Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — New Zealand

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
1.513B5.061.00%67.184KCông nghiệp Chế biến6
9.001B2.421.05%58.534KVận chuyển3
1.819B0.00%3.657MVận chuyển1
7.773B3.240.56%456.463KCông ty dịch vụ công cộng2
1.136B5.952.30%168.973KBán Lẻ2
1.229B1.860.38%1.361KHàng tiêu dùng không lâu bền4
41.887M5.651.19%143Hàng tiêu dùng không lâu bền1
629.159M3.89%573.715KCông nghệ Sức khỏe3
2.091B2.550.36%589.514KDịch vụ Khách hàng1
35.025M5.44-0.42%3Dịch vụ Thương mại1
3.978B7.090.00%1.227MKhoáng sản phi năng lượng1
190.568M4.891.53%11.494KBán Lẻ1
31.559B4.121.41%695.663KCông ty dịch vụ công cộng6
57.221M-2.22%89.047KSản xuất Chế tạo1
290.900M-0.78%12.330KCông nghệ Điện tử1
154.885M-2.26%1.281KCông nghệ Điện tử1
821.882M-1.74%18.655KDịch vụ Công nghiệp1
792.443M2.87-0.66%19.571KTài chính5
13.510M-1.54%9.579KTài chính2
723.528M2.030.00%459Dịch vụ Phân phối2
245.034M1.850.95%33.407KHàng tiêu dùng không lâu bền2
8.665B3.721.78%381.318KHàng tiêu dùng không lâu bền3
110.327M0.00%16.554KKhoáng sản phi năng lượng1
44.491M0.00%21.194KKhách hàng Lâu năm1
7.785B2.502.05%256.182KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
221.505M1.67-0.47%2.789KDịch vụ Khách hàng1
277.331M2.301.31%3.400KSản xuất Chế tạo2
1.531B0.055.52%575.204KDịch vụ Công nghệ3
397.684M4.800.79%209.113KTài chính1
2.478B1.28-2.13%12.890KTài chính2
30.998B3.15-0.19%8.046KHỗn hợp45
143.092B6.380.14%23.027KTài chính3
12.599B4.721.41%1.014MTruyền thông3
237.066M3.010.00%1.857KVận chuyển1
18.968B2.131.52%830.925KCông nghệ Sức khỏe3
804.727M4.362.13%111.523KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
968.571M3.632.48%71.708KSản xuất Chế tạo1
250.459M7.582.33%427.224KTài chính1
104.137M1.09%864Năng lượng Mỏ1
9.110B2.670.00%13.051KNăng lượng Mỏ2
251.910M0.39%17.688KDịch vụ Khách hàng2
15.280B0.670.63%921.363KVận chuyển3
1.323B-0.36%110.668KDịch vụ Công nghệ7
60.179M0.002.30%33Dịch vụ Thương mại1
382.762M-2.41%31.890KCông nghệ Sức khỏe1
49.421M0.00%4.579KCông nghệ Sức khỏe2
28.132M16.37%53.195KKhoáng sản phi năng lượng2
230.333M6.720.85%291Dịch vụ Khách hàng1
6.384B5.190.91%206.888KTài chính8
2.254B4.681.79%520.616KTài chính2
1.556B3.66-2.30%39.654KDịch vụ Khách hàng3
1.897B5.630.59%12.083KBán Lẻ4
219.422M6.610.00%13.699KKhoáng sản phi năng lượng2
103.651M-1.52%18.020KCông nghệ Điện tử1
31.131M0.00%45.244KCông nghiệp Chế biến1
2.342B3.520.56%54.096KDịch vụ Phân phối3
12.414M6.67-1.64%266Truyền thông1
Tải thêm