Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Qatar

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
3.175B3.17-0.66%5.024MCông nghiệp Chế biến1
136.621B5.44-0.39%878.061KCông nghiệp Chế biến2
6.048B5.300.63%65.546KKhoáng sản phi năng lượng2
1.115B-1.23%6.235MBán Lẻ1
19.448B4.520.45%527.330KCông ty dịch vụ công cộng1
454.852M3.852.29%101.749KDịch vụ Công nghiệp1
432.952M0.80%2.537MTài chính1
19.039B2.340.10%11.003MTài chính2
540.900M0.00-0.13%365.826KDịch vụ Phân phối1
3.672B4.900.98%56.792KBán Lẻ1
4.927B3.44-1.11%5.993KHàng tiêu dùng không lâu bền1
12.495B5.450.37%302.286KKhách hàng Lâu năm1
1.900B3.700.00%112.961KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
1.407B4.051.22%83.536KSản xuất Chế tạo1
3.629B3.773.28%32.935KDịch vụ Công nghệ1
1.245B4.821.80%92.485KTài chính1
1.058B0.570.61%772.475KTài chính3
43.245B3.661.74%6.886MTài chính1
28.313B3.541.92%673.084KVận chuyển2
6.905B4.560.36%547.395KDịch vụ Phân phối1
230.192M0.80%1.380MCông nghệ Sức khỏe1
3.457B0.00%3.521MHỗn hợp1
312.960M0.770.00%0Dịch vụ Thương mại1
229.249M1.640.00%0Dịch vụ Khách hàng1
2.997B3.213.85%1.180MTài chính2
18.374B4.11-0.43%48.540KNăng lượng Mỏ1
2.385B2.461.92%211.462KVận chuyển1
10.901B3.55-2.73%2.422MTài chính3
40.395B0.48-0.13%661.372KTài chính3
311.894B2.65-0.36%2.446MTài chính7
30.206B4.02-1.12%845.000KTruyền thông2
Tải thêm