Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hồng Kông

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1259 PROSPER FUTURE
0.1013.95%0.01Sức mua mạnh29.072M155.670M7.290.01861.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2112 CAA RESOURCES
0.1455.56%0.05Sức mua mạnh31.298M135.000M-0.4639.00Hỗn hợp
1013 WAI CHUN GROUP
0.122.54%0.00Mua48.164M252.416M-0.0215.00Công nghệ Điện tử
8187 JIMU GROUP
0.2712.50%0.03Mua635.000K120.384M-0.08630.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1950 SUNLIGHT TECH H
0.29-32.95%-0.14Bán55.604M440.000MCông nghiệp Chế biến
3833 XINXIN MINING
1.06-40.45%-0.72Bán118.144M3.934B142.400.012169.00Khoáng sản phi năng lượng
643 CARRY WEALTH
0.160.00%0.00Mua370.000K130.887M-0.02756.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1878 SOUTHGOBI-S
1.8450.82%0.62Sức mua mạnh11.906M1.158B-0.58Năng lượng Mỏ
2863 GOLDEN FAITH GP
0.3620.00%0.06Mua2.118M193.086M7.260.04Dịch vụ Công nghiệp
952 TONGHAI FIN
0.2840.00%0.08Mua19.400M1.229B-0.03272.00Tài chính
1102 ENVIRO ENERGY
0.188.43%0.01Bán25.412M90.037M-0.0518.00Năng lượng Mỏ
1280 QIDIAN INTL
1.20-24.05%-0.38Bán11.000K288.718M-1.15480.00Bán Lẻ
674 CHINA TANGSHANG
0.13-28.26%-0.05Mua1.232M424.832M-0.03110.00Tài chính
765 PERFECTECH INTL
0.98-24.62%-0.32Mua688.000K425.001M-0.11680.00Hỗn hợp
8003 GREAT WORLD
0.08-26.61%-0.03Sức mua mạnh6.190M354.546M-0.01109.00Hỗn hợp
8448 UNI PRINTSHOP
0.0420.00%0.01Bán20.000M27.000M-0.02125.00Dịch vụ Thương mại
1591 SHUN WO GROUP
0.03-16.22%-0.01Sức mua mạnh4.700M148.000M-0.01Sản xuất Chế tạo
1532 CHINA PARTYTIME
0.2224.02%0.04Mua7.188M160.692M-0.14914.00Công nghiệp Chế biến
8063 GLOBAL M HLDG
0.0734.00%0.02Mua7.400M213.143M-0.04106.00Dịch vụ Thương mại
559 DETAI NEWENERGY
0.02-11.11%-0.00Bán24.000M423.779M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
1372 BISU TECH
6.2035.96%1.64Mua5.048M912.000M-0.71452.00Dịch vụ Công nghiệp
568 SHANDONG MOLONG
2.2030.95%0.52Mua66.203M1.340B-0.573213.00Sản xuất Chế tạo
381 KIU HUNG INT'L
0.273.92%0.01Sức mua mạnh22.890M194.162M-0.75379.00Khách hàng Lâu năm
1188 HYBRID KINETIC
0.0713.64%0.01Sức mua mạnh363.652M1.343B100.00Sản xuất Chế tạo
8612 WORLD SUPER
0.173.57%0.01Mua34.210M120.960M24.350.0115.00Tài chính
1894 HANG YICK HLDGS
0.42-8.70%-0.04Mua12.965M353.096M106.980.00383.00Tài chính
769 CHINA RAREEARTH
1.21-3.20%-0.04Mua719.472M2.927B82.240.02400.00Khoáng sản phi năng lượng
9911 NEWBORNTOWN
4.58-23.41%-1.40Bán60.551M5.973B89.390.07177.00Dịch vụ Công nghệ
8048 YU TAK INT'L
0.1026.67%0.02Sức mua mạnh35.170M146.077M-0.01103.00Khách hàng Lâu năm
1549 EVER HARVEST GP
0.213.47%0.01Mua64.652M282.800M22.440.01191.00Vận chuyển
8262 SUPER STRONG
0.321.61%0.01Mua140.000K248.000M-0.0353.00Dịch vụ Công nghiệp
810 CH INTERNET INV
0.05-7.14%-0.00Bán6.369M52.798M-0.0723.00Tài chính
167 IDT INT'L
0.06-1.61%-0.00Mua26.584M161.199M-0.03483.00Công nghệ Điện tử
8402 GT STEEL GROUP
1.01-15.13%-0.18Mua4.735M571.200M1487.500.00141.00Dịch vụ Công nghiệp
1303 HUILI RES
0.25-7.41%-0.02Mua446.000K437.400M-0.0332.00Khoáng sản phi năng lượng
976 CHIHO ENV
0.5411.34%0.06Mua26.882M778.498M-0.263465.00Dịch vụ Công nghiệp
578 ROSAN RES
0.0720.37%0.01Mua1.920M56.169M-0.08916.00Hỗn hợp
1053 CHONGQING IRON
1.386.98%0.09Sức mua mạnh76.791M11.458B17.870.076405.00Khoáng sản phi năng lượng
804 PINESTONE
0.06-15.38%-0.01Mua170.735M293.273M40.620.0013.00Tài chính
2008 PHOENIX TV
0.83-5.68%-0.05Bán24.348M4.394B-0.123288.00Dịch vụ Khách hàng
784 LING YUI
0.2521.36%0.04Mua8.460M164.800M0.00118.00Tài chính
8111 CT IND GROUP
0.09-10.78%-0.01Bán2.925M228.570M5.450.0226.00Công ty dịch vụ công cộng
904 CHINA GREEN
0.326.67%0.02Mua10.722M109.547M-2.24313.00Công nghiệp Chế biến
8162 LOCO HK
0.4012.68%0.04Mua1.210M245.365M-0.0628.00Dịch vụ Phân phối
766 SINO PROSPER GP
0.033.45%0.00Sức mua mạnh41.900M66.811M-0.0261.00Tài chính
8017 TRADEGO
0.35-11.25%-0.04Bán1.504M190.000M12.700.03111.00Dịch vụ Công nghệ
8086 SINO VISION WW
0.352.94%0.01Mua3.072M91.560M-0.8360.00Hỗn hợp
1762 WANKA ONLINE
0.90-14.29%-0.15Bán34.544M1.335B14.400.08328.00Dịch vụ Công nghệ
2994 CENTURY ENT INT
0.4913.95%0.06Mua557.010K65.406M-0.46Dịch vụ Khách hàng
1799 XINTE ENERGY
17.92-17.42%-3.78Bán23.703M26.040B138.480.164423.00Dịch vụ Công nghiệp
8379 PRIME INTEL
0.080.00%0.00Mua2.750M62.400M-0.0070.00Công nghệ Điện tử
888 BISON FINANCE
0.3116.98%0.04Mua684.000K303.160M-0.09179.00Dịch vụ Thương mại
6116 LA CHAPELLE
0.717.58%0.05Mua3.613M359.105M-4.3115354.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1192 TITAN PETROCHEM
0.14-7.28%-0.01Mua3.420M185.751M0.111.43134.00Dịch vụ Phân phối
1942 MOG HOLDINGS
0.961.05%0.01Mua1.158M475.000M567.00Tài chính
1692 TOWNRAY HLDGS
1.8619.23%0.30Mua3.470M519.907M836.00Khách hàng Lâu năm
3886 TOWN HEALTH
0.62-8.82%-0.06Sức bán mạnh24.365M5.118B-0.021306.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
8645 NOMAD TECH
0.1520.33%0.03Mua1.734M73.800M-0.0050.00Dịch vụ Công nghệ
1162 LUMINA GROUP
0.2016.28%0.03Mua200.000K103.200M10.820.0245.00Dịch vụ Thương mại
682 CHAODA MODERN
0.10-2.97%-0.00Mua45.486M332.854M-0.00Công nghiệp Chế biến
1152 MOMENTUM FIN
0.06-14.06%-0.01Mua2.424M62.848M-0.02Hàng tiêu dùng không lâu bền
1076 IMPERIAL PAC
0.02-5.56%-0.00Bán146.390M2.574B-0.021086.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3789 ROYAL DELUXE
0.1712.00%0.02Mua24.000K180.000M4.820.0388.00Dịch vụ Công nghiệp
1780 B & D STRATEGIC
0.6017.65%0.09Mua1.230M316.200M18.820.0360.00Dịch vụ Công nghiệp
63 CHI ASIA VALLEY
0.10-8.70%-0.01Mua499.000K324.196M383.330.0024.00Tài chính
727 CROWNICORP
0.40-9.09%-0.04Mua138.000K1.509B169.230.0055.00Tài chính
6833 SINCO PHARMA
0.56-15.15%-0.10Mua7.284M1.117B25.190.03107.00Dịch vụ Phân phối
1673 HUAZHANG TECH
1.10-13.39%-0.17Mua2.102M930.777M-0.12Sản xuất Chế tạo
8368 CREATIVE CHINA
0.071.39%0.00Bán551.000K113.874M-0.0030.00Công nghệ Điện tử
8057 MADISON HLDG
0.214.52%0.01Mua3.200M1.240B43.260.00145.00Dịch vụ Phân phối
1713 SICHUAN EN INV
1.564.00%0.06Mua10.940M1.612B6.740.222968.00Dịch vụ Công nghiệp
1191 CHINA GEM HLDGS
0.04-10.20%-0.01Mua46.920M208.250M-0.0928.00Tài chính
8092 ITE HOLDINGS
0.058.70%0.00Mua716.000K42.573M9.790.0090.00Hỗn hợp
352 FORTUNE SUN
0.878.75%0.07Mua66.000K196.946M-0.05120.00Dịch vụ Thương mại
6969 SMOORE INTL
61.70-14.31%-10.30Bán40.636M427.613B279.500.2610540.00Tài chính
1691 JS GLOBAL LIFE
20.40-13.38%-3.15Mua7.870M82.298B84.860.284434.00Khách hàng Lâu năm
812 SWSI
0.085.26%0.00Bán2.038M278.299M-0.1188.00Tài chính
1561 PAN ASIA DATA H
2.380.42%0.01Bán8.332M1.605B-0.06769.00Công nghiệp Chế biến
1798 DATANG RENEW
1.50-14.29%-0.25Bán34.363M12.729B12.460.143070.00Công ty dịch vụ công cộng
1217 CH INNOVATION
0.01-7.69%-0.00Theo dõi140.104M166.421M-0.0027.00Tài chính
628 GOME FIN TECH
0.98-11.71%-0.13Mua16.587M2.998B-0.0036.00Tài chính
916 CHINA LONGYUAN
9.07-14.60%-1.55Bán105.936M85.347B17.350.617834.00Công ty dịch vụ công cộng
496 KASEN
1.67-4.02%-0.07Mua19.513M2.599B10.150.173300.00Công nghiệp Chế biến
968 XINYI SOLAR
13.14-14.68%-2.26Bán199.194M135.663B43.380.363713.00Công nghệ Điện tử
6080 WING CHI HLDGS
0.09-4.49%-0.00Bán1.344M83.104M-0.04166.00Tài chính
6878 DIFFER GROUP
1.1210.89%0.11Mua333.464M7.280B26.650.04401.00Tài chính
8018 FINSOFT FIN
0.05-7.55%-0.00Bán1.372M66.811M-0.0268.00Dịch vụ Công nghệ
1121 BAOFENGMODERN
5.230.58%0.03Mua11.472M7.732B-0.21740.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
527 RUIFENG RENEW
0.2010.17%0.02Mua14.392M350.308M-0.07130.00Hỗn hợp
8340 VINCO FINANCIAL
0.06-8.33%-0.01Bán2.340M38.400M-0.00Tài chính
2262 SLD GROUP
0.945.62%0.05Mua13.908M1.015B19.180.05464.00Dịch vụ Thương mại
8125 ROYAL CEN RES
1.161.75%0.02Mua5.185M178.729M-0.3227.00Dịch vụ Thương mại
1147 EDENSOFT
0.12-11.85%-0.02Bán6.580M270.000M12.390.01Dịch vụ Công nghệ
6888 FREETECH
0.31-6.06%-0.02Mua2.509M350.137M36.260.01550.00Khoáng sản phi năng lượng
1792 CMON
0.077.46%0.01Bán840.000K121.002M-0.0049.00Dịch vụ Công nghệ
1811 CGN NEW ENERGY
1.84-13.62%-0.29Bán64.968M9.139B8.270.261783.00Công ty dịch vụ công cộng
619 SOUTH CHINA FIN
0.530.00%0.00Mua700.000K7.984B-0.93240.00Tài chính
1575 MORRIS HOLD
0.1315.04%0.02Mua2.000K106.842M-0.172065.00Khách hàng Lâu năm
8091 OOH HOLDINGS
0.16-14.44%-0.03Sức mua mạnh3.670M134.640M-0.01Dịch vụ Thương mại
2022 DIGIT HOLLYWOOD
0.102.94%0.00Mua2.548M189.198M-0.01187.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất