Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Thái Lan

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Thái Lanphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Ticker
Tỉ suất cổ tức FWD
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
TNDTTHAI NONDESTRUCTIVE TESTING
25.64%0.46THB17.95%0.07THB
Theo dõi
51.653M23.76M268.565MTHB−0.08THBDịch vụ Thương mại
CSPCSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
25.42%1.19THB0.85%0.01THB
Bán
20.48K24.371K585.479MTHB−0.00THBKhoáng sản phi năng lượng
STGTSRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
24.24%9.85THB−0.51%−0.05THB
Bán
3.013M29.683M28.365BTHB8.041.23THBSản xuất Chế tạo
BRRGIFBURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
23.95%4.82THB−0.41%−0.02THB
Bán Mạnh
86.8K418.376K1.694BTHB−0.13THBHỗn hợp
RCLREGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
23.33%29.75THB−0.83%−0.25THB
Bán
2.772M82.472M24.863BTHB0.8336.34THBVận chuyển
PAPPACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
22.58%3.70THB−0.54%−0.02THB
Bán
67.627K250.22K2.455BTHB−0.48THBKhoáng sản phi năng lượng
THETHE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
19.48%1.55THB0.65%0.01THB
Bán
48.4K75.02K1.697BTHB13.240.12THB447Khoáng sản phi năng lượng
STASRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
15.18%18.9THB−1.05%−0.2THB
Bán Mạnh
1.803M34.073M29.338BTHB5.413.53THBCông nghiệp Chế biến
FNSFNS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
14.37%3.46THB−0.57%−0.02THB
Bán
46.135K159.627K1.204BTHB68.640.05THBTài chính
AYUDALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
14.33%41.25THB0.00%0.00THB
Bán
6.302K259.958K15.88BTHB17.112.41THBTài chính
NVNOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED
14.11%2.46THB−0.81%−0.02THB
Bán Mạnh
527.2K1.297M1.488BTHB−0.09THBCông nghệ Sức khỏe
MCSM.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.11%9.05THB0.56%0.05THB
Theo dõi
419.729K3.799M4.293BTHB9.001.00THBKhoáng sản phi năng lượng
LANNATHE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
14.00%17.4THB−0.57%−0.1THB
Bán
1.208M21.018M9.187BTHB3.225.43THB816Năng lượng Mỏ
2S2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
13.69%3.10THB−0.64%−0.02THB
Bán Mạnh
67.29K208.599K1.716BTHB7.960.39THBKhoáng sản phi năng lượng
RJHRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
13.55%30.25THB0.00%0.00THB
Bán
269.316K8.147M9.075BTHB7.094.26THBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TNITYTRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED
13.31%6.95THB0.00%0.00THB
Bán
268.341K1.865M1.49BTHB7.580.92THBTài chính
LHKLOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
13.22%4.84THB0.00%0.00THB
Theo dõi
240.746K1.165M1.854BTHB10.460.46THBKhoáng sản phi năng lượng
EGATIFNORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1
13.09%6.55THB0.00%0.00THB
Bán
1.082M7.088M13.66BTHB38.020.17THBHỗn hợp
GBXGLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
12.36%0.89THB0.00%0.00THB
Bán
476.402K423.998K969.278MTHBTài chính
TMTTMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
12.06%7.00THB−0.71%−0.05THB
Bán Mạnh
428.932K3.003M6.139BTHB16.710.42THBDịch vụ Thương mại
PSLPRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
11.82%14.8THB0.00%0.0THB
Bán
4.631M68.537M23.078BTHB3.803.90THB129Vận chuyển
AMCASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
11.81%2.88THB0.00%0.00THB
Bán
93.11K268.157K1.383BTHB13.190.22THB353Khoáng sản phi năng lượng
JASIFJASMINE BROADBAND INTERNET
11.68%8.05THB0.00%0.00THB
Bán
4.581M36.874M64.4BTHB9.270.87THBHỗn hợp
PERMPERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
11.54%1.04THB0.00%0.00THB
Bán
143.7K149.448K785.568MTHB−0.31THBKhoáng sản phi năng lượng
KGIKGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
11.22%4.86THB−0.82%−0.04THB
Mua
935.413K4.546M9.76BTHB7.790.63THBTài chính
AIASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
11.07%6.00THB−0.83%−0.05THB
Bán Mạnh
92.086K552.516K4.235BTHB10.590.57THBCông nghiệp Chế biến
RPCRPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
10.64%0.95THB1.06%0.01THB
Bán
890.011K845.51K1.226BTHB−0.02THBNăng lượng Mỏ
INOXPOSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
10.59%1.02THB0.99%0.01THB
Bán
3.725M3.799M7.874BTHB9.600.11THBKhoáng sản phi năng lượng
RWIRAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
10.53%0.95THB0.00%0.00THB
Theo dõi
694.2K659.49K869.512MTHB−0.09THBKhoáng sản phi năng lượng
TLHPFTHAILAND HOSPITALITY PROPERTY FUND
10.46%7.50THB−0.66%−0.05THB
Bán
44.3K332.25K1.299BTHB70.170.11THBTài chính
CHGCHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.46%3.64THB−1.09%−0.04THB
Mua
32.023M116.562M40.48BTHB9.400.39THBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BIZBUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
10.46%4.30THB−0.46%−0.02THB
Bán
125.778K540.845K2.592BTHB15.380.28THBDịch vụ Phân phối
WFXWORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
9.94%4.64THB−0.85%−0.04THB
Bán
397.083K1.842M2.172BTHB6.030.78THBSản xuất Chế tạo
SGPSIAMGAS AND PETROCHEMICALS
9.90%10.1THB0.00%0.0THB
Theo dõi
823.239K8.315M18.562BTHB8.831.14THBCông ty dịch vụ công cộng
TPPTHAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
9.85%20.0THB−1.48%−0.3THB
Mua
1.8K36K761.25MTHB25.090.81THBCông nghiệp Chế biến
PTPREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
9.68%6.30THB0.00%0.00THB
Mua
353.946K2.23M1.789BTHB13.000.48THBDịch vụ Phân phối
SPRCSTAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
9.65%11.8THB0.00%0.0THB
Mua
13.507M159.377M51.164BTHB5.522.14THBNăng lượng Mỏ
CSSCOMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
9.59%1.46THB0.00%0.00THB
Bán
795.302K1.161M1.717BTHB6.850.21THBDịch vụ Phân phối
UVANUNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
9.40%7.35THB−1.34%−0.10THB
Bán
477.067K3.506M7.003BTHB5.871.27THBCông nghiệp Chế biến
MFCMFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY
9.39%23.0THB0.44%0.1THB
Mua
16.403K377.269K2.877BTHB12.171.88THBHỗn hợp
TWPTHAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
9.29%3.00THB−2.60%−0.08THB
Bán
161.898K485.694K776.565MTHB30.370.10THBSản xuất Chế tạo
CPTGFC.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
9.17%7.25THB0.00%0.00THB
Bán
87.2K632.2K7.011BTHB14.440.50THBTài chính
POPFPRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FUND
9.14%11.2THB−0.88%−0.1THB
Bán Mạnh
33.616K376.499K5.443BTHB12.840.88THBTài chính
AIEAI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.12%2.72THB−0.73%−0.02THB
Bán
355.934K968.14K3.606BTHB23.010.14THBCông nghiệp Chế biến
ASPASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
9.00%3.00THB0.00%0.00THB
Theo dõi
1.006M3.018M6.317BTHB12.910.23THBTài chính
NOBLENOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
8.81%4.90THB0.41%0.02THB
Mua
954.421K4.677M6.683BTHB59.220.08THBKhách hàng Lâu năm
SENASENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
8.55%3.96THB0.00%0.00THB
Bán
1.86M7.367M5.695BTHB4.250.93THBKhách hàng Lâu năm
TIPCOTIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.42%9.10THB−0.55%−0.05THB
Mua
182.983K1.665M4.416BTHB16.830.54THBHàng tiêu dùng không lâu bền
FMTFINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
8.40%31.75THB1.60%0.50THB
Mua
3009.525K1.5BTHB11.602.69THBSản xuất Chế tạo
MJLFMAJOR CINEPLEX LIFESTYLE LEASEHOLD
8.26%6.05THB0.00%0.00THB
Bán
86.001K520.306K1.997BTHB−1.07THBHỗn hợp
MAJORMAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
8.12%19.5THB−1.02%−0.2THB
Mua
1.411M27.51M17.625BTHB63.770.31THBDịch vụ Khách hàng
SMPCSAHAMITR PRESSURE CONTAINER
8.11%13.0THB−1.52%−0.2THB
Bán Mạnh
1.221M15.876M7.069BTHB7.111.86THBCông nghiệp Chế biến
CPNCGCPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
8.09%11.4THB0.00%0.0THB
Mua
60.601K690.851K4.864BTHB9.031.26THBTài chính
KBSPIFKHONBURI SUGAR POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND
8.04%11.3THB0.00%0.0THB
Bán
18.81K212.553K3.164BTHB12.140.93THBTài chính
MBAXMULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
8.00%5.25THB0.00%0.00THB
Bán
98.012K514.563K1.007BTHB6.400.86THBCông nghiệp Chế biến
M-IIMFC INDUSTRIAL INVESTMENT PROPERTY
7.97%7.45THB0.00%0.00THB
Mua
1.6K11.92K1.281BTHB11.210.66THBTài chính
SNCSNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.97%13.8THB0.00%0.0THB
Bán
125.638K1.734M4.999BTHB6.882.01THBSản xuất Chế tạo
FUTUREPFFUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND
7.96%13.7THB0.00%0.0THB
Bán
64.9K889.13K7.255BTHB8.761.56THBHỗn hợp
PHOLPHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.89%3.02THB−0.66%−0.02THB
Bán
106.102K320.428K615.601MTHB11.160.27THBDịch vụ Phân phối
DIFDIGITAL TELECOMMUNICATIONS
7.89%13.3THB0.76%0.1THB
Theo dõi
4.526M60.196M140.338BTHB11.071.19THBHỗn hợp
SSSCSIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
7.88%2.98THB2.05%0.06THB
Sức mua mạnh
89.006K265.238K1.869BTHB7.310.40THB813Khoáng sản phi năng lượng
ICNINFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
7.85%3.82THB0.00%0.00THB
Bán
445.85K1.703M2.36BTHB20.270.19THBDịch vụ Công nghiệp
GCAPG CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.81%1.31THB2.34%0.03THB
Mua
10.652M13.954M402.409MTHB−0.09THBTài chính
TRUBBTHAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
7.81%1.91THB−0.52%−0.01THB
Bán
3.239M6.186M1.57BTHB2.930.66THBCông nghiệp Chế biến
PSHPRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
7.80%12.3THB0.00%0.0THB
Mua
572.947K7.047M26.919BTHB10.401.18THBTài chính
UPFUNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.75%60.00THB−1.23%−0.75THB
Mua
51030.6K455.625MTHB12.334.93THBSản xuất Chế tạo
PATOPATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
7.74%10.6THB0.00%0.0THB
Mua
63.904K677.382K1.509BTHB24.050.44THBCông nghiệp Chế biến
UPOICUNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
7.63%6.50THB−0.76%−0.05THB
Bán Mạnh
2.2K14.3K2.123BTHB6.301.04THB273Công nghiệp Chế biến
TPIPPTPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.62%3.32THB1.22%0.04THB
Theo dõi
3.774M12.531M27.552BTHB8.480.39THBCông ty dịch vụ công cộng
TPATHAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
7.50%6.20THB3.33%0.20THB
Sức mua mạnh
3.448K21.378K729MTHB−0.16THBCông nghiệp Chế biến
WINNERWINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
7.50%2.36THB−1.67%−0.04THB
Bán
970.492K2.29M1.44BTHB11.480.21THB269Hàng tiêu dùng không lâu bền
XOEXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
7.43%13.8THB2.99%0.4THB
Mua
1.384M19.099M5.692BTHB15.750.86THBHàng tiêu dùng không lâu bền
TSCTHAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.35%13.7THB0.74%0.1THB
Mua
24.803K339.801K3.533BTHB16.940.80THBSản xuất Chế tạo
UKEMUNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY
7.32%1.56THB1.96%0.03THB
Bán
4.168M6.503M1.664BTHB90.530.02THBDịch vụ Phân phối
RPHRATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
7.32%6.10THB−0.81%−0.05THB
Theo dõi
859.324K5.242M3.358BTHB6.470.95THBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TISCOTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
7.31%97.25THB−0.51%−0.50THB
Mua
1.957M190.321M78.264BTHB10.859.01THBTài chính
NERNORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.29%5.85THB−0.85%−0.05THB
Theo dõi
2.984M17.456M10.902BTHB5.391.11THBSản xuất Chế tạo
SMITSAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.26%4.96THB0.00%0.00THB
Sức mua mạnh
86.904K431.044K2.629BTHB9.490.52THB467Dịch vụ Phân phối
MSTMAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
7.23%11.3THB0.89%0.1THB
Bán
51.811K585.464K6.393BTHB10.311.09THBTài chính
LALINLALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.23%8.75THB−1.13%−0.10THB
Bán
112.838K987.333K8.186BTHB6.101.45THBTài chính
TTLPFTALAAD THAI LEASEHOLD PROPERTY FUND
7.11%22.9THB0.44%0.1THB
Mua
1.1K25.19K4.104BTHB14.301.59THBTài chính
TCAPTHANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY
7.10%42.25THB0.00%0.00THB
Mua
1.572M66.432M43.488BTHB7.515.63THBTài chính
BCPBANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.98%32.25THB0.00%0.00THB
Mua
3.526M113.718M43.173BTHB3.289.84THBNăng lượng Mỏ
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.97%20.3THB1.00%0.2THB
Mua
9.656M196.009M50.124BTHB9.552.10THBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HPFHEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
6.94%4.78THB−0.42%−0.02THB
Mua
24.801K118.549K2.256BTHB11.690.41THBHỗn hợp
AITADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
6.87%6.45THB−1.53%−0.10THB
Bán
4.108M26.495M8.719BTHB19.060.45THB591Dịch vụ Công nghệ
VNGVANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.84%5.85THB0.00%0.00THB
Theo dõi
208.8K1.221M10.151BTHB8.400.70THBDịch vụ Phân phối
SATSOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
6.73%21.3THB−3.18%−0.7THB
Theo dõi
4.001M85.224M9.354BTHB10.302.14THBSản xuất Chế tạo
SUPEREIFSUPER ENERGY POWER PLANT INFRASTRUCTURE
6.71%9.95THB0.00%0.00THB
Bán
118.698K1.181M5.124BTHB45.980.22THBTài chính
TTWTTW PUBLIC COMPANY LIMITED
6.70%9.05THB1.12%0.10THB
Mua
5.055M45.749M35.711BTHB11.860.75THBCông ty dịch vụ công cộng
METCOMURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
6.67%270THB0.00%0THB
Mua
11.321K3.057M5.642BTHB8.0133.72THBDịch vụ Phân phối
SRICHASRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
6.63%9.65THB−1.53%−0.15THB
Bán Mạnh
83.81K808.767K3.037BTHB−0.03THBDịch vụ Công nghiệp
QHPFQUALITY HOUSES LEASEHOLD PROPERTY FUND
6.62%9.40THB0.00%0.00THB
Bán Mạnh
140.17K1.318M7.492BTHB86.880.11THBTài chính
HFTHWA FONG RUBBER (THAILAND)
6.59%6.50THB0.78%0.05THB
Bán
243.9K1.585M4.247BTHB8.690.74THBKhách hàng Lâu năm
TMDTHAI METAL DRUM MANUFACTURING
6.56%24.5THB0.41%0.1THB
Mua
1K24.5K3.66BTHB11.282.16THBCông nghiệp Chế biến
EASTWEASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
6.55%5.45THB−0.91%−0.05THB
Theo dõi
818.266K4.46M9.15BTHB11.250.49THBCông ty dịch vụ công cộng
PTTPTT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.32%33.00THB−0.75%−0.25THB
Bán Mạnh
28.348M935.493M949.72BTHB9.403.54THBNăng lượng Mỏ
CPICHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
6.29%3.00THB−0.66%−0.02THB
Bán
803.565K2.411M1.911BTHB5.710.53THBCông nghiệp Chế biến
ITIT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.28%4.92THB2.93%0.14THB
Theo dõi
1.531M7.532M1.751BTHB13.880.34THBBán Lẻ
ARROWARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
6.25%7.20THB0.00%0.00THB
Bán
9.535K68.652K1.85BTHB29.280.25THBKhoáng sản phi năng lượng