Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
NER.F NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.5843.33%0.7830.000K4.004B5.720.45545.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KTC.F KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
39.5042.34%11.75Sức mua mạnh26.800K101.200B19.691.991548.00Tài chính
SBPF SAMUI BURI PROPERTY FUND
3.4820.00%0.58Sức mua mạnh100240.120M-0.58Tài chính
MNIT2 NICHADA THANI PROPERTY FUND 2
5.8518.42%0.91Sức mua mạnh400496.322M16.630.30Tài chính
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.9214.42%0.62Mua32.812M2.408B27.070.16128.00Công nghiệp
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.9214.42%0.62Mua32.812M2.408B27.070.16128.00Công nghiệp
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
8.2510.74%0.80Mua8.215M2.056B-0.991440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.2510.74%0.80Mua8.215M2.056B-0.991440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.1010.20%0.75Mua79.343M11.213B39.790.18999.00Tài chính
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.1010.20%0.75Mua79.343M11.213B39.790.18999.00Tài chính
MAKRO.F SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
34.259.60%3.00Sức mua mạnh1.000K165.600B27.871.2414714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
33.758.87%2.75Mua7.326M9.855B54.280.57355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.758.87%2.75Mua7.326M9.855B54.280.57355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.008.00%2.00Bán1.000K1.350B-2.203210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
27.008.00%2.00Bán1.000K1.350B-2.203210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAT-3K HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND)
240.007.14%16.00Mua7004.800B-5.241308.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAT-3K.R HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) NON-VOTING
240.007.14%16.00Mua7004.800B-5.241308.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.427.08%0.16Mua78.741M11.933B39.040.0625678.00Công nghiệp
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.427.08%0.16Mua78.741M11.933B39.040.0625678.00Công nghiệp
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
63.506.28%3.75Mua13.319M59.750B51.571.162910.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
63.506.28%3.75Mua13.319M59.750B51.571.162910.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TSTE.R THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.006.06%0.40Bán2002.683B16.300.4366.00Công nghiệp
TSTE THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY
7.006.06%0.40Bán2002.683B16.300.4366.00Công nghiệp
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.006.06%0.80Mua2004.554B12.011.101079.00Năng lượng
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
14.006.06%0.80Mua2004.554B12.011.101079.00Năng lượng
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.055.85%0.50Mua5.242M6.974B47.300.18879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
9.055.85%0.50Mua5.242M6.974B47.300.18879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CBG.F CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
62.005.53%3.25Bán1.000K59.750B51.571.162910.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.955.31%0.30Bán4.400K6.473B125.930.0554.00Vật liệu cơ bản
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.955.31%0.30Bán4.400K6.473B125.930.0554.00Vật liệu cơ bản
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
7.454.93%0.35Sức mua mạnh29.853M11.534B-0.398869.00Vật liệu cơ bản
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.454.93%0.35Sức mua mạnh29.853M11.534B-0.398869.00Vật liệu cơ bản
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3480.004.82%160.00Mua15044.280B23.35158.022240.00Chăm sóc sức khỏe
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
3480.004.82%160.00Mua15044.280B23.35158.022240.00Chăm sóc sức khỏe
SSTPF SUB SRI THAI PROPERTY FUND
6.704.69%0.30Mua14.800K452.250M13.050.51Tài chính
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
24.604.68%1.10Mua1003.688B10.622.322178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
24.604.68%1.10Mua1003.688B10.622.322178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.704.65%0.12Mua11.474M774.000M10.910.24Tài chính
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.704.65%0.12Mua11.474M774.000M10.910.24Tài chính
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
6.004.35%0.25Mua4.744M3.450B29.430.20605.00Chăm sóc sức khỏe
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.004.35%0.25Mua4.744M3.450B29.430.20605.00Chăm sóc sức khỏe
THCOM THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
7.404.23%0.30Mua21.198M7.782B38.930.183172.00Dịch vụ Viễn thông
THCOM.R THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.404.23%0.30Mua21.198M7.782B38.930.183172.00Dịch vụ Viễn thông
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.804.23%0.60Sức mua mạnh6.478M12.593B27.560.53546.00Công nghiệp
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
14.804.23%0.60Sức mua mạnh6.478M12.593B27.560.53546.00Công nghiệp
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.104.06%0.16Mua20.421M13.132B5.430.73Tài chính
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.104.06%0.16Mua20.421M13.132B5.430.73Tài chính
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.103.96%0.08Mua1.229M3.231B-0.14366.00Công nghiệp
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.103.96%0.08Mua1.229M3.231B-0.14366.00Công nghiệp
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.723.91%0.14Mua8.417M4.654B106.110.03305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.723.91%0.14Mua8.417M4.654B106.110.03305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.253.77%0.30Mua10.757M4.293B18.930.4271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.253.77%0.30Mua10.757M4.293B18.930.4271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
11.203.70%0.40Mua4.100K129.057B12.320.881595.00Tài chính
NOBLE.R NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.403.60%0.50Bán487.200K6.345B6.432.16390.00Tài chính
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
14.403.60%0.50Bán487.200K6.345B6.432.16390.00Tài chính
TACC T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.063.57%0.14Sức mua mạnh6.598M2.383B34.850.11Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TACC.R T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.063.57%0.14Sức mua mạnh6.598M2.383B34.850.11Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.403.45%0.08Mua19.300M2.641B-0.251364.00Năng lượng
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.403.45%0.08Mua19.300M2.641B-0.251364.00Năng lượng
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.663.39%0.12Mua103.100K475.800M21.870.17Tài chính
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.663.39%0.12Mua103.100K475.800M21.870.17Tài chính
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
15.303.38%0.50Mua12.802M4.440B16.260.91Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.303.38%0.50Mua12.802M4.440B16.260.91Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
12.403.33%0.40Sức mua mạnh10.002M12.284B-1.13Năng lượng
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.403.33%0.40Sức mua mạnh10.002M12.284B-1.13Năng lượng
STEC.F SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION FOREIGN
24.903.32%0.80Mua5.000K37.975B23.451.061150.00Công nghiệp
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.883.19%0.12Mua1.981M3.309B9.190.41490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.883.19%0.12Mua1.981M3.309B9.190.41490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.983.12%0.06Mua1001.968B104.630.0235.00Tài chính
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.983.12%0.06Mua1001.968B104.630.0235.00Tài chính
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
34.003.03%1.00Mua2.200K887.884M43.890.75205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.003.03%1.00Mua2.200K887.884M43.890.75205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
7.002.94%0.20Sức mua mạnh100272.000M-0.172295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.002.94%0.20Sức mua mạnh100272.000M-0.172295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.202.80%0.06Bán236.800K6.652B-1.231820.00Công nghiệp
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.202.80%0.06Bán236.800K6.652B-1.231820.00Công nghiệp
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.402.79%0.50Mua546.000K3.947B10.461.71409.00Tài chính
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
18.402.79%0.50Mua546.000K3.947B10.461.71409.00Tài chính
XO EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
11.102.78%0.30Mua738.100K4.048B18.970.63Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XO.R EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.102.78%0.30Mua738.100K4.048B18.970.63Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.022.72%0.08Mua145.600K793.800M13.970.21Vật liệu cơ bản
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.022.72%0.08Mua145.600K793.800M13.970.21Vật liệu cơ bản
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
47.252.72%1.25Mua30.800K13.800B5.698.09270.00Vật liệu cơ bản
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
47.252.72%1.25Mua30.800K13.800B5.698.09270.00Vật liệu cơ bản
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
19.102.69%0.50Mua16.023M17.984B37.490.531200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.102.69%0.50Mua16.023M17.984B37.490.531200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.152.68%0.03Bán1.387M1.466B29.200.04400.00Công nghiệp
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.152.68%0.03Bán1.387M1.466B29.200.04400.00Công nghiệp
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.322.65%0.06Mua604.400K937.014M-0.04607.00Công nghiệp
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.322.65%0.06Mua604.400K937.014M-0.04607.00Công nghiệp
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.052.55%0.20Mua2.038M4.836B-3.222920.00Công nghiệp
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
8.052.55%0.20Mua2.038M4.836B-3.222920.00Công nghiệp
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.252.46%0.03Mua200625.173M-0.02259.00Vật liệu cơ bản
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.252.46%0.03Mua200625.173M-0.02259.00Vật liệu cơ bản
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.332.31%0.03Mua4.839M5.424B962.960.00187.00Tài chính
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.332.31%0.03Mua4.839M5.424B962.960.00187.00Tài chính
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.482.28%0.10Mua368.600K1.029B-0.07810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.482.28%0.10Mua368.600K1.029B-0.07810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.502.27%0.10Mua400947.296M13.780.32168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất