Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hồng Kông

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
8121 GURU ONLINE
0.06-3.33%-0.00Mua90.920M96.698M-0.01200.00Dịch vụ Thương mại
2346 UNIVERSAL STAR
0.57-6.56%-0.04Mua34.846M308.531M13.060.05Công nghệ Điện tử
8037 CH BIOTECH SER
1.6435.54%0.43Sức mua mạnh133.505M1.583B38.910.03129.00Công nghệ Sức khỏe
8402 GT STEEL GROUP
2.3632.58%0.58Sức mua mạnh3.985M1.133B-0.04124.00Dịch vụ Công nghiệp
6830 HUAZHONG IN-V
2.07-13.75%-0.33Mua36.265M3.662B34.730.072922.00Sản xuất Chế tạo
8039 KNK HOLDINGS
0.305.26%0.01Bán368.000K125.400M-0.0925.00Dịch vụ Thương mại
8353 ANACLE
0.516.25%0.03Sức mua mạnh375.000K205.479M14.330.03111.00Dịch vụ Công nghệ
269 CRTG
0.02-4.76%-0.00Mua143.515M148.848M-0.47479.00Vận chuyển
8556 DRAGON KING GP
0.30-19.74%-0.0727.577MDịch vụ Khách hàng
2933 SUCCESS DRAGON
0.73-12.05%-0.10Bán315.150K-0.0945.00Dịch vụ Phân phối
8135 ZMFY GLASS
0.27-18.18%-0.06Sức bán mạnh45.000K214.164M-0.03Dịch vụ Phân phối
8367 SIMPLICITY HLDG
0.11-1.75%-0.00Mua121.190M107.520M-0.03275.00Dịch vụ Khách hàng
8282 GAMEONE
0.4040.35%0.12Mua4.000K64.000M-0.0653.00Bán Lẻ
1269 FIRST CAP GP
0.0712.07%0.01Mua354.276M326.748M-0.08Sản xuất Chế tạo
1293 GRAND BAOXIN
1.2228.42%0.27Sức mua mạnh32.752M3.462B11.320.086953.00Bán Lẻ
8427 SK TARGET
0.100.00%0.00Mua5.984M74.499M-0.0182.00Khoáng sản phi năng lượng
1246 BOILLHEALTHCARE
0.26-18.75%-0.06Sức bán mạnh171.000K353.080M-0.22105.00Tài chính
1609 CHONG KIN GP
0.94-12.96%-0.14Bán7.856M1.029B-0.31350.00Dịch vụ Công nghiệp
8471 REACH NEW HLDGS
0.60-15.49%-0.11Bán1.120M510.000M-0.02Hàng tiêu dùng không lâu bền
8547 PACIFIC LEGEND
0.1725.19%0.03Sức mua mạnh18.980M202.800M-0.04Bán Lẻ
1968 HINGTEX HLDGS
0.207.14%0.01Sức mua mạnh736.000K124.800M-0.06Tài chính
1315 VISION FAME
0.03-17.14%-0.01Sức bán mạnh16.578M174.000M-0.00330.00Dịch vụ Công nghiệp
1782 VIXTEL TECH
0.5518.28%0.09Sức mua mạnh180.000K279.400M202.170.00235.00Tài chính
340 TONGGUAN GOLD
0.35-12.50%-0.05Mua3.423M1.187B-0.00204.00Khoáng sản phi năng lượng
1620 CTEH
0.3310.17%0.03Sức mua mạnh54.870M390.000M167.00Dịch vụ Khách hàng
8217 LUEN WONG GP
0.10-8.41%-0.01Sức bán mạnh2.120M36.691M-0.12110.00Dịch vụ Công nghiệp
6918 KIDZTECH
1.678.44%0.13Mua1.142M869.880M28.950.05665.00Khách hàng Lâu năm
1825 STERLING GP
0.469.52%0.04Sức mua mạnh7.590M368.000M-0.072279.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
758 MACROLINK CAP
0.30-8.96%-0.03Bán76.000K367.906M-0.05Tài chính
1102 ENVIRO ENERGY
0.102.11%0.00Bán490.000K52.612M-0.05Năng lượng Mỏ
904 CHINA GREEN
0.1811.25%0.02Sức mua mạnh2.139M64.998M-2.24313.00Công nghiệp Chế biến
8123 SINOFORTUNE FIN
0.029.09%0.00Mua2.886M185.975M-0.0147.00Tài chính
1613 SYNERTONE
0.262.82%0.01Bán5.479M304.563M-0.02148.00Công nghệ Điện tử
897 WAI YUEN TONG
0.3719.35%0.06Sức mua mạnh2.572M455.708M-0.141803.00Công nghệ Sức khỏe
8430 C&N HOLDINGS
0.12-7.46%-0.01Bán6.445M79.360M-0.01166.00Vận chuyển
894 MAN YUE TECH
1.3316.67%0.19Sức mua mạnh7.782M632.478M22.530.05Công nghệ Điện tử
280 KING FOOK HOLD
0.4619.48%0.07Sức mua mạnh29.610M419.363M18.970.02130.00Bán Lẻ
1463 C-LINK SQ
3.237.67%0.23Mua580.000K2.584B-0.01Dịch vụ Thương mại
273 MASON GP HOLD
0.036.25%0.00Mua378.380M1.508B-0.00Tài chính
1790 TIL ENVIRO
0.5522.22%0.10Sức mua mạnh40.000K550.000M3.560.13150.00Dịch vụ Công nghiệp
8325 CHINA SMARTPAY
0.2013.26%0.02Sức mua mạnh5.920M404.469M-0.43284.00Dịch vụ Thương mại
2678 TEXHONG TEXTILE
11.885.13%0.58Sức mua mạnh10.381M10.894B17.490.6538545.00Công nghiệp Chế biến
1020 CYBERNAUT INT'L
0.12-5.34%-0.01Mua35.612M492.956M-0.03Dịch vụ Công nghiệp
1673 HUAZHANG TECH
1.48-1.33%-0.02Bán124.000K1.312B-0.03Sản xuất Chế tạo
8201 PPS INT'L
0.128.26%0.01Mua320.000K63.720M-0.03Dịch vụ Thương mại
768 UBA INVESTMENTS
0.07-5.41%-0.00Mua2.118M89.021M-0.03Tài chính
8057 MADISON HLDG
0.13-13.16%-0.02Bán4.292M822.528M33.040.00145.00Dịch vụ Phân phối
8237 LINK HOLDINGS
0.0320.00%0.01Sức mua mạnh754.000K104.700M-0.01Dịch vụ Khách hàng
8231 PFC DEVICE-NEW
0.80-8.05%-0.07Sức bán mạnh57.500K97.082M280.650.00Công nghệ Điện tử
630 AMCO UNITED
0.1113.13%0.01Bán1.140M270.915M-0.02Công nghệ Điện tử
2088 XIWANG PROPERTY
0.135.60%0.01Sức mua mạnh292.000K185.960M-0.0119.00Công nghiệp Chế biến
331 FSE LIFESTYLE
6.32-11.11%-0.79Bán7.954M2.844B6.581.0813701.00Dịch vụ Công nghiệp
410 SOHO CHINA
3.8015.15%0.50Sức mua mạnh124.593M19.758B28.370.12Tài chính
872 TUS INTL
0.128.41%0.01Mua120.000K239.379M-0.12Sản xuất Chế tạo
8510 TOPSTANDARDCORP
0.110.00%0.00Bán944.000K124.416M-0.0951.00Dịch vụ Khách hàng
1661 WISDOM SPORTS
0.237.11%0.01Bán694.000K360.005M-0.03Dịch vụ Thương mại
8447 MS CONCEPT
0.0513.64%0.01Sức mua mạnh640.000K50.000M-0.00232.00Dịch vụ Khách hàng
8313 ZACD
0.04-12.00%-0.01Sức bán mạnh1.430M88.000M-0.0650.00Tài chính
8078 C CREATIVE DIGI
0.07-6.85%-0.01Bán106.802K18.456MDịch vụ Khách hàng
39 CH BEIDAHUANG
0.07-12.82%-0.01Sức bán mạnh13.320M423.309M32.500.00Công nghiệp Chế biến
1371 CHINA ECOTOUR
0.12-9.49%-0.01Mua13.932M382.967M-0.46Dịch vụ Khách hàng
8075 MEDIA ASIA
1.7718.00%0.27Sức mua mạnh1.692M5.138B-0.68136.00Dịch vụ Khách hàng
580 SUN.KING TECH
2.85-4.04%-0.12Mua29.803M4.661B24.280.12620.00Sản xuất Chế tạo
8606 KINETIX SYSTEMS
0.7210.77%0.07Bán3.220M691.200M50.390.01140.00Dịch vụ Công nghệ
1792 CMON
0.05-13.33%-0.01Sức bán mạnh500.000K93.912M-0.0250.00Dịch vụ Công nghệ
6080 WING CHI HLDGS
0.10-3.70%-0.00Bán5.628M97.110M-0.04166.00Tài chính
1450 CENTURY SAGE
0.20-0.51%-0.00Mua1.512M204.084M-0.11Dịch vụ Công nghệ
8279 AGTECH HOLDINGS
0.29-10.61%-0.04Bán20.720M3.384B-0.01Dịch vụ Công nghệ
1147 EDENSOFT
0.137.38%0.01Sức mua mạnh48.880M262.000M13.560.01198.00Dịch vụ Công nghệ
6829 DRAGON RISE GP
0.16-3.03%-0.01Mua100.000K192.000M-0.02Tài chính
1305 WAI CHI HOLD
0.55-8.33%-0.05Bán793.000K119.254M4.200.14Công nghệ Điện tử
646 CHINA ENV TEC
0.03-3.70%-0.00Mua8.360M94.909M-0.0270.00Dịch vụ Phân phối
887 EMPEROR WATCH&J
0.2213.71%0.03Sức mua mạnh74.420M1.519B39.400.01865.00Hỗn hợp
8076 SING LEE
0.090.00%0.00Mua1.575M123.821M-0.03965.00Dịch vụ Công nghệ
211 STYLAND HOLD
0.2911.54%0.03Mua190.000K203.680M-0.0988.00Tài chính
1345 PIONEER PHARM
1.2914.16%0.16Sức mua mạnh7.025M1.564B23.690.05Dịch vụ Phân phối
1866 CHINA XLX FERT
4.686.61%0.29Sức mua mạnh11.365M5.483B13.170.338267.00Công nghiệp Chế biến
439 KUANGCHI
0.2812.00%0.03Mua62.743M1.724B-0.01Công nghệ Điện tử
8071 CH NETCOMTECH
0.04-2.17%-0.00Mua1.240M210.872M-0.0088.00Dịch vụ Công nghệ
6928 TOMO HOLDINGS
3.76-12.56%-0.54Mua1.800M1.692B1869.570.00Dịch vụ Phân phối
313 RICHLY FIELD
0.01-6.67%-0.00Bán26.250M326.714M-0.01247.00Hỗn hợp
722 UMP
1.05-2.78%-0.03Mua19.076M808.206M18.460.06Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
8043 ATLINKS
0.14-10.76%-0.02Bán10.000K56.400M14.230.0143.00Công nghệ Điện tử
2130 CN LOGISTICS
7.61-7.98%-0.66Bán7.382M1.941BVận chuyển
1145 COURAGE INV
0.33-1.49%-0.01Bán1.980M362.242M-0.05Vận chuyển
1696 SISRAM MED
17.40-13.00%-2.60Bán5.989M7.694B511.00Dịch vụ Công nghệ
1140 WEALTHKING INV
0.8410.53%0.08Mua8.912M2.437B-0.4243.00Hỗn hợp
1640 RUICHENG CHINA
0.707.69%0.05Sức mua mạnh2.106M280.000M90.280.01Dịch vụ Thương mại
8181 SHISHI SERVICES
0.21-4.55%-0.01Mua320.000K215.534M7.590.03Tài chính
1679 RISECOMM GP
0.200.00%0.00Bán4.560M197.324M-0.14Tài chính
8356 CNC HOLDINGS
0.01-6.25%-0.00Sức bán mạnh1.620M60.830M-0.02218.00Dịch vụ Công nghiệp
8081 HANG TAI YUE GP
0.08-4.94%-0.00Mua77.620M410.890M-0.016200.00Hỗn hợp
723 RELIANCE GLO HL
0.04-4.26%-0.00Mua219.784M409.757M10.440.00Khoáng sản phi năng lượng
290 C FORTUNE FIN
0.29-7.81%-0.03Sức bán mạnh556.000K270.016M-0.0586.00Hỗn hợp
209 WINSHINE SCI
0.058.89%0.00Bán1.208M179.431M-0.03Khách hàng Lâu năm
8513 IAG HOLDINGS
0.4112.33%0.04Mua272.000K188.600M39.250.01164.00Sản xuất Chế tạo
1029 IRC
0.308.93%0.03Mua151.970M2.164B2.550.111665.00Khoáng sản phi năng lượng
3600 MODERN DENTAL
9.0913.62%1.09Sức mua mạnh13.821M8.702B71.050.115838.00Công nghệ Sức khỏe
1237 CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGS LIMITED
0.14-6.04%-0.01Bán130.000K119.052M-0.14340.00Sản xuất Chế tạo
712 COMTEC SOLAR
0.45-6.32%-0.03Mua14.680M346.338M-0.10Công nghệ Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter