Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.732.98%0.05Mua229.715M73.671B6.830.258373.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.732.98%0.05Mua229.715M73.671B6.830.258373.00Tài chính
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.700.00%0.00Bán160.381M190.199B-0.004310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.700.00%0.00Bán160.381M190.199B-0.004310.00Dịch vụ Viễn thông
EARTH.R ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.32-8.57%-0.03Bán139.459M1.238B-0.04137.00Năng lượng
EARTH ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED
0.32-8.57%-0.03Bán139.459M1.238B-0.04137.00Năng lượng
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.106.14%0.70Mua125.527M21.160B27.350.42Công nghệ
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
12.106.14%0.70Mua125.527M21.160B27.350.42Công nghệ
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.081.49%0.06Theo dõi123.453M82.051B49.640.085483.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.081.49%0.06Theo dõi123.453M82.051B49.640.085483.00Năng lượng
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.67-1.47%-0.01Mua115.999M18.598B19.050.04310.00Công ty dịch vụ công cộng
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.67-1.47%-0.01Mua115.999M18.598B19.050.04310.00Công ty dịch vụ công cộng
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.40-2.29%-0.15Bán93.862M53.408B17.290.415469.00Dịch vụ Viễn thông
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
6.40-2.29%-0.15Bán93.862M53.408B17.290.415469.00Dịch vụ Viễn thông
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.20-2.93%-0.70Bán86.708M379.819B25.750.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.20-2.93%-0.70Bán86.708M379.819B25.750.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
47.250.53%0.25Mua83.574M1342.461B12.913.6426613.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.250.53%0.25Mua83.574M1342.461B12.913.6426613.00Năng lượng
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.25-4.55%-1.25Sức bán mạnh73.720M225.088B15.651.7614817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.25-4.55%-1.25Sức bán mạnh73.720M225.088B15.651.7614817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.800.84%0.04Mua69.163M70.015B21.130.23105.00Tài chính
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.800.84%0.04Mua69.163M70.015B21.130.23105.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.00%0.00Bán66.964M123.082B14.900.691595.00Tài chính
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.00%0.00Bán66.964M123.082B14.900.691595.00Tài chính
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
9.253.93%0.35Mua65.997M30.802B13.320.67550.00Năng lượng
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.253.93%0.35Mua65.997M30.802B13.320.67550.00Năng lượng
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
11.100.91%0.10Mua54.486M168.135B22.390.493647.00Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
11.100.91%0.10Mua54.486M168.135B22.390.493647.00Công nghiệp
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.810.00%0.00Mua53.494M5.572B61.220.01116.00Công ty dịch vụ công cộng
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.810.00%0.00Mua53.494M5.572B61.220.01116.00Công ty dịch vụ công cộng
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
13.500.75%0.10Mua52.319M168.259B47.160.284248.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.500.75%0.10Mua52.319M168.259B47.160.284248.00Công nghiệp
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.166.67%0.01Mua49.942M979.631M12.370.01302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.166.67%0.01Mua49.942M979.631M12.370.01302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.78-0.71%-0.02Bán46.239M30.000B8.400.331102.00Tài chính
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.78-0.71%-0.02Bán46.239M30.000B8.400.331102.00Tài chính
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.320.00%0.00Bán43.607M25.520B45.200.053531.00Chăm sóc sức khỏe
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.320.00%0.00Bán43.607M25.520B45.200.053531.00Chăm sóc sức khỏe
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
58.252.19%1.25Mua42.835M257.004B10.085.666427.00Vật liệu cơ bản
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
58.252.19%1.25Mua42.835M257.004B10.085.666427.00Vật liệu cơ bản
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
12.30-0.81%-0.10Bán42.775M64.008B13.540.926037.00Năng lượng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.30-0.81%-0.10Bán42.775M64.008B13.540.926037.00Năng lượng
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.74-1.44%-0.04Bán37.962M8.324B14.640.191204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.74-1.44%-0.04Bán37.962M8.324B14.640.191204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
11.300.00%0.00Bán36.229M
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.10-2.52%-0.08Bán34.327M28.246B16.150.20667.00Công nghiệp
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.10-2.52%-0.08Bán34.327M28.246B16.150.20667.00Công nghiệp
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
130.004.00%5.00Sức mua mạnh33.818M496.248B10.5111.893861.00Năng lượng
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
130.004.00%5.00Sức mua mạnh33.818M496.248B10.5111.893861.00Năng lượng
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.901.12%0.01Mua32.979M7.714B5.930.151102.00Tài chính
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.901.12%0.01Mua32.979M7.714B5.930.151102.00Tài chính
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.724.35%0.03Bán31.456M371.156M-0.23Vật liệu cơ bản
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.724.35%0.03Bán31.456M371.156M-0.23Vật liệu cơ bản
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.30-4.12%-0.70Sức bán mạnh31.197M81.121B18.010.941868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
16.30-4.12%-0.70Sức bán mạnh31.197M81.121B18.010.941868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.4918.25%0.23Bán29.666M866.946M-0.24693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.4918.25%0.23Bán29.666M866.946M-0.24693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
67.253.07%2.00Mua29.541M209.219B20.123.2473.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
67.253.07%2.00Mua29.541M209.219B20.123.2473.00Dịch vụ Viễn thông
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.147.69%0.01Bán28.783M1.246B-0.29358.00Công nghiệp
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.147.69%0.01Bán28.783M1.246B-0.29358.00Công nghiệp
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.001.52%0.15Mua26.717M42.709B-0.35454.00Năng lượng
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
10.001.52%0.15Mua26.717M42.709B-0.35454.00Năng lượng
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.163.27%0.10Mua26.132M3.139B18.450.17294.00Tài chính
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.163.27%0.10Mua26.132M3.139B18.450.17294.00Tài chính
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
17.60-1.12%-0.20Mua25.653M234.091B39.030.4610771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.60-1.12%-0.20Mua25.653M234.091B39.030.4610771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
19.90-0.50%-0.10Bán25.126M30.502B18.491.08769.00Công nghiệp
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
19.90-0.50%-0.10Bán25.126M30.502B18.491.08769.00Công nghiệp
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
17.600.57%0.10Bán24.645M244.581B8.332.1021764.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.600.57%0.10Bán24.645M244.581B8.332.1021764.00Tài chính
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
82.750.91%0.75Bán24.100M736.606B34.592.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
82.750.91%0.75Bán24.100M736.606B34.592.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.801.08%0.20Bán22.953M31.062B27.580.6712894.00Năng lượng
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
18.801.08%0.20Bán22.953M31.062B27.580.6712894.00Năng lượng
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
73.500.00%0.00Mua20.878M1049.999B41.751.767718.00Công nghiệp
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
73.500.00%0.00Mua20.878M1049.999B41.751.767718.00Công nghiệp
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.70-3.39%-0.20Bán20.305M14.828B33.180.182135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.70-3.39%-0.20Bán20.305M14.828B33.180.182135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
34.500.73%0.25Bán19.432M192.298B11.063.1019581.00Vật liệu cơ bản
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.500.73%0.25Bán19.432M192.298B11.063.1019581.00Vật liệu cơ bản
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.850.57%0.05Mua19.262M34.167B46.480.19399.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.850.57%0.05Mua19.262M34.167B46.480.19399.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
7.151.42%0.10Mua19.257M26.616B14.060.50397.00Tài chính
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.151.42%0.10Mua19.257M26.616B14.060.50397.00Tài chính
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.92-2.97%-0.12Bán19.071M22.656B17.110.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.92-2.97%-0.12Bán19.071M22.656B17.110.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05-0.00%-0.00Bán18.637M48.184B59.970.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.05-0.00%-0.00Bán18.637M48.184B59.970.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.60-1.71%-0.15Bán18.555M21.875B24.950.35943.00Năng lượng
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.60-1.71%-0.15Bán18.555M21.875B24.950.35943.00Năng lượng
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
17.10-0.58%-0.10Bán18.510M
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06-1.90%-0.04Bán18.475M22.861B-0.2592.00Tài chính
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.06-1.90%-0.04Bán18.475M22.861B-0.2592.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01Mua18.273M1.706B200.000.00286.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01Mua18.273M1.706B200.000.00286.00Tài chính
SVI.R SVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.62-0.86%-0.04Mua18.101M10.055B14.420.322494.00Công nghệ
SVI SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.62-0.86%-0.04Mua18.101M10.055B14.420.322494.00Công nghệ
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.31-0.76%-0.01Sức bán mạnh17.782M18.668B9.210.141848.00Tài chính
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.31-0.76%-0.01Sức bán mạnh17.782M18.668B9.210.141848.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất