Cổ phiếu định giá thấp

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.390.00%0.00Bán1.291M1.182B-0.0154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.390.00%0.00Bán1.291M1.182B-0.0154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.40-0.78%-0.05Bán10.400K6.321B67.100.10632.00Tài chính
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.40-0.78%-0.05Bán10.400K6.321B67.100.10632.00Tài chính
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.580.00%0.00Bán708.100K816.330M7.560.39Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.580.00%0.00Bán708.100K816.330M7.560.39Tài chính
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.420.45%0.02Bán105.200K4.114B8.560.51Tài chính
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.420.45%0.02Bán105.200K4.114B8.560.51Tài chính
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
46.00-4.17%-2.00Sức bán mạnh17.264M429.289B30.091.6011879.00Công nghiệp
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.00-4.17%-2.00Sức bán mạnh17.264M429.289B30.091.6011879.00Công nghiệp
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.60-29.73%-1.10Sức bán mạnh9.607M2.960B10.600.35486.00Vật liệu cơ bản
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.60-29.73%-1.10Sức bán mạnh9.607M2.960B10.600.35486.00Vật liệu cơ bản
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.24-1.75%-0.04Bán77.900K684.000M42.680.05456.00Vật liệu cơ bản
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.24-1.75%-0.04Bán77.900K684.000M42.680.05456.00Vật liệu cơ bản
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.44-5.53%-0.26Sức bán mạnh214.676M34.639B68.670.0754.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.44-5.53%-0.26Sức bán mạnh214.676M34.639B68.670.0754.00Công ty dịch vụ công cộng
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
12.90-0.77%-0.10Sức bán mạnh4.622M15.600B18.470.703119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.90-0.77%-0.10Sức bán mạnh4.622M15.600B18.470.703119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
16.50-5.71%-1.00Bán2.979M5.563B18.630.94355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.50-5.71%-1.00Bán2.979M5.563B18.630.94355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
E1VFVN3001 DR ON E1VFVN30 ISSUED BY BLS
19.40-2.02%-0.40Bán297.472K
EASON EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-0.95%-0.02Bán436.100K1.190B14.940.14295.00Vật liệu cơ bản
EASON.R EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-0.95%-0.02Bán436.100K1.190B14.940.14295.00Vật liệu cơ bản
ECF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
2.22-0.89%-0.02Bán1.156M2.149B46.840.06772.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECF.R EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.22-0.89%-0.02Bán1.156M2.149B46.840.06772.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.560.00%0.00Bán16.000K1.231B16.220.22147.00Tài chính
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.560.00%0.00Bán16.000K1.231B16.220.22147.00Tài chính
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.72-0.73%-0.02Bán787.900K17.810B19.810.14273.00Tài chính
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.72-0.73%-0.02Bán787.900K17.810B19.810.14273.00Tài chính
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
47.00-2.08%-1.00Bán29.432M269.498B7.926.0611125.00Vật liệu cơ bản
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.00-2.08%-1.00Bán29.432M269.498B7.926.0611125.00Vật liệu cơ bản
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.352.42%0.15Sức bán mạnh4.916M3.348B17.080.3671.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.352.42%0.15Sức bán mạnh4.916M3.348B17.080.3671.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
28.25-0.88%-0.25Bán13.835M73.483B15.151.881625.00Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.25-0.88%-0.25Bán13.835M73.483B15.151.881625.00Tài chính
KYE KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY
385.000.00%0.00Sức bán mạnh2008.470B39.559.742093.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KYE.R KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
385.000.00%0.00Sức bán mạnh2008.470B39.559.742093.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.780.84%0.04Bán147.200K4.384B5.710.83338.00Tài chính
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.780.84%0.04Bán147.200K4.384B5.710.83338.00Tài chính
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.35-0.93%-0.05Bán223.200K4.050B19.440.28721.00Chăm sóc sức khỏe
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.35-0.93%-0.05Bán223.200K4.050B19.440.28721.00Chăm sóc sức khỏe
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
18.90-0.53%-0.10Bán1.307M32.204B8.372.27544.00Tài chính
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.90-0.53%-0.10Bán1.307M32.204B8.372.27544.00Tài chính
MC MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
10.20-2.86%-0.30Bán798.900K8.400B13.190.802878.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MC.R MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.20-2.86%-0.30Bán798.900K8.400B13.190.802878.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.37-1.44%-0.02Sức bán mạnh344.000K6.023B10.500.13539.00Vật liệu cơ bản
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.37-1.44%-0.02Sức bán mạnh344.000K6.023B10.500.13539.00Vật liệu cơ bản
MODERN MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.64-0.55%-0.02Bán153.800K2.745B14.220.262478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MODERN.R MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.64-0.55%-0.02Bán153.800K2.745B14.220.262478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MOONG MOONG PATTANA INTERNATIONAL
6.200.00%0.00Bán1.273M1.046B8.040.78Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MOONG.R MOONG PATTANA INTERNATIONAL NON-VOTING
6.200.00%0.00Bán1.273M1.046B8.040.78Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.240.00%0.00Sức bán mạnh1.865M7.125B-0.941820.00Công nghiệp
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.240.00%0.00Sức bán mạnh1.865M7.125B-0.941820.00Công nghiệp
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
470.000.00%0.00Bán1007.096B27.2417.25916.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
470.000.00%0.00Bán1007.096B27.2417.25916.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
2.52-1.56%-0.04Bán539.600K1.334B123.080.02Công nghiệp
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.52-1.56%-0.04Bán539.600K1.334B123.080.02Công nghiệp
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.801.27%0.06Bán222.800K2.180B17.570.27344.00Công nghiệp
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.801.27%0.06Bán222.800K2.180B17.570.27344.00Công nghiệp
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
2.64-1.49%-0.04Bán31.000K1.509B-0.33693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.64-1.49%-0.04Bán31.000K1.509B-0.33693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.000.00%0.00Bán483.600K7.863B21.870.461915.00Chăm sóc sức khỏe
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.000.00%0.00Bán483.600K7.863B21.870.461915.00Chăm sóc sức khỏe
PREB PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
9.25-0.54%-0.05Bán271.300K2.871B6.721.38584.00Công nghiệp
PREB.R PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.25-0.54%-0.05Bán271.300K2.871B6.721.38584.00Công nghiệp
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
16.700.00%0.00Bán1.003M36.556B6.352.633383.00Tài chính
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.700.00%0.00Bán1.003M36.556B6.352.633383.00Tài chính
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
7.701.99%0.15Sức bán mạnh6.011M11.773B28.350.27776.00Công nghiệp
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.701.99%0.15Sức bán mạnh6.011M11.773B28.350.27776.00Công nghiệp
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
6.40-3.76%-0.25Sức bán mạnh1.313M4.987B27.410.24510.00Công nghiệp
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.40-3.76%-0.25Sức bán mạnh1.313M4.987B27.410.24510.00Công nghiệp
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
4.70-0.42%-0.02Bán193.000K3.912B63.650.07748.00Công nghiệp
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.70-0.42%-0.02Bán193.000K3.912B63.650.07748.00Công nghiệp
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
8.05-0.62%-0.05Sức bán mạnh5.890M5.447B16.770.48980.00Công nghiệp
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.05-0.62%-0.05Sức bán mạnh5.890M5.447B16.770.48980.00Công nghiệp
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
5.000.81%0.04Bán209.100K1.339B-0.364467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.000.81%0.04Bán209.100K1.339B-0.364467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
3.28-2.38%-0.08Bán1.213M2.688B12.540.27208.00Vật liệu cơ bản
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.28-2.38%-0.08Bán1.213M2.688B12.540.27208.00Vật liệu cơ bản
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
11.90-0.83%-0.10Bán79.200K6.426B10.611.13400.00Vật liệu cơ bản
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
11.90-0.83%-0.10Bán79.200K6.426B10.611.13400.00Vật liệu cơ bản
TCMC TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.490.68%0.01Bán3.106M1.130B4.630.32822.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCMC.R TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.490.68%0.01Bán3.106M1.130B4.630.32822.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.570.00%0.00Bán102.500K1.730B13.120.12219.00Vật liệu cơ bản
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.570.00%0.00Bán102.500K1.730B13.120.12219.00Vật liệu cơ bản
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
23.100.43%0.10Bán36.000K1.840B6.093.78363.00Vật liệu cơ bản
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.100.43%0.10Bán36.000K1.840B6.093.78363.00Vật liệu cơ bản
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
7.25-2.03%-0.15Bán9.789M10.212B18.220.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
7.25-2.03%-0.15Bán9.789M10.212B18.220.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
5.55-4.31%-0.25Bán52.100K2.320B170.790.03Vật liệu cơ bản
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.55-4.31%-0.25Bán52.100K2.320B170.790.03Vật liệu cơ bản
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
39.750.00%0.00Sức bán mạnh14.200K8.014B4.369.13928.00Vật liệu cơ bản
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.750.00%0.00Sức bán mạnh14.200K8.014B4.369.13928.00Vật liệu cơ bản
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.681.74%0.08Bán301.466M153.494B9.970.462452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.681.74%0.08Bán301.466M153.494B9.970.462452.00Dịch vụ Viễn thông
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.001.01%0.02Bán731.900K3.773B8.430.23138.00Công ty dịch vụ công cộng
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.001.01%0.02Bán731.900K3.773B8.430.23138.00Công ty dịch vụ công cộng
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.10-2.40%-0.15Bán321.100K3.850B-0.182920.00Công nghiệp
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.10-2.40%-0.15Bán321.100K3.850B-0.182920.00Công nghiệp
VNG VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.900.82%0.04Bán163.400K7.616B-0.051362.00Vật liệu cơ bản
VNG.R VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.900.82%0.04Bán163.400K7.616B-0.051362.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất