Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Hong Kong

Cổ phiếu Hong Kong có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
313RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT L
0.010 HKD0.00%3.07M1.51233.367M HKD−0.00 HKD+80.47%0.00%Tài chính
845GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED
0.010 HKD0.00%1K0.0077.926M HKD−0.00 HKD+98.94%0.00%Khách hàng Lâu năm
2326NEW PROVENANCE EVERLASTING HLDGS LT
0.010 HKD0.00%2.78M1.54210.841M HKD50.000.00 HKD0.00%Dịch vụ Phân phối
8123SINOFORTUNE FINANCIAL HLDGS LTD
0.010 HKD0.00%186K0.0677.49M HKD−0.00 HKD+21.57%0.00%Bán Lẻ
559DETAI NEW ENERGY GROUP LIMITED
0.011 HKD0.00%60K0.06172.651M HKD−0.00 HKD+16.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
9KEYNE LTD
0.011 HKD−8.33%132K0.1742.825M HKD−0.14 HKD+22.09%0.00%Tài chính
509CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LTD
0.011 HKD+10.00%2.525M0.3150.392M HKD−0.19 HKD+1.63%0.00%Công nghiệp Chế biến
59SKYFAME REALITY (HLDGS) LTD
0.011 HKD−8.33%1.814M0.37101.356M HKD−0.38 HKD−395.20%0.00%Tài chính
943ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LT
0.012 HKD+9.09%2.105M0.19153.894M HKD−0.05 HKD−218.49%0.00%Dịch vụ Phân phối
8356CNC HOLDINGS LTD
0.013 HKD0.00%5.21M0.3860.83M HKDDịch vụ Công nghiệp
1188HYBRID KINETIC GROUP LIMITED
0.013 HKD+8.33%5.482M0.13284.94M HKD−0.03 HKD−788.24%0.00%Sản xuất Chế tạo
723RELIANCE GLOBAL HLDGS LTD
0.014 HKD0.00%22.5K0.00136.732M HKD−0.00 HKD−126.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
8167NEO TELEMEDIA LTD
0.015 HKD−6.25%952K0.37152.355M HKD−0.02 HKD−144.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
755SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LTD
0.015 HKD−6.25%1.23M0.14223.19M HKD0.070.21 HKD0.00%Tài chính
8056LIFE CONCEPTS HOLDINGS LTD (BERMUDA
0.016 HKD−23.81%9.425M7.8836.068M HKD−0.01 HKD+78.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1004CHINA SMARTER ENERGY GP HLDGS LTD
0.016 HKD0.00%10K0.00149.99M HKD−0.01 HKD+83.46%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8059GLORY FLAME HOLDINGS LTD
0.016 HKD0.00%5K0.0116.17M HKD−0.01 HKD+12.70%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2323RENCO HOLDINGS GP LTD
0.016 HKD+6.67%404K0.4347.664M HKD−0.12 HKD+69.99%0.00%Công nghệ Điện tử
8153JIADING INTERNATIONAL GRP HLDGS LTD
0.018 HKD−5.26%7.44M1.9342.185M HKD−0.06 HKD−546.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
8148WUXI LIFE INTL HLDGS GP LTD
0.019 HKD−9.52%840K2.6826.725M HKD−0.02 HKD+72.31%0.00%Dịch vụ Công nghệ
139CENTRAL WEALTH GROUP HOLDINGS LTD
0.019 HKD0.00%35.574M0.57284.873M HKD−0.00 HKD+32.88%0.00%Khách hàng Lâu năm
2728JINTAI ENERGY HOLDINGS LTD
0.019 HKD−13.64%560K2.8798.01M HKD−0.02 HKD−128.03%0.00%Dịch vụ Phân phối
7WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT
0.019 HKD−9.52%7.41M0.0969.523M HKD−0.01 HKD+65.53%0.00%Năng lượng Mỏ
8130DADI INTERNATIONAL GROUP LTD
0.019 HKD−13.64%180K0.1165.531M HKD−0.08 HKD−81.75%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1616A METAVERSE COMPANY
0.019 HKD−5.00%18.69M0.1840.88M HKD−0.11 HKD+55.37%0.00%Dịch vụ Khách hàng
657G-VISION INTERNATIONAL HLDGS
0.019 HKD−5.00%538K0.1238.926M HKD−0.01 HKD−46.38%0.00%Dịch vụ Khách hàng
768UBA INVESTMENTS
0.020 HKD0.00%52K0.3625.435M HKD−0.01 HKD−184.62%0.00%Tài chính
1166SOLARTECH INTERNATIONAL
0.020 HKD−33.33%12.906M17.7271.236M HKD−0.09 HKD−211.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
2371CHUANGLIAN HOLDINGS LIMITED
0.020 HKD0.00%912K0.38141.796M HKD−0.01 HKD−201.69%0.00%Truyền thông
689EPI (HOLDINGS) LTD
0.021 HKD0.00%100.00110.047M HKD−0.00 HKD−126.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
295KONG SUN HLDGS
0.021 HKD0.00%175K0.03329.218M HKD−0.02 HKD+72.74%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1566CA CULTURAL TECHNOLOGY GP LTD
0.021 HKD−4.55%853K1.1926.005M HKD−0.71 HKD−1010.22%0.00%Dịch vụ Khách hàng
8092ITE(HLDGS)
0.022 HKD−12.00%8K0.0222.212M HKD5.640.00 HKD−58.51%20.83%Công nghệ Điện tử
876KAISA HEALTH GROUP HOLDINGS LTD
0.022 HKD−4.35%1.634M1.95115.969M HKD8.150.00 HKD−50.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
493GOME RETAIL HOLDINGS LTD
0.023 HKD−23.33%1.623B1.711.906B HKD−0.65 HKD−81.17%0.00%Bán Lẻ
1591SHUN WO GROUP HOLDINGS LTD
0.023 HKD−4.17%520K0.2296M HKD2.580.01 HKD+2125.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
8612WORLD SUPER HOLDINGS LTD
0.024 HKD−4.00%1.18M0.5121.6M HKD−0.04 HKD−19.59%0.00%Dịch vụ Phân phối
6900SUNKWAN PROPERTIES GROUP LTD
0.024 HKD−14.29%3.948M0.5658.042M HKD−0.94 HKD0.00%Tài chính
444SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED
0.024 HKD−7.69%1.22M0.72157.143M HKD−0.05 HKD−68.35%0.00%Bán Lẻ
8420NEXION TECHNOLOGIES LTD
0.024 HKD−4.00%35K0.1722.194M HKD−0.01 HKD+73.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
1101CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LTD
0.025 HKD0.00%236K1.30119.262M HKD−0.18 HKD−418.41%0.00%Năng lượng Mỏ
865JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.025 HKD0.00%41.796M1.79145.95M HKD−0.00 HKD+33.33%0.00%Truyền thông
681CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LTD
0.026 HKD−13.33%1.854M0.88259.102M HKD2.130.01 HKD−46.72%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
279ARTA TECHFIN CORPORATION LTD
0.026 HKD−10.34%48.792M8.64650.868M HKD−0.01 HKD+98.64%0.00%Tài chính
8021WLS HOLDINGS LTD (BERMUDA)
0.026 HKD−3.70%11.55M1.38373.545M HKD−0.01 HKD−275.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1715VOLCANO SPRING INTL HOLDINGS LTD
0.027 HKD−6.90%71.92M1.7258.599M HKD−0.03 HKD−72.96%0.00%Khách hàng Lâu năm
235CSC HLDGS LTD
0.027 HKD−3.57%4.223M0.07570.787M HKD−0.00 HKD−103.99%0.00%Dịch vụ Phân phối
911QIANHAI HEALTH HOLDINGS LTD
0.027 HKD+8.00%175.25K0.6850.833M HKD−0.22 HKD−3119.40%0.00%Dịch vụ Phân phối
8071CHINA NETCOM TECHNOLOGY HLDGS LTD
0.027 HKD−3.57%2.255M2.92117.151M HKD−0.00 HKD+48.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
8285SLING GP HLDGS LTD
0.028 HKD0.00%130K0.1618.48M HKD−0.02 HKD−103.81%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8169ECO-TEK HLDGS
0.028 HKD−6.67%500K1.8319.486M HKD3.260.01 HKD+10.26%0.00%Sản xuất Chế tạo
1750REM GROUP (HLDGS) LTD
0.028 HKD+3.70%20K0.0748.6M HKD3.680.01 HKD0.00%Sản xuất Chế tạo
8511MIN FU INTERNATIONAL HOLDING LTD
0.028 HKD−9.68%1.98M2.8022.317M HKD−0.05 HKD−586.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2358JIU RONG HOLDINGS LIMITED
0.029 HKD0.00%500K0.83158.688M HKD−0.01 HKD−494.12%0.00%Dịch vụ Phân phối
8211ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HLDGS CO L
0.029 HKD−17.14%1.16M1.3839.35M HKD−0.04 HKD−41.11%0.00%Công nghiệp Chế biến
1165SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD
0.030 HKD+7.14%18.914M0.95152.471M HKD−0.06 HKD−105.16%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
8237LINK HOLDINGS LIMITED
0.030 HKD−9.09%22K0.04129.828M HKDDịch vụ Khách hàng
8262SUPER STRONG HOLDINGS LTD
0.030 HKD−3.23%5.47M1.2625.47M HKD−0.03 HKD−195.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
858EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HLDGS
0.030 HKD−3.23%580K0.2481.26M HKD−0.07 HKD−25.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe
1097I-CABLE COMMUNICATIONS
0.031 HKD0.00%2.821M1.72228.308M HKD−0.12 HKD−211.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2329GLORY HEALTH INDUSTRY LTD
0.031 HKD+6.90%292K0.07137.777M HKD−0.13 HKD−259.62%0.00%Tài chính
8072ROMA (META) GROUP LTD
0.031 HKD0.00%20K0.0926.398M HKD−0.04 HKD+86.26%0.00%Dịch vụ Thương mại
8295KINGWISOFT TECH GROUP CO LTD
0.032 HKD−3.03%40K0.09152.833M HKD−0.06 HKD−2809.09%0.00%Tài chính
8482WAN LEADER INTL LTD
0.032 HKD0.00%5.79M1.4537.435M HKD−0.03 HKD−637.04%0.00%Vận chuyển
1107MODERN LAND (CHINA) CO LIMITED
0.032 HKD−11.11%2.652M5.15106.21M HKDTài chính
997CHINLINK INTL HLDGS LTD
0.032 HKD+3.23%688K1.6142.094M HKD−0.28 HKD−37.11%0.00%Tài chính
312SHIRBLE DEPT STORE HLDGS(CHINA)LTD
0.033 HKD−10.81%102K0.3397.29M HKD−0.22 HKD−49.06%0.00%Bán Lẻ
925BEIJING PROPERTIES HOLDINGS LIMITED
0.033 HKD0.00%1.066M3.51229.988M HKD−0.03 HKD+4.44%0.00%Tài chính
9968HUIJING HOLDINGS COMPANY LTD
0.034 HKD−5.56%4.204M0.54204.906M HKDTài chính
2448SPACE GROUP HLDGS LTD
0.034 HKD−2.86%15.653M2.3148.747M HKD4.530.01 HKD−88.64%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1822CHINA WOOD INTL HLDGS CO LTD
0.034 HKD+3.03%2.1M1.14126.81M HKD−0.43 HKD+85.90%0.00%Tài chính
1555MIE HOLDINGS CORP
0.034 HKD−2.86%3.316M0.79121.688M HKD−0.05 HKD+84.29%0.00%Năng lượng Mỏ
1312KONTAFARMA CHINA HOLDINGS LTD
0.035 HKD−2.78%42K0.02206.412M HKD6.730.01 HKD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
1433CIRTEK HLDGS LTD
0.035 HKD0.00%210K0.1572M HKD−0.01 HKD−198.72%5.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8535VISTAR HLDGS LTD
0.035 HKD−5.41%1.4M1.5844.4M HKD10.290.00 HKD−85.15%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
6828BEIJING GAS BLUE SKY HOLDINGS LTD
0.035 HKD0.00%2.496M0.71795.764M HKD25.000.00 HKD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
1222WANG ON GROUP
0.035 HKD−2.78%57.643M19.81504.572M HKD3.240.01 HKD+125.00%1.08%Tài chính
682CHAODA MODERN AGRICULTURE HLDGS
0.036 HKD0.00%15.718M0.28125.232M HKD−0.00 HKD+70.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
1130CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP
0.036 HKD−10.00%1.156M0.8779.425M HKD−0.04 HKD−93.94%0.00%Dịch vụ Phân phối
8136IMS GROUP HLDGS LTD
0.036 HKD0.00%280K0.4236M HKD3.030.01 HKD−38.34%0.00%Dịch vụ Phân phối
1269CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD
0.037 HKD0.00%200K0.3070.224M HKD−0.21 HKD+26.26%0.00%Sản xuất Chế tạo
986CHINA ENVIRONMENTAL ENERGY INVESTME
0.038 HKD0.00%116K0.9049.199M HKD−0.01 HKD−194.40%0.00%Dịch vụ Phân phối
491EMPEROR CULTURE GROUP LTD
0.038 HKD−9.52%220.001K0.13134.96M HKD−0.10 HKD−72.70%0.00%Hỗn hợp
309XINHUA NEWS MEDIA HLDGS LTD
0.039 HKD+18.18%448K0.3375.312M HKD−0.01 HKD−8400.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
2608SUNSHINE 100 CHINA HOLDINGS LTD
0.039 HKD−4.88%19K0.06109.685M HKDTài chính
1777FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
0.039 HKD+5.41%139.5K0.28230.904M HKDTài chính
602JIAHUA STORES HOLDINGS LIMITED
0.039 HKD+2.63%105K1.2840.463M HKD−0.13 HKD+35.10%0.00%Bán Lẻ
1132ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAIN
0.039 HKD0.00%425K2.47111.987M HKD−0.02 HKD+80.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
6108NEW RAY MEDICINE INTL HLDG LTD
0.039 HKD0.00%956.8K1.9361.858M HKD−0.04 HKD−117.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
717EMPEROR CAPITAL GROUP LTD
0.040 HKD0.00%666K0.52269.634M HKD−0.02 HKD+72.16%0.00%Tài chính
8208WMCH GLOBAL INVESTMENT LTD
0.041 HKD−4.65%276K0.8230.24M HKD−0.01 HKD+41.14%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1862JINGRUI HOLDINGS LIMITED
0.041 HKD+24.24%237K0.6953.858M HKDTài chính
1865TRENDZON HOLDINGS GROUP LTD
0.042 HKD0.00%404K0.2860.922M HKD12.350.00 HKD−81.32%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1080SHENGLI OIL & GAS PIPE HLDGS LTD
0.042 HKD0.00%144K0.33162.723M HKD−0.04 HKD+58.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
8060GLOBAL LINK COMMUNICATIONS
0.042 HKD0.00%1120.0013.708M HKD−0.03 HKD−245.54%0.00%Công nghệ Điện tử
332YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED
0.042 HKD0.00%740K0.08268.37M HKD−0.01 HKD−138.82%0.00%Công nghệ Điện tử
1185CHINA ENERGINE INT
0.043 HKD−6.52%242K1.51209.712M HKD0.350.12 HKD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
70RICH GOLDMAN HOLDINGS LTD
0.043 HKD−4.44%30K0.2587.247M HKD−0.01 HKD−208.51%0.00%Tài chính
2393YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
0.043 HKD−4.44%3.755M0.32125.8M HKD−0.40 HKD−587.93%0.00%Dịch vụ Phân phối
526LISI GROUP (HOLDINGS) LTD
0.043 HKD0.00%3.976M2.23345.893M HKD0.790.05 HKD0.00%Bán Lẻ