Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.78-1.05%-0.04Bán154.257M11.438B14.720.261204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.78-1.05%-0.04Bán154.257M11.438B14.720.261204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.681.74%0.08Bán147.537M93.889B17.630.265483.00Năng lượng
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.681.74%0.08Bán147.537M93.889B17.630.265483.00Năng lượng
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.901.60%0.03Bán121.505M82.003B7.520.258373.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.901.60%0.03Bán121.505M82.003B7.520.258373.00Tài chính
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.240.95%0.04Mua69.618M60.444B24.100.18105.00Tài chính
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.240.95%0.04Mua69.618M60.444B24.100.18105.00Tài chính
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
45.750.00%0.00Bán65.756M1306.757B12.093.7926613.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.750.00%0.00Bán65.756M1306.757B12.093.7926613.00Năng lượng
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.100.00%0.00Mua63.014M23.100B37.270.063531.00Chăm sóc sức khỏe
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.100.00%0.00Mua63.014M23.100B37.270.063531.00Chăm sóc sức khỏe
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.860.00%0.00Bán62.917M162.169B18.160.274310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.860.00%0.00Bán62.917M162.169B18.160.274310.00Dịch vụ Viễn thông
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.50-0.94%-0.10Bán56.349M126.667B12.880.821595.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.50-0.94%-0.10Bán56.349M126.667B12.880.821595.00Tài chính
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
25.75-0.96%-0.25Mua51.228M407.393B27.630.9430709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
25.75-0.96%-0.25Mua51.228M407.393B27.630.9430709.00Chăm sóc sức khỏe
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.490.00%0.00Bán45.207M301.350M-0.2786.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.490.00%0.00Bán45.207M301.350M-0.2786.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
65.75-1.50%-1.00Sức bán mạnh42.533M953.570B37.101.807718.00Công nghiệp
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
65.75-1.50%-1.00Sức bán mạnh42.533M953.570B37.101.807718.00Công nghiệp
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.851.74%0.10Mua37.377M42.377B58.380.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.851.74%0.10Mua37.377M42.377B58.380.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.620.00%0.00Bán37.208M16.957B16.480.04310.00Công ty dịch vụ công cộng
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.620.00%0.00Bán37.208M16.957B16.480.04310.00Công ty dịch vụ công cộng
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
124.50-4.23%-5.50Sức bán mạnh36.819M516.098B13.859.383861.00Năng lượng
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
124.50-4.23%-5.50Sức bán mạnh36.819M516.098B13.859.383861.00Năng lượng
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
27.501.85%0.50Mua36.066M220.995B13.551.9914817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.501.85%0.50Mua36.066M220.995B13.551.9914817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.410.00%0.00Sức bán mạnh35.797M1.593B-0.08260.00Tài chính
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.410.00%0.00Sức bán mạnh35.797M1.593B-0.08260.00Tài chính
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
79.001.61%1.25Sức mua mạnh35.243M698.428B32.822.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
79.001.61%1.25Sức mua mạnh35.243M698.428B32.822.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
60.751.25%0.75Bán32.840M270.531B7.937.576334.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
60.751.25%0.75Bán32.840M270.531B7.937.576334.00Vật liệu cơ bản
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
25.002.88%0.70Mua30.785M37.060B22.061.10769.00Công nghiệp
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
25.002.88%0.70Mua30.785M37.060B22.061.10769.00Công nghiệp
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.000.67%0.02Mua28.640M31.929B8.350.361102.00Tài chính
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.000.67%0.02Mua28.640M31.929B8.350.361102.00Tài chính
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.13-7.14%-0.01Bán28.580M3.568B-0.12653.00Vật liệu cơ bản
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.13-7.14%-0.01Bán28.580M3.568B-0.12653.00Vật liệu cơ bản
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.740.74%0.02Mua27.811M23.891B16.900.16667.00Công nghiệp
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.740.74%0.02Mua27.811M23.891B16.900.16667.00Công nghiệp
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
11.200.00%0.00Mua27.326M171.192B31.880.35394.00Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
11.200.00%0.00Mua27.326M171.192B31.880.35394.00Công nghiệp
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
16.500.00%0.00Mua26.636M216.995B37.520.4410771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.500.00%0.00Mua26.636M216.995B37.520.4410771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
6.255.93%0.35Bán25.400M14.750B18.640.32943.00Năng lượng
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.255.93%0.35Bán25.400M14.750B18.640.32943.00Năng lượng
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.501.60%0.15Bán24.754M32.359B14.000.67550.00Năng lượng
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
9.501.60%0.15Bán24.754M32.359B14.000.67550.00Năng lượng
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
14.401.41%0.20Bán24.404M73.299B8.371.706037.00Năng lượng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.401.41%0.20Bán24.404M73.299B8.371.706037.00Năng lượng
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.41-0.70%-0.01Bán24.039M21.105B9.510.151848.00Tài chính
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.41-0.70%-0.01Bán24.039M21.105B9.510.151848.00Tài chính
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.75-0.56%-0.25Sức bán mạnh23.877M252.655B10.824.1519581.00Vật liệu cơ bản
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
44.75-0.56%-0.25Sức bán mạnh23.877M252.655B10.824.1519581.00Vật liệu cơ bản
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.1011.11%0.01Mua23.743M769.406M8.910.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.1011.11%0.01Mua23.743M769.406M8.910.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
57.25-1.29%-0.75Bán23.339M185.972B17.293.3573.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.25-1.29%-0.75Bán23.339M185.972B17.293.3573.00Dịch vụ Viễn thông
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.503.00%1.50Bán22.983M186.500B43.991.14218.00Công ty dịch vụ công cộng
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
51.503.00%1.50Bán22.983M186.500B43.991.14218.00Công ty dịch vụ công cộng
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.001.69%1.00Bán22.977M120.360B13.454.39652.00Năng lượng
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
60.001.69%1.00Bán22.977M120.360B13.454.39652.00Năng lượng
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.001.69%0.30Bán22.934M84.461B19.390.911868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
18.001.69%0.30Bán22.934M84.461B19.390.911868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.301.09%0.10Bán20.887M39.890B27.850.33454.00Năng lượng
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
9.301.09%0.10Bán20.887M39.890B27.850.33454.00Năng lượng
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh19.073M1.611B-0.01Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh19.073M1.611B-0.01Chăm sóc sức khỏe
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
19.000.53%0.10Mua18.293M264.148B9.122.0721764.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.000.53%0.10Mua18.293M264.148B9.122.0721764.00Tài chính
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
13.700.00%0.00Mua18.005M22.879B26.140.5212894.00Năng lượng
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.700.00%0.00Mua18.005M22.879B26.140.5212894.00Năng lượng
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.002.33%0.75Mua15.783M96.871B-1.803677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
33.002.33%0.75Mua15.783M96.871B-1.803677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.223.43%0.14Sức bán mạnh15.626M2.285B4.700.87Tài chính
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.223.43%0.14Sức bán mạnh15.626M2.285B4.700.87Tài chính
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.979.44%0.17Mua15.352M4.077B37.660.05956.00Công nghệ
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.979.44%0.17Mua15.352M4.077B37.660.05956.00Công nghệ
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.400.00%0.00Bán13.563M135.594B30.360.384248.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
11.400.00%0.00Bán13.563M135.594B30.360.384248.00Công nghiệp
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.844.31%0.20Mua13.378M6.032B48.180.10305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.844.31%0.20Mua13.378M6.032B48.180.10305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-6.98%-0.03Bán13.162M2.279B13.140.03225.00Vật liệu cơ bản
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-6.98%-0.03Bán13.162M2.279B13.140.03225.00Vật liệu cơ bản
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.860.54%0.01Bán13.131M2.039B-0.09219.00Vật liệu cơ bản
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.860.54%0.01Bán13.131M2.039B-0.09219.00Vật liệu cơ bản
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.835.06%0.04Sức bán mạnh12.607M3.027B18.000.04750.00Công nghiệp
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.835.06%0.04Sức bán mạnh12.607M3.027B18.000.04750.00Công nghiệp
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
49.001.03%0.50Bán12.349M114.839B-1.814731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
49.001.03%0.50Bán12.349M114.839B-1.814731.00Dịch vụ Viễn thông
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.490.00%0.00Bán12.329M863.489M-0.69Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.490.00%0.00Bán12.329M863.489M-0.69Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
8.152.52%0.20Bán12.195M10.971B29.120.27Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
8.152.52%0.20Bán12.195M10.971B29.120.27Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.751.34%0.50Mua11.942M172.055B45.570.8685258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
37.751.34%0.50Mua11.942M172.055B45.570.8685258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất