Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.6718.44%0.26Mua4.678M269.663M17.780.08Vận chuyển
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.6718.44%0.26Mua4.678MVận chuyển
BAM.F BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT FOREIGN
29.5018.00%4.501.100K84.033B11.982.091240.00Tài chính
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
2.149.18%0.18Theo dõi900716.476M-0.29Dịch vụ Khách hàng
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
2.149.18%0.18Theo dõi900Dịch vụ Khách hàng
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
77.008.45%6.00Mua6.041M21.300B43.971.61Tài chính
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
77.008.45%6.00Mua6.041M21.300B43.971.61Tài chính
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
11.907.21%0.80Sức mua mạnh21.089M17.050B-0.05Công nghiệp Chế biến
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.907.21%0.80Sức mua mạnh21.089M17.050B-0.05Công nghiệp Chế biến
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.906.31%0.35Sức mua mạnh19.221M3.497B30.080.18Dịch vụ Thương mại
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.906.31%0.35Sức mua mạnh19.221M3.497B30.080.18Dịch vụ Thương mại
NDR N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.066.00%0.06Mua83.000K315.391M13.660.07Dịch vụ Phân phối
NDR.R N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.066.00%0.06Mua83.000K315.391M13.660.07Dịch vụ Phân phối
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.525.56%0.08Mua728.400K1.467B-0.21Công nghệ Điện tử
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
1.525.56%0.08Mua728.400K1.467B-0.21Công nghệ Điện tử
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.255.49%2.25Mua20.827M152.930B29.981.37Công ty dịch vụ công cộng
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
43.255.49%2.25Mua20.827M152.930B29.981.37Công ty dịch vụ công cộng
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.104.86%0.70Mua1.290MDịch vụ Công nghệ
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
15.104.86%0.70Mua1.290M7.743B29.860.48Dịch vụ Công nghệ
VARO VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
6.504.84%0.30Bán400619.393M-1.31Sản xuất Chế tạo
VARO.R VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.504.84%0.30Bán400619.393M-0.62Sản xuất Chế tạo
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
1.794.68%0.08Sức mua mạnh1.347M898.627M-0.84Dịch vụ Công nghệ
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.794.68%0.08Sức mua mạnh1.347M898.627M-0.84Dịch vụ Công nghệ
SBPF SAMUI BURI PROPERTY FUND
2.704.65%0.12Mua100213.624M-0.92Tài chính
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
16.204.52%0.70Mua1.198M43.745B21.830.71Tài chính
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.064.10%0.16Mua5.300K839.650M16.700.23Dịch vụ Thương mại
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
4.064.10%0.16Mua5.300K839.650M16.700.23Dịch vụ Thương mại
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
22.904.09%0.90Sức mua mạnh52.445M25.801B24.270.91Công nghệ Điện tử
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.904.09%0.90Sức mua mạnh52.445M25.801B24.270.91Công nghệ Điện tử
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.073.88%0.04Bán769.400K6.504B-0.03Tài chính
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.073.88%0.04Bán769.400K6.504B-0.03Tài chính
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
27.003.85%1.00Mua134.057M84.033B12.462.091240.00Tài chính
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
74.253.85%2.75Mua5.414M90.273BTài chính
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
27.003.85%1.00Mua134.057M84.033B12.462.091240.00Tài chính
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
74.253.85%2.75Mua5.414M95.542B27.262.62Tài chính
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
13.603.82%0.50Bán2.185M5.570B5.932.21Sản xuất Chế tạo
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
13.603.82%0.50Bán2.185M5.570B5.932.21Sản xuất Chế tạo
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.753.74%1.00Sức mua mạnh4.616M22.713B56.590.47Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
27.753.74%1.00Sức mua mạnh4.616M22.713B56.590.47Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.563.49%0.12Sức mua mạnh12.027M3.536B15.930.22Tài chính
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.563.49%0.12Sức mua mạnh12.027M3.540B15.930.22Tài chính
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.623.43%0.12Mua3.844MTài chính
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.623.43%0.12Mua3.844M2.300B10.630.33Tài chính
MNRF MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND
3.083.36%0.10Bán5.000K320.350M-0.08Tài chính
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
16.203.18%0.50Bán14.598M39.152B33.680.47Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.203.18%0.50Bán14.598M39.152B33.680.47Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
8.303.11%0.25Mua15.200K3.215B62.500.13Công nghiệp Chế biến
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.303.11%0.25Mua15.200K3.215B62.500.13Công nghiệp Chế biến
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.003.09%0.03Sức bán mạnh369.800K582.000M-0.04Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.003.09%0.03Sức bán mạnh369.800K582.000M-0.04Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.063.00%0.06Mua700920.000M12.410.16Tài chính
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.063.00%0.06Mua700920.000M12.410.16Tài chính
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
25.753.00%0.75Mua99.091M397.300B26.970.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
25.753.00%0.75Mua99.091M397.300B26.970.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.752.96%1.00Sức mua mạnh348.200K6.750B38.470.88Dịch vụ Thương mại
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
34.752.96%1.00Sức mua mạnh348.200K6.750B38.470.88Dịch vụ Thương mại
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.882.86%0.08Sức mua mạnh52.287M4.312B7.030.40Sản xuất Chế tạo
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.882.86%0.08Sức mua mạnh52.287M4.312B7.030.40Sản xuất Chế tạo
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
1.102.80%0.03Bán170.600K288.900M9.590.11Công nghiệp Chế biến
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.102.80%0.03Bán170.600K288.900M9.590.11Công nghiệp Chế biến
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
2.942.80%0.08Mua5.638M1.144B18.240.16Bán Lẻ
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.942.80%0.08Mua5.638M1.144B18.240.16Bán Lẻ
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.492.76%0.04Sức mua mạnh100594.322M25.090.06Dịch vụ Công nghệ
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.492.76%0.04Sức mua mạnh100594.322M25.090.06Dịch vụ Công nghệ
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
66.502.70%1.75Sức mua mạnh7.453M137.270B33.411.94Tài chính
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.502.70%1.75Sức mua mạnh7.453M137.270B34.371.88Tài chính
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
1.992.58%0.05Bán2.700K970.000M-0.73Dịch vụ Khách hàng
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.992.58%0.05Bán2.700K970.000M-0.73Dịch vụ Khách hàng
IMH INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL
3.222.55%0.08Bán667.700K675.100MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
IMH.R INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL NON-VOTING
3.222.55%0.08Bán667.700KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.152.52%0.20Mua754.800K5.406B40.310.20Dịch vụ Thương mại
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.152.52%0.20Mua754.800K5.406B40.310.20Dịch vụ Thương mại
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
12.702.42%0.30Bán742.000K3.720B30.210.41Dịch vụ Khách hàng
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.702.42%0.30Bán742.000K3.720B30.210.41Dịch vụ Khách hàng
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.242.42%0.10Mua2.594M1.697BCông nghiệp Chế biến
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
4.242.42%0.10Mua2.594M1.697BCông nghiệp Chế biến
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.712.40%0.04Mua319.900K990.521M4.000.42Sản xuất Chế tạo
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.712.40%0.04Mua319.900K990.521M4.000.42Sản xuất Chế tạo
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.422.31%0.10Sức mua mạnh16.984M8.640BHàng tiêu dùng không lâu bền
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.422.31%0.10Sức mua mạnh16.984M8.640BHàng tiêu dùng không lâu bền
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
6.652.31%0.15Theo dõi12.000K2.014B-0.15Dịch vụ Công nghiệp
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.652.31%0.15Theo dõi12.000K2.014B-0.22Dịch vụ Công nghiệp
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.702.27%0.06Sức mua mạnh91.196M29.040B42.510.06Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.702.27%0.06Sức mua mạnh91.196M29.040B51.460.05Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.432.14%0.03Bán1.151M933.800MBán Lẻ
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.432.14%0.03Bán1.151M933.800MBán Lẻ
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.932.12%0.04Bán9.652M9.166B-0.14Vận chuyển
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.932.12%0.04Bán9.652M9.166B-0.14Vận chuyển
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.302.10%0.15Mua4.926M22.493B7.161.00Tài chính
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.302.10%0.15Mua4.926M22.493B7.161.00Tài chính
UOBKH UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND)
2.962.07%0.06Bán2001.457B58.590.05Tài chính
UOBKH.R UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
2.962.07%0.06Bán2001.457B58.700.05Tài chính
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.962.06%0.08Bán100.821M129.469B53.370.07Truyền thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.962.06%0.08Bán100.821M129.469B53.370.07Truyền thông
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.101.99%0.08Bán20.400K1.676B-0.34Công nghiệp Chế biến
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.101.99%0.08Bán20.400K1.676B-0.34Công nghiệp Chế biến
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.301.98%0.20Mua100610.548M10.700.94Dịch vụ Thương mại
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.301.98%0.20Mua100610.548M10.700.94Dịch vụ Thương mại
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.751.97%0.15Mua1.632M3.116B35.300.22Công nghệ Sức khỏe
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
7.751.97%0.15Mua1.632M3.116B35.300.22Công nghệ Sức khỏe
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất