Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
VL V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.53-12.57%-0.2284.044M1.400B13.040.13277.00Công nghiệp
VL.R V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.53-12.57%-0.2284.044M1.400B13.040.13277.00Công nghiệp
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.10-6.39%-0.28Sức bán mạnh6.948M2.453B5.040.87Tài chính
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.10-6.39%-0.28Sức bán mạnh6.948M2.453B5.040.87Tài chính
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.55-6.37%-0.65Bán710.200K3.570B16.420.62Tài chính
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.52-5.97%-0.16Bán1.161M1.179B47.790.06Công nghiệp
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.52-5.97%-0.16Bán1.161M1.179B47.790.06Công nghiệp
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.71-5.00%-0.09Bán28.100K791.720M69.470.03536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.71-5.00%-0.09Bán28.100K791.720M69.470.03536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.34-4.02%-0.14Bán113.500K1.613B27.750.133675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.34-4.02%-0.14Bán113.500K1.613B27.750.133675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TSC THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
12.80-3.76%-0.50Bán12.500K3.455B13.061.021008.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSC.R THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.80-3.76%-0.50Bán12.500K3.455B13.061.021008.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.81-3.72%-0.07Bán10.900K476.039M-0.07135.00Tài chính
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.81-3.72%-0.07Bán10.900K476.039M-0.07135.00Tài chính
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.28-3.53%-0.12Bán7.300K3.699B124.910.0354.00Vật liệu cơ bản
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.28-3.53%-0.12Bán7.300K3.699B124.910.0354.00Vật liệu cơ bản
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
60.50-3.20%-2.00Bán46.194M127.500B14.254.39652.00Năng lượng
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.50-3.20%-2.00Bán46.194M127.500B14.254.39652.00Năng lượng
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.06-2.83%-0.06Mua47.067M23.320B37.630.063531.00Chăm sóc sức khỏe
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06-2.83%-0.06Mua47.067M23.320B37.630.063531.00Chăm sóc sức khỏe
WACOAL THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
45.50-2.67%-1.25Sức bán mạnh2005.610B15.772.96Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WACOAL.R THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.50-2.67%-1.25Sức bán mạnh2005.610B15.772.96Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.55-2.63%-0.15Bán600.600K2.348B42.860.14Công nghệ
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
5.55-2.63%-0.15Bán600.600K2.348B42.860.14Công nghệ
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.80-2.56%-0.10Mua10.600K507.000M23.300.17Tài chính
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.14-2.56%-0.03Bán700580.518M-0.02259.00Vật liệu cơ bản
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.14-2.56%-0.03Bán700580.518M-0.02259.00Vật liệu cơ bản
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.80-2.56%-0.10Mua10.600K507.000M23.300.17Tài chính
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.75-2.54%-0.75Bán8.604M40.621B26.541.111254.00Năng lượng
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
28.75-2.54%-0.75Bán8.604M40.621B26.541.111254.00Năng lượng
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD
100.50-2.43%-2.50Bán900772.500M-8.933131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING
100.50-2.43%-2.50Bán900772.500M-8.933131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.25-2.42%-1.00Mua10.500K11.989B12.993.186088.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
40.25-2.42%-1.00Mua10.500K11.989B12.993.186088.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.21-2.42%-0.03Sức bán mạnh4.297M5.174B27.340.05187.00Tài chính
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.21-2.42%-0.03Sức bán mạnh4.297M5.174B27.340.05187.00Tài chính
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
1.63-2.40%-0.04Bán944.400K539.762M-0.57548.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.63-2.40%-0.04Bán944.400K539.762M-0.57548.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.55-2.29%-0.20Bán373.700K1.978B-0.22979.00Vật liệu cơ bản
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.55-2.29%-0.20Bán373.700K1.978B-0.22979.00Vật liệu cơ bản
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.73-2.26%-0.04Bán255.500K457.175M14.000.13Công nghiệp
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
1.73-2.26%-0.04Bán255.500K457.175M14.000.13Công nghiệp
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.82-2.15%-0.04Sức bán mạnh162.000K870.387M-0.42Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.82-2.15%-0.04Sức bán mạnh162.000K870.387M-0.42Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NSI NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY
72.00-2.04%-1.50Sức bán mạnh3.500K1.022B10.507.00481.00Tài chính
NSI.R NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
72.00-2.04%-1.50Sức bán mạnh3.500K1.022B10.507.00481.00Tài chính
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.90-2.03%-0.06Sức bán mạnh109.600K888.000M15.200.19Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.90-2.03%-0.06Sức bán mạnh109.600K888.000M15.200.19Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.52-1.94%-0.03Bán222.900K3.328B51.190.0394.00Tài chính
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.52-1.94%-0.03Bán222.900K3.328B51.190.0394.00Tài chính
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
10.20-1.92%-0.20Bán13.069M
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-1.89%-0.04Bán54.300K6.590B-1.331824.00Công nghiệp
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-1.89%-0.04Bán54.300K6.590B-1.331824.00Công nghiệp
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
40.00-1.84%-0.75Sức bán mạnh120.000K15.684B17.252.75404.00Tài chính
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.00-1.84%-0.75Sức bán mạnh120.000K15.684B17.252.75404.00Tài chính
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
5.40-1.82%-0.10Bán32.600K21.230B31.720.173523.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
5.40-1.82%-0.10Bán32.600K21.230B31.720.173523.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DTCI D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
27.50-1.79%-0.50Bán300280.000M15.271.83461.00Công nghiệp
DTCI.R D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.50-1.79%-0.50Bán300280.000M15.271.83461.00Công nghiệp
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.46-1.76%-0.08Bán953.400K2.995B23.060.2061.00Tài chính
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.46-1.76%-0.08Bán953.400K2.995B23.060.2061.00Tài chính
TOG THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY
5.70-1.72%-0.10Mua96.300K2.751B18.840.311648.00Chăm sóc sức khỏe
TOG.R THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.70-1.72%-0.10Mua96.300K2.751B18.840.311648.00Chăm sóc sức khỏe
DREIT DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD
5.80-1.69%-0.10Mua61.900K2.415B13.080.45Tài chính
ECF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
2.34-1.68%-0.04Bán1.837M2.284B69.310.041361.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECF.R EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.34-1.68%-0.04Bán1.837M2.284B69.310.041361.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.52-1.68%-0.06Sức bán mạnh41.800K1.288B14.180.2530.00Vật liệu cơ bản
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
3.52-1.68%-0.06Sức bán mạnh41.800K1.288B14.180.2530.00Vật liệu cơ bản
SAMTEL SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.90-1.66%-0.15Mua298.000K5.593B12.690.711302.00Dịch vụ Viễn thông
SAMTEL.R SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.90-1.66%-0.15Mua298.000K5.593B12.690.711302.00Dịch vụ Viễn thông
SPRIME S PRIME GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE
12.20-1.61%-0.20Mua69.100K5.540BTài chính
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
62.25-1.58%-1.00Bán800282.930B8.297.576334.00Vật liệu cơ bản
GLANDRT GLAND OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
12.80-1.54%-0.20Mua101.200K6.497B10.621.22Tài chính
JTS.R JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.32-1.49%-0.02Bán62.700K946.653M63.210.02190.00Dịch vụ Viễn thông
JTS JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
1.32-1.49%-0.02Bán62.700K946.653M63.210.02190.00Dịch vụ Viễn thông
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.04-1.46%-0.06Sức bán mạnh20.000K1.329B-0.12779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
4.04-1.46%-0.06Sức bán mạnh20.000K1.329B-0.12779.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
34.00-1.45%-0.50Mua1.273M10.350B19.521.773678.00Tài chính
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.00-1.45%-0.50Mua1.273M10.350B19.521.773678.00Tài chính
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.37-1.44%-0.02Sức bán mạnh3.800K8.778B-0.03Tài chính
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.37-1.44%-0.02Sức bán mạnh3.800K8.778B-0.03Tài chính
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.47-1.34%-0.02Sức bán mạnh6.083M6.455B28.000.05478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.47-1.34%-0.02Sức bán mạnh6.083M6.455B28.000.05478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
16.30-1.21%-0.20Mua11.608M
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.64-1.20%-0.02Bán110.100K3.400B10.460.16171.00Tài chính
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.64-1.20%-0.02Bán110.100K3.400B10.460.16171.00Tài chính
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.30-1.20%-0.04Bán243.200K1.474B-0.381267.00Công nghệ
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.30-1.20%-0.04Bán243.200K1.474B-0.381267.00Công nghệ
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.46-1.14%-0.04Bán743.200K2.282B25.570.14Công nghiệp
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.46-1.14%-0.04Bán743.200K2.282B25.570.14Công nghiệp
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.78-1.11%-0.02Sức bán mạnh128.200K936.000M21.990.0891.00Vật liệu cơ bản
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.78-1.11%-0.02Sức bán mạnh128.200K936.000M21.990.0891.00Vật liệu cơ bản
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.80-1.10%-0.02Mua306.100K345.946M-0.22157.00Công nghiệp
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.80-1.10%-0.02Mua306.100K345.946M-0.22157.00Công nghiệp
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
9.55-1.04%-0.10Mua8.700K3.855B200.420.05817.00Vật liệu cơ bản
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.55-1.04%-0.10Mua8.700K3.855B200.420.05817.00Vật liệu cơ bản
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.97-1.01%-0.02Bán1.171M1.120B-0.20693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.97-1.01%-0.02Bán1.171M1.120B-0.20693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.90-1.00%-0.10Bán21.358M34.609B14.970.67550.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất