Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Thái Lan có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty Thái Lan sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ICHIICHITAN GROUP PCL
18.6 THB+5.08%13.843M1.5324.18B THB21.970.85 THB+71.50%5.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
OCCO.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
10.7 THB−3.60%5000.42642M THB−0.09 THB+77.62%0.47%Dịch vụ Phân phối
SCPSOUTHERN CONCRETE PILE CO
6.00 THB+10.09%727.72K19.771.64B THB11.560.52 THB+90.46%2.50%Khoáng sản phi năng lượng
TFMAMATHAI PRESIDENT FOODS PCL
238 THB+0.42%8.096K0.5978.47B THB20.7711.46 THB+35.59%2.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền