Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hồng Kông

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
3313 ARTGO HOLDINGS
0.30-97.94%-14.49Sức bán mạnh1.100B45.859B-0.18110.00Vật liệu cơ bản
496 KASEN
0.46-90.07%-4.12Sức bán mạnh82.813M6.841B10.770.434000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
704 HUSCOKE HLDGS
0.07-52.90%-0.08Bán49.071M431.901M3.080.051300.00Năng lượng
993 HUARONG INT FIN
0.26-7.14%-0.02Bán2.118M1.005B-0.1883.00Tài chính
1870 ACME INTL HLDGS
2.19-9.88%-0.24Sức mua mạnh4.115M1.264B117.00Công nghiệp
1660 ZHAOBANGJI PPT
1.41-7.84%-0.12Bán4.488M9.478B309.720.00212.00Công nghiệp
8395 TREE HOLDINGS
0.0818.46%0.01Mua20.520M
231 PING AN SEC GP
0.03-13.89%-0.01Bán29.395M278.957M-0.24158.00Tài chính
3708 YAT SING HLDG
0.2819.75%0.05Mua14.380M1.331B-0.0099.00Công nghiệp
3395 PERSTA
0.55-21.43%-0.15Bán1.992M211.321M-0.4010.00Năng lượng
784 LING YUI
1.75-26.16%-0.62Bán4.030M1.896B-0.03116.00Công nghiệp
8125 ROYAL CEN RES
0.07-17.65%-0.01Bán17.504M37.026M-0.0527.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
651 C OCEAN IND-NEW
0.09-23.14%-0.03Bán5.036M41.251M-4.06310.00Công nghiệp
401 WANJIA GROUP
0.0611.11%0.01Mua1.810M50.420M-0.09102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
353 ENERGY INTINV
0.09-20.91%-0.02Bán33.201M598.933M-0.0132.00Năng lượng
1007 LONGHUI INTL
0.01-13.33%-0.00Bán184.380M95.604M-0.122876.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
351 ASIA ENERGY LOG
0.33-4.41%-0.01Bán280.000K168.632M-0.5686.00Công nghiệp
8310 DAFENG PORT
0.28-6.78%-0.02Mua1.480M379.960M-0.12215.00Công nghiệp
8627 ORANGE TOUR
0.485.43%0.0340.768M368.000M48.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
39 CH BEIDAHUANG
0.09-9.57%-0.01Bán75.616M585.162M-0.00165.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8447 MS CONCEPT
0.065.08%0.00Mua1.680M59.000M16.670.00209.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1400 MOODY TECH HLDG
0.0910.98%0.01Bán2.400M15.252M-2.12421.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1010 PACRAY INT'L
2.4528.27%0.54Sức mua mạnh860.000K642.881M-0.1375.00Công nghệ
1735 CENTRAL HOLDING
6.00-23.66%-1.86Mua872.000K2.075B-0.04Công nghiệp
117 TIANLI HOLDINGS
0.531.92%0.01Mua166.000K387.270M-0.121120.00Công nghệ
689 EPI (HOLDINGS)
0.0810.96%0.01Bán37.204M382.545M-0.0244.00Năng lượng
8173 UNION ASIA ENT
0.08-15.31%-0.01Bán26.282M119.663M-0.6415.00Năng lượng
8006 SINO SPLENDID
0.154.11%0.01Mua400.900K56.330M-0.0674.00Công nghiệp
1194 BAY AREA GOLD
0.06-5.88%-0.00Bán11.450M403.629M-0.16830.00Vật liệu cơ bản
8009 CHI ENGY HOLD
0.37-9.76%-0.04Sức bán mạnh45.000K24.149M5.410.0819.00Năng lượng
2111 BEST PACIFIC
2.14-4.04%-0.09Bán74.000K2.319B7.710.297345.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
922 ANXIANYUAN CH
0.20-8.64%-0.02Sức bán mạnh2.352M162.920M11.140.0213.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8071 CH NETCOMTECH
0.03-5.56%-0.00Sức bán mạnh2.805M168.157M4.630.0140.00Công nghệ
1280 HUIYIN SMARTCOM
0.10-15.97%-0.02Bán15.040M302.017M-0.05590.00Công nghệ
639 SHOUGANG RES
1.704.94%0.08Mua8.132M8.589B7.790.215033.00Vật liệu cơ bản
235 CHINA STRATEGIC
0.0414.71%0.01Mua327.040M577.582M4.370.0152.00Vật liệu cơ bản
132 CHINA INV HOLD
0.307.14%0.02Mua263.666K479.452M7.420.04206.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2080 AUX INTL
0.573.64%0.02Theo dõi472.000K206.241M-0.031205.00Tài chính
8617 BEST LINKING
0.668.20%0.0532.345M244.000M87.00Công nghiệp
1013 WAI CHUN GROUP
0.0412.50%0.01Mua5.450M855.647M-0.0023.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8017 TRADEGO
0.35-1.41%-0.01Bán108.000K177.500M-0.00113.00Tài chính
703 FUTURE BRIGHT
0.25-14.83%-0.04Sức bán mạnh5.940M201.348M-0.172114.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8139 CHANGAN RH
3.42-6.30%-0.23Bán246.076K140.160M44.790.08105.00Vật liệu cơ bản
1466 AFFLUENTPARTNER
0.07-8.75%-0.01Bán27.346M147.996M-0.03260.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
611 CNE TECH CORP
0.24-15.71%-0.04Bán11.328M367.667M3.580.08390.00Công nghiệp
736 CHINA PPT INV
0.03-5.56%-0.00Bán46.370M192.360M-0.0141.00Tài chính
515 TC ORI LIGHT
0.091.12%0.00Mua1.480M241.923M-0.051953.00Công nghệ
986 CH ENV ENERGY
0.760.00%0.00Bán1.363M474.725M-0.0957.00Vật liệu cơ bản
8188 GME GROUP
0.1728.46%0.04Mua60.000K63.415M-0.05121.00Công nghiệp
8018 FINSOFT FIN
0.05-7.41%-0.00Mua1.551M68.071M-0.0170.00Công nghệ
8621 METROPOLIS CAP
0.66-4.35%-0.03Mua14.812M552.000M62.00Tài chính
1140 OP FINANCIAL
1.480.68%0.01Bán61.000K4.264B17.070.0947.00Tài chính
1094 C P PROCUREMENT
0.20-18.00%-0.04Sức bán mạnh449.280K52.347M-0.11130.00Công nghệ
8513 IAG HOLDINGS
0.810.00%0.00Mua1.148M
8189 TEDA BIOMEDICAL
0.13-5.11%-0.01Bán35.000K259.547M-0.10531.00Vật liệu cơ bản
1575 MORRIS HOLD
0.1911.76%0.02Mua13.922M170.000M-0.082159.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
527 RUIFENG RENEW
0.359.38%0.03Bán3.300M575.725M-0.06140.00Công ty dịch vụ công cộng
1792 CMON
0.14-14.56%-0.02Mua6.120M285.348M36.050.0052.00Công nghệ
269 CRTG
0.040.00%0.00Mua8.380M305.138M-0.14458.00Công nghiệp
8326 TK NEW ENERGY
0.072.90%0.00Bán1.955M56.442M5.310.01176.00Năng lượng
8160 GOLDWAY EDU
0.09-14.14%-0.01Sức bán mạnh96.000K51.678M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2222 NVC LIGHTING
0.20-14.85%-0.03Bán33.074M968.047M-0.027122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1029 IRC
0.1212.75%0.01Bán23.188M723.525M1.580.061667.00Vật liệu cơ bản
8222 E LIGHTING
0.06-12.12%-0.01Bán556.000K
1182 SUCCESS DRAGON
0.14-8.00%-0.01Sức mua mạnh2.082M354.943M-0.0243.00Vật liệu cơ bản
8356 CNC HOLDINGS
0.045.56%0.00Mua500.000K145.993M-0.02205.00Công nghiệp
1741 RI YING HLDGS
1.76-4.86%-0.09Bán464.000K1.480B134.840.0142.00Công nghiệp
264 ASCENT INT'L
1.44-6.49%-0.10Sức bán mạnh236.000K589.364M-0.09170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
976 CHIHO ENV
0.40-11.11%-0.05Sức bán mạnh1.222M722.319M10.090.043609.00Công nghiệp
1121 BAOFENGMODERN
0.420.00%0.00Bán6.000K624.481M-0.25620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1630 KIN SHING HLDGS
0.10-6.60%-0.01Sức bán mạnh270.000K159.000M-0.011204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2262 SLD GROUP
1.6911.18%0.17Sức mua mạnh2.667M1.733B75.280.02603.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1757 AFFLUENT FDN
0.193.21%0.01Mua5.630M224.400M-0.06127.00Công nghiệp
8269 WEALTH GLORY
0.10-14.41%-0.02Bán100.416K24.241M-0.0857.00Năng lượng
810 CH INTERNET INV
0.123.31%0.00Mua360.000K95.097M-0.0831.00Tài chính
8275 BEAVER GROUP
0.06-15.07%-0.01Sức bán mạnh880.000K43.800M-0.0166.00Công nghiệp
8101 EJE HOLDINGS
0.1210.38%0.01Mua1.904M306.552M-0.01146.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1365 RUNDONG AUTO
0.35-12.50%-0.05Bán83.000K378.590M-3.254284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1591 SHUN WO GROUP
0.056.82%0.00Mua3.460M176.000M-0.0170.00Công nghiệp
8103 HMVOD
1.8014.65%0.23Mua818.140K
8059 GLORY FLAME
0.120.00%0.00Bán610.000K123.294M-0.18163.00Công nghiệp
8112 CORNERSTONE FIN
0.02-8.00%-0.00Sức bán mạnh7.992M28.677M-0.0577.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8426 MODERN LIVING
0.162.63%0.00Mua70.000K121.600M15.430.012714.00Tài chính
2303 HENGXING GOLD
3.82-4.74%-0.19Sức bán mạnh116.000K3.709B15.420.26375.00Vật liệu cơ bản
1001 HK SH ALLIANCE
0.510.00%0.00Mua407.000K327.028M23.710.02272.00Vật liệu cơ bản
1546 THELLOY DEV
0.38-8.54%-0.04Sức bán mạnh152.000K328.000M8.740.05223.00Công nghiệp
8178 CHINA INFO TECH
0.080.00%0.00Mua1.227M469.217M-0.0272.00Công nghệ
2000 SIM TECH
0.25-9.09%-0.03Bán1.294M672.766M-0.071660.00Công nghệ
1102 ENVIRO ENERGY
0.5411.34%0.06Mua146.140K219.410M-0.0328.00Vật liệu cơ bản
8516 GRAND TALENTS
3.608.76%0.29Mua2.985M1.589B-0.00127.00Công nghiệp
1613 SYNERTONE
0.085.26%0.00Mua74.912M326.938M-0.03159.00Công nghệ
451 GCL NEWENERGY
0.19-11.32%-0.02Bán79.822M4.044B6.840.031684.00Công ty dịch vụ công cộng
1652 FUSEN PHARM
4.09-13.53%-0.64Bán47.000K3.784B42.800.111203.00Chăm sóc sức khỏe
885 RENTIAN TECH
0.01-7.14%-0.00Bán13.570M154.316M-0.311500.00Công nghiệp
8202 INNO-TECH HOLD
0.01-7.14%-0.00Bán8.620M15.794M-0.0172.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
583 GWPA HOLDINGS
0.66-14.29%-0.11Mua630.000K1.207B1.550.5015.00Tài chính
1825 STERLING GP
0.15-10.43%-0.02Mua4.260M130.400M-0.032087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1340 HUISHENG INTL
0.132.33%0.00Mua4.032M113.628M-0.41245.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
673 CHINA HEALTH
0.154.83%0.01Mua6.729M593.622M-0.0132.00Chăm sóc sức khỏe
1532 CHINA PARTYTIME
0.23-3.40%-0.01Mua3.468M210.965M-0.03950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất