Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Na Uy có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Na Uy có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NHYNORSK HYDRO ASA
32.724K56.12 NOK−0.07%2.98M0.94113.518B NOK32.121.75 NOK−85.16%10.06%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
KOGKONGSBERG GRUPPEN ASA
13.341K677.5 NOK+1.12%187.821K0.77117.606B NOK32.1621.07 NOK+34.81%1.79%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AKSOAKER SOLUTIONS ASA
11.473K35.48 NOK+1.43%937.599K0.5917.078B NOK2.86%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
DNBDNB BANK ASA
10.617K207.0 NOK−0.14%1.075M0.80319.777B NOK8.3424.81 NOK6.03%Tài chính
Theo dõi
SATSSATS ASA
9.5K17.62 NOK+0.69%274.336K0.103.566B NOK16.121.09 NOK0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ATEAATEA ASA
8.152K124.8 NOK−0.95%74.869K1.3714.08B NOK17.487.14 NOK−5.92%4.96%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VEIVEIDEKKE
8.084K106.4 NOK+1.92%171.48K1.0214.089B NOK7.42%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ELKELKEM ASA
7.4K19.23 NOK−0.41%726.351K0.5812.203B NOK181.590.11 NOK−99.30%31.07%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AUSSAUSTEVOLL SEAFOOD ASA
7.235K73.10 NOK−1.75%125.767K0.7315.016B NOK122.730.60 NOK−95.47%7.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
NORCONORCONSULT ASA
6.124K28.160 NOK−3.23%287.463K0.518.21B NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AFGAF GRUPPEN ASA
5.975K123.6 NOK+1.64%21.038K0.4113.087B NOK22.275.55 NOK−40.71%8.63%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ADEADEVINTA ASA
5.746K112.8 NOK0.00%127.957K0.67137.976B NOK−14.20 NOK−5758.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
KOAKONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
5.27K1.729 NOK+0.99%2.534M1.011.622B NOK−0.34 NOK−309.69%0.00%Sản xuất Chế tạo
HAFNIHAFNIA LIMITED
5.095K76.85 NOK+2.33%1.016M0.8637.788B NOK4.2218.21 NOK+85.14%15.36%Vận chuyển
Sức mua mạnh
LSGLEROY SEAFOOD GROUP
5.092K39.88 NOK−1.34%608.96K1.3824.069B NOK−0.59 NOK−110.25%6.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ARCHARCHER LTD
4.668K0.930 NOK+1.75%2.1M0.761.485B NOK−0.28 NOK+41.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GJFGJENSIDIGE FORSIKRING ASA
4.488K171.0 NOK−0.98%210.222K0.9186.348B NOK20.698.26 NOK−9.56%4.78%Tài chính
Theo dõi
CRAYNCRAYON GROUP HOLDING ASA
4.021K81.80 NOK+1.43%130.146K0.157.223B NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SHLFSHELF DRILLING LTD
3.867K29.05 NOK+3.75%492.762K0.885.975B NOK107.910.27 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MULTIMULTICONSULT ASA
3.749K142.0 NOK−0.70%9290.113.955B NOK12.2811.56 NOK+4.50%6.29%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AKERAKER ASA
3.636K575.0 NOK−0.52%22.894K0.5142.938B NOK−20.14 NOK+64.20%5.19%Tài chính
Sức mua mạnh
SOFFSOLSTAD OFFSHORE ASA
3.4K35.86 NOK+5.41%208.224K1.522.801B NOK2.6513.53 NOK0.00%Vận chuyển
Theo dõi
BEWIBEWI ASA
3.216K26.65 NOK+1.33%39.221K0.435.042B NOK−1.07 NOK−147.91%2.28%Công nghiệp Chế biến
Mua
KITKITRON ASA
3.002K35.65 NOK+2.44%392.613K0.616.898B NOK12.212.92 NOK+104.19%1.44%Công nghệ Điện tử
Mua
ELOELOPAK ASA
2.7K33.70 NOK−2.03%448.986K1.089.261B NOK11.862.84 NOK+252.99%2.50%Công nghiệp Chế biến
Mua
AFKARENDALS FOSSEKOMPANI ASA
2.627K149.4 NOK−1.45%7.049K0.388.321B NOK1968.380.08 NOK−96.56%2.61%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
OTLODFJELL TECHNOLOGY LTD
2.396K62.2 NOK−2.51%81.593K0.612.518B NOK7.298.54 NOK+33.18%3.97%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ECITECIT AS
2.371K7.32 NOK+2.52%1.563K0.043.302B NOK30.370.24 NOK+28.12%0.56%Dịch vụ Thương mại
Mua
BOUVBOUVET ASA
2.311K62.3 NOK−0.64%9.906K0.186.357B NOK19.993.12 NOK+3.91%4.86%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NSKOGNORSKE SKOG ASA
2.1K36.40 NOK0.00%159.213K0.603.431B NOK6.435.66 NOK−79.27%1.84%Công nghiệp Chế biến
Mua
NRCNRC GROUP ASA
1.882K11.00 NOK−1.61%161.506K2.94815.332M NOK−4.80 NOK−1691.05%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BWOBW OFFSHORE LTD
1.849K22.92 NOK+1.06%95.777K0.774.101B NOK4.295.35 NOK+99.19%6.60%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PHLYPHILLY SHIPYARD ASA
1.679K36.9 NOK−1.07%21.675K0.83451.625M NOK−59.33 NOK−478.09%0.00%Sản xuất Chế tạo
B2IB2 IMPACT ASA
1.607K7.97 NOK+1.14%243.905K0.493.051B NOK8.420.95 NOK+16.96%2.54%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BWLPGBW LPG LTD
1.595K138.4 NOK+2.22%323.377K0.7317.797B NOK4.3232.04 NOK+139.89%24.58%Vận chuyển
Mua
CLCOCOOL COMPANY LTD
1.543K121.6 NOK+0.75%84.769K1.136.48B NOK3.3836.01 NOK14.58%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NODNORDIC SEMICONDUCTOR
1.493K93.00 NOK+1.31%396.518K0.7117.53B NOK228.950.41 NOK−93.32%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
BBERGBEERENBERG AS
1.44K19.950 NOK+3.64%239.171K4.02472.973M NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AKVAAKVA GROUP ASA
1.425K59.2 NOK−3.90%9.18K0.352.238B NOK−0.61 NOK+84.77%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ACRAXACTOR ASA
1.255K4.755 NOK0.00%219.624K0.731.437B NOK4.081.17 NOK−5.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SIOFFSIEM OFFSHORE INC
1.179K29.80 NOK+1.53%217.288K0.757.01B NOK9.952.99 NOK+68.54%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SPOLSPAREBANK 1 OSTLANDET
1.155K123.6 NOK+0.98%24.97K0.7914.178B NOK9.5212.99 NOK5.56%Tài chính
Sức mua mạnh
AKHAKER HORIZONS ASA
1.135K3.716 NOK+4.09%3.24M1.722.465B NOK−9.64 NOK0.00%Tài chính
Bán
NONGSPAREBANK 1 NORD-NORGE
956101.4 NOK−0.39%64.882K0.7210.221B NOK8.06%Tài chính
Sức mua mạnh
PGSPGS ASA
9006.534 NOK+3.13%2.988M0.616.053B NOK−0.91 NOK+50.23%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
GYLGLYDENDAL ASA
865498 NOK0.00%30.131.149B NOK80.836.16 NOK−80.16%1.41%Bán Lẻ
SVEGSPAREBANKEN VEST
795115.8 NOK−1.03%22.142K0.4612.825B NOK9.0612.79 NOK4.70%Tài chính
Sức mua mạnh
LINKLINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA
76116.78 NOK−1.53%345.321K0.275.062B NOK−0.84 NOK−208.07%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ITERAITERA ASA
75812.15 NOK+1.25%33.789K1.42966.595M NOK5.83%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
BMABYGGMA ASA
72019.00 NOK0.00%5650.191.327B NOK5.713.33 NOK−12.32%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GIGGAMING INNOVATION GROUP LTD
71033.25 NOK−3.48%32.191K0.174.367B NOK24.571.35 NOK+398.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
NORSENORSE ATLANTIC ASA
70011.828 NOK−0.62%440.32K1.771.53B NOK0.00%Vận chuyển
NELNEL ASA
6034.428 NOK−1.91%9.221M1.437.543B NOK−0.92 NOK−96.23%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
WSTEPWEBSTEP ASA
57021.9 NOK+1.86%3.434K0.05593.645M NOK175.620.12 NOK−91.07%7.91%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
STROSTRONGPOINT ASA
52413.25 NOK−2.21%52.335K0.57605.537M NOK−0.77 NOK−224.32%6.64%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EQVAEQVA ASA
4203.20 NOK0.00%32.923K1.37230.183M NOK−0.31 NOK+85.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
HKYHAVILA KYSTRUTEN AS
4180.816 NOK−4.00%434.613K0.62708.351M NOK−8.97 NOK0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MORGSPAREBANKEN MORE
40086.80 NOK+0.43%5.632K0.394.271B NOK5.0917.06 NOK4.63%Tài chính
Sức mua mạnh
NORDHNORDHEALTH AS
39824.2 NOK−3.20%2.448K1.222.005B NOK−1.63 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SPIRSPIR GROUP ASA
3545.66 NOK−3.74%27.603K0.48764.694M NOK−0.08 NOK−140.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
OTOVOOTOVO ASA
3521.746 NOK+7.78%422.429K0.62452.935M NOK−2.55 NOK−30.36%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ABGABG SUNDAL COLLIER HLDG ASA
3306.46 NOK0.00%58.171K0.163.177B NOK15.110.43 NOK−13.29%7.74%Tài chính
GODGOODTECH ASA
32912.25 NOK−1.61%250.274K2.05353.043M NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
ARRARRIBATEC SOLUTION
3294.0500 NOK−3.56%49.261K0.71292.168M NOK−0.34 NOK+71.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
OMDAOMDA AS
31722.6 NOK−5.83%362.588K7.18501.724M NOK10.242.21 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TECHTECHSTEP ASA
3158.300 NOK0.00%10.356K0.50261.984M NOK−1.97 NOK+37.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BWEBW ENERGY LIMITED
29426.85 NOK+0.56%49.24K0.726.888B NOK−0.27 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
REACHREACH SUBSEA ASA
2735.56 NOK+2.58%264.763K0.421.473B NOK8.370.66 NOK+89.61%3.32%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SOAGSPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS
263330 NOK0.00%300.064.088B NOK8.4139.22 NOK5.39%Tài chính
Sức mua mạnh
PSEPETROLIA SE
2594.20 NOK+0.96%8.042K0.51245.997M NOK51.220.08 NOK−76.86%0.00%Năng lượng Mỏ
RINGSPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
253300 NOK0.00%1.106K1.204.695B NOK4.37%Tài chính
Theo dõi
VOWVOW ASA
2519.75 NOK0.00%166.662K2.711.12B NOK76.530.13 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LUMILUMI GRUPPEN AS
22213.95 NOK+16.25%2150.10843.745M NOK−5.11 NOK−607.22%0.00%Dịch vụ Thương mại
ENTRAENTRA ASA
200104.7 NOK−1.69%104.403K1.6919.397B NOK−29.92 NOK−760.82%4.79%Tài chính
Theo dõi
CODECODELAB CAPITAL AS
2000.398 NOK−7.44%57.789K0.5285.511M NOK581.40%Dịch vụ Công nghệ
ZAPZAPTEC ASA
19118.00 NOK−1.80%583.79K0.641.604B NOK35.460.51 NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ASAATLANTIC SAPPHIRE ASA
1771.434 NOK−0.42%678.426K1.201.15B NOK−4.93 NOK+23.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
HELGSPAREBANK 1 HELGELAND
165136 NOK0.00%1310.033.672B NOK7.54%Tài chính
Mua
CARACARASENT ASA
16510.76 NOK+3.26%119.344K1.50753.624M NOK17.66%Dịch vụ Công nghệ
CADLRCADELER AS
16244.00 NOK−0.41%156.828K0.0415.504B NOK13.643.23 NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NYKDNYKODE THERAPEUTICS ASA
15517.73 NOK−0.95%315.963K0.275.845B NOK−1.48 NOK−116.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HAVHAV GROUP ASA
14711.35 NOK+1.34%14.846K0.49392M NOK0.00%Công nghệ Điện tử
HYPROHYDROGENPRO ASA
14312.38 NOK+5.99%90.339K1.26736.169M NOK−0.99 NOK+31.38%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
XPLRAXPLORA TECHNOLOGIES AS
13914.10 NOK+1.08%20.617K0.71615.985M NOK−1.24 NOK−31.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KINGKINGFISH COMPANY NV (THE)
1376.78 NOK−0.29%60.00753.775M NOK−0.85 NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CAMBICAMBI ASA
13617.05 NOK−2.57%20.126K0.402.799B NOK14.081.21 NOK4.29%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
EWINDEDDA WIND ASA
13521.70 NOK−1.14%14.288K0.772.465B NOK168.480.13 NOK−61.67%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MEDIMEDISTIM ASA
132205 NOK−0.97%3.227K1.113.77B NOK31.996.41 NOK+19.97%2.17%Công nghệ Sức khỏe
AIRXAIRTHINGS ASA
1292.905 NOK−2.02%63.76K1.31585.379M NOK−0.34 NOK+41.11%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AGLXAGILYX ASA
11729.85 NOK−0.17%203.812K3.092.861B NOK−2.94 NOK−85.75%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
HDLYHUDDLY AS
1140.596 NOK−0.67%266.227K0.60321.786M NOK−0.46 NOK−268.03%0.00%Khách hàng Lâu năm
NTINORSK TITANIUM AS
1071.345 NOK−5.94%38.549K0.29777.43M NOK−0.51 NOK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SEAPTSEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED
1036.000 NOK−1.64%81.061K1.521.997B NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
IDEXIDEX BIOMETRICS ASA
991.6412 NOK−6.10%1.034M1.16488.339M NOK−1.11 NOK+33.49%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
TOTGTOTENS SPAREBANK
88220 NOK−0.90%720.111.36B NOK5.1942.39 NOK4.95%Tài chính
Mua
AKOBOAKOBO MINERALS AB
842.77 NOK−21.31%8.766K0.47185.329M NOK−2.89 NOK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ININININ GROUP AS
812.79 NOK+0.72%145.6K2.28373.232M NOK−0.32 NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NAPANAPATECH A/S
8117.75 NOK−0.28%50.422K2.461.605B NOK−0.92 NOK0.00%Công nghệ Điện tử
ROMERROMERIKE SPAREBANK
74125 NOK+0.81%1500.18351.697M NOK5.40%Tài chính
Theo dõi
AFISHARCTIC FISH HOLDING AS
7156.5 NOK+2.73%27.795K17.501.753B NOK−0.34 NOK−118.93%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh