Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Qatar

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Ngân hàng khu vực172.851 B QAR4.72%−0.66%4.951 MTài chính4
Thép72.358 B QAR6.52%−0.25%1.279 MKhoáng sản phi năng lượng1
Các Ngân hàng lớn46.5 B QAR4.18%−0.56%1.224 MTài chính2
Ngân hàng / Môi giới đầu tư40.325 B QAR4.82%+0.15%6.844 MTài chính4
Viễn thông không dây37.549 B QAR5.93%+0.16%3.763 MTruyền thông2
Phát triển Bất động sản27.098 B QAR0.87%−0.45%4.018 MTài chính4
Vận tải biển23.391 B QAR3.32%−0.19%3.235 MVận chuyển1
Hóa chất: Đặc biệt22.614 B QAR4.78%0.00%11.796 MCông nghiệp Chế biến1
Công ty Điện lực16.511 B QAR5.73%+0.07%381.393 KCông ty dịch vụ công cộng1
Lọc/Tiếp thị Dầu khí14.337 B QAR6.24%+2.91%1.663 MNăng lượng Mỏ1
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh12.556 B QAR3.37%−0.36%526.779 KVận chuyển1
Quỹ Đầu tư Bất động sản11.868 B QAR5.90%−0.03%1.494 MTài chính1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro10.629 B QAR4.53%−3.27%435.255 KTài chính5
Nhôm8.024 B QAR4.87%+0.14%41.315 MKhoáng sản phi năng lượng1
Tập đoàn Tài chính7.043 B QAR−0.06%1.828 MTài chính2
Sản xuất dầu khí5.798 B QAR4.81%+2.82%14.943 MNăng lượng Mỏ1
Nhà phân phối Y tế5.151 B QAR−0.95%1.328 MDịch vụ Phân phối2
Vật liệu Xây dựng4.245 B QAR9.01%−0.28%588.797 KKhoáng sản phi năng lượng2
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo3.607 B QAR5.18%+0.56%16.757 KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Cửa hàng Đặc sản2.731 B QAR6.60%−0.31%54.252 KBán Lẻ1
Hàng Nông sản/Chế biến2.5 B QAR5.29%+0.91%13.878 MCông nghiệp Chế biến1
Dịch vụ Xử lý Dữ liệu2.329 B QAR2.26%+1.70%506.15 KDịch vụ Công nghệ1
Giao thông vận tải khác1.943 B QAR3.02%+0.36%1.527 MVận chuyển1
Dịch vụ Công nghệ thông tin1.86 B QAR6.13%0.00%366.064 KDịch vụ Công nghệ1
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn1.834 B QAR6.44%−0.53%468.297 KTài chính2
Quản lý Đầu tư1.492 B QAR+0.98%3.394 MTài chính1
Quản lý Bệnh viện1.247 B QAR4.97%−0.72%1.332 MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
Tập đoàn Công nghiệp1.236 B QAR5.00%−1.42%43.754 KSản xuất Chế tạo1
Cửa hàng Bách hóa769.337 M QAR4.46%−0.74%1.567 MBán Lẻ1
Kỹ sư & Xây dựng497.469 M QAR0.00%+0.79%240.415 KDịch vụ Công nghiệp1
Phân phối Thực phẩm458.64 M QAR+6.59%10.321 MDịch vụ Phân phối1
Thiết bị/ Công cụ điện350.037 M QAR5.91%+0.24%159.393 KCông nghệ Điện tử1
Phim / Giải trí182.771 M QAR2.41%0.00%0Dịch vụ Khách hàng1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp164.88 M QAR4.55%+0.87%333.929 KDịch vụ Thương mại1