Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Na Uy

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
161.546B-0.56%633.416KDịch vụ Thương mại1
48.249B-3.17%89.101KCông nghệ Điện tử2
163.948B-3.71%790.866KCông nghiệp Chế biến16
3.050B0.00%3.800KVận chuyển1
19.358B-7.18%12.387MVận chuyển4
30.174B-0.00%682.201KCông ty dịch vụ công cộng4
141.264B-5.05%4.516MKhoáng sản phi năng lượng2
2.975B-4.91%12.131MSản xuất Chế tạo1
7.398B1.66%120.157KHàng tiêu dùng không lâu bền1
11.256B-0.29%228.533KCông nghệ Sức khỏe7
1.774B-1.55%13.060KSản xuất Chế tạo1
1.466B-4.05%82.564KDịch vụ Khách hàng1
112.410B-1.32%499.117KCông nghiệp Chế biến1
31.955B-1.89%169.685KCông nghiệp Chế biến5
2.466B-2.12%191.300KCông nghệ Điện tử3
%Công nghệ Điện tử
124.116M-7.92%99.959KKhoáng sản phi năng lượng1
23.963B-2.91%769.870KCông nghiệp Chế biến3
10.032B-5.02%1.092MDịch vụ Công nghiệp10
10.045B0.65%247.049KBán Lẻ1
27.038B-3.66%63.015KCông ty dịch vụ công cộng6
14.324B-3.35%6.562MSản xuất Chế tạo4
5.657B-2.56%173.125KCông nghệ Điện tử3
2.130B-3.46%67.424KCông nghệ Điện tử2
1.379B-3.04%34.046KCông nghệ Điện tử1
56.394B-1.12%90.604KDịch vụ Công nghiệp14
4.461B-4.30%310.489KDịch vụ Công nghiệp2
110.544B-4.16%301.445KTài chính14
9.802B-1.78%39.551KDịch vụ Phân phối3
147.214B-2.73%399.198KHàng tiêu dùng không lâu bền6
86.142B-1.81%1.367MHàng tiêu dùng không lâu bền2
4.549B-1.02%54.116KKhách hàng Lâu năm1
%Dịch vụ Khách hàng1
55.966B-4.07%5.303MSản xuất Chế tạo9
80.331B-0.44%64.751KDịch vụ Công nghệ10
713.849B-4.29%5.962MNăng lượng Mỏ1
4.796B-0.02%15.445KBán Lẻ1
4.174B-2.74%512.487KTài chính1
39.491B-4.83%1.860MTài chính1
324.620B-5.20%1.856MTài chính5
192.286B-2.10%1.621MTruyền thông1
119.496B-3.02%1.048MVận chuyển25
9.054B-2.27%10.780KCông nghệ Sức khỏe4
3.189B-1.79%3.168KSản xuất Chế tạo1
14.577B-2.62%449.834KDịch vụ Thương mại7
87.545B0.41%237.692KSản xuất Chế tạo1
8.368B-4.15%49.722KTài chính1
134.316B-6.15%1.629MNăng lượng Mỏ13
74.630B-5.74%1.375MDịch vụ Công nghiệp22
3.485B-6.85%752.664KDịch vụ Khách hàng1
3.167B-2.46%724.469KKhoáng sản phi năng lượng4
16.464B-3.94%13.945KVận chuyển3
81.562B0.22%1.691MDịch vụ Công nghệ27
29.411B0.55%626.116KCông nghệ Sức khỏe7
2.578B-1.13%310.338KCông nghệ Sức khỏe1
284.919M-2.87%2.946KKhoáng sản phi năng lượng1
105.241B0.63%451.098KTài chính2
181.972B-3.12%94.387KDịch vụ Khách hàng3
3.903B-3.72%588.974KCông nghiệp Chế biến1
65.306B-0.60%71.831KTài chính8
878.986M-0.38%5.449KTài chính1
28.854B-1.99%53.437KTài chính20
96.045B-3.06%137.753KTài chính11
59.077B-2.17%1.698MCông nghệ Điện tử6
5.139B0.49%671.998KBán Lẻ3
1.646B-5.81%455.432KKhoáng sản phi năng lượng1
2.245B2.91%4.579KCông nghệ Điện tử1
7.072B-4.34%412.826KSản xuất Chế tạo3
11.266B-2.40%178.434KDịch vụ Phân phối5
1.207B-4.21%341.257KTruyền thông2
Tải thêm