Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
3.6815.00%0.48Bán13.040M8.033B-5.52Vận chuyển
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING
3.6815.00%0.48Bán13.040M8.033B-5.52Vận chuyển
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.8414.29%0.23Mua12.032M1.200B16.930.10Vận chuyển
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.8414.29%0.23Mua12.032M1.200B16.930.10Vận chuyển
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.1013.40%0.13Mua152.500K210.375M25.460.04Vận chuyển
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.1013.40%0.13Mua152.500K
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
4.0012.99%0.46Mua15.669M6.499B2.751.29Sản xuất Chế tạo
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.0012.99%0.46Mua15.669M6.499B2.751.29Sản xuất Chế tạo
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.0612.57%0.23Mua3.873M1.035B16.650.11Vận chuyển
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.0612.57%0.23Mua3.873M1.254B12.860.14Vận chuyển
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.6512.24%0.18Bán165.200K221.100M89.090.02Dịch vụ Công nghệ
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.6512.24%0.18Bán165.200K221.100M89.090.02Dịch vụ Công nghệ
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
2.2611.88%0.24Mua1.758M905.835M7.360.27Dịch vụ Phân phối
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.2611.88%0.24Mua1.758M905.835M7.360.27Dịch vụ Phân phối
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
2.0011.11%0.20Mua1.000K731.098M-0.29Dịch vụ Khách hàng
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
2.0011.11%0.20Mua1.000KDịch vụ Khách hàng
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
11.3010.78%1.10Bán32.675M12.057B6.251.63Tài chính
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.3010.78%1.10Bán32.675M10.563B6.251.63Tài chính
WHART WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD
13.8010.40%1.30Bán1.491M31.933B15.180.82Tài chính
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
26.259.38%2.25Mua72.000K4.725B13.571.77Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.259.38%2.25Mua72.000K4.302B13.541.77Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.369.26%0.20Mua220.508M35.275B9.850.22Tài chính
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.369.26%0.20Mua220.508M35.275B9.850.22Tài chính
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.728.86%0.14Bán898.700K1.720B8.730.18Sản xuất Chế tạo
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
1.728.86%0.14Bán898.700K1.720B8.730.18Sản xuất Chế tạo
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
6.408.47%0.50Bán157.500K1.631B7.300.81Khoáng sản phi năng lượng
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.408.47%0.50Bán157.500K1.631B7.300.81Khoáng sản phi năng lượng
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
10.408.33%0.80Mua467.500K9.360B3.512.74Công nghiệp Chế biến
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.408.33%0.80Mua467.500K8.370B3.312.90Công nghiệp Chế biến
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
78.757.88%5.75Bán14.300K312.637B6.2311.72Năng lượng Mỏ
SNP.R S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.007.84%0.80Theo dõi6.600K5.394B15.910.64Dịch vụ Khách hàng
SNP S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
11.007.84%0.80Theo dõi6.600K5.502B15.910.64Dịch vụ Khách hàng
LUXF LUXURY REAL ESTATE INVESTMENT FUND
6.507.44%0.45Bán59.100K1.277B10.120.60Tài chính
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.477.30%0.10Mua1.300M632.100M-0.10Hàng tiêu dùng không lâu bền
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.477.30%0.10Mua1.300M632.100M-0.10Hàng tiêu dùng không lâu bền
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.156.72%0.45Mua8.197M3.157B18.550.36Dịch vụ Khách hàng
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
7.156.72%0.45Mua8.197M3.157B18.550.36Dịch vụ Khách hàng
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
7.306.57%0.45Mua5.529M7.473B74.540.09Công nghiệp Chế biến
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.306.57%0.45Mua5.529M7.473B74.540.09Công nghiệp Chế biến
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.686.36%0.28Mua135.800K3.641B7.480.59Hàng tiêu dùng không lâu bền
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.686.36%0.28Mua135.800K3.838B7.480.59Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
126.005.88%7.00Bán1.600K5.443B9.6612.32Công nghiệp Chế biến
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
126.005.88%7.00Bán1.600K5.141B9.6612.32Công nghiệp Chế biến
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.755.76%2.00Mua67.483M164.881B13.412.59Công nghiệp Chế biến
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
36.755.76%2.00Mua67.483M164.881B13.412.59Công nghiệp Chế biến
NOBLE.R NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.905.74%0.70Mua336.800K5.888B1.816.73Khách hàng Lâu năm
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
12.905.74%0.70Mua336.800K5.888B1.816.73Khách hàng Lâu năm
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.125.66%0.06Bán124.645M5.432B-0.10Vận chuyển
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.125.66%0.06Bán124.645M5.044B-0.10Vận chuyển
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.505.19%1.75Mua267.036M1013.990B10.543.20Năng lượng Mỏ
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
35.505.19%1.75Mua267.036M1013.990B10.543.20Năng lượng Mỏ
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.085.15%0.20Bán177.000K1.126B-0.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.085.15%0.20Bán177.000K1.126B-0.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
79.004.98%3.75Bán60.727M313.629B11.83Năng lượng Mỏ
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
79.004.98%3.75Bán60.727M265.989B6.4211.72Năng lượng Mỏ
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.904.97%0.09Bán238.300K570.000M8.130.22Dịch vụ Công nghệ
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.904.97%0.09Bán238.300K570.000M8.130.22Dịch vụ Công nghệ
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
5.054.77%0.23Bán1.259MTài chính
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.114.72%0.05Mua1.560M636.000M6.260.17Sản xuất Chế tạo
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.114.72%0.05Mua1.560M666.000M6.260.17Sản xuất Chế tạo
FTE.R FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.564.70%0.07Bán373.100K936.000M7.800.19Sản xuất Chế tạo
FTE FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.564.70%0.07Bán373.100K936.000M7.800.19Sản xuất Chế tạo
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.064.64%0.18Mua14.740M8.120BHàng tiêu dùng không lâu bền
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.064.64%0.18Mua14.740M8.120BHàng tiêu dùng không lâu bền
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.764.55%0.12Bán995.500K2.544B3.730.71Dịch vụ Khách hàng
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.764.55%0.12Bán995.500K2.415B3.730.71Dịch vụ Khách hàng
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.394.51%0.06Mua1.970M9.527B7.970.17Tài chính
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.394.51%0.06Mua1.970M9.527B7.970.17Tài chính
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.194.39%0.05Mua3.308M1.358B2850.000.00237.00Khoáng sản phi năng lượng
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.194.39%0.05Mua3.308M1.358B2850.000.00237.00Khoáng sản phi năng lượng
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
49.004.26%2.00Bán1.075M45.123B16.622.83Dịch vụ Khách hàng
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
49.004.26%2.00Bán1.075M45.123B16.622.83Dịch vụ Khách hàng
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
7.504.17%0.30Sức bán mạnh9001.316BTài chính
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
4.084.08%0.16Bán13.007M12.835B4.020.98Tài chính
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.084.08%0.16Bán13.007M12.835B4.020.98Tài chính
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.794.07%0.07Bán1.245M895.075M5.080.34Dịch vụ Công nghệ
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.794.07%0.07Bán1.245M895.075M6.080.28Dịch vụ Công nghệ
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
18.004.05%0.70Mua6.462M
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.004.05%0.70Mua6.462M20.929B1.18Năng lượng Mỏ
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.034.04%0.04Mua123.300K286.340M-0.04Công nghiệp Chế biến
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.034.04%0.04Mua123.300K286.340M-0.11Công nghiệp Chế biến
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.824.00%0.07Bán61.800K629.456M-0.24Tài chính
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.824.00%0.07Bán61.800K629.456MTài chính
PL Bạch Kim
2.084.00%0.08Bán66.500K1.241B7.010.29Tài chính
PL.R PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.084.00%0.08Bán66.500K1.241B7.010.29Tài chính
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.623.97%0.10Mua58.200K685.800M10.330.24Sản xuất Chế tạo
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.623.97%0.10Mua58.200K707.400M10.330.24Sản xuất Chế tạo
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.353.85%0.05Bán157.100K985.964M27.140.05Dịch vụ Công nghiệp
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.353.85%0.05Bán157.100K985.964M27.140.05Dịch vụ Công nghiệp
TIF1 THAI INDUSTRIAL FUND 1
8.103.85%0.30Bán2.000K729.000M10.920.71Tài chính
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
3.863.76%0.14Mua3.272M7.799B4.090.91Tài chính
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.863.76%0.14Mua3.272M7.799BTài chính
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
14.003.70%0.50Bán3.179M39.514B19.120.71Tài chính
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.303.60%0.08Mua37.100M20.202B9.080.24Sản xuất Chế tạo
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.303.60%0.08Mua37.100M20.202B9.080.24Sản xuất Chế tạo
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
4.103.54%0.14Bán4.036M3.033B7.150.55Dịch vụ Công nghiệp
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.103.54%0.14Bán4.036M3.033B7.150.55Dịch vụ Công nghiệp
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
8.803.53%0.30Mua5.800K2.874B15.000.57Công nghiệp Chế biến
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.803.53%0.30Mua5.800K2.874B15.000.57Công nghiệp Chế biến
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.753.52%1.25Mua47.868M74.971B11.543.08Năng lượng Mỏ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất