Các công ty của Hồng Kông có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty của Hồng Kông sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
700TENCENT HOLDINGS LIMITED
127,313 B HKD369,2 HKD−0,70%18,945 M1,123,447 T HKD24,8214,87 HKD−32,59%0,91%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
267CITIC LIMITED
63,536 B HKD7,32 HKD0,00%11,995 M0,88212,941 B HKD3,342,19 HKD−9,09%7,70%Tài chính
Mua
1109CHINA RESOURCES LAND
34,659 B HKD26,90 HKD+0,94%12,605 M0,97190,04 B HKD5,554,85 HKD−11,51%5,94%Tài chính
Sức mua mạnh
2388BOC HONG KONG(HLDGS) LTD
32,723 B HKD22,95 HKD+0,66%4,723 M0,67241,059 B HKD7,423,10 HKD6,30%Tài chính
Sức mua mạnh
1299AIA GROUP LIMITED
29,468 B HKD54,55 HKD0,00%13,005 M0,42606,169 B HKD21,342,56 HKD−46,47%2,96%Tài chính
Sức mua mạnh
19SWIRE PACIFIC
28,853 B HKD70,50 HKD+0,14%452,126 K0,3989,36 B HKD3,5319,96 HKD4,55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
688CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMNTS
28,299 B HKD13,60 HKD+1,19%16,955 M0,80147,099 B HKD5,252,59 HKD−41,41%5,95%Tài chính
Sức mua mạnh
2328PICC PROPERTY & CASUALTY CO
27,166 B HKD9,56 HKD+3,58%27,368 M0,96205,301 B HKD7,711,24 HKD+2,58%5,68%Tài chính
Sức mua mạnh
16SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
23,907 B HKD72,15 HKD+0,07%2,456 M0,57208,93 B HKD8,488,50 HKD−12,91%6,45%Tài chính
Mua
1CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
23,5 B HKD40,85 HKD+0,86%5,498 M0,92155,117 B HKD6,666,14 HKD−29,50%6,25%Bán Lẻ
Mua
762CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED
20,692 B HKD7,16 HKD+1,13%46,081 M1,01216,635 B HKD10,500,68 HKD+20,61%5,21%Truyền thông
Sức mua mạnh
1810XIAOMI CORPORATION
19,31 B HKD16,84 HKD+0,36%69,357 M1,01419,453 B HKD22,270,76 HKD+130,06%0,00%Công nghệ Điện tử
Mua
1113CK ASSET HOLDINGS LTD
17,34 B HKD30,35 HKD0,00%3,956 M0,73106,226 B HKD6,254,85 HKD−16,14%6,75%Tài chính
Mua
11HANG SENG BANK
17,14 B HKD102,2 HKD+0,89%1,011 M0,66191,745 B HKD11,408,97 HKD6,42%Tài chính
Theo dõi
33698HUISHANG BANK CORPORATION LTD
15,407 B HKD2,20 HKD−0,45%6 K0,0530,696 B HKD1,971,11 HKD6,34%Tài chính
Bán Mạnh
3690MEITUAN
15,311 B HKD119,4 HKD+0,25%22,116 M0,82728,666 B HKD0,00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
960LONGFOR GROUP HLDGS LTD
14,199 B HKD11,36 HKD+1,43%8,813 M1,0573,823 B HKD4,962,29 HKD−52,42%10,97%Tài chính
Sức mua mạnh
9633NONGFU SPRING CO LTD
13,348 B HKD35,35 HKD+6,48%26,153 M2,00373,383 B HKD29,791,19 HKD+54,69%2,47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2015LI AUTO INC
12,933 B HKD79,10 HKD−1,56%6,149 M0,58159,564 B HKD13,575,83 HKD0,00%Khách hàng Lâu năm
Mua
1378CHINA HONGQIAO GROUP LTD
12,664 B HKD10,50 HKD+3,55%34,508 M0,7696,082 B HKD7,961,32 HKD−36,01%4,04%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
388HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
11,862 B HKD241,4 HKD−0,66%3,098 M0,58307,5 B HKD26,789,01 HKD+5,52%3,46%Tài chính
Mua
2020ANTA SPORTS PRODUCTS
11,311 B HKD74,65 HKD0,00%4,365 M0,50209,906 B HKD18,773,98 HKD+17,32%2,64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
836CHINA RESOURCES POWER HLDGS CO
11,003 B HKD22,05 HKD+0,46%18,731 M1,02105,589 B HKD9,642,29 HKD+590,85%4,17%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9961TRIP COM GROUP LTD
10,959 B HKD359,2 HKD−3,13%1,666 M1,15241,337 B HKD20,5517,48 HKD+78,86%0,00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
788CHINA TOWER CORP LTD
10,774 B HKD1,01 HKD+2,02%190,196 M0,75173,064 B HKD16,370,06 HKD+22,18%4,15%Truyền thông
Mua
316ORIENT OVERSEAS INT
10,709 B HKD109,6 HKD+1,20%999,767 K0,6271,518 B HKD6,7516,23 HKD−81,17%7,50%Vận chuyển
Theo dõi
1099SINOPHARM GROUP CO. LTD.
10,004 B HKD19,24 HKD+0,84%4,799 M1,0859,504 B HKD6,013,20 HKD+6,80%5,01%Dịch vụ Phân phối
Mua
293CATHAY PACIFIC AIRWAYS
9,789 B HKD8,06 HKD−1,35%7,841 M1,1952,598 B HKD6,411,26 HKD5,26%Vận chuyển
Mua
2057ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC
9,668 B HKD157,2 HKD+0,13%478,938 K0,60124,918 B HKD14,0511,19 HKD+7,21%3,09%Vận chuyển
Sức mua mạnh
12HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO
9,261 B HKD22,90 HKD−0,43%1,516 M0,56111,352 B HKD11,971,91 HKD−29,82%7,83%Tài chính
Theo dõi
3311CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG
9,164 B HKD11,04 HKD+1,47%6,248 M1,7354,809 B HKD6,071,82 HKD+34,81%5,15%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
1114BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HLDGS
8,547 B HKD3,84 HKD+3,78%28,486 M0,5318,667 B HKD2,271,69 HKD−40,64%0,00%Khách hàng Lâu năm
Mua
1038CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
8,027 B HKD51,05 HKD+2,92%3,53 M1,37118,472 B HKD16,023,19 HKD+6,81%5,16%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
992LENOVO GROUP LIMITED
7,907 B HKD10,54 HKD−0,75%35,431 M0,88131,737 B HKD16,800,63 HKD−36,53%3,58%Công nghệ Điện tử
Mua
66MTR CORPORATION LTD
7,784 B HKD25,25 HKD+1,61%3,247 M0,96154,539 B HKD20,141,25 HKD−18,79%5,27%Vận chuyển
Mua
669TECHTRONIC INDUSTRIES CO
7,644 B HKD98,90 HKD−1,10%3,747 M0,84182,935 B HKD23,764,16 HKD−10,34%1,93%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
2688ENN ENERGY HOLDINGS LTD
7,532 B HKD62,15 HKD+2,64%2,567 M1,0368,333 B HKD9,316,67 HKD−19,28%4,87%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
99690TUHU CAR INC.
7,407 B HKD18,32 HKD−1,08%2,076 M0,9513,737 B HKD0,00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
1024KUAISHOU TECHNOLOGY
7,068 B HKD46,40 HKD−0,75%11,687 M0,49204,072 B HKD16,562,80 HKD0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
981SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CO
7,066 B HKD17,30 HKD+0,82%38,102 M1,18205,249 B HKD23,720,73 HKD−53,97%0,00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3360FAR EAST HORIZON LIMITED
6,843 B HKD5,15 HKD+1,18%3,422 M0,8921,292 B HKD3,511,47 HKD−2,35%9,82%Tài chính
Sức mua mạnh
27GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
6,828 B HKD34,40 HKD+0,15%3,753 M0,55150,163 B HKD22,031,56 HKD+413,72%0,00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
916CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD
6,734 B HKD7,41 HKD+2,77%32,686 M0,81117,024 B HKD8,960,83 HKD+14,71%3,39%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1876BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD
6,67 B HKD10,22 HKD+2,61%12,383 M1,42131,904 B HKD20,330,50 HKD−9,86%4,14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2CLP HOLDINGS LTD
6,655 B HKD65,50 HKD+0,77%2,748 M1,21164,219 B HKD24,872,63 HKD−21,62%4,77%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
2423KE HOLDINGS INC
6,501 B HKD38,20 HKD−2,30%1,255 M1,66143,851 B HKD35,371,08 HKD+84,72%2,34%Tài chính
Sức mua mạnh
1929CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD
6,499 B HKD8,18 HKD−0,37%4,2 M0,4881,999 B HKD12,580,65 HKD−3,13%15,23%Khách hàng Lâu năm
Mua
1093CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
6,49 B HKD6,09 HKD+1,00%23,716 M0,6371,398 B HKD11,130,55 HKD−3,15%4,64%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
1359CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO
6,432 B HKD0,68 HKD0,00%36,116 M0,9525,952 B HKD5,420,13 HKD−64,01%7,38%Tài chính
Theo dõi
135KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
6,279 B HKD8,28 HKD+1,97%12,374 M0,6370,309 B HKD11,380,73 HKD−77,20%3,75%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1508CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP
6,246 B HKD0,52 HKD0,00%10,822 M2,0522,089 B HKD3,560,15 HKD2,94%Tài chính
Theo dõi
144CHINA MERCHANTS PORT HLDGS LTD
6,233 B HKD11,74 HKD+1,56%3,369 M0,8048,529 B HKD7,661,53 HKD−30,32%6,06%Vận chuyển
Mua
392BEIJING ENTERPRISE HLDGS
6,076 B HKD25,95 HKD+1,37%1,4 M0,8232,205 B HKD5,954,36 HKD−44,48%6,25%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
3HONGKONG & CHINA GAS CO. LTD.
6,07 B HKD6,40 HKD−0,16%11,691 M0,47119,61 B HKD20,270,32 HKD+17,44%5,46%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
6POWER ASSETS HOLDINGS LTD.
6,003 B HKD46,75 HKD+1,41%4,751 M1,7898,244 B HKD16,602,82 HKD−2,09%6,12%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
2588BOC AVIATION LTD
5,981 B HKD65,05 HKD+1,88%1,123 M1,5944,313 B HKD7,558,61 HKD+37,00%4,72%Tài chính
Sức mua mạnh
3808SINOTRUK (HONG KONG) LTD
5,876 B HKD18,38 HKD−1,18%4,419 M0,4451,354 B HKD8,652,12 HKD+12,94%1,77%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
83SINO LAND CO
5,849 B HKD8,26 HKD+0,85%2,852 M0,8270,841 B HKD11,190,74 HKD−56,54%7,08%Tài chính
Mua
576ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
5,772 B HKD5,14 HKD+1,98%3,184 M0,5630,207 B HKD5,180,99 HKD−24,65%6,99%Vận chuyển
Mua
175GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED
5,708 B HKD8,17 HKD−0,73%31,655 M0,6982,822 B HKD14,630,56 HKD−2,95%2,67%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
9889DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO L
5,703 B HKD5,03 HKD−1,57%181 K0,1735,2 B HKD6,020,84 HKD5,70%Tài chính
291CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO
5,694 B HKD28,20 HKD−0,53%8,229 M0,6791,972 B HKD15,771,79 HKD+5,35%2,46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1913PRADA SPA
5,68 B HKD53,00 HKD−1,21%731,953 K0,86137,281 B HKD23,882,22 HKD+111,20%2,11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
9668CHINA BOHAI BANK
5,614 B HKD0,94 HKD−1,05%1,169 M0,5516,874 B HKD3,580,26 HKD0,00%Tài chính
11908C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GP LTD
5,563 B HKD14,66 HKD−0,41%905,204 K0,3729,693 B HKD5,662,59 HKD−10,44%8,83%Tài chính
Sức mua mạnh
881ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED
5,545 B HKD12,70 HKD+0,95%7,694 M1,2430,012 B HKD5,492,31 HKD−44,58%6,34%Bán Lẻ
Mua
1928SANDS CHINA LTD
5,418 B HKD16,02 HKD−1,96%15,447 M1,53132,246 B HKD23,950,67 HKD0,00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
966CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO
5,374 B HKD8,19 HKD+1,36%4,077 M1,1229,04 B HKD5,481,50 HKD−28,48%3,22%Tài chính
Mua
868XINYI GLASS HLDGS
5,365 B HKD8,75 HKD+1,16%5,66 M1,2136,542 B HKD6,791,29 HKD−54,50%7,28%Khách hàng Lâu năm
Mua
2319CHINA MENGNIU DAIRY CO
5,314 B HKD15,20 HKD+0,13%25,09 M1,0359,617 B HKD11,251,35 HKD−11,38%3,54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1193CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD.
5,224 B HKD28,55 HKD+1,06%1,788 M0,3764,077 B HKD12,402,30 HKD−18,32%4,10%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
2313SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS
5,036 B HKD72,15 HKD−1,30%3,866 M0,90109,886 B HKD21,563,35 HKD+23,99%2,78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
6823HKT TRUST AND HKT LTD
4,991 B HKD9,26 HKD−0,22%3,586 M0,6870,34 B HKD14,060,66 HKD+3,77%8,24%Truyền thông
Sức mua mạnh
6862HAIDILAO INTL HLDG LTD
4,971 B HKD13,72 HKD+0,15%7,305 M0,6576,364 B HKD15,140,91 HKD6,01%Dịch vụ Khách hàng
Mua
288WH GROUP LIMITED
4,924 B HKD5,39 HKD+0,75%22,686 M0,9468,642 B HKD14,040,38 HKD−34,46%5,61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
11799XINTE ENERGY CO LTD
4,801 B HKD7,86 HKD+0,26%908,8 K0,5811,211 B HKD2,283,45 HKD+420,51%0,00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1997WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD
4,766 B HKD21,25 HKD+0,71%1,736 M0,5564,064 B HKD13,541,57 HKD+8,54%6,07%Tài chính
Mua
11606CHINA DEV BANK FINL LEASING CO LTD
4,586 B HKD1,42 HKD+2,16%2,508 M0,1517,573 B HKD3,920,36 HKD−3,07%6,24%Tài chính
1179H WORLD GROUP LIMITED
4,514 B HKD24,45 HKD−2,78%1,066 M0,5383,241 B HKD19,661,24 HKD1,92%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
6060ZHONGAN ONLINE P & C INS CO LTD
4,506 B HKD13,32 HKD+0,60%1,41 M0,6119,46 B HKD4,433,00 HKD+215,11%0,00%Tài chính
Mua
285BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO. LT
4,466 B HKD34,45 HKD−1,71%11,251 M0,9778,975 B HKD17,471,97 HKD+59,89%1,69%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
257CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GRP LT
4,429 B HKD3,55 HKD+1,72%32,492 M1,1721,439 B HKD4,920,72 HKD−34,90%6,30%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
151WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
4,354 B HKD4,66 HKD+0,65%6,993 M2,0154,689 B HKD12,700,37 HKD−13,80%5,48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
3323CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO
4,269 B HKD2,69 HKD+0,37%18,441 M0,5422,605 B HKD5,350,50 HKD9,42%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
3320CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GR
4,259 B HKD5,43 HKD+1,88%6,04 M1,0033,486 B HKD3,18%Công nghệ Sức khỏe
Mua
8809GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY
4,225 B HKD0,064 HKD+3,23%204 K0,09552,259 M HKD0,130,47 HKD0,00%Công nghiệp Chế biến
968XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED
4,187 B HKD3,77 HKD+1,62%23,813 M0,7233,056 B HKD8,020,47 HKD−15,35%6,06%Công nghệ Điện tử
Mua
1308SITC INTERNATIONAL HLDGS CO LTD
4,16 B HKD18,58 HKD+1,31%5,443 M1,0949,205 B HKD11,981,55 HKD−53,97%6,00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
1578BANK OF TIANJING
4,155 B HKD1,67 HKD+1,83%116,5 K3,809,956 B HKD2,470,68 HKD8,07%Tài chính
66963SUNSHINE INSURANCE GROUP CO LTD
4,13 B HKD2,84 HKD+0,35%1,883 M0,8639,138 B HKD7,810,36 HKD−41,09%6,99%Tài chính
Mua
66199BANK OF GUIZHOU CO LTD
4,037 B HKD1,60 HKD+6,67%1 K0,0621,882 B HKD5,750,28 HKD4,48%Tài chính
101HANG LUNG PROPERTIES (HLP)
3,97 B HKD6,92 HKD+0,73%9,499 M0,7632,375 B HKD7,840,88 HKD+2,69%11,35%Tài chính
Mua
552CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP
3,961 B HKD4,18 HKD+0,72%7,569 M0,7128,743 B HKD7,280,57 HKD+4,55%5,75%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
142FIRST PACIFIC CO
3,924 B HKD3,57 HKD+2,29%4,452 M0,8614,792 B HKD3,860,93 HKD+53,71%6,59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2269WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC
3,757 B HKD11,24 HKD−0,35%16,977 M0,5246,848 B HKD13,080,86 HKD−6,90%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
6186CHINA FEIHE LTD
3,746 B HKD3,62 HKD−0,28%8,894 M1,0832,878 B HKD8,760,41 HKD−54,55%7,80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
3692HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
3,622 B HKD17,34 HKD+0,58%3,216 M0,92102,331 B HKD28,940,60 HKD+11,75%1,23%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
23BANK OF EAST ASIA LIMITED
3,522 B HKD10,04 HKD+0,50%625,145 K1,0326,332 B HKD7,611,32 HKD5,41%Tài chính
Theo dõi
2331LI NING CO LTD
3,522 B HKD15,40 HKD−2,65%21,199 M0,7540,851 B HKD11,421,35 HKD−29,16%3,79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1123YUEXIU PROPERTY CO LTD
3,52 B HKD5,65 HKD+2,17%13,466 M1,4622,166 B HKD5,710,99 HKD−26,10%9,75%Tài chính
Sức mua mạnh