Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Na Uy

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
ACC AKER CARBON CA ASA
31.300.64%0.20Mua683.289K17.916B-0.2126.00Sản xuất Chế tạo
AFK ARENDALS FOSSEKOMP
343.002.08%7.00Sức mua mạnh4.241K18.332B170.131.962110.00Công ty dịch vụ công cộng
AKSO AKER SOLUTIONS ASA
23.27-2.31%-0.55Mua710.644K10.927B-0.8014494.00Dịch vụ Công nghiệp
CRAYN CRAYON GROUP HLD
191.102.58%4.80Sức mua mạnh22.525K15.400B2.81Dịch vụ Công nghệ
MOWI MOWI ASA
242.30-0.66%-1.60Mua88.243K123.952B23.8010.0714645.00Công nghiệp Chế biến
RING SPAREBK RING HADEL
316.000.00%0.00Sức mua mạnh41.506K4.946B218.00Tài chính
SRBNK SPAREBANK 1 SR BK
130.70-0.31%-0.40Mua13.666K32.987B12.8110.071378.00Tài chính
TOTG TOTENS SPAREBANK
190.000.53%1.00Sức mua mạnh2701.158B11.8715.9392.00Tài chính
VVL VOSS VEKSEL-OG LAN
198.001.02%2.00Sức mua mạnh50427.521M10.8217.93Tài chính
Tải thêm