Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.808.11%0.06Mua810.246M20.239B17.000.04211.00Công ty dịch vụ công cộng
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.808.11%0.06Mua810.246M20.239B17.000.04211.00Công ty dịch vụ công cộng
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED 0.030.00%0.00Mua112.503M31.803B-0.00100.00Tài chính
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.030.00%0.00Mua112.503M31.803B-0.00100.00Tài chính
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED 0.5310.42%0.05Mua101.903M2.958B119.700.00358.00Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.5310.42%0.05Mua101.903M2.958B119.700.00358.00Công nghiệp
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.36-0.84%-0.02Mua97.449M104.368B12.180.208980.00Tài chính
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2.36-0.84%-0.02Mua97.449M104.368B12.180.208980.00Tài chính
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED 11.802.61%0.30Mua92.833M34.571B26.670.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.802.61%0.30Mua92.833M34.571B26.670.43944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2.801.45%0.04Mua85.749M30.360B45.630.063442.00Chăm sóc sức khỏe
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.801.45%0.04Mua85.749M30.360B45.630.063442.00Chăm sóc sức khỏe
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.521.96%0.01Mua61.660M1.981B-0.07260.00Tài chính
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED 0.521.96%0.01Mua61.660M1.981B-0.07260.00Tài chính
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 13.000.00%0.00Bán58.484M21.710B23.770.559948.00Năng lượng
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 13.000.00%0.00Bán58.484M21.710B23.770.559948.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 53.251.43%0.75Sức mua mạnh55.845M1499.557B11.894.4229364.00Năng lượng
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 53.251.43%0.75Sức mua mạnh55.845M1499.557B11.894.4229364.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 7.001.45%0.10Sức mua mạnh55.804M140.833B9.560.726167.00Năng lượng
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED 7.001.45%0.10Sức mua mạnh55.804M140.833B9.560.726167.00Năng lượng
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.68-1.75%-0.03Mua55.315M25.415B11.580.151555.00Tài chính
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 1.68-1.75%-0.03Mua55.315M25.415B11.580.151555.00Tài chính
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6.000.84%0.05Bán49.248M198.541B13.820.432452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.000.84%0.05Bán49.248M198.541B13.820.432452.00Dịch vụ Viễn thông
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 5.853.54%0.20Mua46.300M44.681B8.040.795469.00Dịch vụ Viễn thông
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 5.853.54%0.20Mua46.300M44.681B8.040.795469.00Dịch vụ Viễn thông
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.91-2.55%-0.05Mua30.713M2.568B9.740.2024.00Tài chính
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 1.91-2.55%-0.05Mua30.713M2.568B9.740.2024.00Tài chính
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 4.300.00%0.00Mua29.012M61.637B18.750.2394.00Tài chính
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.300.00%0.00Mua29.012M61.637B18.750.2394.00Tài chính
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 3.040.66%0.02Mua24.745M15.945B44.360.0725678.00Công nghiệp
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 3.040.66%0.02Mua24.745M15.945B44.360.0725678.00Công nghiệp
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.88-0.41%-0.02Mua23.706M36.113B133.550.0454.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 4.88-0.41%-0.02Mua23.706M36.113B133.550.0454.00Công ty dịch vụ công cộng
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.120.00%0.00Mua23.001M4.292B14.730.08750.00Công nghiệp
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY 1.120.00%0.00Mua23.001M4.292B14.730.08750.00Công nghiệp
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 48.753.17%1.50Mua22.370M176.243B36.691.29191.00Năng lượng
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED 48.753.17%1.50Mua22.370M176.243B36.691.29191.00Năng lượng
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.830.00%0.00Mua20.541M34.032B25.660.071896.00Tài chính
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED 1.830.00%0.00Mua20.541M34.032B25.660.071896.00Tài chính
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.492.08%0.01Mua20.171M2.173B4.290.1165.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 0.492.08%0.01Mua20.171M2.173B4.290.1165.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 8.952.29%0.20Mua20.055M133.744B38.930.22Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING 8.952.29%0.20Mua20.055M133.744B38.930.22Công nghiệp
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 3.620.00%0.00Mua19.780M38.786B10.410.351408.00Tài chính
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.620.00%0.00Mua19.780M38.786B10.410.351408.00Tài chính
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 26.252.94%0.75Mua19.600M208.724B13.241.9314817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY 26.252.94%0.75Mua19.600M208.724B13.241.9314817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 60.752.97%1.75Sức mua mạnh19.294M331.259B11.874.9911125.00Vật liệu cơ bản
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 60.752.97%1.75Sức mua mạnh19.294M331.259B11.874.9911125.00Vật liệu cơ bản
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY 9.350.54%0.05Sức mua mạnh17.384M110.161B27.470.344000.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 9.350.54%0.05Sức mua mạnh17.384M110.161B27.470.344000.00Công nghiệp
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.86-1.59%-0.03Mua16.593M6.670B9.460.20229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY 1.86-1.59%-0.03Mua16.593M6.670B9.460.20229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING 2.101.94%0.04Mua15.858M2.284B15.360.14108.00Tài chính
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING 2.101.94%0.04Mua15.858M2.284B15.360.14108.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.40-1.72%-0.20Bán15.587M138.617B12.630.92809.00Tài chính
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 11.40-1.72%-0.20Bán15.587M138.617B12.630.92809.00Tài chính
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 0.4410.00%0.04Mua15.522M4.530B-0.34923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.4410.00%0.04Mua15.522M4.530B-0.34923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY 3.743.31%0.12Mua15.194M15.130B9.320.39867.00Tài chính
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 3.743.31%0.12Mua15.194M4.992B23.070.18675.00Công ty dịch vụ công cộng
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.900.53%0.01Mua15.001M37.739B-0.059637.00Vật liệu cơ bản
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED 1.900.53%0.01Mua15.001M37.739B-0.059637.00Vật liệu cơ bản
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 3.660.55%0.02Sức mua mạnh14.662M24.948B20.780.181099.00Tài chính
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.660.55%0.02Sức mua mạnh14.662M24.948B20.780.181099.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.030.00%0.00Bán14.570M2.559B-0.00286.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 0.030.00%0.00Bán14.570M2.559B-0.00286.00Tài chính
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 20.502.50%0.50Mua14.539M49.875B47.320.424743.00Chăm sóc sức khỏe
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY 20.502.50%0.50Mua14.539M49.875B47.320.424743.00Chăm sóc sức khỏe
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 20.10-1.47%-0.30Mua14.259M285.112B11.301.8022560.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 20.10-1.47%-0.30Mua14.259M285.112B11.301.8022560.00Tài chính
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.0350.00%0.01Mua14.151M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.0350.00%0.01Mua14.151M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 71.000.00%0.00Mua13.233M637.793B30.822.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED 71.000.00%0.00Mua13.233M637.793B30.822.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 29.00-15.33%-5.25Bán12.620M11.902B39.050.883950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED 29.00-15.33%-5.25Bán12.620M11.902B39.050.883950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING 0.710.00%0.00Mua12.513M4.648B58.340.01116.00Công ty dịch vụ công cộng
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES 0.710.00%0.00Mua12.513M4.648B58.340.01116.00Công ty dịch vụ công cộng
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.484.35%0.02Mua12.501M3.695B66.570.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 0.484.35%0.02Mua12.501M3.695B66.570.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED 1.060.00%0.00Mua12.051M9.188B15.460.07972.00Tài chính
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.060.00%0.00Mua12.051M9.188B15.460.07972.00Tài chính
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY 0.91-1.09%-0.01Mua11.408M2.379B-0.074357.00Công nghiệp
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.91-1.09%-0.01Mua11.408M2.379B-0.074357.00Công nghiệp
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 19.400.52%0.10Bán10.712M99.625B14.491.335675.00Năng lượng
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED 19.400.52%0.10Bán10.712M99.625B14.491.335675.00Năng lượng
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION 24.800.81%0.20Mua9.948M37.518B-0.311150.00Công nghiệp
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING 24.800.81%0.20Mua9.948M37.518B-0.311150.00Công nghiệp
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 0.934.49%0.04Mua9.636M712.000M24.330.04181.00Công ty dịch vụ công cộng
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.934.49%0.04Mua9.636M712.000M24.330.04181.00Công ty dịch vụ công cộng
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING 16.202.53%0.40Mua9.596M21.804B35.980.44Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING 16.202.53%0.40Mua9.596M21.804B35.980.44Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY 13.000.78%0.10Mua9.585M11.455B28.830.49546.00Công nghiệp
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 13.000.78%0.10Mua9.585M11.455B28.830.49546.00Công nghiệp
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY 1.38-1.43%-0.02Mua9.559M1.907B1.261.11926.00Công nghiệp
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.38-1.43%-0.02Mua9.559M1.907B1.261.11926.00Công nghiệp
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 15.000.00%0.00Mua9.414M65.039B6.332.37455.00Năng lượng
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY 15.000.00%0.00Mua9.414M65.039B6.332.37455.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất