Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
8309 MANSHING GLOBAL
0.1741.67%0.05Bán1.290M102.000M-0.01Công nghiệp
646 CHINA ENV TEC
0.0613.46%0.01Bán453.632M189.819M-0.0296.00Công nghiệp
1106 SINO HAIJING
0.05-3.85%-0.00Bán598.300M692.952M-0.00684.00Vật liệu cơ bản
8212 CELEBRATE INT
0.11-0.91%-0.00Mua270.000K168.702M-0.1032.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2728 YUHUA ENERGY
0.155.00%0.01Mua220.000K433.232M-0.0065.00Năng lượng
3326 PERFECT GROUP
0.8139.66%0.23Mua14.757M783.000M20.550.03263.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2008 PHOENIX TV
0.8427.27%0.18Mua28.094M3.296B16.200.042849.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
359 HAISHENG JUICE
0.15-23.27%-0.05Bán1.008M260.537M2.390.081095.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2312 CH FIN LEASING
0.3725.42%0.07Bán21.873M473.962M9.00Tài chính
8316 PAK WING GP
0.48-27.27%-0.18Bán10.000K384.000M-0.0362.00Công nghiệp
8611 MINDTELL TECH
2.03-4.69%-0.10Mua3.065M830.700MCông nghệ
600 CHINA INFRA INV
0.04-12.50%-0.01Mua25.700M204.956M-0.028.00Tài chính
8465 TRANSTECH
1.5032.74%0.37Mua1.374M
1041 LAMTEX HLDGS
0.2814.00%0.04Mua24.271M434.490M44.480.0218.00Tài chính
3866 BQD
6.30-0.00%-0.00Bán9.000K67.953B11.640.543566.00Tài chính
8207 CHONGSING HLDGS
0.23-12.96%-0.04Bán122.932M6.248B21.340.011371.00Tài chính
8072 ROMA GROUP
0.074.76%0.00Bán140.000K189.026M-0.0163.00Công nghiệp
1087 INVESTECH HLDGS
0.202.07%0.00Bán27.000K225.810M-0.11273.00Công nghệ
100 CLEAR MEDIA
4.75-20.83%-1.25Sức bán mạnh8.332M3.250B11.860.51564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
351 ASIA ENERGY LOG
0.07-17.72%-0.01Bán2.229M195.910M-0.0496.00Công nghiệp
8026 CB GLOBAL
0.33-15.38%-0.06Bán2.357M
8447 MS CONCEPT
0.1821.71%0.03Mua8.280M152.000MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8319 EXPERT SYS
0.109.38%0.01Mua100.000K83.200M9.940.0177.00Công nghệ
8079 EASY REPAY FIN
0.347.81%0.03Mua205.000K75.519M-0.0760.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8292 WORLDGATEGLOBAL
0.278.00%0.02Bán1.750M
2323 HKBRIDGE FIN
0.90-5.26%-0.05Bán114.000K
1389 MAJOR HLDGS
0.079.23%0.01Bán784.000K156.000M23.550.0040.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8060 GLOBAL LINK
0.06-8.70%-0.01Bán132.410K146.217M54.260.00223.00Công nghệ
8155 SC ASSETS HLDGS
0.03-7.14%-0.00Bán1.120M308.261M-0.0111.00Tài chính
1328 INT'L ELITE
0.12-18.30%-0.03Bán100.000K1.390B-0.003082.00Công nghiệp
8161 MEDINET GROUP
0.081.33%0.00Mua220.000K
556 PAN ASIA ENVIRO
1.00-11.50%-0.13Bán4.712M840.000M-0.02130.00Công nghiệp
8326 TK NEW ENERGY
0.34-1.47%-0.01Bán95.000K274.030M24.190.01439.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8057 MADISON HLDG
0.658.33%0.05Bán9.518M2.570B-0.0274.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1166 SOLARTECH INT'L
0.11-14.29%-0.02Bán56.360M299.191M-0.04500.00Công nghiệp
8109 KIRIN GROUP
0.16-6.47%-0.01Mua15.287M37.686M-0.5035.00Năng lượng
1561 MANFIELD CHEM
3.6024.14%0.70Sức mua mạnh3.784M
8420 NEXION TECH
0.140.00%0.00Bán320.000K84.000M5.920.02Công nghệ
3919 GOLDENPOWER
0.628.77%0.05Mua3.162M136.800M21.930.03530.00Công nghiệp
628 GOME FIN TECH
0.58-17.14%-0.12Sức bán mạnh680.000K1.891B77.440.0167.00Tài chính
2324 CAPITAL VC
0.056.00%0.00Mua4.848M137.744M-0.265.00Tài chính
8196 GREAT WATER
1.35-19.64%-0.33Bán20.000K405.000M11.200.1291.00Công nghiệp
969 HUA LIEN INT'L
0.072.86%0.00Mua824.000K153.383M-0.06220.00Công nghiệp
8472 LAPCO HOLDINGS
0.54-1.82%-0.01Bán110.000K216.000M-0.01Công nghiệp
8009 CHI ENGY HOLD
0.01-12.50%-0.00Bán160.000K37.696M-0.0010.00Năng lượng
2262 SLD GROUP
1.2820.75%0.22Mua18.120M1.208B11.800.09570.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8090 CHI ASSURANCE
0.62-8.82%-0.06Sức bán mạnh8.580M1.202B-0.15120.00Tài chính
8301 MINGWAH HI TECH
0.52-3.70%-0.02Bán80.000K432.000M167.320.0026.00Công nghệ
8295 ZZ CAP INTL
0.09-10.20%-0.01Bán160.000K312.437M-0.0115.00Tài chính
65 GRAND OCEAN AR
0.43-12.24%-0.06Bán2.602M736.704M-0.09514.00Năng lượng
8431 HAO BAI INTL
0.145.88%0.01Sức bán mạnh50.000K187.200M26.090.01Công nghiệp
2700 GREEN INTL HLDG
0.07-16.67%-0.01Bán4.160M187.839M-0.15300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8462 OMNIBRIDGE HLDG
1.23-3.91%-0.05Bán21.905M768.000M-0.0270.00Công nghiệp
228 CHINA ENERGY
0.10-9.73%-0.01Bán20.170M1.074B-0.0138.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8320 AEC GROUP
0.15-5.56%-0.01Bán220.000K194.400M-0.01Công nghiệp
8179 FOOD IDEA
0.154.05%0.01Mua35.500M314.923M-0.06810.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8147 MILLENNIUM PG
0.063.33%0.00Sức bán mạnh78.884M333.275M-0.0191.00Công nghệ
2371 CL EDU FIN
0.07-2.86%-0.00Sức bán mạnh540.000K347.796M95.430.00218.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8260 YIN HE HLDGS
0.579.62%0.05Bán120.000K802.610M11.640.05Công nghiệp
1227 NATIONAL INV
0.029.09%0.00Mua9.960M95.130M-0.0431.00Tài chính
611 CNE TECH CORP
0.62-3.12%-0.02Bán3.360M840.381M7.190.09384.00Công nghiệp
1825 STERLING GP
1.124.67%0.05Mua10.880M
1783 GOLDEN PONDER
0.29-12.12%-0.04Bán2.610M264.000MCông nghiệp
8482 WAN LEADER
0.448.64%0.04Sức mua mạnh20.000M340.200MCông nghiệp
110 CHINA FORTUNE
0.124.46%0.01Bán168.000K102.791M-0.1489.00Công nghệ
8172 LAJIN ENT
0.15-12.43%-0.02Bán80.000K711.343M-0.03146.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1165 SFCE
0.4818.29%0.07Sức mua mạnh65.746M2.043B-0.446200.00Năng lượng
475 ZHONG FA ZHAN
0.850.00%0.00Bán226.000K280.546M-0.0715.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
260 AVIC JOY HLDG
0.063.23%0.00Mua8.940M368.512M-0.05343.00Năng lượng
8451 SUNLIGHT HLDGS
0.09-1.09%-0.00Bán1.350M73.600M-0.02Vật liệu cơ bản
8186 IR RESOURCES
0.059.09%0.00Bán1.640M36.575M-0.1399.00Vật liệu cơ bản
8523 SHEUNG MOON
0.349.68%0.03Mua535.000K124.000MCông nghiệp
8373 INDIGO STAR
0.644.92%0.03Mua4.470M244.000M15.460.04Công nghiệp
8053 PIZU GROUP
0.40-13.98%-0.07Sức bán mạnh40.000K1.423B8.480.052080.00Công nghệ
1006 CHANGSHOUHUA
3.1017.87%0.47Mua237.000K1.508B4.100.645225.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8139 CHANGAN RH
5.408.00%0.40Mua536.500K
8016 CHANGHONG JH
0.67-12.99%-0.10Bán104.000K974.617M6.230.111000.00Công nghệ
389 TONTINE WINES
0.151.39%0.00Mua54.000K289.875M14.070.01502.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8133 JETE POWER
0.11-5.17%-0.01Sức bán mạnh6.100M406.000M-0.00153.00Công nghiệp
8266 ZHUOXIN INTL
1.1010.00%0.10Theo dõi598.400K
1039 FORTUNET E-COMM
0.613.39%0.02Bán305.000K1.068B-0.11358.00Công nghệ
8452 FY FINANCIAL
1.180.85%0.01Mua248.000K424.021M8.330.14101.00Tài chính
176 SUPERACTIVE GP
0.336.45%0.02Mua238.000K630.097M10.050.03450.00Tài chính
833 ALLTRONICS
1.152.68%0.03Bán12.256M1.060B11.870.093455.00Công nghệ
370 CHINA BEST-NEW
0.18-8.63%-0.02Bán1.660M1.002B-0.0062.00Công nghệ
3344 GTI HLDGS
0.461.11%0.01Sức mua mạnh33.658M2.429B-0.034000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8436 TAKBO GROUP
1.2911.21%0.13Sức mua mạnh5.410M464.000M26.900.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2080 AUX INTL
0.75-9.64%-0.08Bán658.000K311.237M-0.07113.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8379 PRIME INTEL
0.094.44%0.00Bán630.000K72.000MCông nghệ
1653 MOS HOUSE
0.3612.50%0.04Mua22.660M640.000MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
766 SINO PROSPER GP
0.09-6.38%-0.01Bán3.345M151.699M-0.0276.00Vật liệu cơ bản
2086 HNA TECH INV
2.705.06%0.13Mua182.000K821.282M-0.02190.00Công nghệ
59 SKYFAMEREAL-NEW
0.789.86%0.07Bán42.740M5.617B8.750.08742.00Tài chính
578 ROSAN RES
0.05-4.00%-0.00Bán220.000K49.928M-0.242800.00Năng lượng
1192 TITAN PETROCHEM
0.05-11.11%-0.01Bán2.670M265.710M-0.24415.00Năng lượng
1143 CH HCARE ENT
0.061.82%0.00Bán1.492M326.992M-0.021600.00Công nghệ
8135 ZMFY GLASS
0.26-14.75%-0.04Sức bán mạnh100.000K237.960M6.370.06439.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1400 MOODY TECH HLDG
0.04-2.44%-0.00Sức bán mạnh3.155M76.260M-0.55516.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1750 REM GROUP HLDGS
0.285.66%0.01Bán12.590M477.000M232.00Công nghiệp
309 XH NEWS MEDIA
0.23-2.13%-0.01Bán255.000K378.163M-0.031604.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất