Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Trung Quốc

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
43.833B-0.79%15.797MDịch vụ Thương mại11
496.788B0.44%9.019MCông nghệ Điện tử34
1330.551B-0.80%25.717MCông nghiệp Chế biến70
276.387B0.63%7.983MVận chuyển14
460.024B-0.50%29.441MVận chuyển10
20.464B-0.11%4.503MCông ty dịch vụ công cộng4
198.996B-0.24%37.411MKhoáng sản phi năng lượng22
388.872B-0.48%19.651MHàng tiêu dùng không lâu bền52
36.983B0.44%28.983MBán Lẻ5
752.277B-0.62%12.087MSản xuất Chế tạo99
239.605B0.13%19.465MKhách hàng Lâu năm25
2800.932B-0.41%5.272MHàng tiêu dùng không lâu bền34
58.984B0.63%4.498MHàng tiêu dùng không lâu bền6
636.189B1.29%7.979MCông nghệ Sức khỏe39
37.666B-0.95%16.757MDịch vụ Khách hàng5
286.455B-0.39%9.593MSản xuất Chế tạo50
66.188B5.29%36.609MDịch vụ Khách hàng5
1.917B-1.12%1.400MDịch vụ Khách hàng1
35.431B2.33%2.130MBán Lẻ2
273.032B-0.22%19.099MCông nghiệp Chế biến46
242.012B-0.16%18.586MCông nghiệp Chế biến31
1361.545B-0.27%18.025MCông nghiệp Chế biến162
917.363B0.08%19.158MNăng lượng Mỏ35
81.012B-0.74%16.969MDịch vụ Thương mại13
151.425B0.28%12.817MCông nghệ Điện tử13
261.554B0.13%10.531MCông nghệ Điện tử18
386.790B0.52%56.897MCông nghệ Điện tử14
680.685B0.25%16.771MKhoáng sản phi năng lượng40
63.045B-0.15%2.234MHàng tiêu dùng không lâu bền5
284.043B0.12%8.378MCông nghiệp Chế biến37
89.805B0.95%6.892MDịch vụ Công nghiệp2
10.857B1.75%7.792MDịch vụ Công nghệ1
332.656B-0.56%9.367MBán Lẻ45
77.648B0.96%3.647MBán Lẻ7
1537.991B-0.91%21.108MCông ty dịch vụ công cộng62
2077.941B-0.68%20.605MSản xuất Chế tạo215
1628.984B-0.91%34.341MCông nghệ Điện tử107
1565.549B-0.94%79.835MCông nghệ Điện tử115
307.224B-0.16%16.291MCông nghệ Điện tử35
35.508B-0.56%6.130MDịch vụ Phân phối5
130.335B-0.89%30.954MBán Lẻ3
1403.065B0.34%24.445MKhách hàng Lâu năm54
1504.564B-0.07%31.783MDịch vụ Công nghiệp103
203.551B-0.55%28.334MDịch vụ Công nghiệp21
49.586B-0.38%9.437MTài chính4
110.869B-1.28%3.458MTài chính2
164.012B0.77%76.532MDịch vụ Thương mại2
10.787B-0.64%873.489KDịch vụ Phân phối3
119.931B0.36%27.209MBán Lẻ6
27.697B-0.23%10.169MHàng tiêu dùng không lâu bền6
196.482B-0.68%9.152MHàng tiêu dùng không lâu bền17
537.448B0.58%5.119MHàng tiêu dùng không lâu bền31
34.936B0.79%14.369MKhoáng sản phi năng lượng10
86.102B0.14%7.012MCông ty dịch vụ công cộng13
312.834B0.61%4.525MKhách hàng Lâu năm38
6.881B0.00%1.220MKhách hàng Lâu năm1
180.081B0.99%21.510MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
89.114B-0.10%3.062MDịch vụ Khách hàng11
202.595B0.07%8.561MHàng tiêu dùng không lâu bền14
76.629B-0.30%9.033MSản xuất Chế tạo3
1609.599B0.13%20.952MSản xuất Chế tạo268
804.324B-0.70%27.776MCông nghiệp Chế biến113
964.928B0.55%26.552MDịch vụ Công nghệ93
1726.170B0.10%44.502MNăng lượng Mỏ5
87.425B-0.01%8.204MBán Lẻ2
188.387B-1.67%30.710MDịch vụ Công nghệ14
2529.066B0.35%52.037MTài chính40
343.788B1.50%53.512MTài chính6
1114.747B-2.19%19.994MTài chính2
6704.062B0.10%66.943MTài chính11
227.173B1.23%78.903MTruyền thông2
312.068B-1.29%26.198MVận chuyển17
49.936B0.43%5.891MDịch vụ Phân phối6
703.758B1.00%5.124MCông nghệ Sức khỏe53
35.909B-0.13%3.581MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
469.657B-1.03%18.833MSản xuất Chế tạo63
12.717B-3.41%11.578MHỗn hợp2
429.514B1.31%9.564MDịch vụ Thương mại53
210.188B-0.41%8.157MSản xuất Chế tạo46
865.150B0.84%23.824MKhách hàng Lâu năm34
261.376B-0.32%17.896MDịch vụ Khách hàng22
1933.055B0.71%46.690MTài chính3
29.294B0.85%7.685MSản xuất Chế tạo6
40.335B-1.67%6.632MDịch vụ Công nghiệp5
6.272B-0.45%7.233MNăng lượng Mỏ1
23.642B-0.86%9.568MNăng lượng Mỏ3
193.546B0.86%19.117MDịch vụ Công nghiệp19
307.955B-0.31%8.226MDịch vụ Khách hàng25
80.479B0.54%6.214MKhách hàng Lâu năm15
582.336B-0.57%18.470MKhoáng sản phi năng lượng48
932.911B-0.43%9.997MVận chuyển62
1021.771B2.48%24.200MDịch vụ Công nghệ61
6.338B-0.63%1.034MDịch vụ Thương mại1
137.884B0.93%15.234MCông nghệ Sức khỏe20
1003.939B0.08%11.483MCông nghệ Sức khỏe68
1489.353B1.55%21.567MCông nghệ Sức khỏe95
288.863B1.26%90.152MKhoáng sản phi năng lượng9
331.238B0.27%33.376MTài chính1
148.151B-0.48%9.877MDịch vụ Khách hàng15
98.816B1.74%35.779MDịch vụ Khách hàng8
172.759B-0.86%22.398MCông nghiệp Chế biến31
188.431B-0.29%19.446MVận chuyển7
2396.257B-0.23%22.007MTài chính154
100.818B-3.40%26.222MKhách hàng Lâu năm17
3960.184B-0.02%55.940MTài chính25
17.196B0.00%2.313MDịch vụ Khách hàng3
457.013B0.53%57.004MTài chính1
1131.344B1.95%27.991MCông nghệ Điện tử54
54.093B1.49%6.357MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
154.437B-0.09%18.179MBán Lẻ17
142.782B0.03%15.727MTruyền thông20
844.413B-0.07%42.110MKhoáng sản phi năng lượng52
1499.494B1.15%52.172MCông nghệ Điện tử79
614.307B-0.12%17.213MCông nghiệp Chế biến80
24.442B-1.26%6.002MKhách hàng Lâu năm5
9.685B-0.59%2.481MVận chuyển3
1172.741B0.11%36.986MSản xuất Chế tạo77
145.792B-0.25%4.670MCông ty dịch vụ công cộng17
427.003B-0.71%9.742MDịch vụ Phân phối42
28.828B-0.30%8.159MTruyền thông4
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất