Cổ phiếu Hong Kongđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Hồng Kông nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
493GOME RETAIL HOLDINGS LTD
5.018B0.198HKD0.51%0.001HKD
Mua
993.542M6.76BHKD−0.21HKD32.278KBán Lẻ
2255HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD
1.474B1.49HKD−53.87%−1.74HKD
Bán Mạnh
2.196B26.208BHKD36.500.09HKD4.192KDịch vụ Khách hàng
8083CHINA YOUZAN LTD
1.275B0.184HKD5.75%0.010HKD
Mua
234.589M3.177BHKD−0.18HKD4.494KDịch vụ Công nghệ
1060ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED
809.893M0.445HKD4.71%0.020HKD
Mua
360.402M11.465BHKD46.200.01HKD1.334KDịch vụ Khách hàng
3800GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
745.541M2.38HKD−2.46%−0.06HKD
Mua
1.774B66.145BHKD5.670.43HKD8.863KSản xuất Chế tạo
2007COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD
462.687M2.97HKD−1.33%−0.04HKD
Mua
1.374B77.004BHKD4.490.67HKD100.705KTài chính
884CIFI HOLDINGS GROUP CO LIMITED
417.588M1.12HKD−5.08%−0.06HKD
Bán
467.698M11.066BHKD1.810.65HKD25.532KTài chính
1765HOPE EDUCATION GROUP CO LTD
372.324M0.68HKD−10.53%−0.08HKD
Theo dõi
253.18M6.101BHKD10.028KDịch vụ Thương mại
20SENSETIME GRP INC
322.595M1.94HKD1.57%0.03HKD
Mua
625.834M63.989BHKD−0.61HKD6.113KDịch vụ Công nghệ
788CHINA TOWER CORP LTD
241.19M0.83HKD−1.19%−0.01HKD
Mua
200.188M146.842BHKD15.000.06HKD23.3KTruyền thông
2768JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
230.126M0.224HKD1.82%0.004HKD
Mua
51.548M1.502BHKD1.410.17HKD8.285KTài chính
762CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED
226.012M4.41HKD1.38%0.06HKD
Sức mua mạnh
996.712M133.102BHKD6.820.64HKD242.497KTruyền thông
1093CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
192.277M9.18HKD−8.11%−0.81HKD
Bán
1.765B119.021BHKD17.900.56HKD24.746KCông nghệ Sức khỏe
1810XIAOMI CORPORATION
167.597M10.46HKD1.36%0.14HKD
Mua
1.753B257.132BHKD116.220.09HKD33.427KCông nghệ Điện tử
175GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED
165.14M11.60HKD1.93%0.22HKD
Mua
1.916B114.448BHKD24.210.48HKD44KKhách hàng Lâu năm
241ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LTD
164.268M6.61HKD3.44%0.22HKD
Sức mua mạnh
1.086B86.36BHKD591.670.01HKD1.849KDịch vụ Công nghệ
1516SUNAC SERVICES HLDGS
148.981M3.75HKD17.19%0.55HKD
Mua
558.68M9.782BHKD−0.03HKD38.146KTài chính
2013WEIMOB INC
145.883M4.87HKD11.70%0.51HKD
Mua
710.449M10.963BHKD−0.40HKD8.562KDịch vụ Công nghệ
873SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
132.814M2.93HKD7.72%0.21HKD
Mua
389.146M6.713BHKD8.130.34HKD41.643KTài chính
1929CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD
118.166M14.44HKD5.71%0.78HKD
Bán
1.706B136.6BHKD21.120.65HKD28.4KKhách hàng Lâu năm
1951JINXIN FERTILITY GROUP LTD
98.917M6.14HKD1.49%0.09HKD
Mua
607.35M15.146BHKD34.320.18HKD2.548KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
2328PICC PROPERTY & CASUALTY CO
98.487M7.40HKD−5.85%−0.46HKD
Bán
728.806M174.828BHKD5.811.35HKD171.508KTài chính
1427CHINA TIANBAO GP DEV COT LTD
95.688M0.38HKD−60.11%−0.56HKD
Bán Mạnh
35.883M760.889MHKD−0.05HKD501Tài chính
2197CLOVER BIOPHARMACEUTICALS LTD
95.668M4.69HKD−14.57%−0.80HKD
Mua
448.683M6.387BHKD814Công nghệ Sức khỏe
880SJM HOLDINGS LIMITED
88.866M3.80HKD2.70%0.10HKD
Sức mua mạnh
337.689M26.277BHKD−0.90HKD20.3KDịch vụ Khách hàng
6878DIFFER GROUP AUTO LTD
82.98M1.49HKD−10.78%−0.18HKD
Bán Mạnh
123.64M12.038BHKD21.030.08HKD419Tài chính
8299GRAND T G GOLD HOLDINGS LTD
82.656M0.248HKD0.40%0.001HKD
Bán
20.499M1.479BHKD45.740.01HKD60Khoáng sản phi năng lượng
6968GANGLONG CHINA PROPERTY GROUP LTD
81.945M0.70HKD−2.78%−0.02HKD
Bán
57.362M1.168BHKD1.920.37HKD1.18KTài chính
1030SEAZEN GROUP LTD
81.774M3.44HKD−1.71%−0.06HKD
Mua
281.304M22.677BHKD2.431.45HKD32.105KTài chính
1177SINO BIOPHARMACEUTICAL
79.254M4.45HKD−2.84%−0.13HKD
Mua
352.678M85.799BHKD25.579KCông nghệ Sức khỏe
1208MMG LTD
78.677M2.09HKD3.47%0.07HKD
Mua
164.436M17.452BHKD6.630.31HKD4.238KKhoáng sản phi năng lượng
6862HAIDILAO INTL HLDG LTD
78.374M18.90HKD−1.15%−0.22HKD
Mua
1.481B106.575BHKD−1.03HKD146.584KDịch vụ Khách hàng
1359CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO
75.915M1.00HKD−1.96%−0.02HKD
Mua
75.915M38.928BHKD3.260.31HKD14.723KTài chính
2799CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO
75.005M0.380HKD4.11%0.015HKD
Mua
28.502M32.341BHKD−0.28HKD10.904KTài chính
1928SANDS CHINA LTD
71.095M21.45HKD2.14%0.45HKD
Sức mua mạnh
1.525B169.957BHKD−1.38HKD25.751KDịch vụ Khách hàng
2019DEXIN CHINA HOLDINGS CO LTD
69.662M0.89HKD−3.26%−0.03HKD
Theo dõi
61.999M2.485BHKD1.960.47HKD2.476KTài chính
6098COUNTRY GARDEN SVCS HLDGS CO LTD
67.968M19.60HKD2.51%0.48HKD
Mua
1.332B64.494BHKD11.741.63HKD223.667KTài chính
3998BOSIDENG INTERNATIONAL HLDGS
67.259M3.91HKD1.82%0.07HKD
Mua
262.983M41.461BHKD16.240.24HKD10.118KHàng tiêu dùng không lâu bền
3690MEITUAN
61.193M163.0HKD−0.37%−0.6HKD
Mua
9.974B1.013THKD−2.19HKD100.033KVận chuyển
3383AGILE GROUP HOLDING LTD
60.996M2.51HKD−1.18%−0.03HKD
Mua
153.1M10.699BHKD2.141.19HKD98.466KTài chính
992LENOVO GROUP LIMITED
60.494M6.38HKD−3.04%−0.20HKD
Bán
385.954M79.803BHKD5.111.40HKD75KCông nghệ Điện tử
1128WYNN MACAU LTD
55.942M6.52HKD9.40%0.56HKD
Sức mua mạnh
364.74M31.203BHKD−1.27HKD12.25KDịch vụ Khách hàng
1024KUAISHOU TECHNOLOGY
54.382M57.70HKD2.03%1.15HKD
Mua
3.138B243.229BHKD−5.22HKD28.098KDịch vụ Công nghệ
2380CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOP
53.852M2.89HKD−3.67%−0.11HKD
Bán
155.631M37.11BHKD−0.15HKD10.724KCông ty dịch vụ công cộng
6158ZHENRO PROPERTIES GP LTD
50.511M0.345HKD2.99%0.010HKD
Mua
17.426M1.463BHKD−0.82HKD1.467KTài chính
1238POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
50.022M1.25HKD−0.79%−0.01HKD
Mua
62.528M5.217BHKD1.550.81HKD13.212KTài chính
1458ZHOU HEI YA INT HLDGS CO LTD
50.003M5.04HKD2.02%0.10HKD
Sức mua mạnh
252.013M11.709BHKD72.430.07HKD4.387KCông nghiệp Chế biến
268KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP
49.407M13.42HKD4.19%0.54HKD
Mua
663.047M44.671BHKD−0.14HKD11.588KDịch vụ Công nghệ
4WHARF(HLDGS)
47.867M21.10HKD0.24%0.05HKD
Bán
1.01B64.329BHKD12.771.65HKD6.2KTài chính
3913KWG LIVING GROUP HLDGS LTD
47.467M1.65HKD7.14%0.11HKD
Mua
78.32M3.12BHKD3.820.40HKD18KTài chính
9922JIUMAOJIU INTL HLDGS LTD
46.593M19.16HKD−2.24%−0.44HKD
Mua
892.731M28.496BHKD111.300.18HKD14.495KDịch vụ Khách hàng
700TENCENT HOLDINGS LIMITED
45.55M294.4HKD2.51%7.2HKD
Mua
13.41B2.728THKD13.1422.26HKD112.771KDịch vụ Công nghệ
981SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CO
43.919M16.66HKD−1.88%−0.32HKD
Bán
731.695M188.474BHKD8.781.93HKD17.681KCông nghệ Điện tử
2186LUYE PHARMA GROUP LIMITED
43.869M3.09HKD1.64%0.05HKD
Sức mua mạnh
135.554M10.591BHKD−0.08HKD4.845KCông nghệ Sức khỏe
2096SIMCERE PHARMACEUTICAL GRP LTD
42.264M9.60HKD−6.25%−0.64HKD
Bán
405.731M27.242BHKD21.820.47HKD6.182KCông nghệ Sức khỏe
6186CHINA FEIHE LTD
40.907M6.43HKD1.58%0.10HKD
Mua
263.032M57.435BHKD8.820.73HKD9.091KHàng tiêu dùng không lâu bền
520XIABUXIABU CATERING MGT(CHINA)HLDGS
39.943M6.98HKD−8.52%−0.65HKD
Mua
278.802M8.256BHKD−0.59HKD28.536KDịch vụ Khách hàng
1299AIA GROUP LIMITED
39.018M80.35HKD2.36%1.85HKD
Sức mua mạnh
3.135B925.769BHKD33.812.33HKDTài chính
2331LI NING CO LTD
38.449M61.60HKD0.57%0.35HKD
Mua
2.368B160.693BHKD31.081.99HKD4.019KHàng tiêu dùng không lâu bền
1995CIFI EVER SUNSHINE SVCS GROUP LTD
37.251M4.57HKD1.33%0.06HKD
Mua
170.237M7.904BHKD9.050.50HKD16.709KTài chính
2048E-HOUSE(CHINA) ENTERPRISE HLDGS LTD
36.672M0.79HKD14.49%0.10HKD
Mua
28.971M1.207BHKD10.56KTài chính
302CMGE TECHNOLOGY GP LTD
36.434M1.55HKD1.31%0.02HKD
Mua
56.473M4.235BHKD18.520.09HKD1.176KDịch vụ Công nghệ
3320CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GR
35.465M6.35HKD−0.78%−0.05HKD
Mua
225.204M40.208BHKD9.230.69HKD65KCông nghệ Sức khỏe
909MING YUAN CLOUD GROUP HLDGS LTD
34.639M6.30HKD4.83%0.29HKD
Mua
218.228M11.302BHKD−0.69HKD4.247KDịch vụ Công nghệ
6969SMOORE INTL HDGS LTD
34.228M11.84HKD−0.84%−0.10HKD
Mua
405.265M72.571BHKD16.120.76HKD16.263KHàng tiêu dùng không lâu bền
570CHINA TRADITIONAL CHINESE MED HLDGS
33.473M3.78HKD−2.83%−0.11HKD
Theo dõi
126.527M19.589BHKD11.430.34HKD17.098KCông nghệ Sức khỏe
650PRODUCTIVE TECHNOLOGIES CO LTD
32.218M1.12HKD−1.75%−0.02HKD
Bán Mạnh
36.084M8.726BHKD−0.04HKD101Năng lượng Mỏ
288WH GROUP LIMITED
32.15M4.50HKD−1.53%−0.07HKD
Theo dõi
144.677M58.634BHKD6.470.71HKD107KHàng tiêu dùng không lâu bền
1610COFCO JOYCOME FOODS LTD
31.952M2.23HKD−2.19%−0.05HKD
Mua
71.253M8.897BHKD−0.15HKD8.965KDịch vụ Phân phối
460SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTD
31.78M0.84HKD−2.33%−0.02HKD
Theo dõi
26.695M8.024BHKD−0.02HKD4.282KCông nghệ Sức khỏe
1813KWG GROUP HLDGS LTD
31.64M1.82HKD2.25%0.04HKD
Mua
57.584M5.662BHKD45.640.04HKD6.5KTài chính
3738VOBILE GROUP LTD
31.442M3.85HKD10.95%0.38HKD
Mua
121.053M7.265BHKD−0.05HKD293Dịch vụ Công nghệ
136CHINA RUYI HOLDINGS LTD
30.895M1.69HKD−1.17%−0.02HKD
Mua
52.212M16.274BHKD3.570.49HKD410Hỗn hợp
9869HELENS INTL HLDGS CO LTD
30.888M14.62HKD−3.18%−0.48HKD
Mua
451.583M19.13BHKD7.779KDịch vụ Khách hàng
596INSPUR INTERNATIONAL LIMITED
30.648M4.06HKD30.97%0.96HKD
Sức mua mạnh
124.431M3.54BHKD44.480.07HKD6.347KDịch vụ Công nghệ
354CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED
30.091M6.79HKD2.41%0.16HKD
Mua
204.317M19.906BHKD13.940.49HKD92.039KDịch vụ Công nghệ
384CHINA GAS HOLDINGS
29.891M9.93HKD0.20%0.02HKD
Mua
296.82M53.914BHKD7.981.24HKDCông ty dịch vụ công cộng
1966CHINA SCE GP HLDGS LTD
29.878M0.72HKD1.41%0.01HKD
Mua
21.512M2.998BHKD1.260.56HKD9.77KTài chính
3319A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD
29.762M9.42HKD4.32%0.39HKD
Mua
280.355M12.823BHKD4.771.89HKD87.603KTài chính
968XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED
28.979M9.09HKD0.89%0.08HKD
Bán
263.423M80.152BHKD21.380.42HKD7.072KCông nghệ Điện tử
688CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMNTS
28.877M20.45HKD−3.08%−0.65HKD
Mua
590.529M230.937BHKD5.303.99HKD5.692KTài chính
686BEIJING ENERGY INT
28.871M0.177HKD14.94%0.023HKD
Theo dõi
5.11M3.454BHKD7.620.02HKD752Công ty dịch vụ công cộng
2343PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
28.734M2.65HKD1.92%0.05HKD
Mua
76.146M13.405BHKD1.551.87HKD4.965KVận chuyển
960LONGFOR GROUP HLDGS LTD
28.427M23.20HKD−1.49%−0.35HKD
Mua
659.512M143.775BHKD4.874.91HKD44.065KTài chính
860APOLLO FUTURE MOBILITY GP LTD
28.148M0.275HKD−9.84%−0.030HKD
Theo dõi
7.741M2.933BHKD−0.02HKD193Bán Lẻ
3380LOGAN GROUP COMPANY LTD
27.909M0.98HKD5.38%0.05HKD
Mua
27.351M5.287BHKD1.370.68HKD2.897KTài chính
1114BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HLDGS
27.729M4.50HKD1.12%0.05HKD
Mua
124.779M22.451BHKDKhách hàng Lâu năm
2282MGM CHINA HLDGS LTD
27.659M5.80HKD10.69%0.56HKD
Sức mua mạnh
160.422M19.912BHKD−1.19HKD10.117KDịch vụ Khách hàng
27GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
27.657M48.30HKD3.43%1.60HKD
Sức mua mạnh
1.336B203.802BHKD−0.11HKD17.7KDịch vụ Khách hàng
817CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED
26.672M1.79HKD−2.19%−0.04HKD
Mua
47.743M24.366BHKD6.500.28HKD12.825KTài chính
1508CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP
26.306M0.510HKD3.03%0.015HKD
Mua
13.416M21.028BHKD4.310.11HKD55.407KTài chính
3808SINOTRUK (HONG KONG) LTD
26.249M10.66HKD5.34%0.54HKD
Sức mua mạnh
279.814M27.941BHKD11.670.87HKD28.502KSản xuất Chế tạo
8120CHINA DEMETER FINANCIAL INV LTD
25.94M0.135HKD−2.17%−0.003HKD
Bán Mạnh
3.502M103.9MHKD−0.07HKD296Dịch vụ Khách hàng
1357MEITU INC
25.862M1.13HKD2.73%0.03HKD
Sức mua mạnh
29.224M4.854BHKD−0.05HKD2.09KDịch vụ Công nghệ
2269WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC
25.596M50.65HKD1.00%0.50HKD
Mua
1.296B211.611BHKD44.791.18HKD9.864KCông nghệ Sức khỏe
9992POP MART INTL GRP LTD
25.524M17.20HKD−0.81%−0.14HKD
Mua
439.007M23.521BHKD23.860.73HKD4.053KDịch vụ Khách hàng
1109CHINA RESOURCES LAND
25.214M33.90HKD−5.83%−2.10HKD
Mua
854.74M256.714BHKD7.105.07HKD49.478KTài chính
1233TIMES CHINA HOLDINGS LTD
25.029M1.33HKD−4.32%−0.06HKD
Mua
33.289M2.922BHKD1.381.01HKD5.934KKhách hàng Lâu năm
3HONGKONG & CHINA GAS CO. LTD.
24.618M6.74HKD1.51%0.10HKD
Mua
165.926M123.902BHKD32.790.22HKD2.106KCông ty dịch vụ công cộng
8162LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED
24.5M0.202HKD1.51%0.003HKD
Theo dõi
4.949M165.051MHKD−0.04HKD30Dịch vụ Phân phối