Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.360.85%0.02Mua327.124M
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.360.85%0.02Mua327.124M48.169B-0.06Năng lượng Mỏ
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.79-3.66%-0.03Bán304.524M76.124B5.640.158135.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.79-3.66%-0.03Bán304.524M
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
35.505.19%1.75Mua267.036M1013.990B10.543.20Năng lượng Mỏ
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.505.19%1.75Mua267.036M1013.990B10.543.20Năng lượng Mỏ
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.369.26%0.20Mua220.508M35.275B9.850.22Tài chính
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.369.26%0.20Mua220.508M35.275B9.850.22Tài chính
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
21.10-0.94%-0.20Theo dõi154.998M68.196B10.352.06Tài chính
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
21.10-0.94%-0.20Theo dõi154.998M68.196B10.352.06Tài chính
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.125.66%0.06Bán124.645M5.044B-0.10Vận chuyển
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.125.66%0.06Bán124.645M5.432B-0.10Vận chuyển
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.10-3.73%-0.12Bán118.783M11.704B6.280.51Tài chính
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
3.10-3.73%-0.12Bán118.783M11.704B6.190.52Tài chính
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
4.883.39%0.16Mua84.034M16.889B-0.89Năng lượng Mỏ
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.883.39%0.16Mua84.034M
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.881.24%0.06Bán83.402M18.904BNăng lượng Mỏ
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
4.881.24%0.06Bán83.402M21.159B-0.65Năng lượng Mỏ
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.12-1.27%-0.04Mua78.311M104.109B18.710.17Truyền thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.12-1.27%-0.04Mua78.311M101.439B18.710.17Truyền thông
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.32-2.22%-0.03Bán75.854M3.952B17.370.08Bán Lẻ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.32-2.22%-0.03Bán75.854M3.952B17.400.08Bán Lẻ
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
22.400.00%0.00Mua71.038M125.766B29.420.76Công nghiệp Chế biến
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.400.00%0.00Mua71.038M125.766BCông nghiệp Chế biến
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.300.00%0.00Bán70.622M157.930B2.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
11.300.00%0.00Bán70.622M157.992B5.402.09Tài chính
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.350.00%0.00Bán69.440M9.299B4.480.08Công ty dịch vụ công cộng
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.350.00%0.00Bán69.440M9.299BCông ty dịch vụ công cộng
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
5.100.99%0.05Mua68.342M41.873B6.050.89Truyền thông
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.100.99%0.05Mua68.342M40.827B6.050.89Truyền thông
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.755.76%2.00Mua67.483M164.881B13.412.59Công nghiệp Chế biến
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
36.755.76%2.00Mua67.483M164.881B13.412.59Công nghiệp Chế biến
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.290.00%0.00Bán66.026M3.439B0.650.44Công ty dịch vụ công cộng
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.290.00%0.00Bán66.026M3.439B0.650.44Công ty dịch vụ công cộng
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
79.004.98%3.75Bán60.727M313.629B11.83Năng lượng Mỏ
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
79.004.98%3.75Bán60.727M265.989B6.4211.72Năng lượng Mỏ
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.130.89%0.01Bán51.947M21.674B15.430.07Khoáng sản phi năng lượng
TPIPL TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.130.89%0.01Bán51.947M21.674B15.430.07Khoáng sản phi năng lượng
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.80-0.56%-0.05Bán49.749MTài chính
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.80-0.56%-0.05Bán49.749M117.073B21.220.42Tài chính
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.753.52%1.25Mua47.868M74.971B11.543.08Năng lượng Mỏ
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
36.753.52%1.25Mua47.868M74.971B11.543.08Năng lượng Mỏ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán47.656M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán47.656M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.7214.29%0.09Mua42.252M774.590M-0.18Công nghiệp Chế biến
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.7214.29%0.09Mua42.252M774.590M-0.18Công nghiệp Chế biến
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.301.98%0.20Bán37.547M17.201B10.810.93Năng lượng Mỏ
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
10.301.98%0.20Bán37.547M17.201B10.810.93Năng lượng Mỏ
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
5.75-0.86%-0.05Bán37.503M29.179B-0.11Năng lượng Mỏ
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.75-0.86%-0.05Bán37.503M29.179B-0.11Năng lượng Mỏ
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.303.60%0.08Mua37.100M20.202B9.080.24Sản xuất Chế tạo
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.303.60%0.08Mua37.100M20.202B9.080.24Sản xuất Chế tạo
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.157.14%0.01Bán32.991M1.445B43.750.00Dịch vụ Khách hàng
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.157.14%0.01Bán32.991M1.445B43.750.00Dịch vụ Khách hàng
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
11.3010.78%1.10Bán32.675M12.057B6.251.63Tài chính
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.3010.78%1.10Bán32.675M10.563B6.251.63Tài chính
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.352.94%0.01Bán31.324M3.034B2.590.13Tài chính
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.352.94%0.01Bán31.324M3.034B2.590.13Tài chính
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
13.30-5.67%-0.80Bán31.087M
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.30-5.67%-0.80Bán31.087M15.598B17.700.80Công nghệ Điện tử
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
7.60-1.30%-0.10Bán30.850M116.166B21.650.36Vận chuyển
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
7.60-1.30%-0.10Bán30.850M116.166B21.660.36Vận chuyển
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.823.41%0.06Bán29.991M2.664B5.030.35Sản xuất Chế tạo
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.823.41%0.06Bán29.991M2.803B5.030.35Sản xuất Chế tạo
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
19.30-1.03%-0.20Bán27.529M306.716B19.750.99Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
19.30-1.03%-0.20Bán27.529M306.716B19.750.99Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
25.25-0.98%-0.25Theo dõi26.734M143.982B10.682.39Công nghiệp Chế biến
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.25-0.98%-0.25Theo dõi26.734M143.982B10.682.39Công nghiệp Chế biến
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.520.00%0.00Mua25.936M112.640B108.310.03Tài chính
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.520.00%0.00Mua25.936M108.310.03Tài chính
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.142.61%0.08Bán24.856M26.376B5.580.55Công ty dịch vụ công cộng
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.142.61%0.08Bán24.856M26.376B5.580.55Công ty dịch vụ công cộng
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.600.00%0.00Bán24.205M8.486B3.560.17Tài chính
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.600.00%0.00Bán24.205M8.486B3.560.17Tài chính
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.20-1.82%-0.30Bán23.475M74.828B7.832.11Dịch vụ Khách hàng
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
16.20-1.82%-0.30Bán23.475M76.214B7.832.11Dịch vụ Khách hàng
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.1812.50%0.02Sức bán mạnh23.336M763.252M-0.09Bán Lẻ
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.1812.50%0.02Sức bán mạnh23.336M763.252M-0.09Bán Lẻ
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.850.00%0.00Bán22.832M13.729B8.880.10Tài chính
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.850.00%0.00Bán22.832M13.245B8.880.10Tài chính
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.25-1.57%-0.50Bán22.559M66.250BTài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
31.25-1.57%-0.50Bán22.559M66.250B15.882.00Tài chính
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.80-1.82%-0.20Bán22.480M142.033B23.420.47Bán Lẻ
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
10.80-1.82%-0.20Bán22.480M142.033B23.420.47Bán Lẻ
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.220.91%0.02Bán22.082M24.420BDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.220.91%0.02Bán22.082M24.420B34.320.06Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.650.00%0.00Bán21.870M79.466B7.930.84Tài chính
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
6.650.00%0.00Bán21.870M79.466B7.930.84Tài chính
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.75-1.62%-1.00Bán20.365M545.723B25.992.38Bán Lẻ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
60.75-1.62%-1.00Bán20.365M541.232B25.992.38Bán Lẻ
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
10.70-2.73%-0.30Bán19.982M16.435B-0.10Công nghiệp Chế biến
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.70-2.73%-0.30Bán19.982M16.435B-0.10Công nghiệp Chế biến
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.170.00%0.00Bán19.515M651.460M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.170.00%0.00Bán19.515M651.460M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.982.05%0.06Bán18.767M11.570B14.970.20Dịch vụ Thương mại
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.982.05%0.06Bán18.767M11.570B14.970.20Dịch vụ Thương mại
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
37.25-4.49%-1.75Bán18.371M49.775B14.012.78Tài chính
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.25-4.49%-1.75Bán18.371M47.030BTài chính
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.881.08%0.02Bán17.378M19.715B6.980.27Tài chính
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.881.08%0.02Bán17.378M20.143B6.980.27Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất