Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Thái Lan bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
24CSTWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY
3.52THB0.57%0.02THB
Bán
3.185M11.212M1.505BTHB53Dịch vụ Phân phối
2S2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.10THB−0.64%−0.02THB
Bán Mạnh
67.29K208.599K1.716BTHB7.960.39THBKhoáng sản phi năng lượng
3K-BATTHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY
62.75THB0.80%0.50THB
Bán
52532.944K4.88BTHB21.722.87THBKhách hàng Lâu năm
7UPSEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.66THB−1.49%−0.01THB
Bán
2.081M1.374M3.446BTHB101.520.01THBBán Lẻ
AAREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00THB0.81%0.04THB
Mua
4.8K24K4.861BTHB−0.10THBTài chính
A5ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.06THB8.56%0.32THB
Sức mua mạnh
23.669M96.097M4.523BTHB47.100.08THBTài chính
AAIASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
7.50THB−1.96%−0.15THB
Bán Mạnh
30.322M227.416MHàng tiêu dùng không lâu bền
AAVASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.12THB1.30%0.04THB
Mua
33.176M103.511M35.706BTHB−1.10THBVận chuyển
ABICOABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65THB−4.24%−0.25THB
Bán Mạnh
254.879K1.44M1.442BTHB38.760.15THBHàng tiêu dùng không lâu bền
ABMASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.99THB0.00%0.00THB
Bán
467.353K930.032K796MTHB22.690.09THBCông nghiệp Chế biến
ABPIFAMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
0.54THB1.89%0.01THB
Bán
5.142M2.777M318MTHB−1.16THBHỗn hợp
ACAPASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.55THB−1.79%−0.01THB
Bán Mạnh
523.6K287.98K177.19MTHB−1.36THBTài chính
ACCADVANCED CONNECTION CORPORATION
1.23THB−3.15%−0.04THB
Bán
3.696M4.547M1.706BTHB10.660.12THBCông ty dịch vụ công cộng
ACEABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
2.70THB0.75%0.02THB
Mua
14.337M38.711M27.272BTHB18.740.14THBCông ty dịch vụ công cộng
ACGAUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.54THB−1.28%−0.02THB
Bán
69.031K106.308K936MTHB41.160.04THBDịch vụ Phân phối
ADBAPPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
1.27THB0.79%0.01THB
Bán
68.156K86.558K914.76MTHB109.570.01THBCông nghiệp Chế biến
ADDADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED
12.3THB−4.65%−0.6THB
Bán Mạnh
882.851K10.859M2.064BTHB30.070.43THBDịch vụ Công nghệ
ADVANCADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
188.5THB−0.79%−1.5THB
Bán
3.419M644.536M564.904BTHB22.158.58THBTruyền thông
AEONTSAEON THANA SINSAP (THAILAND)
166.0THB−0.60%−1.0THB
Mua
269.641K44.76M41.75BTHB11.1514.98THBTài chính
AFAIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.94THB−1.05%−0.01THB
Bán
174.7K164.218K1.52BTHB29.320.03THBBán Lẻ
AFCASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
9.70THB−1.52%−0.15THB
Bán
55.301K536.42K448.907MTHB21.880.45THBCông nghiệp Chế biến
AGEASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.28THB0.00%0.00THB
Mua
5.345M22.877M4.656BTHB3.601.19THBDịch vụ Phân phối
AHAAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
33.25THB−5.00%−1.75THB
Mua
3.546M117.906M12.419BTHB8.064.34THBKhách hàng Lâu năm
AHCAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
17.7THB−0.56%−0.1THB
Mua
10.9K192.93K2.668BTHB8.951.99THBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AIASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.00THB−0.83%−0.05THB
Bán Mạnh
92.086K552.516K4.235BTHB10.590.57THBCông nghiệp Chế biến
AIEAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.72THB−0.73%−0.02THB
Bán
355.934K968.14K3.606BTHB23.010.14THBCông nghiệp Chế biến
AIRAAIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.02THB2.02%0.04THB
Mua
408.86K825.897K12.503BTHB163.640.01THBTài chính
AITADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
6.45THB−1.53%−0.10THB
Bán
4.108M26.495M8.719BTHB19.060.45THB591Dịch vụ Công nghệ
AJA.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
12.5THB0.00%0.0THB
Bán
19.6K245K5.5BTHB13.080.96THBCông nghiệp Chế biến
AJAAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.22THB0.00%0.00THB
Bán
10.333M2.273M1.138BTHB−0.03THBBán Lẻ
AKPAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.87THB−1.06%−0.02THB
Mua
3.588M6.71M763.56MTHB21.530.09THBDịch vụ Công nghiệp
AKREKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.89THB0.00%0.00THB
Bán
361.339K321.592K1.31BTHB10.680.08THB654Sản xuất Chế tạo
ALLALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.37THB−2.63%−0.01THB
Bán
26.988M9.985M594.993MTHB−0.44THBTài chính
ALLAALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.41THB0.71%0.01THB
Mua
522.8K737.148K840MTHB15.570.09THBSản xuất Chế tạo
ALPHAXALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.36THB−0.73%−0.01THB
Bán
4.135M5.624M2.622BTHB258.490.01THB49Sản xuất Chế tạo
ALTALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.38THB0.00%0.00THB
Bán Mạnh
338.7K806.106K2.695BTHB−0.04THBDịch vụ Công nghiệp
ALUCONALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
184.0THB0.55%1.0THB
Theo dõi
800147.2K7.906BTHB11.6615.69THBCông nghiệp Chế biến
AMAAMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.70THB0.00%0.00THB
Mua
146.1K832.77K2.952BTHB9.620.59THBVận chuyển
AMANAHAMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.92THB2.08%0.08THB
Mua
5.236M20.526M3.979BTHB13.550.28THBTài chính
AMARCASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABORATORY
2.90THB−0.68%−0.02THB
Bán
3.813M11.056M1.226BTHB221Dịch vụ Thương mại
AMARINAMARIN PRINTING AND PUBLISHING
6.65THB0.76%0.05THB
Sức mua mạnh
115.552K768.421K6.589BTHB13.820.48THBDịch vụ Khách hàng
AMATAAMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
20.2THB1.51%0.3THB
Sức mua mạnh
12.972M262.026M22.885BTHB9.962.00THBTài chính
AMATAVAMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.15THB−0.69%−0.05THB
Bán Mạnh
15.639K111.819K6.732BTHB4.051.78THBTài chính
AMCASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.88THB0.00%0.00THB
Bán
93.11K268.157K1.383BTHB13.190.22THB353Khoáng sản phi năng lượng
AMRAMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.12THB−0.48%−0.02THB
Theo dõi
543.83K2.241M2.484BTHB26.740.15THBDịch vụ Công nghệ
ANANANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.35THB−0.74%−0.01THB
Bán
8.395M11.333M5.666BTHB−0.25THBTài chính
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
73.75THB−0.34%−0.25THB
Theo dõi
18.451M1.361B1.057TTHB−0.78THBVận chuyển
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10.4THB1.96%0.2THB
Sức mua mạnh
21.041M218.828M32.088BTHB5.611.82THBKhách hàng Lâu năm
APCOASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
4.70THB0.00%0.00THB
Bán
108.19K508.493K2.82BTHB37.450.13THBHàng tiêu dùng không lâu bền
APCSASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.78THB−0.83%−0.04THB
Bán Mạnh
1.7K8.126K3.181BTHB−0.05THBDịch vụ Công nghiệp
APPAPPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
3.22THB0.00%0.00THB
Bán
82.906K266.957K901.6MTHB19.430.17THBDịch vụ Phân phối
APUREAGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.05THB0.00%0.00THB
Bán
273.1K1.379M4.695BTHB17.500.29THBHàng tiêu dùng không lâu bền
AQAQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.02THB0.00%0.00THB
Bán
19.271M385.429K1.874BTHB0.00THBTài chính
AQUAAQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.65THB3.17%0.02THB
Mua
82.551M53.658M3.725BTHB4.790.13THBDịch vụ Thương mại
ARINARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60THB−0.88%−0.05THB
Theo dõi
875.801K4.904M3.39BTHB−0.09THBTài chính
ARIPARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.99THB1.02%0.01THB
Mua
1.324M1.311M456.68MTHB27.450.04THBDịch vụ Thương mại
ARROWARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.20THB0.00%0.00THB
Bán
9.535K68.652K1.85BTHB29.280.25THBKhoáng sản phi năng lượng
ASASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
16.3THB−0.61%−0.1THB
Theo dõi
567.665K9.253M7.702BTHB19.480.88THBDịch vụ Công nghệ
ASAPSYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
3.22THB0.00%0.00THB
Theo dõi
152.8K492.016K2.338BTHB−0.01THBTài chính
ASEFAASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.66THB0.55%0.02THB
Bán
107.404K393.099K1.986BTHB18.890.19THBSản xuất Chế tạo
ASIAASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.40THB−1.33%−0.10THB
Bán
3.7K27.38K2.4BTHB−0.58THB298Tài chính
ASIANASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
14.9THB0.68%0.1THB
Bán
3.611M53.809M12.049BTHB11.801.25THBDịch vụ Phân phối
ASIMARASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
1.89THB0.53%0.01THB
Bán
8.9K16.821K485.587MTHB48.080.04THBSản xuất Chế tạo
ASKASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
36.75THB0.00%0.00THB
Mua
1.758M64.613M19.398BTHB13.432.74THBTài chính
ASNASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.28THB4.46%0.14THB
Bán
7.9K25.912K587.808MTHB61.810.05THBTài chính
ASPASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.00THB0.00%0.00THB
Theo dõi
1.006M3.018M6.317BTHB12.910.23THBTài chính
ASWASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.55THB0.67%0.05THB
Bán
1.374M10.371M6.421BTHB7.091.06THBTài chính
ATP30ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.35THB0.00%0.00THB
Bán
369.2K498.42K921.119MTHB23.440.06THBVận chuyển
AUAFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
11.2THB3.70%0.4THB
Mua
13.159M147.383M8.809BTHB92.070.12THBDịch vụ Khách hàng
AUCTUNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
10.2THB−0.97%−0.1THB
Mua
2.05M20.91M5.665BTHB23.780.43THBBán Lẻ
AURAAURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
14.9THB2.05%0.3THB75.196M1.12B19.476BTHBKhách hàng Lâu năm
AWCASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.20THB−0.80%−0.05THB
Mua
25.151M155.935M200.005BTHB58.580.11THBTài chính
AYUDALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
41.25THB0.00%0.00THB
Bán
6.302K259.958K15.88BTHB17.112.41THBTài chính
BBEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40THB0.00%0.00THB
Bán
3.796M1.518M1.384BTHB15.330.03THBVận chuyển
B52B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.32THB0.87%0.02THB
Mua
364.821K846.385K1.646BTHB−0.21THBBán Lẻ
BABANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
13.4THB−0.74%−0.1THB
Mua
1.367M18.32M27.81BTHB−1.15THBVận chuyển
BAFSBANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
30.00THB−1.64%−0.50THB
Bán
681.747K20.452M19.444BTHB−0.72THBVận chuyển
BAMBANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
15.5THB0.00%0.0THB
Theo dõi
23.913M370.655M50.097BTHB17.610.88THBTài chính
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
13.3THB0.76%0.1THB
Sức mua mạnh
53.06M705.693M89.313BTHB2.506.54THBNăng lượng Mỏ
BAYBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
31.00THB0.81%0.25THB
Bán
261.103K8.094M226.19BTHB7.614.04THBTài chính
BBGIBBGI PUBLIC COMPANY LIMITED
6.50THB0.78%0.05THB
Mua
384.124K2.497M9.327BTHB44.300.15THBCông nghiệp Chế biến
BBIKBLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
120.0THB−0.83%−1.0THB
Mua
1.168M140.151M12.1BTHB102.881.18THBDịch vụ Thương mại
BBLBANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
143.5THB−1.03%−1.5THB
Theo dõi
4.928M707.133M276.782BTHB9.8714.70THBTài chính
BCBOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.44THB0.70%0.01THB
Bán
55.3K79.632K813.846MTHB−0.25THBDịch vụ Khách hàng
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
20.3THB1.00%0.2THB
Mua
9.656M196.009M50.124BTHB9.552.10THBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BCPBANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
32.25THB0.00%0.00THB
Mua
3.526M113.718M43.173BTHB3.289.84THBNăng lượng Mỏ
BCPGBCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
10.2THB−0.97%−0.1THB
Mua
4.838M49.348M29.809BTHB11.720.89THBCông ty dịch vụ công cộng
BCTBIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
60.50THB0.41%0.25THB
Sức mua mạnh
8.3K502.15K18.075BTHB3.2618.50THBCông nghiệp Chế biến
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
29.00THB−0.85%−0.25THB
Bán
51.557M1.495B464.841BTHB38.330.76THB36.344KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BE8BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED
57.50THB1.32%0.75THB
Mua
2.471M142.063M11.35BTHB103.180.55THBDịch vụ Công nghệ
BEAUTYBEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.27THB0.79%0.01THB
Bán
1.98M2.515M3.757BTHB−0.02THBBán Lẻ
BECBEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
10.6THB1.92%0.2THB
Mua
4.927M52.225M20.8BTHB27.610.38THBDịch vụ Khách hàng
BEMBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
9.20THB−0.54%−0.05THB
Bán
14.722M135.442M141.386BTHB63.440.15THBVận chuyển
BEYONDBOUND AND BEYOND PUBLIC COMPANY LIMITED
11.5THB−0.86%−0.1THB
Bán Mạnh
51.601K593.412K3.351BTHB24.270.48THBDịch vụ Khách hàng
BGCBG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.90THB−0.50%−0.05THB
Bán
819.741K8.115M6.91BTHB13.590.73THBCông nghiệp Chế biến
BGRIMB.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
37.75THB0.67%0.25THB
Sức mua mạnh
5.214M196.843M97.759BTHB−0.35THBCông ty dịch vụ công cộng
BGTBGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.15THB0.00%0.00THB
Bán
784.323K901.971K418.048MTHB−0.03THB357Bán Lẻ
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
218THB−0.46%−1THB
Bán
3.572M778.707M174.045BTHB47.445.04THB3.455KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BIGBIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.73THB0.00%0.00THB
Mua
496.6K362.518K2.576BTHB43.980.02THBKhách hàng Lâu năm
BIOTECBIO GREEN ENERGY TECH PUBLIC COMPANY
0.71THB−1.39%−0.01THB
Bán
5.039M3.578M1.602BTHB3.470.22THBVận chuyển