Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.18-3.54%-0.08Bán186.977M95.597B7.860.288547.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.18-3.54%-0.08Bán186.977M95.597B7.860.288547.00Tài chính
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.297.41%0.02Mua145.208M1.230B-0.02847.00Công nghệ
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.297.41%0.02Mua145.208M1.230B-0.02847.00Công nghệ
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.700.43%0.02Bán124.970M156.831B10.190.462452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.700.43%0.02Bán124.970M156.831B10.190.462452.00Dịch vụ Viễn thông
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.440.00%0.00Sức bán mạnh118.678M32.723B64.870.0754.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.440.00%0.00Sức bán mạnh118.678M32.723B64.870.0754.00Công ty dịch vụ công cộng
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00Mua98.973M789.751M-0.02350.00Công nghiệp
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00Mua98.973M789.751M-0.02350.00Công nghiệp
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.10-19.23%-0.50Bán66.471M1.680B6.020.35486.00Vật liệu cơ bản
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.10-19.23%-0.50Bán66.471M1.680B6.020.35486.00Vật liệu cơ bản
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.543.85%0.02Theo dõi65.397M14.769B15.060.04211.00Công ty dịch vụ công cộng
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.543.85%0.02Theo dõi65.397M14.769B15.060.04211.00Công ty dịch vụ công cộng
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán59.051M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Bán59.051M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.60-2.97%-0.60Bán49.919M273.931B10.071.9522560.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
19.60-2.97%-0.60Bán49.919M273.931B10.071.9522560.00Tài chính
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
10.000.50%0.05Mua45.794M152.850B27.410.36394.00Công nghiệp
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
10.000.50%0.05Mua45.794M152.850B27.410.36394.00Công nghiệp
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.08-11.11%-0.01Bán43.244M683.916M11.130.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.08-11.11%-0.01Bán43.244M683.916M11.130.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
48.252.12%1.00Mua43.110M1349.602B10.044.7129364.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.252.12%1.00Mua43.110M1349.602B10.044.7129364.00Năng lượng
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.65-1.48%-0.10Bán40.362M19.991B15.650.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.65-1.48%-0.10Bán40.362M19.991B15.650.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
2.947.30%0.20Sức mua mạnh39.684M950.240M-0.43548.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.947.30%0.20Sức mua mạnh39.684M950.240M-0.43548.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
74.750.67%0.50Mua39.662M671.487B31.912.3351458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
74.750.67%0.50Mua39.662M671.487B31.912.3351458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.201.69%0.02Mua39.524M2.279B-0.25123.00Vật liệu cơ bản
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.201.69%0.02Sức mua mạnh39.524M2.279B-0.25123.00Vật liệu cơ bản
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.120.98%0.04Bán37.374M59.293B18.810.2294.00Tài chính
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.120.98%0.04Bán37.374M59.293B18.810.2294.00Tài chính
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán36.436M1.358B-0.0141.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán36.436M1.358B-0.0141.00Công nghệ
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.851.74%0.10Bán35.037M119.402B8.450.695498.00Năng lượng
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.851.74%0.10Bán35.037M119.402B8.450.695498.00Năng lượng
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.76-0.72%-0.02Bán34.394M29.572B7.540.371102.00Tài chính
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.76-0.72%-0.02Bán34.394M29.572B7.540.371102.00Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
128.50-5.86%-8.00Sức bán mạnh33.872M876.041B10.9411.7921976.00Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
128.50-5.86%-8.00Sức bán mạnh33.872M876.041B10.9411.7921976.00Tài chính
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
15.001.35%0.20Mua30.479M
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
27.75-1.77%-0.50Bán28.901M71.549B13.921.991625.00Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.75-1.77%-0.50Bán28.901M71.549B13.921.991625.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00Mua28.152M2.560B75.000.00286.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00Mua28.152M2.560B75.000.00286.00Tài chính
CPT CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.741.37%0.01Bán28.118M666.000M7.390.10158.00Công nghiệp
CPT.R CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.741.37%0.01Bán28.118M666.000M7.390.10158.00Công nghiệp
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.40-6.57%-0.45Bán28.040M19.330B12.650.51397.00Tài chính
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
6.40-6.57%-0.45Bán28.040M19.330B12.650.51397.00Tài chính
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.600.00%0.00Bán27.290M369.787B37.110.6430709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.600.00%0.00Bán27.290M369.787B37.110.6430709.00Chăm sóc sức khỏe
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.50-0.60%-0.10Mua25.946M85.172B11.851.395675.00Năng lượng
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
16.50-0.60%-0.10Mua25.946M85.172B11.851.395675.00Năng lượng
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.24-1.59%-0.02Bán24.701M18.430B10.250.121675.00Tài chính
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.24-1.59%-0.02Bán24.701M18.430B10.250.121675.00Tài chính
VPO.R VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.5329.27%0.12Mua24.291M498.200M-0.07Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VPO VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY
0.5329.27%0.12Mua24.291M498.200M-0.07Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.447.32%0.03Mua23.846M430.211M-0.07358.00Công nghiệp
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.447.32%0.03Mua23.846M430.211M-0.07358.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
9.55-1.04%-0.10Mua22.848M113.123B27.280.354000.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.55-1.04%-0.10Mua22.848M113.123B27.280.354000.00Công nghiệp
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.101.00%0.10Mua22.357M120.692B11.880.85809.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.101.00%0.10Mua22.357M120.692B11.880.85809.00Tài chính
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.661.54%0.01Mua21.847M4.326B62.920.01116.00Công ty dịch vụ công cộng
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.661.54%0.01Mua21.847M4.326B62.920.01116.00Công ty dịch vụ công cộng
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.820.55%0.01Bán21.552M20.020B30.900.063442.00Chăm sóc sức khỏe
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.820.55%0.01Bán21.552M20.020B30.900.063442.00Chăm sóc sức khỏe
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.50-0.93%-0.25Mua21.535M206.677B13.281.9014817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.50-0.93%-0.25Mua21.535M206.677B13.281.9014817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DNA DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.375.71%0.02Bán21.125M2.416B-0.01493.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DNA.R DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.375.71%0.02Bán21.125M2.416B-0.01493.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
47.751.60%0.75Bán20.498M268.095B7.886.0611125.00Vật liệu cơ bản
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.751.60%0.75Bán20.498M268.095B7.886.0611125.00Vật liệu cơ bản
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
15.000.00%0.00Mua19.172M197.268B36.180.4110645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.000.00%0.00Mua19.172M197.268B36.180.4110645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
69.002.22%1.50Bán19.167M311.107B6.8210.113664.00Vật liệu cơ bản
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
69.002.22%1.50Bán19.167M311.107B6.8210.113664.00Vật liệu cơ bản
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
183.00-0.81%-1.50Bán18.585M437.967B11.6116.0721029.00Tài chính
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
183.00-0.81%-1.50Bán18.585M437.967B11.6116.0721029.00Tài chính
DIGI.R DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.390.00%0.00Mua18.162M616.356M-0.2072.00Tài chính
DIGI DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY
0.390.00%0.00Mua18.162M616.356M-0.2072.00Tài chính
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
6.95-4.14%-0.30Bán17.671M9.591B17.110.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
6.95-4.14%-0.30Bán17.671M9.591B17.110.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.140.00%0.00Mua17.667M660.724M138.610.00399.00Vật liệu cơ bản
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.140.00%0.00Mua17.667M660.724M138.610.00399.00Vật liệu cơ bản
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.9210.61%0.28Mua17.458M2.746B10.830.27386.00Công nghiệp
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.9210.61%0.28Mua17.458M2.746B10.830.27386.00Công nghiệp
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
43.00-4.97%-2.25Bán16.962M91.160B26.381.63Tài chính
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.00-4.97%-2.25Bán16.962M91.160B26.381.63Tài chính
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.701.47%0.30Bán16.290M22.087B18.051.15111.00Tài chính
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
20.701.47%0.30Bán16.290M22.087B18.051.15111.00Tài chính
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
68.501.11%0.75Sức mua mạnh16.147M978.570B38.591.765477.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
68.501.11%0.75Sức mua mạnh16.147M978.570B38.591.765477.00Công nghiệp
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.292.38%0.03Mua14.187M593.400M-0.07Vật liệu cơ bản
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.292.38%0.03Mua14.187M593.400M-0.07Vật liệu cơ bản
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
125.001.63%2.00Mua14.155M496.248B14.188.823794.00Năng lượng
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
125.001.63%2.00Mua14.155M496.248B14.188.823794.00Năng lượng
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.811.69%0.03Mua13.980M366.525M-0.02208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất