Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.60-29.73%-1.10Sức bán mạnh9.607M2.960B10.600.35486.00Vật liệu cơ bản
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.60-29.73%-1.10Sức bán mạnh9.607M2.960B10.600.35486.00Vật liệu cơ bản
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
203.00-19.44%-49.00Bán1001.218B12.8215.84382.00Công nghệ
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
203.00-19.44%-49.00Bán1001.218B12.8215.84382.00Công nghệ
NC NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED
15.00-9.09%-1.50Bán300224.265M11.241.33499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NC.R NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.00-9.09%-1.50Bán300224.265M11.241.33499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONTRI 101 MONTRI STORAGE PROPERTY FUND
5.50-8.33%-0.50Sức bán mạnh15.600K331.650M27.240.20Tài chính
URBNPF URBANA PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
4.12-8.04%-0.36Mua2.400K296.640M11.490.36Tài chính
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.60-7.69%-0.55Mua21.700K286.000M-1.062295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
6.60-7.69%-0.55Mua21.700K286.000M-1.062295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED
25.00-7.41%-2.00Sức bán mạnh100270.000M7.253.72456.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.00-7.41%-2.00Sức bán mạnh100270.000M7.253.72456.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.69-7.14%-0.13Bán12.426M819.000M9.720.1953.00Công nghệ
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.69-7.14%-0.13Bán12.426M819.000M9.720.1953.00Công nghệ
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
15.20-6.75%-1.10Mua747.000K7.440B15.301.07389.00Tài chính
NOBLE.R NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.20-6.75%-1.10Mua747.000K7.440B15.301.07389.00Tài chính
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.50-5.71%-1.00Bán2.979M5.563B18.630.94355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
16.50-5.71%-1.00Bán2.979M5.563B18.630.94355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.64-5.71%-0.16Mua13.603M1.161B24.910.16607.00Công nghiệp
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.64-5.71%-0.16Mua13.603M1.161B24.910.16607.00Công nghiệp
PDJ.R PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.04-5.56%-0.12Sức bán mạnh1.206M917.222M25.390.253923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PDJ PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.04-5.56%-0.12Sức bán mạnh1.206M917.222M25.390.253923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.44-5.53%-0.26Sức bán mạnh214.676M34.639B68.670.0754.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.44-5.53%-0.26Sức bán mạnh214.676M34.639B68.670.0754.00Công ty dịch vụ công cộng
M-STOR MFC-STRATEGIC STORAGE FUND
8.00-5.33%-0.45Bán400486.400M-0.07Tài chính
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-5.17%-0.60Mua14.700K2.792B42.870.26763.00Vật liệu cơ bản
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-5.17%-0.60Mua14.700K2.792B42.870.26763.00Vật liệu cơ bản
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.85-4.86%-0.35Sức bán mạnh9.071M21.746B14.230.51397.00Tài chính
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
6.85-4.86%-0.35Sức bán mạnh9.071M21.746B14.230.51397.00Tài chính
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.00-4.76%-0.25Sức bán mạnh2.000K153.494B9.970.462452.00Dịch vụ Viễn thông
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.80-4.76%-0.09Bán3.723M6.560B-0.04964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.80-4.76%-0.09Bán3.723M6.560B-0.04964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.30-4.41%-0.06Bán3.388M12.194B-0.0268.00Tài chính
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.30-4.41%-0.06Bán3.388M12.194B-0.0268.00Tài chính
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
5.55-4.31%-0.25Bán52.100K2.320B170.790.03Vật liệu cơ bản
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.55-4.31%-0.25Bán52.100K2.320B170.790.03Vật liệu cơ bản
WACOAL THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
44.50-4.30%-2.00Bán1005.580B16.852.76Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WACOAL.R THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.50-4.30%-2.00Bán1005.580B16.852.76Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.25-4.17%-1.75Mua18.600K11.698B11.363.547002.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.00-4.17%-2.00Sức bán mạnh17.264M429.289B30.091.6011879.00Công nghiệp
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
46.00-4.17%-2.00Sức bán mạnh17.264M429.289B30.091.6011879.00Công nghiệp
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
40.25-4.17%-1.75Mua18.600K11.698B11.363.547002.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.50-3.85%-0.06Mua5002.028B-0.11150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.50-3.85%-0.06Mua5002.028B-0.11150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.40-3.76%-0.25Sức bán mạnh1.313M4.987B27.410.24510.00Công nghiệp
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
6.40-3.76%-0.25Sức bán mạnh1.313M4.987B27.410.24510.00Công nghiệp
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.68-3.66%-0.14Bán271.400K1.146B15.830.24Vật liệu cơ bản
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
3.68-3.66%-0.14Bán271.400K1.146B15.830.24Vật liệu cơ bản
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.16-3.66%-0.12Bán590.600K1.816B-0.12Năng lượng
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.16-3.66%-0.12Bán590.600K1.816B-0.12Năng lượng
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
47.75-3.54%-1.75Bán500150.702B13.223.5685.00Dịch vụ Viễn thông
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.40-3.45%-0.05Bán2.264M290.000M144.280.0184.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.40-3.45%-0.05Bán2.264M290.000M144.280.0184.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TK.R THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.50-3.41%-0.30Bán49.600K10.212B18.220.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TK THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
8.50-3.41%-0.30Bán49.600K4.400B10.640.832408.00Tài chính
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.80-3.33%-0.20Bán1.100K6.527B34.810.1754.00Vật liệu cơ bản
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.80-3.33%-0.20Bán1.100K6.527B34.810.1754.00Vật liệu cơ bản
SPI SAHA PATHANA INTER-HOLDING
67.75-3.21%-2.25Bán21.100K40.028B15.964.82123.00Công nghiệp
SPI.R SAHA PATHANA INTER-HOLDING NON-VOTING
67.75-3.21%-2.25Bán21.100K40.028B15.964.82123.00Công nghiệp
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.10-3.17%-0.20Mua68.200K5.166B12.740.492529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.10-3.17%-0.20Mua68.200K5.166B12.740.492529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.00-2.99%-0.40Sức bán mạnh2004.485B12.291.061079.00Năng lượng
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
13.00-2.99%-0.40Sức bán mạnh2004.485B12.291.061079.00Năng lượng
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.40-2.96%-0.50Sức bán mạnh500633.750M33.850.50312.00Vật liệu cơ bản
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
16.40-2.96%-0.50Sức bán mạnh500633.750M33.850.50312.00Vật liệu cơ bản
MC.R MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.20-2.86%-0.30Bán798.900K8.400B13.190.802878.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MC MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
10.20-2.86%-0.30Bán798.900K8.400B13.190.802878.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.06-2.75%-0.03Bán1.159M779.373M-0.0557.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.06-2.75%-0.03Bán1.159M779.373M-0.0557.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.78-2.73%-0.05Mua3.671M370.575M-0.02208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.78-2.73%-0.05Mua3.671M370.575M-0.02208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.90-2.73%-0.25Bán256.300K6.287B-3.701438.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
8.90-2.73%-0.25Bán256.300K6.287B-3.701438.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.20-2.70%-0.20Bán1.230M3.256B90.580.0861.00Tài chính
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.20-2.70%-0.20Bán1.230M3.256B90.580.0861.00Tài chính
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.80-2.70%-0.05Bán40.400K666.000M20.220.09119.00Công nghiệp
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.80-2.70%-0.05Bán40.400K666.000M20.220.09119.00Công nghiệp
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.13-2.59%-0.03Bán131.800K910.564M-0.20140.00Công nghiệp
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.13-2.59%-0.03Bán131.800K910.564M-0.20140.00Công nghiệp
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
15.10-2.58%-0.40Bán293.600K6.613B16.150.961.00Tài chính
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
1.59-2.45%-0.04Mua2.383M440.100M13.980.12284.00Vật liệu cơ bản
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
1.59-2.45%-0.04Mua2.383M440.100M13.980.12284.00Vật liệu cơ bản
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.10-2.40%-0.15Bán321.100K3.850B-0.182920.00Công nghiệp
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.10-2.40%-0.15Bán321.100K3.850B-0.182920.00Công nghiệp
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
3.28-2.38%-0.08Bán1.213M2.688B12.540.27208.00Vật liệu cơ bản
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.28-2.38%-0.08Bán1.213M2.688B12.540.27208.00Vật liệu cơ bản
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.46-2.38%-0.06Bán271.500K756.000M15.870.16Tài chính
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.46-2.38%-0.06Bán271.500K756.000M15.870.16Tài chính
OCC.R O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.50-2.37%-0.40Bán200990.000M5.403.061149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OCC O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
16.50-2.37%-0.40Bán200990.000M5.403.061149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
12.50-2.34%-0.30Sức bán mạnh1.564M5.248B12.940.99141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.50-2.34%-0.30Sức bán mạnh1.564M5.248B12.940.99141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.30-2.33%-0.15Bán1.037M6.492B-0.975655.00Công nghệ
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.30-2.33%-0.15Bán1.037M6.492B-0.975655.00Công nghệ
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.64-2.22%-0.06Bán1.077M2.539B10.010.27386.00Công nghiệp
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.64-2.22%-0.06Bán1.077M2.539B10.010.27386.00Công nghiệp
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.25-2.16%-1.00Bán11.016M98.050B28.381.63Tài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
45.25-2.16%-1.00Bán11.016M98.050B28.381.63Tài chính
TBSP THAI BRITISH SECURITY PRINTING
13.80-2.13%-0.30Bán7001.551B65.420.22Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TBSP.R THAI BRITISH SECURITY PRINTING NON-VOTING
13.80-2.13%-0.30Bán7001.551B65.420.22Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất