Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.9513.33%0.70Mua17.500K773.500M28.690.21Tài chính
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.9513.33%0.70Mua17.500K773.500M28.690.21Tài chính
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
11.8012.38%1.30Sức mua mạnh80.528M16.284B49.500.24Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
11.8012.38%1.30Sức mua mạnh80.528M16.284B49.500.24Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.208.51%0.80Mua2.541M3.161B-0.411331.00Công nghiệp
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
10.208.51%0.80Mua2.541M3.161B-0.411331.00Công nghiệp
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
4.008.11%0.30Bán37.100K1.296B-0.13779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.008.11%0.30Bán37.100K1.296B-0.13779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
14.906.43%0.90Mua6.755M12.153B69.070.22879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.906.43%0.90Mua6.755M12.153B69.070.22879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.156.40%0.31Sức mua mạnh19.727M28.881B21.810.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.156.40%0.31Sức mua mạnh19.727M28.881B21.810.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.836.40%0.11Bán9.380M1.830B156.540.01594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.836.40%0.11Bán9.380M1.830B156.540.01594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NDR N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.445.88%0.08Bán85.900K454.164M10.300.14642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NDR.R N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.445.88%0.08Bán85.900K454.164M10.300.14642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DREIT DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD
6.355.83%0.35Mua696.600K2.600B15.520.41Tài chính
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
32.255.74%1.75Sức mua mạnh778.700K6.450B41.370.78Công nghệ
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.255.74%1.75Sức mua mạnh778.700K6.450B41.370.78Công nghệ
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.355.47%0.07Bán3.100K337.500M125.350.01Công nghệ
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.355.47%0.07Bán3.100K337.500M125.350.01Công nghệ
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
63.254.98%3.00Sức mua mạnh15.107M149.764B-1.174731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
63.254.98%3.00Sức mua mạnh15.107M149.764B-1.174731.00Dịch vụ Viễn thông
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.984.93%0.14Bán186.500K399.320M9.270.32Công nghệ
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.984.93%0.14Bán186.500K399.320M9.270.32Công nghệ
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
19.204.92%0.90Bán78.963M29.282B17.751.08769.00Công nghiệp
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
19.204.92%0.90Bán78.963M29.282B17.751.08769.00Công nghiệp
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
12.904.88%0.60Mua2.687M21.462B18.380.70161.00Công ty dịch vụ công cộng
EASTW.R EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT NON-VOTING
12.904.88%0.60Mua2.687M21.462B18.380.70161.00Công ty dịch vụ công cộng
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.004.48%0.30Mua16.101M19.600B21.670.322695.00Vật liệu cơ bản
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
7.004.48%0.30Mua16.101M19.600B21.670.322695.00Vật liệu cơ bản
GFPT.R GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.804.44%0.80Sức mua mạnh10.105M23.572B18.861.004759.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
18.804.44%0.80Sức mua mạnh10.105M23.572B18.861.004759.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.254.43%0.35Bán979.600K2.277B-1.211440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
8.254.43%0.35Bán979.600K2.277B-1.211440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.004.20%1.25Bán1.000K834.073M38.530.80205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
31.004.20%1.25Bán1.000K834.073M38.530.80205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
XO EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
6.454.03%0.25Bán464.900K2.418B10.590.68Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XO.R EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.454.03%0.25Bán464.900K2.418B10.590.68Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
26.004.00%1.00Sức mua mạnh16.228M27.742B25.141.03111.00Tài chính
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.004.00%1.00Sức mua mạnh16.228M27.742B25.141.03111.00Tài chính
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
72.003.97%2.75Mua13.226M104.400B17.324.16276.00Công ty dịch vụ công cộng
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
72.003.97%2.75Mua13.226M104.400B17.324.16276.00Công ty dịch vụ công cộng
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.683.88%0.10Bán46.200K2.731B-0.30Dịch vụ Viễn thông
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.683.88%0.10Bán46.200K2.731B-0.30Dịch vụ Viễn thông
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.623.85%0.06Bán21.465M1.115B-0.24693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.623.85%0.06Bán21.465M1.115B-0.24693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.003.83%0.70Sức mua mạnh3.723M38.318B30.180.63322.00Tài chính
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
19.003.83%0.70Sức mua mạnh3.723M38.318B30.180.63322.00Tài chính
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.403.50%0.25Bán3.533M5.474B12.560.591099.00Công nghiệp
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
7.403.50%0.25Bán3.533M5.474B12.560.591099.00Công nghiệp
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
11.903.48%0.40Bán22.268M61.427B12.850.936037.00Năng lượng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.903.48%0.40Bán22.268M61.427B12.850.936037.00Năng lượng
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.203.45%0.04Bán29.200K506.400M40.070.03148.00Vật liệu cơ bản
SUPEREIF SUPER ENERGY POWER PLANT INFRASTRUCTURE
12.003.45%0.4012.198M
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.203.45%0.04Bán29.200K506.400M40.070.03148.00Vật liệu cơ bản
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.753.41%0.85Mua340.500K7.725B21.111.221128.00Chăm sóc sức khỏe
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
25.753.41%0.85Mua340.500K7.725B21.111.221128.00Chăm sóc sức khỏe
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.183.25%0.10Mua79.310M27.932B19.760.16667.00Công nghiệp
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.183.25%0.10Mua79.310M27.932B19.760.16667.00Công nghiệp
IT.R IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.563.23%0.08Bán70.600K733.181M23.940.11558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IT IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.563.23%0.08Bán70.600K733.181M23.940.11558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.153.16%0.25Mua11.185M12.708B404.470.02776.00Công nghiệp
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
8.153.16%0.25Mua11.185M12.708B404.470.02776.00Công nghiệp
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.203.11%0.70Bán20.359M39.298B13.241.751740.00Công nghiệp
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
23.203.11%0.70Bán20.359M39.298B13.241.751740.00Công nghiệp
TRUBB THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
1.343.08%0.04Bán64.400K913.183M-0.2295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.343.08%0.04Bán64.400K913.183M-0.2295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.103.06%0.30Mua32.598M86.468B75.380.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
10.103.06%0.30Mua32.598M86.468B75.380.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.703.03%0.05Bán272.600K612.000M16.170.11119.00Công nghiệp
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
6.803.03%0.20Sức mua mạnh17.488M13.739B14.770.46312.00Công ty dịch vụ công cộng
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.703.03%0.05Bán272.600K612.000M16.170.11119.00Công nghiệp
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.803.03%0.20Sức mua mạnh17.488M13.739B14.770.46312.00Công ty dịch vụ công cộng
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.982.89%0.14Theo dõi1.088M2.898B9.520.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
4.982.89%0.14Theo dõi1.088M2.898B9.520.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
5.502.80%0.15Bán4.578M10.024B91.210.0690.00Công nghiệp
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.502.80%0.15Bán4.578M10.024B91.210.0690.00Công nghiệp
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
9.502.70%0.25Bán1.847M10.270B12.920.741410.00Công nghiệp
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
9.502.70%0.25Bán1.847M10.270B12.920.741410.00Công nghiệp
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.502.68%0.30Mua109.700K9.429B84.250.142529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.502.68%0.30Mua109.700K9.429B84.250.142529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.582.60%0.04Bán114.400K821.600M23.730.0791.00Vật liệu cơ bản
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.582.60%0.04Bán114.400K821.600M23.730.0791.00Vật liệu cơ bản
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.702.60%0.60Bán50.237M371.887B25.530.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.702.60%0.60Bán50.237M371.887B25.530.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.202.56%0.03Mua31.474M1.572B10.920.1124.00Tài chính
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.202.56%0.03Mua31.474M1.572B10.920.1124.00Tài chính
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
8.052.55%0.20Bán11.168M13.077B9.370.868869.00Vật liệu cơ bản
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.052.55%0.20Bán11.168M13.077B9.370.868869.00Vật liệu cơ bản
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.302.44%0.15Bán20.935M50.175B62.450.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.302.44%0.15Bán20.935M50.175B62.450.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.282.39%0.10Bán77.900K1.006B-0.11810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.282.39%0.10Bán77.900K1.006B-0.11810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.602.38%0.20Bán848.200K8.772B29.280.291251.00Công nghiệp
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.602.38%0.20Bán848.200K8.772B29.280.291251.00Công nghiệp
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
64.752.37%1.50Mua27.850M207.616B19.973.2473.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
64.752.37%1.50Mua27.850M207.616B19.973.2473.00Dịch vụ Viễn thông
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.482.35%0.08Mua1.853M2.296B17.670.2061.00Tài chính
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.482.35%0.08Mua1.853M2.296B17.670.2061.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất