Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
2957 C STAR ENT RTS 0.01-96.55%-0.28Bán99.011M
433 NORTH MINING 0.03-48.21%-0.03Bán2.960B1.204B-0.01896.00Vật liệu cơ bản
8446 ITP HOLDINGS 0.22-70.14%-0.51Sức bán mạnh221.740M584.000M42.440.02Công nghiệp
1721 FSM HOLDINGS 0.614983.33%0.6098.000M
1715 MIJI INTL HLDGS 0.32494.34%0.26237.750MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1317 MAPLELEAF EDU 6.49-1.67%-0.11Sức bán mạnh27.125M10.576B35.350.204696.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8219 HANVEY GROUP 0.61-36.46%-0.35Bán34.530M960.000MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8545 AMUSE GROUP 0.48-47.83%-0.44Bán24.528M920.000M40.800.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8132 CHINAOILGANGRAN 0.02-28.57%-0.01Bán322.040M171.989M-0.01233.00Công nghiệp
8082 SAGE INT'L GP 0.39-12.36%-0.06Bán2.425M515.220M-0.02125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2308 EVOC 1.08-42.86%-0.81Bán20.437M2.331B55.770.03838.00Công nghệ
1968 HINGTEX HLDGS 2.8710.81%0.28Mua62.174MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8212 CELEBRATE INT 0.12-18.37%-0.03Sức bán mạnh13.168M225.447M-0.1732.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8146 GRACEWINE 0.78-25.71%-0.27Bán13.990M839.998MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8606 KINETIX SYSTEMS 0.700.00%0.00131.030MCông nghệ
8366 ZJ UNITED INV 0.2811.76%0.03Bán160.000K410.400M-0.0071.00Công nghiệp
8089 CHINESE STRAT 1.20-17.81%-0.26Bán4.512M301.895M-0.6148.00Tài chính
2200 HOSA INT'L 0.3421.43%0.06Bán90.426M466.836M1.610.171300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8195 L&A INTL HOLD 0.0513.64%0.01Bán996.000K56.320M-0.3323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8048 YU TAK INT'L 0.0512.50%0.01Bán656.000K96.265M-0.02574.00Công nghệ
1991 TA YANG GROUP 0.420.00%0.00Bán1.060M370.251M-0.041448.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8312 CHINA HANYA 0.15-3.21%-0.01Sức bán mạnh120.000K115.440M-0.0114.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
402 PEACEMAP HOLD 0.0326.09%0.01Bán53.268M187.606M-0.08420.00Công nghệ
1400 WANG TAI HLDG 0.1216.50%0.02Mua10.780M159.650M-0.56516.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
990 THEME INT'L 0.176.37%0.01Bán20.950M1.318B57.390.0034.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
286 CS HEALTH 0.9813.95%0.12Mua18.310M2.577B1343.750.00270.00Chăm sóc sức khỏe
770 SHANGHAI GROWTH 0.65-25.29%-0.22Bán10.000K54.514M-1.041.00Tài chính
8085 HK LIFE SCI 0.051.92%0.00Bán2.164M301.485M-0.0139.00Vật liệu cơ bản
8025 ACR HOLDINGS 0.1822.67%0.03Mua152.000K324.176M-0.027.00Tài chính
8140 BOSATECH 0.42-15.00%-0.0715.100M400.000M-0.00Công nghiệp
1096 SINO ENERGY INT 0.14-11.95%-0.02Bán244.000K255.433M-0.24186.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8116 C FORTUNE INV 0.0412.50%0.00Bán3.060M109.120M15.930.0046.00Chăm sóc sức khỏe
273 MASON GP HOLD 0.1625.20%0.03Sức mua mạnh118.576M5.667B-0.001139.00Tài chính
8297 BODIBRA 0.12-6.98%-0.01Bán10.000K61.920M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8143 HUA XIA HEALTH 0.11-8.55%-0.01Bán734.000K329.735M-0.04870.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1592 ANCHORSTONE 0.6224.00%0.1242.000M600.000MVật liệu cơ bản
8309 MANSHING GLOBAL 0.2615.56%0.04Mua420.000K135.000M-0.02Công nghiệp
723 SUSTAIN FOREST 0.025.26%0.00Bán9.072M173.008M7.760.0012.00Vật liệu cơ bản
1609 CHONG KIN-2K 3.04-1.94%-0.06Bán314.000K2.371B74.020.04Công nghiệp
8391 ELEGANCE PRINT 0.321.61%0.01Bán2.268M136.400MCông nghiệp
1996 RSUN PPT 2.76-7.07%-0.2124.045M9.504BTài chính
117 TIANLI HOLDINGS 1.973.68%0.07Mua8.505M1.415B8.760.221277.00Công nghệ
8075 MEDIA ASIA 0.100.00%0.00Bán256.000K213.606M-0.17187.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1707 GEOTECH HLDGS 0.441.15%0.01Mua26.960M609.000MCông nghiệp
2182 TIAN CHANG GP 0.45-2.20%-0.01Bán2.168M282.100MCông nghiệp
1746 MAN SHUN GP 0.30-10.29%-0.0451.060M340.000M86.00Công nghiệp
8256 NETEL 0.0322.22%0.01Bán184.000K32.785M-0.0123.00Dịch vụ Viễn thông
646 CHINA ENV TEC 0.10-1.00%-0.00Bán2.952M365.036M-0.0296.00Công nghiệp
2312 CH FIN LEASING 0.2713.45%0.03Mua16.860M318.837M9.00Tài chính
1004 C SMARTERENERGY 0.983.16%0.03Bán3.374M8.906B-0.0345.00Tài chính
630 AMCO UNITED 0.0919.44%0.01Bán820.000K154.602M-0.0837.00Công nghiệp
8287 ZIONCOM 0.23-10.00%-0.03Sức bán mạnh4.250M165.000M-0.00Công nghệ
8460 BASETROPHY GP 0.540.00%0.00Mua6.900M
8370 ZHI SHENG GP 0.49-3.92%-0.02Bán312.000K341.699M21.050.02232.00Công nghiệp
2017 CHANHIGH 0.91-4.21%-0.04Bán212.000K587.576M5.610.17313.00Công nghiệp
844 GREATIME INTL 0.57-6.56%-0.04Bán2.252M301.544M-0.082000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
380 SOFTPOWER INT 0.34-4.23%-0.01Bán308.000K473.311M6.320.06160.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
485 CHINASINOSTAR 0.10-5.66%-0.01Bán117.500K421.541M-0.0150.00Công nghệ
8071 CH NETCOMTECH 0.10-2.97%-0.00Bán710.000K471.774M-0.0138.00Công nghệ
8349 MEIGU TECH 0.45-7.29%-0.04Bán690.000K192.000M69.660.01135.00Vật liệu cơ bản
1321 CHINA NEWCITY 1.2515.74%0.17Bán256.000K1.983B3.340.321272.00Tài chính
1613 SYNERTONE 0.144.55%0.01Mua19.189M528.240M-0.16465.00Công nghệ
1220 ZHIDAO INT'L 0.63-10.00%-0.07Bán19.080M1.386B546.880.0030.00Vật liệu cơ bản
8223 ZYY 2.3115.50%0.317.280M799.999MTài chính
852 STRONG PETRO 0.62-11.43%-0.08Bán74.000K1.488B52.360.0181.00Năng lượng
1480 YAN TAT GROUP 1.421.43%0.02Bán94.000K340.800M14.040.101124.00Công nghệ
8226 KOALA FIN GP 0.05-7.14%-0.00Bán25.140M155.868M7.900.01113.00Năng lượng
1711 ULFERTS 0.432.38%0.01Bán9.570M336.000MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8282 GAMEONE 0.89-4.30%-0.04Bán84.000K139.200M-0.0882.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
763 ZTE 16.0016.45%2.26Mua80.506M67.467B10.771.2874773.00Công nghệ
8470 LUMINA GROUP 0.964.35%0.04Bán4.528M552.000M43.810.02Công nghiệp
708 EVERG HEALTH 9.1914.59%1.17Mua23.252M69.293B188.240.04673.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8358 MIRICOR 1.89-3.57%-0.07Bán160.000K756.000M28.510.0796.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8510 TOPSTANDARDCORP 0.18-1.09%-0.00Sức bán mạnh88.000K146.400MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1241 SHUANGHUA H 0.40-1.25%-0.01Bán25.000K253.500M-0.03530.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1478 Q TECH 4.75-13.64%-0.75Sức bán mạnh18.046M6.224B12.000.472526.00Công nghệ
1195 KINGWELL GROUP 0.100.00%0.00Bán3.338M273.988M-0.0432.00Công nghệ
1289 SUNLIT SCI 1.801.12%0.02Bán45.000K230.400M5.850.31159.00Công nghiệp
1322 CW GROUP HOLD 0.234.05%0.01Bán1.268M166.087M0.670.35121.00Công nghiệp
8412 BCI GROUP 0.341.47%0.01Sức mua mạnh500.000K272.000M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8063 GLOBAL M HLDG 0.13-8.57%-0.01Bán150.000K545.647M-0.01109.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1831 SHIFANG HLDG 0.13-10.88%-0.02Sức bán mạnh110.000K331.759M-0.05235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1079 PINE TECH 0.80-13.04%-0.12Bán4.912M1.017B-0.06228.00Công nghệ
8163 MERDEKA FIN 0.085.33%0.00Bán520.000K161.167M-0.0025.00Vật liệu cơ bản
1327 TIME2U 0.03-11.11%-0.00Bán30.136M124.416M-0.031495.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1669 GIC GROUP 0.77-11.49%-0.10Bán176.000K348.000M5.520.1630.00Tài chính
8337 DIRECTEL 0.08-3.45%-0.00Sức bán mạnh100.000K270.788M2900.000.0010.00Dịch vụ Viễn thông
1007 DAQING DAIRY 0.23-7.84%-0.02Bán23.572M154.607M-0.015.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2298 COSMO LADY 4.063.84%0.15Mua3.125M8.846B21.520.187252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
403 STARLITE HOLD 0.39-6.02%-0.03Bán698.000K217.931M-0.108000.00Vật liệu cơ bản
766 SINO PROSPER GP 0.11-0.90%-0.00Bán725.000K168.276M-0.0276.00Vật liệu cơ bản
8326 TK NEW ENERGY 0.570.00%0.00Bán1.661M466.260M22.200.03471.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
540 SPEEDY GLOBAL 0.52-3.70%-0.02Bán300.000K324.000M9.500.06420.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1312 TONGFANG KONTA 0.34-2.82%-0.01Bán1.626M1.986B-0.002118.00Vật liệu cơ bản
8092 ITE HOLDINGS 0.06-13.51%-0.01Bán340.000K61.084M47.480.0062.00Công nghệ
627 FULLSUN INT'L 0.97-5.83%-0.06Sức bán mạnh1.884M
8238 WINTO GROUP 0.05-9.62%-0.01Bán24.844M449.280M-0.0017.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
593 DREAMEAST 9.15-11.51%-1.19Bán26.500K2.722B46.500.44458.00Chăm sóc sức khỏe
8045 NANDASOFT 0.13-6.67%-0.01Bán786.000K200.880M-0.04367.00Công nghệ
8186 IR RESOURCES 0.07-13.33%-0.01Sức bán mạnh340.000K62.345M-0.1299.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Forex Screener Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất