Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hồng Kông

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
8207 CHONGSING HLDGS
0.0335.00%0.01Bán805.708M624.816M-0.031133.00Tài chính
8153 CODE AGRI
0.09-21.93%-0.03Bán164.234M279.601M-0.02231.00Công nghiệp
8331 HANGKAN GROUP
0.16-10.67%-0.02Bán140.000K
8196 GREAT WATER
1.13-19.29%-0.27Bán5.812M339.000M-0.0287.00Công nghiệp
1142 SIBERIAN MINING
0.1820.53%0.03Mua12.959M219.943M-0.4428.00Năng lượng
1102 ENVIRO ENERGY
0.0418.92%0.01Bán24.979M398.105M-0.0028.00Năng lượng
2346 UNIVERSAL STAR
1.44-12.20%-0.2032.162M720.000M201.00Vật liệu cơ bản
472 NEW SILKROAD
0.342.99%0.01Bán7.570M1.481B23.550.011148.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1679 RISECOMM GP
0.7312.31%0.08Bán10.030M600.559M125.990.01355.00Công nghiệp
8192 GLOBAL TOKEN
0.0917.33%0.01Mua1.776M91.201M-0.1388.00Vật liệu cơ bản
1865 PIPELINE ENG
1.030.00%0.00Mua22.224M947.600M58.760.02Công nghiệp
769 CHINA RAREEARTH
0.49-17.50%-0.10Mua127.964M1.159B-0.00450.00Vật liệu cơ bản
8537 DOMINATE GP
0.74-15.91%-0.14Sức bán mạnh13.510M555.000M337.900.00111.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
436 NU ENVIRO
0.31-10.14%-0.04Sức bán mạnh635.700K941.066M12.650.02647.00Công nghiệp
8219 HANVEY GROUP
0.09-11.32%-0.01Bán700.000K94.000M-0.01170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8179 FOOD IDEA
0.04-19.61%-0.01Bán66.783M113.415M-0.05810.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
519 APPLIED DEV
0.360.00%0.00Sức bán mạnh9.700M901.838M18.280.0240.00Tài chính
9 NINE EXPRESS
0.2320.63%0.04Mua30.000K813.684M-0.1072.00Tài chính
8009 CHI ENGY HOLD
0.51-8.93%-0.05Bán70.000K30.039M5.400.0910.00Năng lượng
8423 CHI HO DEV
1.60-1.84%-0.03Mua110.000K1.280B62.500.03Công nghiệp
8451 SUNLIGHT HLDGS
0.09-4.08%-0.00Sức bán mạnh1.130M75.200M-0.00Vật liệu cơ bản
2003 VCREDIT
7.229.39%0.62Bán317.000K3.606B-5.83812.00Tài chính
8166 CHINA ECO-FARM
0.08-18.00%-0.02Bán1.230M63.725M-0.1144.00Chăm sóc sức khỏe
379 EG LEASING
0.033.85%0.00Bán70.000K321.818M-0.0339.00Tài chính
8527 JLOGO HLDGS
1.500.67%0.01Sức bán mạnh195.000K750.000M-0.03243.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
851 SHENG YUAN HLDG
0.14-14.11%-0.02Bán6.200M534.759M-0.0258.00Tài chính
2230 MEDIALINK GROUP
0.30-13.04%-0.0425.760M597.600MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
673 CHINA HEALTH
0.106.06%0.01Sức mua mạnh9.656M429.865M-0.0177.00Chăm sóc sức khỏe
8227 HAITIANTIAN
3.9816.03%0.55Mua4.380M6.094B-0.0252.00Vật liệu cơ bản
8152 M&L HOLDINGS
0.10-9.48%-0.01Mua60.000K63.000M-0.01Công nghiệp
2111 BEST PACIFIC
2.61-4.40%-0.12Bán7.000K2.714B9.560.276967.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
601 REMT
0.27-11.48%-0.04Mua33.960M1.775B9.330.03686.00Vật liệu cơ bản
1039 FORTUNET E-COMM
0.41-2.41%-0.01Bán422.000K733.436M-0.04358.00Công nghệ
2221 NEW CONCEPTS
1.377.03%0.09Bán216.000K784.873M-0.39407.00Công nghiệp
8057 MADISON HLDG
0.36-7.59%-0.03Bán3.600M1.895B-0.0474.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8315 GREATWALLE INC
0.121.68%0.00Bán1.410M150.483M-0.111134.00Công nghiệp
3708 YAT SING HLDG
0.14-2.82%-0.00Sức bán mạnh305.000K771.972M65.400.00119.00Công nghiệp
1992 FOSUN TOURISM
13.40-0.15%-0.02Bán31.400K16.529B40.870.3418916.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
485 CHINASINOSTAR
0.0310.00%0.00Sức bán mạnh1.400M140.474M-0.0150.00Công nghệ
8301 MINGWAH HI TECH
0.239.52%0.02Bán7.568M184.000M-0.0034.00Công nghệ
1106 MING LAM HLDGS
0.04-10.26%-0.00Bán62.440M
1552 BHCC HOLDING
0.25-15.25%-0.04Bán245.000K
401 WANJIA GROUP
0.10-7.62%-0.01Sức bán mạnh105.000K75.474M-0.111137.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
245 CN MINSHENG FIN
0.12-10.87%-0.01Bán12.130M3.558B24.850.0084.00Tài chính
1385 SHANGHAI FUDAN
10.06-6.85%-0.74Bán1.088M6.633B54.360.191240.00Công nghệ
936 EAGLE LEGEND
0.84-10.64%-0.10Bán10.000K890.400M-0.04118.00Công nghiệp
8471 REACH NEW HLDGS
0.52-3.70%-0.02Bán200.000K416.000M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8123 SINOFORTUNE FIN
0.038.33%0.00Bán3.306M201.473M-0.0185.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
547 DIGITAL DOMAIN
0.128.77%0.01Theo dõi140.020M3.975B-0.02992.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
577 SOUTH SHORE HLD
0.221.38%0.00Bán8.190M222.850M-5.961690.00Công nghiệp
633 CH ALL ACCESS
0.4117.14%0.06Bán2.708M784.269M-0.181172.00Dịch vụ Viễn thông
508 DINGYI GP INV
0.4112.16%0.04Bán89.585M3.041B-0.0371.00Tài chính
1611 PANTRONICS HLDG
3.5613.02%0.41Mua770.000K1.088B162.330.02819.00Công nghiệp
8200 SAU SAN TONG
0.020.00%0.00Sức bán mạnh50.400M103.805M-0.01469.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8250 SILK RD ENERGY
0.037.69%0.00Mua3.360M209.792M-0.011439.00Vật liệu cơ bản
381 KIU HUNG INT'L
0.056.38%0.00Bán54.230M494.519M-0.03564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8217 LUEN WONG GP
0.10-3.88%-0.00Bán1.190M123.552M-0.00205.00Công nghiệp
6168 CHINA U-TON
0.762.70%0.02Mua59.535M1.586B-0.13427.00Công nghiệp
428 COCOON HOLDINGS
0.340.00%0.00Bán394.000K
8512 HYFUSIN GROUP
0.0812.00%0.01Bán180.000K92.400M12.120.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8516 GRAND TALENTS
2.833.28%0.09Mua3.120M1.358BCông nghiệp
8463 TOMO HOLDINGS
0.955.56%0.05Mua476.000K427.500M15.700.0656.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8356 CNC HOLDINGS
0.04-5.41%-0.00Bán3.390M141.937M-0.02328.00Công nghiệp
8167 NEO TELEMEDIA
0.12-4.17%-0.01Bán4.822M1.095B-0.01378.00Dịch vụ Viễn thông
8198 LOTO INTERACT
0.132.40%0.00Bán280.000K404.301M-0.0127.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8175 C DIGITAL CUL
0.142.92%0.00Sức bán mạnh250.000K273.565M-0.03133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8143 GF HEALTHCARE
0.09-3.37%-0.00Sức bán mạnh244.000K
712 COMTEC SOLAR
0.070.00%0.00Sức bán mạnh922.000K142.644M-0.10166.00Công nghệ
8041 LUXEY INT'L
0.071.47%0.00Bán1.340M471.185M-0.01684.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3628 RENHENG ENT
0.365.88%0.02Mua88.000K289.440M31.390.01125.00Công nghiệp
8511 ZC TECH GP
0.2115.47%0.03Mua76.000K83.600MCông nghiệp
8202 INNO-TECH HOLD
0.040.00%0.00Bán10.540M39.484M-0.0172.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8506 FUTEX HLDGS
0.11-2.61%-0.00Bán312.000K
8391 ELEGANCE PRINT
0.21-10.21%-0.02Sức bán mạnh2.132M92.840M-0.02Công nghiệp
1303 HUILI RES
0.4714.63%0.06Mua6.000K761.400M-0.0339.00Vật liệu cơ bản
8168 AMASSE CAPITAL
0.09-10.53%-0.01Sức bán mạnh400.000K85.000M38.640.00Tài chính
559 DETAI NEWENERGY
0.03-6.25%-0.00Bán13.180M470.866M-0.0280.00Công nghiệp
8635 NOVACON TECH
1.045.05%0.05Mua1.956M416.000M189.090.01Tài chính
1335 SHEEN TAI
0.130.78%0.00Bán86.000K316.438M-0.01317.00Vật liệu cơ bản
893 CHINAVTM MINING
0.29-3.28%-0.01Bán2.418M663.460M58.750.011434.00Vật liệu cơ bản
2358 JIU RONG HOLD
0.157.86%0.01Bán1.280M826.272M18.900.01307.00Công nghệ
114 HERALD HOLD
0.7510.29%0.07Bán30.000K453.368M-0.143299.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1610 COFCO MEAT
2.38-8.11%-0.21Bán51.974M9.287B-0.186989.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1831 SHIFANG HLDG
0.29-11.94%-0.04Sức bán mạnh860.000K223.492M-0.35235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1857 CEB WATER
2.3510.33%0.22Bán7.319M6.042B8.150.27402.00Công ty dịch vụ công cộng
8310 DAFENG PORT
0.299.43%0.03Mua430.000K373.520M-0.12254.00Công nghiệp
1129 WATER INDUSTRY
1.0310.75%0.10Bán556.000K1.644B247.000.001332.00Công ty dịch vụ công cộng
845 GLORIOUS PPT H
0.346.15%0.02Bán802.000K2.688B4.500.08721.00Tài chính
8249 RUIYUAN IC TECH
0.2612.55%0.03Bán5.000K130.000M-0.0023.00Công nghệ
63 CHINA GRAPHENE
0.14-1.41%-0.00Bán25.000K394.674M-0.0336.00Tài chính
8296 SINO-LIFE GROUP
0.255.04%0.01Bán56.000K185.625M-0.01328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8417 DADI EDU
0.05-4.00%-0.00Bán21.190M84.019M369.230.0026.00Công nghiệp
8280 CDV HOLDINGS
0.169.52%0.01Bán154.000K99.551M-0.31801.00Công nghệ
8427 SK TARGET
0.291.75%0.01Mua2.728M179.800M-0.01Công nghiệp
8101 EJE HOLDINGS
0.140.00%0.00Bán92.000K404.880M-0.10152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1565 VIRSCEND EDU
3.8410.03%0.35Mua1.084M11.861B29.290.134301.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
655 HK CHINESE LTD
1.127.69%0.08Mua198.000K2.238B11.320.1072.00Tài chính
8295 ZZ CAP INTL
0.37-6.33%-0.03Bán3.260M1.314B-0.0715.00Tài chính
8039 KNK HOLDINGS
7.004.48%0.30Bán56.000K
360 NEW FOCUS AUTO
0.17-10.27%-0.02Bán148.000K1.123B8.080.024181.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất