Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.10-1.44%-0.06Bán645.603M138.812B57.220.074310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.10-1.44%-0.06Bán645.603M138.812B57.220.074310.00Dịch vụ Viễn thông
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.410.00%0.00Bán126.654M106.220B9.090.168373.00Tài chính
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.410.00%0.00Bán126.654M106.220B9.090.168373.00Tài chính
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.001.63%0.08Bán76.873M40.174B12.990.41108.00Dịch vụ Viễn thông
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
5.001.63%0.08Bán76.873M40.174B12.990.41108.00Dịch vụ Viễn thông
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.24-1.82%-0.06Sức bán mạnh60.653M67.355B-0.115483.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.24-1.82%-0.06Sức bán mạnh60.653M67.355B-0.115483.00Năng lượng
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.680.00%0.00Mua39.392M29.480B43.180.063531.00Chăm sóc sức khỏe
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.680.00%0.00Mua39.392M29.480B43.180.063531.00Chăm sóc sức khỏe
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.900.00%0.00Mua34.214M556.800B209.520.03Tài chính
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.900.00%0.00Mua34.214M556.800B209.520.03Tài chính
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
11.20-0.88%-0.10Bán33.987M58.330B25.440.446037.00Năng lượng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.20-0.88%-0.10Bán33.987M58.330B25.440.446037.00Năng lượng
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.42-0.45%-0.02Bán33.897M65.308B18.620.24105.00Tài chính
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.42-0.45%-0.02Bán33.897M65.308B18.620.24105.00Tài chính
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.60-2.54%-0.12Mua30.183M26.920B19.880.24Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.60-2.54%-0.12Mua30.183M26.920B19.880.24Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.65-2.59%-0.15Sức bán mạnh27.888M47.150B113.930.05260.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65-2.59%-0.15Sức bán mạnh27.888M47.150B113.930.05260.00Công ty dịch vụ công cộng
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.600.44%0.0227.287M93.212B73.430.06Công ty dịch vụ công cộng
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
4.600.44%0.0227.287M93.212B73.430.06Công ty dịch vụ công cộng
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.15-3.55%-0.30Bán26.917M32.808B45.250.19399.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.15-3.55%-0.30Bán26.917M32.808B45.250.19399.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
43.250.58%0.25Bán25.729M1228.209B13.083.2926613.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.250.58%0.25Bán25.729M1228.209B13.083.2926613.00Năng lượng
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
75.25-0.33%-0.25Bán23.937M678.216B31.212.4255777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
75.25-0.33%-0.25Bán23.937M678.216B31.212.4255777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.90-1.42%-0.20Sức mua mạnh22.381M179.848B43.360.334248.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
13.90-1.42%-0.20Sức mua mạnh22.381M179.848B43.360.334248.00Công nghiệp
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.28-2.29%-0.03Bán18.753M21.159B13.750.101896.00Tài chính
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.28-2.29%-0.03Bán18.753M21.159B13.750.101896.00Tài chính
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.90-1.04%-0.02Sức bán mạnh16.776M5.749B19.760.101204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.90-1.04%-0.02Sức bán mạnh16.776M5.749B19.760.101204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.25-0.93%-0.50Mua16.489M140.121B68.290.79671.00Công ty dịch vụ công cộng
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
53.25-0.93%-0.50Mua16.489M140.121B68.290.79671.00Công ty dịch vụ công cộng
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.400.00%0.00Sức bán mạnh16.447M229.207B8.241.9921764.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
16.400.00%0.00Sức bán mạnh16.447M229.207B8.241.9921764.00Tài chính
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
9.40-3.09%-0.30Mua16.025M42.058B-0.85454.00Năng lượng
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.40-3.09%-0.30Mua16.025M42.058B-0.85454.00Năng lượng
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
9.80-1.01%-0.10Bán15.883M
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.64-2.52%-0.12Bán14.420M39.984B9.280.511083.00Công ty dịch vụ công cộng
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.64-2.52%-0.12Bán14.420M39.984B9.280.511083.00Công ty dịch vụ công cộng
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.571.79%0.01Bán14.097M15.316B15.690.04310.00Công ty dịch vụ công cộng
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.571.79%0.01Bán14.097M15.316B15.690.04310.00Công ty dịch vụ công cộng
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
19.800.51%0.10Mua13.760M32.899B29.210.6712894.00Năng lượng
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.800.51%0.10Mua13.760M32.899B29.210.6712894.00Năng lượng
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.360.74%0.01Bán13.685M1.721B111.940.01184.00Công nghiệp
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.360.74%0.01Bán13.685M1.721B111.940.01184.00Công nghiệp
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
56.25-5.06%-3.00Bán13.431M140.293B-0.013924.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
56.25-5.06%-3.00Bán13.431M140.293B-0.013924.00Dịch vụ Viễn thông
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
10.800.00%0.00Bán12.336M165.078B30.740.353647.00Công nghiệp
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
10.800.00%0.00Bán12.336M165.078B30.740.353647.00Công nghiệp
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.130.00%0.00Sức bán mạnh12.293M1.246B-0.29358.00Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.130.00%0.00Sức bán mạnh12.293M1.246B-0.29358.00Công nghiệp
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.22-4.69%-0.06Bán12.040M23.259B16.560.088362.00Vật liệu cơ bản
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.22-4.69%-0.06Bán12.040M23.259B16.560.088362.00Vật liệu cơ bản
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
61.75-2.37%-1.50Bán11.968M202.806B18.373.4473.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
61.75-2.37%-1.50Bán11.968M202.806B18.373.4473.00Dịch vụ Viễn thông
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.70-2.17%-0.06Mua11.918M5.845B16.100.17138.00Công ty dịch vụ công cộng
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.70-2.17%-0.06Mua11.918M5.845B16.100.17138.00Công ty dịch vụ công cộng
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-1.77%-0.02Bán11.846M15.981B7.490.151848.00Tài chính
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-1.77%-0.02Bán11.846M15.981B7.490.151848.00Tài chính
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00Bán11.719M598.427M9.750.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00Bán11.719M598.427M9.750.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.90-0.42%-0.10Mua11.390M381.408B25.860.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.90-0.42%-0.10Mua11.390M381.408B25.860.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.06-1.46%-0.0611.036M14.806BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
4.06-1.46%-0.0611.036M14.806BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.600.00%0.00Bán10.597M27.857B9.400.281102.00Tài chính
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.600.00%0.00Bán10.597M27.857B9.400.281102.00Tài chính
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
14.400.70%0.10Bán10.590M21.809B14.131.01769.00Công nghiệp
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
14.400.70%0.10Bán10.590M21.809B14.131.01769.00Công nghiệp
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
52.000.00%0.00Bán10.332M234.460B15.253.416427.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.000.00%0.00Bán10.332M234.460B15.253.416427.00Vật liệu cơ bản
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
74.00-3.58%-2.75Bán10.328M111.287B19.493.94276.00Công ty dịch vụ công cộng
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
74.00-3.58%-2.75Bán10.328M111.287B19.493.94276.00Công ty dịch vụ công cộng
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.39-2.50%-0.01Mua10.315M2.612B32.980.01302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.39-2.50%-0.01Mua10.315M2.612B32.980.01302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.44-1.15%-0.04Sức mua mạnh10.160M3.578B18.940.18294.00Tài chính
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.44-1.15%-0.04Sức mua mạnh10.160M3.578B18.940.18294.00Tài chính
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
13.400.75%0.10Bán9.754M63.465B15.320.871868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.400.75%0.10Bán9.754M63.465B15.320.871868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
16.70-1.76%-0.30Bán9.462M223.570B36.560.4610771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.70-1.76%-0.30Bán9.462M223.570B36.560.4610771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.261.80%0.04Mua8.881M2.664B13.680.16564.00Công ty dịch vụ công cộng
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.261.80%0.04Mua8.881M2.664B13.680.16564.00Công ty dịch vụ công cộng
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
10.700.94%0.10Mua8.881M14.628B53.490.20Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
10.700.94%0.10Mua8.881M14.628B53.490.20Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
16.90-0.59%-0.10Bán8.840M
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.53-3.16%-0.05Sức bán mạnh8.708M8.342B-0.0232531.00Công nghiệp
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.53-3.16%-0.05Sức bán mạnh8.708M8.342B-0.0232531.00Công nghiệp
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
80.00-0.31%-0.25Mua8.647M1146.427B45.581.767718.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
80.00-0.31%-0.25Mua8.647M1146.427B45.581.767718.00Công nghiệp
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.850.74%0.05Bán8.194M23.534B-1.12550.00Năng lượng
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.850.74%0.05Bán8.194M23.534B-1.12550.00Năng lượng
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.700.00%0.00Mua8.047M41.646B35.770.475905.00Chăm sóc sức khỏe
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
16.700.00%0.00Mua8.047M41.646B35.770.475905.00Chăm sóc sức khỏe
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.850.51%0.05Bán7.873M117.107B14.370.681595.00Tài chính
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
9.850.51%0.05Bán7.873M117.107B14.370.681595.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất