Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Na Uy

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
93.329B1.25%37.766MDịch vụ Thương mại1
71.197B3.801.00%607.722KCông nghệ Điện tử2
27.448B1.231.11%168.397KCông nghiệp Chế biến14
12.377B1.48-0.86%37.695KVận chuyển1
12.782B-0.65%12.085MVận chuyển4
13.565B2.984.79%666.024KCông ty dịch vụ công cộng2
149.750B4.65-0.68%9.517MKhoáng sản phi năng lượng1
2.771B-0.53%2.336MSản xuất Chế tạo1
1.298B-2.93%29.045KCông nghệ Sức khỏe2
3.168B3.88%6.604KDịch vụ Khách hàng1
118.524B8.60-3.29%1.006MCông nghiệp Chế biến1
15.875B1.72-0.88%222.257KCông nghiệp Chế biến2
11.778B4.26%4.905MCông nghiệp Chế biến6
11.316B-2.92%2.973MDịch vụ Thương mại1
215.922M0.35%1.569KCông nghệ Điện tử1
221.100M-0.69%31.781KKhoáng sản phi năng lượng1
21.140B1.951.27%174.456KCông nghiệp Chế biến3
49.502B-1.16%593.874KDịch vụ Công nghiệp14
9.884B6.511.47%214.655KBán Lẻ1
16.858B3.60-1.30%45.407KCông ty dịch vụ công cộng7
3.318B1.19%268.076KSản xuất Chế tạo4
2.653B1.29%20.359KCông nghệ Điện tử2
2.470B1.450.13%147.969KCông nghệ Điện tử4
4.666B1.06-0.21%171.596KCông nghệ Điện tử1
345.865M5.29%32.825KDịch vụ Phân phối1
45.294B4.983.02%122.981KDịch vụ Công nghiệp14
4.037B1.67%238.150KDịch vụ Công nghiệp3
67.567M1.77%177Tài chính1
84.787B3.090.49%265.548KTài chính15
1.706B0.00%4.475KDịch vụ Phân phối2
207.433B4.411.21%1.353MHàng tiêu dùng không lâu bền8
70.245B4.260.82%4.569MHàng tiêu dùng không lâu bền2
1.962B3.56-1.78%15.305KKhoáng sản phi năng lượng1
2.819B16.58-4.48%1.226MKhách hàng Lâu năm1
990.518M-0.75%32Dịch vụ Khách hàng1
39.139B1.01%4.327MSản xuất Chế tạo8
56.908B4.09-0.70%47.260KDịch vụ Công nghệ7
1424.199B2.700.57%5.435MNăng lượng Mỏ5
2.219B2.55%81.026KBán Lẻ1
85.397B1.090.44%347.810KDịch vụ Công nghệ2
2.742B16.971.14%307.794KTài chính2
324.600B5.11-0.15%4.027MTài chính9
137.035B9.50-2.68%4.200MTruyền thông1
200.543B5.330.52%955.574KVận chuyển31
590.913M-0.87%2.210KDịch vụ Phân phối1
11.587B0.591.84%23.989KCông nghệ Sức khỏe5
1.918B1.89-3.03%1.649KSản xuất Chế tạo1
19.205B3.231.01%1.113MDịch vụ Thương mại13
54.270B0.902.06%885.009KSản xuất Chế tạo1
51.441B5.04-0.53%713.060KTài chính2
35.492B7.800.30%335.313KDịch vụ Công nghiệp3
112.140B1.351.26%2.434MNăng lượng Mỏ10
84.806B1.310.54%1.405MDịch vụ Công nghiệp12
1.647B0.61%84.508KDịch vụ Khách hàng1
1.150B0.44%113.066KKhoáng sản phi năng lượng3
25.313B2.500.23%12.149KVận chuyển3
85.086B2.251.03%2.454MDịch vụ Công nghệ21
13.411B1.84%269.999KCông nghệ Sức khỏe9
267.829M2.54%13.804KKhoáng sản phi năng lượng1
93.798B4.100.85%1.240MTài chính1
2.711B3.612.17%1.181KDịch vụ Khách hàng1
5.646B-0.83%2.045MCông nghiệp Chế biến1
41.645B3.891.61%117.316KTài chính7
277.923M-5.22%31.587KTài chính1
13.556B5.470.14%113.717KTài chính16
78.077B5.29-1.37%198.952KTài chính10
37.546B0.82%701.102KCông nghệ Điện tử7
4.273B6.720.34%11.425KBán Lẻ3
1.583B14.413.86%68.187KKhoáng sản phi năng lượng1
1.558B-0.23%111.620KCông nghệ Điện tử2
22.473B8.441.12%1.162MCông nghiệp Chế biến1
19.250B0.001.39%2.247MSản xuất Chế tạo4
6.083B3.431.16%60.894KDịch vụ Phân phối4
439.218M0.002.65%814Truyền thông2
Tải thêm