Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Hong Kong với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Hong Kong này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Ticker
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
8005YUXING INFOTECH INV HLDGS LTD
0.390HKD71.05%0.162HKD
Sức mua mạnh
934K364.26K567.197MHKD−0.08HKD150Công nghệ Điện tử
2738HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
1.61HKD−10.56%−0.19HKD
Bán Mạnh
330K531.3K1.08BHKD−0.10HKD1.155KKhoáng sản phi năng lượng
8366ZHEJIANG UTD INV HLDG GP LTD
0.068HKD61.90%0.026HKD
Theo dõi
10.5M714K66.242MHKD−0.00HKD46Dịch vụ Công nghiệp
1198ROYALE HOME HOLDINGS LTD
2.35HKD−6.00%−0.15HKD
Bán Mạnh
16K37.6K6.055BHKD78.130.03HKD1.328KKhách hàng Lâu năm
1159STARLIGHT CULTURE ENT GP LTD
0.350HKD−29.29%−0.145HKD
Bán
65K22.75K370.604MHKD−0.50HKD22Dịch vụ Khách hàng
6882EGL HOLDINGS COMPANY LIMITED
1.05HKD36.36%0.28HKD
Sức mua mạnh
73.414M77.085M386.886MHKD−0.29HKD254Dịch vụ Khách hàng
1581PROGRESSIVE PATH GROUP HOLDINGS LTD
0.290HKD−6.45%−0.020HKD
Bán Mạnh
5.07M1.47M128.65MHKD6.080.05HKD508Tài chính
1613SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION
0.146HKD0.69%0.001HKD
Bán
12.497M1.825M181.593MHKD−0.09HKD123Dịch vụ Thương mại
1917DOUMOB
0.072HKD18.03%0.011HKD
Mua
4.18M300.96K140.182MHKD−0.04HKD79Dịch vụ Công nghệ
3626HANG SANG (SIU PO) INTL HLDG CO LTD
0.59HKD13.46%0.07HKD
Mua
26K15.34K95.68MHKD−0.01HKD80Dịch vụ Thương mại
8300ROYAL CATERING GROUP HLDGS CO LTD
0.017HKD−26.09%−0.006HKD
Bán Mạnh
5.68M96.56K60.797MHKD−0.00HKD32Dịch vụ Khách hàng
6900SUNKWAN PROPERTIES GROUP LTD
0.093HKD−16.96%−0.019HKD
Bán Mạnh
8.6M799.8K232.169MHKD−0.21HKD1.083KTài chính
8208WMCH GLOBAL INVESTMENT LTD
0.042HKD−4.55%−0.002HKD
Bán Mạnh
42K1.764K31.68MHKD−0.09HKD156Dịch vụ Công nghiệp
2392XUAN WU CLOUD TECHNOLOGY HLDGS LTD
6.35HKD−19.92%−1.58HKD
Bán Mạnh
1.554M9.865M4.443BHKDDịch vụ Công nghệ
8156SINOPHARM TECH HOLDINGS LTD
0.021HKD−12.50%−0.003HKD
Bán
4.28M89.88K108.905MHKD−0.02HKD73Dịch vụ Khách hàng
2019DEXIN CHINA HOLDINGS CO LTD
1.56HKD−3.11%−0.05HKD
Bán
2.366M3.691M4.349BHKD3.420.47HKD2.476KTài chính
2349CHINA CITY INFRASTRUCTURE GP LTD
0.060HKD−6.25%−0.004HKD
Bán
1.316M78.96K200.21MHKD−0.05HKD178Hàng tiêu dùng không lâu bền
8413ASIA GROCERY DISTRIBUTION LTD
0.360HKD26.32%0.075HKD
Sức mua mạnh
3.63M1.307M331.17MHKD−0.00HKD59Dịch vụ Phân phối
8383LINOCRAFT HOLDINGS LTD
0.096HKD−23.20%−0.029HKD
Bán Mạnh
280K26.88K100MHKD6.190.02HKD946Dịch vụ Thương mại
567DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED
0.074HKD−18.68%−0.017HKD
Bán Mạnh
298K22.052K141.969MHKD−0.03HKD349Công nghệ Điện tử
707ASIA TELEVISION HLDGS LTD
0.022HKD10.00%0.002HKD
Bán
17.674M388.828K198.513MHKD−0.04HKD227Công nghiệp Chế biến
572FUTURE WORLD HOLDINGS LTD
1.78HKD18.67%0.28HKD
Sức mua mạnh
1.358M2.417M174.143MHKD−0.28HKD46Tài chính
176SUPERACTIVE GROUP CO LTD
0.034HKD13.33%0.004HKD
Theo dõi
106K3.604K60.977MHKD−0.07HKD300Công nghệ Điện tử
923INTEGRATED WASTE SOLUTIONS GROUP
0.044HKD18.92%0.007HKD
Sức mua mạnh
68K2.992K173.628MHKD−0.01HKD113Công nghiệp Chế biến
1235TRAVEL EXPERT(ASIA) ENTERPRISES LTD
0.275HKD10.00%0.025HKD
Mua
7.875M2.166M127.465MHKD−0.04HKD92Dịch vụ Khách hàng
1416CTR HOLDINGS LTD
0.058HKD−14.71%−0.010HKD
Bán
1.58M91.64K95.2MHKD−0.00HKD485Dịch vụ Công nghiệp
8179PALINDA GROUP HLDGS LTD
0.150HKD−6.25%−0.010HKD
Bán
2.316M347.4K140.778MHKD−0.09HKD17Hàng tiêu dùng không lâu bền
8245ON REAL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.310HKD−11.43%−0.040HKD
Bán
3.29M1.02M251.348MHKD−0.10HKD550Công nghệ Điện tử
204CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LTD
0.100HKD25.00%0.020HKD
Sức mua mạnh
70.02M7.002M196.882MHKD−0.01HKD10Hỗn hợp
718TAI UNITED HOLDINGS LTD
0.075HKD19.05%0.012HKD
Theo dõi
791.9K59.393K330.751MHKD−0.13HKD193Tài chính
8475K GROUP HLDGS LTD
0.077HKD−12.50%−0.011HKD
Theo dõi
165K12.705K38.72MHKD−0.08HKD139Dịch vụ Khách hàng
2699XINMING CHINA HOLDINGS LIMITED
0.013HKD−7.14%−0.001HKD
Bán Mạnh
384K4.992K26.301MHKD−0.98HKD39Tài chính
1701TU YI HOLDING CO LTD
0.160HKD30.08%0.037HKD
Sức mua mạnh
4.456M712.96K123MHKD−0.04HKD115Dịch vụ Phân phối
657G-VISION INTERNATIONAL HLDGS
0.063HKD5.00%0.003HKD
Bán
615.804K38.796K116.779MHKD−0.01HKD90Dịch vụ Khách hàng
8482WAN LEADER INTL LTD
0.081HKD2.53%0.002HKD
Bán
12.45M1.008M78.21MHKD7.180.01HKD33Tài chính
8420NEXION TECHNOLOGIES LTD
0.071HKD−21.98%−0.020HKD
Bán Mạnh
465K33.015K67.322MHKD−0.03HKD28Dịch vụ Công nghệ
8547PACIFIC LEGEND GROUP LTD
0.091HKD2.25%0.002HKD
Mua
5.21M474.11K117.48MHKD−0.01HKD168Bán Lẻ
969HUA LIEN INTERNATIONAL
0.096HKD12.94%0.011HKD
Sức mua mạnh
8.012M769.152K186.25MHKD−0.01HKD668Công nghiệp Chế biến
8293SINGASIA HOLDINGS LTD
0.032HKD18.52%0.005HKD
Bán
110K3.52K48.6MHKD−0.01HKD95Dịch vụ Thương mại
3997TELECOM SERVICE ONE HOLDINGS LTD
6.10HKD8.93%0.50HKD
Sức mua mạnh
78K475.8K718.715MHKD−0.01HKD75Dịch vụ Phân phối
8069WWPKG HLDGS CO LTD
0.187HKD13.33%0.022HKD
Bán
109.285M20.436M79.2MHKD−0.04HKD30Dịch vụ Khách hàng
1259PROSPEROUS FUTURE HLDGS LTD
0.067HKD−1.47%−0.001HKD
Bán
328K21.976K154.64MHKD−0.06HKD1.039KHàng tiêu dùng không lâu bền
1539SYNERGY GROUP HOLDINGS INTL LTD
0.62HKD14.81%0.08HKD
Sức mua mạnh
3.888M2.411M1.288BHKD−0.23HKD40Dịch vụ Phân phối
1930SHINELONG AUTO LIGHTWEIGHT APP LTD
0.245HKD−13.21%−0.035HKD
Bán Mạnh
2.24M544.32K184.8MHKD7.550.04HKD353Sản xuất Chế tạo
2393YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
0.60HKD−14.29%−0.10HKD
Bán
112.5K67.5K1.631BHKD−0.14HKD1.019KDịch vụ Phân phối
1940CHINA GAS INDUSTRY INV HLDGS CO LTD
0.48HKD−17.24%−0.10HKD
Bán Mạnh
23.482M11.271M696MHKD10.580.05HKD369Công ty dịch vụ công cộng
8326TONKING NEW ENERGY GROUP HLDGS LTD
0.325HKD4.84%0.015HKD
Bán
841K273.325K253.58MHKD46.270.01HKD99Dịch vụ Công nghiệp
8140BOSA TECHNOLOGY HLDGS LTD
0.111HKD−3.48%−0.004HKD
Theo dõi
200K22.2K92MHKD3.870.03HKD56Khoáng sản phi năng lượng
8188GME GROUP HLDGS LTD
0.125HKD15.74%0.017HKD
Bán
132K16.5K51.597MHKD2.980.04HKD913Dịch vụ Công nghiệp
1920HANDS FORM HOLDINGS LTD
0.044HKD0.00%0.000HKD
Bán
5.62M247.28K137.28MHKD−0.04HKD15Dịch vụ Công nghiệp
8042KOS INTERNATIONAL HLDGS LTD
0.095HKD−15.93%−0.018HKD
Mua
2M190K90.4MHKD4.040.03HKD97Dịch vụ Thương mại
1588CHANJET INFORMATION TECH CO LTD
5.10HKD−3.23%−0.17HKD
Bán
241K1.229M1.597BHKD−0.52HKD1.289KDịch vụ Công nghệ
8079EASY REPAY FINANCE & INVESTMENT LTD
0.161HKD−16.58%−0.032HKD
Bán Mạnh
12.325M1.984M69.584MHKD−0.22HKD90Dịch vụ Phân phối
3638HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
0.65HKD−9.72%−0.07HKD
Mua
24K15.6K328.724MHKD−0.59HKD28Dịch vụ Phân phối
1615AB BUILDERS GROUP LTD
0.230HKD−19.30%−0.055HKD
Bán Mạnh
145K33.35K171MHKD−0.00HKD136Dịch vụ Công nghiệp
851SHENG YUAN HOLDING
0.021HKD−16.00%−0.004HKD
Bán Mạnh
326.977K6.867K95.493MHKD17.860.00HKD26Hỗn hợp
274RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GP LTD
0.225HKD−7.41%−0.018HKD
Bán Mạnh
2.351M528.975K368.207MHKD−0.06HKD512Khoáng sản phi năng lượng
2171CARSGEN THERAPEUTICS HLDGS LTD
11.06HKD−9.05%−1.10HKD
Bán Mạnh
3.846M42.541M6.939BHKD−1.57HKD573Công nghệ Sức khỏe
1532CHINA PARTYTIME CULTURE HOLDINGS LT
0.094HKD−11.32%−0.012HKD
Bán
264K24.816K132.21MHKD−0.01HKD566Công nghiệp Chế biến
8062EFT SOLUTIONS HOLDINGS LTD
0.135HKD−2.88%−0.004HKD
Bán
530K71.55K66.72MHKD6.410.02HKD73Dịch vụ Phân phối
8269WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED
0.114HKD2.70%0.003HKD
Bán
150K17.1K82.908MHKD−0.04HKD52Tài chính
1207SRE GROUP LIMITED
0.022HKD0.00%0.000HKD
Bán Mạnh
308K6.776K452.424MHKD44.000.00HKD407Tài chính
768UBA INVESTMENTS
0.038HKD22.58%0.007HKD
Mua
98K3.724K39.424MHKD−0.00HKD4Tài chính
1749SHANSHAN BRAND MANAGEMENT CO LTD
0.45HKD−18.18%−0.10HKD
Bán Mạnh
87K39.15K73.37MHKD9.600.06HKD384Dịch vụ Phân phối
8481SHENGLONG SPLENDECOR INTL LTD
0.156HKD−17.89%−0.034HKD
Bán Mạnh
35K5.46K95MHKD11.950.02HKD417Dịch vụ Phân phối
745CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LTD
0.122HKD−6.87%−0.009HKD
Bán Mạnh
292.5K35.685K97.712MHKD−0.05HKD22Dịch vụ Thương mại
328ALCO HOLDINGS
0.054HKD8.00%0.004HKD
Theo dõi
5.358M289.332K36.162MHKD−0.82HKD625Khách hàng Lâu năm
406YAU LEE HOLDINGS
1.32HKD−5.71%−0.08HKD
Bán Mạnh
95.5K126.06K611.085MHKD9.000.16HKD3.2KDịch vụ Công nghiệp
65GRAND OCEAN ADVANCED RES GP CO LTD
0.340HKD−2.86%−0.010HKD
Bán
251.981K85.674K526.217MHKD20.230.02HKD447Năng lượng Mỏ
6860FINGERTANGO INC
0.099HKD−12.39%−0.014HKD
Bán Mạnh
9.812M971.388K211.629MHKD−0.40HKD334Dịch vụ Công nghệ
804PINESTONE CAPITAL LTD
0.015HKD−11.76%−0.002HKD
Bán Mạnh
85.175M1.278M76.702MHKD−0.00HKD13Tài chính
2008PHOENIX MEDIA INV (HLDGS) LTD
0.300HKD−6.25%−0.020HKD
Bán Mạnh
5.58M1.674M1.598BHKD−0.11HKD2.948KTruyền thông
8118BORTEX GLOBAL LTD
0.420HKD−6.67%−0.030HKD
Bán
5.776M2.426M225MHKD39.820.01HKD251Công nghệ Điện tử
6639ARRAIL GROUP LTD
8.52HKD−1.27%−0.11HKD
Bán
2.393M20.384M5.019BHKD−1.47HKD3.336KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
8172LAJIN ENTERTAINMENT NETWORK GP LTD
0.102HKD0.99%0.001HKD
Bán
60K6.12K425.122MHKD−0.03HKD107Hỗn hợp
756SUMMI (GROUP) HOLDINGS LTD
0.044HKD−15.38%−0.008HKD
Bán Mạnh
1.1M48.4K118.668MHKD−0.03HKD121Hàng tiêu dùng không lâu bền
8203KAISUN HOLDINGS LTD
0.239HKD0.00%0.000HKD
Bán
691K165.149K134.546MHKD−0.06HKD116Năng lượng Mỏ
8311PERFECT OPTRONICS LIMITED
0.157HKD3.29%0.005HKD
Bán
80K12.56K225.52MHKD−0.03HKD65Hỗn hợp
913HARBOUR DIGITAL ASSET CAPITAL LTD
0.66HKD22.22%0.12HKD
Bán
110.001K72.601K151.838MHKD−0.08HKD15Tài chính
8419AV PROMOTIONS HLDGS LTD
0.160HKD−16.67%−0.032HKD
Bán Mạnh
5K80076MHKD−0.09HKD171Dịch vụ Thương mại
1536YUK WING GP HLDGS LTD
0.160HKD−2.44%−0.004HKD
Bán
420K67.2K62.32MHKD−0.00HKD80Sản xuất Chế tạo
1792CMON LTD
0.040HKD−16.67%−0.008HKD
Bán Mạnh
1.03M41.2K84.882MHKD21.820.00HKD65Khách hàng Lâu năm
1673HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED
0.550HKD15.79%0.075HKD
Mua
8K4.4K505.442MHKD−0.10HKD301Sản xuất Chế tạo
1953RIMBACO GROUP GLOBAL LTD
0.425HKD3.66%0.015HKD
Sức mua mạnh
6.61M2.809M516.6MHKD80.390.01HKD189Dịch vụ Công nghiệp
2324CAPITAL VC LTD
0.219HKD−2.23%−0.005HKD
Theo dõi
80K17.52K94.109MHKD−0.08HKD13Tài chính
1545DESIGN CAPITAL LTD
0.085HKD−2.30%−0.002HKD
Bán
120K10.2K174MHKD8.790.01HKD132Bán Lẻ
6918KIDZTECH HOLDINGS LTD
0.76HKD−16.48%−0.15HKD
Bán
6.098M4.634M474.006MHKD−0.06HKD535Khách hàng Lâu năm
8249ZHEJIANG RUIYUAN INTELLIGENTC CONT
0.076HKD20.63%0.013HKD
Theo dõi
700K53.2K31.5MHKD−0.01HKD11Công nghệ Điện tử
871CHINA DREDGING ENVIR PROTECTION
0.120HKD−1.64%−0.002HKD
Bán
200K24K183.474MHKD−0.13HKD522Dịch vụ Công nghiệp
2185SHANGHAI BIO-HEART BIOLOGICAL TECHN
56.25HKD7.86%4.10HKD
Bán
629.9K35.432M12.721BHKD−1.30HKD50Dịch vụ Thương mại
2116JIANGSU INNOVATIVE ECOLOGICAL NEW M
0.235HKD−15.27%−0.040HKD
Bán Mạnh
60K13.98K132MHKD8.960.03HKD59Năng lượng Mỏ
1269CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD
0.083HKD0.00%0.000HKD
Bán
8.74M725.42K142.981MHKD−0.95HKD1.788KSản xuất Chế tạo
8063GLOBAL MASTERMIND HOLDINGS LTD
0.091HKD−13.33%−0.014HKD
Bán Mạnh
30.1K2.739K53.633MHKD−0.48HKD25Tài chính
6978IMMUNOTECH BIOPHARM LTD
4.38HKD9.23%0.37HKD
Mua
9.392M41.137M2.063BHKD−0.82HKD515Công nghệ Sức khỏe
1842GROWN UP GROUP INVT HLDGS LTD
0.193HKD−2.03%−0.004HKD
Bán
1.42M274.06K197MHKD−0.01HKD410Khách hàng Lâu năm
2210BEIJING CAPITAL JIAYE PPTY SVCS CO
3.73HKD−1.58%−0.06HKD
Bán
3.2K11.936K551.469MHKD2.051KTài chính
8283ZHONGSHI MINAN HOLDINGS LTD
0.380HKD0.00%0.000HKD
Mua
1.33M505.4K760MHKD−0.00HKD160Dịch vụ Khách hàng
3623CHINA SUCCESS FINANCE GP HLDGS LTD
0.84HKD−11.58%−0.11HKD
Bán Mạnh
184K154.56K497.077MHKD−0.31HKD93Tài chính
1063SUNCORP TECHNOLOGIES
0.340HKD−2.86%−0.010HKD
Bán Mạnh
1.395M474.3K538.488MHKD−0.08HKD30Công nghệ Điện tử
911QIANHAI HEALTH HOLDINGS LTD
0.101HKD−12.17%−0.014HKD
Bán Mạnh
725K73.225K194.862MHKD8.710.01HKD22Dịch vụ Phân phối