Cổ phiếu Hong KongCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Hồng Kông này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
1114BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HLDGS
4.90HKD8.89%0.40HKD
Mua
32.334M158.435M24.722BHKDKhách hàng Lâu năm
1212LIFESTYLE INTERNATIONAL HLDGS
4.98HKD0.20%0.01HKD
Sức mua mạnh
816K4.064M7.48BHKD−1.33HKD675Bán Lẻ
1217CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED
0.010HKD0.00%0.000HKD
Bán
600K6K128.016MHKD−0.00HKD27Tài chính
1286IMPRO PRECISION INDUSTRIES LTD
2.60HKD1.96%0.05HKD
Sức mua mạnh
1.732M4.503M4.897BHKD10.100.25HKD7.155KKhoáng sản phi năng lượng
139CENTRAL WEALTH GROUP HOLDINGS LTD
0.047HKD−2.08%−0.001HKD
Mua
9.996M469.812K750.809MHKD−0.02HKD105Khách hàng Lâu năm
1466AFFLUENT PARTNERS HLDGS LTD
0.78HKD18.18%0.12HKD
Sức mua mạnh
2.284M1.782M498.652MHKD44.000.02HKD47Khách hàng Lâu năm
15303SBIO INC
8.13HKD−1.69%−0.14HKD
Mua
16.165M131.425M19.828BHKD10.530.83HKD5.292KCông nghệ Sức khỏe
1783GOLDEN PONDER HOLDINGS LTD
0.73HKD15.87%0.10HKD
Sức mua mạnh
4.5M3.285M700.426MHKD−0.03HKD72Dịch vụ Công nghiệp
1795YADONG GROUP HLDGS LTD
1.43HKD0.70%0.01HKD
Sức mua mạnh
180K257.4K858MHKD18.180.08HKD482Công nghiệp Chế biến
1818ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD
8.79HKD−1.12%−0.10HKD
Mua
18.236M160.295M28.747BHKD195.380.05HKD6.896KKhoáng sản phi năng lượng
1854CHINA WANTIAN HOLDINGS LTD
0.65HKD3.17%0.02HKD
Mua
3.17M2.061M1.006BHKD−0.01HKD69Công nghiệp Chế biến
1855ZONBONG LANDSCAPE ENVIRONMENTAL LTD
9.31HKD1.20%0.11HKD
Sức mua mạnh
142K1.322M2.56BHKD−0.13HKD469Dịch vụ Thương mại
2156C&D PROPERTY MANAGEMENT GROUP LTD
4.48HKD0.00%0.00HKD
Mua
1.619M7.254M5.986BHKD23.070.19HKD11.057KTài chính
2245LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CO
15.80HKD0.00%0.00HKD4.19M66.202MDịch vụ Phân phối
2282MGM CHINA HLDGS LTD
6.03HKD3.97%0.23HKD
Sức mua mạnh
17.912M108.007M22.914BHKD−1.19HKD10.117KDịch vụ Khách hàng
517COSCO SHIPPING INT (HK) CO LTD
2.69HKD0.00%0.00HKD
Mua
1.408M3.788M4.004BHKD14.010.19HKD847Vận chuyển
572FUTURE WORLD HOLDINGS LTD
3.80HKD8.88%0.31HKD
Sức mua mạnh
1.305M4.958M441.163MHKD−0.28HKD46Tài chính
6088FIT HON TENG LTD
1.88HKD5.62%0.10HKD
Sức mua mạnh
14.294M26.873M13.293BHKD7.400.24HKD57.527KCông nghệ Điện tử
8195LEGENDARY GROUP LTD
1.40HKD6.87%0.09HKD
Sức mua mạnh
2.104M2.946M552.022MHKD17.950.08HKD90Hàng tiêu dùng không lâu bền