Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
69.50-9.15%-7.00Theo dõi48.200K
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
69.50-9.15%-7.00Theo dõi48.200K
TIC THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY
29.50-7.81%-2.50Bán12.500K693.250M-4.91257.00Tài chính
TIC.R THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.50-7.81%-2.50Bán12.500K693.250M-4.91257.00Tài chính
SPA.R SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.30-5.00%-0.70Mua3.120M7.581B36.360.37123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPA SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY
13.30-5.00%-0.70Mua3.120M7.581B36.360.37123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.55-3.73%-0.06Mua51.445M6.715B29.120.05478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.55-3.73%-0.06Mua51.445M6.715B29.120.05478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCT.R JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND) NON-VOTING
88.50-3.54%-3.25Sức mua mạnh1001.195B12.976.82140.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JCT JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND)
88.50-3.54%-3.25Sức mua mạnh1001.195B12.976.82140.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.74-3.52%-0.10Sức mua mạnh4.604M1.885B-0.24693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
2.74-3.52%-0.10Mua4.604M1.885B-0.24693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.20-3.40%-0.50Sức bán mạnh165.900K2.129B17.740.801369.00Chăm sóc sức khỏe
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.20-3.40%-0.50Sức bán mạnh165.900K2.129B17.740.801369.00Chăm sóc sức khỏe
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.70-3.39%-0.20Sức mua mạnh8.042M5.016B13.720.42490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.70-3.39%-0.20Sức mua mạnh8.042M5.016B13.720.42490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
314.00-3.38%-11.00Sức mua mạnh1.600K1.884B20.3015.4792.00Công nghiệp
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
314.00-3.38%-11.00Sức mua mạnh1.600K1.884B20.3015.4792.00Công nghiệp
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.38-3.25%-0.08Bán2.571M714.000M11.040.22Tài chính
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.38-3.25%-0.08Bán2.571M714.000M11.040.22Tài chính
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.83-3.17%-0.06Sức bán mạnh57.500K463.378M-0.06135.00Tài chính
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.83-3.17%-0.06Sức bán mạnh57.500K463.378M-0.06135.00Tài chính
OISHI.R OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
109.00-3.11%-3.50Mua24.900K20.438B17.076.398700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OISHI OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
109.00-3.11%-3.50Mua24.900K20.438B17.076.398700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
4.52-3.00%-0.14Bán3.403M2.630B8.640.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.52-3.00%-0.14Bán3.403M2.630B8.640.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
3.28-2.96%-0.10Bán1.073M1.176B13.380.2530.00Vật liệu cơ bản
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.28-2.96%-0.10Bán1.073M1.176B13.380.2530.00Vật liệu cơ bản
SBPF SAMUI BURI PROPERTY FUND
2.74-2.84%-0.08Bán6.700K226.872M-0.57Tài chính
OCC O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
14.10-2.76%-0.40Bán400846.000M23.550.601149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OCC.R O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.10-2.76%-0.40Bán400846.000M23.550.601149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.40-2.70%-0.15Bán1.319M1.842B14.810.36181.00Công nghiệp
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.40-2.70%-0.15Bán1.319M1.842B14.810.36181.00Công nghiệp
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.46-2.67%-0.04Mua2.833M876.000M11.600.13Công nghiệp
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.46-2.67%-0.04Mua2.833M876.000M11.600.13Công nghiệp
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.83-2.66%-0.05Sức bán mạnh1.532M1.531B19.380.101351.00Công nghệ
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
1.83-2.66%-0.05Sức bán mạnh1.532M1.531B19.380.101351.00Công nghệ
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.10-2.65%-0.03Bán326.200K506.000M-0.03Vật liệu cơ bản
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.10-2.65%-0.03Bán326.200K506.000M-0.03Vật liệu cơ bản
SR.R SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.20-2.44%-0.03Sức bán mạnh456.900K812.040M15.480.08Công nghiệp
SR SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
1.20-2.44%-0.03Sức bán mạnh456.900K812.040M15.480.08Công nghiệp
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING
6.25-2.34%-0.15Sức bán mạnh84.700K9.531B39.780.162566.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING
6.25-2.34%-0.15Sức bán mạnh84.700K9.531B39.780.162566.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DREIT DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD
6.25-2.34%-0.15Theo dõi708.300K2.559B13.850.45Tài chính
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.29-2.27%-0.03Bán80.600K387.000M22.250.06Công ty dịch vụ công cộng
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.29-2.27%-0.03Bán80.600K387.000M22.250.06Công ty dịch vụ công cộng
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.36-2.16%-0.03Bán331.900K884.521M19.750.08Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.36-2.16%-0.03Bán331.900K884.521M19.750.08Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.80-2.10%-0.06Bán252.900K18.200B34.530.08273.00Tài chính
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.80-2.10%-0.06Bán252.900K18.200B34.530.08273.00Tài chính
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.47-2.00%-0.03Bán546.800K942.959M-0.14157.00Công nghiệp
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.47-2.00%-0.03Bán546.800K942.959M-0.14157.00Công nghiệp
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
24.50-2.00%-0.50Mua7003.673B11.102.212178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
24.50-2.00%-0.50Mua7003.673B11.102.212178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
10.20-1.92%-0.20Bán161.800K7.008B-0.411393.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.20-1.92%-0.20Bán161.800K7.008B-0.411393.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
3.14-1.88%-0.06Bán85.500K420.760M9.770.32Công nghệ
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.14-1.88%-0.06Bán85.500K420.760M9.770.32Công nghệ
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
1.05-1.87%-0.02Mua622.200K782.399M11.310.09594.00Vật liệu cơ bản
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
1.05-1.87%-0.02Mua622.200K782.399M11.310.09594.00Vật liệu cơ bản
WIIK WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.59-1.85%-0.03Mua6.728M695.509M161.090.01142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WIIK.R WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.59-1.85%-0.03Mua6.728M695.509M161.090.01142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
329.00-1.79%-6.00Mua1.808M173.207B37.248.84776.00Công ty dịch vụ công cộng
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
329.00-1.79%-6.00Mua1.808M173.207B37.248.84776.00Công ty dịch vụ công cộng
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.12-1.75%-0.02Sức bán mạnh4.059M1.525B6.260.18926.00Công nghiệp
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.12-1.75%-0.02Sức bán mạnh4.059M1.525B6.260.18926.00Công nghiệp
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.14-1.72%-0.02Sức bán mạnh4.280M4.757B25.130.05187.00Tài chính
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.14-1.72%-0.0235.048M684.000MCông nghiệp
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.14-1.72%-0.0235.048M684.000MCông nghiệp
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.14-1.72%-0.02Sức bán mạnh4.280M4.757B25.130.05187.00Tài chính
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
11.50-1.71%-0.20Mua21.358M
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.75-1.69%-0.15Bán7.638M4.725B19.920.4471.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.75-1.69%-0.15Bán7.638M4.725B19.920.4471.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.20-1.64%-0.02Mua3.542M1.116B23.780.0573.00Công ty dịch vụ công cộng
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.20-1.64%-0.02Mua3.542M1.116B23.780.0573.00Công ty dịch vụ công cộng
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.50-1.61%-0.50Bán2.704M41.998B27.441.111254.00Năng lượng
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
30.50-1.61%-0.50Bán2.704M41.998B27.441.111254.00Năng lượng
MTI MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY
93.00-1.59%-1.50Bán1.200K5.487B15.166.141298.00Tài chính
MTI.R MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
93.00-1.59%-1.50Bán1.200K5.487B15.166.141298.00Tài chính
TSC THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
12.50-1.57%-0.20Sức bán mạnh1.300K3.248B12.271.021008.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSC.R THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.50-1.57%-0.20Sức bán mạnh1.300K3.248B12.271.021008.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
1.89-1.56%-0.03Mua1.668M1.028B-0.77319.00Năng lượng
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.89-1.56%-0.03Mua1.668M1.028B-0.77319.00Năng lượng
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.26-1.56%-0.02Sức bán mạnh7.200K531.720M42.070.03148.00Vật liệu cơ bản
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.26-1.56%-0.02Sức bán mạnh7.200K531.720M42.070.03148.00Vật liệu cơ bản
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.90-1.52%-0.06Mua15.411M2.542B28.490.14Công nghiệp
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.90-1.52%-0.06Mua15.411M2.542B28.490.14Công nghiệp
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.31-1.50%-0.02Mua1.971M628.800M-0.17Công nghiệp
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.31-1.50%-0.02Mua1.971M628.800M-0.17Công nghiệp
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
4.10-1.44%-0.06Sức bán mạnh4.100K1.329B-0.12779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.10-1.44%-0.06Sức bán mạnh4.100K1.329B-0.12779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.76-1.43%-0.04Mua2.143M850.080M13.980.20Chăm sóc sức khỏe
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.76-1.43%-0.04Mua2.143M850.080M13.980.20Chăm sóc sức khỏe
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.90-1.36%-0.04Bán86.700K4.004B14.440.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.90-1.36%-0.04Bán86.700K4.004B14.440.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWPC THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
7.35-1.34%-0.10Bán140.000K6.471B27.890.262139.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TWPC.R THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.35-1.34%-0.10Bán140.000K6.471B27.890.262139.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.00-1.32%-0.04Bán53.009M32.143B8.400.361102.00Tài chính
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.00-1.32%-0.04Bán53.009M32.143B8.400.361102.00Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
190.00-1.30%-2.50Sức bán mạnh10.421M362.680B10.2618.5225287.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất