Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
6.10-3.17%-0.20Bán285.262M51.369B11.290.605469.00Dịch vụ Viễn thông
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.10-3.17%-0.20Bán285.262M51.369B11.290.605469.00Dịch vụ Viễn thông
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.77-1.28%-0.01Mua150.465M21.333B20.730.04310.00Công ty dịch vụ công cộng
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.77-1.28%-0.01Mua150.465M21.333B20.730.04310.00Công ty dịch vụ công cộng
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.450.78%0.05Mua127.657M213.556B23.910.274310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.450.78%0.05Mua127.657M213.556B23.910.274310.00Dịch vụ Viễn thông
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.902.11%0.06Sức mua mạnh77.434M4.374B7.230.39545.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.902.11%0.06Sức mua mạnh77.434M4.374B7.230.39545.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
11.008.91%0.90Mua72.928M13.938B37.000.27Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
11.008.91%0.90Mua72.928M13.938B37.000.27Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.76-0.83%-0.04Mua56.314M70.604B27.550.18105.00Tài chính
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.76-0.83%-0.04Mua56.314M70.604B27.550.18105.00Tài chính
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
10.80-4.42%-0.50Bán54.017M
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.342.63%0.06Mua49.815M25.080B40.470.063531.00Chăm sóc sức khỏe
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.342.63%0.06Mua49.815M25.080B40.470.063531.00Chăm sóc sức khỏe
NMG NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY
0.3210.34%0.03Mua46.064M1.180B-0.092206.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NMG.R NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.3210.34%0.03Mua46.064M1.180B-0.092206.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TIPCO TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.4024.00%2.40Mua35.819M4.826B189.210.051470.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TIPCO.R TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.4024.00%2.40Mua35.819M4.826B189.210.051470.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GSTEEL.R G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0928.57%0.02Bán34.375M479.500M-0.34591.00Vật liệu cơ bản
GSTEEL G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0928.57%0.02Bán34.375M479.500M-0.34591.00Vật liệu cơ bản
VL.R V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.653.77%0.06Mua32.109M1.272B15.650.10277.00Công nghiệp
VL V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.653.77%0.06Mua32.109M1.272B15.650.10277.00Công nghiệp
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.050.00%0.00Mua31.348M1.611B-0.03Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.050.00%0.00Mua31.348M1.611B-0.03Chăm sóc sức khỏe
LHFG.R LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.43-2.72%-0.04Bán30.837M31.140B10.050.151504.00Tài chính
LHFG LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.43-2.72%-0.04Bán30.837M31.140B10.050.151504.00Tài chính
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.16-0.63%-0.02Mua29.899M27.932B19.760.16667.00Công nghiệp
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.16-0.63%-0.02Mua29.899M27.932B19.760.16667.00Công nghiệp
IFEC.R INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION NON-VOTING
0.27-10.00%-0.03Bán24.098M606.252M-0.95118.00Công ty dịch vụ công cộng
IFEC INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION
0.27-10.00%-0.03Bán24.098M606.252M-0.95118.00Công ty dịch vụ công cộng
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.881.04%0.04Bán23.395M11.498B14.790.261204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.881.04%0.04Bán23.395M11.498B14.790.261204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EARTH ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED
0.69-8.00%-0.06Bán22.641M2.652B-0.04137.00Năng lượng
EARTH.R ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.69-8.00%-0.06Bán22.641M2.652B-0.04137.00Năng lượng
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.20-4.76%-0.01Mua22.382M4.214B-0.12101.00Tài chính
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.20-4.76%-0.01Mua22.382M4.214B-0.12101.00Tài chính
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.72-0.58%-0.01Mua20.562M30.058B17.720.101896.00Tài chính
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.72-0.58%-0.01Mua20.562M30.058B17.720.101896.00Tài chính
TSF THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.010.00%0.00Bán20.381M338.538M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSF.R THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán20.381M338.538M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POLAR.R POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.1110.00%0.01Sức bán mạnh19.115M851.495M-0.0964.00Tài chính
POLAR POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.1110.00%0.01Sức bán mạnh19.115M851.495M-0.0964.00Tài chính
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.3413.59%0.28Mua19.085M1.648B10.350.20208.00Vật liệu cơ bản
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.3413.59%0.28Mua19.085M1.648B10.350.20208.00Vật liệu cơ bản
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.86-0.41%-0.02Sức bán mạnh18.763M99.604B18.700.265483.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.86-0.41%-0.02Sức bán mạnh18.763M99.604B18.700.265483.00Năng lượng
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
28.505.56%1.50Sức mua mạnh18.519M9.383B24.861.093950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.505.56%1.50Sức mua mạnh18.519M9.383B24.861.093950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.305.08%0.45Sức mua mạnh18.345M22.125B27.960.32943.00Năng lượng
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.305.08%0.45Sức mua mạnh18.345M22.125B27.960.32943.00Năng lượng
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.941.04%0.02Bán17.600M84.196B7.800.258373.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.941.04%0.02Bán17.600M84.196B7.800.258373.00Tài chính
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.83-5.18%-0.10Bán17.019M6.699B-0.091149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.83-5.18%-0.10Bán17.019M6.699B-0.091149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
2.122.91%0.06Mua16.118M27.191B47.660.051161.00Chăm sóc sức khỏe
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.122.91%0.06Mua16.118M27.191B47.660.051161.00Chăm sóc sức khỏe
KTECH.R KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0814.29%0.01Bán15.841M137.450M-0.396994.00Công nghiệp
KTECH KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
0.0814.29%0.01Bán15.841M137.450M-0.396994.00Công nghiệp
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
47.50-0.52%-0.25Sức bán mạnh15.415M1363.883B12.613.7926613.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.50-0.52%-0.25Sức bán mạnh15.415M1363.883B12.613.7926613.00Năng lượng
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.801.27%0.01Bán14.979M6.848B6.930.111102.00Tài chính
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.801.27%0.01Bán14.979M6.848B6.930.111102.00Tài chính
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
22.70-0.44%-0.10Sức mua mạnh14.010M38.076B43.510.5212894.00Năng lượng
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.70-0.44%-0.10Sức mua mạnh14.010M38.076B43.510.5212894.00Năng lượng
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.620.00%0.00Mua13.742M24.810B19.030.191319.00Tài chính
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.620.00%0.00Mua13.742M24.810B19.030.191319.00Tài chính
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.00%0.00Mua13.344M20.600B-0.172583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.00%0.00Mua13.344M20.600B-0.172583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.504.00%0.25Mua13.332M12.628B13.570.46312.00Công ty dịch vụ công cộng
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
6.504.00%0.25Mua13.332M12.628B13.570.46312.00Công ty dịch vụ công cộng
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
28.50-0.87%-0.25Bán13.065M235.319B14.431.9914817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.50-0.87%-0.25Bán13.065M235.319B14.431.9914817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.05-2.08%-0.15Mua13.032M10.984B38.600.19999.00Tài chính
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.05-2.08%-0.15Mua13.032M10.984B38.600.19999.00Tài chính
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.591.72%0.01Mua12.968M2.642B7.170.08137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.591.72%0.01Mua12.968M2.642B7.170.08137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
14.70-0.68%-0.10Bán12.657M76.396B9.031.646037.00Năng lượng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.70-0.68%-0.10Bán12.657M76.396B9.031.646037.00Năng lượng
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.6611.86%0.07Mua12.297M362.850M-0.2286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.6611.86%0.07Mua12.297M362.850M-0.2286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.360.00%0.00Mua10.497M2.964B33.710.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.360.00%0.00Mua10.497M2.964B33.710.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.94-0.68%-0.02Mua10.337M2.037B-0.24693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
2.94-0.68%-0.02Mua10.337M2.037B-0.24693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.860.54%0.01Mua9.845M2.051B13.490.14297.00Tài chính
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.860.54%0.01Mua9.845M2.051B13.490.14297.00Tài chính
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.80-0.78%-0.10Mua9.771M161.981B53.190.244248.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
12.80-0.78%-0.10Mua9.771M161.981B53.190.244248.00Công nghiệp
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.400.00%0.00Sức mua mạnh9.733M1.212B-0.0354.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.400.00%0.00Sức mua mạnh9.733M1.212B-0.0354.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
72.500.35%0.25Mua9.559M1032.142B40.161.807718.00Công nghiệp
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
72.500.35%0.25Mua9.559M1032.142B40.161.807718.00Công nghiệp
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.37-1.44%-0.02Sức bán mạnh9.205M3.892B13.640.10679.00Công nghiệp
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.37-1.44%-0.02Sức bán mạnh9.205M3.892B13.640.10679.00Công nghiệp
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.300.00%0.00Mua9.180M25.928B29.480.82111.00Tài chính
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
24.300.00%0.00Mua9.180M25.928B29.480.82111.00Tài chính
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.90-1.67%-0.10Bán9.117M15.080B31.180.192135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.90-1.67%-0.10Bán9.117M15.080B31.180.192135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VGI VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
9.85-0.51%-0.05Mua9.009M84.756B73.980.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất