Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
STEC.F SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION FOREIGN 24.0014.83%3.10Mua30.000K37.975B-0.311150.00Công nghiệp
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 13.0010.17%1.20Mua153.888M19.706B21.580.559948.00Năng lượng
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 13.0010.17%1.20Mua153.888M19.706B21.580.559948.00Năng lượng
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN 150.008.30%11.50Mua1.000K603.438B36.794.133794.00Năng lượng
SPALI.F SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 24.107.59%1.70Mua2.200K52.360B8.153.341061.00Tài chính
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.896.78%0.12Mua60.354M6.246B8.860.20229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY 1.896.78%0.12Mua60.354M6.246B8.860.20229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TACC T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED 4.306.44%0.26Mua11.180M2.456B26.570.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TACC.R T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.306.44%0.26Mua11.180M2.456B26.570.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.006.38%0.30Mua19.092M7.637B-0.378869.00Vật liệu cơ bản
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED 5.006.38%0.30Mua19.092M7.637B-0.378869.00Vật liệu cơ bản
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT 2.406.19%0.14Mua17.935M384.311M-0.4589.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING 2.406.19%0.14Mua17.935M384.311M-0.4589.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SIRIP SIRI PRIME OFFICE PROPERTY FUND 12.505.93%0.70Sức mua mạnh4.000K2.006B13.740.86Tài chính
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN 81.755.83%4.50Mua300369.722B8.639.503664.00Vật liệu cơ bản
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY 42.005.66%2.25Mua21.475M53.663B25.991.5316128.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 42.005.66%2.25Mua21.475M53.663B25.991.5316128.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 11.305.61%0.60Mua29.737M15.790B15.100.713143.00Tài chính
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 11.305.61%0.60Mua29.737M15.790B15.100.713143.00Tài chính
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED 4.465.19%0.22Mua8.899M3.731B14.760.29490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.465.19%0.22Mua8.899M3.731B14.760.29490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 285.005.17%14.00Mua7001.710B19.0614.9592.00Công nghiệp
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED 285.005.17%14.00Mua7001.710B19.0614.9592.00Công nghiệp
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 14.305.15%0.70Bán2.361M3.074B8.131.67979.00Vật liệu cơ bản
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 14.305.15%0.70Bán2.361M3.074B8.131.67979.00Vật liệu cơ bản
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 8.255.10%0.40Mua40.754M19.625B32.130.24911.00Năng lượng
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED 8.255.10%0.40Mua40.754M19.625B32.130.24911.00Năng lượng
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.504.94%0.40Mua44.412M24.464B17.620.46397.00Tài chính
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY 8.504.94%0.40Mua44.412M24.464B17.620.46397.00Tài chính
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.494.93%0.07Mua21.895M11.738B-0.0268.00Tài chính
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 1.494.93%0.07Mua21.895M11.738B-0.0268.00Tài chính
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 12.904.88%0.60Mua16.022M10.922B27.490.49546.00Công nghiệp
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY 12.904.88%0.60Mua16.022M10.922B27.490.49546.00Công nghiệp
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.094.81%0.05Theo dõi5.065M312.000M23.110.05194.00Vật liệu cơ bản
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED 1.094.81%0.05Theo dõi5.065M312.000M23.110.05194.00Vật liệu cơ bản
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.804.76%0.40Sức mua mạnh1.602M2.520B8.610.981216.00Vật liệu cơ bản
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY 8.804.76%0.40Sức mua mạnh1.602M2.520B8.610.981216.00Vật liệu cơ bản
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.304.63%0.50Sức mua mạnh11.579M5.832B20.900.5271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 11.304.63%0.50Sức mua mạnh11.579M5.832B20.900.5271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.384.39%0.10Mua2.349B99.982B11.670.208980.00Tài chính
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2.384.39%0.10Mua2.349B99.982B11.670.208980.00Tài chính
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 9.654.32%0.40Mua2.257M5.097B20.920.491351.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED 9.654.32%0.40Mua2.257M5.097B20.920.491351.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 7.304.29%0.30Mua5.138M12.757B32.810.2190.00Công nghiệp
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY 7.304.29%0.30Mua5.138M12.757B32.810.2190.00Công nghiệp
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 1.714.27%0.07Mua263.909M24.375B11.110.151555.00Tài chính
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.714.27%0.07Mua263.909M24.375B11.110.151555.00Tài chính
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED 3.464.22%0.14Mua22.589M3.187B20.680.16514.00Vật liệu cơ bản
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.464.22%0.14Mua22.589M3.187B20.680.16514.00Vật liệu cơ bản
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN 15.104.14%0.60Mua5.200K197.268B37.430.4010645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT.F MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY FOREIGN 39.753.92%1.50Mua5.000K184.757B32.031.2564115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.633.82%0.06Mua1.505M1.021B-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED 1.633.82%0.06Mua1.505M1.021B-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 4.903.81%0.18Mua122.130M34.786B128.650.0454.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.903.81%0.18Mua122.130M34.786B128.650.0454.00Công ty dịch vụ công cộng
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY 4.403.77%0.16Mua140.800K1.374B51.910.08779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 4.403.77%0.16Mua140.800K1.374B51.910.08779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 19.403.74%0.70Mua323.700K3.259B16.111.16290.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY 19.403.74%0.70Mua323.700K3.259B16.111.16290.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY 2.223.74%0.08Mua5.135M1.122B-0.03331.00Công nghệ
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 2.223.74%0.08Mua5.135M1.122B-0.03331.00Công nghệ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED 71.003.65%2.50Mua115.645M615.336B29.742.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 71.003.65%2.50Mua115.645M615.336B29.742.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED 11.503.60%0.40Mua242.819M33.369B25.740.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.503.60%0.40Mua242.819M33.369B25.740.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED 2.883.60%0.10Mua245.100K2.105B-0.05423.00Công nghiệp
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.883.60%0.10Mua245.100K2.105B-0.05423.00Công nghiệp
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 5.953.48%0.20Mua730.600K4.765B12.010.48748.00Công nghiệp
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY 5.953.48%0.20Mua730.600K4.765B12.010.48748.00Công nghiệp
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 3.643.41%0.12Mua74.497M24.125B20.090.181099.00Tài chính
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.643.41%0.12Mua74.497M24.125B20.090.181099.00Tài chính
WACOAL THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED 46.003.37%1.50Mua1005.520B17.912.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WACOAL.R THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 46.003.37%1.50Mua1005.520B17.912.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.893.28%0.06Mua68.470M36.541B-0.059637.00Vật liệu cơ bản
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED 1.893.28%0.06Mua68.470M36.541B-0.059637.00Vật liệu cơ bản
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY 20.003.09%0.60Mua20.552M48.379B45.900.424743.00Chăm sóc sức khỏe
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 20.003.09%0.60Mua20.552M48.379B45.900.424743.00Chăm sóc sức khỏe
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 67.003.08%2.00Bán1.900K615.336B29.742.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED 16.903.05%0.50Theo dõi100328.000M-1.23659.00Công nghiệp
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 16.903.05%0.50Theo dõi100328.000M-1.23659.00Công nghiệp
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED 34.003.03%1.00Mua28.298M85.085B19.791.671625.00Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 34.003.03%1.00Mua28.298M85.085B19.791.671625.00Tài chính
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 6.853.01%0.20Mua29.349M55.860B19.220.35Công ty dịch vụ công cộng
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.853.01%0.20Mua29.349M55.860B19.220.35Công ty dịch vụ công cộng
GLOBAL SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED 20.603.00%0.60Mua24.270M80.029B43.660.464751.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GLOBAL.R SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 20.603.00%0.60Mua24.270M80.029B43.660.464751.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING 2.063.00%0.06Mua26.946M2.218B14.920.14108.00Tài chính
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING 2.063.00%0.06Mua26.946M2.218B14.920.14108.00Tài chính
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY 8.602.99%0.25Sức mua mạnh5.646M23.380B28.930.29574.00Tài chính
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.602.99%0.25Sức mua mạnh5.646M23.380B28.930.29574.00Tài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 43.502.96%1.25Sức mua mạnh16.784M89.570B28.521.48Tài chính
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 43.502.96%1.25Sức mua mạnh16.784M89.570B28.521.48Tài chính
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.062.91%0.03Mua88.200M8.928B15.020.07972.00Tài chính
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED 1.062.91%0.03Mua88.200M8.928B15.020.07972.00Tài chính
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED 5.302.91%0.15Mua275.300K3.399B22.590.23950.00Công nghiệp
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.302.91%0.15Mua275.300K3.399B22.590.23950.00Công nghiệp
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 18.102.84%0.50Mua19.468M83.984B20.840.841458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 18.102.84%0.50Mua19.468M83.984B20.840.841458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HPT HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED 1.102.80%0.03Mua611.800K556.400M30.230.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HPT.R HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.102.80%0.03Mua611.800K556.400M30.230.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất