Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hồng Kông

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
8316 PAK WING GP
0.48117.19%0.26Mua350.000K176.800M-0.0158.00Công nghiệp
8611 MINDTELL TECH
0.3399.39%0.16Mua39.415M63.570MCông nghệ
8059 GLORY FLAME
0.1723.74%0.03Sức mua mạnh22.980M140.474M-0.18163.00Công nghiệp
1371 CHINA LOTSYN
0.2516.82%0.04Mua106.310M214.531M-0.18282.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1239 TEAMWAY INTL GP
0.1029.33%0.02Mua133.950M86.875M-0.28695.00Vật liệu cơ bản
8462 OMNIBRIDGE HLDG
0.7929.51%0.18Mua5.480M366.000M-0.0275.00Công nghiệp
8516 GRAND TALENTS
2.9015.08%0.38Sức mua mạnh3.330M1.210B127.00Công nghiệp
8525 BYLEASING
0.430.00%0.00Mua252.000K117.450M5.950.0728.00Tài chính
1652 FUSEN PHARM
5.325.35%0.27Mua178.000K4.040B46.050.111244.00Chăm sóc sức khỏe
250 SINO-I TECH
0.063.77%0.00Bán3.020M1.151B-0.006403.00Công nghệ
1194 MUNSUN CAPITAL
0.14-17.54%-0.03Mua71.421M998.113M-0.16920.00Vật liệu cơ bản
8148 AURUM PACIFIC
0.0511.90%0.01Bán9.980M53.451M-0.0330.00Công nghệ
8375 VERTICAL INT'L
0.16-3.55%-0.01Mua2.027M
1080 SHENGLI PIPE
0.0923.29%0.02Mua13.534M239.029M-0.031123.00Năng lượng
8206 S ROBOT EDU
0.32-3.03%-0.01Bán2.262M625.580M10.860.03199.00Dịch vụ Viễn thông
8455 LAI GROUP
0.22-1.82%-0.00Bán240.000K
8445 NOBLE ENG GP
0.1824.49%0.04Mua14.080M88.200M12.460.0142.00Công nghiệp
2038 FIH
1.00-20.00%-0.25Mua154.148M10.268B-0.5794387.00Công nghệ
989 GROUND INTL DEV
0.183.43%0.01Mua93.820M922.845M48.270.00285.00Tài chính
2017 CHANHIGH
0.62-17.33%-0.13Bán928.000K463.877M21.430.03431.00Công nghiệp
1094 C P PROCUREMENT
0.278.16%0.02Mua8.789M51.300M-0.11143.00Công nghệ
1611 PANTRONICS HLDG
5.99-1.48%-0.09Sức mua mạnh5.482M1.857B458.180.01819.00Công nghiệp
91 INT'L STD RES
0.1614.39%0.02Mua4.606M99.910M-1.3340.00Công nghệ
1703 PALACE BANQUET
0.38-13.64%-0.06Mua9.065M440.000M880.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
381 KIU HUNG INT'L
0.0314.29%0.00Mua340.940M276.931M-0.02564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1912 CONTEL
1.5817.04%0.23Mua14.350M1.080B105.00Công nghệ
1096 SINO ENERGY INT
0.06-1.59%-0.00Bán10.420M121.391M-0.25186.00Công ty dịch vụ công cộng
1007 LONGHUI INTL
0.1718.24%0.03Mua84.709M768.222M-0.112876.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
195 GREENTECH INTL
0.060.00%0.00Bán540.000K375.650M8.940.0131.00Vật liệu cơ bản
8120 CH DEMETER FIN
0.2812.00%0.03Mua8.842M38.257M-0.3798.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1192 TITAN PETROCHEM
0.047.32%0.00Bán9.180M201.743M-0.37199.00Công nghiệp
1191 CHINA GEM HLDGS
0.0813.04%0.01Bán4.660M293.251M-0.0235.00Công nghiệp
8071 CH NETCOMTECH
0.050.00%0.00Bán11.245M242.894M6.680.0140.00Công nghệ
8239 CAPITAL FIN
0.09-7.00%-0.01Bán36.000K130.112M-0.04180.00Tài chính
1166 SOLARTECH INT'L
0.06-1.64%-0.00Bán3.340M144.846M-0.06500.00Công nghiệp
8166 CHINA ECO-FARM
0.06-14.49%-0.01Bán5.130M53.622M-0.1046.00Chăm sóc sức khỏe
8013 ECI TECH
0.1511.11%0.01Sức bán mạnh260.000K
812 SWSI
0.20-13.85%-0.03Bán14.608M845.883M-0.06110.00Tài chính
48 C AUTO INT DECO
0.049.76%0.00Theo dõi3.590M81.617M-0.03146.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8513 IAG HOLDINGS
0.35-2.74%-0.01Sức mua mạnh132.000K
8128 CH GEOTHERMAL
0.06-16.18%-0.01Bán1.450M
8337 DIRECTEL
0.074.62%0.00Mua180.000K240.338M-0.0120.00Dịch vụ Viễn thông
515 TC ORI LIGHT
0.0511.11%0.01Bán15.430M122.321M-0.051953.00Công nghệ
1889 SANAI HEALTH GP
0.097.23%0.01Bán36.760M254.580M1.230.07285.00Chăm sóc sức khỏe
638 KIN YAT HOLD
0.8814.29%0.11Mua10.724M337.999M3.010.2611000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
643 CARRY WEALTH
0.32-3.08%-0.01Bán90.000K265.864M-0.05834.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
632 PEARLORIENT OIL
0.761.33%0.01Bán299.350K459.207M-0.3620.00Năng lượng
8078 C CREATIVE DIGI
0.1416.00%0.02Mua13.876M33.926M-0.71254.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
802 CHINA E-WALLET
0.09-12.26%-0.01Bán22.670M290.835M-0.0252.00Công nghệ
8287 ZIONCOM
0.2813.64%0.03Sức mua mạnh13.180M159.720M-0.02812.00Công nghệ
1466 AFFLUENTPARTNER
0.242.08%0.01Bán206.201M443.988M-0.03260.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8423 CHI HO DEV
0.41-10.75%-0.05Bán800.000K372.000M20.240.0240.00Công nghiệp
8487 ISP GLOBAL
0.47-15.18%-0.09Sức bán mạnh930.000K448.000M59.960.0176.00Công nghệ
356 DT CAPITAL
0.054.35%0.00Bán120.000K104.852M-0.024.00Tài chính
875 CHINA FIN INV
1.17-7.14%-0.09Mua350.800K119.097M-2.3473.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1037 MAXNERVA TECH
0.49-14.04%-0.08Bán760.000K373.272M250.350.00488.00Công nghệ
8042 KOS INTL
0.071.43%0.00Bán2.110M56.000M-0.0065.00Công nghiệp
2262 SLD GROUP
1.3315.65%0.18Sức mua mạnh23.130M1.311B20.200.06587.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1949 PLATT NERA
0.815.19%0.04Bán14.942M308.000M12.250.0651.00Công nghệ
1312 TONGFANG KONTA
0.23-4.17%-0.01Bán6.144M1.341B60.910.001527.00Vật liệu cơ bản
8232 CLASSIFIED GP
0.1318.35%0.02Bán835.000K48.614M-0.05173.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8545 AMUSE GROUP
0.136.61%0.01Mua12.984M121.000M6.930.0237.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8613 ORIENTAL PAY
0.0812.00%0.01Mua2.820M75.000M-0.0123.00Công nghệ
433 NORTH MINING
0.0211.11%0.00Mua24.460M386.917M-0.02688.00Vật liệu cơ bản
2111 BEST PACIFIC
2.531.20%0.03Bán1.079M2.600B8.650.296967.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8442 SG GROUP HLDGS
5.45-7.47%-0.44Bán22.000K188.480M8.970.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1735 WANG YANG HLDGS
3.97-13.32%-0.61Bán312.000K1.209B-0.04Công nghiệp
1781 SC CREATIVE DEV
1.1415.15%0.15Mua5.478M534.600M15.480.06472.00Vật liệu cơ bản
143 GUOAN INTL
0.08-3.75%-0.00Sức bán mạnh1.336M619.917M-0.01117.00Công nghiệp
206 CMIC OCEAN
0.299.43%0.03Mua3.755M780.773M-0.16466.00Năng lượng
8175 C DIGITAL CUL
0.12-7.41%-0.01Mua1.020M261.924M-0.03133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
82 V1 GROUP
0.25-3.85%-0.01Sức mua mạnh100.969M1.095B-0.16234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2213 YI HUA HLDG
0.360.00%0.00Bán3.287M361.137M-0.251160.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1741 RI YING HOLDINGS LTD
2.95-1.67%-0.05Sức mua mạnh856.000K2.400B218.660.0142.00Công nghiệp
8193 ASIAPAC FIN INV
0.18-13.11%-0.03Bán7.960M
8392 SATU HOLDINGS
0.1214.42%0.01Mua210.000K104.000M-0.0134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
745 CN CULTURE GP
0.010.00%0.00Mua8.405M147.216M-0.0117.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
260 AVIC JOY HLDG
0.04-2.27%-0.00Mua4.170M261.525M-0.08131.00Năng lượng
969 HUA LIEN INT'L
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh264.000K153.383M-0.03179.00Công nghiệp
3773 NNK
0.815.19%0.04Bán7.854M319.550M-0.0393.00Dịch vụ Viễn thông
8310 DAFENG PORT
0.12-10.07%-0.01Bán150.000K179.032M-0.12215.00Công nghiệp
8282 GAMEONE
0.410.00%0.00Mua36.000K66.400M-0.1266.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
313 RICHLY FIELD
0.0311.11%0.00Mua1.939M630.091M-0.01272.00Tài chính
784 LING YUI
0.573.64%0.02Mua1.460M
362 XINYANG MAOJIAN
0.28-3.51%-0.01Bán1.310M379.742M-0.20391.00Vật liệu cơ bản
149 CH AGRI-PROD EX
0.07-5.71%-0.00Mua25.324M696.715M-0.011229.00Tài chính
403 STARLITE HOLD
0.32-5.97%-0.02Mua804.000K175.920M-0.074300.00Vật liệu cơ bản
2309 BIRMINGHAM SPTS
0.156.43%0.01Mua29.458M2.479B-0.04283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
269 CRTG
0.04-2.56%-0.00Mua3.815M290.253M-0.14458.00Công nghiệp
1372 BISU TECH
4.28-8.55%-0.40Mua251.000K936.000M-4.11493.00Công nghiệp
3893 CROSSTEC
0.05-12.73%-0.01Bán660.000K132.000M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
210 DAPHNE INT'L
0.362.86%0.01Mua15.792M577.200M-0.546800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1939 TOKYO CHUO
0.988.89%0.08Mua3.006M450.000M101.690.0142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8377 SHEN YOU HLDGS
0.140.00%0.00Sức bán mạnh6.900M111.200M-0.01175.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1499 LEAP HLDGS GP
0.230.89%0.00Mua15.760M1.184B-0.01137.00Công nghiệp
243 QPL INT'L
0.04-6.25%-0.00Bán10.095M108.301M-0.021010.00Công nghệ
559 DETAI NEWENERGY
0.020.00%0.00Sức bán mạnh25.810M329.606M-0.0292.00Công nghiệp
2682 YUN LEE MARINE
0.174.94%0.01Mua4.184M162.000M11.230.01116.00Công nghiệp
1647 GRANDSHORES
0.57-6.56%-0.04Mua18.995M629.462M22.740.03327.00Công nghiệp
8482 WAN LEADER
0.175.52%0.01Mua23.570M136.920M-0.0245.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất