Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
2.2214.43%0.28Bán16.151M3.536B6.280.31Vận chuyển
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.2214.43%0.28Bán16.151M3.536BVận chuyển
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.8813.39%0.34Bán39.007M3.961B-0.15Vận chuyển
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.8813.39%0.34Bán39.007M3.961B-0.15Vận chuyển
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.3410.74%0.13Bán7.285M734.712M6.510.19337.00Vận chuyển
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.3410.74%0.13Bán7.285M734.712M6.510.19337.00Vận chuyển
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING
3.2010.34%0.30Mua2001.789B10.840.27Sản xuất Chế tạo
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY
3.2010.34%0.30Mua2001.789B10.840.27Sản xuất Chế tạo
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.2510.00%0.75Mua24.600K2.449B13.240.57Công nghiệp Chế biến
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
8.2510.00%0.75Mua24.600K2.449B13.240.57Công nghiệp Chế biến
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.377.87%0.10Bán2.398M1.524B7.780.16Công ty dịch vụ công cộng
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.377.87%0.10Bán2.398M1.524B7.780.16Công ty dịch vụ công cộng
PRG PATUM RICE MILL AND GRANARY
11.206.67%0.70Bán5006.300B17.840.59Công nghiệp Chế biến
PRG.R PATUM RICE MILL AND GRANARY NON-VOTING
11.206.67%0.70Bán5006.300B17.840.59Công nghiệp Chế biến
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.936.04%0.11Bán775.400K1.508B-0.59Vận chuyển
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
1.936.04%0.11Bán775.400K1.508B-0.59Vận chuyển
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED
10.305.64%0.55Bán5.300K97.500M6.751.45Hàng tiêu dùng không lâu bền
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.305.64%0.55Bán5.300K97.500M6.751.45Hàng tiêu dùng không lâu bền
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.255.22%1.75Bán2.000K9.736B10.853.09Dịch vụ Phân phối
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
35.255.22%1.75Bán2.000K9.736B10.853.09Dịch vụ Phân phối
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
3.305.10%0.16Bán2.010M1.884B32.540.10Hàng tiêu dùng không lâu bền
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.305.10%0.16Bán2.010M1.884B32.540.10Hàng tiêu dùng không lâu bền
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.114.72%0.05Bán890.000K1.210B2650.000.00237.00Khoáng sản phi năng lượng
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.114.72%0.05Bán890.000K1.210B2650.000.00237.00Khoáng sản phi năng lượng
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.564.70%0.07Bán4.300K685.400M8.650.17Tài chính
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.564.70%0.07Bán4.300K685.400M9.250.16Tài chính
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.504.52%0.80Bán3.410M20.978B5.773.07Công nghiệp Chế biến
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.704.52%0.16Bán21.636M8.683B2.871.24Tài chính
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
18.504.52%0.80Bán3.410M20.978B5.773.07Công nghiệp Chế biến
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.704.52%0.16Bán21.636M8.683B2.871.24Tài chính
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
5.904.42%0.25Bán300571.780M12.970.44Công nghiệp Chế biến
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.904.42%0.25Bán300571.780M12.970.44Công nghiệp Chế biến
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.004.35%0.50Bán48.600K3.656BHàng tiêu dùng không lâu bền
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
12.004.35%0.50Bán48.600K3.656B-0.17Hàng tiêu dùng không lâu bền
TPCH.R TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.604.24%0.35Bán1.411M3.310B9.210.90Công ty dịch vụ công cộng
TPCH TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
8.604.24%0.35Bán1.411M3.310B9.210.90Công ty dịch vụ công cộng
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
6.204.20%0.25Bán2.225M6.091B64.740.09Công nghiệp Chế biến
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.204.20%0.25Bán2.225M6.091B64.740.09Công nghiệp Chế biến
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.504.17%0.06Bán32.200K192.960M87.270.02Dịch vụ Công nghệ
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.504.17%0.06Bán32.200K192.960M87.270.02Dịch vụ Công nghệ
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.354.10%0.25Mua729.300K4.148B28.230.22Dịch vụ Thương mại
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.354.10%0.25Mua729.300K4.148B28.230.22Dịch vụ Thương mại
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.583.95%0.06Bán1.592M870.594M9.140.17Dịch vụ Công nghiệp
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.583.95%0.06Bán1.592M870.594M9.140.17Dịch vụ Công nghiệp
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.403.85%0.20Bán1.527M5.304B14.620.36Vận chuyển
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.403.85%0.20Bán1.527M5.304B14.620.36Vận chuyển
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
4.503.69%0.16Bán244.500K2.324B6.190.70Công nghiệp Chế biến
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
4.503.69%0.16Bán244.500K2.324B6.190.70Công nghiệp Chế biến
SSPF SALA @ SATHORN PROPERTY FUND
8.453.68%0.30Bán7001.361B15.190.54Tài chính
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.203.65%0.50Bán49.928M16.067B17.190.80Công nghệ Điện tử
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
14.203.65%0.50Bán49.928M16.067B17.190.80Công nghệ Điện tử
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.763.53%0.06Bán7.200K737.213M16.490.10Truyền thông
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
1.763.53%0.06Bán7.200K737.213M16.490.10Truyền thông
SRIPANWA SRI PANWA HOSPITALITY REAL ESTATE
7.453.47%0.25Bán10.600K2.009B16.760.43Tài chính
BKER BUALUANG K.E. RETAIL LEASEHOLD REAL ESTATE
6.053.42%0.20Bán193.100K5.113B20.430.29Tài chính
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
2.503.31%0.08Bán333.600K2.641BTài chính
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
2.503.31%0.08Bán333.600K2.641B14.880.16Tài chính
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
8.153.16%0.25Bán727.600K3.359B3.752.10Sản xuất Chế tạo
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
8.153.16%0.25Bán727.600K3.359B3.752.10Sản xuất Chế tạo
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.402.94%0.04Bán1.017M886.584M14.300.10Vận chuyển
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.402.94%0.04Bán1.017M886.584M14.300.10Vận chuyển
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.562.89%0.10Bán43.900K3.013B9.840.35Dịch vụ Thương mại
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.562.89%0.10Bán43.900K3.013B9.840.35Dịch vụ Thương mại
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.882.86%0.08Mua1.664M1.564B-0.37Công nghệ Điện tử
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.882.86%0.08Mua1.664M1.624B-0.37Công nghệ Điện tử
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.652.73%0.15Bán7.899M4.986B9.340.59Bán Lẻ
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
5.652.73%0.15Bán7.899M4.986B9.340.59Bán Lẻ
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.522.70%0.04Bán903.000K2.363B50.170.03Dịch vụ Công nghiệp
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.522.70%0.04Bán903.000K2.363B50.170.03Dịch vụ Công nghiệp
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.862.66%0.10Bán61.000K1.038B-0.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.862.66%0.10Bán61.000K1.038B-0.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
3.902.63%0.10Bán21.790M11.954B3.900.98Tài chính
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.902.63%0.10Bán21.790M11.954B3.900.98Tài chính
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.142.61%0.08Bán699.100K1.585B8.780.35Vận chuyển
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.142.61%0.08Bán699.100K1.585B8.780.35Vận chuyển
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.382.59%0.06Bán2.400K1.392B7.740.30Công nghiệp Chế biến
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
2.382.59%0.06Bán2.400K1.392B7.740.30Công nghiệp Chế biến
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.602.56%0.04Bán48.600K1.646B-0.02Dịch vụ Khách hàng
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.602.56%0.04Bán48.600K1.646B-0.02Dịch vụ Khách hàng
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
1.202.56%0.03Bán100740.321M8.210.14Công nghiệp Chế biến
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
1.202.56%0.03Bán100740.321M8.210.14Công nghiệp Chế biến
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.212.54%0.03Bán25.900K472.000M6.600.18Công nghiệp Chế biến
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.212.54%0.03Bán25.900K472.000M6.600.18Công nghiệp Chế biến
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
41.002.50%1.00Bán400Công nghiệp Chế biến
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
41.002.50%1.00Bán4002.314BCông nghiệp Chế biến
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.252.46%0.75Bán51.510M136.840B11.772.59Công nghiệp Chế biến
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
31.252.46%0.75Bán51.510M136.840B11.772.59Công nghiệp Chế biến
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.102.41%0.12Mua183.900K2.042BCông nghiệp Chế biến
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
5.102.41%0.12Mua183.900K2.042BCông nghiệp Chế biến
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
4.282.39%0.10Bán23.900K1.663B21.540.19Sản xuất Chế tạo
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
4.282.39%0.10Bán23.900K1.663B21.540.19Sản xuất Chế tạo
TTW TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
13.002.36%0.30Mua7.549M50.673B16.200.78Công ty dịch vụ công cộng
TTW.R TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.002.36%0.30Mua7.549M50.673BCông ty dịch vụ công cộng
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.302.36%0.03Bán3.063M8.704B7.610.17Tài chính
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.302.36%0.03Bán3.063M8.704B7.610.17Tài chính
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
17.502.34%0.40Mua514.500K3.528B9.001.90Dịch vụ Công nghệ
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
17.502.34%0.40Mua514.500K3.528B9.001.90Dịch vụ Công nghệ
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.332.31%0.03Bán53.100K618.223M8.920.15Tài chính
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.332.31%0.03Bán53.100K618.271M8.920.15Tài chính
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
68.752.23%1.50Mua4.188M20.175B39.771.69Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất