Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.5614.84%0.46Mua15.271M306.228M-0.63Sản xuất Chế tạo
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.5614.84%0.46Mua15.271M306.228M-0.63Sản xuất Chế tạo
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
10.3010.75%1.00Mua95.445M12.558B34.640.273857.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
10.3010.75%1.00Mua95.445M12.558B35.040.273857.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.2010.38%1.90Mua173.412M94.836B12.081.51Dịch vụ Khách hàng
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
20.2010.38%1.90Mua173.412M94.836B12.081.51Dịch vụ Khách hàng
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.609.77%1.30Sức mua mạnh31.466M7.540B10.021.33Công nghiệp Chế biến
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
14.609.77%1.30Sức mua mạnh31.466M7.540B8.901.49Công nghiệp Chế biến
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
53.258.67%4.25Bán99.621M699.999B31.841.54Vận chuyển
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
53.258.67%4.25Bán99.621M699.999B31.841.54Vận chuyển
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
13.508.00%1.00Mua8.125M6.640B15.330.82Công nghiệp Chế biến
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
13.508.00%1.00Mua8.125M6.640B17.840.70Công nghiệp Chế biến
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.757.48%0.40Mua52.788M20.772B30.870.17Dịch vụ Thương mại
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.757.48%0.40Mua52.788M20.772B30.870.17Dịch vụ Thương mại
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
9.357.47%0.65Mua14.185M7.177B37.210.23Dịch vụ Khách hàng
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.357.47%0.65Mua14.185M37.210.23Dịch vụ Khách hàng
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.457.41%0.10Sức mua mạnh106.454M3.752B9.020.15Sản xuất Chế tạo
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.457.41%0.10Sức mua mạnh106.454M3.752B9.020.15Sản xuất Chế tạo
INSET.R INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.787.39%0.26Mua70.155MDịch vụ Công nghệ
INSET INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED
3.787.39%0.26Mua70.155MDịch vụ Công nghệ
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.236.96%0.08Mua3.500K561.542M-0.19Dịch vụ Khách hàng
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.236.96%0.08Mua3.500K561.542M-0.11Dịch vụ Khách hàng
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.906.87%1.60Mua52.563M20.970B11.632.00Công nghiệp Chế biến
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
24.906.87%1.60Mua52.563M20.970B11.632.00Công nghiệp Chế biến
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.926.67%0.12Mua105.387M8.730B-0.34Vận chuyển
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.926.67%0.12Mua105.387M-0.34Vận chuyển
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
6.506.56%0.40Bán51.763M53.389B39.350.16Dịch vụ Thương mại
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.506.56%0.40Bán51.763M53.389B39.350.16Dịch vụ Thương mại
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
10.606.53%0.65Bán101.007M132.861B18.190.55Vận chuyển
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.606.53%0.65Bán101.007M132.861B18.190.55Vận chuyển
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.666.40%0.22Mua98.300M8.761B80.190.04Dịch vụ Khách hàng
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.666.40%0.22Mua98.300M8.761B80.190.04Dịch vụ Khách hàng
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
23.406.36%1.40Bán1.944M50.223B15.271.44Tài chính
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
42.756.21%2.50Mua8.459M194.400B30.151.33Bán Lẻ
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.756.21%2.50Mua8.459M194.400B30.151.33Bán Lẻ
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
13.906.11%0.80Mua117.602M63.942B17.570.75Hàng tiêu dùng không lâu bền
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.906.11%0.80Mua117.602M17.570.75Hàng tiêu dùng không lâu bền
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.285.81%0.18Mua4.500K116.000M-5.93Hàng tiêu dùng không lâu bền
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.285.81%0.18Mua4.500K116.000M-5.93Hàng tiêu dùng không lâu bền
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.905.75%1.30Mua12.122M30.645B34.940.65Dịch vụ Khách hàng
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
23.905.75%1.30Mua12.122M30.645B34.940.65Dịch vụ Khách hàng
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.105.67%0.22Bán24.700KDịch vụ Khách hàng
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.105.67%0.22Bán24.700K1.242B-0.17Dịch vụ Khách hàng
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.105.59%0.80Mua6.572M18.030.79Dịch vụ Khách hàng
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
15.105.59%0.80Mua6.572M12.615B18.030.79Dịch vụ Khách hàng
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
5.705.56%0.30Bán6.731M4.660B24.390.22Dịch vụ Khách hàng
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.705.56%0.30Bán6.731M4.660B24.390.22Dịch vụ Khách hàng
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
11.805.36%0.60Sức mua mạnh1.522M3.300B31.160.36Sản xuất Chế tạo
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
11.805.36%0.60Sức mua mạnh1.522M3.300B31.160.36Sản xuất Chế tạo
CRC CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
30.005.26%1.50Theo dõi26.906M173.391B14.301.99Bán Lẻ
CRC.R CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.005.26%1.50Theo dõi26.906M6.254.56Bán Lẻ
TC.R TROPICAL CANNING (THAILAND) NON-VOTING
4.145.08%0.20Mua1.372M1.327B9.580.41Hàng tiêu dùng không lâu bền
TC TROPICAL CANNING (THAILAND)
4.145.08%0.20Mua1.372M1.327B9.580.41Hàng tiêu dùng không lâu bền
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
16.805.00%0.80Bán738.700K23.275B27.090.59Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
104.004.79%4.75Bán12.413M190.884B6.7214.78Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
104.004.79%4.75Bán12.413M190.884B6.72Tài chính
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
103.504.55%4.50Bán258.200K190.884B6.7014.78Tài chính
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.634.49%0.07Mua1.133M650.934M-0.29Sản xuất Chế tạo
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.634.49%0.07Mua1.133M650.934M-0.29Sản xuất Chế tạo
UAC.R UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.844.35%0.16Mua4.617M2.470B12.230.30Dịch vụ Phân phối
UAC UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.844.35%0.16Mua4.617M2.470B12.230.30Dịch vụ Phân phối
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.544.13%0.18Mua6.396M9.380B4.510.97Tài chính
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.544.13%0.18Mua6.396M9.380B4.580.95Tài chính
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.084.00%0.08Mua49.228M7.331B-0.05Dịch vụ Khách hàng
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
2.084.00%0.08Mua49.228M7.331B-0.05Dịch vụ Khách hàng
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.504.00%0.25Mua1.204M1.830B7.840.80Khoáng sản phi năng lượng
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
6.504.00%0.25Mua1.204M1.830B7.840.80Khoáng sản phi năng lượng
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
85.503.95%3.25Bán310.300K199.837B11.50Tài chính
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.603.94%0.25Mua504.000K1.516B16.200.39Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.603.94%0.25Mua504.000KHàng tiêu dùng không lâu bền
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
13.303.91%0.50Bán88.900K10.837B11.861.08Tài chính
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
46.753.89%1.75Bán17.865M61.468B15.182.96Tài chính
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
46.753.89%1.75Bán17.865M61.468B15.182.96Tài chính
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.243.85%0.12Mua37.600K1.011B48.830.06Công nghiệp Chế biến
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.243.85%0.12Mua37.600K1.011B48.830.06Công nghiệp Chế biến
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
16.403.80%0.60Mua1.895M27.492B8.101.95Tài chính
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.403.80%0.60Mua1.895M27.492B6.152.57Tài chính
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.373.79%0.05Bán1.000K1.820BDịch vụ Khách hàng
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.373.79%0.05Bán1.000K1.820B-0.07Dịch vụ Khách hàng
TNITY TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.883.74%0.14Mua19.000K760.902M7.910.47Tài chính
TNITY.R TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.883.74%0.14Mua19.000K760.902M7.910.47Tài chính
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
27.753.74%1.00Bán2.300M15.021B2.95Tài chính
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.753.74%1.00Bán2.300MTài chính
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.803.70%0.35Mua67.981M22.875B22.110.43Vận chuyển
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.803.70%0.35Mua67.981M22.875B22.110.43Vận chuyển
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.603.70%0.20Mua7.430M3.204B-0.30Công nghệ Điện tử
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.603.70%0.20Mua7.430M3.204B-0.30Công nghệ Điện tử
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.103.68%0.50Mua5.270M8.591.58Khoáng sản phi năng lượng
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.103.68%0.50Mua5.270M6.487B8.591.58Khoáng sản phi năng lượng
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
70.753.66%2.50Bán20.104M231.749B11.15Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
70.753.66%2.50Bán20.104M231.995B11.15Tài chính
JTS JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
2.843.65%0.10Mua3.551M2.049B187.670.01Dịch vụ Công nghệ
JTS.R JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.843.65%0.10Mua3.551M2.049B314.940.01Dịch vụ Công nghệ
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.603.57%0.40Mua2.233M5.342.10Tài chính
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
11.603.57%0.40Mua2.233M24.949B5.342.10Tài chính
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
11.903.48%0.40Mua7.595M9.575B20.470.56Dịch vụ Phân phối
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.903.48%0.40Mua7.595M9.575B20.470.56Dịch vụ Phân phối
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
38.003.40%1.25Bán9.178M88.201B15.242.41Truyền thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
38.003.40%1.25Bán9.178M88.201B16.052.29Truyền thông
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.593.25%0.05Mua8001.579B89.020.02Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất