Cổ phiếu Thái LanCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Thái Lan này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
DELTADELTA ELECTRONICS (THAILAND)
772THB1.05%8THB
Mua
4.411M3.406B962.979BTHB71.9310.62THBCông nghệ Điện tử
HPFHEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
4.78THB−0.42%−0.02THB
Mua
24.801K118.549K2.256BTHB11.690.41THBHỗn hợp
NEWWATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
102.0THB0.00%0.0THB
Mua
3.902K398.004K1.02BTHB11.149.16THBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Q-CONQUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
6.60THB4.76%0.30THB
Sức mua mạnh
2.214M14.611M2.64BTHB11.580.54THBKhoáng sản phi năng lượng
SCSC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
4.30THB−2.27%−0.10THB
Mua
56.118M241.308M18.142BTHB8.440.52THBTài chính
SIRISANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.71THB0.00%0.00THB
Mua
785.204M1.343B25.455BTHB10.280.17THBTài chính
SNPS & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
18.9THB0.00%0.0THB
Mua
127.001K2.4M9.668BTHB21.320.89THBDịch vụ Khách hàng
SPALISUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
24.0THB1.27%0.3THB
Sức mua mạnh
14.107M338.563M46.755BTHB5.204.56THBTài chính
SVISVI PUBLIC COMPANY LIMITED
11.4THB2.70%0.3THB
Sức mua mạnh
55.404M631.601M24.547BTHB12.880.86THBCông nghệ Điện tử
TEAMTEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
8.80THB−2.22%−0.20THB
Mua
23.353M205.502M5.606BTHB23.630.38THB916Công nghệ Điện tử
THCOMTHAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
13.2THB10.00%1.2THB
Sức mua mạnh
75.521M996.872M14.469BTHB32.190.37THBTruyền thông
TKNTAOKAENOI FOOD & MARKETING
11.6THB−0.85%−0.1THB
Mua
17.078M198.102M16.008BTHB40.570.29THBHàng tiêu dùng không lâu bền