Tài chính (Khu vực)

74
Cổ phiếu
407.072B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.127M
Khối lượng
+3.46%
Tỷ suất Cổ tức
−1.19%
Thay đổi
−8.87%
Hiệu suất Tháng
−15.53%
Hiệu suất Năm
−1.64%
Hiệu suất YTD
           
ABCA ABC ARBITRAGE
6.30-1.10%-0.07Bán46.803K372.930M25.830.2684.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ACA CREDIT AGRICOLE
10.09-1.66%-0.17Bán5.139M31.843B9.421.1873707.00Ngân hàng
ACAN ACANTHE DEV.
0.49-1.20%-0.01Sức bán mạnh31.159K81.802M47.850.0121.00REITs thương mại
ADV ADVENIS
1.30-4.41%-0.06Sức bán mạnh2.071K11.871M-0.58490.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
ALADO ADOMOS
0.763.99%0.03Mua64.804K24.348M8.390.10108.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ALD Quỹ ETF Tín dụng Địa phương Châu Á WisdomTree
13.482.28%0.30Mua46.819K4.737B8.451.396306.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ALDV ADC SIIC
0.090.00%0.00Bán30010.917M-0.001.00REITs Nhà ở
ALIDS IDSUD
66.00-1.49%-1.00Bán5254.044M59.511.0214.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ALIMO GROUPIMO
0.061.79%0.00Bán20.000K778.246K1.510.0439.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALREA REALITES
22.203.98%0.85Mua2.381K36.811M10.351.3785.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALSAS STRADIM ESPAC.FIN
8.700.58%0.05Mua13632.334M12.590.75109.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALSIP SI PARTICIPATIONS
7.802.63%0.20Bán655.113M6.581.873.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ALTA ALTAREA
184.40-0.97%-1.80Mua1.203K2.950B13.6013.871599.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALTUR ALTUR INVEST.
5.440.00%0.00Bán122.582M3.711.460.00Công ty mẹ
ALUNT UNITI
2.540.79%0.02Mua131.251M21.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMUN AMUNDI
57.35-0.78%-0.45Bán185.757K10.287B11.644.394606.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
APR APRIL
22.400.45%0.10Sức mua mạnh3.774K664.750M15.421.074057.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AREIT ALTAREIT
510.000.00%0.00Bán12843.735M8.4856.851187.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ARG ARGAN
63.001.61%1.00Sức mua mạnh2.533K710.718M6.127.0921.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BERR FIN.ETANG BERRE
5.400.00%0.00Bán2.650K10.988M-0.0512.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BLEE BLEECKER
117.00-10.00%-13.00Mua5112.469M7.3913.520.00REITs thương mại
BNP BNP PARIBAS ACT.A
40.06-2.14%-0.88Bán4.349M56.630B7.985.68189000.00Ngân hàng
BSD BOURSE DIRECT
1.120.00%0.00Mua50163.563M18.760.06114.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
CAF CRCAM PARIS ET IDF
99.960.92%0.91Bán275763.222M9.419.373569.00Ngân hàng
CARM CARMILA
15.540.13%0.02Mua19.548K2.593B11.781.62196.00REITs thương mại
CAT31 CA TOULOUSE 31 CCI
130.400.31%0.40Mua5160.626M9.1512.321367.00Ngân hàng
CBOT CBO TERRITORIA
3.663.39%0.12Sức mua mạnh78.149K115.950M10.500.39116.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CBSM SCBSM
7.800.65%0.05Mua1.201K84.881M7.620.905.00REITs thương mại
CCN CRCAM NORM.SEINE
148.000.00%0.00Mua12136.865M9.1514.201885.00Ngân hàng
CFI CFI
1.19-0.83%-0.01Theo dõi11.024M-0.171.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CGR CEGEREAL
39.40-0.51%-0.20Mua49554.859M11.623.264.00REITs thương mại
CIV CRCAM ILLE-VIL.CCI
118.500.00%0.00Mua140226.016M8.8511.211340.00Ngân hàng
CMO CRCAM MORBIHAN CCI
100.60-3.92%-4.10Bán38135.687M9.369.081055.00Ngân hàng
CNF CRCAM NORD CCI
27.000.20%0.06Mua2.213K396.092M8.872.613078.00Ngân hàng
CNP CNP ASSURANCES
16.52-1.08%-0.18Bán388.063K13.698B10.951.825171.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
COFA COFACE
10.48-0.10%-0.01Mua176.595K1.298B10.280.813127.00Tái bảo hiểm
COUR COURTOIS
114.000.00%0.00Bán110.241M13.3510.570.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
COV COVIVIO
94.900.74%0.70Sức mua mạnh77.328K6.552B7.4911.96882.00REITs thương mại
COVH COVIVIO HOTELS
26.00-0.76%-0.20Mua1832.999B13.331.9125.00Quỹ REIT Chuyên biệt
CRAP CRCAM ALP.PROV.CCI
124.14-0.29%-0.36Theo dõi3082.399M16.966.552001.00Ngân hàng
CRAV CRCAM ATL.VEND.CCI
159.000.00%0.00Mua91170.948M9.4114.022070.00Ngân hàng
CRBP2 CRCAM BRIE PIC2CCI
28.90-0.34%-0.10Mua1.678K432.522M7.503.412750.00Ngân hàng
CRLA CRCAM LANGUED CCI
84.00-0.07%-0.06Mua145143.918M7.0410.372719.00Ngân hàng
CRLO CRCAM LOIRE HTE L.
103.50-1.17%-1.22Bán591.893M7.5712.101168.00Ngân hàng
CRSU CRCAM SUD R.A.CCI
232.000.00%0.00Mua27135.034M8.7322.432158.00Ngân hàng
CRTO CRCAM TOURAINE CCI
127.020.02%0.02Bán1118.535M7.8513.781453.00Ngân hàng
CS AXA
21.25-1.53%-0.33Bán5.011M50.524B8.662.4695728.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
EBPF FIN.ETANG BERRE PF
129.9835.40%33.98Mua110.988M-0.0512.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EEM ELECT. MADAGASCAR
2.985.67%0.16Bán20.524K16.057M-0.41232.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EIFF TOUR EIFFEL
37.000.00%0.00Theo dõi508518.460M81.140.5232.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ENX EURONEXT
69.70-0.29%-0.20Mua93.442K3.632B13.563.89671.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
FATL FONCIERE ATLAND
153.002.00%3.00Mua964.086M17.207.049.00REITs thương mại
FAUV FAUVET GIREL
31.800.00%0.00Sức mua mạnh18.076M223.970.141.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
FFP FFP
83.60-2.79%-2.40Bán5.996K2.380B10.888.8518.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
FIPP FIPP
0.30-4.49%-0.01Bán15.070K31.489M-0.013.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
FLY FONCIERE LYONNAISE
66.200.00%0.00Bán2262.960B5.8410.9672.00REITs thương mại
FPN FONC. PARIS NORD
0.032.94%0.00Bán61.000K2.727M-0.046.00REITs thương mại
FREY FREY
34.400.29%0.10Mua63526.899M5.045.8885.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GALIM GALIMMO
17.900.00%0.00Bán1633.501M10.202.3737.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
GFC GECINA NOM.
141.300.36%0.50Mua63.488K9.204B8.2815.21497.00Mô hình nến Diversified REITs
GLE SOCIETE GENERALE
22.34-1.09%-0.24Bán4.810M26.242B9.323.57147125.00Ngân hàng
HSB HSBC HOLDINGS
6.48-0.87%-0.06Bán6.300K152.532B14.520.53233731.00Ngân hàng
ICAD ICADE
78.950.06%0.05Mua61.343K5.377B45.221.611080.00Mô hình nến Diversified REITs
IDIP IDI
42.00-0.24%-0.10Bán1.380K282.566M2.1718.1313.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
IMDA IMMOB.DASSAULT
64.000.79%0.50Bán274352.269M16.613.227.00Mô hình nến Diversified REITs
INEA FONCIERE INEA
41.800.00%0.00Bán115237.422M7.675.190.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IRD GROUPE IRD
27.200.00%0.00Mua174.651M12.672.0469.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
KN NATIXIS
3.49-1.94%-0.07Bán4.016M15.705B8.860.5621380.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
LBON LEBON
125.00-0.79%-1.00Bán97146.235M12.1610.52408.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
LEBL FONCIERE 7 INVEST
1.5410.00%0.14Sức bán mạnh1393.040M17.850.110.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LI KLEPIERRE
27.38-0.11%-0.03Bán442.733K8.947B6.994.231178.00REITs thương mại
LNC LESNXCONSTRUCTEURS
50.802.01%1.00Sức mua mạnh2.204K601.491M7.265.17858.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LTA ALTAMIR
15.95-0.31%-0.05Bán909563.440M24.920.620.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MERY MERCIALYS
10.620.28%0.03Mua106.659K1.182B14.500.89114.00REITs thương mại
MLCVG CH.FER VAR GARD N.
3960.00-8.76%-380.00Sức bán mạnh1289.110M0.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MLMAB MAIS.ANTOINE BAUD
105.00-8.70%-10.00Bán1522.835M5.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MLMON MONFINANCIER
0.450.00%0.00Bán1.000K8.125MNhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MLPRI PROP.IMMEUBLES
12.90-13.42%-2.00Mua7711.000M0.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MLTRA TRAMWAYS DE ROUEN
3400.006.92%220.00Mua126.352M0.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MONC MONCEY (FIN.) NOM.
4860.000.00%0.00Sức bán mạnh2996.647M13.23411.810.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MRM M.R.M
1.340.75%0.01Bán164.118M-0.164.00REITs thương mại
NEXTS NEXTSTAGE
94.50-1.05%-1.00Bán46189.116M13.747.20Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
NXI NEXITY
42.48-0.42%-0.18Mua57.748K2.461B9.645.027382.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
OFP OFFICIIS PROPERTIE
1.16-0.85%-0.01Bán5.000K26.015M1.041.265.00REITs thương mại
ORIA FIDUCIAL REAL EST.
192.001.59%3.00Sức mua mạnh4412.794M22.857.4897.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PAR PAREF
79.503.92%3.00Sức mua mạnh165120.849M8.1810.3240.00Mô hình nến Diversified REITs
PAT PATRIMOINE ET COMM
15.85-1.55%-0.25Bán5.345K199.722M7.282.067.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RF EURAZEO
59.75-0.17%-0.10Bán64.878K5.052B9.626.9514439.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ROTH ROTHSCHILD & CO
25.70-1.91%-0.50Bán10.428K2.593B3570.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
SCR SCOR SE
36.24-1.52%-0.56Bán322.541K8.033B25.941.682955.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
SELER SELECTIRENTE
83.500.00%0.00Mua1133.518M35.593.670.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SFBS SOFIBUS PATRIMOINE
200.000.00%0.00Mua1137.608M35.305.104.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SOFR SOFRAGI
1470.000.00%0.00Bán1142.246M10.77122.78Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
SPEL FONCIERE VOLTA
6.20-2.36%-0.15Mua40.212K43.778M15.780.254.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TAYN TAYNINH
1.08-17.56%-0.23Sức bán mạnh1.080K12.428M-0.010.00Quỹ REIT Chuyên biệt
TER TERREIS
34.50-0.29%-0.10Bán200931.679M30.951.1825.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TKO TIKEHAU CAPITAL
17.950.56%0.10Bán5.420K2.403B16.591.47209.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
UFF UNION FIN.FRANCE
18.803.58%0.65Mua907392.993M10.802.261500.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
VIL VIEL ET COMPAGNIE
4.79-0.21%-0.01Bán1304.748M9.420.452341.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
WLN WORLDLINE
61.70-0.80%-0.50Bán205.967K6.062B54.170.849857.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất