Cổ phiếu Na Uy mất giá nhiều nhất

Các công ty của Na Uy sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CCRNACIRCIO HOLDING ASA
−51.12%3.50 NOK1.653 M2.0359.376 M NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
PCIBPCI BIOTECH HOLDING ASA
−28.19%2.025 NOK7.771 M8.81105.26 M NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
IINIFYINIFY LABORATORIES AB
−10.27%8.30 NOK3.428 K1.37418.44 M NOK−1.14 NOK+14.76%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
OOMDAOMDA AS
−9.86%32.0 NOK26.867 K0.67742.133 M NOK7.094.51 NOK1.34%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PLTPOLIGHT ASA
−9.14%2.535 NOK3.232 M1.82361.644 M NOK−1.05 NOK−12.85%0.00%Công nghệ Điện tử
NOLNORTHERN OCEAN LTD
−8.68%9.26 NOK455.756 K1.771.852 B NOK−4.59 NOK−1643.03%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
HPURHEXAGON PURUS ASA
−8.14%8.12 NOK2.581 M1.822.447 B NOK−2.45 NOK−37.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
OTSOCEANTEAM ASA
−8.10%1.135 NOK310.154 K7.1642.251 M NOK−0.35 NOK+97.15%0.00%Tài chính
CCIRCACIRCA GROUP AS
−7.50%1.110 NOK220.569 K0.93146.136 M NOK−0.58 NOK−5.06%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NELNEL ASA
−7.32%7.876 NOK21.36 M1.5214.2 B NOK−0.41 NOK+55.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
PNORPETRONOR E&P ASA
−6.80%9.60 NOK1.314 M1.531.466 B NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
VGMVOW GREEN METALS AS
−6.67%1.400 NOK339.977 K3.92247.841 M NOK−0.16 NOK−123.30%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
LSGLEROY SEAFOOD GROUP
−6.43%46.24 NOK1.007 M1.3029.428 B NOK−0.38 NOK−107.33%5.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NTINORSK TITANIUM AS
−6.11%2.92 NOK4.998 M0.851.949 B NOK−0.73 NOK−23.98%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
OSUNOCEAN SUN AS
−6.10%3.23 NOK54.15 K1.91154.649 M NOK−0.41 NOK+5.69%0.00%Công nghệ Điện tử
ENSUENSURGE MICROPOWER ASA
−5.40%1.3700 NOK4.904 M0.32876.832 M NOK−1.01 NOK+47.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
NASNORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
−5.18%13.910 NOK12.724 M2.2714.14 B NOK9.411.48 NOK+104.45%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
PRSPROSAFE SE (SN)
−5.14%31.35 NOK15.453 K0.31590.559 M NOK−48.95 NOK−301.10%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
LIFELIFECARE ASA
−4.57%2.195 NOK158.239 K0.34445.98 M NOK−0.30 NOK−94.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AKHAKER HORIZONS ASA
−4.16%2.952 NOK2.758 M0.452.126 B NOK−6.49 NOK−83.40%0.00%Tài chính
Theo dõi
DDDRILDOLPHIN DRILLING AS
−4.15%4.275 NOK3.27 M2.851.302 B NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AARGEOARGEO AS
−4.07%3.415 NOK1.631 M1.04790.611 M NOK−0.66 NOK+43.83%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PEXIPPEXIP HOLDING ASA
−3.93%30.55 NOK290.62 K0.913.32 B NOK−0.56 NOK+66.92%1.89%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AARRARRIBATEC SOLUTION
−3.77%3.57 NOK77.989 K0.38258.113 M NOK−0.39 NOK+61.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MVWM VEST WATER AS
−3.57%8.10 NOK75.989 K6.66274.83 M NOK−0.92 NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CODECODELAB CAPITAL AS
−3.56%0.542 NOK358.072 K0.83114.571 M NOK444.84%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
OTLODFJELL TECHNOLOGY LTD
−3.54%62.7 NOK51.73 K0.542.565 B NOK7.198.73 NOK+69.45%4.87%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SALMSALMAR ASA
−3.51%633.0 NOK252.808 K1.4686.465 B NOK43.3414.61 NOK−54.66%3.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ROMSBROMSDAL SPAREBANK
−3.45%106.20 NOK2860.24306.584 M NOK3.2332.86 NOK6.94%Tài chính
Sức mua mạnh
PPUBLIPUBLIC PROPERTY INVEST ASA
−3.38%13.740 NOK167.747 K0.41Tài chính
ISLAXICELANDIC SALMON AS
−3.17%122 NOK1320.023.901 B NOK39.143.12 NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
XPLRAXPLORA TECHNOLOGIES AS
−3.08%12.60 NOK59.68 K2.10574.036 M NOK−0.69 NOK+64.90%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TECHTECHSTEP ASA
−3.01%9.02 NOK21.909 K0.30293.548 M NOK−0.93 NOK+68.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RECSIREC SILICON ASA
−3.00%9.200 NOK1.234 M0.893.99 B NOK13.460.68 NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
NYKDNYKODE THERAPEUTICS ASA
−3.00%14.56 NOK739.643 K0.834.901 B NOK−1.36 NOK+14.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
HEXHEXAGON COMPOSITES ASA
−2.98%26.05 NOK630.677 K0.705.375 B NOK−5.75 NOK−226.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
KOAKONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
−2.92%1.660 NOK2.125 M0.681.621 B NOK−0.54 NOK−409.18%0.00%Sản xuất Chế tạo
YARYARA INTERNATIONAL ASA
−2.78%325.0 NOK585.536 K0.8885.155 B NOK−1.50 NOK−101.99%16.45%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AFKARENDALS FOSSEKOMPANI ASA
−2.77%175.2 NOK8.877 K1.119.891 B NOK−0.76 NOK−167.72%2.22%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TOMTOMRA SYSTEMS ASA
−2.77%133.5 NOK288.33 K0.9040.607 B NOK66.991.99 NOK−41.78%1.42%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
PROXIPROXIMAR SEAFOOD AS
−2.70%3.60 NOK464.339 K1.81526.039 M NOK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SOFFSOLSTAD OFFSHORE ASA
−2.68%39.90 NOK234.309 K0.423.376 B NOK27.681.44 NOK0.00%Vận chuyển
Mua
XXLXXL ASA
−2.61%0.710 NOK1.76 M1.971.73 B NOK−1.30 NOK−26.37%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
AUTOAUTOSTORE HOLDINGS LTD
−2.56%14.87 NOK9.264 M4.9852.32 B NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
OTOVOOTOVO ASA
−2.53%1.770 NOK273.344 K0.59508.493 M NOK−2.36 NOK+1.52%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ARCHARCHER LTD
−2.51%30.265 NOK54.176 K0.312.017 B NOK−3.59 NOK+77.89%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WPUWPU - WASTE PLASTIC UPCYCLING A/S
−2.50%27.3 NOK8.748 K5.82Dịch vụ Công nghiệp
HHKYHAVILA KYSTRUTEN AS
−2.48%1.024 NOK1.209 M1.69898.785 M NOK−4.01 NOK0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ODFODFJELL SE
−2.44%175.6 NOK88.24 K1.4012.715 B NOK5.8230.19 NOK+34.19%7.36%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SKANDSKANDIA GREENPOWER AS
−2.39%0.818 NOK38.33 K0.0966.083 M NOK0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SSDNSSHELF DRILLING NORTH SEA LTD
−2.36%29.0 NOK5.267 K0.582.97 B NOK−2.56 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PENPANORO ENERGY ASA
−2.35%35.30 NOK1.74 M2.134.228 B NOK3.81%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ZAPZAPTEC ASA
−2.34%13.78 NOK217.468 K0.511.235 B NOK33.820.41 NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
VVLVOSS VEKSAL-OG LANDMANDSBANK
−2.33%252 NOK20.01568.559 M NOK6.5838.27 NOK5.47%Tài chính
Sức mua mạnh
ATEAATEA ASA
−2.31%143.6 NOK43.345 K0.8416.427 B NOK19.727.28 NOK−8.99%4.25%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SMOPSMARTOPTICS GROUP AS
−2.25%19.55 NOK7.804 K0.171.961 B NOK30.120.65 NOK−32.55%2.50%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
NORSENORSE ATLANTIC ASA
−2.24%9.61 NOK191.648 K0.441.263 B NOK−19.65 NOK0.00%Vận chuyển
ENTRAENTRA ASA
−2.15%109.2 NOK31.054 K0.3320.326 B NOK−34.95 NOK−90.06%4.57%Tài chính
Theo dõi
PHLYPHILLY SHIPYARD ASA
−2.11%37.2 NOK3.785 K0.64460.1 M NOK−51.23 NOK−80.97%0.00%Sản xuất Chế tạo
JINJINHUI SHIPPING & TRANSPORTATION
−2.08%6.60 NOK60.083 K2.12736.405 M NOK−5.36 NOK−416.88%10.93%Vận chuyển
MOWIMOWI ASA
−2.06%188.05 NOK979.572 K1.1999.285 B NOK25.937.25 NOK−57.92%3.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PHOPHOTOCURE ASA
−2.04%62.4 NOK87.491 K0.721.727 B NOK412.150.15 NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HHUNTHUNTER GROUP ASA
−2.04%2.640 NOK298.422 K0.34333.054 M NOK60.550.04 NOK−99.70%1318.85%Năng lượng Mỏ
NHYNORSK HYDRO ASA
−2.03%69.48 NOK6.399 M1.60143.353 B NOK43.541.60 NOK−83.37%7.97%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BEWIBEWI ASA
−2.03%26.55 NOK100.249 K1.155.196 B NOK−1.53 NOK−194.43%2.21%Công nghiệp Chế biến
Mua
NRCNRC GROUP ASA
−1.98%12.40 NOK406.774 K5.01922.536 M NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BWOBW OFFSHORE LTD
−1.97%29.90 NOK84.192 K0.435.515 B NOK4.646.45 NOK+23.58%6.76%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
MULTIMULTICONSULT ASA
−1.95%151.0 NOK1.547 K0.064.259 B NOK16.219.32 NOK−24.78%5.19%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AGASAVANCE GAS HOLDING LIMITED
−1.93%183.0 NOK168.099 K0.5414.299 B NOK4.8337.86 NOK+185.66%11.59%Vận chuyển
Mua
VOWVOW ASA
−1.93%6.10 NOK50.998 K0.27714.31 M NOK−1.33 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SB68SPAREBANK 68 GRADER NORD
−1.92%154.00 NOK6092.18469.917 M NOK10.1315.20 NOK7.64%Tài chính
Theo dõi
WAWIWALLENIUS WILHELMSEN ASA
−1.87%110.4 NOK321.512 K0.5547.52 B NOK5.0721.77 NOK+37.20%8.19%Vận chuyển
Sức mua mạnh
55PG5TH PLANET GAMES A/S
−1.83%1.610 NOK173.578 K1.04440.141 M NOK8.510.19 NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROMROMREAL LTD
−1.71%2.30 NOK32.324 K7.8996.801 M NOK133.720.02 NOK0.00%Tài chính
ZWIPEZWIPE AS
−1.67%0.590 NOK158.844 K0.9959.582 M NOK−1.85 NOK+11.81%0.00%Công nghệ Điện tử
CARACARASENT ASA
−1.63%18.05 NOK101.008 K0.871.327 B NOK−0.70 NOK−1273.79%10.03%Dịch vụ Công nghệ
IIFISHICE FISH FARM AS
−1.57%25.0 NOK8.117 K0.463.105 B NOK39.890.63 NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
WESTWESTERN BULK CHARTERING AS
−1.54%25.5 NOK18.062 K0.63870.751 M NOK−4.93 NOK−123.09%54.40%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DNBDNB BANK ASA
−1.50%203.6 NOK1.877 M1.26318.852 B NOK8.2324.73 NOK7.74%Tài chính
Theo dõi
SSEAPTSEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED
−1.47%3.34 NOK530.001.216 B NOK−2.45 NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
SRBNKSPAREBANK 1 SR-BANK ASA
−1.47%134.2 NOK165.073 K0.9335.988 B NOK7.6317.58 NOK5.51%Tài chính
Mua
EMGSELECTROMAGNETIC GEOSERVICES
−1.46%2.370 NOK104.037 K0.73314.982 M NOK−1.01 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ABGABG SUNDAL COLLIER HLDG ASA
−1.44%6.15 NOK5.436 M15.673.258 B NOK15.040.41 NOK−7.28%8.01%Tài chính
SOONSPAREBANK 1 SOROST-NORGE
−1.44%68.50 NOK46.777 K1.779.724 B NOK10.056.81 NOK5.58%Tài chính
Theo dõi
DSRTDESERT CONTROL AS
−1.43%6.90 NOK18.021 K0.31375.396 M NOK−1.20 NOK+41.70%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SORSPAREBANKEN SOR
−1.40%146.84 NOK10.654 K0.536.188 B NOK8.4217.43 NOK6.72%Tài chính
Mua
SCATCSCATEC ASA
−1.38%78.45 NOK233.332 K0.7912.642 B NOK18.414.26 NOK0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PARBPARETO BANK ASA
−1.34%58.7 NOK798.279 K51.744.569 B NOK6.778.67 NOK6.55%Tài chính
Sức mua mạnh
CLCOCOOL COMPANY LTD
−1.29%137.2 NOK53.078 K0.547.465 B NOK4.8728.18 NOK12.72%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GGEMGREEN MINERALS AS
−1.25%7.90 NOK6.439 K0.11112.371 M NOK−0.84 NOK−40.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IIWSINTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA
−1.23%48.0 NOK14.826 K0.741.902 B NOK−0.39 NOK+64.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
KITKITRON ASA
−1.22%32.50 NOK305.167 K0.646.521 B NOK12.602.58 NOK+32.26%2.28%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
NNORAMNORAM DRILLING AS
−1.20%41.10 NOK50.413 K0.721.795 B NOK14.972.75 NOK−26.40%21.07%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CLOUDCLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA
−1.19%9.10 NOK141.323 K0.402.684 B NOK16.420.55 NOK−36.44%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TRMEDTHOR MEDICAL ASA
−1.15%1.028 NOK222.739 K1.07244.254 M NOK−0.23 NOK+95.04%0.00%Dịch vụ Thương mại
FFFSBFLEKKEFJORD SPAREBANK
−1.12%112.50 NOK3.388 KTài chính
GGODGOODTECH ASA
−1.08%13.70 NOK23.456 K1.83392.742 M NOK54.430.25 NOK+50.72%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NKRNEKKAR ASA
−1.08%9.14 NOK35.937 K0.56992.565 M NOK0.00%Sản xuất Chế tạo
CONTXCONTEXTVISION AB
−1.06%5.62 NOK52.775 K0.51439.447 M NOK13.290.42 NOK−0.98%5.38%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
GSFGRIEG SEAFOOD
−1.04%71.05 NOK274.227 K0.318.061 B NOK6.27%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi