Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
STA.F SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY FOREIGN 15.40-54.34%-18.32Sức bán mạnh10.000K23.194B11.101.377239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 6.00-7.69%-0.50Mua1.299M2.217B-0.86181.00Công nghiệp
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.00-7.69%-0.50Mua1.299M2.217B-0.86181.00Công nghiệp
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 25.25-5.61%-1.50Mua3.026M31.704B12.392.16474.00Vật liệu cơ bản
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED 25.25-5.61%-1.50Mua3.026M31.704B12.392.16474.00Vật liệu cơ bản
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) 2.02-4.72%-0.10Sức bán mạnh13.710M572.400M15.440.14Vật liệu cơ bản
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING 2.02-4.72%-0.10Sức bán mạnh13.710M572.400M15.440.14Vật liệu cơ bản
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED 25.25-4.72%-1.25Mua33.414M44.915B14.741.80511.00Tài chính
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 25.25-4.72%-1.25Mua33.414M44.915B14.741.80511.00Tài chính
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.50-4.35%-0.25Mua5.820M3.220B42.620.13128.00Công nghiệp
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 5.50-4.35%-0.25Mua5.820M3.220B42.620.13128.00Công nghiệp
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY 1.10-4.35%-0.05Mua74.719M4.407B15.120.08750.00Công nghiệp
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.10-4.35%-0.05Mua74.719M4.407B15.120.08750.00Công nghiệp
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 2.68-4.29%-0.12Mua1.491M708.994M40.170.07135.00Tài chính
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.68-4.29%-0.12Mua1.491M708.994M40.170.07135.00Tài chính
TK.R THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.30-4.24%-0.50Bán1.959M22.632B37.350.44Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TK THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED 11.30-4.24%-0.50Bán1.959M5.900B12.920.912235.00Tài chính
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING 2.40-4.00%-0.10Bán37.697M1.700B10.510.24Công nghiệp
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT 2.40-4.00%-0.10Bán37.697M1.700B10.510.24Công nghiệp
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 16.10-3.59%-0.60Mua28.078M57.796B5.852.86545.00Năng lượng
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 16.10-3.59%-0.60Mua28.078M57.796B5.852.86545.00Năng lượng
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY 28.00-3.45%-1.00Bán500753.356M39.730.70205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 28.00-3.45%-1.00Bán500753.356M39.730.70205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UVAN.R UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 7.10-3.40%-0.25Mua473.800K6.909B10.710.691115.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UVAN UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY 7.10-3.40%-0.25Mua473.800K6.909B10.710.691115.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY 29.00-3.33%-1.00Mua1.300K304.500M9.193.16432.00Vật liệu cơ bản
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 29.00-3.33%-1.00Mua1.300K304.500M9.193.16432.00Vật liệu cơ bản
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 7.50-3.23%-0.25Mua412.200K1.821B22.470.34810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 7.50-3.23%-0.25Mua412.200K1.821B22.470.34810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY 12.20-3.17%-0.40Bán8.941M11.189B28.160.49546.00Công nghiệp
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 12.20-3.17%-0.40Bán8.941M11.189B28.160.49546.00Công nghiệp
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) 2.62-2.96%-0.08Theo dõi3.346M2.775B-0.065848.00Công nghiệp
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING 2.62-2.96%-0.08Theo dõi3.346M2.775B-0.065848.00Công nghiệp
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 6.90-2.82%-0.20Mua8.541M2.246B14.860.56Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.90-2.82%-0.20Mua8.541M2.246B14.860.56Tài chính
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 7.00-2.78%-0.20Bán5.990M2.160B13.980.52124.00Công nghiệp
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY 7.00-2.78%-0.20Bán5.990M2.160B13.980.52124.00Công nghiệp
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY 7.05-2.76%-0.20Bán6.160M13.213B33.980.2190.00Công nghiệp
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 7.05-2.76%-0.20Bán6.160M13.213B33.980.2190.00Công nghiệp
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 11.30-2.59%-0.30Mua11.745M6.264B22.440.5271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.30-2.59%-0.30Mua11.745M6.264B22.440.5271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 47.25-2.58%-1.25Mua30.957M180.905B37.661.29191.00Năng lượng
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED 47.25-2.58%-1.25Mua30.957M180.905B37.661.29191.00Năng lượng
SFP SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY 192.00-2.54%-5.00Bán1.800K4.137B19.939.881896.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SFP.R SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 192.00-2.54%-5.00Bán1.800K4.137B19.939.881896.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 3.12-2.50%-0.08Mua807.100K896.000M28.200.11Công nghiệp
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY 3.12-2.50%-0.08Mua807.100K896.000M28.200.11Công nghiệp
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED 790.00-2.47%-20.00Bán25011.927B49.8315.85935.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 790.00-2.47%-20.00Bán25011.927B49.8315.85935.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 29.75-2.46%-0.75Bán1.923M9.656B7.314.173991.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 29.75-2.46%-0.75Bán1.923M9.656B7.314.173991.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 1.34-2.19%-0.03Mua5.024M1.274B16.890.0873.00Công ty dịch vụ công cộng
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.34-2.19%-0.03Mua5.024M1.274B16.890.0873.00Công ty dịch vụ công cộng
PRG.R PATUM RICE MILL AND GRANARY NON-VOTING 14.00-2.10%-0.30Mua12.300K8.580B38.710.37388.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRG PATUM RICE MILL AND GRANARY 14.00-2.10%-0.30Mua12.300K8.580B38.710.37388.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING 141.00-2.08%-3.00Sức bán mạnh6001.058B-5.163131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD 141.00-2.08%-3.00Sức bán mạnh6001.058B-5.163131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED 19.00-2.06%-0.40Bán2002.328B14.411.352954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 19.00-2.06%-0.40Bán2002.328B14.411.352954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED 37.25-1.97%-0.75Bán1.100K810.567M28.961.31724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 37.25-1.97%-0.75Sức bán mạnh1.100K810.567M28.961.31724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NYT NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 5.00-1.96%-0.10Sức bán mạnh2.768M6.324B16.180.3272.00Công nghiệp
NYT.R NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.00-1.96%-0.10Sức bán mạnh2.768M6.324B16.180.3272.00Công nghiệp
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED 175.50-1.96%-3.50Bán3.100K7.733B12.7014.101492.00Vật liệu cơ bản
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 175.50-1.96%-3.50Bán3.100K7.733B12.7014.101492.00Vật liệu cơ bản
WP.R WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 7.55-1.95%-0.15Mua21.360M3.992B19.000.41Công ty dịch vụ công cộng
WP WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 7.55-1.95%-0.15Mua21.360M3.992B19.000.41Công ty dịch vụ công cộng
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 88.50-1.94%-1.75Bán3.600M132.024B15.075.99800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 88.50-1.94%-1.75Bán3.600M132.024B15.075.99800.00Công ty dịch vụ công cộng
LTX.R LUCKYTEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING 102.00-1.92%-2.00Theo dõi6.800K5.391B9.8610.552887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LTX LUCKYTEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY 102.00-1.92%-2.00Theo dõi6.800K5.391B9.8610.552887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TPCH TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 10.50-1.87%-0.20Mua3.070M4.293B15.590.6988.00Công ty dịch vụ công cộng
TPCH.R TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 10.50-1.87%-0.20Mua3.070M4.293B15.590.6988.00Công ty dịch vụ công cộng
NSI.R NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 79.50-1.85%-1.50Bán1001.126B11.816.86481.00Tài chính
NSI NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY 79.50-1.85%-1.50Bán1001.126B11.816.86481.00Tài chính
HPT.R HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.07-1.83%-0.02Bán153.200K566.800M30.790.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HPT HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED 1.07-1.83%-0.02Bán153.200K566.800M30.790.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 53.75-1.83%-1.00Mua2.381M54.750B55.360.992692.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 53.75-1.83%-1.00Mua2.381M54.750B55.360.992692.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING 16.50-1.79%-0.30Mua562.700K15.120B9.581.751216.00Vật liệu cơ bản
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY 16.50-1.79%-0.30Mua562.700K15.120B9.581.751216.00Vật liệu cơ bản
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED 1.13-1.74%-0.02Bán346.100K719.069M-0.321532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NDR N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 2.26-1.74%-0.04Bán706.200K709.598M-0.06642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NDR.R N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.26-1.74%-0.04Bán706.200K709.598M-0.06642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.13-1.74%-0.02Sức bán mạnh346.100K719.069M-0.321532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY 1.15-1.71%-0.02Bán13.500K479.556M32.930.04612.00Công nghệ
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.15-1.71%-0.02Bán13.500K479.556M32.930.04612.00Công nghệ
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 87.50-1.69%-1.50Mua11.697M181.560B7.2812.22747.00Năng lượng
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 87.50-1.69%-1.50Mua11.697M181.560B7.2812.22747.00Năng lượng
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED 5.85-1.68%-0.10Bán1.900K1.103B23.310.261616.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.85-1.68%-0.10Bán1.900K1.103B23.310.261616.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASIAN ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE 8.90-1.66%-0.15Mua3.976M4.912B14.590.625178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ASIAN.R ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE NON-VOTING 8.90-1.66%-0.15Mua3.976M4.912B14.590.625178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TVO THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY 29.75-1.65%-0.50Mua2.323M24.460B12.262.47931.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TVO.R THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 29.75-1.65%-0.50Mua2.323M24.460B12.262.47931.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY 8.95-1.65%-0.15Mua19.087M27.485B19.800.46397.00Tài chính
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.95-1.65%-0.15Mua19.087M27.485B19.800.46397.00Tài chính
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 6.10-1.61%-0.10Sức bán mạnh2.122M4.650B22.820.27721.00Chăm sóc sức khỏe
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY 6.10-1.61%-0.10Sức bán mạnh2.122M4.650B22.820.27721.00Chăm sóc sức khỏe
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.85-1.60%-0.03Mua75.579M2.463B9.340.2024.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất