Cổ phiếu Thái Lanđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Thái Lan nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
SIRISANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
411.764M1.76THB0.00%0.00THB
Mua
724.705M26.199BTHB10.580.17THBTài chính
ITCI TAIL CORPORATION PCL
187.8M31.00THB−3.13%−1.00THB5.822BHàng tiêu dùng không lâu bền
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
143.113M13.6THB2.26%0.3THB
Sức mua mạnh
1.946B89.989BTHB2.526.54THBNăng lượng Mỏ
TMCT.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
102.678M2.60THB4.84%0.12THB
Sức mua mạnh
266.963M1.138BTHB16.450.15THBSản xuất Chế tạo
UBAUTILITY BUSINESS ALLIANCE PUBLIC COMPANY
90.399M2.42THB6.14%0.14THB218.765MDịch vụ Công nghiệp
THCOMTHAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
73.978M12.5THB−7.41%−1.0THB
Mua
924.726M14.797BTHB36.210.37THBTruyền thông
PTTPTT PUBLIC COMPANY LIMITED
72.879M32.00THB0.79%0.25THB
Bán
2.332B906.875BTHB8.983.54THBNăng lượng Mỏ
BEMBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
70.012M9.60THB0.00%0.00THB
Sức mua mạnh
672.114M146.736BTHB65.840.15THBVận chuyển
TTBTMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
65.255M1.36THB−0.73%−0.01THB
Theo dõi
88.747M132.373BTHB10.130.14THB15.102KTài chính
IRPCIRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
58.994M2.98THB0.00%0.00THB
Bán
175.803M60.824BTHB12.210.24THBNăng lượng Mỏ
LHFGLH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
56.942M1.18THB2.61%0.03THB
Mua
67.192M24.361BTHB28.330.04THBTài chính
YONGYONG CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
48.72M2.20THB8.91%0.18THB
Sức mua mạnh
107.183M363.6MTHB4.910.41THBKhoáng sản phi năng lượng
WHAWHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
45.689M3.82THB−1.55%−0.06THB
Mua
174.533M57.994BTHB17.900.22THBVận chuyển
PSGPSG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
44.759M1.18THB0.85%0.01THB
Bán
52.815M76.041BTHB158.110.01THBDịch vụ Công nghiệp
VGIVGI PUBLIC COMPANY LIMITED
41.441M4.38THB0.00%0.00THB
Mua
181.511M49.032BTHB−0.01THBDịch vụ Thương mại
AAIASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
40.656M7.50THB−5.06%−0.40THB
Bán Mạnh
304.919MHàng tiêu dùng không lâu bền
RABBITRABBIT HOLDINGS PCL
40.027M1.39THB0.72%0.01THB
Bán
55.638M7.747BTHB−2.10THBDịch vụ Khách hàng
BLANDBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
33.626M1.04THB−2.80%−0.03THB
Mua
34.972M18.544BTHB18.260.06THBTài chính
MTWMAKE TO WIN HOLDING PUBLIC COMPANY
33.469M3.82THB−2.55%−0.10THB127.852M1.321BTHB121Hàng tiêu dùng không lâu bền
GUNKULGUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
32.843M5.45THB−0.91%−0.05THB
Mua
178.997M48.854BTHB14.670.37THBCông ty dịch vụ công cộng
AAVASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
32.118M3.04THB−1.30%−0.04THB
Bán
97.64M35.706BTHB−1.10THBVận chuyển
XPGXSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
31.477M1.51THB−2.58%−0.04THB
Mua
47.531M14.501BTHB−0.01THBTài chính
TEAMTEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
30.816M7.40THB−12.43%−1.05THB
Mua
228.042M5.383BTHB22.190.38THB916Công nghệ Điện tử
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
30.557M28.25THB0.00%0.00THB
Bán
863.249M448.949BTHB37.020.76THB36.344KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TUTHAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
27.65M16.8THB−1.18%−0.2THB
Bán Mạnh
464.518M79.132BTHB10.411.63THB9.999KHàng tiêu dùng không lâu bền
STARKSTARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
25.674M3.26THB−1.81%−0.06THB
Bán Mạnh
83.696M39.529BTHB12.650.26THBTài chính
AURAAURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
24.447M16.4THB0.00%0.0THB400.933M21.878BTHBKhách hàng Lâu năm
AWCASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
23.221M6.20THB−0.80%−0.05THB
Mua
143.971M200.005BTHB58.580.11THBTài chính
SCSC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
23.175M4.08THB−2.86%−0.12THB
Mua
94.553M17.72BTHB8.060.52THBTài chính
VLV.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
23.028M1.59THB−3.64%−0.06THB
Bán
36.614M1.68BTHB76.040.02THBVận chuyển
BECBEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
22.516M10.9THB4.81%0.5THB
Mua
245.43M20.8BTHB27.610.38THBDịch vụ Khách hàng
ETCEARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY
22.502M3.88THB0.52%0.02THB
Mua
87.306M8.646BTHB48.190.08THBCông ty dịch vụ công cộng
ACEABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
20.293M2.66THB0.00%0.00THB
Bán
53.98M27.068BTHB18.600.14THBCông ty dịch vụ công cộng
PROENPROEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
19.764M7.90THB0.00%0.00THB
Sức mua mạnh
156.138M2.496BTHB44.280.20THBDịch vụ Công nghệ
TCTROPICAL CANNING (THAILAND)
19.7M12.6THB8.62%1.0THB
Theo dõi
248.215M3.828BTHB8.251.41THBHàng tiêu dùng không lâu bền
MONOMONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED
19.485M1.52THB2.70%0.04THB
Mua
29.617M5.137BTHB38.240.04THBDịch vụ Khách hàng
LHLAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
18.996M9.55THB−0.52%−0.05THB
Mua
181.41M114.717BTHB13.770.70THBTài chính
NUSANUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
18.23M1.14THB−0.87%−0.01THB
Theo dõi
20.783M13.388BTHB−0.06THBTài chính
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
18.127M73.50THB−0.68%−0.50THB
Bán
1.332B1.057TTHB−0.78THBVận chuyển
PTTEPPTT EXPLORATION AND PRODUCTION
17.799M171.5THB−0.58%−1.0THB
Bán
3.053B684.822BTHB10.3416.68THBNăng lượng Mỏ
TRUETRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
16.968M4.60THB0.00%0.00THB
Bán
78.051M153.383BTHB−0.15THBTruyền thông
SPRCSTAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
16.488M11.7THB0.86%0.1THB
Bán
192.91M50.296BTHB5.432.14THBNăng lượng Mỏ
SENAJSENA J PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
16.484M1.11THB−2.63%−0.03THB
Bán
18.297M4.788BTHB−0.05THBTài chính
CKPCK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
16.484M4.72THB−1.26%−0.06THB
Bán Mạnh
77.805M38.858BTHB15.630.31THBCông ty dịch vụ công cộng
MTCMUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
16.477M39.00THB0.65%0.25THB
Theo dõi
642.586M82.15BTHB16.232.39THBTài chính
CHGCHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
15.801M3.60THB−0.55%−0.02THB
Mua
56.883M39.82BTHB9.250.39THBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ESSOESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
15.785M11.7THB1.74%0.2THB
Bán
184.687M39.8BTHB3.373.42THBNăng lượng Mỏ
PTTGCPTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
15.376M46.00THB−0.54%−0.25THB
Bán
707.293M208.534BTHB−1.01THB10.819KNăng lượng Mỏ
TLITHAI LIFE INSURANCE PCL
15.274M15.1THB0.00%0.0THB
Bán
230.641M172.895BTHB19.880.76THBTài chính
HMPROHOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
14.844M14.4THB−1.37%−0.2THB
Bán
213.761M192.007BTHB30.290.48THB10.601KBán Lẻ
PRIPRIMO SERVICE SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
14.604M22.6THB−0.44%−0.1THB330.061M7.264BTHBTài chính
NCAPNEXT CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
13.696M3.74THB−1.58%−0.06THB
Theo dõi
51.225M5.13BTHB23.330.16THBTài chính
HANAHANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
12.845M54.00THB3.85%2.00THB
Mua
693.63M41.854BTHB43.141.21THBCông nghệ Điện tử
QHQUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
12.786M2.28THB0.00%0.00THB
Mua
29.153M24.429BTHB10.940.21THBTài chính
ITDITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
12.752M1.89THB−1.56%−0.03THB
Bán
24.101M10.137BTHB−0.48THBDịch vụ Công nghiệp
CPALLCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
12.733M64.50THB−0.39%−0.25THB
Mua
821.257M581.656BTHB36.531.77THB63.414KBán Lẻ
MAKROSIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
12.592M37.50THB−1.32%−0.50THB
Theo dõi
472.192M402.052BTHB20.541.85THBBán Lẻ
SSPSERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
12.355M10.0THB−1.96%−0.2THB
Bán
123.55M12.739BTHB9.451.08THBCông ty dịch vụ công cộng
CPFCHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
12.228M23.6THB0.00%0.0THB
Bán
288.584M198.553BTHB10.452.26THBCông nghiệp Chế biến
SAWADSRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
12.013M49.75THB2.05%1.00THB
Mua
597.667M66.941BTHB15.193.21THBTài chính
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
11.897M10.8THB−0.92%−0.1THB
Mua
128.484M34.29BTHB6.001.82THBKhách hàng Lâu năm
THANIRATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
11.58M4.32THB0.47%0.02THB
Mua
50.026M24.351BTHB13.140.33THBTài chính
DIFDIGITAL TELECOMMUNICATIONS
11.527M13.2THB0.00%0.0THB
Bán
152.154M140.338BTHB11.071.19THBHỗn hợp
DOHOMEDOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
11.436M14.2THB0.00%0.0THB
Mua
162.397M41.274BTHB35.730.40THBDịch vụ Phân phối
SCGPSCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
11.404M57.75THB2.67%1.50THB
Sức mua mạnh
658.61M241.477BTHB32.341.74THB23.341KCông nghiệp Chế biến
TPIPLTPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
11.315M1.81THB0.56%0.01THB
Mua
20.48M34.428BTHB4.400.41THBKhoáng sản phi năng lượng
BAMBANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
11.286M15.7THB−1.26%−0.2THB
Theo dõi
177.197M51.389BTHB18.060.88THBTài chính
A5ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
11.28M4.40THB0.00%0.00THB
Mua
49.633M5.321BTHB55.420.08THBTài chính
KTBKRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
11.234M17.6THB0.00%0.0THB
Mua
197.719M246.537BTHB8.062.18THB18.937KTài chính
KCEKCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
11.098M49.75THB2.05%1.00THB
Mua
552.111M57.612BTHB22.892.13THBCông nghệ Điện tử
TKNTAOKAENOI FOOD & MARKETING
11.075M11.0THB−5.17%−0.6THB
Mua
121.828M16.008BTHB40.220.29THBHàng tiêu dùng không lâu bền
SPALISUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
10.291M24.4THB−0.81%−0.2THB
Mua
251.109M47.924BTHB5.404.56THBTài chính
SVISVI PUBLIC COMPANY LIMITED
10.261M10.6THB−4.50%−0.5THB
Mua
108.762M23.901BTHB12.880.86THBCông nghệ Điện tử
TGETHACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY
10.215M1.78THB1.14%0.02THB
Bán
18.183M3.872BTHB18.970.09THBCông ty dịch vụ công cộng
MINTMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
9.956M30.75THB0.00%0.00THB
Mua
306.136M161.666BTHB−0.13THBDịch vụ Khách hàng
ICHIICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.694M11.8THB−2.48%−0.3THB
Mua
114.386M15.73BTHB27.060.45THBHàng tiêu dùng không lâu bền
TKTT.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
9.483M2.74THB−0.72%−0.02THB
Mua
25.983M656.273MTHB20.510.14THBSản xuất Chế tạo
SNNPSRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY
9.362M19.0THB−3.06%−0.6THB
Bán
177.881M18.816BTHB38.870.50THBHàng tiêu dùng không lâu bền
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
8.856M19.8THB−1.49%−0.3THB
Theo dõi
175.352M50.124BTHB9.552.10THBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DTACTOTAL ACCESS COMMUNICATION
8.804M41.50THB−2.35%−1.00THB
Bán
365.346M100.632BTHB42.121.01THBTruyền thông
VAROVAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
8.761M9.95THB12.43%1.10THB
Sức mua mạnh
87.174M884.134MTHB−0.41THBSản xuất Chế tạo
DCCDYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
8.384M2.80THB1.45%0.04THB
Mua
23.476M25.187BTHB15.050.18THBSản xuất Chế tạo
ITNSINTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PUBLIC COMPANY
8.246M4.34THB−3.13%−0.14THB
Mua
35.786MDịch vụ Công nghệ
KTCKRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
8.24M59.50THB0.00%0.00THB
Mua
490.278M153.411BTHB23.032.58THBTài chính
AGEASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.202M4.30THB0.94%0.04THB
Mua
35.269M4.634BTHB3.581.19THBDịch vụ Phân phối
COM7COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
8.086M32.50THB−0.76%−0.25THB
Mua
262.791M78.6BTHB25.901.26THBBán Lẻ
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
7.921M54.00THB0.93%0.50THB
Mua
427.753M627.724BTHB69.320.77THBCông ty dịch vụ công cộng
SUSCOSUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
7.918M4.10THB−1.91%−0.08THB
Bán
32.462M4.598BTHB10.310.41THBBán Lẻ
JMARTJAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
7.853M42.50THB0.59%0.25THB
Bán
333.77M59.752BTHB18.212.46THBDịch vụ Phân phối
HENGHENG LEASING AND CAPITAL PUBLIC COMPANY
7.772M3.08THB0.00%0.00THB
Mua
23.939M11.735BTHB30.460.10THBTài chính
ORPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY
7.755M24.3THB0.83%0.2THB
Bán
188.44M289.2BTHB21.471.12THB1.655KDịch vụ Phân phối
SSINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.542M1.83THB1.10%0.02THB
Bán
13.803M12.405BTHB62.630.03THBTài chính
AUAFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
7.507M11.0THB−3.51%−0.4THB
Theo dõi
82.579M9.298BTHB97.190.12THBDịch vụ Khách hàng
AKPAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.494M2.10THB3.96%0.08THB
Mua
15.737M816.08MTHB23.010.09THBDịch vụ Công nghiệp
ONEETHE ONE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.441M9.20THB0.00%0.00THB
Bán
68.453M21.907BTHB27.430.34THB1.198KDịch vụ Khách hàng
STISTONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.288M4.88THB0.41%0.02THB
Bán
35.565M2.931BTHB21.210.23THBDịch vụ Thương mại
MAJORMAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
7.267M19.6THB2.62%0.5THB
Mua
142.44M17.088BTHB61.830.31THBDịch vụ Khách hàng
TPBITPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
7.204M5.60THB0.00%0.00THB
Sức mua mạnh
40.345M2.335BTHB13.900.40THBCông nghiệp Chế biến
CRCCENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.943M43.50THB0.58%0.25THB
Sức mua mạnh
302.005M260.841BTHB41.841.03THBBán Lẻ
PLUSROYAL PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.915M7.70THB2.67%0.20THB
Bán
53.244M5.025BTHBHàng tiêu dùng không lâu bền