Cổ phiếu định giá cao

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
1005 MATRIX HOLDINGS
3.623.43%0.12Sức mua mạnh308.000K2.647B22.740.159500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1026 UNIVERSAL TECH
0.333.12%0.01Sức mua mạnh110.000K699.748M-0.01391.00Công nghệ
1039 FORTUNET E-COMM
0.856.25%0.05Mua5.000K1.539B-0.12358.00Công nghệ
1043 COSLIGHT TECH
2.890.00%0.00Mua968.000K1.097B2.251.296969.00Công nghiệp
1068 YURUN FOOD
1.0728.92%0.24Mua59.520M1.513B-1.0510000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1070 TCL ELECTRONICS
3.738.75%0.30Mua7.054M8.011B5.390.6524100.00Công nghệ
1091 CITIC DAMENG
0.413.85%0.01Mua7.756M1.337B8.530.057671.00Vật liệu cơ bản
112 LT COMM REALEST
7.141.56%0.11Mua612.011K4.836B6.891.95371.00Tài chính
1131 AGRITRADE RES
1.504.17%0.06Mua15.935M9.172B21.520.07567.00Năng lượng
1133 HARBIN ELECTRIC
4.191.70%0.07Mua8.465M7.031B68.300.0616471.00Công nghiệp
1157 ZOOMLION
3.080.33%0.01Mua2.705M31.697B19.490.1614606.00Công nghiệp
1206 TECHNOVATOR
1.176.36%0.07Mua2.078M860.411M2.790.39858.00Công nghệ
122 CROCODILE
0.851.19%0.01Mua3.293M795.937M4.900.17274.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
123 YUEXIU PROPERTY
1.560.00%0.00Mua15.567M19.346B6.780.237390.00Tài chính
1270 LANGHAM-SS
3.040.66%0.02Mua552.000K6.371B4.460.68Tài chính
128 ENM HOLDINGS
0.827.89%0.06Mua22.112M1.255B-0.01135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1326 TRANSMIT ENT
0.27-1.85%-0.01Mua6.832M
1330 DYNAGREEN ENV
3.633.71%0.13Mua2.447M12.402B12.170.291466.00Năng lượng
1333 CHINA ZHONGWANG
3.850.52%0.02Mua5.036M20.871B6.300.6137121.00Vật liệu cơ bản
1360 MEGAEXPO HLDG
3.95-1.25%-0.05Mua7.665M5.817B61.610.0675.00Công nghiệp
1417 RIVERINE CHINA
3.201.59%0.05Sức mua mạnh260.000K1.276B35.810.091294.00Tài chính
1508 CHINA RE
1.700.59%0.01Mua7.791M71.791B13.420.1355317.00Tài chính
1540 LEFTFIELD PRINT
0.842.44%0.02Mua729.000K415.666M11.890.07Công nghiệp
1629 MENGKE HLDGS
1.980.00%0.00Mua548.000K
164 CHINA BAOLI TEC
0.3421.43%0.06Mua5.580M1.019B-0.09161.00Công nghệ
1713 SICHUAN EN INV
1.886.21%0.11Mua434.000K475.776M7.960.223108.00Công ty dịch vụ công cộng
1741 SHING CHI HLDGS
1.903.83%0.07Mua260.000K1.464B110.770.02Công nghiệp
1755 XINCHENGYUE
4.370.23%0.01Mua947.020K3.575B3371.00Tài chính
177 JIANGSU EXPRESS
11.700.86%0.10Sức mua mạnh3.431M58.438B11.651.005490.00Công nghiệp
1809 PRINX CHENGSHAN
6.610.15%0.01Mua239.000K4.191B10.020.664385.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1816 CGN POWER
1.990.00%0.00Mua14.264M90.443B10.060.2018124.00Công ty dịch vụ công cộng
1869 LI BAO GE GP
0.351.45%0.01Mua70.000K280.000M13.310.03510.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1997 WHARF REIC
52.201.36%0.70Mua4.224M156.354B6.957.412900.00Tài chính
1999 MAN WAH HLDGS
3.811.87%0.07Mua10.660M14.298B10.180.3716117.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2003 VCREDIT
7.809.09%0.65Mua430.800K3.571B-11.291697.00Tài chính
208 POLYTEC ASSET
0.815.19%0.04Sức mua mạnh1.200M3.418B3.930.20270.00Tài chính
2119 TSIT WING INTL
1.5113.53%0.18Mua19.144M2.027B18.550.07513.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
212 NANYANG HOLD
57.000.88%0.50Mua6.000K1.965B4.4612.7813.00Tài chính
2128 CHINA LESSO
4.40-0.68%-0.03Mua5.227M13.744B5.040.8810800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2338 WEICHAI POWER
9.650.00%0.00Mua13.989M77.173B8.311.1641402.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2359 WUXI APPTEC
75.000.00%0.00Mua244.600K87.356B35.762.1115327.00Chăm sóc sức khỏe
2380 CHINA POWER
1.962.62%0.05Mua24.204M18.731B15.330.129940.00Công ty dịch vụ công cộng
261 CCT LAND
0.010.00%0.00Bán5.560M1.838B-0.0085.00Công nghệ
272 SHUI ON LAND
1.91-0.52%-0.01Sức mua mạnh7.050M15.479B7.230.293039.00Tài chính
293 CATHAY PAC AIR
12.200.33%0.04Mua1.820M47.836B90.430.1332400.00Công nghiệp
294 YANGTZEKIANG
3.32-1.19%-0.04Mua35.000K686.403M17.170.193700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
296 EMPEROR E HOTEL
1.671.83%0.03Mua900.000K2.101B5.280.311138.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3 HK & CHINA GAS
16.920.71%0.12Sức mua mạnh11.830M258.492B30.260.562024.00Công ty dịch vụ công cộng
321 TEXWINCA HOLD
3.090.65%0.02Mua628.000K4.242B13.280.2313000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3315 GOLDPAC GROUP
2.040.99%0.02Mua228.000K1.684B8.500.241699.00Công nghệ
3322 WIN HANVERKY
0.923.37%0.03Mua4.692M1.143B19.510.0518000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3355 ASMC
1.490.00%0.00Mua8.150M2.286B21.720.071360.00Công nghệ
34 KOWLOON DEV
8.78-0.11%-0.01Mua583.000K10.343B4.521.94860.00Tài chính
3633 ZHONGYU GAS
8.142.91%0.23Mua2.222M20.069B24.240.333644.00Công ty dịch vụ công cộng
3969 CHINA CRSC
6.120.33%0.02Mua5.370M53.618B13.270.4618440.00Công nghệ
411 LAM SOON (HK)
14.942.33%0.34Sức mua mạnh5.000K3.636B10.911.381627.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
435 SUNLIGHT REIT
5.34-0.19%-0.01Mua475.221K8.812B6.090.880.00Tài chính
438 IRICO NEWENERGY
0.710.00%0.00Sức mua mạnh178.000K1.585B4.890.152430.00Công nghiệp
449 CHIGO HOLDING
0.09-1.09%-0.00Sức mua mạnh10.830M775.944M-0.0113286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
50 HK FERRY (HOLD)
8.300.00%0.00Mua40.000K2.957B6.541.27210.00Tài chính
533 GOLDLION HOLD
3.230.62%0.02Mua104.000K3.153B9.120.351860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
54 HOPEWELL HOLD
35.100.43%0.15Mua1.426M30.358B1052.00Tài chính
543 PACIFIC ONLINE
1.300.00%0.00Sức mua mạnh34.000K1.474B12.840.101327.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
576 ZHEJIANGEXPRESS
8.000.76%0.06Mua9.738M34.484B9.450.936871.00Công nghiệp
62 TRANSPORT INT'L
22.100.91%0.20Mua46.004K9.518B11.771.8612700.00Công nghiệp
655 HK CHINESE LTD
1.280.79%0.01Mua405.577K2.538B12.840.1072.00Tài chính
677 GOLDEN RES DEV
0.550.00%0.00Sức mua mạnh2.540M933.574M76.600.013030.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
683 KERRY PPT
30.053.98%1.15Mua3.713M42.056B4.226.868100.00Tài chính
751 SKYWORTHDIGITAL
2.369.77%0.21Mua57.629M6.581B7.000.3236000.00Công nghệ
771 AUTOMATED SYS
1.026.25%0.06Mua789.600K773.016M12.670.092113.00Công nghệ
788 CHINA TOWER
1.685.00%0.08Mua834.889M281.614B88.130.0214984.00Công nghiệp
799 IGG
11.860.51%0.06Mua4.251M15.107B11.381.061171.00Công nghệ
811 XINHUA WINSHARE
5.391.89%0.10Sức mua mạnh2.555M12.297B6.710.797642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8202 INNO-TECH HOLD
0.367.46%0.03Mua16.312M352.738M-0.0795.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8267 LINEKONG
1.10-0.90%-0.01Mua566.000K408.733M-0.86340.00Công nghệ
830 FAR EAST GLOBAL
0.88-4.35%-0.04Mua2.008M1.983B16.770.052737.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
832 CENTRAL CHINA
3.291.54%0.05Mua444.000K8.849B7.340.453349.00Tài chính
8436 TAKBO GROUP
2.31-3.75%-0.09Mua9.580M960.000M50.280.05Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8506 FUTEX HLDGS
0.123.60%0.00Mua1.728M
8606 KINETIX SYSTEMS
0.25-9.09%-0.03Mua9.930M220.000MCông nghệ
88 TAI CHEUNG HOLD
8.070.12%0.01Mua31.000K4.977B13.200.61201.00Tài chính
89 TAI SANG LAND
5.263.14%0.16Mua86.694K1.505B1.802.91169.00Tài chính
921 HISENSE HA
7.22-0.28%-0.02Mua4.030M12.016B5.941.2233743.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
94 GREENHEART GP
0.89-1.11%-0.01Sức mua mạnh12.944M1.669B22.130.04300.00Vật liệu cơ bản
954 CHANGMAO BIO
0.842.44%0.02Mua132.000K434.354M22.580.04552.00Vật liệu cơ bản
968 XINYI SOLAR
3.420.29%0.01Mua38.930M26.120B11.060.313409.00Năng lượng
978 CHI MER LAND
1.250.81%0.01Mua1.646M6.083B3.280.42700.00Tài chính
991 DATANG POWER
2.012.03%0.04Mua14.677M56.848B13.890.1419264.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất