Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.59-3.28%-0.02Bán268.914M16.683B14.020.04211.00Công ty dịch vụ công cộng
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.59-3.28%-0.02Bán268.914M16.683B14.020.04211.00Công ty dịch vụ công cộng
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.6112.96%0.07Mua242.182M4.126B-0.06137.00Tài chính
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.6112.96%0.07Mua242.182M4.126B-0.06137.00Tài chính
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.79-13.11%-0.27Sức bán mạnh112.818M3.172B4.860.42545.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.79-13.11%-0.27Sức bán mạnh112.818M3.172B4.860.42545.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06-3.74%-0.08Bán83.627M23.540B36.330.063442.00Chăm sóc sức khỏe
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.06-3.74%-0.08Bán83.627M23.540B36.330.063442.00Chăm sóc sức khỏe
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.75-0.86%-0.05Bán58.893M118.381B8.380.696167.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.75-0.86%-0.05Bán58.893M118.381B8.380.696167.00Năng lượng
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.850.86%0.05Sức bán mạnh49.072M193.536B12.570.462452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.850.86%0.05Sức bán mạnh49.072M193.536B12.570.462452.00Dịch vụ Viễn thông
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.958.59%0.55Bán48.238M15.674B5.161.25706.00Tài chính
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.958.59%0.55Bán48.238M15.674B5.161.25706.00Tài chính
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.320.87%0.02Mua41.798M100.859B8.300.288980.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.320.87%0.02Mua41.798M100.859B8.300.288980.00Tài chính
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.18-29.76%-0.50Bán40.773M992.120M-0.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.18-29.76%-0.50Bán40.773M992.120M-0.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.750.00%0.00Sức bán mạnh36.194M1392.446B10.364.7129364.00Năng lượng
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
48.750.00%0.00Sức bán mạnh36.194M1392.446B10.364.7129364.00Năng lượng
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.6410.81%0.16Mua34.219M1.771B20.540.07400.00Công nghiệp
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.6410.81%0.16Mua34.219M1.771B20.540.07400.00Công nghiệp
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.100.49%0.02Bán32.682M58.484B18.630.2294.00Tài chính
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.100.49%0.02Bán32.682M58.484B18.630.2294.00Tài chính
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.234.24%0.05Sức mua mạnh32.380M2.241B-0.27123.00Vật liệu cơ bản
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.234.24%0.05Sức mua mạnh32.380M2.241B-0.27123.00Vật liệu cơ bản
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
10.000.00%0.00Bán31.272M30.062B23.530.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.000.00%0.00Bán31.272M30.062B23.530.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.35-0.74%-0.01Bán30.678M20.213B11.240.121555.00Tài chính
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.35-0.74%-0.01Bán30.678M20.213B11.240.121555.00Tài chính
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán30.485M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Bán30.485M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.000.67%0.02Bán28.374M31.929B8.140.371408.00Tài chính
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.000.67%0.02Bán28.374M31.929B8.140.371408.00Tài chính
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
18.403.37%0.60Sức mua mạnh24.816M84.938B20.600.861458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.403.37%0.60Sức mua mạnh24.816M84.938B20.600.861458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
16.201.89%0.30Bán24.654M24.422B10.151.577239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.201.89%0.30Bán24.654M24.422B10.151.577239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
19.80-1.00%-0.20Bán23.102M279.521B10.281.9522560.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.80-1.00%-0.20Bán23.102M279.521B10.281.9522560.00Tài chính
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.753.33%0.25Bán21.145M12.525B18.230.419948.00Năng lượng
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.753.33%0.25Bán21.145M12.525B18.230.419948.00Năng lượng
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.202.00%0.20Sức bán mạnh20.687M119.497B11.760.85809.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.202.00%0.20Sức bán mạnh20.687M119.497B11.760.85809.00Tài chính
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.303.45%0.01Mua20.476M2.446B-0.06295.00Công nghiệp
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.303.45%0.01Mua20.476M2.446B-0.06295.00Công nghiệp
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
2.80-6.04%-0.18Sức bán mạnh20.097M4.768B5.510.54914.00Công nghiệp
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.80-6.04%-0.18Sức bán mạnh20.097M4.768B5.510.54914.00Công nghiệp
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.90-5.48%-0.40Sức bán mạnh19.223M22.965B5.381.361634.00Tài chính
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.90-5.48%-0.40Sức bán mạnh19.223M22.965B5.381.361634.00Tài chính
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
69.500.36%0.25Mua18.961M622.073B29.762.3339660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.500.36%0.25Mua18.961M622.073B29.762.3339660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.820.55%0.01Mua17.429M36.142B-0.029637.00Vật liệu cơ bản
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.820.55%0.01Mua17.429M36.142B-0.029637.00Vật liệu cơ bản
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
12.20-3.17%-0.40Sức bán mạnh17.172M54.632B6.272.01455.00Năng lượng
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.20-3.17%-0.40Sức bán mạnh17.172M54.632B6.272.01455.00Năng lượng
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.101.51%0.15Bán17.154M6.910B11.240.89Vật liệu cơ bản
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.101.51%0.15Bán17.154M6.910B11.240.89Vật liệu cơ bản
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.84-3.03%-0.12Bán16.454M13.199B5.820.68Tài chính
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.84-3.03%-0.12Bán16.454M13.199B5.820.68Tài chính
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
65.251.16%0.75Mua15.614M921.428B38.861.665477.00Công nghiệp
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
65.251.16%0.75Mua15.614M921.428B38.861.665477.00Công nghiệp
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.84-3.16%-0.06Bán15.522M380.000M3.140.6084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.84-3.16%-0.06Bán15.522M380.000M3.140.6084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.100.99%0.05Mua14.872M37.218B73.790.0754.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.100.99%0.05Mua14.872M37.218B73.790.0754.00Công ty dịch vụ công cộng
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
14.70-0.68%-0.10Bán14.799M
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
25.000.00%0.00Mua14.684M391.641B39.310.6430709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
25.000.00%0.00Mua14.684M391.641B39.310.6430709.00Chăm sóc sức khỏe
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.49-5.77%-0.03Bán14.528M2.020B-0.07260.00Tài chính
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.49-5.77%-0.03Bán14.528M2.020B-0.07260.00Tài chính
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
9.401.08%0.10Mua13.474M110.161B26.560.354000.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.401.08%0.10Mua13.474M110.161B26.560.354000.00Công nghiệp
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.690.00%0.00Bán13.396M29.363B27.440.061896.00Tài chính
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.690.00%0.00Bán13.396M29.363B27.440.061896.00Tài chính
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.00-2.10%-0.75Sức bán mạnh13.226M165.126B29.511.2164115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
35.00-2.10%-0.75Sức bán mạnh13.226M165.126B29.511.2164115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.5214.29%0.44Sức mua mạnh12.790M20.019B22.270.14253.00Tài chính
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.5214.29%0.44Sức mua mạnh12.790M20.019B22.270.14253.00Tài chính
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.501.16%0.20Bán12.437M89.301B11.981.445675.00Năng lượng
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
17.501.16%0.20Bán12.437M89.301B11.981.445675.00Năng lượng
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.961.05%0.01Bán12.168M8.234B12.460.08972.00Tài chính
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.961.05%0.01Bán12.168M8.234B12.460.08972.00Tài chính
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.000.00%0.00Mua12.124M204.631B13.151.9014817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
25.000.00%0.00Mua12.124M204.631B13.151.9014817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.162.60%0.08Mua11.604M22.849B24.870.12395.00Công nghiệp
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.162.60%0.08Mua11.604M22.849B24.870.12395.00Công nghiệp
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
23.900.42%0.10Bán11.480M36.298B-0.201150.00Công nghiệp
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
23.900.42%0.10Bán11.480M36.298B-0.201150.00Công nghiệp
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
12.50-5.30%-0.70Bán11.300M45.683B5.772.29545.00Năng lượng
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.50-5.30%-0.70Bán11.300M45.683B5.772.29545.00Năng lượng
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
10.30-3.74%-0.40Bán11.124M14.766B26.340.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
10.30-3.74%-0.40Bán11.124M14.766B26.340.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.400.00%0.00Sức bán mạnh11.027M16.042B31.180.211968.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.400.00%0.00Sức bán mạnh11.027M16.042B31.180.211968.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.96-2.04%-0.02Sức bán mạnh10.729M4.250B25.870.04283.00Tài chính
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.96-2.04%-0.02Sức bán mạnh10.729M4.250B25.870.04283.00Tài chính
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
8.650.58%0.05Sức mua mạnh10.612M131.451B23.580.36394.00Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
8.650.58%0.05Sức mua mạnh10.612M131.451B23.580.36394.00Công nghiệp
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
1.16-0.85%-0.01Bán10.385M4.484B15.390.08750.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất