Cổ phiếu Na UyCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Na Uy này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CADLRCADELER AS
39.48NOK2.92%1.12NOK
Sức mua mạnh
273.787K10.809M7.58BNOK45.140.85NOKSản xuất Chế tạo
GIGGAMING INNOVATION GROUP LTD
27.66NOK−2.19%−0.62NOK
Mua
29.01K802.417K3.472BNOK318.830.09NOK468Dịch vụ Khách hàng
SMOPSMARTOPTICS GROUP AS
17.50NOK2.94%0.50NOK
Sức mua mạnh
17.08K298.9K1.637BNOK25.350.67NOK75Công nghệ Điện tử
SUBCSUBSEA 7 S.A.
114.85NOK1.86%2.10NOK
Sức mua mạnh
339.966K39.045M32.68BNOK125.770.90NOK12.502KDịch vụ Công nghiệp