Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
8372 GBG HOLDINGS 0.1627.20%0.03Mua54.740M100.000MChăm sóc sức khỏe
1685 BOER POWER 0.7445.10%0.23Mua40.594M394.622M-0.791108.00Công nghiệp
8312 CHINA HANYA 0.1611.43%0.02Mua1.900M103.600M-0.0114.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2971 FOODWISE-OLD 1.08-23.40%-0.33Bán24.000K1.016B-0.00322.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8268 DESON CONS 0.1442.16%0.04Mua32.000K145.000M45.600.00120.00Công nghiệp
1432 CHINA SHENGMU 0.3921.88%0.07Mua11.089M2.033B-0.373803.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1831 SHIFANG HLDG 0.14-13.21%-0.02Mua53.867M363.791M-0.06235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1632 FOODWISE-NEW 1.09-14.17%-0.18Bán5.874M1.016B-0.00322.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2349 CH CITY INFRA 0.3624.14%0.07Mua128.000K893.861M-0.06298.00Tài chính
8107 VISION INT HLDG 0.095.68%0.01Theo dõi2.000M88.000M11.690.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1165 SFCE 0.3334.15%0.08Sức mua mạnh65.044M1.061B-0.446397.00Năng lượng
8091 OOH HOLDINGS 0.10-2.88%-0.00Bán14.000M74.160M33.660.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1799 XINTE ENERGY 7.20-8.86%-0.70Bán8.800K7.514B5.551.293630.00Vật liệu cơ bản
1693 BGMC 0.2823.35%0.05Mua5.932M408.600M5.310.04431.00Công nghiệp
6161 TARGET INS 0.6821.43%0.12Mua824.000K291.990M-0.0964.00Tài chính
885 RENTIAN TECH 0.293.57%0.01Bán4.480M3.122B-0.051600.00Dịch vụ Viễn thông
8197 BAYTACARE PHARM 0.10-4.76%-0.01Bán1.460M85.805M-0.1033.00Chăm sóc sức khỏe
8439 SOMERLEY CAP 1.60-10.61%-0.19Bán594.000K249.656M46.120.04Tài chính
3332 SINOLIFE UTD 0.6210.71%0.06Mua13.668M529.927M110.050.01959.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8395 TREE HOLDINGS 0.0714.04%0.01Bán880.000K
893 CHINAVTM MINING 0.3920.31%0.07Mua42.655M719.685M-0.331434.00Vật liệu cơ bản
8003 GREAT WORLD 0.04-20.00%-0.01Bán8.476M118.447M-0.0252.00Vật liệu cơ bản
8367 SIMPLICITY HLDG 0.12-14.60%-0.02Bán7.910M109.600MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8163 MERDEKA FIN 0.06-6.06%-0.00Sức bán mạnh1.605M124.446M-0.0025.00Vật liệu cơ bản
8413 ASIA GROCERY 0.17-0.59%-0.00Bán270.000K197.540M88.080.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8210 DLC ASIA 0.36-3.95%-0.01Bán5.150M304.000MTài chính
8100 GET HOLDINGS 0.36-12.05%-0.05Sức bán mạnh98.400K184.446M-1.58111.00Công nghệ
8155 SC ASSETS HLDGS 0.033.23%0.00Bán2.280M352.299M-0.0111.00Tài chính
8282 GAMEONE 0.65-18.75%-0.15Sức bán mạnh8.000K121.600M-0.1182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8219 HANVEY GROUP 0.32-1.56%-0.01Bán3.260M320.000M49.610.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1682 HUALONGJINKONG 0.40-9.20%-0.04Bán616.037K285.328M30.920.0115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8181 HENGSHENG HLDGS 0.33-1.52%-0.01Bán176.000K277.989M7.880.042062.00Tài chính
8103 TRILLION GRAND 1.5512.32%0.17Bán2.106M196.315M-0.8026.00Công nghệ
8403 DOWWAY 0.0711.86%0.01Mua8.340M118.000M-0.01Công nghiệp
8115 SHANGHAI QINGPU 0.5510.00%0.05Bán4.000K93.715M-0.01181.00Công nghiệp
1400 MOODY TECH HLDG 0.081.27%0.00Bán940.000K146.940M-0.55516.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8041 LUXEY INT'L 0.0714.04%0.01Bán2.700M443.870M-0.011293.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6182 TWINTEK 0.30-16.67%-0.06Bán4.408M288.000M99.170.00Vật liệu cơ bản
1443 FULUM GP HLDG 0.54-8.47%-0.05Bán1.928M767.000M18.080.034530.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1757 AFFLUENT FDN 0.287.55%0.02Bán4.100M318.000MCông nghiệp
1667 MILESTONE BUILD 0.2811.76%0.03Bán1.200M
2863 GOLDEN FAITH GP 0.569.80%0.05Bán18.000K275.400M12.100.04Công nghiệp
159 BROCKMAN MINING 0.17-6.11%-0.01Bán684.000K1.649B-0.0026.00Vật liệu cơ bản
8619 WAC HOLDINGS 0.73-2.67%-0.025.950M720.000MCông nghiệp
6833 SINCO PHARMA 0.178.50%0.01Bán1.096M258.859M-0.14121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8092 ITE HOLDINGS 0.051.92%0.00Sức bán mạnh540.000K49.052M44.540.0062.00Công nghệ
1380 CHI KINGSTONE 0.07-4.11%-0.00Bán800.000K206.742M7.380.0172.00Vật liệu cơ bản
8060 GLOBAL LINK 0.08-15.15%-0.01Sức bán mạnh40.840K192.170M195.740.00156.00Công nghệ
1096 SINO ENERGY INT 0.134.03%0.01Bán196.000K205.632M-0.23186.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
557 TIANYUAN HEALTH 1.255.93%0.07Mua126.000K470.796M13.790.09167.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8601 BOLTEK 0.570.00%0.001.560M456.000M23.670.02Công nghiệp
396 HING LEE (HK) 0.39-12.36%-0.05Sức bán mạnh448.000K315.157M43.430.011700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1731 PROSPEROUS IND 1.1511.65%0.12Sức mua mạnh16.772M1.154B9152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1609 CHONG KIN GP 3.7019.35%0.60Mua54.000K2.371B74.020.04Công nghiệp
661 CDAYENONFER 0.071.49%0.00Mua632.000K1.199B-0.007253.00Vật liệu cơ bản
645 ARES ASIA 0.81-4.71%-0.04Bán42.000K277.115M-0.0610.00Năng lượng
8112 CORNERSTONE FIN 0.129.52%0.01Bán264.000K131.916M-0.1168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8189 TEDA BIOMEDICAL 0.29-12.12%-0.04Sức bán mạnh365.000K549.405M-0.01643.00Vật liệu cơ bản
352 FORTUNE SUN 1.0013.64%0.12Bán52.000K216.641M-0.07208.00Tài chính
1251 SPT ENERGY 0.6813.33%0.08Mua22.554M1.106B13.750.043411.00Năng lượng
8379 PRIME INTEL 0.12-10.14%-0.01Bán920.000K110.400MCông nghệ
472 NEW SILKROAD 0.53-11.67%-0.07Sức bán mạnh140.000K2.447B-0.021016.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
379 EG LEASING 0.052.17%0.00Mua2.610M548.283M-0.0039.00Công nghiệp
559 DETAI NEWENERGY 0.04-2.38%-0.00Mua20.440M659.212M-0.0486.00Công nghiệp
8368 CREATIVE CHINA 0.14-4.26%-0.01Sức bán mạnh1.459M192.174M-0.07225.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8319 EXPERT SYS 0.10-7.41%-0.01Sức bán mạnh100.000K80.000M9.560.0177.00Công nghệ
8296 SINO-LIFE GROUP 0.271.89%0.01Bán332.000K196.762M-0.03328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8287 ZIONCOM 0.227.92%0.02Bán2.730M133.320M74.260.00Công nghệ
8250 SILK RD ENERGY 0.049.38%0.00Mua5.260M239.762M-0.021395.00Vật liệu cơ bản
1387 RENHE COMM 0.24-4.71%-0.01Mua65.166M14.575B-0.002009.00Tài chính
8048 YU TAK INT'L 0.0519.05%0.01Theo dõi1.810M74.873M-0.02574.00Công nghệ
834 KANGDA FOOD 0.625.08%0.03Mua44.000K268.428M-0.044804.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8196 GREAT WATER 1.66-2.35%-0.04Sức bán mạnh28.000K498.000M10.690.1691.00Công nghiệp
1735 WANG YANG HLDGS 1.559.15%0.13Mua2.208M374.880M26.290.05Công nghiệp
528 KINGDOM HOLDING 1.1510.58%0.11Mua1.258M634.689M43.480.023125.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3626 HSSP INTL 1.40-11.95%-0.19Sức bán mạnh116.000K257.600M23.550.06Vật liệu cơ bản
389 TONTINE WINES 0.147.69%0.01Bán2.530M261.692M12.530.01502.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1549 EVER HARVEST GP 0.160.00%0.00Bán648.000K222.600M-0.00271.00Công nghiệp
8480 FURNIWEB 0.868.86%0.07Mua17.674M398.160M27.150.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8109 KIRIN GROUP 0.154.29%0.01Bán1.703M32.366M-0.7935.00Năng lượng
428 COCOON HOLDINGS 0.49-11.61%-0.07Sức bán mạnh20.000K
8087 CHINA 33MEDIA 0.03-3.33%-0.00Bán620.000K172.800M-0.01181.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1178 HUIYIN HLDGS GP 0.0311.11%0.00Bán1.930M
1206 TECHNOVATOR 1.43-4.67%-0.07Bán270.000K1.173B3.840.39858.00Công nghệ
485 CHINASINOSTAR 0.094.55%0.00Bán80.000K349.958M-0.0150.00Công nghệ
1166 SOLARTECH INT'L 0.92-7.07%-0.07Bán8.740M2.341B100.200.01500.00Công nghiệp
1058 GUANGDONG TANN 0.53-5.36%-0.03Sức bán mạnh268.000K301.291M-0.21461.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8133 JETE POWER 0.11-13.08%-0.02Bán40.000K455.000M-0.00153.00Công nghiệp
8088 AID LIFE SCIENCE HOLDINGS LTD 0.02-4.76%-0.00Mua1.928M
8049 JILIN CHANGLONG 1.138.65%0.09Bán208.000K633.082M3.830.29520.00Chăm sóc sức khỏe
725 PERENNIAL INT'L 1.210.00%0.00Bán10.000K240.739M27.220.041150.00Công nghiệp
8071 CH NETCOMTECH 0.09-1.08%-0.00Mua920.000K434.406M-0.0176.00Công nghệ
918 STATE EN ASSETS 0.291.75%0.01Bán2.722M220.991M16.570.0245.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8162 LOCO HK 0.30-12.86%-0.04Sức bán mạnh20.000K156.055M-0.0313.00Vật liệu cơ bản
8020 UNITAS HOLD 0.10-9.26%-0.01Bán900.000K242.350M-0.0128.00Tài chính
2116 JS INNOV 0.433.61%0.01Bán1.826M199.200MVật liệu cơ bản
8121 GURU ONLINE 0.061.85%0.00Bán110.000K91.696M-0.02258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1260 WONDERFUL SKY 1.24-12.68%-0.18Bán100.000K1.695B12.590.11280.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
397 POWER FINANCIAL 0.110.00%0.00Bán598.020K
985 CST GROUP 0.0310.71%0.00Mua28.874M1.084B-0.0038.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất