Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Qatar

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến2.84B QAR0.00%0.07%7.365MCông nghiệp Chế biến1
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh11.553B QAR3.41%1.56%445.978KVận chuyển1
Nhôm8.521B QAR5.89%−1.11%4.939MKhoáng sản phi năng lượng1
Hóa chất: Đặc biệt25.001B QAR5.53%0.85%2.655MCông nghiệp Chế biến1
Vật liệu Xây dựng4.719B QAR8.11%−0.32%443.905KKhoáng sản phi năng lượng2
Cửa hàng Bách hóa811.634M QAR−3.38%13.053MBán Lẻ1
Công ty Điện lực18.821B QAR5.55%0.53%743.036KCông ty dịch vụ công cộng1
Thiết bị/ Công cụ điệnCông nghệ Điện tử1
Kỹ sư & Xây dựng448.5M QAR5.31%−1.34%58.783KDịch vụ Công nghiệp1
Tập đoàn Tài chính7.702B QAR0.54%8.081MTài chính2
Phân phối Thực phẩm428.58M QAR−0.46%2.108MDịch vụ Phân phối1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo4.024B QAR4.22%−0.07%16.096KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Quản lý Bệnh viện1.928B QAR3.83%−0.60%97.297KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
Tập đoàn Công nghiệp1.402B QAR4.41%−2.37%11.899KSản xuất Chế tạo1
Dịch vụ Công nghệ thông tin2.694B QAR55.04%−1.61%243.551KDịch vụ Công nghệ1
Ngân hàng / Môi giới đầu tư49.113B QAR3.96%0.02%11.28MTài chính4
Quản lý Đầu tư1.411B QAR0.63%1.824MTài chính1
Các Ngân hàng lớn47.089B QAR3.63%0.42%1.186MTài chính2
Vận tải biển22.078B QAR3.26%0.13%1.484MVận chuyển1
Nhà phân phối Y tế5.704B QAR5.52%−0.47%1.607MDịch vụ Phân phối2
Dịch vụ thương mại hỗn hợp263.28M QAR2.85%−4.10%46.965KDịch vụ Thương mại1
Phim / Giải trí192.192M QAR1.96%0.00%0Dịch vụ Khách hàng1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro10.782B QAR1.03%0.65%3.107MTài chính5
Sản xuất dầu khí3.499B QAR5.31%−2.66%10.501MNăng lượng Mỏ1
Lọc/Tiếp thị Dầu khí16.027B QAR5.58%0.93%671.74KNăng lượng Mỏ1
Giao thông vận tải khác2.062B QAR2.84%−1.11%361.064KVận chuyển1
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn1.869B QAR5.38%−0.52%328.554KTài chính2
Phát triển Bất động sản35.478B QAR0.59%−0.85%7.639MTài chính4
Quỹ Đầu tư Bất động sản10.156B QAR6.70%0.04%2.368MTài chính1
Ngân hàng khu vực193.509B QAR3.87%0.31%3.21MTài chính4
Cửa hàng Đặc sản2.964B QAR3.04%0.28%92.773KBán Lẻ1
Thép71.753B QAR9.27%0.00%3.088MKhoáng sản phi năng lượng1
Viễn thông không dây42.043B QAR4.28%1.10%1.578MTruyền thông2