Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — New Zealand

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
1.491B-0.62%30.807KCông nghiệp Chế biến6
10.723B4.00%104.732KVận chuyển3
1.684B1.67%594.015KVận chuyển1
12.739B0.50%586.659KCông ty dịch vụ công cộng3
1.426B-0.25%318.816KBán Lẻ2
1.630B-0.54%7.988KHàng tiêu dùng không lâu bền4
85.685M-2.27%2.930KHàng tiêu dùng không lâu bền1
1.024B2.39%1.781MCông nghệ Sức khỏe3
2.486B0.61%1.173MDịch vụ Khách hàng1
974.429M1.20%109.000KCông nghiệp Chế biến1
46.115M0.00%22.527KDịch vụ Thương mại1
6.077B2.16%740.936KKhoáng sản phi năng lượng1
173.215M-0.83%1.908KBán Lẻ1
34.826B0.60%1.044MCông ty dịch vụ công cộng6
44.919M-2.88%217.628KSản xuất Chế tạo1
208.440M0.00%59.594KCông nghệ Điện tử1
192.018M-0.61%4.328KCông nghệ Điện tử1
%Dịch vụ Công nghiệp1
1.008B0.04%45.637KTài chính5
9.121M0.00%451Tài chính1
822.133M0.91%9.660KDịch vụ Phân phối2
254.667M-0.55%4.183KHàng tiêu dùng không lâu bền2
10.384B0.11%541.376KHàng tiêu dùng không lâu bền3
160.394M-6.25%130.088KKhoáng sản phi năng lượng1
81.566M1.14%47.598KKhách hàng Lâu năm1
10.370B2.38%623.786KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
246.820M0.00%12.515KDịch vụ Khách hàng1
212.398M0.00%8.163KSản xuất Chế tạo1
2.521B-0.71%1.044MDịch vụ Công nghệ4
542.403M-1.03%1.403MTài chính1
3.684B-1.75%241.551KTài chính1
4.215M-1.37%6.102KHỗn hợp1
180.147B-0.13%22.725KTài chính3
9.297B-1.10%1.807MTruyền thông2
249.456M0.17%4.773KVận chuyển1
23.387B1.55%308.281KCông nghệ Sức khỏe3
1.198B2.34%775.249KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
42.652M1.54%13.272KSản xuất Chế tạo1
290.937M1.45%646.686KTài chính1
71.527M0.00%701Năng lượng Mỏ1
1.784B2.22%1.886MNăng lượng Mỏ2
1.015B-1.05%240.147KDịch vụ Khách hàng3
15.634B0.48%698.026KVận chuyển3
904.702M0.55%43.131KDịch vụ Công nghệ4
54.431M-1.24%34.543KDịch vụ Thương mại1
471.055M1.11%50.268KCông nghệ Sức khỏe1
51.169M-2.38%108.610KCông nghệ Sức khỏe1
17.443M0.60%62.868KKhoáng sản phi năng lượng2
197.570M-1.00%3.197KDịch vụ Khách hàng1
7.079B-0.49%571.429KTài chính7
2.509B0.59%1.051MTài chính2
2.312B0.58%35.512KDịch vụ Khách hàng3
1.934B-0.25%54.742KBán Lẻ4
2.782B0.00%596.251KTruyền thông1
224.036M0.74%149.690KKhoáng sản phi năng lượng2
154.839M0.86%52.803KCông nghệ Điện tử1
34.340M0.00%130.895KCông nghiệp Chế biến1
1.251B-0.17%160.312KDịch vụ Phân phối2
31.863M0.00%754Truyền thông1
Tải thêm