Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
ABPIF AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
4.860.41%0.02Bán199.900K
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.38-0.72%-0.01Sức bán mạnh321.100K828.000M11.900.12Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.38-0.72%-0.01Sức bán mạnh321.100K828.000M11.900.12Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.87-3.33%-0.03Bán382.900K833.691M12.850.07539.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.87-3.33%-0.03Bán382.900K833.691M12.850.07539.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.59-6.35%-0.04Bán4.954M354.000MCông nghiệp
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.59-6.35%-0.04Bán4.954M354.000MCông nghiệp
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.000.00%0.00Bán4.687M4.211B15.010.13104.00Tài chính
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.000.00%0.00Bán4.687M4.211B15.010.13104.00Tài chính
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.28-12.50%-0.04Bán22.722M372.243M-0.0332.00Công nghiệp
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.28-12.50%-0.04Bán22.722M372.243M-0.0332.00Công nghiệp
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.90-2.20%-0.20Bán1.197M18.334B-0.273023.00Công nghiệp
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.90-2.20%-0.20Bán1.197M18.334B-0.273023.00Công nghiệp
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.58-2.27%-0.06Bán51.519M7.725B13.580.191204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.58-2.27%-0.06Bán51.519M7.725B13.580.191204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.250.54%0.05Bán154.500K3.237B16.360.57Tài chính
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.05-3.67%-0.04Bán286.400K793.800M-0.12Vật liệu cơ bản
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.05-3.67%-0.04Bán286.400K793.800M-0.12Vật liệu cơ bản
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.84-4.55%-0.04Bán862.700K625.919M-0.24594.00Vật liệu cơ bản
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.84-4.55%-0.04Bán862.700K625.919M-0.24594.00Vật liệu cơ bản
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.69-1.43%-0.01Bán25.900K879.769M8.140.08Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.69-1.43%-0.01Bán25.900K879.769M8.140.08Tài chính
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.86-1.06%-0.02Bán132.600K1.488B-0.02456.00Vật liệu cơ bản
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.86-1.06%-0.02Bán132.600K1.488B-0.02456.00Vật liệu cơ bản
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.94-1.52%-0.03Bán538.100K1.862B20.300.10514.00Vật liệu cơ bản
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.94-1.52%-0.03Bán538.100K1.862B20.300.10514.00Vật liệu cơ bản
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.04-0.95%-0.01Bán1.185M1.040B6.820.15472.00Tài chính
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.04-0.95%-0.01Bán1.185M1.040B6.820.15472.00Tài chính
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
4.540.00%0.00Bán10.200K903.460M10.830.42300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.540.00%0.00Bán10.200K903.460M10.830.42300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
4.960.00%0.00Bán139.100K992.000M37.770.13Chăm sóc sức khỏe
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.960.00%0.00Bán139.100K992.000M37.770.13Chăm sóc sức khỏe
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
2.380.00%0.00Bán101.500K853.544M9.240.2630.00Vật liệu cơ bản
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.380.00%0.00Bán101.500K853.544M9.240.2630.00Vật liệu cơ bản
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.850.00%0.00Bán18.500K695.321M-0.0157.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.850.00%0.00Bán18.500K695.321M-0.0157.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.66-0.60%-0.01Bán234.100K747.000M9.450.1853.00Công nghệ
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.66-0.60%-0.01Bán234.100K747.000M9.450.1853.00Công nghệ
ILM INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED
20.30-3.33%-0.70Bán4.884M10.252B12.911.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ILM.R INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.30-3.33%-0.70Bán4.884M10.252B12.911.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.01-5.61%-0.06Bán2.013M2.169B33.540.0394.00Tài chính
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.01-5.61%-0.06Bán2.013M2.169B33.540.0394.00Tài chính
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.36-7.69%-0.03Bán156.500K225.100M-0.231532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.36-7.69%-0.03Bán156.500K225.100M-0.231532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-0.89%-0.01Bán63.200K266.400M11.600.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01Bán63.200K266.400M11.600.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.52-2.22%-0.08Bán73.900K2.112B13.970.25873.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.52-2.22%-0.08Bán73.900K2.112B13.970.25873.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
11.20-0.88%-0.10Bán28.800K2.800B11.560.97284.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
11.20-0.88%-0.10Bán28.800K2.800B11.560.97284.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.22-0.89%-0.02Bán1.826M9.791B11.660.196722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.22-0.89%-0.02Bán1.826M9.791B11.660.196722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
4.74-0.42%-0.02Bán22.700K18.296B23.320.203523.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
4.74-0.42%-0.02Bán22.700K18.296B23.320.203523.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.54-0.65%-0.01Bán33.700K2.028B-0.2856.00Tài chính
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.54-0.65%-0.01Bán33.700K2.028B-0.2856.00Tài chính
KYE KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY
340.000.00%0.00Bán1005.984B46.667.292093.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KYE.R KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
340.000.00%0.00Bán1005.984B46.667.292093.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.00-2.91%-0.30Bán69.059M119.497B14.460.691595.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.00-2.91%-0.30Bán69.059M119.497B14.460.691595.00Tài chính
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.300.00%0.00Bán149.800K1.264B8.800.37200.00Vật liệu cơ bản
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.300.00%0.00Bán149.800K1.264B8.800.37200.00Vật liệu cơ bản
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.900.00%0.00Bán2.433M8.580B6.430.923658.00Tài chính
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.900.00%0.00Bán2.433M8.580B6.430.923658.00Tài chính
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
23.60-2.48%-0.60Bán3.519M21.114B17.961.312432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.60-2.48%-0.60Bán3.519M21.114B17.961.312432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
1.80-1.10%-0.02Bán106.800K1.407B-0.06588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
1.80-1.10%-0.02Bán106.800K1.407B-0.06588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
3.42-1.16%-0.04Bán132.300K1.627B5.070.6759.00Tài chính
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.42-1.16%-0.04Bán132.300K1.627B5.070.6759.00Tài chính
MIT MFC INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
3.200.00%0.00Bán32.000K
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.38-2.82%-0.04Sức bán mạnh2.040M4.790B-0.131149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.38-2.82%-0.04Sức bán mạnh2.040M4.790B-0.131149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.00%0.00Bán465.300K2.816B12.000.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.00%0.00Bán465.300K2.816B12.000.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
9.35-2.09%-0.20Bán1.344M7.352B36.490.261915.00Chăm sóc sức khỏe
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.35-2.09%-0.20Bán1.344M7.352B36.490.261915.00Chăm sóc sức khỏe
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
17.30-2.81%-0.50Sức bán mạnh6.240M37.870B6.102.842.00Tài chính
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.30-2.81%-0.50Sức bán mạnh6.240M37.870B6.102.842.00Tài chính
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68-0.74%-0.02Bán34.825M28.715B8.040.331102.00Tài chính
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.68-0.74%-0.02Bán34.825M28.715B8.040.331102.00Tài chính
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
214.00-1.38%-3.00Bán91.900K63.772B21.929.765700.00Vật liệu cơ bản
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
214.00-1.38%-3.00Bán91.900K63.772B21.929.765700.00Vật liệu cơ bản
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.68-1.18%-0.02Sức bán mạnh163.400K1.260B-0.15759.00Vật liệu cơ bản
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.68-1.18%-0.02Sức bán mạnh163.400K1.260B-0.15759.00Vật liệu cơ bản
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.300.00%0.00Bán1.133M2.760B14.180.16564.00Công ty dịch vụ công cộng
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.300.00%0.00Bán1.133M2.760B14.180.16564.00Công ty dịch vụ công cộng
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.05-2.78%-0.03Sức bán mạnh1.423M1.375B11.660.0924.00Tài chính
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.05-2.78%-0.03Sức bán mạnh1.423M1.375B11.660.0924.00Tài chính
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
1.32-1.49%-0.02Bán1.370M1.104B13.880.101351.00Công nghệ
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.32-1.49%-0.02Bán1.370M1.104B13.880.101351.00Công nghệ
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
17.90-1.10%-0.20Bán4.933M38.361B6.402.821207.00Tài chính
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.90-1.10%-0.20Bán4.933M38.361B6.402.821207.00Tài chính
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.22-0.89%-0.02Bán59.100K1.421B9.840.23519.00Vật liệu cơ bản
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.22-0.89%-0.02Bán59.100K1.421B9.840.23519.00Vật liệu cơ bản
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
3.64-2.67%-0.10Bán11.900K1.579B25.150.14392.00Dịch vụ Viễn thông
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.64-2.67%-0.10Bán11.900K1.579B25.150.14392.00Dịch vụ Viễn thông
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8.95-2.72%-0.25Bán1.084M6.894B11.190.80708.00Công nghệ
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.95-2.72%-0.25Bán1.084M6.894B11.190.80708.00Công nghệ
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.80-1.55%-0.06Bán4.891M21.310B16.090.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.80-1.55%-0.06Bán4.891M21.310B16.090.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.75-3.85%-0.03Bán1.361M255.000M-0.01Vật liệu cơ bản
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.75-3.85%-0.03Bán1.361M255.000M-0.01Vật liệu cơ bản
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.63-1.56%-0.01Bán4.376M2.655B-0.08388.00Tài chính
THRE.R THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.63-1.56%-0.01Bán4.376M2.655B-0.08388.00Tài chính
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
3.80-0.52%-0.02Bán540.400K2.280B11.470.3346.00Tài chính
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.80-0.52%-0.02Bán540.400K2.280B11.470.3346.00Tài chính
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.88-0.81%-0.04Bán148.400K4.249B12.970.38777.00Vật liệu cơ bản
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.88-0.81%-0.04Bán148.400K4.249B12.970.38777.00Vật liệu cơ bản
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.98-1.39%-0.07Sức bán mạnh21.274M41.832B9.930.501083.00Công ty dịch vụ công cộng
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.98-1.39%-0.07Sức bán mạnh21.274M41.832B9.930.501083.00Công ty dịch vụ công cộng
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.35-9.26%-0.75Sức bán mạnh6.296M4.528B-2.012920.00Công nghiệp
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.35-9.26%-0.75Sức bán mạnh6.296M4.528B-2.012920.00Công nghiệp
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
60.00-2.04%-1.25Bán5.500K3.470B2404.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
60.00-2.04%-1.25Bán5.500K3.470B2404.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
15.90-1.24%-0.20Bán46.078M75.872B16.840.941868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.90-1.24%-0.20Bán46.078M75.872B16.840.941868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.91-4.21%-0.04Sức bán mạnh425.100K761.219M-0.051200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.91-4.21%-0.04Sức bán mạnh425.100K761.219M-0.051200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WIIK WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.18-1.67%-0.02Sức bán mạnh366.200K516.164M-0.01142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WIIK.R WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.18-1.67%-0.02Sức bán mạnh366.200K516.164M-0.01142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WP WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.40-5.26%-0.30Bán964.400K2.800B9.900.55Công ty dịch vụ công cộng
WP.R WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.40-5.26%-0.30Bán964.400K2.800B9.900.55Công ty dịch vụ công cộng
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
2.100.00%0.00Bán121.500K1.260B162.040.01569.00Chăm sóc sức khỏe
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.100.00%0.00Bán121.500K1.260B162.040.01569.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất