Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Pháp

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
20.962B3.61-0.77%61.272KDịch vụ Thương mại18
154.482B1.400.32%281.602KCông nghệ Điện tử13
1.575B2.531.68%6.747KCông nghiệp Chế biến9
6.331B0.24-0.53%579Vận chuyển2
3.058B2.23%6.479MVận chuyển1
32.028B7.001.59%1.021MCông ty dịch vụ công cộng4
20.382M-0.27%13Khoáng sản phi năng lượng1
574.155B1.60-0.28%95.387KHàng tiêu dùng không lâu bền11
405.902M1.76%35.538KBán Lẻ2
12.043B1.363.31%377.770KSản xuất Chế tạo6
18.742B4.291.22%328.206KKhách hàng Lâu năm1
153.503B1.920.24%34.957KHàng tiêu dùng không lâu bền9
7.747B0.140.92%245.995KCông nghệ Sức khỏe22
3.852B6.16-0.15%29.295KDịch vụ Khách hàng4
28.356B3.30-0.61%287.160KSản xuất Chế tạo11
8.972B2.64-0.46%30.269KDịch vụ Khách hàng5
1.770B0.00-1.56%110Bán Lẻ2
215.591M1.45%100Công nghiệp Chế biến1
12.403B2.082.88%20.086KCông nghiệp Chế biến5
71.753B1.930.46%259.384KCông nghiệp Chế biến9
357.782K0.00%5.000KDịch vụ Thương mại1
25.444M1.83%14.277KCông nghệ Điện tử3
1.955B1.266.75%1.275KCông nghệ Điện tử4
10.013M1.65%39.195KCông nghệ Điện tử3
31.054B5.03-1.31%15.400KKhoáng sản phi năng lượng6
49.791M0.00%5Hàng tiêu dùng không lâu bền1
4.991B3.390.87%10.386KCông nghiệp Chế biến5
6.347M2.56%14.344KDịch vụ Công nghiệp1
666.392M0.392.06%329.343KDịch vụ Công nghệ4
2.380B2.94-0.59%31.765KBán Lẻ1
1.488M-4.67%1.667MBán Lẻ1
34.572B0.230.89%1.400MCông ty dịch vụ công cộng13
69.247B2.440.78%174.055KSản xuất Chế tạo8
5.235B0.03-0.31%32.963KCông nghệ Điện tử6
21.101B2.101.41%211.681KCông nghệ Điện tử11
278.572M1.430.50%2.680KCông nghệ Điện tử4
40.349M2.74-2.05%19Dịch vụ Phân phối2
1.137B4.710.42%13.439KBán Lẻ1
5.179B2.610.05%6.642KKhách hàng Lâu năm3
84.616B3.68-1.35%199.462KDịch vụ Công nghiệp14
983.450M1.031.17%36.528KDịch vụ Công nghiệp6
7.544B5.770.45%260.736KTài chính7
9.559B2.860.33%22.020KTài chính12
14.017B2.720.10%314.454KBán Lẻ6
33.603B3.690.38%303.695KHàng tiêu dùng không lâu bền2
4.729B1.61-0.00%200Hàng tiêu dùng không lâu bền5
771.722M2.111.45%7.699KHàng tiêu dùng không lâu bền7
158.042M0.001.72%4.644KKhoáng sản phi năng lượng2
6.722B4.591.07%42.158KCông ty dịch vụ công cộng3
458.378M2.16-1.79%2.174KKhách hàng Lâu năm4
754.784M6.77-0.36%6.429KKhách hàng Lâu năm3
1.895B0.241.52%199.908KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
7.720B-1.33%126.113KDịch vụ Khách hàng5
182.727B1.430.32%130.536KHàng tiêu dùng không lâu bền5
799.774M2.32%27.357KSản xuất Chế tạo2
71.744B0.501.55%367Sản xuất Chế tạo15
58.258M1.83%1.727KCông nghiệp Chế biến4
41.702B1.461.47%147.151KDịch vụ Công nghệ21
%Tài chính1
129.782B5.571.46%1.771MNăng lượng Mỏ1
802.006M1.531.02%36.447KBán Lẻ6
1.828B1.451.15%22.137KDịch vụ Công nghệ14
12.490B3.990.93%12.904KTài chính10
22.491B5.211.60%19.650KTài chính13
186.572K0.000.00%19Hỗn hợp528
76.534B7.560.49%643.144KTài chính2
41.966B5.890.31%906.717KTruyền thông4
10.538B2.48-0.40%873.559KDịch vụ Khách hàng1
%Dịch vụ Phân phối1
106.439B1.29-0.77%184.437KCông nghệ Sức khỏe27
4.271B0.910.86%48.339KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
%Hỗn hợp1
56.984B1.47-0.13%90.420KDịch vụ Thương mại28
596.059M1.560.38%805Sản xuất Chế tạo4
48.255B0.000.78%953.083KKhách hàng Lâu năm4
16.765B1.05-0.11%198.831KDịch vụ Khách hàng12
57.001B6.62-0.91%1.256MTài chính3
719.769M3.20-0.19%11.111KSản xuất Chế tạo2
1.616B6.04-0.04%76.143KNăng lượng Mỏ3
760.991M3.38%17.803KNăng lượng Mỏ1
47.554B1.97-2.12%71.801KDịch vụ Công nghiệp2
474.498M-0.16%399Dịch vụ Khách hàng2
2.319B4.090.00%13.364KKhách hàng Lâu năm2
2.868B2.493.39%24.411KKhoáng sản phi năng lượng3
22.421B0.33-0.43%76.831KVận chuyển4
61.519B0.49-0.17%281.663KDịch vụ Công nghệ38
1.413B2.20-0.23%570Dịch vụ Thương mại4
53.233M2.24%7.300KCông nghệ Sức khỏe2
359.553B3.03-0.29%182.556KCông nghệ Sức khỏe23
1.391B1.20-0.59%20.978KCông nghệ Sức khỏe5
218.838M7.19-1.61%2.261MKhoáng sản phi năng lượng3
18.430M0.818.16%229Dịch vụ Khách hàng3
10.229M0.00%1Dịch vụ Khách hàng1
13.663B4.74-0.05%11.704KTài chính33
27.938B6.24-0.79%50.154KTài chính10
1.484B2.730.09%47.413KKhách hàng Lâu năm8
39.623B8.40-0.26%913.402KTài chính16
513.619M1.03%228.420KDịch vụ Khách hàng4
29.831B0.700.65%321.436KCông nghệ Điện tử5
15.149B1.27-0.56%91.714KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
3.083B5.47-1.47%67.682KBán Lẻ9
3.810B4.89-0.61%195.609KTruyền thông3
2.685B2.86%452.181KKhoáng sản phi năng lượng2
26.262B1.732.06%38.112KCông nghệ Điện tử11
401.914M7.320.60%4.348KCông nghiệp Chế biến2
2.068B4.260.28%32.064KVận chuyển3
103.856B2.470.20%26.337KSản xuất Chế tạo7
16.592B4.151.08%937.524KCông ty dịch vụ công cộng3
7.237B4.551.88%285.824KDịch vụ Phân phối18
46.290M0.431.75%151Truyền thông1
Tải thêm