Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hồng Kông

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
8326 TK NEW ENERGY
0.28-25.68%-0.10Mua9.759M302.660M26.810.01176.00Công ty dịch vụ công cộng
2680 INNOVAX HLDGS
3.30-34.26%-1.72Theo dõi17.248M2.008B221.150.0251.00Tài chính
913 UNITY INV HOLD
0.03-11.43%-0.00Bán95.100M70.768M-0.067.00Tài chính
2112 CAA RESOURCES
0.12-26.35%-0.04Bán8.148M250.500M11.840.0149.00Khoáng sản phi năng lượng
1131 AGRITRADE RES
0.18-28.00%-0.07Bán333.320M1.594B1.810.141313.00Năng lượng Mỏ
8109 KIRIN GROUP
0.3512.70%0.04Mua8.925M69.831M-0.2448.00Dịch vụ Công nghiệp
911 QIANHAI HEALTH
0.2335.84%0.06Mua32.445M292.847M288.330.0020.00Dịch vụ Phân phối
8239 CAPITAL FIN
0.116.67%0.01Sức mua mạnh1.688M113.197M-0.0277.00Vận chuyển
479 CIL HOLDINGS
0.020.00%0.00Mua60.820M93.639M-0.0124.00Dịch vụ Phân phối
8501 SANBASE CORP
0.65-7.14%-0.05Bán28.000K138.561M5.590.1380.00Dịch vụ Thương mại
8232 CLASSIFIED GP
0.10-15.97%-0.02Bán190.000K53.074M-0.05187.00Dịch vụ Khách hàng
8028 TIMELESS
0.03-14.29%-0.01Bán5.080M98.451M-0.01124.00Dịch vụ Công nghệ
8337 DIRECTEL
0.03-16.67%-0.01Bán710.000K110.925M-0.0123.00Truyền thông
2292 THING ON ENT
1.06-22.06%-0.30Bán48.000K777.600M-0.1318.00Tài chính
8465 TRANSTECH
0.87-1.14%-0.01Bán128.000K228.800M5.200.17251.00Tài chính
8536 TL NATURAL GAS
0.17-18.23%-0.04Mua6.810M112.764M14.710.0189.00Công ty dịch vụ công cộng
8019 HAO WEN HLDGS
0.037.41%0.00Sức bán mạnh2.620M62.249M-0.0149.00Công nghệ Sức khỏe
360 NEW FOCUS AUTO
0.114.63%0.01Mua6.980M730.905M-0.004181.00Sản xuất Chế tạo
8231 PFC DEVICE
0.0523.68%0.01Mua1.850M69.575M-0.01165.00Hỗn hợp
6168 CHINA U-TON
0.347.81%0.03Mua2.455M781.654M-0.14373.00Truyền thông
8173 UNION ASIA ENT
0.04-16.00%-0.01Bán11.171M3.415M-0.0215.00Dịch vụ Khách hàng
758 MACROLINK CAP
0.401.27%0.01Bán1.286M548.844M-0.08Khoáng sản phi năng lượng
731 SAMSON PAPER
0.43-4.44%-0.02Bán1.236M513.486M5.320.091863.00Công nghiệp Chế biến
8202 INNO-TECH HOLD
0.02-15.38%-0.00Bán3.240M29.331M0.700.0476.00Dịch vụ Công nghệ
361 SINO GOLF HOLD
0.05-12.28%-0.01Bán10.180M296.471M-0.01980.00Khách hàng Lâu năm
1041 LAMTEX HLDGS
0.10-13.91%-0.02Bán1.680M203.471M-0.04900.00Hỗn hợp
1797 KOOLEARN
25.503.66%0.90Mua13.824M23.744B-0.05Dịch vụ Thương mại
1028 C.BANNER
0.20-8.33%-0.02Bán803.000K448.632M-0.249268.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
707 ATV HOLDINGS
0.08-11.36%-0.01Bán19.504M653.459M-0.11632.00Công nghiệp Chế biến
1215 KAI YUAN HLDGS
0.04-15.22%-0.01Mua5.120M587.828M-0.007.00Dịch vụ Phân phối
8255 CHINA BINARY
0.290.00%0.00Bán30.000K139.200M0.780.3759.00Dịch vụ Công nghệ
378 FDG KINETIC
0.074.76%0.00Mua6.096M459.224M-0.08139.00Tài chính
76 ELATE HOLDINGS
0.03-8.82%-0.00Bán127.443M213.354M-0.01348.00Công nghiệp Chế biến
1258 CHINFMINING
1.91-6.83%-0.14Sức mua mạnh89.000K7.153B7.370.286575.00Khoáng sản phi năng lượng
1143 LINK-ASIA INTL
0.05-4.00%-0.00Bán7.520M297.265M-0.011600.00Khách hàng Lâu năm
1903 JBB BUILDERS
0.81-10.00%-0.09Bán20.000K475.000M10.0076.00Dịch vụ Công nghiệp
1217 CH INNOVATION
0.010.00%0.00Bán6.320M140.818M4.580.0011.00Tài chính
269 CRTG
0.01-8.33%-0.00Bán146.655M89.309M-0.14458.00Vận chuyển
8349 MEIGU TECH
0.67-6.94%-0.05Mua1.306M288.000M55.810.01135.00Công nghiệp Chế biến
8373 INDIGO STAR
0.27-5.36%-0.01Mua1.390M112.000M-0.00523.00Dịch vụ Công nghiệp
2323 HKBRIDGE FIN
0.451.12%0.01Bán58.000K982.560M-0.271353.00Công nghệ Điện tử
3344 GTI HLDGS
0.0913.33%0.01Bán6.832M453.515M-0.052977.00Công nghiệp Chế biến
8392 SATU HOLDINGS
0.08-8.24%-0.01Bán470.000K85.000M-0.0134.00Khách hàng Lâu năm
1439 MOBILE INTERNET
0.10-5.71%-0.01Sức bán mạnh29.295M144.638M-0.32729.00Công nghiệp Chế biến
8175 C DIGITAL CUL
0.0910.39%0.01Mua830.000K155.554M-0.03133.00Dịch vụ Công nghệ
8487 ISP GLOBAL
0.969.09%0.08Mua3.050M704.000M1257.140.0071.00Truyền thông
456 NEW CITY DEV
0.126.42%0.01Bán900.000K415.707M23.960.0052.00Tài chính
2967 CHINA PPT INV
1.005.26%0.05Sức mua mạnh1.331MTài chính
1097 I-CABLE COMM
0.07-9.76%-0.01Mua11.233M585.039M-0.061700.00Dịch vụ Khách hàng
2119 TSIT WING INTL
1.165.45%0.06Mua17.942M840.331M10.130.11516.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1930 SHINELONG
0.39-11.49%-0.05Sức bán mạnh6.848M287.100M12.760.03351.00Sản xuất Chế tạo
3893 CROSSTEC
0.03-12.50%-0.00Bán200.000K76.800M-0.0041.00Bán Lẻ
8413 ASIA GROCERY
0.51-3.77%-0.02Bán6.400M615.860M212.000.0042.00Dịch vụ Phân phối
9919 ACTIVATION GP
1.591.92%0.0331.300M1.413B28.810.05Dịch vụ Thương mại
1745 LVJI TECH
1.67-13.92%-0.2730.036M2.736B20.080.10176.00Dịch vụ Công nghệ
510 CASH FIN SER GP
0.04-10.87%-0.01Bán2.983M227.965M-0.02183.00Tài chính
1558 HEC PHARM
47.00-5.34%-2.65Sức mua mạnh14.133M22.125B15.233.264024.00Công nghệ Sức khỏe
8225 C HEALTH GP
0.1010.53%0.01Theo dõi950.000K94.313M3.420.03Công nghệ Sức khỏe
8125 ROYAL CEN RES
0.07-2.70%-0.00Bán36.000K38.672M-0.0530.00Dịch vụ Thương mại
1419 HUMAN HEALTH
1.3416.52%0.19Mua208.000K436.485M16.110.07395.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
61 GREEN LEADER
0.03-8.82%-0.00Mua7.684M298.290M-0.20655.00Dịch vụ Phân phối
9998 KWAN YONG
0.72-7.69%-0.06Sức mua mạnh11.840M624.000M472.00Dịch vụ Công nghiệp
167 IDT INT'L
0.040.00%0.00Mua372.000K101.400M-0.07744.00Công nghệ Điện tử
1121 BAOFENGMODERN
0.459.76%0.04Bán922.000K609.613M-0.26780.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
8297 BODIBRA
0.074.62%0.00Bán20.000K31.200M-0.04170.00Bán Lẻ
1925 KWUNGS HOLDINGS
1.242.48%0.032.032M484.000M6.440.19431.00Sản xuất Chế tạo
2322 HK CHAOSHANG GP
0.537.07%0.04Mua16.176M2.040B-0.0160.00Vận chuyển
1741 RI YING HLDGS
1.61-2.42%-0.04Bán48.000K1.320B-0.01Dịch vụ Công nghiệp
8299 GRAND T G GOLD
0.04-2.33%-0.00Bán240.800K64.362M7.170.0159.00Công nghệ Điện tử
8315 GREATWALLE INC
0.06-3.45%-0.00Bán980.000K47.612M-0.09380.00Dịch vụ Thương mại
1185 CHINA ENERGINE
0.232.64%0.01Sức mua mạnh5.866M991.763M-0.31457.00Công nghệ Điện tử
1412 Q P GROUP
0.964.35%0.042.932M489.440M7.000.13Công nghiệp Chế biến
1520 CEFC FIN INV
0.079.23%0.01Mua708.000K109.850M-0.03332.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
8047 CHINAOCEAN FISH
0.222.80%0.01Bán1.212M904.355M19.280.01127.00Công nghệ Điện tử
1229 NAN NAN RES
0.2015.25%0.03Mua206.000K135.471M221.250.0482.00Khách hàng Lâu năm
1173 VEEKO INT'L
0.08-6.10%-0.01Bán60.000K206.476M-0.071700.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
8063 GLOBAL M HLDG
0.05-1.89%-0.00Mua400.000K225.932M-0.02112.00Dịch vụ Thương mại
611 CNE TECH CORP
0.28-6.78%-0.02Bán268.000K387.362M3.770.08406.00Dịch vụ Công nghiệp
901 EAGLERIDE INV
0.1015.29%0.01Mua240.000K153.303M-0.039.00Tài chính
704 HUSCOKE HLDGS
0.142.96%0.00Mua1.399M387.546M2.810.051400.00Năng lượng Mỏ
2113 CENTURY GP INTL
0.51-1.92%-0.01Mua2.388M418.470M-0.10166.00Dịch vụ Công nghiệp
888 BISON FINANCE
0.82-5.75%-0.05Bán446.000K1.114B16.880.06179.00Dịch vụ Thương mại
8366 ZJ UNITED INV
0.436.10%0.03Mua1.480M646.652M-0.0259.00Tài chính
1178 HUIYIN HLDGS GP
0.24-12.59%-0.03Bán10.000K80.367M-0.1283.00Sản xuất Chế tạo
8645 NOMAD TECH
0.16-4.17%-0.01Bán6.702M100.800M6.150.0344.00Dịch vụ Công nghệ
1912 CONTEL
2.547.63%0.18Mua2.240M1.664B84.2199.00Tài chính
976 CHIHO ENV
0.51-1.92%-0.01Mua2.134M642.060M8.970.043338.00Dịch vụ Công nghiệp
381 KIU HUNG INT'L
0.01-6.25%-0.00Bán62.630M15.825M-0.02390.00Khách hàng Lâu năm
8245 ON REAL INT'L
0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh300.000K63.840M-0.01284.00Công nghệ Điện tử
2193 MAN KING HOLD
0.50-3.85%-0.02Mua348.000K218.305M-0.00130.00Dịch vụ Công nghiệp
1345 PIONEER PHARM
0.983.16%0.03Mua2.649M1.149B15.910.06307.00Dịch vụ Phân phối
290 C FORTUNE FIN
0.067.55%0.00Mua3.644M485.113M-0.01101.00Hỗn hợp
8108 GRAND PEACE
0.05-6.12%-0.00Sức bán mạnh62.000K45.213M-0.0763.00Dịch vụ Khách hàng
1937 JIACHEN HOLDING
0.326.78%0.0224.260M295.000M13.410.02Sản xuất Chế tạo
1094 C P PROCUREMENT
0.27-6.90%-0.02Mua11.240K58.628M-0.11130.00Dịch vụ Công nghệ
8089 CHINESE STRAT
0.225.24%0.01Bán3.497M59.030M-0.8549.00Công nghệ Điện tử
1678 CREATIVE GLOBAL
0.072.74%0.00Bán988.000K158.410M-0.18819.00Khách hàng Lâu năm
1007 LONGHUI INTL
0.02-5.88%-0.00Bán25.323M108.351M-0.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
449 CHIGO HOLDING
0.06-3.45%-0.00Mua2.806M421.709M-0.1911454.00Khách hàng Lâu năm
1682 HP LIVING TECH
0.29-1.67%-0.01Bán64.000K196.778M-0.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất