Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Hồng Kông

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
139 CENTRAL WEALTH GROUP HOLDINGS LTD
0.010.00%0.00Mua9.011M207.605M-0.01106.00Khách hàng Lâu năm
2142 HBM HLDGS LTD
6.450.47%0.03Bán199.000K4.882B-3.20248.00Công nghệ Sức khỏe
2162 KEYMED BIOSCIENCES INC
41.151.11%0.45Bán169.000K10.771B220.00Tài chính
2217 TAM JAI INTL CO LTD
2.54-1.55%-0.04Sức bán mạnh9.919M3.405B2888.00Dịch vụ Khách hàng
223 ELIFE HOLDINGS LTD
0.040.00%0.00Bán780.000K146.062M-0.0142.00Tài chính
227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS
0.25-1.96%-0.01Sức bán mạnh8.000K387.764M-0.06689.00Tài chính
2608 SUNSHINE 100 CHINA HOLDINGS LTD
0.41-5.68%-0.03Sức bán mạnh7.000K1.059B0.033949.00Tài chính
261 GBA HOLDINGS LTD
0.010.00%0.00Bán37.440M1.838B-0.0041.00Công nghệ Điện tử
313 RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT L
0.010.00%0.00Bán4.800M233.367M-0.02233.00Hỗn hợp
509 CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LTD
0.03-2.86%-0.00Bán7.035M155.758M-0.191670.00Công nghiệp Chế biến
6628 TRANSCENTA HOLDING LTD
11.22-6.50%-0.78Bán358.000K4.883B272.00Công nghệ Sức khỏe
8047 CHINA OCEAN GROUP DVLPMNT LTD
0.050.00%0.00Bán3.716M275.597M-0.0961.00Dịch vụ Công nghệ
8133 JETE POWER HOLDINGS LTD
0.010.00%0.00Bán80.760M41.600M-0.00178.00Sản xuất Chế tạo
8219 HANVEY GROUP HLDGS LTD
0.04-4.55%-0.00Sức bán mạnh3.890M42.000M-0.01112.00Tài chính
8427 SK TARGET GROUP LTD
0.34-6.94%-0.03Bán868.000K34.582M-0.1069.00Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm