Cổ phiếu Na Uyđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Na Uy nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
DOFDOF ASA
27.341M0.920NOK−42.07%−0.668NOK
Bán
25.154M291.14MNOK−3.90NOK3.82KDịch vụ Công nghiệp
IDEXIDEX BIOMETRICS ASA
11.891M1.244NOK7.06%0.082NOK
Mua
14.792M1.39BNOK−0.34NOK95Công nghệ Điện tử
PGSPGS ASA
9.956M6.010NOK2.47%0.145NOK
Bán
59.837M5.466BNOK−1.82NOKDịch vụ Công nghiệp
RECSIREC SILICON ASA
5.597M16.230NOK−3.48%−0.585NOK
Bán Mạnh
90.834M6.827BNOK−1.70NOK289Công nghiệp Chế biến
NANOVNORDIC NANOVECTOR ASA
4.923M1.0490NOK5.80%0.0575NOK
Bán
5.164M121.721MNOK−4.11NOK40Công nghệ Sức khỏe
EQNREQUINOR ASA
3.814M366.30NOK−2.81%−10.60NOK
Mua
1.397B1.159TNOK5.2771.79NOK21.126KNăng lượng Mỏ
NELNEL ASA
3.584M15.190NOK1.27%0.190NOK
Mua
54.434M23.741BNOK−0.47NOK507Sản xuất Chế tạo
PNORPETRONOR E&P ASA
3.255M0.8430NOK3.44%0.0280NOK
Mua
2.744M1.119BNOKNăng lượng Mỏ
VARVAR ENERGI ASA
3.226M35.875NOK−1.98%−0.725NOK
Mua
115.716M89.559BNOK15.98950Năng lượng Mỏ
ALNGAWILCO LNG ASA
3.043M8.80NOK0.57%0.05NOK
Mua
26.778M1.166BNOK23.990.36NOK7Năng lượng Mỏ
KAHOTKAHOOT! ASA
2.799M22.68NOK1.25%0.28NOK
Theo dõi
63.477M11.178BNOK−0.11NOKDịch vụ Thương mại
NHYNORSK HYDRO ASA
2.758M72.50NOK−0.90%−0.66NOK
Mua
199.96M148.562BNOK4.8415.10NOK31.264KKhoáng sản phi năng lượng
DNODNO ASA
2.431M12.28NOK−2.31%−0.29NOK
Bán Mạnh
29.849M12.948BNOK3.243.88NOK1.327KNăng lượng Mỏ
MPCCMPC CONTAINER SHIPS ASA
2.254M17.985NOK−2.52%−0.465NOK
Bán
40.543M7.974BNOK1.939.56NOK24Vận chuyển
NASNORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
2.254M8.854NOK2.00%0.174NOK
Mua
19.957M8.234BNOK9.381.33NOK3.31KVận chuyển
AKSOAKER SOLUTIONS ASA
2.223M36.72NOK2.97%1.06NOK
Mua
81.618M17.928BNOK1.59NOK15.012KDịch vụ Công nghiệp
ADEADEVINTA ASA
2.066M66.40NOK−5.68%−4.00NOK
Bán Mạnh
137.177M81.22BNOK280.590.25NOK4.911KDịch vụ Thương mại
KOAKONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
1.921M2.610NOK−0.46%−0.012NOK
Mua
5.014M2.743BNOK−0.08NOK11.234KSản xuất Chế tạo
AKHAKER HORIZONS ASA
1.856M13.655NOK7.56%0.960NOK
Bán
25.342M9.427BNOK1.45KTài chính
SOFFSOLSTAD OFFSHORE ASA
1.494M31.25NOK5.40%1.60NOK
Sức mua mạnh
46.673M2.399BNOK−25.00NOK3.6KDịch vụ Công nghiệp
AUTOAUTOSTORE HOLDINGS LTD
1.482M19.035NOK3.31%0.610NOK
Mua
28.209M65.262BNOK585Dịch vụ Công nghệ
ACCAKER CARBON CAPTURE ASA
1.417M11.525NOK4.02%0.445NOK
Bán
16.331M6.964BNOK−0.37NOK70Sản xuất Chế tạo
MWTRMELTWATER N.V.
1.408M16.78NOK10.91%1.65NOK
Sức mua mạnh
23.622M5.159BNOK−1.26NOK2.255KDịch vụ Công nghệ
TELTELENOR ASA
1.317M95.08NOK−0.90%−0.86NOK
Bán
125.207M133.06BNOK14.036.84NOK16KTruyền thông
HAFNIHAFNIA LIMITED
1.302M52.5NOK−2.42%−1.3NOK
Bán
68.334M26.056BNOK5.4710.07NOKVận chuyển
SDSDS.D. STANDARD ETC PLC
1.207M1.855NOK−1.85%−0.035NOK
Bán
2.24M957.658MNOK3.570.54NOK2Tài chính
ORKORKLA ASA
1.201M69.82NOK−0.03%−0.02NOK
Bán
83.842M69.581BNOK13.455.19NOK21.423KHàng tiêu dùng không lâu bền
FROFRONTLINE LTD
1.175M133.0NOK0.38%0.5NOK
Theo dõi
156.237M28.55BNOK10.3812.76NOK79Vận chuyển
LINKLINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA
1.17M8.840NOK6.19%0.515NOK
Mua
10.339M2.615BNOK10.650.79NOK714Dịch vụ Công nghệ
DNBDNB BANK ASA
1.151M189.95NOK−0.08%−0.15NOK
Mua
218.602M294.486BNOK10.4618.18NOK9.659KTài chính
AKRBPAKER BP ASA
1.11M326.1NOK−2.74%−9.2NOK
Bán
362.055M206.102BNOK8.5239.35NOK1.773KNăng lượng Mỏ
MOWIMOWI ASA
1.03M155.00NOK−0.42%−0.65NOK
Mua
159.71M80.152BNOK10.5914.70NOK13.984KHàng tiêu dùng không lâu bền
PEXIPPEXIP HOLDING ASA
877.857K13.36NOK6.03%0.76NOK
Mua
11.728M1.395BNOK−2.24NOKDịch vụ Công nghệ
STBSTOREBRAND ASA
781.238K88.20NOK0.16%0.14NOK
Mua
68.905M41.466BNOK15.965.52NOK1.901KTài chính
5PG5TH PLANET GAMES A/S
744.751K2.290NOK−2.14%−0.050NOK
Theo dõi
1.705M476.227MNOK3Dịch vụ Công nghệ
ASAATLANTIC SAPPHIRE ASA
688.327K8.000NOK0.57%0.045NOK
Mua
5.507M1.226BNOK−9.10NOK166Công nghiệp Chế biến
CANCANOPY HOLDINGS AS
669.977K0.686NOK52.44%0.236NOK
Mua
459.604K61.063MNOK−1.69NOKDịch vụ Công nghệ
IOXINTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION
630.436K1.000NOK1.01%0.010NOK
Bán
630.436K196.52MNOK12.760.08NOK51Năng lượng Mỏ
NYKDNYKODE THERAPEUTICS ASA
625.951K27.16NOK7.95%2.00NOK
Mua
17.001M7.878BNOK−0.68NOK102Công nghệ Sức khỏe
OKEAOKEA ASA
603.913K37.65NOK−6.81%−2.75NOK
Bán Mạnh
22.737M3.912BNOK6.666.07NOK215Năng lượng Mỏ
VEIVEIDEKKE
580.125K96.1NOK0.10%0.1NOK
Mua
55.75M12.969BNOK14.356.69NOK7.796KDịch vụ Công nghiệp
EPREUROPRIS ASA
573.608K62.90NOK0.64%0.40NOK
Mua
36.08M10.125BNOK6.77NOKBán Lẻ
PROTPROTECTOR FORSIKRING ASA
571.9K122.8NOK0.00%0.0NOK
Sức mua mạnh
70.229M10.114BNOK21.545.70NOK411Tài chính
BORRBORR DRILLING LIMITED
562.489K47.895NOK2.98%1.385NOK
Mua
26.94M10.937BNOK−19.26NOK517Dịch vụ Công nghiệp
QFUELQUANTAFUEL ASA
552.982K6.395NOK2.65%0.165NOK
Bán
3.536M1.06BNOK−1.79NOK93Dịch vụ Công nghiệp
SUBCSUBSEA 7 S.A.
535.104K112.75NOK0.58%0.65NOK
Mua
60.333M32.68BNOK125.040.90NOK12.502KDịch vụ Công nghiệp
BWOBW OFFSHORE LTD
509.226K25.42NOK1.27%0.32NOK
Bán
12.945M4.596BNOK14.012.21NOK1.849KNăng lượng Mỏ
TOMTOMRA SYSTEMS ASA
502.54K197.52NOK1.26%2.46NOK
Mua
99.262M58.417BNOK55.383.52NOK4.61KSản xuất Chế tạo
CADLRCADELER AS
500.961K38.36NOK0.74%0.28NOK
Mua
19.217M7.58BNOK44.810.85NOKSản xuất Chế tạo
HUDLHUDDLESTOCK FINTECH AS
494.664K2.66NOK4.31%0.11NOK
Mua
1.316M360.19MNOK−0.21NOK39Dịch vụ Công nghệ
HYNHYNION AS
491.712K0.870NOK2.35%0.020NOK
Bán
427.789K48.582MNOK−0.44NOKBán Lẻ
HUNTHUNTER GROUP ASA
485.727K2.215NOK−0.23%−0.005NOK
Bán
1.076M1.25BNOK7.880.28NOK4Năng lượng Mỏ
GJFGJENSIDIGE FORSIKRING ASA
485.011K191.0NOK−0.05%−0.1NOK
Theo dõi
92.637M95.498BNOK16.7011.44NOK3.71KTài chính
DLTXDLTX ASA
477.223K4.160NOK4.13%0.165NOK
Mua
1.985M296.092MNOK−2.15NOKDịch vụ Công nghệ
YARYARA INTERNATIONAL ASA
473.38K450.5NOK0.18%0.8NOK
Bán
213.258M114.754BNOK6.0474.50NOK17.8KCông nghiệp Chế biến
BCSBERGEN CARBON SOLUTIONS AS
466.744K11.56NOK7.04%0.76NOK
Bán
5.396M485.175MNOK−1.16NOKSản xuất Chế tạo
TEKNATEKNA HOLDING ASA
464.155K6.28NOK6.44%0.38NOK
Bán
2.915M786.428MNOK−1.31NOK204Tài chính
NSKOGNORSKE SKOG ASA
461.311K59.70NOK2.84%1.65NOK
Bán
27.54M5.628BNOK2.8720.23NOK2.092KCông nghiệp Chế biến
NODNORDIC SEMICONDUCTOR
456.509K181.10NOK−0.03%−0.05NOK
Mua
82.674M34.583BNOK32.165.68NOK1.197KCông nghệ Điện tử
LSGLEROY SEAFOOD GROUP
451.705K48.62NOK−0.16%−0.08NOK
Mua
21.962M28.952BNOK8.405.80NOK4.591KHàng tiêu dùng không lâu bền
PENPANORO ENERGY ASA
439.364K29.60NOK−1.07%−0.32NOK
Bán
13.005M3.365BNOK11.572.61NOK29Năng lượng Mỏ
ENSUENSURGE MICROPOWER ASA
436.275K1.9748NOK1.27%0.0248NOK
Bán
861.556K464.048MNOK−1.00NOK35Sản xuất Chế tạo
BGBIOBERGENBIO ASA
420.526K7.890NOK−9.00%−0.780NOK
Theo dõi
3.318M699.532MNOK−3.34NOKCông nghệ Sức khỏe
TRVXTARGOVAX ASA
417.175K1.238NOK4.92%0.058NOK
Mua
516.463K233.331MNOK−0.70NOK23Công nghệ Sức khỏe
NORSENORSE ATLANTIC ASA
417.027K2.495NOK−0.20%−0.005NOK
Bán
1.04M193.822MNOKVận chuyển
ELKELKEM ASA
356.262K35.38NOK0.40%0.14NOK
Theo dõi
12.605M22.359BNOK2.1116.79NOK7.074KCông nghiệp Chế biến
SIOFFSIEM OFFSHORE INC
355.023K12.58NOK3.62%0.44NOK
Mua
4.466M3.005BNOK8.201.48NOK1.021KVận chuyển
PARBPARETO BANK ASA
353.885K47.10NOK0.21%0.10NOK
Theo dõi
16.668M3.29BNOK6.487.26NOKTài chính
ASTROASTROCAST SA
349.809K13.50NOK33.66%3.40NOK
Mua
4.722M535.422MNOK−6.78NOKCông nghệ Điện tử
SCHASCHIBSTED ASA
332.905K189.9NOK−2.52%−4.9NOK
Mua
63.219M43.816BNOK−183.27NOK5.511KDịch vụ Công nghệ
PRSPROSAFE SE (SN)
326.296K157.4NOK17.29%23.2NOK
Mua
51.359M1.385BNOK0.131058.47NOK103Dịch vụ Công nghiệp
CRAYNCRAYON GROUP HOLDING ASA
325.558K108.0NOK2.66%2.8NOK
Mua
35.16M9.642BNOK44.302.42NOKDịch vụ Công nghệ
BELCOBELSHIPS ASA
318.815K13.36NOK−0.30%−0.04NOK
Bán
4.259M3.375BNOK2.186.16NOK154Vận chuyển
SALMESALMON EVOLUTION ASA
316.573K8.34NOK0.60%0.05NOK
Bán
2.64M2.884BNOK−0.12NOK32Công nghiệp Chế biến
XXLXXL ASA
316.229K4.444NOK0.50%0.022NOK
Theo dõi
1.405M1.1BNOK−0.32NOK5.789KDịch vụ Phân phối
SMCRTSMARTCRAFT ASA
308.282K14.70NOK−8.13%−1.30NOK
Bán Mạnh
4.532M2.521BNOK0.40NOKDịch vụ Công nghệ
WAWIWALLENIUS WILHELMSEN ASA
307.077K87.90NOK−5.18%−4.80NOK
Theo dõi
26.992M37.129BNOK7.5412.29NOK8.283KVận chuyển
ABGABG SUNDAL COLLIER HLDG ASA
306.865K5.80NOK1.75%0.10NOK
Mua
1.78M2.699BNOK8.320.83NOKTài chính
SHLFSHELF DRILLING LTD
302.066K22.80NOK1.33%0.30NOK
Mua
6.887M4.021BNOK−2.87NOK3.105KDịch vụ Công nghiệp
NOMNORDIC MINING ASA
288.409K2.010NOK−0.74%−0.015NOK
Bán
579.702K466.957MNOK1.711.24NOKKhoáng sản phi năng lượng
TGSTGS ASA
283.142K137.1NOK0.66%0.9NOK
Bán
38.819M16.987BNOK−2.92NOK471Dịch vụ Công nghiệp
SVEGSPAREBANKEN VEST
279.125K88.0NOK0.46%0.4NOK
Theo dõi
24.563M9.646BNOK8.2810.58NOK759Tài chính
HMONYHARMONYCHAIN AS
264.777K0.839NOK4.88%0.039NOK
Mua
222.148K145.315MNOKCông nghệ Điện tử
REACHREACH SUBSEA ASA
261.857K4.27NOK−1.16%−0.05NOK
Mua
1.118M960.38MNOK10.140.43NOKVận chuyển
LIFELIFECARE AS
254.795K2.175NOK−0.68%−0.015NOK
Bán
554.179K256.358MNOK−0.18NOK1Công nghệ Sức khỏe
SCATCSCATEC ASA
254.229K87.36NOK−2.22%−1.98NOK
Theo dõi
22.209M13.883BNOK−5.22NOK622Công ty dịch vụ công cộng
AGASAVANCE GAS HOLDING LIMITED
250.662K69.80NOK3.33%2.25NOK
Sức mua mạnh
17.496M5.349BNOK9.087.44NOKVận chuyển
B2HB2HOLDING ASA
246.726K8.62NOK−0.58%−0.05NOK
Mua
2.127M3.46BNOK9.090.95NOK1.979KDịch vụ Thương mại
GSFGRIEG SEAFOOD
233.517K68.10NOK−2.58%−1.80NOK
Bán
15.903M7.646BNOK12.99NOK753Công nghiệp Chế biến
BWLPGBW LPG LTD
228.085K87.45NOK0.98%0.85NOK
Mua
19.946M11.664BNOK7.2411.97NOK2.096KDịch vụ Công nghiệp
SCANASCANA ASA
225.934K1.128NOK0.71%0.008NOK
Bán
254.854K443.772MNOK14.380.10NOK84Tài chính
BORBORGESTAD ASA
218.785K1.40NOK−3.45%−0.05NOK
Bán Mạnh
306.299K213.476MNOK1.011.44NOKKhoáng sản phi năng lượng
GEOSGOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES AS
213.462K1.625NOK−1.52%−0.025NOK
Bán
346.876K87.382MNOK−1.38NOK0Vận chuyển
ZAPZAPTEC ASA
213.1K30.09NOK1.18%0.35NOK
Bán
6.412M2.299BNOK82.290.36NOK76Sản xuất Chế tạo
COOLCOOL COMPANY LTD
211.463K118.70NOK−1.95%−2.36NOK
Bán
25.101M4.749BNOKDịch vụ Công nghiệp
SALMSALMAR ASA
208.463K346.0NOK−0.06%−0.2NOK
Theo dõi
72.128M50.138BNOK10.4933.05NOK1.961KHàng tiêu dùng không lâu bền
PCIBPCI BIOTECH HOLDING ASA
192.65K1.938NOK−0.62%−0.012NOK
Mua
373.356K72.339MNOK−1.97NOK14Dịch vụ Thương mại
TECHTECHSTEP ASA
181.029K1.185NOK2.16%0.025NOK
Theo dõi
214.519K361.101MNOK−0.32NOK384Dịch vụ Phân phối
OTOVOOTOVO ASA
177.603K20.60NOK0.49%0.10NOK
Theo dõi
3.659M2.806BNOK−1.76NOK149Dịch vụ Công nghiệp
AUSSAUSTEVOLL SEAFOOD ASA
177.404K81.25NOK−0.55%−0.45NOK
Mua
14.414M16.398BNOK6.2113.16NOK7.143KHàng tiêu dùng không lâu bền