Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
34.0021.43%6.00Mua7.983M15.435B25.931.08409.00Tài chính
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.0021.43%6.00Mua7.983M15.435B25.931.08409.00Tài chính
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.267.62%0.16Bán97.850M6.288B11.060.191204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.267.62%0.16Bán97.850M6.288B11.060.191204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.747.41%0.12Mua3.062M583.200M13.640.12119.00Công nghiệp
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.747.41%0.12Mua3.062M583.200M13.640.12119.00Công nghiệp
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.535.52%0.08Mua200930.130M-0.20157.00Công nghiệp
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.535.52%0.08Mua200930.130M-0.20157.00Công nghiệp
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.145.37%0.16Mua21.838M3.064B16.220.18294.00Tài chính
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.145.37%0.16Mua21.838M3.064B16.220.18294.00Tài chính
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.004.76%0.50Mua135.800K8.609B66.810.161917.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.004.76%0.50Mua135.800K8.609B66.810.161917.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPCG SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
22.304.21%0.90Sức mua mạnh8.497M20.843B8.012.67179.00Công ty dịch vụ công cộng
SPCG.R SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.304.21%0.90Sức mua mạnh8.497M20.843B8.012.67179.00Công ty dịch vụ công cộng
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
50.754.10%2.00Mua11.204M127.086B61.010.80671.00Công ty dịch vụ công cộng
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.754.10%2.00Mua11.204M127.086B61.010.80671.00Công ty dịch vụ công cộng
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
11.103.74%0.40Mua7.136M14.766B44.880.24Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
11.103.74%0.40Mua7.136M14.766B44.880.24Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
2.263.67%0.08Mua2.311M872.000M15.860.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.263.67%0.08Mua2.311M872.000M15.860.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.443.39%0.08Mua2.563M708.000M10.180.23Tài chính
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.443.39%0.08Mua2.563M708.000M10.180.23Tài chính
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
12.303.36%0.40Bán1.571M9.706B46.180.26972.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.303.36%0.40Bán1.571M9.706B46.180.26972.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
7.703.36%0.25Mua1.663M4.068B68.520.11850.00Chăm sóc sức khỏe
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.703.36%0.25Mua1.663M4.068B68.520.11850.00Chăm sóc sức khỏe
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
19.303.21%0.60Sức mua mạnh9.982M37.378B15.551.20Công ty dịch vụ công cộng
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.303.21%0.60Sức mua mạnh9.982M37.378B15.551.20Công ty dịch vụ công cộng
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.603.17%0.08Mua97.400K776.160M12.350.20Chăm sóc sức khỏe
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.503.17%0.20Theo dõi982.100K4.914B8.440.75249.00Công nghiệp
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.603.17%0.08Mua97.400K776.160M12.350.20Chăm sóc sức khỏe
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
6.503.17%0.20Theo dõi982.100K4.914B8.440.75249.00Công nghiệp
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
89.753.16%2.75Sức mua mạnh20.262M245.316B42.902.03Công ty dịch vụ công cộng
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
89.753.16%2.75Sức mua mạnh20.262M245.316B42.902.03Công ty dịch vụ công cộng
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
19.903.11%0.60Mua5.464M17.138B30.520.632008.00Công nghiệp
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.903.11%0.60Mua5.464M17.138B30.520.632008.00Công nghiệp
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
120.003.00%3.50Bán1.104M84.910B25.865.363980.00Chăm sóc sức khỏe
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
120.003.00%3.50Bán1.104M84.910B25.865.363980.00Chăm sóc sức khỏe
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.062.91%0.03Bán71.600K473.800M121.180.01Vật liệu cơ bản
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.062.91%0.03Bán71.600K473.800M121.180.01Vật liệu cơ bản
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
44.252.91%1.25Mua8.277M129.161B38.881.113677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.252.91%1.25Mua8.277M129.161B38.881.113677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
14.202.90%0.40Bán1.505M4.140B21.680.64Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.202.90%0.40Bán1.505M4.140B21.680.64Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
7.152.88%0.20Mua1.630M9.035B30.910.22119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.152.88%0.20Mua1.630M9.035B30.910.22119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.902.59%0.25Bán5.800K2.449B63.760.15763.00Vật liệu cơ bản
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
9.902.59%0.25Bán5.800K2.449B63.760.15763.00Vật liệu cơ bản
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
16.002.56%0.40Bán292.000K4.939B5.183.014023.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.002.56%0.40Bán292.000K4.939B5.183.014023.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.152.52%0.20Bán1.300K804.540M-0.13Vật liệu cơ bản
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.152.52%0.20Bán1.300K804.540M-0.13Vật liệu cơ bản
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
213.002.40%5.00Mua155.000K52.000B14.2614.585177.00Tài chính
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
213.002.40%5.00Mua155.000K52.000B14.2614.585177.00Tài chính
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
33.002.33%0.75Mua192.200K6.450B38.960.8398.00Công nghệ
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.002.33%0.75Mua192.200K6.450B38.960.8398.00Công nghệ
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
176.002.33%4.00Mua5.050M366.928B78.832.18541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
176.002.33%4.00Mua5.050M366.928B78.832.18541.00Công ty dịch vụ công cộng
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.702.31%0.40Bán4.192M37.075B6.182.821207.00Tài chính
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
17.702.31%0.40Bán4.192M37.075B6.182.821207.00Tài chính
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
55.502.30%1.25Mua14.300K9.043B1024.940.0569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
55.502.30%1.25Mua14.300K9.043B1024.940.0569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.782.30%0.04Bán35.000K946.777M-0.80319.00Năng lượng
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
1.782.30%0.04Bán35.000K946.777M-0.80319.00Năng lượng
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.752.27%0.15Mua2.197M20.763B6.041.091995.00Tài chính
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.752.27%0.15Mua2.197M20.763B6.041.091995.00Tài chính
TTW TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
13.602.26%0.30Mua6.947M53.067B17.990.74321.00Công ty dịch vụ công cộng
TTW.R TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.602.26%0.30Mua6.947M53.067B17.990.74321.00Công ty dịch vụ công cộng
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
7.252.11%0.15Theo dõi1.616M2.851B14.340.494323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.252.11%0.15Theo dõi1.616M2.851B14.340.494323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.802.08%0.20Sức mua mạnh5.456M8.703B71.940.131476.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
9.802.08%0.20Sức mua mạnh5.456M8.703B71.940.131476.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.752.08%0.75Bán3.013M166.283B41.290.9285258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
36.752.08%0.75Bán3.013M166.283B41.290.9285258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.402.07%0.15Bán3.702M25.091B-0.43550.00Năng lượng
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.402.07%0.15Bán3.702M25.091B-0.43550.00Năng lượng
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.962.07%0.06Bán8.538M25.472B14.730.20667.00Công nghiệp
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.962.07%0.06Bán8.538M25.472B14.730.20667.00Công nghiệp
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.002.04%0.02Bán149.600K1.170B3.760.2669.00Tài chính
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.002.04%0.02Bán149.600K1.170B3.760.2669.00Tài chính
TACC.R T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.002.04%0.10Sức mua mạnh8.112M2.979B27.720.18Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TACC T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.002.04%0.10Sức mua mạnh8.112M2.979B27.720.18Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.602.01%0.15Bán22.200K2.056B-1.381440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
7.602.01%0.15Bán22.200K2.056B-1.381440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.532.00%0.03Bán46.900K1.125B-0.15759.00Vật liệu cơ bản
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.042.00%0.04Sức bán mạnh2.295M8.820B10.510.196609.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.042.00%0.04Sức bán mạnh2.295M8.820B10.510.196609.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.532.00%0.03Bán46.900K1.125B-0.15759.00Vật liệu cơ bản
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.102.00%0.10Bán6.590M7.271B5.450.923658.00Tài chính
M-PAT MFC PATONG HERITAGE PROPERTY FUND
5.102.00%0.10Bán500
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.102.00%0.10Bán6.590M7.271B5.450.923658.00Tài chính
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.102.00%0.10Bán627.900K4.625B5.940.84338.00Tài chính
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.102.00%0.10Bán627.900K4.625B5.940.84338.00Tài chính
BGT BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.031.98%0.02Sức mua mạnh30.000K367.155M-0.06559.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BGT.R BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.031.98%0.02Sức mua mạnh30.000K367.155M-0.06559.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.101.94%0.04Bán25.900K954.912M-0.223196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.101.94%0.04Bán25.900K954.912M-0.223196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.141.90%0.04Sức mua mạnh784.400K1.680B23.210.09Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.141.90%0.04Sức mua mạnh784.400K1.680B23.210.09Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.221.90%0.06Theo dõi753.000K3.160B6.410.49225.00Năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất