Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Na Uy có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Na Uy sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SOFTXSOFTOX SOLUTIONS AS
3.771.480 NOK+9.63%44.623K2.2213.963M NOK−1.57 NOK+64.34%0.00%Dịch vụ Thương mại
HKYHAVILA KYSTRUTEN AS
2.950.812 NOK−0.49%691.134K1.27680.017M NOK−8.97 NOK0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
NODLNORTHERN DRILLING LIMITED
2.560.416 NOK−3.48%548.39K1.22151.445M NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ASAATLANTIC SAPPHIRE ASA
2.541.468 NOK+2.37%879.211K1.521.145B NOK−4.93 NOK+23.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PGSPGS ASA
2.346.600 NOK+1.01%3.456M0.766.242B NOK−0.91 NOK+50.23%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
ARCHARCHER LTD
2.230.920 NOK−1.08%1.695M0.621.511B NOK−0.28 NOK+41.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
IDEXIDEX BIOMETRICS ASA
2.211.6248 NOK−1.00%1.018M1.17458.555M NOK−1.11 NOK+33.49%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
XXLXXL ASA
2.190.863 NOK−3.58%1.792M0.281.189B NOK−1.54 NOK−66.20%0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
TRMEDTHOR MEDICAL ASA
2.151.100 NOK+4.56%510.873K0.80245.683M NOK0.00%Dịch vụ Thương mại
AKHAKER HORIZONS ASA
2.123.800 NOK+2.26%948.507K0.452.565B NOK−9.64 NOK0.00%Tài chính
Bán
LINKLINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA
1.9416.82 NOK+0.24%297.431K0.244.985B NOK−0.84 NOK−208.07%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TGSTGS ASA
1.71100.20 NOK+0.60%213.793K0.3412.949B NOK53.461.87 NOK−72.86%5.93%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NELNEL ASA
1.704.562 NOK+3.03%5.742M0.857.399B NOK−0.92 NOK−96.23%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ACCAKER CARBON CAPTURE ASA
1.687.820 NOK+3.99%2.636M2.094.544B NOK−0.28 NOK+16.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SUBCSUBSEA 7 S.A.
1.65146.00 NOK+0.07%575.99K1.3642.915B NOK69.222.11 NOK+135.26%0.69%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
HPURHEXAGON PURUS ASA
1.646.89 NOK−1.85%955.772K1.781.943B NOK−2.43 NOK−44.93%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
NHYNORSK HYDRO ASA
1.5956.14 NOK+0.04%2.896M0.88113.437B NOK32.131.75 NOK−85.16%10.07%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SHLFSHELF DRILLING LTD
1.5828.00 NOK−3.61%842.562K1.526.199B NOK104.010.27 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DSRTDESERT CONTROL AS
1.586.51 NOK−5.79%68.177K1.29369.74M NOK−1.51 NOK+30.19%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ABTECAQUA BIO TECHNOLOGY ASA
1.564.30 NOK−0.46%28.83K0.33245.478M NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
TECOTECO 2030 ASA
1.472.62 NOK−6.43%25.224K0.31455.228M NOK−0.62 NOK−28.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
OTLODFJELL TECHNOLOGY LTD
1.4761.7 NOK−0.80%42.132K0.312.455B NOK7.238.54 NOK+33.18%4.07%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AKSOAKER SOLUTIONS ASA
1.4535.64 NOK+0.45%681.639K0.4817.323B NOK2.82%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
OKEAOKEA ASA
1.4023.74 NOK−0.17%961.864K1.582.471B NOK−9.00 NOK−239.74%16.82%Năng lượng Mỏ
Mua
IOXINTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION
1.403.0920 NOK−0.26%15.484K0.3562.417M NOK−3.66 NOK−571.25%0.00%Năng lượng Mỏ
PCIBPCI BIOTECH HOLDING ASA
1.381.750 NOK−2.23%43.607K0.6166.814M NOK−0.78 NOK+65.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BORRBORR DRILLING LIMITED
1.3666.60 NOK−1.11%291.354K0.6917.725B NOK84.650.79 NOK0.77%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AKERAKER ASA
1.35581.0 NOK+1.04%29.707K0.6742.715B NOK−20.14 NOK+64.20%5.22%Tài chính
Sức mua mạnh
RCRRECREATE ASA
1.351.00 NOK−9.09%21.932K1.5423.864M NOK0.00%Tài chính
VARVAR ENERGI ASA
1.3431.12 NOK+1.04%1.888M0.5376.889B NOK12.182.55 NOK−27.94%15.16%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
EAMEAM SOLAR ASA
1.3316.80 NOK0.00%46.102K0.57115.117M NOK0.00%Công ty dịch vụ công cộng
DDRILDOLPHIN DRILLING AS
1.327.10 NOK−0.56%824.742K1.381.57B NOK−2.98 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CRNACIRCIO HOLDING ASA
1.315.700 NOK−3.39%30.956K0.9645.826M NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
NODNORDIC SEMICONDUCTOR
1.3192.16 NOK−0.90%371.213K0.7017.759B NOK226.880.41 NOK−93.32%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AKRBPAKER BP ASA
1.31260.9 NOK+0.66%523.865K0.60163.82B NOK11.6722.35 NOK−30.86%8.97%Năng lượng Mỏ
Mua
NYKDNYKODE THERAPEUTICS ASA
1.3117.99 NOK+1.47%623.161K0.535.79B NOK−1.48 NOK−116.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MGNMAGNORA ASA
1.2928.15 NOK0.00%136.728K1.031.879B NOK7.193.92 NOK1.33%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
KOAKONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
1.281.721 NOK−0.46%3.093M1.241.639B NOK−0.34 NOK−309.69%0.00%Sản xuất Chế tạo
VOWVOW ASA
1.259.50 NOK−2.56%104.433K1.611.12B NOK74.570.13 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NSKOGNORSKE SKOG ASA
1.2236.76 NOK+0.99%187.686K0.773.431B NOK6.505.66 NOK−79.27%1.84%Công nghiệp Chế biến
Mua
NORSENORSE ATLANTIC ASA
1.2211.578 NOK−2.11%380.623K1.401.52B NOK0.00%Vận chuyển
PRSPROSAFE SE (SN)
1.2145.35 NOK0.00%25.996K0.41810.343M NOK−69.16 NOK−2926.93%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ROMROMREAL LTD
1.201.95 NOK+2.09%19.091K5.3679.012M NOK−0.16 NOK−147.86%0.00%Tài chính
ODLODFJELL DRILLING LIMITED
1.2043.00 NOK−0.35%154.972K0.5210.217B NOK4.369.87 NOK+308.64%3.03%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PLTPOLIGHT ASA
1.197.00 NOK−42.90%6.065M17.54811.161M NOK−1.25 NOK−18.60%0.00%Công nghệ Điện tử
SCATCSCATEC ASA
1.1864.85 NOK+0.54%203.013K0.8310.25B NOK16.383.96 NOK3.01%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
BCSBERGEN CARBON SOLUTIONS AS
1.149.78 NOK−3.64%64.833K1.33426.417M NOK−1.57 NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TOMTOMRA SYSTEMS ASA
1.14145.15 NOK−0.03%528.957K0.4942.943B NOK61.612.36 NOK−32.96%1.24%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ELABSELLIPTIC LABORATORIES ASA
1.1312.68 NOK−2.46%439.105K1.881.363B NOK−0.36 NOK−13.81%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EQNREQUINOR ASA
1.12262.30 NOK−0.27%2.508M0.79786.807B NOK6.4041.01 NOK−53.47%4.42%Năng lượng Mỏ
Bán
NRCNRC GROUP ASA
1.1111.00 NOK0.00%133.037K1.93802.205M NOK−4.80 NOK−1691.05%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
RECSIREC SILICON ASA
1.099.726 NOK−0.84%1.306M0.474.125B NOK11.070.88 NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
EQVAEQVA ASA
1.093.21 NOK+0.31%18.121K0.80230.183M NOK−0.31 NOK+85.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
PENPANORO ENERGY ASA
1.0725.00 NOK+1.54%578.353K1.612.879B NOK4.93%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ENSUENSURGE MICROPOWER ASA
1.060.3270 NOK−3.82%241.012M0.80836.294M NOK−0.25 NOK+76.27%0.00%Sản xuất Chế tạo
PNORPETRONOR E&P ASA
1.058.237 NOK+1.28%613.186K2.331.158B NOK1.794.59 NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
DVDDEEP VALUE DRILLER AS
1.0522.80 NOK−0.65%70.147K1.091.99B NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ABSARCTIC BIOSCIENCE AS
1.049.50 NOK+2.59%1K0.25234.922M NOK−1.60 NOK−15.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
LYTIXLYTIX BIOPHARMA AS
1.046.35 NOK−2.31%47.884K0.78260.444M NOK−2.46 NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
ARRARRIBATEC SOLUTION
1.033.9060 NOK−3.56%226.274K3.25281.767M NOK−0.34 NOK+71.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ELKELKEM ASA
1.0319.66 NOK+2.24%1.328M1.1112.153B NOK185.650.11 NOK−99.30%31.20%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
EFUELEVERFUEL A/S
1.016.50 NOK−1.22%108.08K3.37567.722M NOK−2.87 NOK−49.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
EIOFEIDESVIK OFFSHORE ASA
1.0113.00 NOK0.00%94.08K0.66948.783M NOK0.00%Vận chuyển
AKBMAKER BIOMARINE ASA
1.0052.9 NOK+0.95%10.129K0.164.594B NOK−1.03 NOK−187.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
CLCOCOOL COMPANY LTD
0.99119.9 NOK−1.40%82.987K1.086.53B NOK3.3336.01 NOK14.48%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AGASAVANCE GAS HOLDING LIMITED
0.99116.4 NOK−6.58%316.029K0.909.548B NOK5.1622.57 NOK+101.50%17.35%Vận chuyển
Mua
SCANASCANA ASA
0.992.320 NOK+3.57%3.059M1.161.013B NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
JINJINHUI SHIPPING & TRANSPORTATION
0.986.34 NOK−8.51%38.113K1.29757.164M NOK−6.97 NOK−169.41%10.63%Vận chuyển
ATEAATEA ASA
0.98124.6 NOK−0.16%41.008K0.7413.946B NOK17.457.14 NOK−5.92%5.01%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ZALZALARIS ASA
0.9752.6 NOK+3.14%25.194K1.851.114B NOK−1.61 NOK−39.06%0.98%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AYFIEAYFIE GROUP AS
0.964.8600 NOK+0.20%1.079K0.0573.451M NOK−2.71 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
SATSSATS ASA
0.9617.72 NOK+0.57%262.892K0.103.591B NOK16.211.09 NOK0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BNORBLUENORD ASA
0.94538 NOK+1.32%13.886K0.7713.913B NOK20.9925.63 NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
NOLNORTHERN OCEAN LTD
0.938.14 NOK−1.45%87.788K0.701.509B NOK−4.59 NOK−1643.03%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BWLPGBW LPG LTD
0.93132.9 NOK−3.97%542.063K1.2418.192B NOK4.1532.04 NOK+139.89%24.05%Vận chuyển
Mua
RANARANA GRUBER ASA
0.9371.6 NOK+1.42%54.011K0.342.614B NOK5.4213.21 NOK+1.18%15.71%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
DNBDNB BANK ASA
0.93209.7 NOK+1.30%1.086M0.81319.315B NOK8.4524.81 NOK6.04%Tài chính
Theo dõi
GYLGLYDENDAL ASA
0.91490 NOK−1.61%512.311.149B NOK79.536.16 NOK−80.16%1.41%Bán Lẻ
STBSTOREBRAND ASA
0.9194.78 NOK−0.04%508.908K0.7943.964B NOK3.90%Tài chính
Mua
PHOPHOTOCURE ASA
0.9053.5 NOK−0.93%52.639K0.421.464B NOK5572.920.01 NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ENTRAENTRA ASA
0.89104.6 NOK−0.10%48.015K0.7619.069B NOK−29.92 NOK−760.82%4.87%Tài chính
Theo dõi
NKRNEKKAR ASA
0.8810.34 NOK+1.37%18.415K0.161.096B NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
SIOFFSIEM OFFSHORE INC
0.8729.15 NOK−2.18%1.093M3.717.118B NOK9.742.99 NOK+68.54%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
HAVIHAVILA SHIPPING
0.864.500 NOK−3.64%22.322K0.71111.035M NOK3.201.41 NOK−71.96%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HDLYHUDDLY AS
0.860.588 NOK−1.34%2.055M4.58319.64M NOK−0.46 NOK−268.03%0.00%Khách hàng Lâu năm
GSFGRIEG SEAFOOD
0.8560.70 NOK−2.65%291.87K0.787B NOK7.22%Công nghiệp Chế biến
Mua
AKASTAKASTOR ASA
0.8511.36 NOK−0.70%83.625K0.823.107B NOK−0.79 NOK−123.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SALMSALMAR ASA
0.81643.8 NOK−0.43%89.711K0.5585.226B NOK29.8521.57 NOK−23.53%3.09%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ELMRAELMERA GROUP ASA
0.8031.52 NOK+3.68%549.78K1.313.476B NOK18.081.74 NOK+22.10%4.93%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BONHRBONHEUR ASA
0.80221.5 NOK+1.14%21.242K0.459.314B NOK9.0824.40 NOK+151.22%2.28%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CAPSLCAPSOL TECHNOLOGIES AS
0.7912.60 NOK0.00%5.725K0.27674.521M NOK0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
5PG5TH PLANET GAMES A/S
0.791.778 NOK−1.22%52.977K0.26483.081M NOK39.420.05 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
DOFGDOF GROUP ASA
0.7965.00 NOK−0.69%4.979M4.7211.562B NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
KYOTOKYOTO GROUP AS
0.7815.30 NOK+1.32%2.095K0.23250.825M NOK−8.56 NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MOWIMOWI ASA
0.78199.6 NOK−0.37%416.526K0.46103.629B NOK20.839.58 NOK−37.18%3.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CRAYNCRAYON GROUP HOLDING ASA
0.7779.85 NOK−2.38%198.347K0.247.326B NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NAPANAPATECH A/S
0.7517.80 NOK+0.28%88.972K3.601.6B NOK−0.92 NOK0.00%Công nghệ Điện tử
ITERAITERA ASA
0.7512.25 NOK+0.82%20.082K0.75978.678M NOK5.76%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
LSGLEROY SEAFOOD GROUP
0.7540.00 NOK+0.30%850.037K1.8623.748B NOK−0.59 NOK−110.25%6.27%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ELIMPELEKTROIMPORTOREN AS
0.738.84 NOK−0.67%8.603K0.06238.362M NOK−0.45 NOK−119.07%5.62%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh