Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Na Uy

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
ARR ARRIBATEC SOLUTION
1.43-0.56%-0.01Sức bán mạnh295.948K841.091M171.00Dịch vụ Công nghệ
BGBIO BERGENBIO ASA
18.57-0.85%-0.16Bán129.882K1.655B-3.56Công nghệ Sức khỏe
CAMBI CAMBI ASA
10.48-1.60%-0.17Sức bán mạnh54.648K1.704B65.790.16127.00Dịch vụ Công nghiệp
ELOP ELOP AS
3.090.82%0.03Bán689.501K361.682MSản xuất Chế tạo
ENDUR ENDUR ASA
0.61-4.38%-0.03Bán1.702M727.725M-0.71464.00Dịch vụ Công nghiệp
GIGA GIGANTE SALMON AS
5.00-1.97%-0.10Mua22.950K538.336MCông nghiệp Chế biến
HYN HYNION AS
3.000.71%0.02Bán117.895K166.155M2.00Bán Lẻ
LINK LINK MOBILITY GRP
28.20-2.81%-0.81Sức bán mạnh134.524K8.481B-1.00649.00Dịch vụ Công nghệ
MRCEL MERCELL HLDG ASA
5.900.85%0.05Bán1.141M2.937B-0.61456.00Dịch vụ Công nghệ
PCIB PCI BIOTECH HLDG
14.73-4.04%-0.62Bán78.139K572.960M-2.4015.00Công nghệ Sức khỏe
PEXIP PEXIP HOLDING ASA
39.68-5.12%-2.14Sức bán mạnh1.811M4.367B-1.51361.00Dịch vụ Công nghệ
RANA RANA GRUBER AS
48.650.94%0.45Bán85.724K1.800B267.00Khoáng sản phi năng lượng
SKI SKITUDE HOLDING AS
2.80-3.45%-0.10Bán87.346K255.275M37.00Dịch vụ Công nghệ
SOHO SONANS HOLDING AS
45.20-5.83%-2.80Sức bán mạnh69.075K1.728B284.00Dịch vụ Thương mại
TGS TGS ASA
80.040.08%0.06Bán389.120K9.355B-5.34462.00Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm