Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Peru

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
CASAGRC1 CASA GRANDE SAA
5.3018.25-7.081M0.99
ALICORC1 ALICORP SAA
4.8017.40-213.374M0.83
CPACASC1 CEMENTOS PACASMAYO SAA
4.6017.17-143.623M0.23
SNJUANC1 CERVECERIA SAN JUAN SA
27.3116.55-278.137M2.19
MINSURI1 MINSUR SA
2.6013.7200.34
SIDERC1 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
1.1012.94-80.090M0.14
BACKUSI1 CERVS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SA
17.5011.25-550.295M0.35
HIDRA2C1 EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
1.2011.07-108.746M0.13
LUSURC1 LUZ DEL SUR SA
11.789.41-338.733M0.86
IFS INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
22.207.95-722.478M2.79
FERREYC1 FERREYCORP SAA
1.706.14-148.127M0.24
RIMSEGC1 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
0.804.44
SCCO SOUTHERN COPPER CORPORATION
59.504.33-4.195B5.43
CVERDEC1 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
17.253.3602.07
BBVAC1 BANCO BBVA PERU
1.702.580.04
INRETC1 INRETAIL PERU CORP
32.102.12-229.433M2.46
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
18.491.76-2.083B1.23
BAP CREDICORP
105.441.14-2.476B4.37
FCX FREEPORT-MCMORAN INC
34.390.82-264.063M0.00
MSFT Tập đoàn Microsoft
304.500.81-63.317B8.58
AAPL Apple Inc
148.000.59-50.649B2.86
HBM HUDBAY MINERALS INC
6.010.25-14.407M0.06
CREDITC1 BANCO DE CREDITO DEL PERU
2.400.16-1.304B0.00
Tải thêm