Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
9.400.00%0.00Bán9.800KTài chính
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
12.400.00%0.00Bán20.200K5.371B13.860.91Tài chính
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.00-1.48%-0.06Bán191.500K2.285B4.710.87225.00Tài chính
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.00-1.48%-0.06Bán191.500K2.285B4.710.87225.00Tài chính
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.321.22%0.04Bán2001.815B8.680.38Sản xuất Chế tạo
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.321.22%0.04Bán2001.815B8.680.38Sản xuất Chế tạo
ASIAN ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
4.100.00%0.00Bán10.700K2.214B10.420.39Dịch vụ Phân phối
ASIAN.R ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.100.00%0.00Bán10.700K2.214B10.420.39Dịch vụ Phân phối
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
30.250.83%0.25Bán8.100K220.673B6.814.41Tài chính
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.250.83%0.25Bán8.100K220.673B6.814.41Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
153.50-4.95%-8.00Sức bán mạnh16.387M322.594B8.9818.82Tài chính
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
154.00-4.64%-7.50Bán2.529M324.503B9.0418.82Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
153.50-4.95%-8.00Sức bán mạnh16.387M322.594B8.9818.82Tài chính
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.731.17%0.02Bán810.000KDịch vụ Khách hàng
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
8.40-0.59%-0.05Bán200Hỗn hợp
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
9.950.00%0.00Bán52.500KTài chính
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.740.00%0.00Bán100574.560M-0.23Sản xuất Chế tạo
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.740.00%0.00Bán100574.560M-0.23Sản xuất Chế tạo
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.480.00%0.00Bán204.000K612.014M-0.01Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.480.00%0.00Bán204.000KTài chính
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.820.00%0.00Bán100830.000M17.850.05Tài chính
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.820.00%0.00Bán100830.000M17.850.05Tài chính
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.020.00%0.00Bán6008.127B44.890.04Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.020.00%0.00Bán6008.127B32.950.06Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
13.000.78%0.10Bán11.500K5.546B13.061.00Tài chính
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
29.750.00%0.00Sức bán mạnh363.300K68.587B19.071.63Hỗn hợp
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.64-1.54%-0.01Bán1.700K315.000M26.920.02Khách hàng Lâu năm
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.64-1.54%-0.01Bán1.700K315.000M26.920.02Khách hàng Lâu năm
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
16.30-1.81%-0.30Bán10.535M176.486B11.451.45Tài chính
EGATIF NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1
12.000.00%0.00Sức bán mạnh97.100K25.443B14.970.82Tài chính
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
331.000.00%0.00Bán104.000K174.260B17.7118.69Công ty dịch vụ công cộng
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
331.000.00%0.00Bán104.000K174.260B17.7118.69Công ty dịch vụ công cộng
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
13.80-1.43%-0.20Bán83.000K38.776B20.990.71Tài chính
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
7.90-1.25%-0.10Bán212.100K5.832B7.631.09Tài chính
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
3.821.60%0.06Bán12.700K2.164B14.680.27Dịch vụ Phân phối
ILINK.R INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.821.60%0.06Bán12.700K2.164B14.680.27Dịch vụ Phân phối
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
23.400.86%0.20Bán14.100K35.728B29.510.82Tài chính
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.800.72%0.02Bán1001.057B10.250.27Khoáng sản phi năng lượng
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.800.72%0.02Bán1001.057B10.250.27Khoáng sản phi năng lượng
M MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
68.500.74%0.50Bán12.600K62.620B24.522.77Dịch vụ Khách hàng
M.R MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
68.500.74%0.50Bán12.600K62.620B24.522.77Dịch vụ Khách hàng
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
6.700.00%0.00Bán2.000K3.767B16.810.39Tài chính
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
6.700.00%0.00Bán2.000K3.767B16.820.39Tài chính
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.500.67%0.01Bán1.900K1.034B18.21Bán Lẻ
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.500.67%0.01Bán1.900K1.034B18.21Bán Lẻ
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.20-1.79%-0.04Bán9.500K2.405B-0.05Dịch vụ Khách hàng
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.20-1.79%-0.04Bán9.500K2.405B-0.05Dịch vụ Khách hàng
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.750.00%0.00Bán9.300K1.548B-0.01Khoáng sản phi năng lượng
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.750.00%0.00Bán9.300K1.548B-0.01Khoáng sản phi năng lượng
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
0.760.00%0.00Bán100577.500M-0.36Khoáng sản phi năng lượng
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.760.00%0.00Bán100577.500M-0.36Khoáng sản phi năng lượng
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.570.00%0.00Bán15.100K399.078M-1.29Công nghiệp Chế biến
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.570.00%0.00Bán15.100K399.070M-1.29Công nghiệp Chế biến
PT PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
4.020.50%0.02Bán54.000K1.164B7.100.58Khách hàng Lâu năm
PT.R PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.020.50%0.02Bán54.000K1.164B7.100.58Khách hàng Lâu năm
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.720.43%0.02Bán77.900K3.524B14.330.33Dịch vụ Công nghiệp
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.720.43%0.02Bán77.900K3.524B14.330.33Dịch vụ Công nghiệp
QHHR QUALITY HOUSES HOTEL AND RESIDENCE
9.100.00%0.00Sức bán mạnh1.400K3.125B10.140.92Hỗn hợp
QHPF QUALITY HOUSES LEASEHOLD PROPERTY FUND
14.20-0.70%-0.10Bán35.800K11.556B12.451.17Tài chính
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.84-1.18%-0.01Bán500967.326M5.540.15Tài chính
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.84-1.18%-0.01Bán500967.326M5.540.15Tài chính
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
5.201.96%0.10Sức bán mạnh39.000K10.203B5.300.95Tài chính
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.201.96%0.10Sức bán mạnh39.000K10.203B6.520.77Tài chính
RSP RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.920.00%0.00Sức bán mạnh5.000K2.295B12.940.23Dịch vụ Phân phối
RSP.R RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.920.00%0.00Sức bán mạnh5.000K2.295B12.940.23Dịch vụ Phân phối
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
5.90-0.84%-0.05Bán113.000K1.770B8.070.73Sản xuất Chế tạo
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.90-0.84%-0.05Bán113.000K1.770B8.070.73Sản xuất Chế tạo
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.04-1.94%-0.08Bán10.000K2.336B29.660.14Vận chuyển
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.04-1.94%-0.08Bán10.000K2.336B29.660.14Vận chuyển
SENA SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.78-0.71%-0.02Bán1.400K3.986B5.350.52Khách hàng Lâu năm
SENA.R SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.78-0.71%-0.02Bán1.400K3.986B5.350.52Khách hàng Lâu năm
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.750.00%0.00Sức bán mạnh23.000K11.790B9.080.08Tài chính
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.750.00%0.00Sức bán mạnh23.000KTài chính
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
3.900.00%0.00Bán663.400K13.871B60.98Dịch vụ Khách hàng
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.900.00%0.00Bán663.400K13.871B60.98Dịch vụ Khách hàng
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
6.350.00%0.00Bán18.000K3.374B8.380.75Công nghiệp Chế biến
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
6.350.00%0.00Bán18.000K3.374B8.380.75Công nghiệp Chế biến
SNC SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
10.200.00%0.00Sức bán mạnh2.400K2.907B3.842.63Sản xuất Chế tạo
SNC.R SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.200.00%0.00Sức bán mạnh2.400K2.907B3.842.63Sản xuất Chế tạo
SPC SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED
52.50-6.67%-3.75Bán9.600K18.562B10.505.36Dịch vụ Phân phối
SPC.R SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
52.50-6.67%-3.75Bán9.600K18.562B10.505.36Dịch vụ Phân phối
SRIPANWA SRI PANWA HOSPITALITY REAL ESTATE
11.200.00%0.00Bán8.000K3.153B13.090.86Tài chính
SST SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.700.00%0.00Bán8001.705B57.450.07Dịch vụ Thương mại
SST.R SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.700.00%0.00Bán8001.705B57.450.07Dịch vụ Thương mại
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
2.001.01%0.02Bán100585.000M14.010.14Khoáng sản phi năng lượng
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.001.01%0.02Bán100585.000M14.010.14Khoáng sản phi năng lượng
THCOM THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.840.52%0.02Bán2.500K4.187B-2.07Truyền thông
THCOM.R THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.840.52%0.02Bán2.500K4.187B-2.07Truyền thông
TLGF TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD
18.801.62%0.30Bán557.600K46.746B13.981.43Tài chính
TPS THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY
2.060.98%0.02Bán10.100KDịch vụ Phân phối
TPS.R THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.060.98%0.02Bán10.100KDịch vụ Phân phối
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
27.500.92%0.25Bán5.600K5.746B44.150.65Công nghiệp Chế biến
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.500.92%0.25Bán5.600K5.746B44.150.65Công nghiệp Chế biến
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.350.94%0.05Bán26.900K3.326B-2.51Dịch vụ Công nghiệp
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.350.94%0.05Bán26.900K3.326B-2.03Dịch vụ Công nghiệp
TWPC THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.040.50%0.02Bán9.000K3.592B29.820.14Hàng tiêu dùng không lâu bền
TWPC.R THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.040.50%0.02Bán9.000K3.592B29.820.14Hàng tiêu dùng không lâu bền
WHART WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD
15.00-0.66%-0.10Bán174.200K40.620B19.500.82Tài chính
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
0.390.00%0.00Bán3.000K218.846M-0.03Công nghệ Điện tử
WIN.R WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.390.00%0.00Bán3.000K218.846M-0.03Công nghệ Điện tử
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.033.00%0.03Bán1.400K520.000M8.250.12Khoáng sản phi năng lượng
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.033.00%0.03Bán1.400K520.000M8.250.12Khoáng sản phi năng lượng
ZMICO SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY
0.640.00%0.00Bán30.000K1.058B-0.08Tài chính
ZMICO.R SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.640.00%0.00Bán30.000K1.058B-0.08Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất