Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ (Khu vực)

239
Cổ phiếu
5704.129B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.234M
Khối lượng
+1.22%
Tỷ suất Cổ tức
+0.28%
Thay đổi
−0.40%
Hiệu suất Tháng
+51.99%
Hiệu suất Năm
+74.77%
Hiệu suất YTD
           
000019 SHENZHEN CEREALS H
6.24-2.50%-0.16Bán3.185M7.376B14.340.451096.00Chế biến Thức ăn
000028 CN ACCORD MEDICINE
44.23-1.14%-0.51Bán1.519M19.154B15.702.8524821.00Cửa hàng Dược phẩm
000048 SHENZHEN KONDARL
23.09-3.63%-0.87Bán1.311M9.363B18.221.321556.00Chế biến Thức ăn
000061 SHENZHEN AGRICULTU
5.40-0.55%-0.03Mua3.132M9.215B60.590.094824.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
000411 ZHEJIANG INTL GP C
13.72-3.18%-0.45Mua3.419M3.527B20.800.682400.00Cửa hàng Dược phẩm
000505 HAINAN JINGLIANG
5.672.90%0.16Bán9.086M3.779B23.170.242990.00Chế biến Thức ăn
000523 LONKEY INDUSTRIAL
5.39-0.55%-0.03Mua3.013M3.401B102.280.05834.00Sản phẩm Gia dụng
000526 XIAMEN UNIGROUP XU
29.27-2.24%-0.67Mua2.735M2.880B474.860.0614392.00Các Dịch vụ Cá nhân
000529 GUANGDONG HOLDINGS
6.14-0.32%-0.02Sức bán mạnh2.017M3.596B20.110.311749.00Chế biến Thức ăn
000568 LUZHOU LAO JIAO CO
86.120.35%0.30Bán5.520M125.705B29.542.912880.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
000576 JIANGMEN SUGARCANE
8.25-0.36%-0.03Sức bán mạnh2.854M3.667B22.900.36235.00Chế biến Thức ăn
000591 CECEP SOLAR ENERGY
3.18-0.62%-0.02Bán6.838M9.623B12.050.272050.00Cửa hàng Dược phẩm
000596 ANHUI GUJING DISTL
108.25-2.04%-2.25Bán2.415M55.648B27.124.078323.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
000639 XIWANG FOODSTUFFS
5.020.00%0.00Sức bán mạnh6.052M5.419B11.100.452107.00Chế biến Thức ăn
000662 TEAMAX SMART CITY
4.529.98%0.41Bán16.749M4.492B49.410.08349.00Sản phẩm Cá nhân
000702 HUNAN ZHENGHONG SC
6.120.49%0.03Sức bán mạnh4.203M1.624B56.370.111152.00Chế biến Thức ăn
000705 Z/ZHENYUAN SHARE C
6.44-0.62%-0.04Bán1.073M2.165B29.130.221861.00Cửa hàng Dược phẩm
000713 HEFEI FENGLE SEED
8.650.35%0.03Bán7.663M3.688B44.270.191107.00Câu cá và Nuôi cá
000716 NANFANG BLACK SESA
3.42-0.29%-0.01Bán9.347M2.560B39.610.092630.00Chế biến Thức ăn
000729 BEIJING YANJING BR
5.81-0.34%-0.02Sức bán mạnh7.599M16.432B88.550.0732447.00Quán bia
000735 LUONIUSHAN CO LTD
9.16-0.97%-0.09Sức bán mạnh16.779M10.652B1810.180.012232.00Câu cá và Nuôi cá
000752 TIBET GALAXY SCIEN
3.97-1.24%-0.05Sức bán mạnh1.142M1.060B-1.73284.00Quán bia
000759 ZHONGBAI HOLDINGS
7.40-0.67%-0.05Bán1.293M5.074B617.230.0122236.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
000798 CNFC O'SEAS FISH
5.78-0.52%-0.03Sức bán mạnh898.697K1.856B127.550.051331.00Câu cá và Nuôi cá
000799 JIUGUI LIQUOR CO
37.730.64%0.24Mua14.737M12.182B46.140.811409.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
000848 HE BEI CHENG DE L
7.64-0.65%-0.05Bán2.575M7.525B17.820.431250.00Đồ uống không cồn
000858 WULIANGYE YIBIN CO
130.300.13%0.17Bán14.756M505.114B32.304.0326291.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
000860 BEIJING SHUNXIN AG
51.55-0.62%-0.32Bán4.172M38.475B42.241.235063.00Chế biến Thức ăn
000869 YANTAI CHANG YU PI
29.200.38%0.11Sức bán mạnh789.200K16.510B19.701.483233.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
000876 NEW HOPE LIUHE CO
18.25-0.76%-0.14Bán19.467M77.533B32.030.5761918.00Chế biến Thức ăn
000893 DONLINKS INTERNATI
6.91-1.43%-0.10Bán3.092M5.306B240.980.03474.00Chế biến Thức ăn
000895 HENAN SHUANG INVE
26.063.41%0.86Sức mua mạnh23.955M83.646B16.931.4954046.00Chế biến Thức ăn
000911 NANNING SUGAR INDU
5.57-0.18%-0.01Bán1.837M1.808B-4.214534.00Chế biến Thức ăn
000929 LANZHOU HUANGHE EN
7.14-0.42%-0.03Sức bán mạnh1.347M1.332B-0.071507.00Quán bia
000972 CHALKIS HEALTH IND
2.691.51%0.04Mua2.315M2.044B-0.40666.00Chế biến Thức ăn
000998 YUAN LONGPING HIGH
12.430.00%0.00Sức bán mạnh6.088M16.338B23.390.532991.00Câu cá và Nuôi cá
002041 SHANDONG DENGHAI S
8.280.49%0.04Bán9.889M7.251B243.210.03884.00Câu cá và Nuôi cá
002069 ZONECO GROUP CO LT
2.88-1.03%-0.03Sức bán mạnh2.892M2.069B-0.012711.00Câu cá và Nuôi cá
002086 SHANDONG ORIENTAL
4.272.89%0.12Mua10.671M3.139B-1.101398.00Câu cá và Nuôi cá
002094 QINGDAO KINGKING
5.08-0.59%-0.03Bán8.739M3.539B12.560.414634.00Sản phẩm Cá nhân
002100 TECON BIOLOGY CO L
10.031.31%0.13Mua25.678M10.023B33.850.292744.00Chế biến Thức ăn
002124 TECH-BANK FOOD CO
12.573.03%0.37Mua40.758M14.147B-0.884397.00Chế biến Thức ăn
002157 JG/ZHENGBANG TECH
15.040.74%0.11Sức bán mạnh52.149M36.353B335.350.0416465.00Chế biến Thức ăn
002216 SANQUAN FOOD CO
10.890.09%0.01Mua2.525M8.724B80.590.146844.00Chế biến Thức ăn
002220 DL TIANBAO GREEN F
1.240.00%0.00Sức bán mạnh6.409M950.435M-0.611368.00Chế biến Thức ăn
002234 SHANDONG MINHE ANI
33.36-0.95%-0.32Bán9.120M10.173B8.264.084592.00Câu cá và Nuôi cá
002251 BETTER LIFE COMMER
7.760.13%0.01Mua4.847M6.695B35.990.2228810.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
002264 NEW HUADU SUPERCEN
4.74-0.84%-0.04Sức bán mạnh2.072M3.294B-0.169208.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
002286 BAOLINGBAO BIOLOGY
5.790.70%0.04Bán768.310K2.123B70.140.081052.00Chế biến Thức ăn
002299 FUJIAN SUNNER DEVE
26.40-0.49%-0.13Bán7.006M32.883B11.652.2822507.00Câu cá và Nuôi cá
002304 JIANGSU YANGHE BRE
103.750.70%0.72Bán3.272M155.265B17.865.7715290.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
002311 GUANGDONG HAID GRP
31.17-0.26%-0.08Bán5.691M49.402B32.700.9617389.00Câu cá và Nuôi cá
002321 HENAN HUAYING AGRI
5.92-1.17%-0.07Sức bán mạnh7.163M3.200B26.130.233410.00Chế biến Thức ăn
002329 ROYAL GROUP CO LTD
4.110.98%0.04Bán3.541M3.409B-0.631730.00Chế biến Thức ăn
002330 SHANDONG DELISI FO
6.21-0.80%-0.05Bán1.391M3.143B355.680.022089.00Chế biến Thức ăn
002336 RENRENLE COMMERCIA
5.44-1.09%-0.06Bán1.579M2.420B-0.9512912.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
002385 BEIJING DABEINONG
4.621.09%0.05Bán27.966M19.390B44.110.1017230.00Câu cá và Nuôi cá
002458 SHAN DONG YISHENG
25.280.72%0.18Mua17.386M14.408B11.702.153230.00Câu cá và Nuôi cá
002461 GUANGZHOU ZHUJIANG
7.01-0.85%-0.06Mua6.759M15.648B37.040.194769.00Quán bia
002481 YAN TAI SHUANG TA
8.767.62%0.62Sức mua mạnh113.076M10.121B85.720.09674.00Chế biến Thức ăn
002495 GUANGDONG JIALONG
3.13-1.88%-0.06Mua13.185M2.985B102.670.03518.00Chế biến Thức ăn
002505 HUNAN DAKANG INTER
1.825.20%0.09Bán102.716M9.490B-0.122133.00Câu cá và Nuôi cá
002507 CHONGQING FULING Z
22.340.00%0.00Sức bán mạnh5.984M17.634B26.270.852630.00Chế biến Thức ăn
002515 JINZI HAM CO LTD
6.849.97%0.62Mua20.365M5.837B608.020.01373.00Chế biến Thức ăn
002548 SHENZHEN KINGSINO
10.431.07%0.11Sức bán mạnh3.541M4.467B-0.632371.00Câu cá và Nuôi cá
002557 CHACHA FOOD CO LTD
28.991.15%0.33Mua5.992M14.531B30.200.954756.00Chế biến Thức ăn
002562 BROTHER ENTERPRISE
4.82-0.62%-0.03Sức bán mạnh5.142M4.375B-0.082202.00Chế biến Thức ăn
002567 TANGRENSHEN GROUP
9.24-0.32%-0.03Sức bán mạnh12.023M7.755B69.230.137583.00Chế biến Thức ăn
002568 SHANGHAI BAIRUN IN
23.563.24%0.74Mua5.516M11.862B65.100.351381.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
002570 BEINGMATE BABY & C
5.954.02%0.23Sức mua mạnh16.095M5.734B-0.092264.00Chế biến Thức ăn
002582 HAOXIANGNI HEALTH
8.390.84%0.07Bán5.444M4.290B28.030.303059.00Chế biến Thức ăn
002589 REALCAN PHARMAC.GR
8.050.50%0.04Bán23.636M12.053B20.710.3910097.00Cửa hàng Dược phẩm
002638 DONGGUAN KINGSUN O
3.40-1.16%-0.04Sức mua mạnh21.144M5.224B-0.874977.00Các Dịch vụ Cá nhân
002646 QINGHAI HUZHU BARL
11.410.35%0.04Sức bán mạnh1.381M5.117B121.930.092326.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
002650 JIAJIA FOODSTUFF G
3.87-2.76%-0.11Mua18.462M4.585B38.040.101394.00Chế biến Thức ăn
002661 KEMEN NOODLE MANUF
11.93-0.91%-0.11Sức bán mạnh2.821M3.959B22.720.533944.00Chế biến Thức ăn
002688 JINHE BIOTECHNOLOG
5.64-0.35%-0.02Bán5.914M3.596B19.600.292168.00Câu cá và Nuôi cá
002695 JIANGXI HUANGSHANG
15.000.07%0.01Mua4.716M7.708B38.610.391675.00Chế biến Thức ăn
002696 BAIYANG INVESTMENT
5.55-1.42%-0.08Bán3.152M2.226B61.110.093967.00Câu cá và Nuôi cá
002697 CHENGDU HONGQI CHA
8.101.12%0.09Mua15.315M10.894B26.920.3015202.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
002702 HAIXIN FOODS CO LT
4.541.34%0.06Bán7.437M2.154B68.490.071325.00Chế biến Thức ăn
002714 MUYUAN FOODS CO LT
83.050.85%0.70Mua10.542M171.719B110.260.7529978.00Câu cá và Nuôi cá
002719 MAIQUER GROUP CO L
10.48-1.78%-0.19Sức bán mạnh678.064K1.747B-0.921974.00Chế biến Thức ăn
002726 SHANDONG LONGDA ME
6.90-1.43%-0.10Sức bán mạnh7.603M6.875B37.000.194649.00Chế biến Thức ăn
002727 YUNNAN HONGXIANG Y
24.80-0.08%-0.02Mua4.209M14.092B24.901.0026999.00Cửa hàng Dược phẩm
002732 GUANGDONG YANTANG
21.310.05%0.01Bán847.000K3.352B50.510.421422.00Chế biến Thức ăn
002746 SHANDONG XIANTAN C
16.17-0.06%-0.01Bán5.389M7.503B10.481.545078.00Chế biến Thức ăn
002758 ZHEJIANG HUATONG P
10.68-1.02%-0.11Bán2.459M2.267B67.770.161042.00Cửa hàng Dược phẩm
002770 HENAN KEDI DAIRY C
2.693.46%0.09Mua35.050M2.847B19.790.131565.00Chế biến Thức ăn
002772 TIANSHUI ZHONGXING
6.86-0.15%-0.01Sức bán mạnh1.168M2.526B20.160.343881.00Câu cá và Nuôi cá
002788 LUYAN (FUJIAN) PHA
8.21-1.08%-0.09Mua2.199M2.713B12.330.674086.00Cửa hàng Dược phẩm
002820 TIANJIN GUIFAXIANG
12.580.88%0.11Mua1.538M2.554B30.280.411034.00Chế biến Thức ăn
002840 ZHEJIANG HUATONG M
16.500.98%0.16Theo dõi1.794M4.533B28.800.572141.00Chế biến Thức ăn
002847 YANKERSHOP FOOD CO
40.726.88%2.62Sức mua mạnh5.864M4.892B48.710.782258.00Chế biến Thức ăn
002852 DAODAOQUAN GRAIN
13.22-0.08%-0.01Sức bán mạnh885.496K3.823B18.800.70700.00Chế biến Thức ăn
002891 YANTAI CHINA PET F
20.460.05%0.01Mua1.120M3.477B75.270.272525.00Chế biến Thức ăn
002910 LANZHOU ZHUANGYUAN
11.88-0.08%-0.01Sức bán mạnh1.455M2.685B35.010.34907.00Chế biến Thức ăn
002919 MINGCHEN HEALTH CO
17.88-0.39%-0.07Mua9.511M2.192B94.450.191154.00Sản phẩm Cá nhân
002946 NEW HOPE DAIRY CO
13.390.60%0.08Sức bán mạnh1.541M11.363B43.650.306777.00Chế biến Thức ăn
200019 SHENZHEN CEREALS H
3.60-0.83%-0.03Sức bán mạnh75.806K7.376B14.340.451096.00Chế biến Thức ăn
200028 CN ACCORD MEDICINE
28.370.32%0.09Bán5.500K19.154B15.702.8524821.00Cửa hàng Dược phẩm
200505 HAINAN JINGLIANG
3.091.31%0.04Bán136.000K3.779B23.170.242990.00Chế biến Thức ăn
200596 ANHUI GUJING DISTL
62.300.08%0.05Bán51.695K55.648B27.124.078323.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
200869 YANTAI CHANG YU PI
15.920.44%0.07Bán63.060K16.510B19.701.483233.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
200992 SHANDONG ZHONGLU O
3.290.30%0.01Mua32.500K788.811M7.960.37944.00Chế biến Thức ăn
300087 WINALL HI-TECH SEE
7.98-0.87%-0.07Bán534.630K3.464B43.540.18745.00Câu cá và Nuôi cá
300094 Z/J GUOLIAN AQUATI
4.06-0.49%-0.02Bán2.346M3.713B43.870.094000.00Câu cá và Nuôi cá
300106 XINJIANG WESTERN
7.001.60%0.11Bán2.837M1.456B23.040.30658.00Câu cá và Nuôi cá
300138 CHENGUANG BIOTECH
6.81-0.73%-0.05Bán3.418M3.511B21.790.311302.00Chế biến Thức ăn
300146 BY-HEALTH CO LTD
16.890.60%0.10Bán9.129M26.570B21.180.792419.00Chế biến Thức ăn
300149 QUANTUM HI-TECH (C
14.88-1.85%-0.28Bán5.840M7.577B48.550.312428.00Chế biến Thức ăn
300175 LONTRUE CO LTD
5.582.39%0.13Mua20.166M2.566B36.720.15466.00Câu cá và Nuôi cá
300189 HAINAN SHENNONG TE
3.34-0.30%-0.01Sức bán mạnh1.916M3.430B-0.01194.00Câu cá và Nuôi cá
300235 SHENZHEN KINGSUN S
10.973.39%0.36Mua5.690M1.781B107.630.10227.00Các Dịch vụ Cá nhân
300268 JOYVIO AGRICULTURE
16.500.79%0.13Mua693.891K2.194B-0.082340.00Chế biến Thức ăn
300313 XINJIANG TIANSH.AH
5.16-0.19%-0.01Sức bán mạnh1.666M1.618B-0.36186.00Câu cá và Nuôi cá
300381 GUANGDONG VTR BIO-
11.101.56%0.17Mua6.058M4.693B36.710.302611.00Câu cá và Nuôi cá
300498 WENS FOODSTUFF GRO
36.80-0.67%-0.25Bán13.654M196.814B44.390.8448639.00Câu cá và Nuôi cá
300511 SHANGHAI XUERONG B
6.72-0.59%-0.04Bán3.952M2.902B12.440.541715.00Câu cá và Nuôi cá
300673 PETPAL PET NUTRITI
28.600.32%0.09Mua843.070K4.180B43.750.662972.00Chế biến Thức ăn
300736 BYBON GROUP CO LTD
11.220.63%0.07Bán1.323M1.457B-0.05601.00Các Dịch vụ Cá nhân
300740 YUJIAHUI CO LTD
9.12-0.55%-0.05Sức bán mạnh3.049M3.770B52.220.181764.00Sản phẩm Cá nhân
300741 HUABAO FLAVOURS &
32.371.41%0.45Mua1.257M19.659B16.141.981008.00Chế biến Thức ăn
300755 VATS LIQUOR CHAIN
25.690.71%0.18Mua6.393M10.633B33.650.76596.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
300761 JIANGSU LIHUA ANIM
66.40-1.25%-0.84Sức bán mạnh1.415M27.157B21.113.194058.00Câu cá và Nuôi cá
300765 CSPC INNOVATION PH
37.33-2.30%-0.88Mua4.051M7.642B26.151.461567.00Chế biến Thức ăn
300783 THREE SQUIRRELS IN
64.60-2.86%-1.90Bán5.252M26.666B66.121.018.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
300791 SIRIO PHARMA CO LT
69.35-3.18%-2.28Theo dõi2.090M5.730B1875.00Chế biến Thức ăn
600059 ZHEJIANG GUYUELONGSHAN SHAOXING WINE CO.LTD
8.13-0.61%-0.05Sức bán mạnh4.010M6.614B38.950.212450.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
600073 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.LTD
8.690.35%0.03Bán4.284M8.121B24.790.358235.00Chế biến Thức ăn
600084 CITIC GUOAN WINE CO.,LTD
2.79-1.06%-0.03Mua10.821M3.169B-0.10589.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
600097 SHANGHAI KAICHUANG MARINE INTERNATIONAL CO.,LTD.
9.69-2.12%-0.21Sức bán mạnh905.138K2.385B15.260.651191.00Câu cá và Nuôi cá
600108 GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD
3.000.33%0.01Sức bán mạnh5.164M5.821B66.650.045742.00Câu cá và Nuôi cá
600113 ZHE JIANG DONG RI CO., LTD
7.360.00%0.00Mua6.151M3.028B20.310.36815.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
600127 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.
4.412.08%0.09Bán11.421M2.773B-0.011736.00Câu cá và Nuôi cá
600132 CHONG QING BREWERY CO.LTD
40.100.17%0.07Bán2.613M19.373B44.760.892787.00Quán bia
600186 LOTUS HEALTH GROUP COMPANY
1.700.00%0.00Mua8.976M1.805B-0.149191.00Chế biến Thức ăn
600191 BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD.
5.34-2.55%-0.14Bán4.664M2.657B-0.03504.00Chế biến Thức ăn
600197 XINJIANG YILITE INDUSTRY CO.,LTD.
15.670.97%0.15Bán3.331M6.844B16.730.942015.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
600199 ANHUI GOLDEN SEED WINERY CO.,LTD.
6.68-0.89%-0.06Mua10.317M4.434B49.910.143114.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
600249 LIUZHOU LIANGMIANZHEN
4.09-1.21%-0.05Sức bán mạnh2.687M2.277B36.780.112391.00Sản phẩm Cá nhân
600251 XINGJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER
5.26-0.57%-0.03Bán1.681M4.152B42.170.13796.00Câu cá và Nuôi cá
600257 DAHU AQUACULTURE
4.240.95%0.04Bán2.188M2.021B143.980.031303.00Câu cá và Nuôi cá
600298 ANGEL YEAST CO.,LTD
27.51-0.51%-0.14Sức bán mạnh2.882M22.786B27.850.998768.00Chế biến Thức ăn
600299 BLUESTAR ADISSEO COMPANY
10.660.38%0.04Bán2.537M28.482B29.340.362252.00Câu cá và Nuôi cá
600300 V V FOOD & BEVERAGE CO.,LTD
3.110.00%0.00Bán6.915M5.200B87.980.042030.00Chế biến Thức ăn
600305 JIANGSHU HENGSHUN VINEGAR CO.,LTD
14.401.55%0.22Mua30.161M11.111B34.350.412624.00Chế biến Thức ăn
600313 ZHONGNONGFA SEED INDUSTRY GROUP
2.870.35%0.01Sức bán mạnh7.058M3.095B83.240.031192.00Câu cá và Nuôi cá
600315 SHANGHAI JAHWA UNITED CO., LTD
36.03-0.99%-0.36Sức mua mạnh4.775M24.427B36.600.993505.00Sản phẩm Cá nhân
600354 GANSU DUNHUANG SEED CO.,LTD.
5.280.19%0.01Sức bán mạnh6.695M2.782B-0.42819.00Câu cá và Nuôi cá
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất