Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Thái Lan có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty Thái Lan sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LRHLAGUNA RESORTS & HOTELS
85.37%41.00 THB−0.61%5.001K0.526.834B THB18.592.21 THB+5077.46%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SKSIRAKORN PCL
63.29%0.79 THB+1.28%1.858M1.07363.4M THB8.480.09 THB+354.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JASJASMINE INTERNATIONAL
29.70%2.02 THB−0.98%23.239M0.3017.357B THB12.980.16 THB29.70%Truyền thông
Bán Mạnh
LANNALANNA RESOURCES
17.67%15.0 THB−0.66%2.875M3.837.875B THB3.773.98 THB−29.47%17.67%Năng lượng Mỏ
MJLFMAJOR CINEPLEX LIFESTYLE LEASEH.PR
13.70%3.78 THB+0.53%66.3K1.701.247B THB8.960.42 THB12.78%Hỗn hợp
QHPFQUALITY HOUSES LEASEHOLD PROPERTY
13.37%5.55 THB−0.89%310.7K1.224.423B THB66.630.08 THB−75.18%13.82%Tài chính
MBAXMULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
12.84%2.96 THB−1.99%431.048K3.43578.141M THB−0.21 THB−134.90%16.89%Công nghiệp Chế biến
DIFDIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFST FD
11.83%7.90 THB+0.64%15.472M1.7783.99B THB7.371.07 THB+52.64%11.83%Hỗn hợp
Mua
UECUNIMIT ENGINEERING PCL
11.76%1.70 THB+0.59%682.89K0.25969.868M THB9.180.19 THB7.65%Sản xuất Chế tạo
SUPEREIFSUPER ENERGY POWER PLANT INFRSTR
11.43%6.95 THB0.00%106.8K0.913.579B THB13.530.51 THB+260.10%8.00%Tài chính
Theo dõi
POPFPRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FD
11.33%6.05 THB+0.83%65.381K0.342.914B THB12.960.47 THB−46.15%11.33%Tài chính
NOVANOVA EMPIRE PCL
10.99%10.1 THB−3.81%46.9K0.481.716B THB4.972.03 THB+96.01%10.99%Sản xuất Chế tạo
SIRISANSIRI CO
10.99%1.82 THB−1.09%78.772M0.8929.99B THB5.260.35 THB+30.87%11.54%Tài chính
Mua
NOBLENOBLE DEVELOPMENT
10.73%3.72 THB−1.06%1.476M2.855.094B THB5.600.66 THB+100.12%12.93%Khách hàng Lâu năm
CPNCGCPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD
10.72%6.35 THB+0.79%77.322K0.282.709B THB−0.28 THB−122.16%16.43%Tài chính
TSETHAI SOLAR ENERGY
10.61%1.32 THB−27.07%27.311M20.262.795B THB4.670.28 THB+12.85%6.82%Công ty dịch vụ công cộng
BRRGIFBURIRAM SUGAR GRP PWR PLNT INFR FUN
10.22%3.94 THB+0.51%135.302K0.811.379B THB9.730.41 THB5.71%Hỗn hợp
FTEFIRETRADE ENGINEERING PCL
10.18%1.67 THB+0.60%878.489K0.881.102B THB7.78%Sản xuất Chế tạo
BRIBRITANIA PCL
10.11%7.10 THB−4.05%7.366M3.806.057B THB5.071.40 THB−18.81%11.77%Tài chính
Sức mua mạnh
KBSPIFKHONBURI SUGAR POWER PLANT INFRASTR
10.05%8.75 THB−1.13%107.868K1.322.45B THB12.440.70 THB−15.70%10.02%Tài chính
TTLPFTALAAD THAI LEASEHOLD PROPERTY FUND
10.01%17.9 THB0.00%46.33K1.403.222B THB12.281.46 THB−9.32%9.64%Tài chính
DMTDON MUANG TOLLWAY PCL
10.00%12.0 THB+1.69%1.647M0.4814.175B THB14.160.85 THB+28.24%19.00%Vận chuyển
MSTMAYBANK SECURITIES (THAILAND) PCL
9.42%10.4 THB+0.97%4.502K0.065.936B THB16.270.64 THB−41.91%9.42%Tài chính
PINPINTHONG INDUSTRIAL PCL
9.29%6.35 THB+0.79%15.189M0.847.366B THB5.441.17 THB+317.26%2.36%Tài chính
SCBSCB X PCL
9.27%111.5 THB−0.89%15.522M0.93375.432B THB8.6312.93 THB6.90%Tài chính
Mua
KBSKHONBURI SUGAR PUBLIC CO LTD
9.17%6.00 THB0.00%375.233K0.653.6B THB3.771.59 THB+4.10%8.33%Công nghiệp Chế biến
FUTUREPFFUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND
9.10%11.7 THB0.00%176.941K1.836.196B THB12.800.91 THB−6.84%9.44%Hỗn hợp
AGEASIA GREEN ENERGY PCL
9.09%2.20 THB−0.90%2.127M0.622.632B THB9.230.24 THB−77.15%16.76%Dịch vụ Phân phối
SENASENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD
8.94%2.62 THB−0.76%1.579M1.583.768B THB9.290.28 THB−54.94%7.84%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
VCOMVINTCOM TECHNOLOGY PCL
8.93%3.36 THB+1.20%55.5K0.481.032B THB11.670.29 THB−21.04%8.93%Dịch vụ Phân phối
PRAKITPRAKIT HOLDINGS
8.85%11.3 THB0.00%7.801K0.31683.088M THB2.933.86 THB8.85%Dịch vụ Thương mại
CTARAFCENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
8.69%4.52 THB0.00%41K0.791.446B THB594.740.01 THB−97.83%11.56%Tài chính
UVANUNIVANICH PALM OIL PLC
8.67%8.65 THB0.00%1.351M2.798.131B THB8.691.00 THB−34.53%11.56%Công nghiệp Chế biến
BIZBUSINESS ALIGNMENT PCL
8.67%3.46 THB−13.50%659.601K0.892.076B THB10.330.33 THB+50.65%5.78%Dịch vụ Phân phối
SATSOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
8.65%18.5 THB−0.54%2.486M1.787.866B THB8.042.30 THB+4.11%8.11%Sản xuất Chế tạo
Mua
ICNINFORMATION & COMMUNICATION NETWORK
8.58%2.68 THB−0.74%549.749K0.331.801B THB9.780.27 THB+19.81%9.33%Truyền thông
PMPREMIER MARKETING PUBLIC CO LTD
8.51%7.40 THB−2.63%895.694K0.364.13B THB10.410.71 THB+38.81%8.51%Dịch vụ Phân phối
QHHRQUALITY HOUSES HOTEL & RESIDENCE
8.44%6.65 THB+0.76%239.001K2.242.234B THB303.650.02 THB8.42%Hỗn hợp
M-IIMFC IND INV PROP & LEASEHOLD FUND
8.36%7.30 THB0.00%2000.081.256B THB9.730.75 THB+10.39%8.36%Tài chính
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
8.33%5.40 THB−3.57%160.911M1.0545.652B THB8.710.62 THB−87.09%18.52%Năng lượng Mỏ
Bán
SGCSG CAPITAL PCL
8.27%1.33 THB+3.10%9.841M2.394.349B THB−0.70 THB−441.08%8.27%Tài chính
AMAAMA MARINE PCL
8.20%4.88 THB−0.41%678.11K0.902.527B THB8.220.59 THB−33.49%8.20%Vận chuyển
AKREKARAT ENGINEERING
8.16%0.98 THB+1.03%2.896M0.421.442B THB7.480.13 THB+57.38%6.12%Sản xuất Chế tạo
PSHPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD
8.14%11.8 THB−4.07%2.468M2.2325.824B THB11.711.01 THB−20.46%8.14%Tài chính
Bán Mạnh
SUSCOSUSCO PCL
8.06%4.96 THB+1.64%7.24M0.505.456B THB4.041.23 THB+191.04%4.03%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PCSGHPCS MACHINE GROUP HOLDING PCL
8.00%5.00 THB0.00%292.4K2.327.625B THB10.400.48 THB+10.42%8.00%Sản xuất Chế tạo
STISTONEHENGE INTER PCL
7.94%3.40 THB0.00%45.404K0.472.05B THB14.180.24 THB+6.77%2.94%Dịch vụ Thương mại
PHOLPHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.89%2.66 THB+2.31%236.805K0.67538.651M THB9.240.29 THB+7.91%7.89%Dịch vụ Phân phối
CPTGFCP TOWER GROWTH LEASEHOLD PPTY FD
7.87%5.45 THB0.00%109K0.385.27B THB17.050.32 THB−34.28%12.73%Tài chính
TASCOTIPCO ASPHALT
7.86%15.9 THB0.00%3.783M0.4725.096B THB10.891.46 THB−2.58%7.86%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LUXFLUXURY REAL ESTATE INVESTMENT FUND
7.83%6.90 THB0.00%1.1K0.071.356B THB2.852.42 THB+109.29%7.83%Tài chính
TISCOTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD
7.75%100.0 THB−0.50%1.939M0.4480.066B THB10.979.12 THB9.75%Tài chính
Mua
NYTNAMYONG TERMINAL PCL
7.69%4.68 THB+1.30%3.282M0.495.803B THB11.580.40 THB+99.51%4.70%Vận chuyển
Mua
MIPFMILLIONAIRE PROPERTY FUND
7.69%9.10 THB−27.20%1260.121.729B THB19.970.46 THB−25.75%7.58%Tài chính
PTPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC CO LTD
7.69%8.45 THB−5.59%998.881K1.622.399B THB9.440.90 THB+56.14%7.69%Dịch vụ Phân phối
SPCGSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
7.66%12.4 THB−0.80%181.291K0.5613.092B THB7.121.74 THB−20.80%7.26%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
TIPCOTIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.59%9.75 THB0.00%609.885K0.374.705B THB19.150.51 THB−12.18%8.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3BBIF3BB INTERNET INFRASTRUCTURE FUND
7.54%6.10 THB+0.83%4.087M48.8B THB−1.39 THB−405.15%12.79%Hỗn hợp
Mua
SMARTSMART CONCRETE PCL
7.54%1.21 THB+0.83%4.522M0.181.26B THB11.830.10 THB+173.53%3.02%Khoáng sản phi năng lượng
PPFPINTHONG INDUSTRIAL PARK PROP FD
7.46%10.1 THB−0.98%15.702K10.002.268B THB11.200.90 THB+23.63%7.46%Tài chính
UPFUNION PIONEER FABRIC CORP
7.45%38.25 THB0.00%7000.60286.875M THB43.970.87 THB−69.77%7.45%Công nghiệp Chế biến
TACCTAC CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.44%4.84 THB+3.86%6.517M3.892.943B THB15.290.32 THB−22.55%7.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AYUDALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PCL
7.34%35.00 THB+2.94%32.844K4.7913.624B THB14.602.40 THB−7.14%3.31%Tài chính
PLTPILATUS MARINE PCL
7.32%0.82 THB−1.20%1.386M0.44787.2M THB17.630.05 THB0.00%Công ty dịch vụ công cộng
PRIPRIMO SERVICE SOLUTIONS PCL
7.27%19.6 THB+3.16%1.001M2.026.272B THB17.171.14 THB−2.12%0.00%Tài chính
SSSCSIAM STEEL SERVICE CENTRE
7.25%3.06 THB0.00%108.801K0.431.958B THB7.350.42 THB+21.95%6.05%Khoáng sản phi năng lượng
TRTTIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
7.19%2.92 THB−1.35%1.425M1.53899.384M THB20.150.14 THB0.00%Sản xuất Chế tạo
2S2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.14%3.08 THB−1.28%17.137K0.081.694B THB10.580.29 THB9.74%Khoáng sản phi năng lượng
GBXGLOBLEX HLDG MANAGEMENT
7.14%0.77 THB0.00%835.109K0.85838.589M THB17.300.04 THB−31.22%10.00%Tài chính
AITADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PCL
7.11%4.50 THB+4.65%8.53M1.956.441B THB13.340.34 THB−13.02%7.11%Dịch vụ Công nghệ
SCSC ASSET CORPORATION
7.10%3.38 THB+0.60%5.166M0.6414.26B THB5.830.58 THB−4.10%7.40%Tài chính
Sức mua mạnh
FMTFINE METAL TECHNOLOGIES PCL
7.09%37.00 THB0.00%6.276K1.111.776B THB18.412.01 THB−2.52%7.43%Sản xuất Chế tạo
TPIPLT.P.I.POLENE
7.04%1.42 THB+2.16%6.018M2.2527.16B THB8.360.17 THB−54.07%7.04%Khoáng sản phi năng lượng
TPIPPTPI POLENE POWER PCL
7.02%3.42 THB+1.18%1.491M0.9028.728B THB7.860.43 THB+29.86%7.02%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ALLAALLA PCL
7.02%1.71 THB+0.59%3.697M1.231.026B THB9.470.18 THB+103.84%4.09%Sản xuất Chế tạo
SPALISUPALAI PUBLIC CO
7.00%20.7 THB−1.43%4.529M0.6536.393B THB6.753.07 THB−26.81%7.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MNIT2MFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND
6.93%5.00 THB−3.30%9.2K0.12500.341M THB15.420.32 THB+20.49%6.93%Tài chính
UTPUNITED PAPER PUBLIC CO LIMITED
6.92%11.7 THB0.00%119.698K0.837.605B THB8.681.35 THB+18.59%5.13%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AHAAPICO HITECH PUBLIC CO LTD
6.90%23.9 THB+0.42%2.557M1.068.481B THB5.274.54 THB−11.69%6.95%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
BKKCPBANGKOK COMMERCIAL PROPERTY FUND
6.89%9.15 THB−1.61%14.4K0.54915M THB16.440.56 THB−19.62%7.10%Tài chính
QHQUALITY HOUSES CO
6.88%2.18 THB+0.93%29.267M1.2423.357B THB9.330.23 THB+4.47%6.88%Tài chính
Theo dõi
GCGLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY
6.79%5.30 THB−0.93%231.988K3.482.332B THB12.520.42 THB+14.03%6.60%Sản xuất Chế tạo
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD
6.73%10.4 THB−0.95%21.086M1.8432.717B THB5.401.92 THB+3.01%6.25%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ORIORIGIN PROPERTY
6.72%6.85 THB−9.87%54.954M5.8016.811B THB6.181.11 THB−27.99%10.66%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
WINNERWINNER GROUP ENTERPRISE PCL
6.70%2.24 THB−0.88%146.719K0.481.344B THB11.810.19 THB+1107.64%6.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SEAOILSEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.67%3.00 THB0.00%197.844K0.872.217B THB6.270.48 THB−18.26%0.23%Vận chuyển
ROJNAROJANA INDUSTRIAL PARK
6.67%6.00 THB+1.69%4.702M0.7712.12B THB12.370.49 THB−14.02%5.00%Tài chính
Sức mua mạnh
LHLAND & HOUSES
6.67%7.50 THB−1.32%44.558M1.0589.623B THB11.980.63 THB−9.99%7.33%Tài chính
Mua
GABLEG-ABLE PCL
6.66%4.34 THB−1.36%540.1K0.503.038B THB11.440.38 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
LPFLOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHOLD AND
6.63%13.1 THB0.00%376.171K0.4130.618B THB14.850.88 THB+506.53%6.63%Tài chính
Mua
LALINLALIN PROPERTY PUB
6.62%7.85 THB−0.63%133.947K1.987.261B THB7.761.01 THB−30.21%7.71%Tài chính
PCCPRECISE CORPORATION PCL
6.62%3.02 THB0.00%308.308K1.523.704B THB11.440.26 THB+14.09%6.62%Công nghệ Điện tử
PREBPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.61%6.05 THB−0.82%115.719K0.641.867B THB11.030.55 THB−52.28%8.26%Khách hàng Lâu năm
BJCHIBJC HEAVY INDUSTRIES PCL
6.61%1.21 THB−1.63%746.701K0.861.932B THB9.92%Dịch vụ Công nghiệp
ASKASIA SERMKIJ LEASING PCL
6.59%17.6 THB0.00%646.165K0.409.29B THB7.622.31 THB−19.40%6.59%Tài chính
Bán
TMDTHAI METAL DRUM MANUFACTURING CO
6.50%24.6 THB−0.40%19.001K0.983.69B THB11.742.10 THB+0.88%6.50%Công nghiệp Chế biến
HARNHARN ENGINEERING SOLUTIONS PCL
6.47%2.32 THB+1.75%25.111K0.101.356B THB12.950.18 THB+19.32%5.60%Dịch vụ Phân phối
TCAPTHANACHART CAPITAL PCL
6.46%49.50 THB−0.50%2.309M0.9346.146B THB7.866.30 THB6.26%Tài chính
Mua
RPCRPCG PUBLIC CO LTD
6.45%0.62 THB−1.59%2.121M0.90808.892M THB29.110.02 THB−43.65%0.00%Năng lượng Mỏ
KGIKGI SECURITIES(THAILAND)PUBLIC CO
6.43%4.82 THB0.00%1.331M0.959.6B THB11.060.44 THB−13.54%7.37%Tài chính