Tài chính (Khu vực)

81
Cổ phiếu
730.845B
Giá trị vốn hóa thị trường
224.591K
Khối lượng
+3.89%
Tỷ suất Cổ tức
+0.41%
Thay đổi
+1.67%
Hiệu suất Tháng
−6.55%
Hiệu suất Năm
+4.72%
Hiệu suất YTD
           
AAT ALTA
2.58-6.52%-0.18Bán3.412K41.986M-0.453.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ADV ADIUVO
7.800.00%0.00Mua1.340K102.760M-1.4320.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ALI ALTUSTFI
2.25-2.17%-0.05Bán63.203K106.076M3.570.6564.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ALR ALIOR
50.300.60%0.30Bán180.190K6.528B9.985.059488.00Ngân hàng
ATL ATLASEST
1.40-2.79%-0.04Mua92267.233M4.430.32259.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ATS ATLANTIS
0.440.00%0.00Bán011.000M3.990.1111.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
BHW HANDLOWY
54.501.11%0.60Theo dõi58.671K7.043B12.754.233227.00Ngân hàng
BIK BIK
19.100.63%0.12Mua578.732M31.420.6020.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BNP BNPPPL
61.60-0.32%-0.20Mua39.110B15.254.0511265.00Ngân hàng
BOS BOS
7.561.89%0.14Mua14.882K689.391M8.630.861469.00Ngân hàng
CFI CFI
0.382.69%0.01Bán52.308K1.023B1.400.27288.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPA CAPITAL
1.71-10.00%-0.19Sức bán mạnh4.506K32.300M-0.8914.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CPD CELTIC
6.200.00%0.00Mua0143.005M-0.2239.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPG CPGROUP
5.550.18%0.01Bán5595.523M7.600.7311.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CZT CZTOREBKA
0.330.00%0.00Bán024.759M-0.40441.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ECH ECHO
3.900.00%0.00Mua166.281K1.609B5.620.69478.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EFK EFEKT
27.80-0.71%-0.20Mua55246.624M6.914.05203.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EHG EUROHOLD
5.750.88%0.05Mua4818.515M20.200.212651.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
EVE EVEREST
0.90-4.26%-0.04Bán4.733K2.165M-0.91Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
FON FON
0.690.00%0.00Bán06.020M-0.922.00Cho vay Tiêu dùng
GNB GETINOBLE
0.560.54%0.00Mua957.857K583.894M-0.565225.00Ngân hàng
GPR GPRE
6.60-1.49%-0.10Bán8392.966B7.340.9194.00REITs thương mại
GPW GPW
41.500.00%0.00Mua131.469K1.742B9.704.28367.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
GTC GTC
8.952.64%0.23Mua43.491K4.216B11.370.77192.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GTN GETIN
1.121.26%0.01Bán289.476K210.642M-5.276160.00Ngân hàng
IBS IBSM
10.800.00%0.00Bán03.772M-6.361.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IDA IDEABANK
2.131.91%0.04Bán51.020K163.860M-25.481562.00Ngân hàng
IDM IDMSA
0.771.32%0.01Bán8.662K2.513M-0.66208.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
IFC IFCAPITAL
0.550.00%0.00Mua08.259M18.440.032.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
IFR IFSA
0.210.00%0.00Bán01.926M-0.030.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
IIA IIAAV
98.73-0.97%-0.97Mua5310.383B12.029.38333.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IMP IMPERA
0.955.56%0.05Mua12.532K8.460M-0.868.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
INC INC
0.940.00%0.00Bán07.395M-0.5123.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ING INGBSK
202.501.00%2.00Sức mua mạnh24.963K26.085B17.0611.758115.00Ngân hàng
INP INPRO
5.300.00%0.00Mua2212.212M6.710.79390.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
INV INVISTA
0.620.00%0.00Bán08.966M-0.576.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IPE IPOPEMA
1.403.70%0.05Sức mua mạnh92440.416M-0.09206.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
IPF PROVIDENT
9.90-3.88%-0.40Bán101.700B4.861.6410502.00Cho vay Tiêu dùng
IQP IQP
0.300.00%0.00Bán06.661M-0.0210.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
KRU KRUK
189.000.16%0.30Sức mua mạnh46.048K3.572B10.7917.893217.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
LCC LCCORP
2.610.38%0.01Sức mua mạnh56.119K1.164B6.090.43160.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MBK MBANK
425.400.24%1.00Mua14.542K17.968B16.7925.296576.00Ngân hàng
MCI MCI
7.22-2.43%-0.18Bán11.090K391.856M2.942.5215.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MIL MILLENNIUM
9.640.57%0.06Mua681.022K11.622B15.190.636183.00Ngân hàng
MLG MLPGROUP
44.000.00%0.00Bán0796.983M7.895.5824.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MNC MENNICA
20.20-0.98%-0.20Bán971.043B19.931.02409.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
MWT MWTRADE
3.020.00%0.00Mua10025.321M14.730.2122.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
OPF OPENFIN
1.502.38%0.04Bán1.343K18.217M-11.834035.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
OPG ORCOGROUP
1.628.00%0.12Sức mua mạnh7.833K011.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PBF PBSFINANSE
0.230.00%0.00Bán02.404M-0.3343.00Cho vay Tiêu dùng
PCM PCM
23.500.00%0.00Mua0279.858M305.470.08360.00Cho vay Tiêu dùng
PEM PEMANAGER
10.400.00%0.00Bán1.319K35.557M4.572.2713.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
PEO PEKAO
111.500.09%0.10Mua670.167K29.239B13.688.1416815.00Ngân hàng
PHN PHN
11.200.45%0.05Mua5.517K522.142M10.941.02139.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PIW PLATYNINW
0.550.00%0.00Mua05.296M-0.0521.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
PKO PKOBP
42.580.90%0.38Mua1.551M52.750B13.723.0827900.00Ngân hàng
PLZ PLAZACNTR
1.840.00%0.00Bán07.489M-24.28120.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PND POLNORD
6.200.32%0.02Bán1.599K202.044M-2.90102.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PRF PRAGMAFA
14.401.41%0.20Bán1.409K39.081M29.470.4877.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
PRI PRAGMAINK
6.920.00%0.00Bán2325.466M4.051.71122.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
PZU PZU
44.140.11%0.05Mua1.300M38.061B11.483.8441472.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
QRS QUERCUS
2.250.00%0.00Bán400128.866M-0.2525.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
RBC RUBICON
0.970.00%0.00Bán53.706M-3.5018.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
RHD REINHOLD
0.1514.62%0.02Bán31018.684M-0.035.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RNK RANKPROGR
1.38-1.43%-0.02Bán9.927K52.021M4.050.3581.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RON RONSON
0.851.19%0.01Bán27.619K137.769M10.500.0873.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SAN SANTANDER
16.920.13%0.02Bán180279.990B8.522.02202484.00Ngân hàng
SET SETANTA
2.24-1.75%-0.04Mua4019.823M-0.860.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
SHD SOHODEV
0.700.29%0.00Bán3.141K23.552M-1.0334.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
SHG STARHEDGE
0.670.00%0.00Bán1.110K58.960M13.850.053.00Công ty mẹ
SKH SKARBIEC
17.20-0.86%-0.15Bán1.300K118.289M4.963.5057.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
SKL SKYLINE
0.710.00%0.00Sức mua mạnh016.203M-0.2525.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
SP2 SANPL2
366.00-1.61%-6.00Bán18737.834B16.2722.8015347.00Ngân hàng
SPL SANPL
369.60-0.27%-1.00Bán29.570K37.834B16.2722.8015347.00Ngân hàng
TNX TALANX
162.000.00%0.00Bán040.997B13.2112.2820813.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
TRI TRITON
2.23-2.62%-0.06Bán3.203K14.575M14.610.1611.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
UCG UNICREDIT
45.062.41%1.06Mua10098.910B86786.00Ngân hàng
VTI VENTUREIN
1.460.00%0.00Mua843.566M-0.080.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
WIK WIKANA
1.08-0.92%-0.01Bán51921.816M13.790.0886.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
XTB XTB
3.49-3.32%-0.12Sức bán mạnh68.897K423.755M9.910.36394.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ZST ZASTAL
2.60900.00%2.34Sức mua mạnh07.106M-0.17294.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất