Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Na Uy có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Na Uy sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DOFGDOF GROUP ASA
69.00 NOK+3.45%1.239M0.8612.189B NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ELMRAELMERA GROUP ASA
33.40 NOK+1.27%572.74K1.743.819B NOK19.161.74 NOK+22.10%4.49%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
KOGKONGSBERG GRUPPEN ASA
681.5 NOK+0.74%188.894K0.85119.625B NOK32.3521.07 NOK+34.81%1.76%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
MOWIMOWI ASA
207.4 NOK+1.22%820.573K0.91107.249B NOK21.649.58 NOK−37.18%3.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NEXTNEXT BIOMETRICS GROUP ASA
8.50 NOK+0.71%238.75K1.01887.766M NOK−0.70 NOK−38.17%0.00%Công nghệ Điện tử
NOAPNORDIC AQUA PARTNERS AS
120 NOK+6.19%24.452K1.811.96B NOK−6.11 NOK−11.78%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SADGSANDNES SPAREBANK
100.5 NOK+0.50%3.086K0.082.104B NOK0.35287.77 NOK6.02%Tài chính
Mua
SALMSALMAR ASA
680.2 NOK+1.01%116.065K0.5689.655B NOK31.5421.57 NOK−23.53%2.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SMCRTSMARTCRAFT ASA
26.7 NOK+2.69%28.728K0.374.58B NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SUBCSUBSEA 7 S.A.
158.95 NOK+2.58%1.253M2.0346.754B NOK301.840.53 NOK−72.94%0.63%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ZALZALARIS ASA
59.8 NOK+4.91%107.088K5.231.306B NOK0.84%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh