Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
TU-PF T.U. DOME RESIDENTIAL COMPLEX LEASEHOLD
1.7011.11%0.17Bán100177.191M-0.19Tài chính
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.1011.01%1.20Mua4.459M4.961B18.580.65141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
12.1011.01%1.20Mua4.459M4.961B18.580.65141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.2810.34%0.12Bán29.120M3.584B12.560.10679.00Công nghiệp
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.2810.34%0.12Bán29.120M3.584B12.560.10679.00Công nghiệp
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.889.94%0.17Mua2.829M1.504B23.010.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.889.94%0.17Mua2.829M1.504B23.010.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.509.68%0.75Mua807.100K5.780B45.460.19340.00Công nghệ
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.509.68%0.75Mua807.100K5.780B45.460.19340.00Công nghệ
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.509.49%0.65Mua2.314M3.884B39.360.19578.00Công nghiệp
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.509.49%0.65Mua2.314M3.884B39.360.19578.00Công nghiệp
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.029.19%0.17Bán4.840M1.616B10.150.20208.00Vật liệu cơ bản
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.029.19%0.17Bán4.840M1.616B10.150.20208.00Vật liệu cơ bản
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
17.008.28%1.30Mua18.336M16.532B38.350.461468.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.008.28%1.30Mua18.336M16.532B38.350.461468.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.908.18%0.90Bán19.900K3.020B36.150.33763.00Vật liệu cơ bản
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
11.908.18%0.90Bán19.900K3.020B36.150.33763.00Vật liệu cơ bản
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
10.108.02%0.75Mua35.129M13.938B37.000.27Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
10.108.02%0.75Mua35.129M13.938B37.000.27Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.467.35%0.10Bán92.200K490.560M-0.1060.00Tài chính
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.467.35%0.10Bán92.200K490.560M-0.1060.00Tài chính
NSI.R NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
61.007.02%4.00Bán200847.900M11.195.45481.00Tài chính
NSI NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY
61.007.02%4.00Bán200847.900M11.195.45481.00Tài chính
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.756.55%2.75Mua2.006M13.425B25.871.733678.00Tài chính
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
44.756.55%2.75Mua2.006M13.425B25.871.733678.00Tài chính
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.966.44%0.30Sức mua mạnh15.741M27.816B21.000.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.966.44%0.30Sức mua mạnh15.741M27.816B21.000.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
6.656.40%0.40Mua85.689M54.223B17.550.415469.00Dịch vụ Viễn thông
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.306.40%0.80Sức mua mạnh9.574M9.236B17.710.752756.00Vật liệu cơ bản
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.656.40%0.40Mua85.689M54.223B17.550.415469.00Dịch vụ Viễn thông
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
13.306.40%0.80Sức mua mạnh9.574M9.236B17.710.752756.00Vật liệu cơ bản
KUMWEL.R KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.006.38%0.06Bán10.239M430.000M3.530.28Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.006.38%0.06Bán10.239M430.000M3.530.28Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
XO EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
6.006.19%0.35Bán1.976M2.249B9.850.68Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XO.R EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.006.19%0.35Bán1.976M2.249B9.850.68Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.956.00%0.45Bán11.455M12.396B394.540.02776.00Công nghiệp
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
7.956.00%0.45Bán11.455M12.396B394.540.02776.00Công nghiệp
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.855.99%0.50Mua17.688M22.125B25.240.35943.00Năng lượng
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.855.99%0.50Mua17.688M22.125B25.240.35943.00Năng lượng
TPCH.R TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.405.98%0.70Mua1.625M4.975B13.720.9088.00Công ty dịch vụ công cộng
TPCH TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
12.405.98%0.70Mua1.625M4.975B13.720.9088.00Công ty dịch vụ công cộng
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.355.83%0.35Mua220.721M211.888B23.730.274310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.355.83%0.35Mua220.721M211.888B23.730.274310.00Dịch vụ Viễn thông
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
6.405.79%0.35Bán17.312M17.920B19.820.322695.00Vật liệu cơ bản
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.405.79%0.35Bán17.312M17.920B19.820.322695.00Vật liệu cơ bản
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.755.76%2.00Mua41.307M110.388B33.231.113677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
36.755.76%2.00Mua41.307M110.388B33.231.113677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.255.74%1.75Bán6.357M43.538B21.981.4715918.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
32.255.74%1.75Bán6.357M43.538B21.981.4715918.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.605.66%0.30Bán4.752M10.206B92.870.0690.00Công nghiệp
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
5.605.66%0.30Bán4.752M10.206B92.870.0690.00Công nghiệp
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
61.005.63%3.25Mua10.532M144.436B-1.174731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
61.005.63%3.25Mua10.532M144.436B-1.174731.00Dịch vụ Viễn thông
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.755.50%0.30Bán32.468M14.451B32.340.182135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.755.50%0.30Bán32.468M14.451B32.340.182135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.805.45%0.30Bán21.500K2.320B22.620.26477.00Vật liệu cơ bản
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.805.45%0.30Bán21.500K2.320B22.620.26477.00Vật liệu cơ bản
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.705.38%0.24Bán3.283M2.735B8.980.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
4.705.38%0.24Bán3.283M2.735B8.980.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.855.36%0.45Bán2.402M9.027B30.130.291251.00Công nghiệp
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.855.36%0.45Bán2.402M9.027B30.130.291251.00Công nghiệp
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.905.36%0.30Mua6.000K767.000M28.450.21Tài chính
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.905.36%0.30Mua6.000K767.000M28.450.21Tài chính
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
11.905.31%0.60Bán34.699M61.427B12.840.936037.00Năng lượng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.905.31%0.60Bán34.699M61.427B12.840.936037.00Năng lượng
FORTH.R FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.005.26%0.30Mua1.392M5.760B11.730.512592.00Công nghệ
FORTH FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.005.26%0.30Mua1.392M5.760B11.730.512592.00Công nghệ
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.885.03%0.09Bán37.400K579.056M-0.17522.00Công nghiệp
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.885.03%0.09Bán37.400K579.056M-0.17522.00Công nghiệp
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
37.004.96%1.75Mua572.100K177.600B30.081.2314714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.004.96%1.75Mua572.100K177.600B30.081.2314714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.704.94%0.08Bán3.765M1.700B145.420.01594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.704.94%0.08Bán3.765M1.700B145.420.01594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.454.93%0.35Bán17.266M23.437B5.671.311995.00Tài chính
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.454.93%0.35Bán17.266M23.437B5.671.311995.00Tài chính
WHAUP WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
6.504.84%0.30Sức mua mạnh13.255M24.863B9.920.66Công ty dịch vụ công cộng
WHAUP.R WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.504.84%0.30Sức mua mạnh13.255M24.863B9.920.66Công ty dịch vụ công cộng
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
54.254.83%2.50Mua18.735M71.895B21.012.58Tài chính
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
54.254.83%2.50Mua18.735M71.895B21.012.58Tài chính
UAC UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.084.76%0.14Bán107.000K2.056B17.640.17111.00Vật liệu cơ bản
UAC.R UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.084.76%0.14Bán107.000K2.056B17.640.17111.00Vật liệu cơ bản
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.204.66%0.90Mua33.760M33.734B38.550.5212894.00Năng lượng
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
20.204.66%0.90Mua33.760M33.734B38.550.5212894.00Năng lượng
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.134.63%0.05Bán247.700K678.000M8.980.13Công nghiệp
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.134.63%0.05Bán247.700K678.000M8.980.13Công nghiệp
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.654.63%0.25Bán300542.400M5.111.101323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.654.63%0.25Bán300542.400M5.111.101323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.204.62%0.45Bán8.240M15.667B39.110.397239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
10.204.62%0.45Bán8.240M15.667B39.110.397239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.164.50%0.05Bán9.000K489.520M38.730.03148.00Vật liệu cơ bản
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.164.50%0.05Bán9.000K489.520M38.730.03148.00Vật liệu cơ bản
U.P U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED
2.804.48%0.12Bán855.500K20.634B-0.3392.00Tài chính
U.P.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED NON-VOTING
2.804.48%0.12Bán855.500K20.634B-0.3392.00Tài chính
TCAP.R THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
53.754.37%2.25Bán7.502M61.579B7.956.7764.00Tài chính
TCAP THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY
53.754.37%2.25Bán7.502M61.579B7.956.7764.00Tài chính
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.404.35%0.10Bán151.300K3.313B11.950.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.404.35%0.10Bán151.300K3.313B11.950.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THCOM THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
4.924.24%0.20Bán1.411M5.393B-1.873420.00Dịch vụ Viễn thông
THCOM.R THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.924.24%0.20Bán1.411M5.393B-1.873420.00Dịch vụ Viễn thông
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.984.21%0.08Sức bán mạnh176.400K1.174B4.460.44Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất