Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Na Uy có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Na Uy có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KOGKONGSBERG GRUPPEN ASA
676.5 NOK+0.15%697.374K4.02118.572B NOK32.1121.07 NOK+34.81%1.78%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SALMSALMAR ASA
673.4 NOK+2.62%801.518K4.9486.492B NOK31.2221.57 NOK−23.53%3.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BAKKAP/F BAKKAFROST
663.0 NOK+1.07%99.384K1.1938.788B NOK27.1324.44 NOK−19.94%2.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AKERAKER ASA
573.0 NOK−0.17%37.435K0.8242.641B NOK−20.14 NOK+64.20%5.23%Tài chính
Sức mua mạnh
BNORBLUENORD ASA
544 NOK−0.91%20.824K1.0114.385B NOK21.2325.63 NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SNISTOLT-NIELSEN LIMITED
398.0 NOK+3.11%110.879K2.7220.665B NOK0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
WWIWILH. WILHELMSEN HLDG ASA
371.0 NOK−0.93%7.385K0.4116.542B NOK2.67%Vận chuyển
Sức mua mạnh
YARYARA INTERNATIONAL ASA
330.0 NOK−0.60%3.799M5.9184.569B NOK16.57%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SOAGSPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS
320 NOK−3.03%1.182K3.654.088B NOK8.1639.22 NOK5.39%Tài chính
Mua
SCHASCHIBSTED ASA
316.6 NOK+0.51%98.817K1.1269.782B NOK4.3672.53 NOK0.63%Dịch vụ Công nghệ
Mua
OETOKEANIS ECO TANKERS CORP
314.0 NOK−1.72%199.319K2.6910.12B NOK5.4757.37 NOK+992.52%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
RINGSPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
300 NOK0.00%4060.304.695B NOK4.37%Tài chính
Theo dõi
JARENJAEREN SPAREBANK
270 NOK−1.46%4270.871.347B NOK10.7925.02 NOK4.56%Tài chính
Theo dõi
FLNGFLEX LNG LTD (BM)
266.4 NOK+2.30%47.785K1.4514.071B NOK11.7522.67 NOK−34.34%11.90%Vận chuyển
Theo dõi
EQNREQUINOR ASA
261.65 NOK−1.04%4.874M1.70790.995B NOK6.3841.01 NOK−53.47%4.39%Năng lượng Mỏ
Bán
AKRBPAKER BP ASA
257.7 NOK−0.85%1.72M2.16164.263B NOK11.5322.35 NOK−30.86%8.95%Năng lượng Mỏ
Mua
VVLVOSS VEKSAL-OG LANDMANDSBANK
256 NOK−0.78%1940.35568.559M NOK4.5556.29 NOK4.07%Tài chính
Sức mua mạnh
AURGAURSKOG SPAREBANK
222 NOK+0.91%1.96K0.911.017B NOK4.55%Tài chính
Theo dõi
TOTGTOTENS SPAREBANK
220 NOK0.00%480.081.347B NOK5.1942.39 NOK5.00%Tài chính
GCCGRAM CAR CARRIERS ASA
219.5 NOK−0.23%46.962K0.786.443B NOK6.6433.08 NOK+306.80%7.37%Vận chuyển
Mua
BONHRBONHEUR ASA
218.0 NOK−1.36%7.875K0.219.4B NOK8.9324.40 NOK+151.22%2.26%Vận chuyển
Sức mua mạnh
PROTPROTECTOR FORSIKRING ASA
215.5 NOK0.00%135.238K3.2717.75B NOK11.7618.32 NOK+79.04%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
DNBDNB BANK ASA
212.3 NOK+0.47%2.696M2.13325.948B NOK8.5624.81 NOK5.92%Tài chính
Theo dõi
MEDIMEDISTIM ASA
210 NOK+2.94%9.251K5.423.716B NOK32.776.41 NOK+19.97%2.21%Công nghệ Sức khỏe
MOWIMOWI ASA
204.9 NOK+0.24%2.739M3.62105.698B NOK21.389.58 NOK−37.18%3.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
OLTOLAV THON EIENDOMSSELSKAP
202 NOK−0.98%1.996K0.2920.702B NOK−15.96 NOK−167.21%3.19%Tài chính
Sức mua mạnh
SOGNSOGN SPAREBANK
186 NOK+0.54%20.00117.012M NOK5.41%Tài chính
Bán Mạnh
BRGBORREGAARD ASA
184.0 NOK+1.10%91.69K2.0418.122B NOK21.148.70 NOK−2.63%1.79%Công nghiệp Chế biến
Mua
GJFGJENSIDIGE FORSIKRING ASA
167.6 NOK−0.59%1.086M4.2284.298B NOK20.288.26 NOK−9.56%4.89%Tài chính
Theo dõi
MELGMELHUS SPAREBANK
166 NOK+0.61%1.032K1.87458.077M NOK9.8216.91 NOK6.67%Tài chính
Theo dõi
SB68SPAREBANK 68 GRADER NORD
161.02 NOK+0.01%100.25481.828M NOK10.2915.64 NOK5.90%Tài chính
Theo dõi
SUBCSUBSEA 7 S.A.
154.95 NOK+5.26%1.884M3.9743.298B NOK73.472.11 NOK+135.26%0.68%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
20202020 BULKERS LTD
150.0 NOK−4.58%977.6K13.113.595B NOK6.32%Vận chuyển
Mua
AFKARENDALS FOSSEKOMPANI ASA
150.0 NOK+1.63%5.263K0.358.102B NOK1976.280.08 NOK−96.56%2.68%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GRONGGRONG SPAREBANK
148 NOK0.00%1110.09587.926M NOK6.08%Tài chính
Theo dõi
SORSPAREBANKEN SOR
145.0 NOK+0.35%9.356K0.306.004B NOK8.8616.37 NOK4.15%Tài chính
Mua
MULTIMULTICONSULT ASA
145.0 NOK+2.11%6.009K1.103.928B NOK12.5411.56 NOK+4.50%6.34%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MINGSPAREBANK 1 SMN
144.4 NOK+0.42%76.88K0.9120.674B NOK8.8816.27 NOK4.52%Tài chính
Sức mua mạnh
TOMTOMRA SYSTEMS ASA
141.30 NOK−2.15%815.656K0.8142.706B NOK59.972.36 NOK−32.96%1.25%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
HELGSPAREBANK 1 HELGELAND
136 NOK0.00%8310.293.672B NOK7.54%Tài chính
Theo dõi
ULTIULTIMOVACS ASA
134.6 NOK+2.75%161.742K0.844.506B NOK−5.93 NOK−35.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AASBAASEN SPAREBANK
133 NOK+0.76%500.75228.329M NOK10.8212.30 NOK4.92%Tài chính
Theo dõi
ODFODFJELL SE
133.0 NOK+0.38%386.086K10.689.281B NOK4.8927.22 NOK+53.99%9.62%Vận chuyển
Mua
AFGAF GRUPPEN ASA
130.0 NOK+4.00%63.961K1.2113.452B NOK23.425.55 NOK−40.71%8.40%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ISLAXICELANDIC SALMON AS
130 NOK0.00%52.845K18.234.025B NOK0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
HSPGHOLAND OG SETSKOG SPAREBANK
129 NOK−0.77%80.0589.427M NOK12.1610.61 NOK5.38%Tài chính
Bán Mạnh
KIDKID ASA
128.8 NOK−0.16%24.263K0.055.243B NOK16.697.72 NOK+25.88%4.46%Bán Lẻ
Mua
SRBNKSPAREBANK 1 SR-BANK ASA
128.4 NOK+0.31%346.791K3.3033.821B NOK5.47%Tài chính
Mua
SNORSPAREBANK 1 NORDMORE
126 NOK0.00%4.21K1.661.142B NOK6.35%Tài chính
Theo dõi
ROMERROMERIKE SPAREBANK
125 NOK+0.81%60.01351.697M NOK5.40%Tài chính
Theo dõi
SPOLSPAREBANK 1 OSTLANDET
125.0 NOK+0.32%52.654K1.4914.432B NOK9.6212.99 NOK5.46%Tài chính
Sức mua mạnh
ATEAATEA ASA
124.4 NOK+0.32%68.155K1.2613.857B NOK17.427.14 NOK−5.92%5.04%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BWLPGBW LPG LTD
122.6 NOK−8.78%2.09M4.6517.666B NOK3.8332.04 NOK+139.89%24.77%Vận chuyển
Mua
ROMSBROMSDAL SPAREBANK
121 NOK+0.83%450.14334.455M NOK6.98%Tài chính
Theo dõi
CLCOCOOL COMPANY LTD
121.0 NOK+0.58%133.922K1.686.46B NOK14.63%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SVEGSPAREBANKEN VEST
117.6 NOK+0.17%36.987K0.7912.869B NOK9.2012.79 NOK4.68%Tài chính
Sức mua mạnh
TELTELENOR ASA
116.20 NOK−1.06%3.211M2.55164.366B NOK21.335.45 NOK−20.34%8.00%Truyền thông
Mua
TYSBTYSNES SPAREBANK
116 NOK+1.75%500.80214.873M NOK5.32%Tài chính
Theo dõi
AGASAVANCE GAS HOLDING LIMITED
115.6 NOK−1.53%438.229K1.318.996B NOK5.1222.57 NOK+101.50%18.42%Vận chuyển
Mua
ADEADEVINTA ASA
113.4 NOK+0.62%592.74K3.14137.854B NOK−14.20 NOK−5758.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
NOAPNORDIC AQUA PARTNERS AS
113 NOK+1.80%17.255K1.451.813B NOK−6.11 NOK−11.78%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
NISBNIDAROS SPAREBANK
111 NOK+0.91%1.16K16.98124.143M NOK3.6830.13 NOK7.82%Tài chính
Theo dõi
VEIVEIDEKKE
110.2 NOK+1.10%3.772M25.4514.71B NOK7.11%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TGSTGS ASA
104.5 NOK+3.67%756.013K1.4013.105B NOK55.751.87 NOK−72.86%5.86%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ENTRAENTRA ASA
104.4 NOK+1.16%175.008K2.6818.796B NOK−29.92 NOK−760.82%4.94%Tài chính
Theo dõi
HAUTOHOEGH AUTOLINERS ASA
103.6 NOK+0.19%1.497M0.6719.726B NOK3.1732.73 NOK+112.62%13.10%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
WAWIWALLENIUS WILHELMSEN ASA
101.8 NOK+1.50%381.573K0.8842.367B NOK4.8121.17 NOK+35.72%9.18%Vận chuyển
Sức mua mạnh
NONGSPAREBANK 1 NORD-NORGE
101.6 NOK−0.39%94.762K1.0810.241B NOK8.04%Tài chính
Sức mua mạnh
SADGSANDNES SPAREBANK
100.0 NOK0.00%3.655K0.092.093B NOK0.35287.77 NOK6.05%Tài chính
Mua
KCCKLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA
96.6 NOK−1.83%83.082K0.225.945B NOK5.9616.22 NOK+42.87%12.91%Vận chuyển
Sức mua mạnh
STBSTOREBRAND ASA
94.76 NOK+0.32%926.791K1.4543.797B NOK3.92%Tài chính
Mua
NODNORDIC SEMICONDUCTOR
90.60 NOK+1.91%619.89K1.2116.976B NOK223.040.41 NOK−93.32%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
MORGSPAREBANKEN MORE
87.19 NOK+0.22%14.88K0.774.299B NOK5.1117.06 NOK4.60%Tài chính
Sức mua mạnh
BIENBIEN SPAREBANK ASA
87.0 NOK+0.46%4.366K0.15491.905M NOK4.27%Tài chính
Sức mua mạnh
AURAAURORA EIENDOM AS
83.0 NOK0.00%2020.042.57B NOK−5.36 NOK−133.32%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
HSHPHIMALAYA SHIPPING LTD
83.0 NOK−3.71%116.028K0.993.784B NOK200.240.41 NOK0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AUSSAUSTEVOLL SEAFOOD ASA
80.50 NOK+2.48%524.696K1.5815.853B NOK135.160.60 NOK−95.47%7.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HAFNIHAFNIA LIMITED
78.10 NOK+0.45%1.884M1.6439.121B NOK4.2918.21 NOK+85.14%14.83%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CRAYNCRAYON GROUP HOLDING ASA
77.00 NOK0.00%392.071K0.786.896B NOK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ORKORKLA ASA
76.06 NOK−0.58%3.102M3.4976.238B NOK14.605.21 NOK+3.46%3.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
POLPOLARIS MEDIA ASA
74.0 NOK+4.23%6350.373.48B NOK−0.96 NOK−204.44%2.11%Dịch vụ Khách hàng
EPREUROPRIS ASA
73.15 NOK+1.74%182.157K0.9111.574B NOK12.985.64 NOK−11.19%3.82%Bán Lẻ
Mua
RANARANA GRUBER ASA
71.7 NOK−0.14%110.17K0.712.659B NOK5.4313.21 NOK+1.18%15.45%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
DOFGDOF GROUP ASA
66.70 NOK+1.83%1.01M0.7111.571B NOK0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
NORBTNORBIT ASA
66.0 NOK−0.90%40.214K0.083.997B NOK21.263.10 NOK+70.88%1.05%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SCATCSCATEC ASA
65.65 NOK+2.34%451.036K1.7510.195B NOK16.583.96 NOK3.02%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GSFGRIEG SEAFOOD
64.50 NOK+3.04%554.522K1.317.028B NOK7.19%Công nghiệp Chế biến
Mua
BORRBORR DRILLING LIMITED
63.90 NOK−1.16%688.574K1.6817.014B NOK81.220.79 NOK0.80%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SOONSPAREBANK 1 SOROST-NORGE
63.8 NOK0.00%13.021K0.898.926B NOK11.305.64 NOK4.08%Tài chính
Theo dõi
BOUVBOUVET ASA
63.0 NOK+0.64%33.788K0.286.347B NOK20.213.12 NOK+3.91%4.87%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
OTLODFJELL TECHNOLOGY LTD
61.0 NOK+0.33%39.05K0.282.399B NOK7.148.54 NOK+33.18%4.17%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ZALZALARIS ASA
57.0 NOK0.00%34.74K2.031.245B NOK−1.61 NOK−39.06%0.88%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AKVAAKVA GROUP ASA
57.0 NOK0.00%2200.032.071B NOK−0.61 NOK+84.77%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AFISHARCTIC FISH HOLDING AS
56.5 NOK+5.61%9.685K1.181.705B NOK−0.34 NOK−118.93%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SPOGSPAREBANKEN OST
56.0 NOK−0.36%4.952K0.351.165B NOK3.4516.22 NOK6.76%Tài chính
Theo dõi
PHOPHOTOCURE ASA
56.0 NOK+3.13%178.467K1.421.472B NOK5833.330.01 NOK0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PARBPARETO BANK ASA
55.3 NOK0.00%32.373K2.324.246B NOK6.818.12 NOK6.98%Tài chính
Mua
STSTSTAINLESS TANKERS ASA
55.00 NOK+0.24%4.465K0.10740.745M NOK0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AKBMAKER BIOMARINE ASA
55.0 NOK+3.97%46.102K0.914.638B NOK−1.03 NOK−187.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
NHYNORSK HYDRO ASA
54.54 NOK0.00%6.704M2.17110.244B NOK31.211.75 NOK−85.16%10.36%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi