Những nhà tạo lập thị trường

Tất cả Chứng khoán Na Uy

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Na Uy sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
20202020 BULKERS LTD
151.9 NOK−0.91%74.611K0.423.506B NOK6.48%Vận chuyển
Mua
5PG5TH PLANET GAMES A/S
1.774 NOK−0.78%103.252K0.63479.861M NOK39.330.05 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
AASBAASEN SPAREBANK
133 NOK+0.76%500.75230.059M NOK10.8212.30 NOK4.89%Tài chính
Theo dõi
ABGABG SUNDAL COLLIER HLDG ASA
6.38 NOK+1.43%51.674K0.163.093B NOK14.930.43 NOK−13.29%7.95%Tài chính
ABLABL GROUP ASA
11.90 NOK0.00%30.797K0.501.529B NOK5.88%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ABSARCTIC BIOSCIENCE AS
9.70 NOK0.00%1.06K0.21246.085M NOK−1.79 NOK−2.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ABTECAQUA BIO TECHNOLOGY ASA
4.81 NOK−1.43%122.533K1.59277.299M NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
ACCAKER CARBON CAPTURE ASA
7.720 NOK−2.77%444.861K0.294.798B NOK−0.28 NOK+16.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ACRAXACTOR ASA
4.730 NOK+0.32%68.962K0.421.425B NOK4.061.17 NOK−5.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ADEADEVINTA ASA
113.5 NOK+0.44%105.196K0.49138.221B NOK−1.37 NOK+90.94%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ADSADS MARITIME HOLDING PLC
2.17 NOK+3.33%1810.01149.12M NOK6.340.34 NOK0.00%Vận chuyển
AEGAAEGA ASA
2.1995 NOK−0.02%2.276K0.1051.361M NOK−0.81 NOK+24.87%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
AFGAF GRUPPEN ASA
131.2 NOK+0.61%30.602K0.6114.034B NOK23.635.55 NOK−40.71%8.05%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
AFISHARCTIC FISH HOLDING AS
55.5 NOK0.00%3200.041.769B NOK−0.34 NOK−118.93%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AFKARENDALS FOSSEKOMPANI ASA
151.4 NOK+1.20%12.364K0.958.211B NOK1994.730.08 NOK−96.56%2.67%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
AGASAVANCE GAS HOLDING LIMITED
110.0 NOK−0.90%396.572K1.458.506B NOK4.8722.57 NOK+101.50%20.83%Vận chuyển
Mua
AGLXAGILYX ASA
29.75 NOK−0.83%22.082K0.192.871B NOK−2.94 NOK−85.75%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AIRXAIRTHINGS ASA
3.000 NOK−0.33%137.198K2.41594.264M NOK−0.34 NOK+41.11%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AKASTAKASTOR ASA
11.00 NOK−1.96%152.74K1.603.047B NOK−0.79 NOK−123.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AKBMAKER BIOMARINE ASA
53.4 NOK−1.11%19.094K0.564.734B NOK−1.03 NOK−187.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
AKERAKER ASA
579.5 NOK−0.09%36.685K0.7943.087B NOK−20.14 NOK+64.20%5.17%Tài chính
Sức mua mạnh
AKHAKER HORIZONS ASA
3.848 NOK+0.58%1.168M0.672.641B NOK−9.64 NOK0.00%Tài chính
Bán
AKOBOAKOBO MINERALS AB
1.320 NOK−4.35%42.3K1.1472.657M NOK−2.89 NOK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AKRBPAKER BP ASA
260.5 NOK−0.72%1.114M1.28165.843B NOK11.6522.35 NOK−30.86%9.15%Năng lượng Mỏ
Mua
AKSOAKER SOLUTIONS ASA
36.04 NOK+0.28%764.341K0.5917.547B NOK2.78%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AKVAAKVA GROUP ASA
57.8 NOK−0.34%3940.062.107B NOK−0.61 NOK+84.77%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ALNGAWILCO LNG ASA
7.82 NOK−3.69%338.765K0.851.076B NOK2.573.05 NOK+676.32%19.70%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ALTALTERNUS ENERGY GROUP
6.78 NOK−0.29%10.063K0.11178.985M NOK0.00%Công ty dịch vụ công cộng
AMSCAMSC ASA
26.20 NOK−0.76%80.991K0.901.897B NOK15.301.71 NOK−42.48%16.64%Vận chuyển
ANDFANDFJORD SALMON AS
33.2 NOK+3.11%7.469K0.341.836B NOK−1.78 NOK−50.13%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AQUILAQUILA HOLDINGS ASA
0.908 NOK+0.44%291.959K1.41216.743M NOK−0.33 NOK−694.56%0.00%Vận chuyển
ARCHARCHER LTD
0.908 NOK−0.44%2.565M0.721.481B NOK−0.65 NOK−367.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ARGEOARGEO AS
3.30 NOK−1.20%547.194K0.48643.417M NOK−1.06 NOK+11.93%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ARRARRIBATEC SOLUTION
3.9500 NOK+0.15%51.871K0.72274.393M NOK−0.34 NOK+71.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ASAATLANTIC SAPPHIRE ASA
1.152 NOK−3.68%4.909M0.27955.129M NOK−4.93 NOK+23.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ASTROASTROCAST SA
0.752 NOK−1.05%5.32K0.1630.142M NOK−5.77 NOK0.00%Công nghệ Điện tử
ATEAATEA ASA
123.0 NOK−2.07%29.69K0.6214.036B NOK17.237.14 NOK−5.92%4.98%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AURAAURORA EIENDOM AS
80.0 NOK−1.84%200.645K43.342.523B NOK−5.36 NOK−133.32%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AURGAURSKOG SPAREBANK
222 NOK0.00%170.011.026B NOK4.50%Tài chính
Theo dõi
AUSSAUSTEVOLL SEAFOOD ASA
80.50 NOK−0.56%214.107K0.5816.338B NOK135.160.60 NOK−95.47%6.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AUTOAUTOSTORE HOLDINGS LTD
16.995 NOK+0.50%2.363M0.6957.977B NOK−0.13 NOK−145.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AYFIEAYFIE GROUP AS
4.3815 NOK−6.38%15.04K0.7870.73M NOK−2.71 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
AZTARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA
30.00 NOK−0.99%87.029K3.581.541B NOK81.320.37 NOK−42.72%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
B2IB2 IMPACT ASA
7.75 NOK−0.13%201.351K0.523.005B NOK8.190.95 NOK+16.96%2.58%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BAKKAP/F BAKKAFROST
656.0 NOK−1.20%46.102K0.5139.261B NOK26.8524.44 NOK−19.94%2.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BARRABARRAMUNDI GROUP LTD
1.090 NOK+14.74%168.36K3.2038.351M NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
BBERGBEERENBERG AS
20.200 NOK+1.01%31.689K0.29491.351M NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BCSBERGEN CARBON SOLUTIONS AS
8.83 NOK+2.67%55.089K0.91360.943M NOK−1.57 NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BELCOBELSHIPS ASA
21.05 NOK+0.24%388.372K0.605.304B NOK6.553.21 NOK−41.83%4.17%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BEWIBEWI ASA
29.00 NOK+7.21%189.676K2.095.186B NOK−1.07 NOK−147.91%2.22%Công nghiệp Chế biến
Mua
BFISHBIOFISH HOLDING AS
1.28 NOK0.00%182.244K0.64130.221M NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BGBIOBERGENBIO ASA
0.1928 NOK−1.23%30.31M0.44524.832M NOK−0.35 NOK+8.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BIENBIEN SPAREBANK ASA
86.0 NOK−0.46%9500.03490.769M NOK9.519.05 NOK4.28%Tài chính
Sức mua mạnh
BMABYGGMA ASA
18.80 NOK−2.08%2.974K2.011.341B NOK5.653.33 NOK−12.32%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BNORBLUENORD ASA
544 NOK−1.45%12.875K0.6214.464B NOK21.2325.63 NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BONHRBONHEUR ASA
216.0 NOK−0.46%54.761K2.199.229B NOK8.8524.40 NOK+151.22%2.30%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BORBORGESTAD ASA
0.295 NOK−0.67%319.585K0.29416.535M NOK−0.18 NOK+74.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BORRBORR DRILLING LIMITED
62.90 NOK−2.71%508.442K1.1417.014B NOK79.940.79 NOK0.80%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BOUVBOUVET ASA
63.5 NOK+0.47%20.535K0.196.408B NOK20.383.12 NOK+3.91%4.83%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BRGBORREGAARD ASA
184.6 NOK−0.65%80.324K1.7118.501B NOK21.218.70 NOK−2.63%1.75%Công nghiệp Chế biến
Mua
BSPBLACK SEA PROPERTY
0.250 NOK−17.22%10.1K0.5630.532M NOK0.00%Tài chính
BWEBW ENERGY LIMITED
26.75 NOK−1.11%163.674K1.366.979B NOK7.903.38 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BWLPGBW LPG LTD
121.7 NOK−1.54%1.025M1.5416.246B NOK3.2537.41 NOK+128.24%26.93%Vận chuyển
Mua
BWOBW OFFSHORE LTD
25.22 NOK−4.76%322.591K1.114.788B NOK4.695.37 NOK−15.14%5.86%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CADLRCADELER AS
46.54 NOK+0.30%330K1.0116.283B NOK14.423.23 NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CAMBICAMBI ASA
17.45 NOK−0.57%49.147K1.562.807B NOK14.411.21 NOK4.27%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CAPSLCAPSOL TECHNOLOGIES AS
12.60 NOK−1.18%23.93K1.36682.551M NOK0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CARACARASENT ASA
11.56 NOK+3.21%121.904K1.61810.038M NOK16.43%Dịch vụ Công nghệ
CIRCACIRCA GROUP AS
1.885 NOK+12.20%352.147K0.67204.59M NOK−0.55 NOK−9.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CLCOCOOL COMPANY LTD
121.4 NOK+0.33%101.804K1.206.498B NOK14.55%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CLOUDCLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA
9.33 NOK−4.80%186.66K0.662.855B NOK10.170.92 NOK+96.49%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CODECODELAB CAPITAL AS
0.436 NOK−0.46%29.292K0.2587.102M NOK570.78%Dịch vụ Công nghệ
CONTXCONTEXTVISION AB
7.18 NOK+1.13%37.272K0.67549.309M NOK17.280.42 NOK+17.31%4.30%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CRAYNCRAYON GROUP HOLDING ASA
75.00 NOK−0.60%246.072K0.676.758B NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CRNACIRCIO HOLDING ASA
6.151 NOK−3.89%16.189K0.5049.71M NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
CYVIZCYVIZ AS
35.3 NOK−1.12%2.315K0.33460.016M NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DDRILDOLPHIN DRILLING AS
6.90 NOK−0.72%447.405K0.501.528B NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DNBDNB BANK ASA
212.5 NOK−0.28%799.613K0.58328.724B NOK8.5624.81 NOK5.87%Tài chính
Theo dõi
DNODNO ASA
9.215 NOK+0.38%2.844M1.418.951B NOK83.470.11 NOK−97.04%10.89%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
DOFGDOF GROUP ASA
69.85 NOK+1.23%1.701M1.1212.189B NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
DSRTDESERT CONTROL AS
6.49 NOK+1.41%63.717K1.02342.451M NOK−1.51 NOK+30.19%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DVDDEEP VALUE DRILLER AS
22.65 NOK−1.52%55.752K0.951.994B NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
EAMEAM SOLAR ASA
16.95 NOK0.00%52.846K0.58116.145M NOK0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ECITECIT AS
7.00 NOK+1.45%16.632K0.083.191B NOK28.740.24 NOK+3.92%0.58%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EFUELEVERFUEL A/S
6.20 NOK−1.59%68.737K1.24543.564M NOK−2.87 NOK−49.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
EIOFEIDESVIK OFFSHORE ASA
13.12 NOK−1.35%18.249K0.13970.678M NOK0.00%Vận chuyển
ELABSELLIPTIC LABORATORIES ASA
15.10 NOK+3.14%276.016K1.031.535B NOK−0.36 NOK−13.81%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ELIMPELEKTROIMPORTOREN AS
8.10 NOK−1.46%164.7K2.68220.15M NOK−0.45 NOK−119.07%6.08%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ELKELKEM ASA
21.90 NOK+0.55%1.642M1.2713.764B NOK206.800.11 NOK−99.30%27.55%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ELMRAELMERA GROUP ASA
33.50 NOK+0.30%263.276K0.843.819B NOK19.221.74 NOK+22.10%4.49%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ELOELOPAK ASA
33.30 NOK−0.45%88.397K0.199.005B NOK11.722.84 NOK+252.99%2.57%Công nghiệp Chế biến
Mua
EMGSELECTROMAGNETIC GEOSERVICES
2.33 NOK−2.10%109.301K0.57311.708M NOK−0.67 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ENDURENDUR ASA
41.0 NOK+8.47%44.927K2.301.39B NOK−1.03 NOK−407.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ENERGENERGEIA AS
1.180 NOK−5.60%97.796K2.06149.019M NOK−0.18 NOK−470.93%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ENSUENSURGE MICROPOWER ASA
0.2940 NOK−3.45%51.722M0.17820.067M NOK−0.25 NOK+76.27%0.00%Sản xuất Chế tạo
ENTRAENTRA ASA
106.7 NOK+0.19%44.643K0.5219.397B NOK−29.92 NOK−760.82%4.79%Tài chính
Theo dõi
EPREUROPRIS ASA
73.50 NOK−0.54%135.801K0.6911.896B NOK13.045.64 NOK−11.19%3.72%Bán Lẻ
Mua
EQNREQUINOR ASA
262.90 NOK−0.42%2.475M0.91789.799B NOK6.4141.01 NOK−53.47%4.84%Năng lượng Mỏ
Bán
EQVAEQVA ASA
2.91 NOK−6.13%44.755K1.39222.99M NOK−0.31 NOK+85.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
EWINDEDDA WIND ASA
22.10 NOK+1.61%201.855K10.142.443B NOK−0.43 NOK−240.79%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh