Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
ROBINS ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
19.50-25.00%-6.50Bán3.916M28.877B10.782.41Bán Lẻ
ROBINS.R ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.50-25.00%-6.50Bán3.916M28.877B10.782.41Bán Lẻ
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.12-10.40%-0.13Sức bán mạnh3.717M395.514M-0.15Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.12-10.40%-0.13Sức bán mạnh3.717M395.514M-0.15Tài chính
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
2.52-8.70%-0.24Bán1.309M828.000M10.100.27Sản xuất Chế tạo
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.52-8.70%-0.24Bán1.309M828.000M10.100.27Sản xuất Chế tạo
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.80-8.40%-2.00Mua38.533M37.527B12.021.98Khoáng sản phi năng lượng
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
21.80-8.40%-2.00Mua38.533M37.534B12.021.98Khoáng sản phi năng lượng
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.42-8.33%-0.22Mua3.894M2.640B15.690.17Sản xuất Chế tạo
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.42-8.33%-0.22Mua3.894M2.640B15.690.17Sản xuất Chế tạo
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.64-8.12%-0.41Mua50.690M10.100BHàng tiêu dùng không lâu bền
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.64-8.12%-0.41Mua50.690M10.100BHàng tiêu dùng không lâu bền
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.70-7.97%-1.10Bán3.849M9.583B19.970.69Công nghiệp Chế biến
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.70-7.97%-1.10Bán3.849M9.583B19.970.69Công nghiệp Chế biến
UAC.R UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.84-7.79%-0.24Mua2.185M2.056B19.250.16Dịch vụ Phân phối
UAC UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.84-7.79%-0.24Mua2.185M2.056B19.250.16Dịch vụ Phân phối
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.75-7.53%-0.55Mua8.399M4.599B39.570.18Dịch vụ Thương mại
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.75-7.53%-0.55Mua8.399M4.599B39.570.18Dịch vụ Thương mại
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.74-7.06%-0.36Bán4.970M918.000MDịch vụ Khách hàng
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.74-7.06%-0.36Bán4.970MDịch vụ Khách hàng
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.55-6.79%-0.55Sức bán mạnh2.918M3.321B37.620.22Công nghệ Sức khỏe
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
7.55-6.79%-0.55Sức bán mạnh2.918M3.321B37.620.22Công nghệ Sức khỏe
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
78.00-6.59%-5.50Mua3.140M25.050B51.711.61Tài chính
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
78.00-6.59%-5.50Mua3.140M25.050B51.711.61Tài chính
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
3.22-6.40%-0.22Mua11.060M1.376B18.180.19Bán Lẻ
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.22-6.40%-0.22Mua11.060M1.376B18.180.19Bán Lẻ
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
52.00-6.31%-3.50Bán24.817M144.683B69.450.80Công ty dịch vụ công cộng
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
52.00-6.31%-3.50Bán24.817M144.683B70.510.79Công ty dịch vụ công cộng
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.38-6.11%-0.22Sức bán mạnh4.580M2.160B11.120.32Tài chính
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
3.38-6.11%-0.22Sức bán mạnh4.580M2.160B11.120.32Tài chính
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
17.20-6.01%-1.10Sức bán mạnh1.270M5.570B13.831.32Hàng tiêu dùng không lâu bền
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.20-6.01%-1.10Sức bán mạnh1.270M5.570B13.831.32Hàng tiêu dùng không lâu bền
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
39.25-5.99%-2.50Bán15.868M98.856B18.232.29Truyền thông
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
39.25-5.99%-2.50Bán15.868M98.856B18.232.29Truyền thông
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.10-5.56%-1.30Bán9.228M20.791B33.840.69Dịch vụ Thương mại
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
22.10-5.56%-1.30Bán9.228M20.791B33.840.69Dịch vụ Thương mại
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
6.00-5.51%-0.35Bán5.832M2.550B14.760.43Bán Lẻ
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.00-5.51%-0.35Bán5.832M2.550B14.760.43Bán Lẻ
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.20-5.45%-0.30Bán2.119M7.150B20.960.26Hàng tiêu dùng không lâu bền
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.20-5.45%-0.30Bán2.119M7.150B20.950.26Hàng tiêu dùng không lâu bền
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
71.75-5.28%-4.00Sức bán mạnh34.512M213.595B39.341.93Công ty dịch vụ công cộng
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
71.75-5.28%-4.00Sức bán mạnh34.512M213.595B39.341.93Công ty dịch vụ công cộng
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.60-5.26%-0.70Bán19.600K4.588B14.770.90Công nghiệp Chế biến
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
12.60-5.26%-0.70Bán19.600K4.588B14.770.90Công nghiệp Chế biến
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
27.50-5.17%-1.50Bán175.102M93.729B13.892.091240.00Tài chính
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
27.50-5.17%-1.50Bán175.102M93.729B13.892.091240.00Tài chính
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.10-5.17%-0.06Bán103.100K348.000M148.720.01Dịch vụ Thương mại
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.10-5.17%-0.06Bán103.100K348.000M148.720.01Dịch vụ Thương mại
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
61.50-5.02%-3.25Bán25.169M137.270B34.371.88Tài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
61.50-5.02%-3.25Bán25.169M137.270B33.411.94Tài chính
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.94-4.83%-0.20Mua68.817M4.256B19.180.22Tài chính
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.94-4.83%-0.20Mua68.817M4.261B19.180.22Tài chính
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
179.00-4.79%-9.00Bán11.808M401.060B88.442.13Công ty dịch vụ công cộng
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
179.00-4.79%-9.00Bán11.808M401.060B88.442.13Công ty dịch vụ công cộng
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
45.50-4.71%-2.25Mua21.514M178.108B34.921.37Công ty dịch vụ công cộng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.50-4.71%-2.25Mua21.514M178.108B34.921.37Công ty dịch vụ công cộng
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.88-4.57%-0.09Bán6.379M2.364B12.060.16Công ty dịch vụ công cộng
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.88-4.57%-0.09Bán6.379M2.364B12.060.16Công ty dịch vụ công cộng
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
71.25-4.36%-3.25Bán20.558M94.061BTài chính
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
71.25-4.36%-3.25Bán20.558M99.551B28.402.62Tài chính
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.85-4.10%-0.25Sức bán mạnh2.869MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
5.85-4.10%-0.25Sức bán mạnh2.869M3.660B23.100.26Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.66-4.05%-0.07Sức bán mạnh64.661M8.390B-0.14Vận chuyển
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.66-4.05%-0.07Sức bán mạnh64.661M8.390B-0.14Vận chuyển
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.70-3.90%-0.80Sức bán mạnh58.700K6.517B665.580.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
19.70-3.90%-0.80Sức bán mạnh58.700K6.517B791.510.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.00-3.85%-0.08Bán5.200K2.263B-0.04Công nghiệp Chế biến
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.00-3.85%-0.08Bán5.200K2.263B-0.04Công nghiệp Chế biến
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.25-3.85%-0.25Sức bán mạnh874.900K3.549B45.650.14Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.25-3.85%-0.25Sức bán mạnh874.900K3.549B45.650.14Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
1.78-3.78%-0.07Bán247.600K1.343B205.560.01Tài chính
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
1.78-3.78%-0.07Bán247.600K1.343B205.560.01Tài chính
YUASA.R YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.80-3.76%-0.50Mua395.900KSản xuất Chế tạo
YUASA YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
12.80-3.76%-0.50Mua395.900K1.431B10.301.29Sản xuất Chế tạo
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.31-3.68%-0.05Mua3.947M1.599B15.530.09Dịch vụ Phân phối
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.31-3.68%-0.05Mua3.947M1.599BDịch vụ Phân phối
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
1.06-3.64%-0.04Sức bán mạnh364.700K284.120M13.330.08486.00Sản xuất Chế tạo
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.06-3.64%-0.04Sức bán mạnh364.700K284.120M20.950.05486.00Sản xuất Chế tạo
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.78-3.57%-0.14Bán7.746M21.982B16.470.242565.00Công nghiệp Chế biến
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.78-3.57%-0.14Bán7.746M21.982B16.470.242565.00Công nghiệp Chế biến
TWPC.R THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.84-3.52%-0.14Bán358.300K3.504B29.090.14Hàng tiêu dùng không lâu bền
TWPC THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.84-3.52%-0.14Bán358.300K3.504B29.090.14Hàng tiêu dùng không lâu bền
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.95-3.47%-0.07Sức bán mạnh29.400K929.200M12.540.16Tài chính
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.95-3.47%-0.07Sức bán mạnh29.400K929.200M12.540.16Tài chính
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.80-3.45%-0.10Bán55.000K2.403B-0.43Vận chuyển
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
2.80-3.45%-0.10Bán55.000K2.403B-0.43Vận chuyển
COL.R COL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.20-3.37%-0.60Bán94.000K11.392B15.801.13Bán Lẻ
COL COL PUBLIC COMPANY LIMITED
17.20-3.37%-0.60Bán94.000K11.392B15.801.13Bán Lẻ
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.16-3.33%-0.04Bán149.400K1.233B-0.22Dịch vụ Công nghiệp
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.16-3.33%-0.04Bán149.400K1.233B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.38-3.25%-0.08Mua3.484M10.282B5.960.41Tài chính
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.38-3.25%-0.08Mua3.484M10.282B5.960.41Tài chính
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.22-3.17%-0.04Sức bán mạnh417.900K808.251M-0.11Dịch vụ Công nghiệp
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.22-3.17%-0.04Sức bán mạnh417.900K808.251M-0.20Dịch vụ Công nghiệp
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.20-3.12%-0.20Mua56.300K832.000M26.700.24Tài chính
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.20-3.12%-0.20Mua56.300K832.000M26.700.24Tài chính
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
9.30-3.12%-0.30Bán12.502M13.248B48.510.20Hàng tiêu dùng không lâu bền
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
9.30-3.12%-0.30Bán12.502M13.248B48.510.20Hàng tiêu dùng không lâu bền
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.25-3.10%-0.04Bán138.000K750.010M-0.18Tài chính
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.25-3.10%-0.04Bán138.000K750.010M-0.18Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất