Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
STEC.F SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION FOREIGN
24.0014.83%3.10Mua30.000K36.908B-0.311150.00Công nghiệp
SPPT SINGLE POINT PARTS (THAILAND)
4.3214.29%0.54Mua26.171M876.979M-0.02614.00Công nghiệp
SPPT.R SINGLE POINT PARTS (THAILAND) NON-VOTING
4.3214.29%0.54Mua26.171M876.979M-0.02614.00Công nghiệp
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.2213.85%0.27Mua87.500M1.412B-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OCEAN.R OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.2213.85%0.27Mua87.500M1.412B-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
4.4013.40%0.52Mua12.642M519.920M15.580.25Công nghệ
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.4013.40%0.52Mua12.642M519.920M15.580.25Công nghệ
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN
46.0011.52%4.75Mua184.200K108.919B41.311.114731.00Dịch vụ Viễn thông
TU-PF T.U. DOME RESIDENTIAL COMPLEX LEASEHOLD
1.7011.11%0.17Bán100177.191MTài chính
AYUD.R SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
42.259.03%3.50Mua1.533M11.389B19.522.00407.00Tài chính
AYUD SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
42.259.03%3.50Mua1.533M11.389B19.522.00407.00Tài chính
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
2.388.18%0.18Mua12.683M1.153B-0.03331.00Công nghệ
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.388.18%0.18Mua12.683M1.153B-0.03331.00Công nghệ
SMK.R SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
43.257.45%3.00Mua6.700K8.050B9.624.181802.00Tài chính
SMK SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY
43.257.45%3.00Mua6.700K8.050B9.624.181802.00Tài chính
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.696.96%0.11Mua23.152M632.000M16.050.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
1.696.96%0.11Mua23.152M632.000M16.050.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING
15.406.21%0.90Mua16.954M31.650B-0.2022864.00Công nghiệp
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
15.406.21%0.90Mua16.954M31.650B-0.2022864.00Công nghiệp
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.945.43%0.10Theo dõi282.500K552.000M-0.05211.00Vật liệu cơ bản
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.945.43%0.10Theo dõi282.500K552.000M-0.05211.00Vật liệu cơ bản
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
6.005.26%0.30Bán5.000K201.878B14.050.432452.00Dịch vụ Viễn thông
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
7.005.26%0.35Sức mua mạnh713.100K142.874B9.690.726167.00Năng lượng
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.285.13%0.16Mua21.914M624.000M5.160.6084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.285.13%0.16Mua21.914M624.000M5.160.6084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.954.84%0.09Mua48.546M6.564B9.310.20229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.954.84%0.09Mua48.546M6.564B9.310.20229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.064.79%0.14Mua65.652M21.662B64.790.05395.00Công nghiệp
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.064.79%0.14Mua65.652M21.662B64.790.05395.00Công nghiệp
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
15.404.76%0.70Mua5.989M4.057B41.090.361440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.404.76%0.70Mua5.989M4.057B41.090.361440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
19.904.74%0.90Mua7002.388B14.781.352954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.904.74%0.90Mua7002.388B14.781.352954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FOCUS.R FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION NON-VOTING
1.164.50%0.05Mua3.700M210.989M-0.28157.00Công nghiệp
FOCUS FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
1.164.50%0.05Mua3.700M210.989M-0.28157.00Công nghiệp
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
30.254.31%1.25Bán8.604M10.078B33.060.883950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.254.31%1.25Bán8.604M10.078B33.060.883950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
74.004.23%3.00Mua8.200K710.000M21.343.33589.00Chăm sóc sức khỏe
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
74.004.23%3.00Mua8.200K710.000M21.343.33589.00Chăm sóc sức khỏe
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
5.004.17%0.20Mua43.500K1.555B58.770.08779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.004.17%0.20Mua43.500K1.555B58.770.08779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
15.104.14%0.60Mua5.200K205.159B38.930.4010645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONTRI 101 MONTRI STORAGE PROPERTY FUND
6.304.13%0.25Sức mua mạnh2.800K364.815M19.880.30Tài chính
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.053.96%0.04Mua9.872M641.895M55.920.02Công nghiệp
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.053.96%0.04Mua9.872M641.895M55.920.02Công nghiệp
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.763.76%0.10Mua2.145M673.544M38.160.07135.00Tài chính
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.763.76%0.10Mua2.145M673.544M38.160.07135.00Tài chính
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.153.60%0.04Mua57.780M4.254B14.600.08750.00Công nghiệp
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
1.153.60%0.04Mua57.780M4.254B14.600.08750.00Công nghiệp
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.903.51%0.20Mua2.100K236.000M-1.932295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
5.903.51%0.20Mua2.100K236.000M-1.932295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPI SAHA PATHANA INTER-HOLDING
74.003.50%2.50Mua20.500K40.610B20.034.10122.00Công nghiệp
SPI.R SAHA PATHANA INTER-HOLDING NON-VOTING
74.003.50%2.50Mua20.500K40.610B20.034.10122.00Công nghiệp
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.803.50%0.50Sức mua mạnh2.530M11.016B15.830.90708.00Công nghệ
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
14.803.50%0.50Sức mua mạnh2.530M11.016B15.830.90708.00Công nghệ
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.763.48%0.16Sức mua mạnh876.900K2.718B17.050.27868.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
4.763.48%0.16Sức mua mạnh876.900K2.718B17.050.27868.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
6.003.45%0.20Mua3.630M3.480B37.770.15Chăm sóc sức khỏe
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.003.45%0.20Mua3.630M3.480B37.770.15Chăm sóc sức khỏe
SAWANG.R SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.003.45%0.50Sức mua mạnh100348.000M-1.29213.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAWANG SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
15.003.45%0.50Sức mua mạnh100348.000M-1.29213.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.643.12%0.08Bán471.900K1.198B-0.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
2.643.12%0.08Bán471.900K1.198B-0.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
66.003.12%2.00Mua2.300K942.856B39.761.665477.00Công nghiệp
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.903.05%0.50Theo dõi100338.000M-1.23659.00Công nghiệp
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
16.903.05%0.50Theo dõi100338.000M-1.23659.00Công nghiệp
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.703.03%0.05Mua371.500K666.600M15.620.11202.00Công nghiệp
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.703.03%0.05Mua371.500K666.600M15.620.11202.00Công nghiệp
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.003.03%1.00Mua200408.000M28.641.19Tài chính
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
34.003.03%1.00Mua200408.000M28.641.19Tài chính
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.252.94%0.15Mua2.545M2.856B37.800.13128.00Công nghiệp
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.252.94%0.15Mua2.545M2.856B37.800.13128.00Công nghiệp
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.802.86%0.30Mua12.287M6.468B-0.182920.00Công nghiệp
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.802.86%0.30Mua12.287M6.468B-0.182920.00Công nghiệp
VARO VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.202.86%0.20Mua100719.295M-0.35308.00Vật liệu cơ bản
VARO.R VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.202.86%0.20Mua100719.295M-0.35308.00Vật liệu cơ bản
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.102.80%0.03Bán1.190M604.702M118.100.02Công nghiệp
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.102.80%0.03Bán1.190M604.702M118.100.02Công nghiệp
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.552.78%0.15Mua3.733M4.933B11.800.46664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
5.552.78%0.15Mua3.733M4.933B11.800.46664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TPCORP.R TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.202.70%0.40Mua2001.642B21.430.71859.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TPCORP TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED
15.202.70%0.40Mua2001.642B21.430.71859.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
12.802.40%0.30Sức mua mạnh5.360M19.491B144.810.09776.00Công nghiệp
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.802.40%0.30Sức mua mạnh5.360M19.491B144.810.09776.00Công nghiệp
HTC HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
17.102.40%0.40Bán329.600K3.327B11.851.411579.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HTC.R HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.102.40%0.40Bán329.600K3.327B11.851.411579.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.912.14%0.04Mua387.600K1.496B24.040.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.912.14%0.04Mua387.600K1.496B24.040.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TSTE THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY
7.252.11%0.15Bán5002.779B21.540.3466.00Công nghiệp
TSTE.R THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.252.11%0.15Bán5002.779B21.540.3466.00Công nghiệp
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
7.252.11%0.15Mua4.475M12.939B33.280.2190.00Công nghiệp
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.252.11%0.15Mua4.475M12.939B33.280.2190.00Công nghiệp
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
4.042.02%0.08Mua67.000K1.069B21.760.18181.00Vật liệu cơ bản
TWP.R THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.042.02%0.08Mua67.000K1.069B21.760.18181.00Vật liệu cơ bản
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
202.002.02%4.00Sức mua mạnh200594.600B19.0510.5011369.00Dịch vụ Viễn thông
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
25.502.00%0.50Mua15.200K3.823B13.981.822178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
25.502.00%0.50Mua15.200K3.823B13.981.822178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.151.98%0.10Mua4.212M3.292B37.340.14Công nghiệp
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.151.98%0.10Mua4.212M3.292B37.340.14Công nghiệp
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.041.96%0.02Bán945.200K816.031M28.150.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất