Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Na Uy

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
AKER AKER ASA
802.000.63%5.00Mua74.930K59.578B1605.00Tài chính
AURG AURSKOG SPAREBANK
220.001.85%4.00Sức mua mạnh786707.120MTài chính
BWE BW ENERGY LIMITED
31.902.57%0.80Sức mua mạnh365.864K8.230BDịch vụ Công nghiệp
KOG KONGSBERG GRUPPEN
267.403.56%9.20Sức mua mạnh337.764K47.716B24.2010.6710689.00Công nghệ Điện tử
MING SPAREBANK 1 SMN
142.200.14%0.20Mua413.178K18.399B12.6811.201653.00Tài chính
MORG SPAREBANKEN MORE
412.001.48%6.00Sức mua mạnh15.459K4.064B13.6629.72354.00Tài chính
NONG SPAREBK 1 NORD-NOR
101.600.59%0.60Mua136.023K10.200B11.648.67941.00Tài chính
NORBT NORBIT ASA
33.9010.78%3.30Sức mua mạnh191.386K1.982B47.410.65Dịch vụ Công nghiệp
OKEA OKEA ASA
27.306.64%1.70Sức mua mạnh1.283M2.812B6.843.76209.00Dịch vụ Công nghiệp
PARB PARETO BANK ASA
57.003.07%1.70Sức mua mạnh277.309K3.982B8.056.8752.00Tài chính
SKUE SKUE SPAREBANK
195.000.00%0.00Mua2.120K407.416M10.4918.5993.00Tài chính
SOAG SPAREBANK 1 OSTFOL
326.000.00%0.00Mua1444.038B10.7430.37221.00Tài chính
SOON SPAREBANK 1 SOROST
55.40-1.42%-0.80Mua761.909K6.575B9.645.83351.00Tài chính
SRBNK SPAREBANK 1 SR BK
129.200.47%0.60Mua215.064K33.038B12.7710.071378.00Tài chính
STB STOREBRAND ASA
88.50-0.02%-0.02Mua1.503M41.607B12.736.951824.00Tài chính
SUNSB SUNNDAL SPAREBANK
125.000.00%0.00Mua2.772K263.393M13.679.14267.00Tài chính
TOTG TOTENS SPAREBANK
188.000.00%0.00Mua801.151B11.8015.9392.00Tài chính
VVL VOSS VEKSEL-OG LAN
193.001.58%3.00Sức mua mạnh2.031K425.317M10.6017.93Tài chính
Tải thêm