Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
17.600.57%0.10Bán407.200K5.540B4.953.533991.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.600.57%0.10Bán407.200K5.540B4.953.533991.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.611.26%0.02Bán146.200K642.360M10.530.15202.00Công nghiệp
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.611.26%0.02Bán146.200K642.360M10.530.15202.00Công nghiệp
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.350.75%0.01Bán500.700K804.000M10.890.12Công nghiệp
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.350.75%0.01Bán500.700K804.000M10.890.12Công nghiệp
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.760.73%0.02Bán8.300K2.792B-0.28Dịch vụ Viễn thông
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.760.73%0.02Bán8.300K2.792B-0.28Dịch vụ Viễn thông
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.100.00%0.00Bán111.800K2.123B21.520.19578.00Công nghiệp
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.100.00%0.00Bán111.800K2.123B21.520.19578.00Công nghiệp
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
3.700.00%0.00Bán54.500K2.220B25.340.15120.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.700.00%0.00Bán54.500K2.220B25.340.15120.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.412.50%0.01Bán119.100K186.400M54.870.01125.00Công nghiệp
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.412.50%0.01Bán119.100K186.400M54.870.01125.00Công nghiệp
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.102.53%0.20Bán48.200K2.005B13.040.61432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.102.53%0.20Bán48.200K2.005B13.040.61432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
2.323.57%0.08Bán569.100K1.626B27.090.08Công nghiệp
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
2.323.57%0.08Bán569.100K1.626B27.090.08Công nghiệp
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.700.00%0.00Bán209.700K2.585B9.200.511093.00Công nghiệp
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.700.00%0.00Bán209.700K2.585B9.200.511093.00Công nghiệp
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
1.73-2.26%-0.04Bán255.500K457.175M14.000.13Công nghiệp
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.73-2.26%-0.04Bán255.500K457.175M14.000.13Công nghiệp
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.641.54%0.04Bán2.124M5.475B16.970.15104.00Tài chính
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.641.54%0.04Bán2.124M5.475B16.970.15104.00Tài chính
ATP30 ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.300.78%0.01Bán51.500K707.212M17.870.08Công nghiệp
ATP30.R ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.300.78%0.01Bán51.500K707.212M17.870.08Công nghiệp
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
40.00-1.84%-0.75Sức bán mạnh120.000K15.684B17.252.75404.00Tài chính
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.00-1.84%-0.75Sức bán mạnh120.000K15.684B17.252.75404.00Tài chính
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.90-0.91%-0.10Bán1.177M22.660B478.260.022613.00Công nghiệp
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.90-0.91%-0.10Bán1.177M22.660B478.260.022613.00Công nghiệp
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
28.75-2.54%-0.75Bán8.604M40.621B26.541.111254.00Năng lượng
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.75-2.54%-0.75Bán8.604M40.621B26.541.111254.00Năng lượng
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.781.07%0.04Bán366.486M11.198B14.410.261204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.781.07%0.04Bán366.486M11.198B14.410.261204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.023.03%0.03Bán9.204M3.494B7.620.13229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.023.03%0.03Bán9.204M3.494B7.620.13229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIZ BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY
2.480.00%0.00Bán157.700K992.000M12.310.20Chăm sóc sức khỏe
BIZ.R BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.480.00%0.00Bán157.700K992.000M12.310.20Chăm sóc sức khỏe
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.46-0.68%-0.01Bán21.388M25.540B24.150.061896.00Tài chính
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.46-0.68%-0.01Bán21.388M25.540B24.150.061896.00Tài chính
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.52-5.97%-0.16Bán1.161M1.179B47.790.06Công nghiệp
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.52-5.97%-0.16Bán1.161M1.179B47.790.06Công nghiệp
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
19.802.06%0.40Sức bán mạnh3.878M59.190B12.881.51913.00Công ty dịch vụ công cộng
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.802.06%0.40Sức bán mạnh3.878M59.190B12.881.51913.00Công ty dịch vụ công cộng
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.000.00%0.00Bán1.363M2.740B15.020.20664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.000.00%0.00Bán1.363M2.740B15.020.20664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.422.44%0.01Sức bán mạnh763.500K2.311B-0.0127.00Công nghiệp
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.422.44%0.01Sức bán mạnh763.500K2.311B-0.0127.00Công nghiệp
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.55-6.37%-0.65Bán710.200K3.570B16.420.62Tài chính
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.340.00%0.00Bán63.700K1.013B-0.03Vật liệu cơ bản
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.340.00%0.00Bán63.700K1.013B-0.03Vật liệu cơ bản
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.801.27%0.01Bán8.531M3.027B18.000.04750.00Công nghiệp
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.801.27%0.01Bán8.531M3.027B18.000.04750.00Công nghiệp
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2.100.96%0.02Bán1.202M582.400M7.850.26241.00Công nghiệp
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.100.96%0.02Bán1.202M582.400M7.850.26241.00Công nghiệp
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.32-5.88%-0.02Bán1.921M941.130M-0.03917.00Vật liệu cơ bản
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.32-5.88%-0.02Bán1.921M941.130M-0.03917.00Vật liệu cơ bản
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
35.251.44%0.50Bán4.837M46.913B22.121.5715918.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.251.44%0.50Bán4.837M46.913B22.121.5715918.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.34-4.02%-0.14Bán113.500K1.613B27.750.133675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.34-4.02%-0.14Bán113.500K1.613B27.750.133675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.842.44%0.02Bán4.333M1.046B3.350.24Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.842.44%0.02Bán4.333M1.046B3.350.24Tài chính
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.960.00%0.00Bán643.300K1.257B25.030.04789.00Công nghiệp
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.960.00%0.00Bán643.300K1.257B25.030.04789.00Công nghiệp
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD
100.50-2.43%-2.50Bán900772.500M-8.933131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING
100.50-2.43%-2.50Bán900772.500M-8.933131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CM CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY
3.620.00%0.00Bán105.300K1.380B20.730.171677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CM.R CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.620.00%0.00Bán105.300K1.380B20.730.171677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.292.38%0.03Bán639.300K1.260B4.510.28472.00Tài chính
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.292.38%0.03Bán639.300K1.260B4.510.28472.00Tài chính
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
3.440.00%0.00Bán15.100K460.960M9.630.36Công nghệ
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.440.00%0.00Bán15.100K460.960M9.630.36Công nghệ
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.71-5.00%-0.09Bán28.100K791.720M69.470.03536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.71-5.00%-0.09Bán28.100K791.720M69.470.03536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.501.35%0.02Bán395.100K1.740B11.370.13321.00Công nghiệp
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.501.35%0.02Bán395.100K1.740B11.370.13321.00Công nghiệp
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
23.502.17%0.50Bán1.659M7.311B82.910.28355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.502.17%0.50Bán1.659M7.311B82.910.28355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
62.25-0.80%-0.50Bán2.245M78.273B15.254.1212965.00Công nghiệp
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
62.25-0.80%-0.50Bán2.245M78.273B15.254.1212965.00Công nghiệp
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.63-1.56%-0.01Sức bán mạnh323.400K344.260M-0.10Vật liệu cơ bản
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.63-1.56%-0.01Sức bán mạnh323.400K344.260M-0.10Vật liệu cơ bản
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
7.406.47%0.45Bán3.131M2.849B10.670.65141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.406.47%0.45Bán3.131M2.849B10.670.65141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.451.40%0.02Bán511.300K1.586B10.280.14297.00Tài chính
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.451.40%0.02Bán511.300K1.586B10.280.14297.00Tài chính
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.922.10%0.06Bán819.900K2.636B10.100.28386.00Công nghiệp
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.922.10%0.06Bán819.900K2.636B10.100.28386.00Công nghiệp
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
5.200.97%0.05Bán1.165M14.420B14.080.372695.00Vật liệu cơ bản
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.200.97%0.05Bán1.165M14.420B14.080.372695.00Vật liệu cơ bản
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.401.59%0.10Bán4.714M15.826B32.740.192135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.401.59%0.10Bán4.714M15.826B32.740.192135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
9.90-1.00%-0.10Bán21.358M34.609B14.970.67550.00Năng lượng
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.90-1.00%-0.10Bán21.358M34.609B14.970.67550.00Năng lượng
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.48-2.04%-0.01Bán4.564M2.461B20.020.02169.00Tài chính
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.48-2.04%-0.01Bán4.564M2.461B20.020.02169.00Tài chính
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.400.00%0.00Sức bán mạnh942.400K246.000M-0.2786.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.400.00%0.00Sức bán mạnh942.400K246.000M-0.2786.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.770.00%0.00Sức bán mạnh261.400K637.200M14.480.12119.00Công nghiệp
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.770.00%0.00Sức bán mạnh261.400K637.200M14.480.12119.00Công nghiệp
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.26-0.61%-0.02Sức bán mạnh190.900K1.134B13.980.23147.00Tài chính
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.26-0.61%-0.02Sức bán mạnh190.900K1.134B13.980.23147.00Tài chính
FORTH FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.850.00%0.00Bán65.400K5.616B11.440.512592.00Công nghệ
FORTH.R FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.850.00%0.00Bán65.400K5.616B11.440.512592.00Công nghệ
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.613.39%0.02Bán506.300K333.434M2458.330.00Công nghiệp
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.613.39%0.02Bán506.300K333.434M2458.330.00Công nghiệp
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.633.28%0.02Bán1.154M684.602M5.730.11184.00Công nghiệp
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.633.28%0.02Bán1.154M684.602M5.730.11184.00Công nghiệp
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.000.00%0.00Bán92.400K818.025M-0.0057.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.000.00%0.00Bán92.400K818.025M-0.0057.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
1.070.94%0.01Bán163.000K
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.070.94%0.01Bán163.000K
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
25.251.41%0.35Bán6.568M20.041B9.432.6410539.00Công nghệ
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.251.41%0.35Bán6.568M20.041B9.432.6410539.00Công nghệ
HFT HWA FONG RUBBER (THAILAND)
2.780.00%0.00Bán67.700K1.830B8.180.341639.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HFT.R HWA FONG RUBBER (THAILAND) NON-VOTING
2.780.00%0.00Bán67.700K1.830B8.180.341639.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
3.220.62%0.02Bán894.300K960.001M5.510.58124.00Công nghiệp
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.220.62%0.02Bán894.300K960.001M5.510.58124.00Công nghiệp
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.450.00%0.00Bán1.662M5.066B39.850.19340.00Công nghệ
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.450.00%0.00Bán1.662M5.066B39.850.19340.00Công nghệ
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.34-8.11%-0.03Bán360.700K290.438M-0.32140.00Công nghiệp
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.34-8.11%-0.03Bán360.700K290.438M-0.32140.00Công nghiệp
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
5.250.00%0.00Sức bán mạnh1.111M3.055B10.030.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.250.00%0.00Sức bán mạnh1.111M3.055B10.030.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
5.100.00%0.00Bán1.333M3.095B18.460.28882.00Công nghiệp
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.100.00%0.00Bán1.333M3.095B18.460.28882.00Công nghiệp
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
0.780.00%0.00Bán231.500K6.081B18.830.04557.00Vật liệu cơ bản
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.780.00%0.00Bán231.500K6.081B18.830.04557.00Vật liệu cơ bản
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.670.00%0.00Sức bán mạnh72.100K170.381M-0.20132.00Công nghệ
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.670.00%0.00Sức bán mạnh72.100K170.381M-0.20132.00Công nghệ
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.74-0.84%-0.04Bán107.743M97.563B18.320.265483.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.74-0.84%-0.04Bán107.743M97.563B18.320.265483.00Năng lượng
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.000.67%0.02Bán803.500K2.980B21.160.14620.00Dịch vụ Viễn thông
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.000.67%0.02Bán803.500K2.980B21.160.14620.00Dịch vụ Viễn thông
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.012.02%0.02Bán381.400K872.737M-0.0442.00Tài chính
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.012.02%0.02Bán381.400K872.737M-0.0442.00Tài chính
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.52-1.94%-0.03Bán222.900K3.328B51.190.0394.00Tài chính
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.52-1.94%-0.03Bán222.900K3.328B51.190.0394.00Tài chính
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.541.32%0.02Bán49.000K364.799M5.870.26Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.541.32%0.02Bán49.000K364.799M5.870.26Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
17.907.19%1.20Bán15.939M19.586B11.091.516105.00Công nghệ
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.907.19%1.20Bán15.939M19.586B11.091.516105.00Công nghệ
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.871.16%0.01Sức bán mạnh41.700K584.800M328.240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.871.16%0.01Sức bán mạnh41.700K584.800M328.240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.030.98%0.01Bán11.700K1.224B-0.502282.00Công nghiệp
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.030.98%0.01Bán11.700K1.224B-0.502282.00Công nghiệp
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.211.68%0.02Bán151.200K571.200M-0.17Công nghiệp
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.211.68%0.02Bán151.200K571.200M-0.17Công nghiệp
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.62-0.61%-0.01Bán44.300K2.147B19.400.0856.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất