Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Na Uy

Cổ phiếu Na Uy có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BGBIOBERGENBIO ASA
0.1995 NOK−6.29%88.423M1.20572.691M NOK−0.35 NOK+8.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HYONHYON AS
0.214 NOK−7.36%234.095K0.30Công nghiệp Chế biến
SPOTSPOTLIO AS
0.267 NOK+1.52%6600.0151.848M NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
BSPBLACK SEA PROPERTY
0.290 NOK+3.57%11.379K0.4528.308M NOK0.00%Tài chính
BORBORGESTAD ASA
0.290 NOK−3.33%525.185K1.13420.742M NOK−0.18 NOK+74.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ENSUENSURGE MICROPOWER ASA
0.3550 NOK+77.68%845.433M9.00491.446M NOK−0.25 NOK+76.27%0.00%Sản xuất Chế tạo
OBSRVOBSERVE MEDICAL ASA
0.3585 NOK−7.84%717.186K0.5074.177M NOK0.00%Công nghệ Điện tử
NSOLNORSK SOLAR AS
0.410 NOK−0.24%41.122K0.0731.164M NOK−0.72 NOK−54.50%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
HYNHYNION AS
0.4155 NOK+4.66%64.285K0.4042.496M NOK−0.29 NOK0.00%Bán Lẻ
CODECODELAB CAPITAL AS
0.432 NOK+0.47%52.843K0.5785.511M NOK581.40%Dịch vụ Công nghệ
NUMNDNORDIC UNMANNED ASA
0.4400 NOK−6.38%239.929K0.7293.454M NOK−4.88 NOK−108.47%0.00%Công nghệ Điện tử
NODLNORTHERN DRILLING LIMITED
0.449 NOK−6.85%802.017K1.16169.366M NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ZWIPEZWIPE AS
0.4795 NOK+16.81%221.767K2.5140.764M NOK−2.45 NOK−47.67%0.00%Công nghệ Điện tử
HDLYHUDDLY AS
0.600 NOK0.00%317.89K0.67321.786M NOK−0.46 NOK−268.03%0.00%Khách hàng Lâu năm
SKANDSKANDIA GREENPOWER AS
0.668 NOK−4.30%3.779K0.0339.532M NOK0.00%Công ty dịch vụ công cộng
NOMNORDIC MINING ASA
0.750 NOK−1.32%7.236M1.191.648B NOK−0.07 NOK−113.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
XXLXXL ASA
0.760 NOK+0.40%3.064M0.811.006B NOK−1.54 NOK−66.20%0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
LOKOLOKOTECH GROUP AS
0.762 NOK+2.97%339.346K0.27128.168M NOK0.00%Công nghệ Điện tử
NBXNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS
0.818 NOK+4.87%151.481K1.3653.231M NOK−0.41 NOK0.00%Tài chính
HKYHAVILA KYSTRUTEN AS
0.850 NOK+1.19%395.157K0.11700.017M NOK−8.97 NOK0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ASTROASTROCAST SA
0.870 NOK+3.57%10.312K0.1233.315M NOK−5.77 NOK0.00%Công nghệ Điện tử
ARCHARCHER LTD
0.908 NOK−1.30%2.349M0.731.494B NOK−0.28 NOK+41.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AQUILAQUILA HOLDINGS ASA
0.998 NOK+0.40%542.139K4.11238.322M NOK−0.01 NOK−104.69%0.00%Vận chuyển
HUDLHUDDLESTOCK FINTECH AS
1.025 NOK−0.49%244.779K0.53196.359M NOK−0.34 NOK−100.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TRMEDTHOR MEDICAL ASA
1.044 NOK−1.69%1.612M3.49248.018M NOK0.00%Dịch vụ Thương mại
SAGASAGA PURE ASA
1.320 NOK+0.76%294.436K0.56635.191M NOK−0.21 NOK15.27%Tài chính
OTSOCEANTEAM ASA
1.330 NOK0.00%14.2K0.5345.501M NOK0.00%Tài chính
ENERGENERGEIA AS
1.330 NOK+1.92%11.112K0.20155.576M NOK−0.18 NOK−470.93%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
BFISHBIOFISH HOLDING AS
1.37 NOK−2.14%112.673K0.57123.66M NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GEOSGOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES AS
1.420 NOK−0.42%87.478K0.27715.41M NOK0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
NTINORSK TITANIUM AS
1.450 NOK−1.69%101.162K0.79801.894M NOK−0.51 NOK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SOFTXSOFTOX SOLUTIONS AS
1.480 NOK+0.68%12.191K0.3315.204M NOK−1.57 NOK+64.34%0.00%Dịch vụ Thương mại
ASAATLANTIC SAPPHIRE ASA
1.510 NOK−5.39%1.127M2.151.275B NOK−4.93 NOK+23.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CIRCACIRCA GROUP AS
1.550 NOK+2.99%737.289K1.15183.279M NOK−0.55 NOK−9.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
5PG5TH PLANET GAMES A/S
1.670 NOK−1.76%133.398K0.68456.244M NOK37.030.05 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
SDSDS.D. STANDARD ETC PLC
1.716 NOK−0.23%842.778K1.99887.963M NOK42.270.04 NOK−81.85%0.00%Tài chính
KOAKONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
1.718 NOK−2.61%3.03M1.381.672B NOK−0.34 NOK−309.69%0.00%Sản xuất Chế tạo
INSTAINSTABANK ASA
1.735 NOK0.00%1.325M3.59656.284M NOK6.460.27 NOK0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
IDEXIDEX BIOMETRICS ASA
1.7776 NOK−2.38%1.315M1.36508.791M NOK−1.11 NOK+33.49%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
OTOVOOTOVO ASA
1.810 NOK−6.41%332.385K0.56540.726M NOK−2.55 NOK−30.36%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
VGMVOW GREEN METALS AS
1.870 NOK−0.53%158.366K1.89310.627M NOK−0.16 NOK−123.30%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PCIBPCI BIOTECH HOLDING ASA
1.930 NOK+0.31%93.487K1.6371.816M NOK−0.78 NOK+65.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ROMROMREAL LTD
1.96 NOK+6.52%2.2K0.3976.117M NOK−0.16 NOK−147.86%0.00%Tài chính
ADSADS MARITIME HOLDING PLC
2.22 NOK0.00%12.547K1.36157.641M NOK0.00%Vận chuyển
NORTHNORTH ENERGY ASA
2.22 NOK+0.91%132.527K0.60257.954M NOK10.610.21 NOK4.55%Tài chính
HUNTHUNTER GROUP ASA
2.2500 NOK−6.25%2.366M1.33246.517M NOK0.249.22 NOK+79.18%1528.07%Năng lượng Mỏ
AEGAAEGA ASA
2.2600 NOK+6.08%36.615K2.0249.738M NOK−0.79 NOK+14.27%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
HBCHOFSETH BIOCARE AS
2.39 NOK+2.58%14.311K0.15920.539M NOK−0.27 NOK+26.12%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SCANASCANA ASA
2.410 NOK−0.62%3.13M2.591.097B NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
EMGSELECTROMAGNETIC GEOSERVICES
2.49 NOK0.00%170.364K0.50326.115M NOK−0.67 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ININININ GROUP AS
2.61 NOK−4.74%87.58K2.26369.19M NOK−0.32 NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PROXIPROXIMAR SEAFOOD AS
2.82 NOK−5.37%1.241M4.18423.675M NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AKOBOAKOBO MINERALS AB
2.85 NOK−4.68%27.205K1.36157.424M NOK−2.89 NOK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TECOTECO 2030 ASA
2.89 NOK+6.25%111.852K0.67442.221M NOK−0.62 NOK−28.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
AIRXAIRTHINGS ASA
2.945 NOK−1.83%96.293K0.27592.29M NOK−0.34 NOK+41.11%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
EQVAEQVA ASA
3.13 NOK+7.93%22.63K1.35208.603M NOK−0.31 NOK+85.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
NTGNORDIC TECHNOLOGY GROUP AS
3.18 NOK−9.14%1.5K0.03−1.92 NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
ARGEOARGEO AS
3.39 NOK+0.30%850.26K0.68651.123M NOK−1.04 NOK+24.05%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
IOXINTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION
3.4500 NOK−2.82%87.724K3.7171.477M NOK−3.66 NOK−571.25%0.00%Năng lượng Mỏ
GEMGREEN MINERALS AS
3.82 NOK−3.54%133.641K1.0155.624M NOK−0.78 NOK−6.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
LIFELIFECARE AS
3.84 NOK−3.03%215.258K1.32534.068M NOK−0.26 NOK−252.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AKHAKER HORIZONS ASA
3.946 NOK−1.10%975.474K0.412.754B NOK−9.64 NOK0.00%Tài chính
Bán
MOBAMORROW BANK ASA
4.00 NOK0.00%73.9K0.17916.515M NOK6.600.61 NOK0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
HRGIHORISONT ENERGI AS
4.10 NOK−4.65%20.0096.002M NOK−10.11 NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PSEPETROLIA SE
4.24 NOK+2.91%31.153K2.13243.631M NOK51.710.08 NOK−76.86%0.00%Năng lượng Mỏ
ARRARRIBATEC SOLUTION
4.2700 NOK−0.70%38.041K0.60299.16M NOK−0.34 NOK+71.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
OSUNOCEAN SUN AS
4.29 NOK+0.23%1000.01192.413M NOK−0.41 NOK+5.69%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ABTECAQUA BIO TECHNOLOGY ASA
4.55 NOK+0.22%50.787K0.35257.979M NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
SBXSEABIRD EXPLORATION PLC
4.570 NOK−0.22%61.204K0.59379.874M NOK4.311.06 NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
HAVIHAVILA SHIPPING
4.620 NOK+1.43%38.497K0.57108.301M NOK3.291.41 NOK−71.96%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ACRAXACTOR ASA
4.720 NOK−1.26%252.521K0.621.444B NOK4.051.17 NOK−5.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NELNEL ASA
4.799 NOK−0.12%4.41M0.538.029B NOK−0.92 NOK−96.23%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
STSUSTANDARD SUPPLY AS
4.80 NOK0.00%743.837K1.67901.086M NOK2.561.87 NOK27.50%Vận chuyển
Theo dõi
AYFIEAYFIE GROUP AS
5.100 NOK−4.49%25.286K1.4480.705M NOK−2.71 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
REACHREACH SUBSEA ASA
5.40 NOK0.00%493.571K0.911.468B NOK8.130.66 NOK+89.61%3.33%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SPIRSPIR GROUP ASA
5.80 NOK+1.75%14.459K0.20741.285M NOK−0.08 NOK−140.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
LYTIXLYTIX BIOPHARMA AS
6.30 NOK−3.08%74.098K1.25260.444M NOK−2.46 NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
SEAPTSEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED
6.350 NOK+0.47%22.059K0.092.069B NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ABGABG SUNDAL COLLIER HLDG ASA
6.45 NOK−0.15%1.401M3.963.177B NOK15.090.43 NOK−13.29%7.74%Tài chính
SALMESALMON EVOLUTION ASA
6.47 NOK−0.46%805.417K0.822.691B NOK−0.37 NOK−288.69%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PGSPGS ASA
6.520 NOK−2.42%4.2M0.826.383B NOK−0.91 NOK+50.23%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
CRNACIRCIO HOLDING ASA
6.670 NOK−0.15%19.562K0.4451.885M NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
KMCPKMC PROPERTIES ASA
6.74 NOK−0.59%8.497K0.292.825B NOK−0.14 NOK−116.56%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
ALNGAWILCO LNG ASA
6.90 NOK−3.09%124.575K0.41943.746M NOK3.092.23 NOK+464.28%22.47%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
KINGKINGFISH COMPANY NV (THE)
6.90 NOK−1.43%2.15K0.01775.945M NOK−0.85 NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
JINJINHUI SHIPPING & TRANSPORTATION
6.95 NOK+2.06%24.959K0.77744.053M NOK−6.97 NOK−169.41%10.81%Vận chuyển
OCEANOCEAN GEOLOOP AS
7.00 NOK0.00%6.682K1.38369.008M NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
DDRILDOLPHIN DRILLING AS
7.10 NOK−1.39%252.275K0.511.583B NOK−2.98 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
HPURHEXAGON PURUS ASA
7.17 NOK−5.53%336.941K0.512.101B NOK−2.43 NOK−44.93%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
CONTXCONTEXTVISION AB
7.24 NOK−5.97%29.356K0.39595.73M NOK15.550.47 NOK+125.64%3.97%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
DSRTDESERT CONTROL AS
7.30 NOK+4.29%65.51K1.09374.556M NOK−2.19 NOK−236.21%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ECITECIT AS
7.34 NOK+2.80%38.568K0.923.302B NOK30.460.24 NOK+28.12%0.56%Dịch vụ Thương mại
Mua
ALTALTERNUS ENERGY GROUP
7.44 NOK+0.54%55.237K1.16194.778M NOK0.00%Công ty dịch vụ công cộng
OTECOTELLO CORPORATION ASA
7.62 NOK+0.26%8.503K0.89414.954M NOK9.310.82 NOK276.32%Dịch vụ Công nghệ
LEALEA BANK ASA
7.88 NOK0.00%5.5K0.72750.327M NOK9.39%Tài chính
Sức mua mạnh
GIGAGIGANTE SALMON AS
7.90 NOK−3.42%56.629K0.881.098B NOK1975.000.00 NOK−92.11%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TEKNATEKNA HOLDING ASA
7.90 NOK−2.23%22.886K1.101.012B NOK−0.77 NOK+40.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
B2IB2 IMPACT ASA
8.00 NOK+0.38%374.455K0.803.086B NOK8.460.95 NOK+16.96%2.51%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TECHTECHSTEP ASA
8.200 NOK−4.65%36.757K1.78271.453M NOK−1.97 NOK+37.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NOLNORTHERN OCEAN LTD
8.39 NOK−0.71%136.827K0.961.544B NOK−4.59 NOK−1643.03%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh