Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.9717.96%0.30Mua18.940M2.595B-0.2856.00Tài chính
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.9717.96%0.30Mua18.940M2.595B-0.2856.00Tài chính
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.8011.80%0.19Mua38.085M2.116B13.830.13321.00Công nghiệp
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.8011.80%0.19Mua38.085M2.116B13.830.13321.00Công nghiệp
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
1.527.80%0.11Mua3.978M961.784M-0.211131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
1.527.80%0.11Mua3.978M961.784M-0.211131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.007.53%0.07Bán31.870M1.310B9.100.1124.00Tài chính
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.007.53%0.07Bán31.870M1.310B9.100.1124.00Tài chính
UVAN.R UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.857.34%0.40Mua548.000K5.499B29.120.201115.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UVAN UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
5.857.34%0.40Mua548.000K5.499B29.120.201115.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.566.67%0.16Mua9.300M4.879B20.840.12138.00Công ty dịch vụ công cộng
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.566.67%0.16Mua9.300M4.879B20.840.12138.00Công ty dịch vụ công cộng
CNS.R CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.856.32%0.11Mua687.900K3.978B38.450.05542.00Tài chính
CNS CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.856.32%0.11Mua687.900K3.978B38.450.05542.00Tài chính
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
11.405.56%0.60Mua14.280M9.298B52.850.22879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.405.56%0.60Mua14.280M9.298B52.850.22879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
17.504.79%0.80Mua22.778M17.019B34.050.541468.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.504.79%0.80Mua22.778M17.019B34.050.541468.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.364.42%0.10Mua775.000K7.336B-1.331824.00Công nghiệp
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.364.42%0.10Mua775.000K7.336B-1.331824.00Công nghiệp
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.284.39%0.18Mua90.700K1.387B-0.12779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
4.284.39%0.18Mua90.700K1.387B-0.12779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.444.35%0.06Bán19.705M887.711M38.540.04Công nghiệp
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.444.35%0.06Bán19.705M887.711M38.540.04Công nghiệp
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.804.05%0.07Mua671.500K648.000M17.120.11119.00Công nghiệp
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.804.05%0.07Mua671.500K648.000M17.120.11119.00Công nghiệp
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.563.64%0.16Mua468.188M65.625B26.170.18105.00Tài chính
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.563.64%0.16Mua468.188M65.625B26.170.18105.00Tài chính
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.663.56%0.16Sức mua mạnh1.180M3.821B9.720.48449.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.663.56%0.16Sức mua mạnh1.180M3.821B9.720.48449.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TTL TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
73.003.55%2.50Bán15.700K1.095B322.890.23354.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTL.R TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
73.003.55%2.50Bán15.700K1.095B322.890.23354.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.903.48%0.40Sức mua mạnh1.774M8.264B14.590.822756.00Vật liệu cơ bản
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
11.903.48%0.40Sức mua mạnh1.774M8.264B14.590.822756.00Vật liệu cơ bản
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.153.41%0.17Mua4.702M4.532B12.390.42490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.153.41%0.17Mua4.702M4.532B12.390.42490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.863.33%0.06Mua582.900K1.081B-0.20Tài chính
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.863.33%0.06Mua582.900K1.081B-0.20Tài chính
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.353.31%0.30Theo dõi4.100K3.735B194.180.05817.00Vật liệu cơ bản
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
9.353.31%0.30Theo dõi4.100K3.735B194.180.05817.00Vật liệu cơ bản
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.503.31%0.40Mua1.205M7.125B34.170.37123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
12.503.31%0.40Mua1.205M7.125B34.170.37123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.183.25%0.10Mua117.585M27.932B19.760.16667.00Công nghiệp
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.183.25%0.10Mua117.585M27.932B19.760.16667.00Công nghiệp
IT IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.663.10%0.08Mua257.200K761.821M24.880.11558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IT.R IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.663.10%0.08Mua257.200K761.821M24.880.11558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.602.99%0.25Mua14.218M4.644B19.570.4471.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.602.99%0.25Mua14.218M4.644B19.570.4471.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.142.99%0.12Mua9.000K891.319M12.440.33168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
4.142.99%0.12Mua9.000K891.319M12.440.33168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.802.86%0.30Mua1.369M8.492B36.640.291915.00Chăm sóc sức khỏe
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.802.86%0.30Mua1.369M8.492B36.640.291915.00Chăm sóc sức khỏe
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.452.84%0.04Bán147.819M4.060B14.230.10679.00Công nghiệp
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.452.84%0.04Bán147.819M4.060B14.230.10679.00Công nghiệp
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
5.452.83%0.15Mua368.500K2.963B12.530.431078.00Công nghiệp
ILINK.R INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.452.83%0.15Mua368.500K2.963B12.530.431078.00Công nghiệp
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
7.452.76%0.20Mua160.000K2.629B13.270.56Tài chính
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
5.652.73%0.15Mua23.434M11.416B12.270.46312.00Công ty dịch vụ công cộng
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.652.73%0.15Mua23.434M11.416B12.270.46312.00Công ty dịch vụ công cộng
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.522.70%0.04Sức mua mạnh707.400K410.400M13.430.11284.00Vật liệu cơ bản
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
1.522.70%0.04Sức mua mạnh707.400K410.400M13.430.11284.00Vật liệu cơ bản
WACOAL THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
47.752.69%1.25Mua1005.730B16.522.89Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WACOAL.R THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.752.69%1.25Mua1005.730B16.522.89Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
24.102.55%0.60Mua7.332M10.895B41.980.58618.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.102.55%0.60Mua7.332M10.895B41.980.58618.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ABPIF AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
6.152.50%0.15Mua449.300K
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.252.48%0.20Sức mua mạnh15.546M6.103B14.000.591099.00Công nghiệp
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
8.252.48%0.20Sức mua mạnh15.546M6.103B14.000.591099.00Công nghiệp
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.502.46%0.0619.567M1.667B22.790.11Tài chính
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.502.46%0.0619.567M1.667B22.790.11Tài chính
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.462.37%0.08Sức bán mạnh4.098M2.282B17.570.2061.00Tài chính
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.462.37%0.08Sức bán mạnh4.098M2.282B17.570.2061.00Tài chính
OCEAN.R OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.302.36%0.03Theo dõi6.431M1.568B-0.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.302.36%0.03Theo dõi6.431M1.568B-0.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
8.902.30%0.20Sức mua mạnh4.096M6.253B8.641.03Tài chính
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.702.29%0.15Mua49.374M49.379B68.020.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.702.29%0.15Mua49.374M49.379B68.020.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.702.27%0.06Theo dõi3.997M5.685B17.620.15104.00Tài chính
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.702.27%0.06Theo dõi3.997M5.685B17.620.15104.00Tài chính
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.462.10%0.03Bán35.100K350.399M15.260.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.462.10%0.03Bán35.100K350.399M15.260.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.472.08%0.03Mua3.000K935.457M12.610.12Vật liệu cơ bản
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.472.08%0.03Mua3.000K935.457M12.610.12Vật liệu cơ bản
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
86.002.08%1.75Mua3.841M125.806B16.415.24800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
86.002.08%1.75Mua3.841M125.806B16.415.24800.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.802.06%0.40Sức mua mạnh1.062M6.026B17.241.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
19.802.06%0.40Sức mua mạnh1.062M6.026B17.241.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.502.04%0.15Sức mua mạnh2.158M3.375B11.800.64673.00Vật liệu cơ bản
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.502.04%0.15Sức mua mạnh2.158M3.375B11.800.64673.00Vật liệu cơ bản
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.121.98%0.08Mua911.400K1.959B4.140.9959.00Tài chính
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
4.121.98%0.08Mua911.400K1.959B4.140.9959.00Tài chính
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.031.98%0.02Bán236.300K618.000M-0.05Chăm sóc sức khỏe
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.031.98%0.02Bán236.300K618.000M-0.05Chăm sóc sức khỏe
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.061.92%0.02Mua3.553M985.800M21.010.0573.00Công ty dịch vụ công cộng
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.061.92%0.02Mua3.553M985.800M21.010.0573.00Công ty dịch vụ công cộng
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.701.88%0.40Mua10.812M26.040B26.950.813119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
21.701.88%0.40Mua10.812M26.040B26.950.813119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.101.85%0.02Mua1.280M462.000M11.370.10106.00Công nghiệp
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.101.85%0.02Mua1.280M462.000M11.370.10106.00Công nghiệp
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
11.001.85%0.20Bán4.346M
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất