.88%0.00%Sản xuất Chế tạo
HLMSHOLMES PLACE
1.723K502.3 ILA−0.32%2.458K0.03461.306M ILS10.88%Dịch vụ Khách hàng
IDINIDI INSUR
1.643K11640 ILA+2.37%6.334K0.321.67B ILS11.3110.30 ILS+62.90%4.79%Tài chính
EMDVEMILIA DEVEL
1.625K2492 ILA+2.09%8011.93683.328M ILS2.68%Tài chính
PLRMPALRAM
1.515K4078 ILA+1.39%14.22K1.151.035B ILS3.87%Công nghiệp Chế biến
BKRYBIKUREY HASADE HOL
1.476K219.7 ILA+0.46%38.608K0.44327.488M ILS9.180.24 ILS+2.97%0.00%Dịch vụ Phân phối
ILCOISRAEL CORP
1.466K92650 ILA+2.47%4.546K0.466.816B ILS5.25176.54 ILS−69.38%4.02%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CRSMCARASSO MOTORS LTD
1.459K1739 ILA+0.17%7.076K0.081.545B ILS5.932.93 ILS−25.30%14.49%Dịch vụ Phân phối
TTAMTIV TAAM
1.455K570.7 ILA+0.76%32.954K0.65603.118M ILS12.700.45 ILS−18.45%2.38%Bán Lẻ
ORLBAZAN
1.406K140.5 ILA+0.64%1.709M0.384.378B ILS2.500.56 ILS+31.89%20.64%Năng lượng Mỏ
PTCHPETROCHEMICAL
1.406K300.9 ILA0.00%8000.01300.9M ILS0.00%Năng lượng Mỏ
NTMLNETO MALINDA
1.348K5019 ILA+1.74%7.832K0.32976.252M ILS13.343.76 ILS−54.68%0.00%Dịch vụ Phân phối
MTRNMAYTRONICS
1.345K4000 ILA+0.40%28.333K0.394.372B ILS31.991.25 ILS−44.83%2.15%Khách hàng Lâu năm
HAMATHAMAT
1.311K1239 ILA+0.08%10.414K0.13453.651M ILS7.931.56 ILS−47.99%2.20%Sản xuất Chế tạo
SANO1SANO
1.283K29580 ILA−1.27%8331.323.368B ILS15.7718.76 ILS+24.00%1.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AFHLAFCON HOLD
1.277K10070 ILA−0.20%7250.47510.656M ILS37.492.69 ILS0.00%Công nghệ Điện tử
AMANAMANET
1.254K1660 ILA+3.43%2210.05104.78M ILS−0.62 ILS−178.09%4.76%Dịch vụ Thương mại
MRGMULTI RETAIL GROUP
1.246K302.0 ILA−0.82%4.324K0.5580.315M ILS−1.95 ILS−1413.50%0.00%Bán Lẻ
EMCOE&M
1.242K875.7 ILA+1.97%7.311K0.87380.614M ILS19.600.45 ILS−44.67%2.90%Dịch vụ Công nghệ
AYALAYALON HOLD.
1.229K1931 ILA+0.89%4.967K2.16348.306M ILS0.00%Tài chính
ASHGASHTROM GROUP
1.185K5689 ILA+5.57%74.093K0.845.458B ILS10.225.56 ILS−42.61%5.87%Dịch vụ Công nghiệp
TFRLFTEFRON
1.184K2240 ILA+4.23%17.831K2.22265.755M ILS7.682.92 ILS+51.70%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BSENBET SHEMESH
1.141K11800 ILA+2.97%4.054K0.68978.34M ILS4.7724.76 ILS+1608.19%17.75%Công nghệ Điện tử
LUDNLUDAN
1.137K1556 ILA+0.71%9.5K2.02178.056M ILS6.682.33 ILS+69.44%11.33%Dịch vụ Công nghiệp
MTAVMEITAV INV HOUSE
1.126K1598 ILA0.00%14.268K0.581.254B ILS12.271.30 ILS0.81%Tài chính
ARDARAD
1.105K6185 ILA+0.34%5.237K0.411.524B ILS19.363.19 ILS+16.78%2.76%Sản xuất Chế tạo
BRIHRAV BARIACH 08 IND
1.1K71.1 ILA+2.16%92.632K1.14265.111M ILS41.580.02 ILS+90.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ANGLANGEL SALOMON
1.048K4149 ILA+0.10%5433.14216.459M ILS−2.69 ILS−121.49%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABRAABRA TECH
1.032K345.3 ILA−0.14%11.541K0.15404.76M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
DLTIDELTA ISRAEL BRAND
1.02K5596 ILA+2.98%2.574K0.091.359B ILS12.054.64 ILS+19.81%3.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ORINORIAN
0.997K1975 ILA−1.20%9601.69337.778M ILS9.142.16 ILS+1.50%1.49%Vận chuyển
KRURKERUR
9566840 ILA+0.99%6130.32851.876M ILS10.946.25 ILS+14.64%8.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SKLNSKYLINE
9352252 ILA+1.58%3460.07370.25M ILS−3.09 ILS−139.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MSHRMISHORIM
935662.5 ILA−0.44%20.574K1.25231.043M ILS6.770.98 ILS−24.54%0.00%Tài chính
NVLGNOVOLOG
926142.0 ILA−0.07%336.404K0.46725.73M ILS47.020.03 ILS−64.05%4.62%Dịch vụ Phân phối
AVGLAVGOL
884148.7 ILA−1.72%5.906K0.09449.139M ILS0.00%Công nghiệp Chế biến
ALTFALTSHULER SHAHAM F
870593.6 ILA+1.18%325.138K0.891.159B ILS7.790.76 ILS−36.59%9.67%Tài chính
INRMINROM CONST
8571198 ILA+1.44%81.911K0.271.721B ILS2.89%Công nghiệp Chế biến
ONEONE TECHNOLOGI
8534890 ILA+0.74%18.593K0.423.472B ILS19.722.48 ILS+13.16%3.34%Dịch vụ Công nghệ
ISHIISRAEL SHIPYARDS
8247383 ILA−0.34%4.362K1.011.852B ILS16.014.61 ILS−7.83%1.89%Sản xuất Chế tạo
DIFIDIRECT FINANCE OF
77550400 ILA+1.47%6.884K1.391.469B ILS8.7657.52 ILS−28.99%5.79%Tài chính
PCBTP.C.B TEC
770425.8 ILA−0.28%80.357K3.80306.02M ILS7.06%Công nghệ Điện tử
BRANBARAN
754975.2 ILA0.00%1350.01194.369M ILS6.491.50 ILS+371.81%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AMDAMIAD WATER SYSTEM
750916.0 ILA+0.25%660.03278.553M ILS110.100.08 ILS−87.08%0.00%Sản xuất Chế tạo
HODHOD
7323910 ILA−0.69%5311.40483.877M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
ISTAISSTA
7248362 ILA+1.23%8.336K0.311.415B ILS16.645.03 ILS−73.87%2.30%Dịch vụ Khách hàng