Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
TBSP THAI BRITISH SECURITY PRINTING
15.9017.78%2.40Sức mua mạnh3001.749B24.300.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TBSP.R THAI BRITISH SECURITY PRINTING NON-VOTING
15.9017.78%2.40Sức mua mạnh3001.749B24.300.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.0012.62%3.25Bán2.600K780.262M41.150.70205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
29.0012.62%3.25Bán2.600K780.262M41.150.70205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
19.708.24%1.50Mua3002.184B13.521.352954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.708.24%1.50Bán3002.184B13.521.352954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCT JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND)
90.506.47%5.50Mua6001.147B12.786.65140.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JCT.R JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND) NON-VOTING
90.506.47%5.50Mua6001.147B12.786.65140.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.256.02%2.00Bán2.267M27.165B12.252.7610642.00Công nghệ
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
35.256.02%2.00Bán2.267M27.165B12.252.7610642.00Công nghệ
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.085.58%0.11Mua1.200K477.600M17.630.11Công nghiệp
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
2.085.58%0.11Mua1.200K477.600M17.630.11Công nghiệp
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.704.58%0.60Bán1004.726B13.711.001079.00Năng lượng
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
13.704.58%0.60Bán1004.726B13.711.001079.00Năng lượng
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.804.50%0.25Mua1.904M1.705B-0.86181.00Công nghiệp
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.804.50%0.25Mua1.904M1.705B-0.86181.00Công nghiệp
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.884.44%0.08Mua902.200K707.000M16.570.11202.00Công nghiệp
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.884.44%0.08Mua902.200K707.000M16.570.11202.00Công nghiệp
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.244.43%0.18Bán12.642M3.555B14.070.29490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.244.43%0.18Bán12.642M3.555B14.070.29490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
20.104.15%0.80Mua82.400K283.714B10.431.9522560.00Tài chính
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.304.13%0.25Mua1.483M3.328B25.790.23Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.304.13%0.25Mua1.483M3.328B25.790.23Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.284.07%0.05Bán31.600K996.910M-0.14140.00Công nghiệp
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.284.07%0.05Bán31.600K996.910M-0.14140.00Công nghiệp
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
6.753.85%0.25Mua1.000K789.750M16.250.40291.00Vật liệu cơ bản
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.753.85%0.25Mua1.000K789.750M16.250.40291.00Vật liệu cơ bản
SAWANG SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
13.703.79%0.50Bán100328.800M-1.29213.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAWANG.R SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.703.79%0.50Bán100328.800M-1.29213.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.283.64%0.08Bán63.600K2.255B271.270.0135.00Tài chính
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.283.64%0.08Bán63.600K2.255B271.270.0135.00Tài chính
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
11.603.57%0.40Bán85.400K2.741B21.560.50763.00Vật liệu cơ bản
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.603.57%0.40Bán85.400K2.741B21.560.50763.00Vật liệu cơ bản
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.453.57%0.05Sức bán mạnh23.900K1.885B-0.11150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.453.57%0.05Bán23.900K1.885B-0.11150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
4.803.45%0.16Bán1.530M3.378B40.140.111597.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.803.45%0.16Bán1.530M3.378B40.140.111597.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.603.28%0.40Bán6.200K1.265B8.581.46Vật liệu cơ bản
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
12.603.28%0.40Bán6.200K1.265B8.581.46Vật liệu cơ bản
PDJ.R PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.523.28%0.08Mua279.100K1.028B23.680.273923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PDJ PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.523.28%0.08Mua279.100K1.028B23.680.273923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.003.09%0.12Mua7.300K4.135B-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.003.09%0.12Mua7.300K4.135B-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMATA.F AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
23.903.02%0.70Mua50025.288B16.731.42111.00Tài chính
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.853.01%0.20Bán100657.600M-0.171323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.853.01%0.20Bán100657.600M-0.171323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.033.00%0.03Bán9.100K1.520B46.820.02560.00Vật liệu cơ bản
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.033.00%0.03Bán9.100K1.520B46.820.02560.00Vật liệu cơ bản
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.302.98%0.50Bán362.300K5.539B14.601.25Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
17.302.98%0.50Bán362.300K5.539B14.601.25Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
5.202.97%0.15Bán185.800K963.816M20.370.261616.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.202.97%0.15Bán185.800K963.816M20.370.261616.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.802.94%0.08Sức bán mạnh14.000K662.399M20.270.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.802.94%0.08Sức bán mạnh14.000K662.399M20.270.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
7.052.92%0.20Bán295.000K5.499B9.920.71321.00Công nghiệp
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.052.92%0.20Bán295.000K5.499B9.920.71321.00Công nghiệp
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.402.86%0.40Sức mua mạnh1.500K648.000M31.120.46724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
14.402.86%0.40Sức mua mạnh1.500K648.000M31.120.46724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SVI.R SVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.752.68%0.15Mua3.511M12.041B17.210.322494.00Công nghệ
SVI SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
5.752.68%0.15Mua3.511M12.041B17.210.322494.00Công nghệ
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
25.252.64%0.65Mua16.702M382.241B40.170.6130709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
25.252.64%0.65Mua16.702M382.241B40.170.6130709.00Chăm sóc sức khỏe
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.172.63%0.03Mua4.071M2.108B-0.27123.00Vật liệu cơ bản
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.172.63%0.03Mua4.071M2.108B-0.27123.00Vật liệu cơ bản
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.362.61%0.06Bán2.100K1.086B-0.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
2.362.61%0.06Bán2.100K1.086B-0.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
42.002.44%1.00Mua1003.938B28.151.49588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
42.002.44%1.00Mua1003.938B28.151.49588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.802.40%0.30Sức bán mạnh182.300K7.239B37.270.34123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
12.802.40%0.30Sức bán mạnh182.300K7.239B37.270.34123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
78.502.28%1.75Mua900356.195B7.8110.113664.00Vật liệu cơ bản
NSI.R NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
79.002.27%1.75Bán8001.074B11.266.86481.00Tài chính
NSI NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY
79.002.27%1.75Bán8001.074B11.266.86481.00Tài chính
ROBINS ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
68.502.24%1.50Mua389.600K74.414B25.312.655219.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ROBINS.R ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
68.502.24%1.50Mua389.600K74.414B25.312.655219.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.862.20%0.04Bán17.299M6.595B1357.140.00964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.862.20%0.04Bán17.299M6.595B1357.140.00964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.802.19%0.06Mua119.500K1.096B28.610.10Chăm sóc sức khỏe
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
2.802.19%0.06Mua119.500K1.096B28.610.10Chăm sóc sức khỏe
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
71.502.14%1.50Mua1.800K2.264B12.025.821771.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SORKON S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
71.502.14%1.50Mua1.800K2.264B12.025.821771.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.462.10%0.03Bán300312.440M-0.29854.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.462.10%0.03Bán300312.440M-0.29854.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
36.502.10%0.75Bán3.340M165.126B28.631.2564115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.502.10%0.75Bán3.340M165.126B28.631.2564115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.102.00%0.10Mua25.800K4.000B18.660.27208.00Vật liệu cơ bản
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
5.102.00%0.10Mua25.800K4.000B18.660.27208.00Vật liệu cơ bản
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.701.99%0.15Mua220.800K7.701B12.570.601251.00Công nghiệp
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.701.99%0.15Mua220.800K7.701B12.570.601251.00Công nghiệp
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.031.98%0.02Sức bán mạnh7.900K303.000M-0.02194.00Vật liệu cơ bản
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.031.98%0.02Sức bán mạnh7.900K303.000M-0.02194.00Vật liệu cơ bản
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
25.751.98%0.50Bán56.800K5.623B14.861.7258.00Tài chính
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.751.98%0.50Bán56.800K5.623B14.861.7258.00Tài chính
WINNER WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
3.141.95%0.06Bán93.500K1.248B11.960.26Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WINNER.R WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.141.95%0.06Bán93.500K1.248B11.960.26Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.071.90%0.02Sức bán mạnh44.900K750.772M-0.0557.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.071.90%0.02Sức bán mạnh44.900K750.772M-0.0557.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
16.201.89%0.30Mua724.700K13.320B8.441.751216.00Vật liệu cơ bản
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.201.89%0.30Mua724.700K13.320B8.441.751216.00Vật liệu cơ bản
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
69.001.85%1.25Mua1.700K624.318B30.172.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất