Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Ba Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
178.907M3.250.92%5.853KDịch vụ Thương mại5
46.400M3.920.00%1Công nghệ Điện tử1
2.556B12.40-1.44%18.339KCông nghiệp Chế biến9
%Vận chuyển1
363.156M6.25%2.255KVận chuyển1
552.702M0.64%6.448KCông ty dịch vụ công cộng2
5.817B10.52-0.58%1.272KKhoáng sản phi năng lượng2
16.440B4.240.33%677Hàng tiêu dùng không lâu bền11
2.147B0.211.08%122.842KBán Lẻ3
5.554B0.940.59%821Sản xuất Chế tạo3
761.912M4.201.47%63Khách hàng Lâu năm1
6.644B3.470.54%31Hàng tiêu dùng không lâu bền6
160.009M11.260.92%306Hàng tiêu dùng không lâu bền1
2.169B0.240.75%17.094KCông nghệ Sức khỏe7
263.757M3.76-3.03%43Dịch vụ Khách hàng2
1.488B3.200.55%964Sản xuất Chế tạo9
11.573M-9.71%1.746KDịch vụ Khách hàng1
5.968B2.11-0.37%3.035KCông nghiệp Chế biến4
574.732M1.05-0.16%271Công nghiệp Chế biến2
3.606B7.31-0.46%7.539KCông nghiệp Chế biến8
5.396B1.580.58%187.045KNăng lượng Mỏ5
2.848B1.26-1.48%480Dịch vụ Thương mại3
%Công nghệ Điện tử1
136.364M0.002.77%1.253KCông nghệ Điện tử3
56.637M7.182.73%3.881KCông nghệ Điện tử1
483.522M0.11-2.28%20Khoáng sản phi năng lượng4
313.682M17.67-2.71%4.452KHàng tiêu dùng không lâu bền2
171.891M2.33%345Công nghiệp Chế biến4
123.546M-0.76%94Dịch vụ Công nghệ2
128.198B3.392.15%60.892KCông ty dịch vụ công cộng13
1.373B1.41-1.68%22.235KSản xuất Chế tạo10
52.851M1.09%300Công nghệ Điện tử1
304.413M4.573.38%4.544KCông nghệ Điện tử3
1.973B6.360.52%15.989KDịch vụ Phân phối8
39.176M-5.19%378Bán Lẻ1
567.147M4.711.12%413Khách hàng Lâu năm4
11.929B10.461.35%8.937KDịch vụ Công nghiệp41
1.119B10.000.03%256Dịch vụ Công nghiệp2
96.043M0.00-1.39%28.619KTài chính8
4.321B0.294.85%15.087KTài chính19
2.395B1.05-0.54%14.454KDịch vụ Phân phối5
31.193B0.00-2.08%57.904KBán Lẻ3
307.943M0.350.07%3.831KHàng tiêu dùng không lâu bền3
97.174M0.00-0.91%4.688KHàng tiêu dùng không lâu bền4
884.701M0.37-3.46%817Hàng tiêu dùng không lâu bền7
352.409M6.13-0.78%5Khoáng sản phi năng lượng6
29.367B2.84%627.726KCông ty dịch vụ công cộng2
355.398M-0.21%60.335KKhách hàng Lâu năm2
464.338M9.800.00%407Khách hàng Lâu năm5
850.759M3.70-3.17%3.833KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
1.702B0.00-4.78%8.775KDịch vụ Khách hàng4
849.388M2.870.08%4.728KHàng tiêu dùng không lâu bền4
%Sản xuất Chế tạo2
196.366M0.00-0.57%609Sản xuất Chế tạo9
810.061M3.892.61%1Công nghiệp Chế biến1
5.616B2.570.93%167Dịch vụ Công nghệ34
475.640M1.03-1.99%9.617KTài chính3
21.694B4.22-1.49%857Năng lượng Mỏ2
27.259B0.07-4.18%1.799MBán Lẻ7
584.927M3.270.22%6.499KDịch vụ Công nghệ6
4.029B7.45-0.65%48.948KTài chính12
488.322M0.004.43%827Tài chính15
1.366B2.691.75%297Hỗn hợp18
444.000M4.46%5Tài chính1
337.965B4.40-0.38%122.582KTài chính4
10.631B7.46-1.55%123.643KTruyền thông2
489.073M-1.30%23.497KVận chuyển1
7.631M-2.24%10Dịch vụ Khách hàng1
3.066B1.65-0.02%58Dịch vụ Phân phối5
1.042B0.370.44%5.146KCông nghệ Sức khỏe10
579.899M0.58%174Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
863.423M3.470.52%237Sản xuất Chế tạo8
1.155B2.27-0.50%17.222KHỗn hợp2
6.183B4.13-1.55%3.131KDịch vụ Thương mại53
1.382B3.081.51%1.801KSản xuất Chế tạo4
10.039M7.14%213Khách hàng Lâu năm2
2.143B0.89-0.41%178Dịch vụ Khách hàng6
593.483M8.061.26%76Sản xuất Chế tạo1
34.170B6.542.21%368.641KNăng lượng Mỏ2
415.851M1.75-1.43%9.918KDịch vụ Khách hàng3
899.728K34.22%500Khách hàng Lâu năm1
19.931B4.332.02%127.485KKhoáng sản phi năng lượng7
243.951M0.00-3.25%312Vận chuyển3
32.935B2.49-0.58%41.886KDịch vụ Công nghệ105
2.380B5.721.57%72.863KDịch vụ Thương mại2
17.555B4.86-0.09%2.431KCông nghệ Sức khỏe15
%Công nghệ Sức khỏe1
22.352B8.02-3.06%958.201KTài chính1
121.926M3.50-0.84%127Dịch vụ Khách hàng3
428.427M1.55-0.92%1.846KDịch vụ Khách hàng2
1.217B2.40-0.36%32.478KCông nghiệp Chế biến2
21.548B5.610.13%5.344KTài chính31
3.259B-3.04%4.080KTài chính1
79.208B3.91-0.20%75.766KTài chính12
4.046B0.020.54%4.939KDịch vụ Khách hàng6
394.321M0.16-0.55%190Công nghệ Điện tử4
18.483B0.00-2.79%53.065KBán Lẻ9
617.469M1.620.09%9Truyền thông7
319.752M9.820.10%3.321KKhoáng sản phi năng lượng3
26.568M10.16-2.83%302Công nghệ Điện tử2
601.069M0.002.77%380Công nghiệp Chế biến3
403.432M1.16%2.585KKhách hàng Lâu năm2
58.206M4.190.00%100Vận chuyển1
3.885B0.80-1.51%34.792KSản xuất Chế tạo13
247.512M0.400.00%1Công ty dịch vụ công cộng4
3.672B5.34-0.58%2.773KDịch vụ Phân phối28
7.092B0.56-0.26%372.068KTruyền thông3
Tải thêm