Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.16-4.82%-0.16Bán285.316M48.834B13.920.24Tài chính
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.16-4.82%-0.16Bán285.316M49.623B13.920.24Tài chính
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
24.70-6.79%-1.80Mua273.871M79.897B12.702.091240.00Tài chính
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
24.70-6.79%-1.80Mua273.871M79.897B12.702.091240.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.531.32%0.02Bán256.825M145.503B9.740.16Tài chính
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.531.32%0.02Bán256.825M145.503B9.740.16Tài chính
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.07-22.22%-0.02Bán238.410M765.806M16.070.01Dịch vụ Phân phối
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.07-22.22%-0.02Bán238.410M765.806M16.360.01Dịch vụ Phân phối
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.62-7.09%-0.20Mua223.937M8.444B29.010.10Bán Lẻ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.62-7.09%-0.20Mua223.937M8.444B29.010.10Bán Lẻ
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.53-1.85%-0.01Bán185.572M14.769B7.300.07Công ty dịch vụ công cộng
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.53-1.85%-0.01Bán185.572M14.769B15.130.04Công ty dịch vụ công cộng
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.20-2.44%-0.08Sức bán mạnh156.108M66.947B-0.11Năng lượng Mỏ
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.20-2.44%-0.08Sức bán mạnh156.108M66.947B42.000.08Năng lượng Mỏ
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.290.00%0.00Mua138.183M2.794B63.040.01Dịch vụ Khách hàng
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.290.00%0.00Mua138.183M2.794B61.700.01Dịch vụ Khách hàng
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.040.00%0.00Sức bán mạnh81.108M138.812B57.220.07Truyền thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.040.00%0.00Sức bán mạnh81.108M134.808B55.570.07Truyền thông
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
24.70-3.14%-0.80Bán79.040M405.246B27.510.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
24.70-3.14%-0.80Bán79.040M405.246B27.510.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.70-9.62%-0.50Sức bán mạnh67.890M13.091B29.160.18Dịch vụ Khách hàng
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.70-9.62%-0.50Sức bán mạnh67.890M13.091B29.160.18Dịch vụ Khách hàng
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
30.500.00%0.00Mua63.624M173.911B15.401.98133389.00Công nghiệp Chế biến
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.500.00%0.00Mua63.624M173.918B15.401.98133389.00Công nghiệp Chế biến
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.80-4.13%-0.25Bán60.453M193.600BTài chính
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.80-4.13%-0.25Bán60.453MTài chính
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
72.00-3.03%-2.25Bán59.497M1060.710B42.381.75Vận chuyển
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
72.00-3.03%-2.25Bán59.497M1060.710B42.381.75Vận chuyển
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.90-2.94%-0.30Sức bán mạnh58.994M121.887B14.950.68Tài chính
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
9.90-2.94%-0.30Sức bán mạnh58.994M121.887B14.950.68Tài chính
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
50.50-9.01%-5.00Sức bán mạnh57.833M250.241B16.283.41Công nghiệp Chế biến
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
50.50-9.01%-5.00Sức bán mạnh57.833M250.147B16.283.41Công nghiệp Chế biến
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.73-7.59%-0.06Mua46.592M2.788B9.510.08Khách hàng Lâu năm
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.73-7.59%-0.06Mua46.592M2.788B9.510.08Khách hàng Lâu năm
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.101.84%0.40Mua45.836M25.450B23.940.91Công nghệ Điện tử
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
22.101.84%0.40Mua45.836M25.450B23.940.91Công nghệ Điện tử
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
29.75-0.83%-0.25Bán45.211M168.436B20.871.44Công nghiệp Chế biến
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.75-0.83%-0.25Bán45.211M179.666B10.333.10Công nghiệp Chế biến
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
46.500.54%0.25Mua41.680M1313.900B13.993.29Năng lượng Mỏ
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.500.54%0.25Mua41.680M1321.040B14.073.29Năng lượng Mỏ
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
100.50-1.47%-1.50Bán41.212M346.349B12.36Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
100.50-1.47%-1.50Bán41.212M397.705B9.8311.90Tài chính
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
65.001.17%0.75Mua39.642M167.493B80.400.80Công ty dịch vụ công cộng
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
65.001.17%0.75Mua39.642M167.493B81.630.79Công ty dịch vụ công cộng
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
5.00-0.99%-0.05Bán39.283M41.462B13.660.40Truyền thông
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.00-0.99%-0.05Bán39.283M41.235B13.660.40Truyền thông
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.620.00%0.00Sức mua mạnh35.182M28.820B42.190.06Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.620.00%0.00Sức mua mạnh35.182M28.820B51.070.05Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
4.22-3.65%-0.16Bán33.359M44.571B86.050.05Công ty dịch vụ công cộng
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.22-3.65%-0.16Bán33.359M45.995B88.800.05Công ty dịch vụ công cộng
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
93.75-0.27%-0.25Sức mua mạnh33.137M265.055B51.971.81Công ty dịch vụ công cộng
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
93.75-0.27%-0.25Sức mua mạnh33.137M265.055B51.971.81Công ty dịch vụ công cộng
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
33.00-5.04%-1.75Sức bán mạnh30.585M160.510B21.231.68Dịch vụ Khách hàng
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.00-5.04%-1.75Sức bán mạnh30.585M160.510B21.231.68Dịch vụ Khách hàng
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.57-1.72%-0.01Sức mua mạnh30.291M4.432B-0.04Tài chính
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.57-1.72%-0.01Sức mua mạnh30.291M4.432B-0.04Tài chính
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.58-1.53%-0.04Sức bán mạnh28.412M28.072B9.470.28Tài chính
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.58-1.53%-0.04Sức bán mạnh28.412M28.072B9.470.28Tài chính
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
13.40-1.47%-0.20Bán28.321M178.898B41.440.33Tài chính
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.40-1.47%-0.20Bán28.321MTài chính
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01Mua27.433M1.933B-0.01Dịch vụ Thương mại
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.05-16.67%-0.01Mua27.433M1.933B-0.01Dịch vụ Thương mại
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
11.10-1.77%-0.20Sức bán mạnh26.623M58.330B24.480.46Năng lượng Mỏ
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.10-1.77%-0.20Sức bán mạnh26.623M58.330B24.480.46Năng lượng Mỏ
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.97-3.43%-0.07Sức bán mạnh26.595M9.894B-0.14Vận chuyển
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.97-3.43%-0.07Sức bán mạnh26.595M9.894B-0.14Vận chuyển
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.720.00%0.00Bán26.121M8.539B1.620.44Công ty dịch vụ công cộng
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.720.00%0.00Bán26.121M8.539B1.620.44Công ty dịch vụ công cộng
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.02-0.97%-0.01Sức bán mạnh26.055M14.567B6.850.15Tài chính
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.02-0.97%-0.01Sức bán mạnh26.055M14.567B6.850.15Tài chính
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
8.25-4.62%-0.40Bán24.756MDịch vụ Phân phối
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.25-4.62%-0.40Bán24.756MDịch vụ Phân phối
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
11.20-0.88%-0.10Mua24.718M172.720B32.000.35Vận chuyển
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
11.20-0.88%-0.10Mua24.718M172.720B32.000.35Vận chuyển
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.063.38%0.10Sức mua mạnh24.640M6.268B14.450.20Công ty dịch vụ công cộng
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.063.38%0.10Sức mua mạnh24.640M6.268B14.450.20Công ty dịch vụ công cộng
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.640.76%0.02Mua24.537M1.591B11.620.23326.00Vận chuyển
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.640.76%0.02Mua24.537M1.591B11.620.23326.00Vận chuyển
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.56-3.70%-0.06Bán23.454M8.553B-0.06Dịch vụ Công nghiệp
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.56-3.70%-0.06Bán23.454M8.553B-0.02Dịch vụ Công nghiệp
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.25-1.36%-0.10Bán22.683M25.437B-1.12550.00Năng lượng Mỏ
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25-1.36%-0.10Bán22.683M25.437B-1.12550.00Năng lượng Mỏ
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.60-6.47%-0.18Bán22.451M9.990BDịch vụ Khách hàng
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
2.60-6.47%-0.18Bán22.451M9.990BDịch vụ Khách hàng
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
147.50-1.67%-2.50Bán22.369M286.326B7.9718.82Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
147.50-1.67%-2.50Bán22.369M286.326B7.9718.82Tài chính
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
75.250.33%0.25Mua22.178M673.732B32.502.31Bán Lẻ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
75.250.33%0.25Mua22.178M673.732B32.502.31Bán Lẻ
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
15.50-2.52%-0.40Mua21.895M24.249B15.941.00Dịch vụ Công nghiệp
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
15.50-2.52%-0.40Mua21.895M24.249B15.941.00Dịch vụ Công nghiệp
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.100.00%0.00Sức bán mạnh21.219M229.208B8.212.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
16.100.00%0.00Sức bán mạnh21.219M225.104B8.042.00Tài chính
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
4.302.38%0.10Mua21.084M1.722BCông nghiệp Chế biến
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.302.38%0.10Mua21.084M1.722BCông nghiệp Chế biến
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.05-16.67%-0.01Bán20.314M862.404M-0.15Tài chính
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01Bán20.314M862.404M-0.12Tài chính
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
139.002.96%4.00Bán19.675M323.090B8.7415.44Tài chính
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
139.002.96%4.00Bán19.675M323.090B8.7415.44Tài chính
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
9.25-2.63%-0.25Sức bán mạnh18.099M81.806B65.700.14Dịch vụ Thương mại
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.25-2.63%-0.25Sức bán mạnh18.099M81.806B65.700.14Dịch vụ Thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất