Các công ty Thái Lan có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Thái Lan với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
URBNPFURBANA PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
25.92 M THB0.36 THB−5.26%34.394 K0.213.370.11 THB0.00%Tài chính
HHYDROHYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
124.77 M THB0.24 THB+4.35%104 K1.80−0.22 THB+11.15%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TNDTTHAI NONDESTRUCTIVE TESTING
144.612 M THB0.21 THB+5.00%606.8 K0.85−0.45 THB−476.98%0.00%Dịch vụ Thương mại
NNPKNEW PLUS KNITTING CO
158 M THB15.8 THB−8.67%3.006 K1.27−0.85 THB+55.15%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GGCAPG CAPITAL PUBLIC CO LTD
163.479 M THB0.52 THB−1.89%1.047 M0.2513.100.04 THB0.00%Tài chính
CCIGC I GROUP PUBLIC CO LIMITED
188.385 M THB0.07 THB0.00%7.341 M0.25−0.02 THB+85.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
TTHMUITHAI MUI CORPORATION PCL
200.6 M THB0.59 THB0.00%82.086 K0.51101.720.01 THB0.00%Dịch vụ Phân phối
BBTWBT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC CO LTD
211.68 M THB0.28 THB0.00%35.9 K0.10−1.02 THB−2351.77%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCHOCHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
219.638 M THB0.12 THB+9.09%9.009 M1.02−1.71 THB−79.49%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SSAFS.A.F. SPECIAL STEEL PCL
222 M THB0.74 THB−1.33%484.647 K1.02172.090.00 THB−87.09%1.35%Khoáng sản phi năng lượng
BBTNCBOUTIQUE NEWCITY CO
228 M THB19.0 THB−0.52%3.6 K0.568.282.30 THB+31.47%0.00%Bán Lẻ
TSITHAI SETAKIJ INSURANCE CO
228.35 M THB0.12 THB0.00%202.5 K0.43−0.08 THB−486.01%0.00%Tài chính
AAFCASIA FIBER CO
239.265 M THB5.25 THB+1.94%11.9 K0.22−0.68 THB−14.08%0.00%Công nghiệp Chế biến
PPLANETPLANET COMMUNICATIONS ASIA PCL
240.427 M THB0.64 THB−1.54%99.3 K0.33−0.44 THB−508.82%0.00%Dịch vụ Phân phối
CCRDCHIANGMAI RIMDOI PCL
245 M THB0.49 THB0.00%145.494 K0.55−0.15 THB−396.09%0.00%Khách hàng Lâu năm
TTNPFTRINITY FREEHOLD & LEASEHOLD PROP
246.009 M THB1.68 THB+0.60%8 K1.9638.620.04 THB−70.94%0.00%Tài chính
BBGTBGT CORP PUBLIC CO LTD
254.464 M THB0.70 THB−1.41%94.3 K0.41−0.14 THB−327.99%0.00%Bán Lẻ
FFANCYFANCYWOOD INDUSTRIES
264.45 M THB0.43 THB+2.38%99.103 K0.52−0.01 THB+88.58%0.00%Khách hàng Lâu năm
KKCMK.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LTD
265.2 M THB0.39 THB−2.50%364.4 K0.74−0.00 THB+78.97%0.00%Sản xuất Chế tạo
RROCKROCKWORTH PUBLIC CO
266 M THB13.3 THB+20.91%42.044 K18.8712.911.03 THB0.00%Sản xuất Chế tạo
UPFUNION PIONEER FABRIC CORP
273.75 M THB36.50 THB0.00%3000.2141.950.87 THB−69.77%7.81%Công nghiệp Chế biến
IRCPINTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
278.561 M THB0.66 THB0.00%306.3 K0.2414.070.05 THB−53.97%3.79%Dịch vụ Công nghệ
CCHARANCHARAN INSURANCE PUBLIC CO
279.6 M THB23.3 THB0.00%4.6 K1.4310.372.25 THB−61.36%8.58%Tài chính
MMNITMFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND
281.52 M THB2.08 THB−5.45%2.1 K0.0013.070.16 THB+106.36%5.00%Tài chính
QQLTQUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
285.849 M THB2.90 THB−1.36%34.1 K0.13−1.43 THB−891.34%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMNRFMULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND
290.25 M THB2.70 THB0.00%136.168 K14.7223.600.11 THB−16.74%5.52%Tài chính
SSTOWERSKY TOWER PCL
295.78 M THB0.08 THB0.00%1.765 M0.26−0.04 THB−5.51%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TTAPACTAPACO PUBLIC CO LIMITED
296.542 M THB0.72 THB−1.37%645.701 K0.21−0.19 THB−169.75%2.78%Tài chính
DDTCIDTC INDUSTRIES
300 M THB30.00 THB0.00%5000.3140.260.75 THB−29.02%1.17%Sản xuất Chế tạo
PPPMPP PRIME PCL
301.137 M THB0.03 THB0.00%23.047 M1.47−0.02 THB+69.15%0.00%Công nghiệp Chế biến
RRPRAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LTD
301.217 M THB1.50 THB+4.17%520.6 K0.31−0.44 THB−18.90%0.00%Vận chuyển
VAROVAROPAKORN CO
315.691 M THB3.16 THB0.00%9.3 K0.26−1.09 THB−84.57%0.00%Sản xuất Chế tạo
IINDINDEX INTERNATIONAL GROUP PCL
322 M THB0.92 THB0.00%387.1 K1.5024.080.04 THB−58.79%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
WINWYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO
325.464 M THB0.58 THB+1.75%187.716 K0.4030.690.02 THB0.00%Tài chính
SSAWANGSAWANG EXPORT CO
333.6 M THB13.9 THB−0.71%1000.19−0.57 THB+7.34%0.00%Khách hàng Lâu năm
AARIPARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
335.52 M THB0.72 THB0.00%295.8 K0.6226.570.03 THB+4.23%2.99%Dịch vụ Thương mại
TTCJTCJ ASIA PUBLIC CO
335.796 M THB3.18 THB−0.63%8000.11−0.43 THB−499.16%0.00%Dịch vụ Phân phối
MMETAMETA CORPORATION PCL
338.793 M THB0.12 THB−7.69%3.318 M0.39−0.05 THB+27.45%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
PPEERPEER FOR YOU PCL
341.092 M THB0.43 THB+2.38%18.341 M1.47−0.59 THB−183.42%0.00%Dịch vụ Thương mại
SSTCSTC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD
352.16 M THB0.62 THB−3.13%165.7 K0.7636.690.02 THB+634.78%4.03%Khoáng sản phi năng lượng
PPRECHAPREECHA GROUP CO
352.8 M THB1.05 THB−0.94%833.71 K0.25388.890.00 THB0.00%Tài chính
KKASETTHAI HA PLC
353.06 M THB1.27 THB+1.60%45.303 K1.00−0.30 THB−196.05%0.00%Công nghiệp Chế biến
AKPAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LTD
359.56 M THB0.89 THB0.00%283.416 K0.3921.340.04 THB−42.48%2.81%Dịch vụ Công nghiệp
LLDCLDC DENTAL PUBLIC CO LTD
360 M THB0.60 THB0.00%156.4 K0.2221.050.03 THB−62.00%1.83%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MMVPM VISION PCL
360.867 M THB1.07 THB−1.83%233.817 K0.14−0.85 THB−4455.10%0.00%Dịch vụ Thương mại
PPSPROJECT PLANNING S
369.738 M THB0.43 THB−2.27%191.001 K0.25−0.02 THB−180.00%2.33%Dịch vụ Công nghiệp
NNCLNCL INTL LOGISTICS PCL
369.764 M THB0.70 THB−2.78%1.078 M0.87−0.62 THB−5126.89%0.00%Vận chuyển
WGEWELL GRADED ENGINEERING PCL
372 M THB0.62 THB−1.59%23.2 K0.060.00%Dịch vụ Công nghiệp
SKSIRAKORN PCL
372.6 M THB0.81 THB0.00%2.62 M0.808.690.09 THB+354.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GSCGLOBAL SERVICE CENTER PCL
375 M THB1.50 THB−10.71%62.7 K2.48−0.47 THB−858.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
TTIGERTHAI ENGER HLDG PCL
377.2 M THB0.82 THB−1.20%17.8 K0.1296.470.01 THB−36.57%0.00%Tài chính
SBNEXTSABUY CONNEXT TECH PCL
379.229 M THB0.63 THB0.00%21.585 M2.09−0.14 THB−220.24%1.60%Sản xuất Chế tạo
KKCK.C. PROPERTY PLC.CO LTD
393.391 M THB0.09 THB−10.00%158.4 K0.14−0.02 THB+31.71%0.00%Tài chính
TVTTV THUNDER PUBLIC CO LTD
400.015 M THB0.50 THB0.00%429.82 K0.13−0.00 THB+69.35%0.00%Dịch vụ Khách hàng
GGLORYGLORY FOREVER PCL
402.3 M THB1.49 THB−1.32%145 K0.32−0.15 THB−293.20%4.03%Dịch vụ Công nghệ
BBPSBPS TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMIT
404 M THB1.01 THB+2.02%90.118 M0.00%Dịch vụ Phân phối
AASNASN BROKER PUBLIC COMPANY LTD
404.352 M THB2.16 THB+2.86%5.5 K0.15203.770.01 THB−61.59%1.24%Tài chính
TTNPCTHAI NAM PLASTICS CO
408.982 M THB1.20 THB0.00%53.3 K0.2413.640.09 THB1.67%Sản xuất Chế tạo
JJAKJAKPAISAN ESTATE PCL
409.6 M THB1.28 THB0.00%9000.0412.890.10 THB+1125.93%3.91%Tài chính
SSRSIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
419.554 M THB0.62 THB−1.59%3.4 K0.19−0.17 THB−111.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
EEMCEMC PUBLIC COMPANY LTD
421.688 M THB0.05 THB−16.67%562.5 K0.10−0.07 THB−64.93%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
UPUNION PLASTIC
422.5 M THB16.9 THB+1.81%2.801 K0.129.501.78 THB+58.82%0.00%Sản xuất Chế tạo
AASIMARASIAN MARINE SERVICES PUBLIC CO
426.18 M THB1.65 THB−0.60%97.2 K0.0324.230.07 THB+84.55%4.85%Sản xuất Chế tạo
SSAMSAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO
428.501 M THB0.41 THB−2.38%253.1 K0.15−0.09 THB+42.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTPLASTHAI PLASTIC INDUSTRIAL PUB CO LTD
429.3 M THB1.59 THB−1.85%10.473 K0.3334.120.05 THB−57.52%6.29%Công nghiệp Chế biến
CMOCMO PUBLIC COMPANY LIMITED
434.698 M THB1.02 THB+0.99%3.807 M2.28−0.44 THB−363.19%0.00%Dịch vụ Thương mại
MM-STORMFC-STRATEGIC STORAGE FUND
434.72 M THB9.05 THB+24.83%1.802 K0.2117.850.51 THB+51.21%5.80%Hỗn hợp
BB52B-52 CAPITAL PCL
435.035 M THB0.59 THB+1.72%44.122 K0.96−0.04 THB+80.80%0.00%Bán Lẻ
HHPTHOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
436.972 M THB0.66 THB−2.94%6.859 M0.5018.490.04 THB−32.64%5.94%Khách hàng Lâu năm
IITNSINTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL
455.62 M THB2.18 THB−2.68%516.5 K0.737.440.29 THB+16.72%5.69%Dịch vụ Công nghệ
FFVCFILTER VISION PCL
457.765 M THB0.81 THB−1.22%313.697 K0.425.050.16 THB+175.13%0.00%Sản xuất Chế tạo
KKK&K SUPERSTORE SOUTHERN PCL
461.265 M THB1.91 THB+0.53%9.401 K0.36−0.02 THB−150.00%0.79%Bán Lẻ
SSANKOSANKO DIECASTING (THAILAND) PCL
468.66 M THB1.48 THB+0.68%548.826 K0.378.580.17 THB+150.36%2.70%Sản xuất Chế tạo
PPKPATKOL CO
468.681 M THB0.90 THB−14.29%34.318 M10.11−0.29 THB−13.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCOMANCOMANCHE INTERNATIONAL PCL
471.68 M THB3.52 THB+1.73%100.1 K0.6642.050.08 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
TTHANATHANASIRI GROUP PUBLIC CO LTD
474.312 M THB1.71 THB+0.59%4.8 K0.0611.610.15 THB−55.19%6.43%Tài chính
FFLOYDFLOYD PCL
476 M THB1.19 THB−0.83%60.337 K0.6522.750.05 THB−13.70%0.47%Dịch vụ Công nghiệp
SSLPSALEE PRINTING PUBLIC CO LTD
480 M THB0.40 THB0.00%20.6 K0.07−0.01 THB+61.13%0.00%Dịch vụ Thương mại
MMNIT2MFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND
480.247 M THB4.92 THB0.00%1000.0215.240.32 THB+20.49%7.01%Tài chính
CCSPCSP STEEL CENTER PUBLIC CO LTD
481.284 M THB0.97 THB+1.04%34.5 K0.07−0.18 THB+4.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JKNJKN GLOBAL GROUP PCL
483.846 M THB0.47 THB−4.08%17.605 M0.53−2.08 THB−349.50%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SGFSGF CAPITAL PCL
484.7 M THB0.37 THB−2.63%272.85 K0.43−0.02 THB−175.87%0.00%Dịch vụ Thương mại
BBLESSBLESS ASSET GROUP PCL
488 M THB0.61 THB−1.61%118.2 K0.2350.830.01 THB−79.52%0.00%Tài chính
NNATIONNATION GROUP (THAILAND) PCL
488.156 M THB0.04 THB0.00%12.147 M2.30−0.02 THB−155.35%0.00%Dịch vụ Khách hàng
NNEPNEP REALTY & INDUSTRY CO
488.33 M THB0.21 THB0.00%155.2 K0.35−0.02 THB+32.92%0.00%Khách hàng Lâu năm
FF&DFOOD & DRINK PUBLIC CO
497.887 M THB28.25 THB+1.80%9000.239.752.90 THB+94.77%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
RRWIRAYONG WIRE INDUSTRIES PCL
503.402 M THB0.55 THB0.00%305 K0.74−0.12 THB+49.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TWPTHAI WIRE PRODUCTS
504.263 M THB2.00 THB+1.01%6.3 K0.58−0.44 THB−52.62%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCPHCASTLE PEAK HLDGS
512 M THB12.8 THB+0.79%9.9 K0.216.541.96 THB−73.44%3.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TTPATHAI POLY ACRYLIC PUBLIC CO
515.16 M THB4.24 THB−1.85%47 K0.7243.130.10 THB0.00%Công nghiệp Chế biến
CCHOTIKIANG HUAT SEAGULL TRADG FROZN FOOD
519.375 M THB69.25 THB+0.36%3.5 K0.595.0413.73 THB−3.81%12.27%Dịch vụ Phân phối
OOGCOCEAN GLASS CO
522.603 M THB24.5 THB+0.82%2000.0737.280.66 THB−30.98%2.33%Công nghiệp Chế biến
JJCKHJCK HOSPITALITY PCL
522.747 M THB0.03 THB0.00%3.547 M0.19−0.03 THB+70.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HHEALTHHEALTH EMPIRE CORPORATION PLC
527.099 M THB1.40 THB−15.66%14.119 K1.05−0.69 THB+42.44%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PPPPPREMIER PRODUCTS PUBLIC CO LTD
528 M THB1.76 THB−2.76%116.9 K3.14−0.27 THB+30.70%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ABMASIA BIOMASS PCL
536.016 M THB1.34 THB−3.60%196.3 K0.19−0.22 THB−298.90%0.00%Công nghiệp Chế biến
BBSMBUILDERSMART PCL
536.888 M THB2.52 THB0.00%8.2 K0.38−0.25 THB−69.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
PPHOLPHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
538.651 M THB2.66 THB0.00%122.32 K1.349.240.29 THB+7.91%7.89%Dịch vụ Phân phối
TTPPTHAI PACKAGING & PRINTING CO
540 M THB14.4 THB−2.04%1000.0145.060.32 THB−59.87%1.53%Công nghiệp Chế biến
QQTCGQTCG PCL
546 M THB0.91 THB−1.09%77.48 M0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh