Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
AH.F AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
23.1022.22%4.20Theo dõi4007.440B5.394.363991.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.2016.92%2.2088.602M
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
15.2016.92%2.2088.602M
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.2014.29%0.15Mua6.325M824.217M-0.20140.00Công nghiệp
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.2014.29%0.15Mua6.325M824.217M-0.20140.00Công nghiệp
TISCO.F TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY FOREIGN
84.009.80%7.50Mua20067.855B9.858.604171.00Tài chính
TIW.R THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
218.007.92%16.00Mua3001.212B27.287.40203.00Vật liệu cơ bản
TIW THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY
218.007.92%16.00Bán3001.212B27.287.40203.00Vật liệu cơ bản
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.256.79%2.75Mua3.422M40.500B47.370.862910.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
43.256.79%2.75Mua3.422M40.500B47.370.862910.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DTCI.R D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.005.88%1.50Bán200270.000M11.112.43461.00Công nghiệp
DTCI D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
27.005.88%1.50Bán200270.000M11.112.43461.00Công nghiệp
BTNC BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
19.005.56%1.00Bán300228.000M14.281.33422.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTNC.R BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.005.56%1.00Bán300228.000M14.281.33422.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.405.13%0.80Mua21.933M23.962B9.961.577239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
16.405.13%0.80Sức mua mạnh21.933M23.962B9.961.577239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THCOM.R THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.404.96%0.35Bán2.406M7.728B38.660.183172.00Dịch vụ Viễn thông
THCOM THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
7.404.96%0.35Bán2.406M7.728B38.660.183172.00Dịch vụ Viễn thông
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
11.204.67%0.50Mua14.474M14.766B26.340.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
11.204.67%0.50Mua14.474M14.766B26.340.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.004.40%0.80Bán1002.184B13.181.382954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
19.004.40%0.80Bán1002.184B13.181.382954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
50.254.15%2.00Mua10.048M55.380B20.802.32Tài chính
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
50.254.15%2.00Mua10.048M55.380B20.802.32Tài chính
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.103.96%0.08Bán330.200K1.212B7.380.27266.00Công nghiệp
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.103.96%0.08Bán330.200K1.212B7.380.27266.00Công nghiệp
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.253.91%0.95Mua915.700K28.800B10.182.39474.00Vật liệu cơ bản
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
25.253.91%0.95Mua915.700K28.800B10.182.39474.00Vật liệu cơ bản
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
10.703.88%0.40Mua1.930M10.544B-1.32Năng lượng
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.703.88%0.40Mua1.930M10.544B-1.32Năng lượng
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
27.753.74%1.00Bán2001.387B-2.643210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.753.74%1.00Bán2001.387B-2.643210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
71.753.61%2.50Mua58.601M312.234B7.798.893664.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
71.753.61%2.50Mua58.601M312.234B7.798.893664.00Vật liệu cơ bản
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.003.31%1.25Mua900831.898M13.932.80724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
39.003.31%1.25Mua900831.898M13.932.80724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TIC.R THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.253.29%1.25Mua7.000K892.973M-0.22257.00Tài chính
TIC THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY
39.253.29%1.25Mua7.000K892.973M-0.22257.00Tài chính
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.523.28%0.08Bán122.300K1.073B-0.34536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.523.28%0.08Bán122.300K1.073B-0.34536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.623.15%0.08Mua241.200K485.774M21.300.12Công nghiệp
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.623.15%0.08Mua241.200K485.774M21.300.12Công nghiệp
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
19.903.11%0.60Mua1.843M8.206B8.962.153014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
19.903.11%0.60Mua1.843M8.206B8.962.153014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
299.003.10%9.00Mua1.300K1.794B19.7915.1192.00Công nghiệp
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
299.003.10%9.00Mua1.300K1.794B19.7915.1192.00Công nghiệp
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.053.06%0.15Mua355.000K1.055B14.550.34168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
5.053.06%0.15Mua355.000K1.055B14.550.34168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HPT HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.023.03%0.03Mua5.946M514.800M33.430.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HPT.R HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.023.03%0.03Mua5.946M514.800M33.430.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.033.00%0.03Mua6.382M4.337B81.100.01283.00Tài chính
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
1.033.00%0.03Mua6.382M4.337B81.100.01283.00Tài chính
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
20.702.99%0.60Mua431.900K6.030B24.670.811128.00Chăm sóc sức khỏe
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.702.99%0.60Mua431.900K6.030B24.670.811128.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
24.302.97%0.70Bán272.100K371.354B37.270.6430709.00Chăm sóc sức khỏe
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.802.94%0.08Mua376.200K761.600M92.020.03Vật liệu cơ bản
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.802.94%0.08Mua376.200K761.600M92.020.03Vật liệu cơ bản
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.082.86%0.03Mua4.617M441.000M14.180.07106.00Công nghiệp
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.082.86%0.03Mua4.617M441.000M14.180.07106.00Công nghiệp
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.002.86%1.00Sức mua mạnh1.846M28.171B11.972.9210642.00Công nghệ
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
36.002.86%1.00Sức mua mạnh1.846M28.171B11.972.9210642.00Công nghệ
SISB.F SISB PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.452.83%0.1520.000K5.170B24.340.23652.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
2.182.83%0.06Mua48.300K547.577M14.750.14Công nghiệp
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.182.83%0.06Mua48.300K547.577M14.750.14Công nghiệp
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.302.82%0.20Mua20.696M21.444B13.070.54397.00Tài chính
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
7.302.82%0.20Mua20.696M21.444B13.070.54397.00Tài chính
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.302.73%0.30Mua8.619M47.695B5.472.01455.00Năng lượng
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
11.302.73%0.30Mua8.619M47.695B5.472.01455.00Năng lượng
LTX.R LUCKYTEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
95.002.70%2.50Bán17.900K4.795B8.8910.402887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LTX LUCKYTEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
95.002.70%2.50Bán17.900K4.795B8.8910.402887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
3.802.70%0.10Mua87.900K3.903B-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.802.70%0.10Mua87.900K3.903B-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.602.61%0.60Mua2.817M7.311B24.490.94355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
23.602.61%0.60Mua2.817M7.311B24.490.94355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.902.60%0.20Mua43.800M23.055B18.120.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.902.60%0.20Mua43.800M23.055B18.120.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOLD GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT
7.902.60%0.20Mua2.418M17.893B9.170.84531.00Tài chính
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
7.902.60%0.20Mua2.418M17.893B9.170.84531.00Tài chính
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.002.56%0.40Mua7.819M15.083B33.480.511200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
16.002.56%0.40Mua7.819M15.083B33.480.511200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
24.302.53%0.60Mua67.948M371.354B37.270.6430709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
24.302.53%0.60Mua67.948M371.354B37.270.6430709.00Chăm sóc sức khỏe
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.042.51%0.05Mua41.955M21.890B33.790.063442.00Chăm sóc sức khỏe
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.042.51%0.05Mua41.955M21.890B33.790.063442.00Chăm sóc sức khỏe
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
4.982.47%0.12Mua2.400K2.108B-0.302808.00Dịch vụ Viễn thông
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.982.47%0.12Mua2.400K2.108B-0.302808.00Dịch vụ Viễn thông
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
20.902.45%0.50Mua3.074M34.576B8.982.27544.00Tài chính
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.902.45%0.50Mua3.074M34.576B8.982.27544.00Tài chính
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.602.33%0.15Mua4.500K258.000M-1.062295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
6.602.33%0.15Mua4.500K258.000M-1.062295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
2.702.27%0.06Mua214.500K1.056B16.090.16Chăm sóc sức khỏe
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.702.27%0.06Mua214.500K1.056B16.090.16Chăm sóc sức khỏe
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
68.502.24%1.50Mua28.011M957.142B37.791.775477.00Công nghiệp
MEGA MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
34.252.24%0.75Mua991.300K29.080B24.691.374400.00Chăm sóc sức khỏe
MEGA.R MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.252.24%0.75Mua991.300K29.080B24.691.374400.00Chăm sóc sức khỏe
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
68.502.24%1.50Mua28.011M957.142B37.791.775477.00Công nghiệp
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
185.502.20%4.00Mua1.252M132.268B38.375.633984.00Chăm sóc sức khỏe
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
185.502.20%4.00Mua1.252M132.268B38.375.633984.00Chăm sóc sức khỏe
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
18.702.19%0.40Mua13.689M87.324B21.180.861458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.702.19%0.40Mua13.689M87.324B21.180.861458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất