Các công ty Thái Lan nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Thái Lan nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
(FQ)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PTTPTT PUBLIC COMPANY
437.577B THB33.50 THB0.00%46.077M956.86B THB12.812.62 THB−35.44%5.97%Năng lượng Mỏ
Mua
PTTEPPTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC
116.527B THB171.0 THB0.29%12.764M676.883B THB8.6619.74 THB52.26%5.43%Năng lượng Mỏ
Mua
SCCSIAM CEMENT CO
85.603B THB301 THB0.67%2.104M358.8B THB13.2722.67 THB−19.75%1.51%Công nghiệp Chế biến
Mua
ORPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL
58.919B THB18.7 THB3.31%22.262M217.2B THB39.440.47 THB−61.19%2.76%Dịch vụ Phân phối
Mua
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
51.973B THB8.00 THB1.27%152.382M66.788B THB3.152.54 THB−32.96%15.19%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
BCPBANGCHAK CORPORATION PCL
51.397B THB41.00 THB−1.20%4.563M55.555B THB9.904.14 THB−55.77%5.42%Năng lượng Mỏ
Mua
EGCOELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO
47.273B THB121.0 THB0.83%1.304M63.176B THB22.545.37 THB−47.14%5.42%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CPALLCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
40.885B THB60.50 THB0.83%20.897M538.986B THB36.611.65 THB8.56%1.25%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
RATCHRATCH GROUP PCL
39.421B THB31.50 THB2.44%6.48M66.881B THB12.282.57 THB−40.26%5.20%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT LTD
37.879B THB45.50 THB2.25%19.612M522.125B THB40.361.13 THB38.40%1.35%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TOPTHAI OIL PUBLIC CO LIMITED
35.66B THB50.50 THB0.00%15.313M103.021B THB19.352.61 THB−86.55%7.33%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PTTGCPTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD
34.396B THB34.50 THB2.22%9.144M152.174B THB−4.40 THB−225.05%2.96%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
BGRIMBGRIMM POWER PCL
29.481B THB28.75 THB0.88%23.097M74.297B THB−0.15 THB−643.57%0.75%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
STASRI TRANG AGRO INDUSTRY PUBLIC CO
25.769B THB14.7 THB1.38%9.907M22.272B THB8.881.65 THB−66.09%13.79%Công nghiệp Chế biến
Mua
CPFCHAROEN POKPHAND FOODS
23.964B THB20.7 THB2.99%10.363M169.106B THB59.830.35 THB−63.14%3.73%Công nghiệp Chế biến
Mua
MINTMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
21.585B THB31.25 THB1.63%19.808M161.666B THB23.501.33 THB1.63%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
IVLINDORAMA VENTURES PCL
21.444B THB26.00 THB0.97%11.509M144.575B THB−0.47 THB−105.79%5.05%Công nghiệp Chế biến
Mua
TRUETRUE CORPORATION PCL
19.86B THB7.10 THB1.43%56.043M241.865B THB0.00%Truyền thông
Mua
BCPGBCPG PCL
17.616B THB9.60 THB1.05%3.904M27.494B THB10.710.90 THB25.81%3.79%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GPSCGLOBAL POWER SYNERGY PCL
17.356B THB44.75 THB3.47%9.207M121.953B THB141.520.32 THB−87.82%1.16%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
RCLREGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC CO
15.28B THB21.8 THB−1.36%1.544M18.315B THB1.7212.71 THB−61.59%24.89%Vận chuyển
Bán Mạnh
ADVANCADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO
14.432B THB228 THB1.33%6.165M668.965B THB24.819.19 THB5.72%3.66%Truyền thông
Sức mua mạnh
TPIPLT.P.I.POLENE
13.773B THB1.45 THB0.69%2.17M27.542B THB5.970.24 THB−33.48%6.94%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TFMAMATHAI PRESIDENT FOODS PCL
13.653B THB196.0 THB−0.51%51.722K64.952B THB19.2110.21 THB11.54%2.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SCGPSCG PACKAGING PCL
13.506B THB38.25 THB1.32%9.005M162.058B THB32.891.16 THB−32.63%1.59%Công nghiệp Chế biến
Mua
CPAXTCP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED
13.078B THB32.25 THB0.00%7.251M341.215B THB44.000.73 THB−63.82%1.58%Bán Lẻ
Mua
BTSBTS GROUP HOLDINGS PCL
12.081B THB7.50 THB1.35%38.895M97.44B THB187.030.04 THB−82.27%4.19%Vận chuyển
Mua
TUTHAI UNION GROUP
11.834B THB14.5 THB0.69%23.752M67.029B THB11.871.22 THB−18.92%5.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
11.494B THB26.75 THB0.94%39.433M421.138B THB32.620.82 THB15.82%2.26%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
TTATHORESEN THAI AGENCIES PUBLIC CO
11.376B THB6.10 THB0.00%3.462M11.117B THB5.301.15 THB−59.27%3.61%Vận chuyển
Mua
CRCCENTRAL RETAIL COR
11.293B THB38.75 THB2.65%18.712M227.67B THB28.431.36 THB191.49%1.27%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
STGTSRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL
11.021B THB6.65 THB2.31%2.769M18.624B THB145.510.05 THB−98.37%11.54%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ITCI-TAIL CORPORATION PCL
10.091B THB20.3 THB−0.49%2.782M61.2B THB19.801.03 THB2.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ROJNAROJANA INDUSTRIAL PARK
9.632B THB6.95 THB2.96%11.05M13.635B THB14.710.47 THB−40.48%4.44%Tài chính
Mua
BABANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
9.381B THB15.6 THB3.31%3.74M31.106B THB25.160.62 THB0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL CO
8.913B THB268 THB0.37%4.228M212.187B THB36.457.35 THB127.88%1.39%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
CKCH KARNCHANG PUBLIC LIMITED CO
8.875B THB20.8 THB0.97%1.305M34.153B THB25.040.83 THB71.97%1.21%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CCETCAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND)
8.657B THB1.62 THB1.89%2.066M9.302B THB8.490.19 THB105.60%3.06%Công nghệ Điện tử
STANLYTHAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC CO
8.584B THB182.5 THB−0.54%46.839K14.061B THB8.0222.75 THB19.83%5.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
WHAWHA CORPORATION PUBLIC CO LTD
8.278B THB5.25 THB−2.78%65.534M80.713B THB17.480.30 THB42.93%3.10%Vận chuyển
Sức mua mạnh
VGIVGI PCL
7.789B THB2.36 THB0.00%29.556M26.419B THB−0.04 THB−226.40%3.39%Dịch vụ Thương mại
Mua
MMK RESTAURANT GROUP PUBLIC CO LTD
7.622B THB45.25 THB−1.09%910.862K42.13B THB27.541.64 THB77.63%3.28%Dịch vụ Khách hàng
Mua
TOATOA PAINT THAILAND PCL-FOR
7.481B THB22.9 THB1.33%473.021K45.855B THB23.070.99 THB32.64%2.57%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
JMARTJAYMART GROUP HOLDINGS PC
7.374B THB22.8 THB1.33%25.778M31.82B THB198.780.11 THB−94.75%4.93%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
DELTADELTA ELECTRONICS
7.191B THB83.0 THB−20.43%265.999M1.297T THB62.251.33 THB60.52%0.38%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
TPIPPTPI POLENE POWER PCL
6.26B THB3.32 THB0.61%936.311K27.72B THB9.040.37 THB−15.57%7.27%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CKPCK POWER PUBLIC CO LTD
6.064B THB3.26 THB0.62%4.144M26.339B THB18.520.18 THB−36.69%2.62%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CPNCENTRAL PATTANA PUBLIC CO
5.877B THB63.25 THB0.00%8.087M282.781B THB22.442.82 THB76.82%1.82%Tài chính
Sức mua mạnh
BCTBIRLA CARBON (THAILAND) PCL
5.796B THB59.25 THB0.42%40717.7B THB5.0611.72 THB−31.55%2.37%Công nghiệp Chế biến
SUCSAHA-UNION
5.72B THB31.25 THB1.63%4K9.225B THB8.383.73 THB45.32%4.88%Khách hàng Lâu năm
BJCBERLI JUCKER PCL
5.561B THB30.75 THB3.36%3.108M119.205B THB24.531.25 THB19.66%2.69%Công nghiệp Chế biến
Mua
PBPRESIDENT BAKERY PUBLIC CO
5.537B THB69.50 THB0.00%23231.275B THB18.263.81 THB0.26%2.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
THCOMTHAICOM PUBLIC COMPANY LTD
5.5B THB14.1 THB0.71%4.807M15.345B THB67.630.21 THB−47.27%3.57%Truyền thông
Mua
LHLAND & HOUSES
5.435B THB7.80 THB0.00%63.174M93.208B THB13.230.59 THB−4.70%7.05%Tài chính
Mua
ITDITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC
5.334B THB1.37 THB0.74%1.191M7.181B THB−0.52 THB−25.53%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SINGERSINGER THAILAND PUBLIC CO
5.158B THB12.5 THB0.00%12.513M10.138B THB−3.44 THB−368.21%4.48%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
ANANANANDA DEVELOPMENT PCL
4.829B THB0.73 THB0.00%11.585M3.041B THB−0.10 THB68.43%0.00%Tài chính
Bán
PSHPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD
4.816B THB12.8 THB0.79%674.313K27.794B THB8.051.59 THB51.31%7.56%Tài chính
Bán
SPCSAHA PATHANAPIBUL
4.598B THB62.25 THB0.40%61.5K20.242B THB10.755.79 THB14.57%2.42%Dịch vụ Phân phối
CENTELCENTRAL PLAZA HOTEL
4.551B THB47.00 THB0.53%4.12M63.113B THB54.260.87 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
LANNALANNA RESOURCES
4.547B THB15.6 THB0.00%403.367K8.19B THB3.194.90 THB−8.86%19.23%Năng lượng Mỏ
SSPSERMSANG POWER CORPORATION PCL
4.493B THB6.90 THB2.22%646.813K9.273B THB11.020.63 THB−38.51%3.52%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ASPASIA PLUS GROUP HLDGS PCL
4.452B THB2.84 THB0.00%390.271K5.98B THB11.150.25 THB−7.31%7.39%Tài chính
Theo dõi
ORIORIGIN PROPERTY
4.448B THB9.95 THB0.00%2.623M24.419B THB6.871.45 THB4.14%7.34%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
JMTJMT NETWORK SERVICES PUBLIC CO LTD
4.397B THB47.75 THB3.24%15.137M67.479B THB35.841.33 THB9.66%2.01%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SIRISANSIRI CO
4.312B THB1.69 THB−1.74%204.654M25.604B THB4.460.38 THB208.55%12.21%Tài chính
Sức mua mạnh
SPCGSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
4.201B THB12.3 THB0.82%77.674K12.881B THB5.642.18 THB−0.21%7.38%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
SPALISUPALAI PUBLIC CO
4.026B THB20.1 THB−0.50%2.777M39.352B THB5.093.95 THB−2.08%7.18%Tài chính
Sức mua mạnh
HANAHANA MICROELECTRONICS CO
4.005B THB59.50 THB−3.25%17.641M49.5B THB20.002.97 THB114.26%1.63%Công nghệ Điện tử
Mua
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO
3.984B THB69.75 THB0.72%32.606M989.285B THB247.520.28 THB0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BLANDBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.968B THB0.77 THB1.32%4.968M13.171B THB20.260.04 THB−14.41%3.95%Tài chính
TURTLESUPER TURTLE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.85B THB7.40 THB0.68%52.6K11.683B THB−0.15 THB1.15%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BECBEC WORLD
3.793B THB6.80 THB3.03%2.425M13.2B THB40.140.17 THB−56.84%2.42%Dịch vụ Công nghệ
Bán
KYEKANG YONG ELECTRIC PUBLIC CO
3.782B THB292 THB0.00%5185.782B THB18.1616.08 THB93.39%1.40%Công nghệ Điện tử
STECSINO THAI ENGINEERING & CONS CO
3.768B THB9.40 THB−2.08%8.23M14.641B THB18.450.51 THB−15.24%3.13%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
IRPCIRPC PUBLIC CO LTD
3.699B THB2.06 THB−0.96%31.293M42.454B THB−0.57 THB−220.24%3.37%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
UVUNIVENTURES PUBLIC CO
3.674B THB2.34 THB0.00%299.745K4.474B THB11.970.20 THB27.78%1.92%Tài chính
MAJORMAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
3.662B THB14.0 THB2.19%2.994M12.257B THB17.910.78 THB−66.30%5.47%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AEONTSAEON THANA SINSA(THAILAND)
3.596B THB163.0 THB−1.21%172.863K41.25B THB12.2813.27 THB−5.71%3.33%Tài chính
Theo dõi
SAWADSRISAWAD CORPORATION PCL
3.477B THB42.75 THB1.18%10.332M58.016B THB12.373.46 THB9.52%4.26%Tài chính
Theo dõi
SGPSIAMGAS AND PETROCHEMICALS PUB CO
3.465B THB8.15 THB1.88%113.895K14.703B THB−0.58 THB−130.65%3.75%Công ty dịch vụ công cộng
PRMPRIMA MARINE PCL
3.438B THB6.85 THB−1.44%2.798M17.375B THB6.141.12 THB161.39%4.89%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ICCICC INTERNATIONAL
3.313B THB43.25 THB0.58%40012.497B THB9.524.54 THB498.41%2.33%Dịch vụ Phân phối
DIFDIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFST FD
3.284B THB9.10 THB0.55%6.183M96.217B THB13.310.68 THB−43.02%11.00%Hỗn hợp
Mua
MBKMBK PUBLIC COMPANY LIMITED
3.224B THB17.8 THB1.14%922.727K24.564B THB23.980.74 THB4.55%Tài chính
SHANGSHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
3.135B THB52.00 THB0.48%9006.728B THB25.282.06 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
RABBITRABBIT HOLDINGS PCL
3.104B THB0.59 THB−3.28%49.983M4.195B THB−0.71 THB78.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SPGSIAM PAN GROUP
3.014B THB15.8 THB−0.63%2005.451B THB19.250.82 THB−29.00%5.06%Công nghiệp Chế biến
SATSOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
2.996B THB18.2 THB1.11%738.041K7.653B THB7.992.28 THB12.17%8.33%Sản xuất Chế tạo
Mua
GUNKULGUNKUL ENGINEERING PCL
2.989B THB3.12 THB0.00%29.95M27.713B THB10.510.30 THB10.83%3.85%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TTWTTW PUBLIC COMPANY LIMITED
2.856B THB9.05 THB0.56%1.021M35.91B THB13.110.69 THB−7.54%6.67%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
UNIQUNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
2.849B THB3.04 THB0.00%612.5K3.286B THB57.580.05 THB58.08%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
DDDDO DAY DREAM PCL
2.824B THB11.5 THB0.00%6.901K3.656B THB54.970.21 THB4351.06%2.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
OSPOSOTSPA PCL
2.813B THB25.0 THB0.81%13.499M74.493B THB39.360.64 THB−31.49%6.65%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BPPBANPU POWER PUBLIC CO LTD
2.801B THB13.7 THB0.74%830.814K41.449B THB7.471.83 THB22.24%5.15%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MEGAMEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD
2.756B THB44.50 THB1.14%2.738M38.362B THB19.002.34 THB−10.93%3.75%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MDXM D X PUBLIC CO LTD
2.739B THB3.10 THB0.65%6.402K1.465B THB34.830.09 THB−86.80%0.00%Tài chính
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD
2.708B THB11.8 THB0.00%15.465M37.122B THB6.321.87 THB29.37%5.51%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
WHAUPWHA UTILITY & POWER PCL
2.675B THB3.86 THB1.05%828.883K14.611B THB16.240.24 THB41.66%4.19%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GGCGLOBAL GREEN CHEMICALS PCL
2.654B THB11.0 THB1.85%8K11.056B THB123.730.09 THB−91.46%3.24%Công nghiệp Chế biến
Bán