Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
PT.R PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.60-8.91%-0.45Mua2.090M1.306BKhách hàng Lâu năm
PT PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
4.60-8.91%-0.45Mua2.090M1.306BKhách hàng Lâu năm
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.97-7.94%-0.17Mua34.553M1.343B-0.29Sản xuất Chế tạo
TRUBB THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
1.97-7.94%-0.17Mua34.553M1.343B-0.29Sản xuất Chế tạo
APP APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.88-7.84%-0.16Sức mua mạnh3.539M526.400MDịch vụ Phân phối
APP.R APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.88-7.84%-0.16Sức mua mạnh3.539M526.400MDịch vụ Phân phối
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.94-6.37%-0.20Mua7.131M1.470B10.740.29Dịch vụ Công nghệ
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.94-6.37%-0.20Mua7.131M1.470B10.74Dịch vụ Công nghệ
STAR.R STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.40-6.25%-0.16Sức bán mạnh34.300K650.184M-0.40Khách hàng Lâu năm
STAR STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY
2.40-6.25%-0.16Sức bán mạnh34.300K650.184M-0.40Khách hàng Lâu năm
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
12.10-6.20%-0.80Mua1.466M2.178B30.07Dịch vụ Khách hàng
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.10-6.20%-0.80Mua1.466MDịch vụ Khách hàng
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.26-5.83%-0.14Sức mua mạnh8.620M1.424B17.880.13Công nghiệp Chế biến
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
2.26-5.83%-0.14Sức mua mạnh8.620M1.424B17.880.13Công nghiệp Chế biến
LHHOTEL LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE
10.30-5.50%-0.60Bán605.300K5.541B9.521.15Hỗn hợp
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
8.00-5.33%-0.45Sức mua mạnh3.700K1.404BTài chính
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.62-5.24%-0.20Mua19.034M2.027B4.050.94Tài chính
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.62-5.24%-0.20Mua19.034M2.027B4.050.94Tài chính
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.36-4.84%-0.12Bán36.020M1.787B20.750.12Tài chính
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.36-4.84%-0.12Bán36.020M1.787B20.750.12Tài chính
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.80-4.76%-0.14Sức mua mạnh36.563M1.120B16.140.18Bán Lẻ
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
2.80-4.76%-0.14Sức mua mạnh36.563M1.120B16.140.18Bán Lẻ
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
6.00-4.76%-0.30Bán75.462M30.448B130.980.05Năng lượng Mỏ
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.00-4.76%-0.30Bán75.462M30.448B-0.11Năng lượng Mỏ
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.75-4.69%-2.25Mua28.735M170.647B28.321.70Công ty dịch vụ công cộng
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
45.75-4.69%-2.25Mua28.735M170.647B28.321.70Công ty dịch vụ công cộng
BKER BUALUANG K.E. RETAIL LEASEHOLD REAL ESTATE
6.25-4.58%-0.30Sức bán mạnh387.600K5.463BTài chính
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.40-4.49%-0.16Bán28.213M8.560B82.980.04Dịch vụ Khách hàng
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.40-4.49%-0.16Bán28.213M8.560B82.980.04Dịch vụ Khách hàng
PM PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
6.60-4.35%-0.30Bán1.531M3.948B16.490.42Dịch vụ Phân phối
PM.R PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.60-4.35%-0.30Bán1.531M3.948BDịch vụ Phân phối
SENA SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.64-4.35%-0.12Mua3.845M3.759B4.100.67Khách hàng Lâu năm
SENA.R SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.64-4.35%-0.12Mua3.845M3.759B4.100.67Khách hàng Lâu năm
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.14-4.27%-0.14Bán539.300K2.602B-0.59Vận chuyển
FPI.R FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.57-4.27%-0.07Sức bán mạnh1.150M2.375B13.150.12Sản xuất Chế tạo
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.57-4.27%-0.07Sức bán mạnh1.150M2.375B13.150.12Sản xuất Chế tạo
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
3.14-4.27%-0.14Bán539.300K2.602B-0.55Vận chuyển
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.35-4.26%-0.06Bán654.000K859.093M-0.56Khoáng sản phi năng lượng
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.35-4.26%-0.06Bán654.000KKhoáng sản phi năng lượng
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.85-4.20%-0.30Mua31.507M4.603B39.720.18Dịch vụ Thương mại
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.85-4.20%-0.30Mua31.507M4.603B39.720.18Dịch vụ Thương mại
TPCORP TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.25-4.15%-0.40Bán5.200K999.000M-0.13Công nghiệp Chế biến
TPCORP.R TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.25-4.15%-0.40Bán5.200K999.000M-0.13Công nghiệp Chế biến
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.52-3.83%-0.18Bán24.987M25.346B14.040.33Công nghiệp Chế biến
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.52-3.83%-0.18Bán24.987M25.346B14.040.33Công nghiệp Chế biến
SUSCO SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.54-3.79%-0.10Sức mua mạnh1.404M2.794B14.050.19Công ty dịch vụ công cộng
SUSCO.R SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.54-3.79%-0.10Sức mua mạnh1.404M2.794BCông ty dịch vụ công cộng
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.75-3.74%-1.00Bán2.100K5.191B28.810.93Công nghiệp Chế biến
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
25.75-3.74%-1.00Bán2.100K5.191B28.810.93Công nghiệp Chế biến
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.08-3.70%-0.08Theo dõi536.100K1.664B-0.52Khoáng sản phi năng lượng
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING
2.60-3.70%-0.10Sức bán mạnh41.500K1.604B10.090.27Sản xuất Chế tạo
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.08-3.70%-0.08Theo dõi536.100K1.664B-0.52Khoáng sản phi năng lượng
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY
2.60-3.70%-0.10Sức bán mạnh41.500K1.604B11.550.23Sản xuất Chế tạo
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.25-3.67%-0.20Mua1.016M2.719B16.310.33Vận chuyển
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.25-3.67%-0.20Mua1.016M2.719B16.310.33Vận chuyển
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
46.00-3.66%-1.75Bán25.507M206.381B-0.80Công nghiệp Chế biến
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
46.00-3.66%-1.75Bán25.507M206.381B18.432.59Công nghiệp Chế biến
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.16-3.66%-0.12Bán3.352M10.239B-0.07Tài chính
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.16-3.66%-0.12Bán3.352M10.941B-0.07Tài chính
IP INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED
10.60-3.64%-0.40Mua1.807MCông nghệ Sức khỏe
IP.R INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.60-3.64%-0.40Mua1.807MCông nghệ Sức khỏe
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.00-3.64%-2.00Bán7.838M138.166BCông ty dịch vụ công cộng
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
53.00-3.64%-2.00Bán7.838M138.166B82.590.67Công ty dịch vụ công cộng
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.00-3.61%-0.60Mua8.987M15.320B46.300.37Dịch vụ Khách hàng
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
16.00-3.61%-0.60Mua8.987M15.320B37.470.45Dịch vụ Khách hàng
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.70-3.57%-0.10Bán3.148M9.372B-0.18Dịch vụ Thương mại
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.70-3.57%-0.10Bán3.148M9.372B-0.26Dịch vụ Thương mại
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.36-3.55%-0.05Mua6.540M367.200M13.200.11Công nghiệp Chế biến
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
1.36-3.55%-0.05Mua6.540M367.200M13.200.11Công nghiệp Chế biến
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
27.25-3.54%-1.00Bán31.430M152.996B130.790.22Công nghiệp Chế biến
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.25-3.54%-1.00Bán31.430M152.996BCông nghiệp Chế biến
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.74-3.52%-0.10Bán52.111M55.925B-0.50Năng lượng Mỏ
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.74-3.52%-0.10Bán52.111M55.925B-0.50Năng lượng Mỏ
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.30-3.51%-0.12Mua725.300K2.410B384.270.01Dịch vụ Công nghiệp
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.30-3.51%-0.12Mua725.300K2.410B384.270.01Dịch vụ Công nghiệp
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.76-3.50%-0.10Bán10.000K56.333B-0.50Năng lượng Mỏ
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.55-3.48%-0.20Sức mua mạnh1.044M3.663B35.600.16Sản xuất Chế tạo
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.55-3.48%-0.20Sức mua mạnh1.044M3.663B35.600.16Sản xuất Chế tạo
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
16.70-3.47%-0.60Mua19.168M27.889B23.220.75Năng lượng Mỏ
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.70-3.47%-0.60Mua19.168M27.889B23.220.75Năng lượng Mỏ
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.00-3.45%-1.00Mua58.210M43.008B33.410.87Công nghiệp Chế biến
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
28.00-3.45%-1.00Mua58.210M43.008B33.410.87Công nghiệp Chế biến
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
5.65-3.42%-0.20Mua531.400K5.356B10.510.56Khoáng sản phi năng lượng
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.65-3.42%-0.20Mua531.400K5.356B9.700.60Khoáng sản phi năng lượng
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.10-3.40%-0.25Mua37.048M24.572B-3.00Năng lượng Mỏ
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.10-3.40%-0.25Mua37.048M24.572B-0.89Năng lượng Mỏ
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
130.50-3.33%-4.50Mua2.487M39.150B69.831.93Tài chính
YUASA.R YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.50-3.33%-0.50Sức mua mạnh421.200KSản xuất Chế tạo
YUASA YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
14.50-3.33%-0.50Sức mua mạnh421.200K1.561B11.261.33Sản xuất Chế tạo
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
130.50-3.33%-4.50Mua2.487M39.150B69.831.93Tài chính
SPCG SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
17.60-3.30%-0.60Mua2.015M17.142B6.512.80Công ty dịch vụ công cộng
SPCG.R SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.60-3.30%-0.60Mua2.015M17.142B6.642.74Công ty dịch vụ công cộng
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.94-3.29%-0.10Bán12.678M6.226B7.730.39Công ty dịch vụ công cộng
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.94-3.29%-0.10Bán12.678M6.226B7.730.39Công ty dịch vụ công cộng
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.75-3.21%-1.25Mua22.238M402.660B130.780.30Công ty dịch vụ công cộng
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
37.75-3.21%-1.25Mua22.238M402.660B130.780.30Công ty dịch vụ công cộng
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.53-3.16%-0.05Mua4.716M3.465B-0.29Dịch vụ Phân phối
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.53-3.16%-0.05Mua4.716M3.465B-0.29Dịch vụ Phân phối
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
3.72-3.12%-0.12Mua341.800K1.488B15.060.25Dịch vụ Phân phối
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.72-3.12%-0.12Mua341.800KDịch vụ Phân phối
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất