Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
BBIK BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
40.2511.03%4.00Sức mua mạnh5.331M4.025B89.00Dịch vụ Thương mại
IIG I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
39.504.64%1.75Sức mua mạnh1.499M3.950B50.900.74Dịch vụ Thương mại
SCM SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED
9.302.20%0.20Sức mua mạnh4.529M5.580B41.670.22Bán Lẻ
Tải thêm