Cổ phiếu Thái Lan mất giá nhiều nhất

Các công ty Thái Lan sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NNEWWATTANA KARNPAET
−20.45%87.5 THB2.4 K5.251.1 B THB16.355.35 THB−35.49%3.64%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LLTSLIGHT UP TOTAL SOLUTION PCL
−14.59%7.90 THB20.84 M1.911 B THB0.00%Dịch vụ Phân phối
NEXNEX POINT PCL
−8.97%4.06 THB331.896 M2.307.468 B THB12.910.31 THB+37.86%0.00%Bán Lẻ
Mua
MMJDMAJOR DEVELOPMENT PUB COMPANY LTD
−7.69%1.20 THB4.386 M35.661.119 B THB−0.37 THB+19.99%0.00%Tài chính
RREADYREADYPLANET PCL
−7.11%9.15 THB118.8 K2.281.182 B THB29.600.31 THB+68.08%1.69%Dịch vụ Thương mại
SABUYSABUY TECHNOLOGY PCL
−6.70%1.81 THB49.82 M0.833.573 B THB−1.38 THB−236.36%8.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
PPPMPORN PROM METAL PUBLIC CO LTD
−6.03%2.18 THB5.597 M1.29979.04 M THB4.390.50 THB1.08%Khoáng sản phi năng lượng
KKCCAMCKNIGHT CLUB CAPITAL ASSET MANAGEMEN
−5.67%2.66 THB1.981 M0.241.748 B THB21.400.12 THB−14.80%1.93%Tài chính
Sức mua mạnh
DOHOMEDOHOME PCL
−5.65%11.7 THB6.236 M0.7340.035 B THB66.140.18 THB−0.28%0.04%Dịch vụ Phân phối
Mua
KKINGSMEN C.M.T.I. PCL
−5.50%1.03 THB1.018 M1.85522.693 M THB11.910.09 THB+693.58%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TTRPAESTHETIC CONNECT PCL
−5.31%10.7 THB520.794 K0.68Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
MMCAMARKET CONNECTIONS ASIA PCL
−5.22%2.54 THB4.395 M0.36616.4 M THB0.00%Dịch vụ Thương mại
EAENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO LTD
−5.14%25.00 THB35.535 M1.3297.912 B THB15.031.66 THB−27.80%1.14%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AAPOASIAN PALM OIL PLC
−5.06%1.69 THB1.413 M0.06605.2 M THB0.00%Công nghiệp Chế biến
NNDRN.D. RUBBER PCL
−5.03%1.89 THB184.329 K0.33690.314 M THB−0.15 THB−67.87%1.01%Dịch vụ Phân phối
NNATNAT ABSOLUTE TECHNOLOGIES PUBLIC CO
−4.88%5.85 THB5.809 M0.852.017 B THB0.41%Dịch vụ Công nghệ
PPAPPACIFIC PIPE PUBLIC CO LIMITED
−4.88%2.34 THB216.669 K2.981.624 B THB−0.31 THB+5.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GSCGLOBAL SERVICE CENTER PCL
−4.73%1.41 THB42.12 K1.59370 M THB−0.78 THB−927.68%0.00%Dịch vụ Thương mại
IITTHIITTHIRIT NICE CORPORATION PCL
−4.72%2.42 THB6.919 M0.14685.8 M THB23.290.10 THB0.00%Bán Lẻ
TTPOLYTHAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LTD
−4.55%1.26 THB3.587 M0.45756.043 M THB−0.84 THB−279.07%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NNTSCNUTRITION SC PCL
−4.35%13.2 THB68.8 K2.421.38 B THB19.210.69 THB−2.30%2.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KSLKHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL
−4.35%2.20 THB5.049 M3.0410.144 B THB11.040.20 THB−42.43%2.17%Công nghiệp Chế biến
PIMOPIONEER MOTOR PUBLIC CO LTD
−4.32%1.77 THB3.877 M0.761.236 B THB13.420.13 THB+8.74%2.81%Sản xuất Chế tạo
BCPBANGCHAK CORPORATION PCL
−4.27%39.25 THB11.332 M1.6854.886 B THB4.359.03 THB+17.38%4.88%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
TTSTETSTE PCL
−4.02%9.55 THB3.1 K0.803.814 B THB40.240.24 THB−43.01%1.21%Vận chuyển
AWCASSET WORLD CORP PCL
−3.96%3.88 THB179.002 M3.48129.3 B THB23.790.16 THB+12.72%0.79%Tài chính
Mua
SSCLS.C.L. MOTOR PART PCL
−3.89%1.73 THB9.231 M0.24Dịch vụ Phân phối
SSAMTELSAMART TELCOMS
−3.83%3.52 THB814.901 K0.352.262 B THB34.440.10 THB−76.10%1.64%Dịch vụ Công nghệ
BGRIMBGRIMM POWER PCL
−3.77%25.50 THB12.707 M2.3569.083 B THB59.540.43 THB1.36%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SSPREMESUPREME DISTRIBUTION PUBLIC COMPANY
−3.68%1.83 THB6.801 M0.351.406 B THB0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CCHASECHASE ASIA PCL
−3.66%1.84 THB9.609 M0.493.792 B THB22.860.08 THB+97.79%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
RRPRAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LTD
−3.65%1.32 THB51.104 K0.25275.112 M THB−0.44 THB−18.90%0.00%Vận chuyển
QQLTQUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
−3.60%2.68 THB44.7 K1.38274.02 M THB−1.41 THB−1289.81%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AARINARINSIRI LAND PCL
−3.52%1.92 THB339.746 K4.251.194 B THB−0.06 THB+2.11%0.00%Tài chính
AAMARCASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABOR
−3.50%1.38 THB268.4 K0.11600.6 M THB39.200.04 THB−61.02%0.84%Dịch vụ Thương mại
SSRSSIRISOFT PUBLIC COMPANY LIMITED
−3.36%5.75 THB145.616 K0.33952 M THB13.540.42 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TOPTHAI OIL PUBLIC CO LIMITED
−3.35%50.50 THB26.088 M2.11106.591 B THB5.449.29 THB−36.04%6.51%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SSKNS.KIJCHAI ENTERPRISE PCL
−3.28%5.90 THB443.461 K0.354.88 B THB8.800.67 THB+5.39%3.44%Khoáng sản phi năng lượng
SSUPEREIFSUPER ENERGY POWER PLANT INFRSTR
−3.23%6.00 THB268.912 K2.003.193 B THB9.590.63 THB+1.33%8.28%Tài chính
Theo dõi
TTNPFTRINITY FREEHOLD & LEASEHOLD PROP
−3.21%1.51 THB2.5 K0.16228.437 M THB28.070.05 THB−64.35%0.00%Tài chính
DITTODITTO (THAILAND) PCL
−3.17%18.3 THB3.715 M0.9211.975 B THB33.580.54 THB+28.97%1.32%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
KKPNPFKPN PROPERTY FUND
−3.11%3.12 THB23.6 K3.54579.6 M THB−0.24 THB−181.72%3.82%Tài chính
GPSCGLOBAL POWER SYNERGY PCL
−3.02%48.25 THB7.585 M2.13140.282 B THB39.541.22 THB+102.89%1.49%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SSINOSINO LOGISTICS CORPORATION PCL
−3.01%1.29 THB2.193 M0.261.383 B THB39.570.03 THB0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
EERWERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LTD
−2.98%4.56 THB28.141 M1.3721.298 B THB23.030.20 THB+180.06%1.49%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BBISBIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PCL
−2.92%3.32 THB501.225 K1.431.074 B THB18.050.18 THB+24.76%3.00%Công nghệ Sức khỏe
TTERATERABYTE PLUS PUBLIC COMPANY LIMITE
−2.86%2.04 THB1.487 M0.22504 M THB0.00%Dịch vụ Phân phối
TTEGHTHAI EASTERN GROUP HOLDINGS PCL
−2.78%2.80 THB2.233 M2.273.11 B THB17.210.16 THB−72.13%3.47%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TTHESTEEL PCL
−2.73%1.07 THB61.721 K1.081.212 B THB−0.17 THB+45.24%18.18%Khoáng sản phi năng lượng
KKAMARTKARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
−2.72%14.3 THB3.562 M0.5118.865 B THB20.780.69 THB+69.99%1.98%Dịch vụ Phân phối
Mua
SSAMCOSAMMAKORN CO
−2.70%1.08 THB367.415 K1.56712.398 M THB14.860.07 THB−58.55%2.70%Khách hàng Lâu năm
BBRIBRITANIA PCL
−2.68%5.45 THB3.341 M1.474.775 B THB4.001.36 THB−19.65%12.82%Tài chính
Mua
PTTGCPTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD
−2.63%37.00 THB11.337 M1.21171.336 B THB537.010.07 THB1.97%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
TEAMGTEAM CONSULTING ENG & MGT PCL
−2.63%3.70 THB2.07 M1.113.108 B THB23.170.16 THB−2.98%0.24%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
VIBHAVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO
−2.63%2.22 THB28.128 M3.1630.953 B THB30.370.07 THB−2.40%2.41%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
BECBEC WORLD
−2.54%4.60 THB1.413 M0.169.44 B THB41.740.11 THB−49.57%3.39%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
TTPLTHAI PARCELS PCL
−2.54%1.15 THB901.804 K2.47618.32 M THB−0.01 THB0.00%Vận chuyển
CCMCHIANGMAI FROZEN FOOD CO
−2.50%2.34 THB182.189 K0.25914.75 M THB7.560.31 THB3.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCREDITTHAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIM
−2.43%24.1 THB444.407 K3.9230.388 B THB0.00%Tài chính
CCETCAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND)
−2.38%3.28 THB37.82 M0.5635.112 B THB17.370.19 THB+36.51%3.42%Công nghệ Điện tử
GUNKULGUNKUL ENGINEERING PCL
−2.33%2.52 THB13.11 M0.9022.917 B THB16.880.15 THB−55.25%4.65%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SSVRSIVAROM REAL ESTATE PCL
−2.29%1.28 THB277.802 K0.31668.1 M THB10.500.12 THB0.00%Tài chính
SSITHAISRITHAI SUPERWARE
−2.29%1.28 THB2.001 M0.433.55 B THB8.470.15 THB+13.26%4.58%Sản xuất Chế tạo
SSYNTECSYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC CO.LTD
−2.26%1.73 THB419 K0.642.8 B THB11.330.15 THB3.39%Dịch vụ Công nghiệp
AAURAAURORA DESIGN PCL
−2.24%13.1 THB735.26 K1.1317.876 B THB20.380.64 THB−42.89%0.60%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
JMTJMT NETWORK SERVICES PUBLIC CO LTD
−2.23%17.5 THB13.482 M0.2926.116 B THB12.931.35 THB+8.05%4.64%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
PPPPPREMIER PRODUCTS PUBLIC CO LTD
−2.22%1.76 THB8.6 K0.58540 M THB−0.34 THB−13.80%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PTTEPPTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC
−2.21%155.0 THB6.238 M0.87629.243 B THB8.2718.74 THB−7.08%5.99%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
NNEONEO CORPORATE PCL
−2.16%56.50 THB1.818 M0.44Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ABMASIA BIOMASS PCL
−2.16%1.36 THB5.103 K0.06556.016 M THB−0.13 THB−967.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
ITELINTERLINK TELECOM PCL
−2.16%2.72 THB25.449 M2.383.653 B THB11.430.24 THB+28.58%2.28%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SSSSCSIAM STEEL SERVICE CENTRE
−2.14%2.74 THB86.231 K0.201.792 B THB8.380.33 THB−5.74%6.61%Khoáng sản phi năng lượng
KKYEKANG YONG ELECTRIC PUBLIC CO
−2.13%321 THB14.633 K3.016.494 B THB8.6237.25 THB+362.22%1.25%Công nghệ Điện tử
BBMBANGKOK SHEET METAL PCL
−2.13%2.76 THB711.8 K0.921.331 B THB56.440.05 THB−49.48%2.45%Sản xuất Chế tạo
GGLORYGLORY FOREVER PCL
−2.10%1.40 THB132.247 K0.52386.1 M THB−0.17 THB−364.88%4.20%Dịch vụ Công nghệ
SSSCSERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
−2.10%35.00 THB10.9 K4.509.506 B THB27.711.26 THB+569.26%1.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TOATOA PAINT THAILAND PCL-FOR
−2.07%23.6 THB940.766 K0.2448.899 B THB17.471.35 THB+67.09%2.41%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MMATCHMATCHING MAXIMIZE SOLUTION PCL
−2.05%1.43 THB37.5 K0.131.141 B THB24.960.06 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
SSFTSHRINKFLEX (THAILAND) PCL
−2.05%3.82 THB31.6 K1.871.716 B THB50.400.08 THB−32.92%1.17%Dịch vụ Thương mại
TUTHAI UNION GROUP
−1.97%14.9 THB51.638 M2.5768.98 B THB−3.19 THB−339.71%3.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
LANNALANNA RESOURCES
−1.96%15.0 THB2.345 M2.218.032 B THB4.163.60 THB−39.50%15.03%Năng lượng Mỏ
SSKYSKY ICT PCL
−1.96%25.00 THB508.5 K0.3316.501 B THB30.220.83 THB+358.85%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HMPROHOME PRODUCT CENTER PLC
−1.96%10.0 THB33.372 M0.89134.142 B THB20.100.50 THB+3.56%3.92%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SSTXSTONE ONE PUBLIC COMPANY LIMITED
−1.94%2.02 THB2.24 M0.45632.697 M THB0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TIDLORNGERN TID LOR PCL
−1.93%20.3 THB14.535 M1.2360.311 B THB14.851.37 THB+6.33%1.26%Tài chính
Sức mua mạnh
TTPATHAI POLY ACRYLIC PUBLIC CO
−1.90%4.12 THB5.3 K0.32510.3 M THB31.990.13 THB0.00%Công nghiệp Chế biến
TTKCTURNKEY COMMUNICATION SERVICES PCL
−1.90%15.5 THB673.116 K0.354.74 B THB18.630.83 THB−0.43%0.95%Dịch vụ Phân phối
AEONTSAEON THANA SINSA(THAILAND)
−1.89%155.5 THB259.708 K0.8739.625 B THB11.9313.04 THB−14.58%3.47%Tài chính
Mua
PPTCPREMIER TANK CORPORATION PCL
−1.88%1.57 THB175.304 K0.60656 M THB9.170.17 THB−12.29%4.69%Dịch vụ Công nghiệp
SUNSUNSWEET PCL
−1.87%4.20 THB2.348 M0.583.313 B THB10.240.41 THB+67.61%12.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DDUSITDUSIT THANI PUBLIC COMPANY
−1.87%10.5 THB404.601 K0.479.045 B THB−0.58 THB−33.52%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CCPHCASTLE PEAK HLDGS
−1.85%10.6 THB6.505 K0.05432 M THB5.841.82 THB−69.43%4.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
II2I2 ENTERPRISE PCL
−1.85%2.12 THB1.032 M0.34907.2 M THB9.800.22 THB4.63%Dịch vụ Công nghệ
AALLAALLA PCL
−1.85%1.59 THB2.97 M0.84972 M THB8.620.18 THB+69.64%4.32%Sản xuất Chế tạo
SSANKOSANKO DIECASTING (THAILAND) PCL
−1.85%1.59 THB4.952 M1.44512.993 M THB8.410.19 THB+65.59%2.47%Sản xuất Chế tạo
CCSPCSP STEEL CENTER PUBLIC CO LTD
−1.83%1.07 THB38.6 K0.11540.824 M THB−0.22 THB+15.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTGETHACHANG GREEN ENERGY PCL
−1.83%3.22 THB1.804 M0.417.216 B THB29.510.11 THB+5.31%0.08%Công ty dịch vụ công cộng
TQMTQM ALPHA PCL
−1.79%27.50 THB1.185 M1.0116.8 B THB19.481.41 THB+7.16%3.57%Tài chính
Theo dõi
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT LTD
−1.79%41.25 THB12.268 M1.71492.792 B THB33.361.24 THB+22.19%2.10%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SICTSILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL
−1.78%4.95 THB516.735 K0.992.424 B THB18.510.27 THB−21.66%0.18%Công nghệ Điện tử
Mua