Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hồng Kông

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
8232 CLASSIFIED GP
0.0856.00%0.03Sức mua mạnh320.000K22.300M-0.04124.00Dịch vụ Khách hàng
899 ASIA RESOURCES
0.0762.79%0.03Sức mua mạnh87.430M327.303M3.580.0125.00Khoáng sản phi năng lượng
1613 SYNERTONE
0.21-32.81%-0.10Sức bán mạnh58.494M382.196M-0.01133.00Công nghệ Điện tử
9939 KINTOR PHARMA-B
51.00-25.60%-17.55Bán23.704M26.075B-2.11202.00Công nghệ Sức khỏe
8460 BASETROPHY GP
0.0620.00%0.01Sức mua mạnh17.550M48.000M-0.0025.00Dịch vụ Công nghiệp
8420 NEXION TECH
0.2426.98%0.05Bán5.000K136.080M-0.05Dịch vụ Công nghệ
2349 CH CITY INFRA
0.21-28.67%-0.09Bán764.400K938.484M-0.02183.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2212 FB MINING
0.036.67%0.00Sức mua mạnh90.660M131.657M-0.0020.00Khoáng sản phi năng lượng
8337 DIRECTEL
0.2735.68%0.07Mua102.000K36.790M4.220.0523.00Truyền thông
8406 ALPHA ERA
0.38-20.21%-0.10Mua3.970M376.000M17.410.03Sản xuất Chế tạo
1468 KINGKEY FIN INT
0.71-17.44%-0.15Bán68.270M5.783B-0.0076.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1393 HIDILI INDUSTRY
0.47-23.77%-0.14Mua45.851M1.248BNăng lượng Mỏ
979 GREEN ENERGY GP
0.25-6.42%-0.02Sức bán mạnh8.150M301.122MSản xuất Chế tạo
1851 GINGKO EDU
1.21-5.47%-0.07Sức bán mạnh598.000K640.000M27.950.05803.00Dịch vụ Thương mại
746 L & M CHEMICAL
10.66-20.45%-2.74Mua18.821M11.055B11.851.13Công nghiệp Chế biến
708 EVERG VEHICLE
2.23-23.37%-0.68Bán169.498M28.428B-1.298796.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1889 SANAI HEALTH GP
0.21-16.40%-0.04Mua20.115M766.806M62.500.0068.00Công nghệ Sức khỏe
1782 VIXTEL TECH
0.35-12.50%-0.05Sức bán mạnh420.000K203.200M90.910.00235.00Dịch vụ Công nghệ
1699 PUTIAN FOOD
0.1234.09%0.03Mua12.204M166.232M-0.04486.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
8350 EXCALIBURGLOBAL
0.15-24.62%-0.05Sức bán mạnh24.000K159.200M-0.0319.00Tài chính
924 KHOON GROUP
0.6430.61%0.15Mua104.000K490.000M96.080.01159.00Dịch vụ Công nghiệp
8071 CH NETCOMTECH
0.04-8.89%-0.00Sức bán mạnh6.870M210.872M-0.0088.00Dịch vụ Công nghệ
8395 TREE HOLDINGS
0.7626.67%0.16Mua1.060M950.400M65.220.0179.00Bán Lẻ
8487 ISP GLOBAL
0.51-10.53%-0.06Sức bán mạnh2.684M501.600M438.460.00Truyền thông
8291 WAN CHENG METAL
0.084.00%0.00Mua4.120M24.000M-0.26132.00Công nghiệp Chế biến
8043 ATLINKS
0.249.13%0.02Mua780.000K87.600M15.640.0143.00Công nghệ Điện tử
1226 CH INV FIN GP
0.7620.63%0.13Sức mua mạnh1.823M204.811M157.500.0011.00Tài chính
166 NEWTIMES ENERGY
0.08-13.19%-0.01Mua66.572M797.058M-0.0144.00Dịch vụ Công nghiệp
189 DONGYUE GROUP
18.94-19.92%-4.71Bán118.986M51.630B42.510.565576.00Công nghiệp Chế biến
1266 XIWANG STEEL
0.58-19.44%-0.14Mua94.066M1.706B3.020.243712.00Khoáng sản phi năng lượng
630 AMCO UNITED
0.18-6.84%-0.01Mua240.000K454.749M-0.0131.00Công nghệ Điện tử
609 TIANDE CHEMICAL
1.155.50%0.06Sức mua mạnh3.360M928.630M5.280.211368.00Công nghiệp Chế biến
1547 IBI GROUP HLDGS
0.26-16.13%-0.05Sức bán mạnh232.000K248.000M4.560.0797.00Dịch vụ Công nghiệp
1822 CHINA WOOD INT
0.07-9.76%-0.01Mua1.539M28.091M-3.0229.00Tài chính
600 CHINA INFRA INV
0.04-7.89%-0.00Mua17.148M162.257M-0.0729.00Tài chính
8401 STREAM IDEAS
0.65-14.47%-0.11Sức bán mạnh6.296M152.000M-0.0535.00Dịch vụ Thương mại
3395 PERSTA
0.493.16%0.01Bán226.000K171.896M-0.398.00Năng lượng Mỏ
660 WAI CHUN BIOTEC
0.0717.86%0.01Mua1.491M94.123M-0.01127.00Hỗn hợp
164 CHINA BAOLI-NEW
0.5118.60%0.08Mua17.289M159.960M-0.3074.00Công nghệ Điện tử
1194 BAY AREA GOLD
0.391.32%0.01Bán1.904M113.332M-10.10750.00Khoáng sản phi năng lượng
274 C BILLION RES
0.4015.94%0.06Sức mua mạnh8.052M522.763M-0.06503.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
8425 HING MING HLDGS
0.41-6.90%-0.03Bán10.096M174.000M38.160.0137.00Tài chính
1116 MAYER HOLDINGS
0.20-1.46%-0.00Sức bán mạnh1.940M444.548M29.860.01355.00Khoáng sản phi năng lượng
8027 KPM HOLDING
0.57-16.18%-0.11Bán10.000K150.080M-0.0775.00Sản xuất Chế tạo
1870 ACME INTL HLDGS
1.3113.91%0.16Sức mua mạnh11.877M717.600M-0.18172.00Tài chính
1792 CMON
0.143.57%0.01Mua18.380M252.840M-0.0250.00Dịch vụ Công nghệ
1555 MIE HOLDINGS
0.07-4.11%-0.00Mua32.884M238.208M-0.29Năng lượng Mỏ
471 CMMB VISION
0.43-11.22%-0.06Mua27.645M176.651M-4.02Dịch vụ Khách hàng
8220 BINGO GROUP
0.0412.50%0.00Bán1.100M27.372M-0.0365.00Dịch vụ Phân phối
2346 UNIVERSAL STAR
2.550.00%0.00Bán9.190M1.380B-0.04Công nghệ Điện tử
183 WINFULL GP
0.290.00%0.00Mua632.000K162.636M-0.22Tài chính
2161 JBM HEALTHCARE
1.090.93%0.01Bán8.678M965.181M274.00Công nghệ Sức khỏe
1452 DENOX ENV
0.23-9.80%-0.03Bán32.000K113.629M-0.03Công nghiệp Chế biến
689 EPI (HOLDINGS)
0.07-1.37%-0.00Mua67.665M382.545M15.870.0030.00Khoáng sản phi năng lượng
8428 CBK HOLDINGS
0.5813.73%0.07Mua11.536M183.600M-0.08Dịch vụ Khách hàng
1850 WINDMILL GP
0.53-8.62%-0.05Bán6.840M464.000M95.080.0154.00Công ty dịch vụ công cộng
379 EG LEASING
0.101.94%0.00Bán180.000K163.668M-0.14103.00Công nghiệp Chế biến
2120 KN HOSPITAL
36.4019.15%5.85Sức mua mạnh377.600K2.177B24.671.253338.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
8482 WAN LEADER
0.31-7.46%-0.03Bán2.150M281.400M101.520.0030.00Tài chính
8547 PACIFIC LEGEND
0.177.50%0.01Sức mua mạnh13.720M211.200M-0.04196.00Bán Lẻ
1611 HUOBI TECH
10.00-14.53%-1.70Sức bán mạnh2.707M3.602B70.140.17622.00Công nghệ Điện tử
8078 C CREATIVE DIGI
0.061.72%0.00Mua426.000K18.885MDịch vụ Khách hàng
2371 CL EDU FIN
0.129.73%0.01Sức mua mạnh4.692M763.000M59.470.00327.00Truyền thông
1262 LABIXIAOXIN
0.4513.92%0.06Sức mua mạnh5.128M524.946M6.030.071060.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
6933 SINO-ENTERTAIN
1.802.86%0.05Mua3.252M700.000M14.040.12118.00Dịch vụ Công nghệ
745 CN CULTURE GP
0.198.00%0.01Sức mua mạnh2.760M127.955M-0.1022.00Dịch vụ Thương mại
1148 POWER XINCHEN
1.10-5.17%-0.06Mua21.748M1.487B-0.62Sản xuất Chế tạo
2971 IMPERIAL PAC
0.05-7.14%-0.00Bán24.247MHàng tiêu dùng không lâu bền
3344 GTI HLDGS
0.020.00%0.00Bán6.336M107.080M-0.10Hỗn hợp
722 UMP
0.83-6.74%-0.06Sức bán mạnh5.398M685.051M15.210.06Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9 KEYNE LTD
0.04-2.22%-0.00Bán522.000K160.596M-0.1875.00Tài chính
905 GLOBAL M CAP
0.185.29%0.01Mua1.232M119.057M1.880.0913.00Hỗn hợp
1166 SOLARTECH INT'L
0.0810.00%0.01Sức mua mạnh1.540M166.217M-0.04Sản xuất Chế tạo
3708 CH SUPPLY CHAIN
0.130.78%0.00Bán20.000K721.626M-0.0093.00Dịch vụ Công nghiệp
1075 CAPINFO
0.577.55%0.04Sức mua mạnh22.384M1.536B10.000.051745.00Dịch vụ Công nghệ
8073 SINGYES NM
0.548.00%0.04Sức mua mạnh340.000K260.000M-0.00129.00Công nghiệp Chế biến
1866 CHINA XLX FERT
5.91-7.66%-0.49Bán6.462M7.498B7.760.828267.00Công nghiệp Chế biến
3989 CAPITAL ENV
0.20-1.94%-0.00Mua45.970M2.945B4.740.044847.00Dịch vụ Công nghiệp
3978 BESTSTUDY EDU
0.57-3.39%-0.02Bán1.745M499.860M5.350.117097.00Dịch vụ Thương mại
442 HIFOOD GROUP
2.0010.50%0.19Sức mua mạnh651.000K312.406M-0.4322.00Khách hàng Lâu năm
8307 MEDICSKIN
0.18-14.15%-0.03Sức bán mạnh12.000K84.108M111.580.0042.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
3788 CHINA HANKING
1.57-10.80%-0.19Bán12.785M3.450B5.370.331576.00Công nghiệp Chế biến
365 SINO ICT
0.800.00%0.00Bán250.000K1.164B54.790.01338.00Sản xuất Chế tạo
1759 SINO GAS HLDGS
1.70-14.57%-0.29Bán59.000K429.840M33.790.06Công ty dịch vụ công cộng
6136 KANGDA ENV
0.955.56%0.05Sức mua mạnh14.165M1.926B3.410.262448.00Dịch vụ Công nghiệp
668 DOYEN INTL HOLD
0.21-14.52%-0.04Sức bán mạnh26.000K305.769M2.800.0931.00Tài chính
1091 SOUTH MANGANESE
1.25-13.79%-0.20Bán76.054M4.971B-0.127258.00Khoáng sản phi năng lượng
1241 SHUANGHUA H
0.14-0.69%-0.00Mua176.000K91.650M1450.000.00140.00Sản xuất Chế tạo
8193 ASIAPAC FIN INV
0.07-7.89%-0.01Bán230.000K88.609M-0.0124.00Dịch vụ Thương mại
8055 CHI E-INFO TECH
0.045.56%0.00Sức mua mạnh28.072M141.655M-0.01Dịch vụ Thương mại
139 CENTRALWEALTHGP
0.01-7.14%-0.00Bán28.957M223.575M-0.01106.00Khách hàng Lâu năm
8035 JANCO HOLDINGS
0.21-14.29%-0.04Sức bán mạnh540.000K147.000M5.340.05172.00Tài chính
8423 CHI HO DEV
0.20-6.19%-0.01Sức bán mạnh940.000K168.000M7.840.0354.00Dịch vụ Công nghiệp
8510 TOPSTANDARDCORP
0.105.56%0.01Mua2.056M103.680M51.00Dịch vụ Khách hàng
8069 WWPKG HOLDINGS
0.321.61%0.01Bán200.000K124.000M-0.0491.00Dịch vụ Khách hàng
8262 SUPER STRONG
0.270.00%0.00Bán40.000K216.000M-0.0353.00Dịch vụ Công nghiệp
556 PAN ASIA ENVIRO
0.97-3.00%-0.03Mua6.184M840.000M-0.00Sản xuất Chế tạo
2181 MABPHARM-B
0.85-11.46%-0.11Sức bán mạnh428.000K3.959B-0.08683.00Dịch vụ Thương mại
8581 NATIONAL ARTS
0.09-5.26%-0.01Mua15.870M-0.68136.00Dịch vụ Khách hàng
747 SHENYANG PUBLIC
0.156.43%0.01Mua4.000K205.713M-0.0245.00Tài chính
Tải thêm