Cổ phiếu Na Uy đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Na Uy này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi % 1 Ngày
Giá
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AYFIEAYFIE GROUP AS
−10.34%8.320 NOK24.293K115.343M NOK−2.71 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROMROMREAL LTD
−10.29%1.84 NOK3.901K75.703M NOK−0.16 NOK−147.86%0.00%Tài chính
OSUNOCEAN SUN AS
−9.29%4.88 NOK13219.386M NOK−0.42 NOK16.36%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
PSEPETROLIA SE
−7.94%4.29 NOK52.743K253.684M NOK52.320.08 NOK−76.86%0.00%Năng lượng Mỏ
HPURHEXAGON PURUS ASA
−7.26%16.10 NOK503.181K4.456B NOK−1.82 NOK−11.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VARVAR ENERGI ASA
−6.84%29.81 NOK182.269M74.418B NOK10.362.88 NOK15.73%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
NOHALNORDIC HALIBUT AS
−6.67%22.4 NOK11.739K653.39M NOK−1.61 NOK13.79%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SMOPSMARTOPTICS GROUP AS
−6.39%20.5 NOK15.995K1.974B NOK21.370.96 NOK100.77%2.44%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
OCEANOCEAN GEOLOOP AS
−5.77%12.25 NOK400645.765M NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
HDLYHUDDLY AS
−5.19%0.985 NOK33.333K213.281M NOK−0.35 NOK0.28%0.00%Khách hàng Lâu năm
Bán Mạnh
INIFYINIFY LABORATORIES AB
−5.07%13.10 NOK212592.601M NOK−1.00 NOK0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ASTROASTROCAST SA
−5.00%3.04 NOK22.338K120.569M NOK0.00%Công nghệ Điện tử
ABSARCTIC BIOSCIENCE AS
−5.00%9.50 NOK2.9K241.011M NOK−1.60 NOK−15.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DSRTDESERT CONTROL AS
−4.81%7.52 NOK95.459K318.297M NOK−2.11 NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CODECODELAB CAPITAL AS
−4.76%0.600 NOK632.551K119.318M NOK416.67%Dịch vụ Công nghệ
CLOUDCLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA
−4.49%10.20 NOK110.786K2.972B NOK5.491.86 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ULTIULTIMOVACS ASA
−4.42%80.0 NOK113.715K2.752B NOK−5.43 NOK−17.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
EFUELEVERFUEL A/S
−4.40%9.56 NOK100.495K824.836M NOK−2.59 NOK−58.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TECOTECO 2030 ASA
−4.32%6.20 NOK27.058K1.008B NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
KINGKINGFISH COMPANY NV (THE)
−4.30%7.56 NOK2.292K838.021M NOK−0.78 NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
VGMVOW GREEN METALS AS
−4.26%2.70 NOK91.535K446.113M NOK−0.12 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SOFTXSOFTOX SOLUTIONS AS
−4.00%5.76 NOK19.472K59.575M NOK−4.80 NOK−54.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
IOXINTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION
−3.99%0.650 NOK366.214K130.874M NOK−0.25 NOK−687.65%0.00%Năng lượng Mỏ
HRGIHORISONT ENERGI AS
−3.93%5.38 NOK106.367K120.114M NOK−9.03 NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AKOBOAKOBO MINERALS AB
−3.62%5.86 NOK22.533K308.53M NOK−2.75 NOK0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NORBTNORBIT ASA
−3.45%56.0 NOK66.759K3.35B NOK19.332.90 NOK118.50%1.25%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AEGAAEGA ASA
−3.38%1.8504 NOK10.095K43.199M NOK−0.84 NOK40.82%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
AGLXAGILYX ASA
−3.03%24.00 NOK98.913K2.047B NOK−2.94 NOK−85.75%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BEWIBEWI ASA
−2.94%28.10 NOK49.386K5.387B NOK167.560.17 NOK−95.26%2.14%Công nghiệp Chế biến
Mua
OTLODFJELL TECHNOLOGY LTD
−2.78%56.0 NOK88.446K2.21B NOK8.076.94 NOK68.71%2.26%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GRONGGRONG SPAREBANK
−2.67%146 NOK1.534K579.981M NOK6.16%Tài chính
Theo dõi
OKEAOKEA ASA
−2.66%37.38 NOK681.922K3.884B NOK5.376.96 NOK15.95%10.70%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
MASMASOVAL AS
−2.56%26.6 NOK5.29K3.259B NOK−0.54 NOK−110.04%1.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
XPLRAXPLORA TECHNOLOGIES AS
−2.50%15.60 NOK33.612K649.843M NOK−1.76 NOK−345.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
VOWVOW ASA
−2.47%14.24 NOK48.181K1.635B NOK111.770.13 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LEALEA BANK ASA
−2.44%8.00 NOK18.687K761.701M NOK5.911.35 NOK3.32%9.25%Tài chính
Theo dõi
MPCESMPC ENERGY SOLUTIONS N.V
−2.40%9.76 NOK618217.16M NOK−2.95 NOK−168.03%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
IDEXIDEX BIOMETRICS ASA
−2.34%0.501 NOK3.275M660.303M NOK−0.26 NOK19.30%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
GENTGENTIAN DIAGNOSTICS ASA
−2.33%42.0 NOK5.073K647.739M NOK−0.89 NOK47.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALTALTERNUS ENERGY GROUP
−2.25%7.82 NOK27.564K205.832M NOK0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ENERGENERGEIA AS
−2.24%1.310 NOK26.343K0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CAMBICAMBI ASA
−2.22%13.20 NOK48.64K2.111B NOK17.580.75 NOK1.14%Dịch vụ Công nghiệp
BRGBORREGAARD ASA
−2.12%157.0 NOK97.022K15.633B NOK16.749.38 NOK19.61%2.07%Công nghiệp Chế biến
Mua
SDRLSEADRILL LIMITED
−2.11%487.0 NOK120.872K38.895B NOK7.1668.00 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BALTBALTIC SEA PROPERTIES AS
−2.08%47.0 NOK2K313.387M NOK3.40%Tài chính
AGASAVANCE GAS HOLDING LIMITED
−1.97%119.2 NOK126.463K9.134B NOK7.4915.92 NOK146.77%12.45%Vận chuyển
Mua
ENDURENDUR ASA
−1.95%40.2 NOK19.151K1.31B NOK−1.00 NOK−195.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PARBPARETO BANK ASA
−1.95%55.3 NOK15.255K4.246B NOK6.548.46 NOK17.89%6.98%Tài chính
Sức mua mạnh
XXLXXL ASA
−1.93%0.610 NOK1.732M810.627M NOK−1.40 NOK−1505.40%39.94%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
GSFGRIEG SEAFOOD
−1.93%81.45 NOK94.704K9.145B NOK−3.19 NOK5.52%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
WPUWPU - WASTE PLASTIC UPCYCLING A/S
−1.92%51.0 NOK1.012KDịch vụ Công nghiệp
HAUTOHOEGH AUTOLINERS ASA
−1.90%80.20 NOK187.718K15.3B NOK3.2224.87 NOK171.57%13.12%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ELIMPELEKTROIMPORTOREN AS
−1.89%13.00 NOK39.034K348.169M NOK16.270.80 NOK3.85%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GEOSGOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES AS
−1.82%1.080 NOK49.9K124.791M NOK−0.25 NOK90.55%0.00%Vận chuyển
ENTRAENTRA ASA
−1.81%94.95 NOK169.014K17.293B NOK−23.88 NOK−177.16%5.37%Tài chính
Theo dõi
NCODNORCOD AS
−1.79%27.4 NOK15.495K806.318M NOKCông nghiệp Chế biến
EQVAEQVA ASA
−1.76%2.79 NOK6.705K200.691M NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
BAKKAP/F BAKKAFROST
−1.75%562.0 NOK21.162K33.23B NOK53.6910.47 NOK−53.95%2.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BONHRBONHEUR ASA
−1.71%230.0 NOK16.198K9.782B NOK8.6026.76 NOK847.61%2.17%Vận chuyển
Mua
AZTARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA
−1.70%31.75 NOK52.603K1.615B NOK113.350.28 NOK−72.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SBOSELVAAG BOLIG AS
−1.68%29.20 NOK836.318K2.73B NOK11.332.58 NOK−58.93%10.27%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
5PG5TH PLANET GAMES A/S
−1.65%1.786 NOK63.825K478.788M NOK7.700.23 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
BORRBORR DRILLING LIMITED
−1.63%75.30 NOK504.69K19.25B NOK−4.19 NOK77.21%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
HEXHEXAGON COMPOSITES ASA
−1.58%33.64 NOK63.3K6.735B NOK−1.61 NOK−13.41%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
NUMNDNORDIC UNMANNED ASA
−1.57%1.132 NOK47.21K49.894M NOK−6.47 NOK−148.96%0.00%Công nghệ Điện tử
SALMESALMON EVOLUTION ASA
−1.55%6.34 NOK161.42K2.624B NOK−0.22 NOK−142.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ELMRAELMERA GROUP ASA
−1.53%24.46 NOK133.16K2.797B NOK31.290.78 NOK−69.35%6.13%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
HUDLHUDDLESTOCK FINTECH AS
−1.49%1.98 NOK124.734K336.391M NOK−0.24 NOK−14.49%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BWOBW OFFSHORE LTD
−1.49%25.12 NOK113.98K4.542B NOK4.765.27 NOK72.85%5.88%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PROXIPROXIMAR SEAFOOD AS
−1.48%5.32 NOK3.99K314.161M NOK−0.57 NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
IFISHICE FISH FARM AS
−1.48%26.6 NOK2.974K3.252B NOK28.630.93 NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AKSOAKER SOLUTIONS ASA
−1.38%45.84 NOK370.278K22.381B NOK13.463.40 NOK177.93%2.18%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AUSSAUSTEVOLL SEAFOOD ASA
−1.35%76.70 NOK138.74K15.48B NOK14.895.15 NOK−55.01%7.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NSKOGNORSKE SKOG ASA
−1.35%45.34 NOK391.09K4.274B NOK4.669.74 NOK−30.24%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PGSPGS ASA
−1.32%9.394 NOK15.615M8.974B NOK−0.79 NOK75.17%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
VOLUEVOLUE ASA
−1.30%22.80 NOK23.467K3.28B NOK52.410.44 NOK76.97%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
WESTWESTERN BULK CHARTERING AS
−1.28%26.95 NOK10.287K906.051M NOK3.817.07 NOK56.12%52.28%Vận chuyển
Sức mua mạnh
OTSOCEANTEAM ASA
−1.25%1.580 NOK1.248K54.054M NOK0.00%Tài chính
HYPROHYDROGENPRO ASA
−1.23%20.00 NOK68.277K1.261B NOK−0.83 NOK32.32%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
HAVIHAVILA SHIPPING
−1.23%9.65 NOK37.017K229.441M NOK−0.69 NOK−114.95%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GIGAGIGANTE SALMON AS
−1.21%8.18 NOK12.266K863.448M NOK138.880.06 NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SIOFFSIEM OFFSHORE INC
−1.19%29.10 NOK221.77K6.951B NOK0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DDRILDOLPHIN DRILLING AS
−1.19%9.98 NOK421.494K1.241B NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NASNORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
−1.18%8.854 NOK3.706M8.513B NOK97.300.09 NOK−72.22%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AKASTAKASTOR ASA
−1.17%11.84 NOK102.444K3.216B NOK−0.79 NOK−123.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WAWIWALLENIUS WILHELMSEN ASA
−1.16%89.45 NOK163.151K37.784B NOK4.2521.07 NOK155.61%6.76%Vận chuyển
Mua
TGSTGS ASA
−1.15%145.8 NOK644.059K18.991B NOK32.444.49 NOK3.98%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NEXTNEXT BIOMETRICS GROUP ASA
−1.15%5.18 NOK21.858K476.538M NOK−0.61 NOK6.11%0.00%Công nghệ Điện tử
SATSSATS ASA
−1.14%12.14 NOK43.803K2.474B NOK−0.23 NOK65.27%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MOWIMOWI ASA
−1.13%192.30 NOK447.134K99.44B NOK25.067.67 NOK−43.99%4.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
STROSTRONGPOINT ASA
−1.13%17.50 NOK23.416K782.059M NOK33.060.53 NOK−86.63%5.14%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AKERAKER ASA
−1.13%659.0 NOK17.342K48.955B NOK−20.14 NOK64.20%4.48%Tài chính
Sức mua mạnh
ZALZALARIS ASA
−1.11%44.5 NOK10.294K972.076M NOK−2.73 NOK−330.20%1.12%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SALMSALMAR ASA
−1.11%554.0 NOK111.651K80.278B NOK54.2810.21 NOK−70.08%3.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ABTECAQUA BIO TECHNOLOGY ASA
−1.06%3.75 NOK43.115K177.763M NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
ALNGAWILCO LNG ASA
−1.04%8.55 NOK145.851K1.133B NOK5.401.58 NOK41.29%14.62%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ABLABL GROUP ASA
−1.03%14.35 NOK72.436K1.764B NOK4.53%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NKRNEKKAR ASA
−0.99%7.98 NOK12.266K857.215M NOK19.970.40 NOK−64.31%0.00%Sản xuất Chế tạo
INDCTINDUCT AS
−0.99%5.00 NOK9.124K94.243M NOK−0.39 NOK−271.37%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DNODNO ASA
−0.95%10.39 NOK1.769M10.13B NOK4.242.45 NOK−13.51%9.62%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh