Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
NOBLE.F NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
15.2039.45%4.3010.000K7.623B15.671.07389.00Tài chính
BCH.F BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.8019.15%2.70Theo dõi20.000K39.401B35.800.444743.00Chăm sóc sức khỏe
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.5010.53%3.00Sức mua mạnh1.800K330.750M10.273.07432.00Vật liệu cơ bản
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
31.5010.53%3.00Sức mua mạnh1.800K330.750M10.273.07432.00Vật liệu cơ bản
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.1810.28%0.11Mua5.878M765.072M-0.0557.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.1810.28%0.11Mua5.878M765.072M-0.0557.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
32.759.17%2.75Mua7.100K881.158M39.130.84205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.759.17%2.75Mua7.100K881.158M39.130.84205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTCI D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
30.009.09%2.50Mua2.800K300.000M12.342.43461.00Công nghiệp
DTCI.R D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.009.09%2.50Mua2.800K300.000M12.342.43461.00Công nghiệp
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.097.92%0.08Bán34.670M1.918B-0.25123.00Vật liệu cơ bản
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.097.92%0.08Bán34.670M1.918B-0.25123.00Vật liệu cơ bản
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.207.83%0.45Bán48.300K4.715B11.630.492529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.207.83%0.45Bán48.300K4.715B11.630.492529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
5.255.85%0.29Mua24.297M9.920B-0.202583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.255.85%0.29Mua24.297M9.920B-0.202583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAT-3K THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY
240.005.26%12.00Mua1.800K4.800B-7.801308.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAT-3K.R THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
240.005.26%12.00Mua1.800K4.800B-7.801308.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
M-II MFC INDUSTRIAL INVESTMENT PROPERTY
8.654.85%0.40Sức bán mạnh2001.419B13.630.61Tài chính
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.184.81%0.10Mua4.275M640.640M11.220.19Chăm sóc sức khỏe
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.184.81%0.10Mua4.275M640.640M11.220.19Chăm sóc sức khỏe
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.264.49%0.14Mua2.442M936.000M22.820.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.264.49%0.14Mua2.442M936.000M22.820.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.384.39%0.10Bán1.914M912.000M13.900.16Chăm sóc sức khỏe
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
2.384.39%0.10Bán1.914M912.000M13.900.16Chăm sóc sức khỏe
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
52.003.48%1.75Mua3.600K8.376B61.090.8276.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.003.48%1.75Mua3.600K8.376B61.090.8276.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPI.R SAHA PATHANA INTER-HOLDING NON-VOTING
70.003.32%2.25Bán10.400K38.742B15.454.82123.00Công nghiệp
SPI SAHA PATHANA INTER-HOLDING
70.003.32%2.25Mua10.400K38.742B15.454.82123.00Công nghiệp
GYT GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY
380.003.26%12.00Mua1002.812B28.1913.48971.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GYT.R GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
380.003.26%12.00Mua1002.812B28.1913.48971.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.403.08%0.40Bán2004.623B12.671.061079.00Năng lượng
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
13.403.08%0.40Bán2004.623B12.671.061079.00Năng lượng
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.353.05%0.04Bán400280.340M-0.28854.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.353.05%0.04Bán400280.340M-0.28854.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
46.502.76%1.25Bán10013.575B5.538.19270.00Vật liệu cơ bản
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
46.502.76%1.25Bán10013.575B5.538.19270.00Vật liệu cơ bản
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.502.63%0.50Mua1002.340B14.121.382954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
19.502.63%0.50Mua1002.340B14.121.382954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.572.61%0.04Mua520.600K994.982M24.240.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.572.61%0.04Mua520.600K994.982M24.240.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASIAN ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE
8.002.56%0.20Mua3.577M4.233B11.400.685178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ASIAN.R ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE NON-VOTING
8.002.56%0.20Mua3.577M4.233B11.400.685178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.242.53%0.08Bán50.800K423.440M12.260.26Công nghệ
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
3.242.53%0.08Bán50.800K423.440M12.260.26Công nghệ
NKI THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY
62.002.48%1.50Sức mua mạnh3.200K2.108B21.192.93454.00Tài chính
NKI.R THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
62.002.48%1.50Sức mua mạnh3.200K2.108B21.192.93454.00Tài chính
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.182.45%0.10Mua164.100K2.448B-0.11794.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
4.182.45%0.10Mua164.100K2.448B-0.11794.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
16.902.42%0.40Bán5.200K2.474B15.951.031347.00Chăm sóc sức khỏe
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.902.42%0.40Bán5.200K2.474B15.951.031347.00Chăm sóc sức khỏe
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
32.752.34%0.75Bán100393.000M53.650.61Tài chính
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.752.34%0.75Bán100393.000M53.650.61Tài chính
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
6.602.33%0.15Mua100801.900M16.500.40291.00Vật liệu cơ bản
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.602.33%0.15Mua100801.900M16.500.40291.00Vật liệu cơ bản
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
135.002.27%3.00Sức bán mạnh200916.777B10.8812.4121976.00Tài chính
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.802.19%0.06Bán249.800K17.810B19.810.14273.00Tài chính
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.802.19%0.06Bán249.800K17.810B19.810.14273.00Tài chính
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.252.17%0.75Mua975.900K70.001B37.720.914838.00Vật liệu cơ bản
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
35.252.17%0.75Mua975.900K70.001B37.720.914838.00Vật liệu cơ bản
FE.R FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY NON-VOTING
189.002.16%4.00Sức mua mạnh3001.387B18.1110.22117.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FE FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY
189.002.16%4.00Sức mua mạnh3001.387B18.1110.22117.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.002.04%0.02Mua3.081M666.400M95.700.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.002.04%0.02Mua3.081M666.400M95.700.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
3.081.99%0.06Mua1.049M3.250B20.230.15233.00Công nghiệp
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.081.99%0.06Mua1.049M3.250B20.230.15233.00Công nghiệp
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
2.061.98%0.04Bán100963.977M-0.54Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.061.98%0.04Bán100963.977M-0.54Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NSI NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY
77.501.97%1.50Bán3001.056B10.966.93481.00Tài chính
NSI.R NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
77.501.97%1.50Bán3001.056B10.966.93481.00Tài chính
HPF HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
5.201.96%0.10Mua2002.444B11.630.45Tài chính
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.181.92%0.06Mua937.300K13.760B16.220.196722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.181.92%0.06Mua937.300K13.760B16.220.196722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.351.90%0.10Mua95.900K1.407B18.550.28Công nghiệp
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.351.90%0.10Mua95.900K1.407B18.550.28Công nghiệp
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.611.90%0.03Mua165.300K907.046M-0.021261.00Vật liệu cơ bản
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.611.90%0.03Mua165.300K907.046M-0.021261.00Vật liệu cơ bản
OISHI.R OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
80.751.89%1.50Mua10014.859B14.645.419037.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OISHI OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
80.751.89%1.50Mua10014.859B14.645.419037.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.001.89%0.50Mua5.000K270.000M7.253.72456.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED
27.001.89%0.50Mua5.000K270.000M7.253.72456.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LHHOTEL LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE
16.301.88%0.30Mua21.000K8.768B12.121.34Tài chính
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
3.261.88%0.06Mua87.700K4.418B18.870.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.261.88%0.06Mua87.700K4.418B18.870.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.221.83%0.04Bán25.504M95.597B7.860.288547.00Tài chính
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.221.83%0.04Bán25.504M95.597B7.860.288547.00Tài chính
TLHPF THAILAND HOSPITALITY PROPERTY FUND
11.101.83%0.20Sức mua mạnh28.700K1.909B13.510.82Tài chính
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.681.82%0.03Bán42.200K504.000M-0.03211.00Vật liệu cơ bản
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.681.82%0.03Bán42.200K504.000M-0.03211.00Vật liệu cơ bản
SAWANG SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
11.201.82%0.20Bán100268.800M-1.09213.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAWANG.R SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.201.82%0.20Bán100268.800M-1.09213.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.131.80%0.02Bán7.500K871.315M-0.20140.00Công nghiệp
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.131.80%0.02Bán7.500K871.315M-0.20140.00Công nghiệp
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.701.79%0.10Bán25.100K6.092B32.490.1754.00Vật liệu cơ bản
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.701.79%0.10Bán25.100K6.092B32.490.1754.00Vật liệu cơ bản
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.761.73%0.03Bán232.700K778.500M9.240.1953.00Công nghệ
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.761.73%0.03Bán232.700K778.500M9.240.1953.00Công nghệ
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.801.72%0.20Mua1.100K2.944B45.210.26763.00Vật liệu cơ bản
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
11.801.72%0.20Mua1.100K2.944B45.210.26763.00Vật liệu cơ bản
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.901.72%0.10Mua1.494M117.361B8.310.695498.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất