Các công ty Thái Lan có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty Thái Lan sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PTTPTT PUBLIC COMPANY
112.024 B THB33.75 THB−0.74%10.668 M0.35964.001 B THB8.523.96 THB+20.73%5.93%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
PTTEPPTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC
74.981 B THB155.0 THB−0.32%5.137 M0.57615.348 B THB8.2718.74 THB−7.08%6.13%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SCBSCB X PCL
43.521 B THB106.5 THB+0.47%7.191 M0.90358.597 B THB8.1913.01 THB9.71%Tài chính
Mua
KBANKKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
42.405 B THB134.0 THB+0.37%8.412 M0.93317.49 B THB7.0319.06 THB4.85%Tài chính
Mua
BBLBANGKOK BANK PUBLIC CO
41.636 B THB139.0 THB0.00%4.533 M0.62265.329 B THB6.3122.02 THB5.04%Tài chính
Mua
KTBKRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD
36.616 B THB17.0 THB0.00%20.612 M0.74238.179 B THB6.322.69 THB5.11%Tài chính
Mua
BAYBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
32.93 B THB26.00 THB0.00%138.882 K0.53191.25 B THB6.014.32 THB3.27%Tài chính
Mua
ADVANCADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO
29.086 B THB208 THB+0.48%2.361 M0.36618.636 B THB20.1010.35 THB+16.34%4.14%Truyền thông
Sức mua mạnh
SCCSIAM CEMENT CO
25.915 B THB251 THB+0.80%1.43 M0.93301.2 B THB25.499.85 THB−59.35%2.39%Công nghiệp Chế biến
Mua
JASJASMINE INTERNATIONAL
19.837 B THB3.34 THB+2.45%73.269 M0.9328.7 B THB21.470.16 THB17.96%Truyền thông
Bán Mạnh
TOPTHAI OIL PUBLIC CO LIMITED
19.443 B THB52.25 THB+1.46%15.877 M1.23106.591 B THB5.629.29 THB−36.04%6.51%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
TTBTMBTHANACHART BANK PCL
18.462 B THB1.75 THB−0.57%92.547 M0.40170.269 B THB8.740.20 THB6.00%Tài chính
Mua
DELTADELTA ELECTRONICS
18.423 B THB76.75 THB+2.33%16.544 M1.37957.365 B THB50.081.53 THB+18.15%0.59%Công nghệ Điện tử
Bán
CPALLCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
18.022 B THB59.00 THB−0.42%31.669 M0.96530.003 B THB26.222.25 THB+52.16%1.27%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CPNCENTRAL PATTANA PUBLIC CO
15.062 B THB62.75 THB−0.40%6.852 M0.83280.546 B THB17.613.56 THB+36.46%2.87%Tài chính
Sức mua mạnh
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT LTD
14.858 B THB42.00 THB−0.59%5.994 M0.69492.792 B THB33.971.24 THB+22.19%2.10%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
14.375 B THB29.25 THB+0.86%12.429 M0.35464.841 B THB31.030.94 THB+18.55%2.39%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
INTUCHINTOUCH HOLDINGS PCL
13.139 B THB68.75 THB0.00%1.481 M0.49220.46 B THB16.084.28 THB+28.85%4.61%Công nghệ Điện tử
Mua
BCPBANGCHAK CORPORATION PCL
12.733 B THB40.25 THB+0.63%6.317 M0.8953.882 B THB4.469.03 THB+17.38%4.97%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
DIFDIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFST FD
11.85 B THB7.80 THB0.00%5.118 M0.4382.927 B THB7.281.07 THB+52.64%11.98%Hỗn hợp
Mua
ORPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL
11.094 B THB18.1 THB0.00%4.994 M0.32217.2 B THB18.340.99 THB+24.66%2.87%Dịch vụ Phân phối
Mua
TTLITHAI LIFE INSURANCE PCL
9.707 B THB9.00 THB+0.56%15.274 M0.48103.05 B THB10.610.85 THB+10.81%3.33%Tài chính
Sức mua mạnh
TTFFIFTHAILAND FUTURE FUND
9.459 B THB6.40 THB0.00%2.847 M0.9529.248 B THB3.082.08 THB+375.53%6.46%Hỗn hợp
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO
8.791 B THB67.00 THB+1.52%14.919 M0.83957.142 B THB56.521.19 THB0.54%Vận chuyển
Mua
CPAXTCP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.64 B THB30.50 THB−0.81%8.659 M1.49322.7 B THB36.030.85 THB+14.64%1.87%Bán Lẻ
Mua
CRCCENTRAL RETAIL COR
8.016 B THB32.50 THB+1.56%7.837 M0.37196.008 B THB24.441.33 THB−1.48%1.48%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
EAENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO LTD
7.606 B THB26.50 THB−1.85%13.45 M0.5298.845 B THB16.001.66 THB−27.80%1.13%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
LHLAND & HOUSES
7.482 B THB6.80 THB−0.73%122.214 M1.3281.258 B THB11.040.62 THB−4.87%8.09%Tài chính
Mua
TISCOTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD
7.301 B THB98.25 THB−0.25%2.231 M0.7878.664 B THB10.869.04 THB7.89%Tài chính
Theo dõi
KTCKRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED
7.295 B THB43.50 THB−0.57%20.026 M2.41112.158 B THB15.522.80 THB+0.32%2.92%Tài chính
Theo dõi
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL CO
7.006 B THB250 THB−1.19%2.701 M1.07198.674 B THB29.278.54 THB+27.80%1.80%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
TCAPTHANACHART CAPITAL PCL
6.603 B THB49.25 THB−0.51%824.386 K0.9445.913 B THB7.616.47 THB6.50%Tài chính
Mua
HMPROHOME PRODUCT CENTER PLC
6.442 B THB10.2 THB0.00%35.122 M0.98134.142 B THB20.500.50 THB+3.56%3.92%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD
6.054 B THB9.25 THB−1.07%25.812 M0.8929.1 B THB5.211.78 THB−0.74%7.03%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SPALISUPALAI PUBLIC CO
5.989 B THB19.2 THB−0.52%8.718 M1.3933.756 B THB6.792.83 THB−31.67%7.55%Tài chính
Mua
SIRISANSIRI CO
5.733 B THB1.67 THB0.00%60.452 M1.1328.748 B THB5.120.33 THB−4.71%11.98%Tài chính
Sức mua mạnh
KKPKIATNAKIN PHATRA BANK PCL
5.443 B THB52.75 THB0.00%1.085 M0.7644.666 B THB9.185.75 THB5.69%Tài chính
Theo dõi
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
5.434 B THB5.35 THB0.00%24.19 M0.4845.23 B THB24.000.22 THB−94.58%8.41%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
BPPBANPU POWER PUBLIC CO LTD
5.319 B THB13.7 THB0.00%286.233 K0.3341.754 B THB10.761.27 THB−21.33%5.84%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SCGPSCG PACKAGING PCL
5.248 B THB33.50 THB+7.20%22.831 M3.38143.813 B THB25.001.34 THB+7.25%1.64%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RATCHRATCH GROUP PCL
5.167 B THB28.75 THB−0.86%1.113 M0.5462.531 B THB11.902.42 THB−6.97%5.57%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AWCASSET WORLD CORP PCL
5.038 B THB4.06 THB−1.46%78.963 M1.81129.94 B THB24.890.16 THB+12.72%0.79%Tài chính
Mua
SAWADSRISAWAD CORPORATION PCL
5.001 B THB41.50 THB+2.47%7.983 M1.1362.684 B THB12.383.35 THB+9.07%3.94%Tài chính
Mua
MTCMUANGTHAI CAPITAL PCL
4.906 B THB46.50 THB+0.54%7.304 M0.8198.58 B THB18.862.47 THB+9.15%0.45%Tài chính
Mua
BJCBERLI JUCKER PCL
4.795 B THB23.0 THB0.00%27.732 M2.6292.158 B THB23.230.99 THB−20.92%3.48%Công nghiệp Chế biến
Mua
WHAWHA CORPORATION PUBLIC CO LTD
4.426 B THB5.40 THB−0.92%58.18 M0.8980.713 B THB15.320.35 THB+34.61%3.10%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BCTBIRLA CARBON (THAILAND) PCL
4.049 B THB66.50 THB+2.31%3000.1719.95 B THB5.3012.55 THB−10.44%2.11%Công nghiệp Chế biến
TIDLORNGERN TID LOR PCL
3.79 B THB20.9 THB+0.48%9.542 M0.7660.894 B THB15.291.37 THB+6.33%1.24%Tài chính
Sức mua mạnh
TFMAMATHAI PRESIDENT FOODS PCL
3.778 B THB204 THB0.00%6.406 K0.8467.26 B THB16.3312.49 THB+38.16%2.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GPSCGLOBAL POWER SYNERGY PCL
3.694 B THB50.25 THB−0.99%5.222 M1.43141.691 B THB41.181.22 THB+102.89%1.47%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TPIPPTPI POLENE POWER PCL
3.653 B THB3.28 THB0.00%1.018 M0.5027.552 B THB8.330.39 THB+10.04%7.32%Công ty dịch vụ công cộng
MINTMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
3.582 B THB33.00 THB0.00%17.27 M1.21173.495 B THB32.001.03 THB−1.22%1.52%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CCREDITTHAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIM
3.557 B THB25.50 THB−0.97%62.014 K0.6431.372 B THB0.00%Tài chính
BEMBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
3.479 B THB8.00 THB0.00%31.22 M0.99122.28 B THB34.190.23 THB+25.54%1.75%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BTSGIFBTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH IF
3.29 B THB3.58 THB0.00%1.087 M0.4020.721 B THB8.250.43 THB21.42%Tài chính
Mua
AEONTSAEON THANA SINSA(THAILAND)
3.259 B THB161.5 THB+2.22%406.44 K1.6940.375 B THB12.3913.04 THB−14.58%3.41%Tài chính
Mua
TPIPLT.P.I.POLENE
3.218 B THB1.35 THB0.00%3.531 M1.4725.821 B THB7.710.18 THB−43.38%7.41%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BABANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
3.11 B THB18.7 THB+0.54%3.397 M0.7138.522 B THB9.561.96 THB5.35%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SPISAHA PATHANA INTER-HLDG CO
3.095 B THB69.25 THB0.00%25.3 K1.3139.603 B THB15.164.57 THB−35.73%1.16%Tài chính
BKIBANGKOK INSURANCE PUBLIC CO
3.044 B THB287 THB+0.70%25.093 K0.4630.557 B THB10.7226.77 THB−25.52%5.84%Tài chính
TTWTTW PUBLIC COMPANY LIMITED
2.932 B THB8.90 THB0.00%1.502 M1.1635.511 B THB12.500.71 THB−3.65%6.74%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
COM7COM7 PUBLIC CO LTD
2.857 B THB19.0 THB0.00%9.577 M0.6945.6 B THB16.211.17 THB−10.49%3.68%Bán Lẻ
Mua
ORIORIGIN PROPERTY
2.718 B THB6.10 THB0.00%4.323 M0.6714.97 B THB6.280.97 THB−37.81%11.97%Khách hàng Lâu năm
Mua
SCCCSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY
2.682 B THB138.5 THB−0.72%113.758 K1.5241.273 B THB13.3810.35 THB+70.19%5.05%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GLOBALSIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT
2.671 B THB16.8 THB+0.60%5.072 M0.7787.391 B THB34.360.49 THB−20.84%0.96%Bán Lẻ
Theo dõi
TOATOA PAINT THAILAND PCL-FOR
2.569 B THB23.7 THB−4.05%8.47 M2.3248.087 B THB17.541.35 THB+67.09%2.45%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BLABANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO LT
2.548 B THB20.8 THB+0.48%2.944 M0.4635.517 B THB11.711.78 THB−4.22%2.69%Tài chính
Mua
QHQUALITY HOUSES CO
2.503 B THB2.06 THB0.00%20.082 M0.6222.072 B THB9.200.22 THB−0.13%7.28%Tài chính
Theo dõi
SCSC ASSET CORPORATION
2.482 B THB3.22 THB−0.62%5.028 M0.6113.773 B THB6.470.50 THB−22.05%7.76%Tài chính
Sức mua mạnh
OSPOSOTSPA PCL
2.402 B THB21.5 THB−0.46%9.593 M0.6264.581 B THB26.330.82 THB+25.00%7.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TASCOTIPCO ASPHALT
2.306 B THB16.3 THB+0.62%4.518 M1.1225.727 B THB21.710.75 THB−63.85%7.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
IITCI-TAIL CORPORATION PCL
2.281 B THB21.2 THB−0.47%3.351 M0.3763.6 B THB23.760.89 THB−32.59%2.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SPCSAHA PATHANAPIBUL
2.235 B THB62.75 THB0.00%4.402 K1.4420.487 B THB9.036.95 THB+27.43%2.55%Dịch vụ Phân phối
LPFLOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHOLD AND
2.23 B THB12.9 THB−0.77%994.355 K1.2730.151 B THB13.520.95 THB+215.44%6.78%Tài chính
Theo dõi
PSHPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD
2.205 B THB10.2 THB0.00%341.982 K0.2522.323 B THB13.800.74 THB−43.68%9.41%Tài chính
Bán Mạnh
BSRCBANGCHAK SRIRACHA PCL
2.142 B THB8.30 THB−2.35%5.51 M1.3528.725 B THB13.220.63 THB−51.00%3.01%Năng lượng Mỏ
Mua
PRMPRIMA MARINE PCL
2.125 B THB7.35 THB−0.68%4.674 M0.6018.375 B THB8.670.85 THB−15.85%4.76%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LHFGLH FINANCIAL GROUP PCL
2.096 B THB0.97 THB+1.04%7.905 M2.2920.548 B THB11.250.09 THB3.09%Tài chính
LANNALANNA RESOURCES
2.088 B THB15.0 THB+2.74%2.247 M4.127.875 B THB4.163.60 THB−39.50%15.33%Năng lượng Mỏ
JMTJMT NETWORK SERVICES PUBLIC CO LTD
2.011 B THB17.7 THB+1.14%27.147 M0.6325.825 B THB13.081.35 THB+8.05%4.69%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
MEGAMEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD
1.993 B THB40.25 THB0.00%1.313 M0.9935.093 B THB17.402.31 THB−3.04%3.98%Công nghệ Sức khỏe
Mua
KTISKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP
1.939 B THB3.28 THB+1.86%11.724 K0.4812.661 B THB30.230.11 THB3.05%Công nghiệp Chế biến
CBGCARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LTD
1.924 B THB69.00 THB−1.43%4.446 M0.7869 B THB30.152.29 THB+21.11%1.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AMATAAMATA CORP
1.885 B THB23.1 THB+0.87%4.178 M0.6026.565 B THB14.311.61 THB−18.58%2.81%Tài chính
Sức mua mạnh
FPTFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL
1.852 B THB14.8 THB−1.99%6.4 K0.2534.325 B THB20.250.73 THB−16.66%2.70%Tài chính
Theo dõi
SPCGSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
1.838 B THB11.0 THB−0.90%447.502 K0.9511.614 B THB7.391.49 THB−31.84%8.64%Công ty dịch vụ công cộng
BTSBTS GROUP HOLDINGS PCL
1.836 B THB6.10 THB0.00%49.191 M1.1880.322 B THB−0.42 THB−291.56%5.08%Vận chuyển
Mua
HANAHANA MICROELECTRONICS CO
1.761 B THB41.25 THB+2.48%23.941 M2.4233.201 B THB18.792.20 THB−11.79%2.42%Công nghệ Điện tử
Mua
TIPHDHIPAYA GROUP HOLDINGS PCL
1.759 B THB29.75 THB0.00%164.639 K0.5517.68 B THB10.432.85 THB+44.43%4.20%Tài chính
Sức mua mạnh
SSTANLYTHAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC CO
1.746 B THB214 THB0.00%53.248 K0.9916.398 B THB9.0223.74 THB+9.98%4.67%Sản xuất Chế tạo
Mua
KCEKCE ELECTRONICS
1.72 B THB41.25 THB0.00%8.168 M0.7448.748 B THB25.801.60 THB−8.84%3.15%Công nghệ Điện tử
Mua
PBPRESIDENT BAKERY PUBLIC CO
1.708 B THB66.00 THB0.00%9.007 K0.5629.7 B THB17.113.86 THB+1.09%3.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMK RESTAURANT GROUP PUBLIC CO LTD
1.682 B THB33.25 THB−2.21%1.434 M3.0530.619 B THB17.981.85 THB+14.05%4.51%Dịch vụ Khách hàng
Mua
WHAUPWHA UTILITY & POWER PCL
1.631 B THB4.02 THB−0.50%1.742 M0.8515.376 B THB8.340.48 THB+191.18%6.28%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
AHAAPICO HITECH PUBLIC CO LTD
1.61 B THB21.3 THB+4.93%3.768 M2.697.558 B THB5.523.86 THB−31.01%7.75%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CIMBTCIMB THAI BANK PUBLIC CO LTD
1.605 B THB0.55 THB0.00%268.762 K0.3919.152 B THB13.680.04 THB2.09%Tài chính
MBKMBK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.567 B THB17.6 THB0.00%1.807 M0.4625.879 B THB13.171.34 THB+353.46%4.55%Tài chính
RAMRAMKAMHAENG HOSPITAL CO
1.551 B THB30.50 THB+0.83%32.598 K0.3436.6 B THB22.491.36 THB−1.31%2.95%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
NERNORTH EAST RUBBERS PCL
1.546 B THB5.60 THB+1.82%6.854 M1.4210.348 B THB6.140.91 THB+5.57%6.07%Sản xuất Chế tạo
Mua
BAMBANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
1.534 B THB8.95 THB0.00%7.801 M0.6128.927 B THB17.100.52 THB−36.88%4.25%Tài chính
Theo dõi