Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
8232 CLASSIFIED GP
0.74-56.47%-0.96Sức bán mạnh171.960M330.040M-0.03226.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8237 LINK HOLDINGS
0.11-11.90%-0.01Sức bán mạnh11.128M387.390M33.330.0051.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8491 COOL LINK
1.343.08%0.04Mua155.000K804.000M266.110.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1746 MAN SHUN GP
0.4050.94%0.14Mua62.768M400.000M79.00Công nghiệp
2768 JIAYUAN INTL
4.4074.60%1.88Sức bán mạnh419.944M11.048B5.090.86504.00Tài chính
2608 SUNSHINE 100
1.7029.77%0.39Bán278.503M4.441B9.880.244643.00Tài chính
8207 CHONGSING HLDGS
0.07-32.67%-0.03Bán217.368M1.574B5.240.011371.00Tài chính
8172 LAJIN ENT
0.1711.33%0.02Bán2.100M702.925M-0.03146.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2323 HKBRIDGE FIN
0.83-4.60%-0.04Bán54.000K
8410 EDVANCE INTL
0.59-14.49%-0.10Bán31.160M590.853M32.070.0286.00Công nghệ
1678 CREATIVE GLOBAL
0.16-10.56%-0.02Bán89.020M349.370M-0.09912.00Công nghiệp
1822 HONGDA FIN
0.0311.11%0.00Sức bán mạnh239.470M204.323M19.74-0.0083.00Công nghệ
8278 CMON
0.13-24.86%-0.04Bán2.540M234.780M-0.01Công nghệ
628 GOME FIN TECH
0.567.69%0.04Bán3.116M1.513B60.380.0167.00Tài chính
885 RENTIAN TECH
0.0237.50%0.01Bán3.253B242.497M-0.051600.00Dịch vụ Viễn thông
8269 WEALTH GLORY
0.0833.33%0.02Mua1.340M65.739M-0.0681.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8282 GAMEONE
0.44-25.42%-0.15Bán116.000K70.400M-0.1182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
485 CHINASINOSTAR
0.03-23.26%-0.01Bán8.354M131.234M-0.0150.00Công nghệ
1659 HAITIAN ENERGY
0.12-5.30%-0.01Bán10.144M1.142B63.130.00222.00Công ty dịch vụ công cộng
1986 TSAKER CHEM
1.0313.19%0.12Bán20.473M1.073B4.640.221691.00Vật liệu cơ bản
2329 GUORUI PPT
1.46-10.43%-0.17Bán18.767M6.489B3.390.431164.00Tài chính
8029 SUN INT'L
0.280.00%0.00Bán265.000K389.592M-0.0672.00Tài chính
803 PROSPERITY INTL
0.03-3.12%-0.00Bán700.000K395.131M-0.07256.00Vật liệu cơ bản
8480 FURNIWEB
2.6526.79%0.56Mua2.628M1.336B165.210.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8092 ITE HOLDINGS
0.04-12.50%-0.01Bán128.000K38.871M-0.0062.00Công nghệ
8301 MINGWAH HI TECH
0.334.76%0.01Sức bán mạnh1.208M264.000M99.650.0026.00Công nghệ
1002 V.S. INT'L
0.10-1.00%-0.00Bán380.000K228.444M-0.002894.00Vật liệu cơ bản
8470 LUMINA GROUP
0.73-21.51%-0.20Mua13.164M438.000M25.900.0346.00Công nghiệp
2086 HNA TECH INV
2.650.00%0.00Mua288.000K846.847M-0.02190.00Công nghệ
907 ELEGANCEOPTICAL
0.41-1.22%-0.01Bán5.218M163.769M28.260.01419.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
689 EPI (HOLDINGS)
0.15-18.95%-0.04Bán54.055M807.013M-0.0134.00Năng lượng
3919 GOLDENPOWER
0.653.17%0.02Bán186.000K156.000M25.010.03530.00Công nghiệp
8155 SC ASSETS HLDGS
0.03-13.79%-0.00Bán544.000K275.233M-0.0011.00Tài chính
8070 KEEN OCEAN
0.24-18.33%-0.06Bán30.000K49.000M-0.05Công nghệ
8561 GC PRO SER
0.40-0.00%-0.00Bán21.500K233.182M-0.1464.00Tài chính
8245 ON REAL INT'L
0.05-14.55%-0.01Sức bán mạnh22.490M180.480M13.200.00380.00Công nghệ
3889 GLOBAL SWEET
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh4.456M61.103M-0.141105.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
209 WINSHINE SCI
0.04-8.89%-0.00Sức bán mạnh544.000K150.136M-0.011789.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1246 BOILLHEALTHCARE
0.07-2.63%-0.00Bán1.543M671.476M-0.02219.00Công nghiệp
8213 NEW WISDOM H
0.06-13.64%-0.01Mua40.000K237.472M-0.011103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1697 SDITC-1800
0.78-16.13%-0.15Sức bán mạnh25.769M3.634B212.00Tài chính
865 JIANDE INT'L
0.120.85%0.00Bán640.000K694.721M18.290.0135.00Tài chính
1589 CNLP
2.10-6.67%-0.15Bán12.923M6.815B7.200.29165.00Công nghiệp
8132 CHINAOILGANGRAN
0.2618.18%0.04Bán390.000K92.852M-0.29269.00Công nghiệp
8017 TRADEGO
0.421.19%0.01Sức bán mạnh4.380M212.500M-0.04Tài chính
8227 HAITIANTIAN
3.01-0.99%-0.03Mua3.783M4.608B-0.0257.00Vật liệu cơ bản
996 CARNIVAL GROUP
0.138.40%0.01Bán82.020M3.067B6.430.03560.00Tài chính
8606 KINETIX SYSTEMS
0.1823.61%0.03Mua5.080M142.400MCông nghệ
8290 AHSAY BACKUP
0.040.00%0.00Sức bán mạnh830.000K84.000M9.070.00Công nghệ
8455 LAI GROUP
0.32-17.95%-0.07Bán8.340M
1549 EVER HARVEST GP
0.123.48%0.00Bán280.000K166.600M-0.00271.00Công nghiệp
8370 ZHI SHENG GP
0.4627.78%0.10Mua40.000K308.200M20.570.02232.00Công nghiệp
8091 OOH HOLDINGS
0.082.70%0.00Bán1.190M54.720M63.330.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8052 LUK HING ENT
0.07-2.70%-0.00Sức bán mạnh12.040M129.600M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1305 WAI CHI HOLD
1.130.00%0.00Mua111.000K245.012M8.530.132479.00Công nghệ
6190 BANKOFJIUJIANG
10.00-5.66%-0.60Bán5.588M24.074B6865.00Tài chính
8331 HANGKAN GROUP
0.3025.00%0.06Mua10.000K
928 LIFE HEALTHCARE
0.04-8.70%-0.00Bán43.348M224.880M-0.02233.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1239 TEAMWAY INTL GP
0.019.09%0.00Bán69.280M132.400M-0.01618.00Vật liệu cơ bản
8006 SINO SPLENDID
0.1519.05%0.02Theo dõi590.000K57.873M-0.0258.00Công nghiệp
352 FORTUNE SUN
0.9012.50%0.10Mua4.000K219.103M-0.07208.00Tài chính
976 CHIHO ENV
1.2016.50%0.17Sức bán mạnh55.479M1.926B3.440.353228.00Công nghiệp
8482 WAN LEADER
0.32-3.08%-0.01Bán12.490M264.600MCông nghiệp
159 BROCKMAN MINING
0.1922.58%0.04Sức mua mạnh6.324M1.741B-0.0117.00Vật liệu cơ bản
757 SOLARGIGA
0.10-4.85%-0.01Sức bán mạnh1.321M314.755M-0.033833.00Năng lượng
913 UNITY INV HOLD
0.071.47%0.00Mua9.310M128.500M-0.057.00Tài chính
2277 HUARONG INV
0.32-10.00%-0.04Sức bán mạnh3.580M572.040M2.460.13248.00Công nghiệp
1107 MODERN LAND
1.04-3.70%-0.04Mua2.912M2.902B5.100.211710.00Tài chính
1527 TENGY ENV
3.801.33%0.05Bán3.400K513.000M5.920.64624.00Công nghiệp
8011 POLYARD PETRO
0.12-3.85%-0.01Bán30.000K367.192M-0.0151.00Năng lượng
8112 CORNERSTONE FIN
0.0518.18%0.01Bán576.000K57.355M-0.0968.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8421 WINSON HLDGS HK
0.31-11.43%-0.04Sức bán mạnh3.800M186.000M9.400.03Công nghiệp
601 REMT
0.28-1.72%-0.01Sức bán mạnh6.746M
1227 NATIONAL INV
0.02-10.00%-0.00Sức bán mạnh13.640M77.833M-0.0431.00Tài chính
8195 L&A INTL HOLD
0.044.65%0.00Mua12.680M57.600M-0.0123.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2023 CHINA LUDAO
1.280.00%0.00Mua32.000K629.504M24.050.05473.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1568 SUNDART HLDGS
3.94-4.14%-0.17Sức bán mạnh5.476M8.503B17.870.221401.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8356 CNC HOLDINGS
0.06-1.69%-0.00Sức bán mạnh3.330M235.210M-0.02328.00Công nghiệp
550 KK CULTURE
1.507.14%0.10Mua1.950M669.921M-0.2054.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1087 INVESTECH HLDGS
0.209.89%0.02Mua3.279M280.800M-0.11273.00Công nghệ
8373 INDIGO STAR
0.40-3.61%-0.01Bán365.000K160.000MCông nghiệp
8519 JIA GROUP
0.125.04%0.01Mua10.000K107.500MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8351 LARRY JEWELRY
0.03-3.03%-0.00Bán14.680M115.789M-0.21420.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2366 SMI CULTURE
0.10-7.62%-0.01Bán5.905M127.653M-0.1423.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1303 HUILI RES
0.394.05%0.01Bán188.000K623.700M-0.0435.00Vật liệu cơ bản
8040 DCB HOLDINGS
0.31-4.62%-0.01Bán75.000K
8631 SUN KONG HLDGS
0.388.70%0.038.820M150.000M20.00Năng lượng
751 SKYWORTHDIGITAL
2.1616.13%0.30Mua76.970M6.612B7.030.3236000.00Công nghệ
8526 WING FUNG GROUP
0.42-11.46%-0.06Bán21.590M243.950M35.180.01Công nghiệp
2885 PEIPORT HOLD
0.71-5.33%-0.048.684M284.000M7.430.10140.00Công nghệ
756 SUMMI
0.1811.25%0.02Sức bán mạnh988.000K239.919M19.710.01932.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6880 TEMPUS HOLD
1.03-9.65%-0.11Bán58.000K360.373M13.920.07769.00Chăm sóc sức khỏe
2798 PER ENERGY
0.75-10.71%-0.09Mua4.375M1.200B1676.00Năng lượng
767 APSR INV
0.078.33%0.01Bán841.250K
132 CHINA INV HOLD
0.369.09%0.03Bán35.000K616.438M53.490.01168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
915 DAOHE GLOBAL
0.22-7.56%-0.02Sức bán mạnh671.000K332.110M395.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3866 BQD
6.20-11.43%-0.80Bán30.000K77.717B11.170.563566.00Tài chính
8243 DAHE MEDIA
0.12-6.92%-0.01Sức bán mạnh425.000K100.430M-0.04590.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8560 AIDLIFE SCI-OLD
0.12-13.79%-0.02Theo dõi6.000K
8242 NEW WESTERN
0.105.05%0.01Mua100.000K
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất