Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.3714.17%0.17Sức mua mạnh167.009M1.920B38.830.03Bán Lẻ
KBSPIF KHONBURI SUGAR POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND
10.800.93%0.10Sức mua mạnh249.700KTài chính
Tải thêm