Các công ty của Hồng Kông có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Hồng Kông với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
7770SHANGHAI GROWTH INVESTMENT
7,094 M HKD0,085 USD0,00%1 K0,06−0,33 HKD+35,75%0,00%Tài chính
7724RUIXIN INTL HOLDINGS LTD
8,57 M HKD0,102 HKD0,00%1000,00−0,89 HKD−38,36%0,00%Công nghệ Điện tử
88347F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LTD
9,901 M HKD0,074 HKD−12,94%128 K3,09−0,06 HKD+83,70%0,00%Dịch vụ Phân phối
88153JIADING INTERNATIONAL GRP HLDGS LTD
9,904 M HKD0,106 HKD−1,85%72,8 K0,16−0,25 HKD+71,52%0,00%Sản xuất Chế tạo
88072ROMA (META) GROUP LTD
10,724 M HKD0,013 HKD0,00%22,5 K0,01−0,05 HKD−7,27%0,00%Dịch vụ Thương mại
88526WING FUNG GP ASIA LTD
11,52 M HKD0,071 HKD0,00%90 K0,21−0,22 HKD−47,73%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88191HONG WEI (ASIA) HOLDINGS CO LTD
11,584 M HKD0,197 HKD−10,45%204 K4,157,140,03 HKD0,00%Sản xuất Chế tạo
88385PROSPEROUS PRINTING CO LTD
11,832 M HKD0,136 HKD−6,21%11 K0,27−0,28 HKD+73,37%0,00%Dịch vụ Khách hàng
8422WT GROUP HOLDINGS LTD
12 M HKD0,100 HKD0,00%30 K0,15−0,15 HKD−57,66%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88420NEXION TECHNOLOGIES LTD
12,429 M HKD0,014 HKD0,00%45 K0,09−0,01 HKD+59,70%0,00%Dịch vụ Công nghệ
558SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS
12,752 M HKD0,071 HKD+4,41%80 K0,97−0,25 HKD−82,44%0,00%Công nghệ Điện tử
88341AESO HOLDINGS LTD
12,8 M HKD0,160 HKD0,00%25 K0,651,600,10 HKD+0,30%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88285SLING GP HLDGS LTD
12,88 M HKD0,021 HKD0,00%50 K0,22−0,02 HKD+12,43%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
88161MEDINET GROUP LTD
13,52 M HKD0,325 HKD0,00%5,2 K0,22−0,19 HKD−30,23%0,00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
88537CHONG FAI JEWELLERY GP HLDGS CO
13,575 M HKD0,181 HKD0,00%20 K0,158,540,02 HKD0,00%Khách hàng Lâu năm
7745CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LTD
13,671 M HKD0,175 HKD0,00%2,3 K0,08−0,56 HKD−17,04%0,00%Dịch vụ Thương mại
88455LAI GROUP HOLDING COMPANY LTD
14,4 M HKD0,018 HKD0,00%120 K0,42−0,02 HKD−235,56%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88076SING LEE SOFTWARE GROUP
14,49 M HKD0,011 HKD0,00%40 K0,07−0,01 HKD+30,84%0,00%Dịch vụ Công nghệ
88291HONG KONG ENTERTAINMENT INTL HLDGS
15,36 M HKD0,096 HKD−4,00%7,5 K0,05−0,18 HKD+74,75%0,00%Công nghiệp Chế biến
88429SV VISION LTD
15,84 M HKD0,033 HKD0,00%105 K0,33−0,02 HKD+36,30%0,00%Dịch vụ Thương mại
88079WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LTD
16,597 M HKD0,032 HKD+3,23%175 K0,26−0,21 HKD−65,76%0,00%Dịch vụ Phân phối
88121GUOEN HOLDINGS LTD
16,672 M HKD2,00 HKD0,00%10 K0,155,260,38 HKD0,00%Dịch vụ Thương mại
88337DIRECTEL HOLDINGS LIMITED
16,824 M HKD0,091 HKD0,00%20 K0,39−0,05 HKD+30,08%0,00%Truyền thông
88516GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LTD
17,128 M HKD0,127 HKD+1,60%30 K0,37−0,13 HKD+44,31%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88059GLORY FLAME HOLDINGS LTD
17,18 M HKD0,017 HKD0,00%15 K0,02−0,01 HKD+73,42%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88148WUXI LIFE INTL HLDGS GP LTD
17,181 M HKD0,183 HKD+4,76%32,4 K0,36−0,06 HKD−35,02%0,00%Dịch vụ Công nghệ
88612WORLD SUPER HOLDINGS LTD
17,28 M HKD0,020 HKD+5,26%310 K0,15−0,04 HKD+3,19%0,00%Dịch vụ Phân phối
88595CHINA SAFTOWER INTL HLDG GRP LTD
17,48 M HKD0,190 HKD−9,52%22 KSản xuất Chế tạo
88096TASTY CONCEPTS HOLDING LTD
17,518 M HKD0,091 HKD−9,90%67,5 K1,46−0,08 HKD+71,64%0,00%Dịch vụ Khách hàng
88293SINGASIA HOLDINGS LTD
17,633 M HKD0,082 HKD+10,81%240 K0,26−0,01 HKD+92,48%0,00%Dịch vụ Thương mại
6660WAI CHUN BIO-TECHNOLOGY LTD
17,662 M HKD0,103 HKD0,00%4010,00−0,08 HKD−9,95%0,00%Công nghiệp Chế biến
88222E LIGHTING GROUP HOLDINGS LIMITED
18,041 M HKD0,039 HKD+2,63%48 K0,12−0,03 HKD−581,13%0,00%Sản xuất Chế tạo
88282GAMEONE HOLDINGS LIMITED
18,36 M HKD0,510 HKD0,00%12 K0,30−1,32 HKD−4.469,97%0,00%Bán Lẻ
2299GLORY SUN LAND GROUP LTD
18,564 M HKD0,170 HKD0,00%300,00−5,51 HKD−369,73%0,00%Tài chính
88087CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED
19,008 M HKD0,110 HKD+7,84%20 K0,11−0,35 HKD+55,98%0,00%Dịch vụ Thương mại
88156SINOPHARM TECH HOLDINGS LTD
19,471 M HKD0,097 HKD−8,49%48 K0,82−0,16 HKD+74,27%0,00%Dịch vụ Khách hàng
88365HATCHER GROUP LTD
19,696 M HKD0,460 HKD0,00%5 K0,14−0,21 HKD+74,32%0,00%Tài chính
88133JISHENG GROUP HOLDINGS LTD
19,856 M HKD0,52 HKD+4,00%1,376 M2,49−0,13 HKD+88,16%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
88510TOP STANDARD CORP
20,238 M HKD0,122 HKD+6,09%20 K0,342,500,05 HKD0,00%Dịch vụ Khách hàng
88366ZHEJIANG UTD INV HLDG GP LTD
20,504 M HKD0,013 HKD0,00%290 K0,06−0,00 HKD+96,96%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88331PB GROUP LTD
20,685 M HKD0,130 HKD0,00%28 K0,900,00%Khoáng sản phi năng lượng
88511MIN FU INTERNATIONAL HOLDING LTD
20,877 M HKD0,027 HKD−6,90%8,38 M1,39−0,03 HKD−42,20%0,00%Dịch vụ Công nghệ
88063GLOBAL MASTERMIND HOLDINGS LTD
20,943 M HKD0,041 HKD0,00%50,00−0,07 HKD+89,34%0,00%Tài chính
88425HING MING HOLDINGS LTD
21,056 M HKD0,056 HKD0,00%200 K0,24−0,00 HKD+80,26%0,00%Tài chính
88621METROPOLIS CAPITAL HLDGS LTD
21,12 M HKD0,020 HKD−9,09%112 K0,76−0,01 HKD−364,00%0,00%Tài chính
88232CLASSIFIED GROUP (HOLDINGS) LTD
21,185 M HKD0,380 HKD+5,56%80 K0,50−0,31 HKD+53,95%0,00%Dịch vụ Khách hàng
11894HANG YICK HOLDINGS COMPANY LTD
21,186 M HKD0,025 HKD+8,70%5,725 M1,00−0,01 HKD−125,59%0,00%Sản xuất Chế tạo
88169ECO-TEK HLDGS
21,435 M HKD0,033 HKD−2,94%30 K0,173,840,01 HKD−14,00%0,00%Sản xuất Chế tạo
88217WMHW HOLDINGS LTD
22,036 M HKD0,068 HKD−6,85%16,25 K0,37−0,06 HKD+44,05%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88262SUPER STRONG HOLDINGS LTD
22,286 M HKD0,028 HKD0,00%110 K0,09−0,03 HKD−195,74%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
4426ONE MEDIA GROUP
22,45 M HKD0,056 HKD+7,69%42 K0,09−0,05 HKD−13,42%0,00%Dịch vụ Khách hàng
11736CHINA PARENTING NETWORK HLDGS LTD
22,468 M HKD0,065 HKD+4,84%150 K1,33−0,20 HKD+35,65%0,00%Dịch vụ Thương mại
88007GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED
23,249 M HKD0,051 HKD0,00%100,026 K0,28−0,02 HKD+49,09%0,00%Dịch vụ Công nghệ
88001ORIENT SECURITIES INTL HLDGS LTD
23,39 M HKD0,188 HKD−4,57%36 K0,216,890,03 HKD−86,88%0,00%Tài chính
88211ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HLDGS CO L
23,397 M HKD0,021 HKD−4,55%370 K0,12−0,03 HKD−29,58%0,00%Công nghiệp Chế biến
88430C&N HLDGS LTD
23,857 M HKD0,143 HKD0,00%3 K0,02−0,20 HKD+59,73%0,00%Vận chuyển
22964CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LTD
24,165 M HKD0,240 HKD0,00%2,5 K0,02−2,07 HKD+78,90%0,00%Công nghiệp Chế biến
5509CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LTD
24,165 M HKD0,211 HKD0,00%25,156 K0,96−2,07 HKD+78,90%0,00%Công nghiệp Chế biến
88006SINO SPLENDID HOLDINGS LIMITED
24,344 M HKD0,165 HKD0,00%3000,01−0,33 HKD−76,35%0,00%Dịch vụ Khách hàng
88419AV PROMOTIONS HLDGS LTD
24,4 M HKD0,061 HKD−3,17%5 K0,02−0,03 HKD−27,16%0,00%Dịch vụ Thương mại
4485CHINA SINOSTAR GP COMPANY LTD
24,477 M HKD0,115 HKD0,00%110,00−0,09 HKD−5,56%0,00%Công nghệ Điện tử
88092ITE(HLDGS)
24,989 M HKD0,026 HKD−3,70%236 K0,2111,820,00 HKD−67,16%18,52%Công nghệ Điện tử
88052LUK HING ENTERTAINMENT GP HLDGS LTD
25,22 M HKD0,045 HKD−2,17%100 K0,402,250,02 HKD0,00%Dịch vụ Khách hàng
88437RMH HLDGS LTD
25,308 M HKD0,019 HKD0,00%808 K0,24−0,03 HKD+65,86%0,00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
88196FUTIAN HOLDINGS LTD
25,55 M HKD0,081 HKD+1,25%264 K0,096,860,01 HKD0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88193ASIA-PAC FINANCIAL INV CO LTD
25,65 M HKD0,110 HKD−4,35%100 K0,31−0,22 HKD−41,42%0,00%Dịch vụ Thương mại
33321WAI HUNG GROUP HLDGS LTD
25,737 M HKD0,046 HKD−9,80%2,49 M3,66−0,05 HKD+88,09%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88091OOH HOLDINGS LTD
25,92 M HKD0,039 HKD+8,33%30 K0,48−0,01 HKD−247,62%0,00%Dịch vụ Thương mại
1145CCIAM FUTURE ENERGY LTD
25,94 M HKD0,154 HKD+0,65%128 K0,11−0,12 HKD+88,27%0,00%Dịch vụ Thương mại
22448SPACE GROUP HLDGS LTD
26,114 M HKD0,090 HKD+2,27%7,97 M0,13−1,97 HKD−257,31%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88160GOLDWAY EDUCATION GP LTD
26,149 M HKD0,180 HKD0,00%1,44 K0,01−0,15 HKD+42,56%0,00%Dịch vụ Thương mại
88482WAN LEADER INTL LTD
26,204 M HKD0,021 HKD0,00%1,75 M3,25−0,02 HKD−297,27%0,00%Vận chuyển
88417DADI EDUCATION HOLDINGS LTD
26,256 M HKD0,015 HKD0,00%20 K0,03−0,00 HKD−24,14%0,00%Dịch vụ Thương mại
88611MINDTELL TECHNOLOGY LTD
26,91 M HKD0,069 HKD0,00%35 K0,73−0,02 HKD+19,21%0,00%Dịch vụ Công nghệ
11802WENYE GROUP HLDGS LTD
27,324 M HKD0,045 HKD−2,17%82 K0,17Dịch vụ Thương mại
7736CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDING
27,785 M HKD0,100 HKD−3,85%7,425 K0,08−0,49 HKD−781,89%0,00%Tài chính
959CENTURY ENT INTL HLDGS LTD
27,83 M HKD0,217 HKD0,00%500,00−0,19 HKD−557,84%0,00%Dịch vụ Khách hàng
88507I CENTURY HLDG LTD
28 M HKD0,070 HKD−5,41%100 K0,26−0,04 HKD−191,67%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
33919GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LIMITED
28,08 M HKD0,052 HKD+6,12%138 K0,13−0,03 HKD−274,48%0,00%Sản xuất Chế tạo
88208WMCH GLOBAL INVESTMENT LTD
28,08 M HKD0,044 HKD+12,82%36 K0,13−0,00 HKD+98,74%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
11237CHINA ENVIR TECH & BIOENERGY HLDGS
28,102 M HKD0,315 HKD+3,28%180 K3,38−0,03 HKD−103,82%0,00%Sản xuất Chế tạo
2209WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED
28,142 M HKD0,230 HKD0,00%6,08 K0,13−0,34 HKD+81,49%0,00%Khách hàng Lâu năm
88373INDIGO STAR HOLDINGS LTD
28,4 M HKD0,071 HKD−1,39%95 K0,154,860,01 HKD0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88206SHENTONG ROBOT EDUC GP COMPANY LTD
28,435 M HKD0,015 HKD0,00%204 K1,12−0,00 HKD+94,97%0,00%Dịch vụ Thương mại
88056LIFE CONCEPTS HOLDINGS LTD (BERMUDA
28,474 M HKD0,015 HKD+7,14%5 K0,00−0,01 HKD+77,56%0,00%Dịch vụ Khách hàng
88117CHINA PRIMARY ENERGY HOLDINGS LTD
28,672 M HKD0,026 HKD−7,14%60 K0,29−0,02 HKD−119,23%0,00%Sản xuất Chế tạo
88475E-STATION GREEN TECH GP CO LTD
28,899 M HKD0,500 HKD+11,11%15 K0,48−0,24 HKD+70,55%0,00%Dịch vụ Khách hàng
88456MANSION INTERNATIONAL HLDGS LTD
29,19 M HKD0,138 HKD−4,83%8 K0,01−0,02 HKD+92,07%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
997CHINLINK INTL HLDGS LTD
29,232 M HKD0,026 HKD+4,00%232 K0,39−0,33 HKD−14,28%0,00%Tài chính
88547PACIFIC LEGEND GROUP LTD
29,424 M HKD0,129 HKD−1,53%130 K0,09−0,20 HKD+15,64%0,00%Bán Lẻ
4401WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED
29,692 M HKD0,053 HKD0,00%962,56 K1,60−0,07 HKD+21,65%0,00%Dịch vụ Phân phối
11246BOILL HEALTHCARE HLDGS LTD
29,876 M HKD0,027 HKD+22,73%33,638 M2,84−0,09 HKD+77,08%0,00%Tài chính
11825STERLING GROUP HOLDINGS LTD
30,24 M HKD0,126 HKD+0,80%252,5 K0,14−0,08 HKD+60,81%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
88460BASETROPHY GROUP HOLDINGS LTD
30,36 M HKD0,059 HKD−10,61%3,04 M0,57−0,16 HKD−3.073,58%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
88060GLOBAL LINK COMMUNICATIONS
31,006 M HKD0,091 HKD−4,21%10 K0,02−0,01 HKD+90,60%0,00%Công nghệ Điện tử
11380CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS(BM)
31,169 M HKD0,150 HKD+3,45%80 K0,35−0,42 HKD+1,77%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
11865TRENDZON HOLDINGS GROUP LTD
31,17 M HKD0,022 HKD0,00%4,732 M0,85−0,05 HKD−928,57%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
11470PROSPER ONE INTL HLDGS CO LTD
31,2 M HKD0,039 HKD−7,14%4 K0,01−0,01 HKD−173,17%0,00%Bán Lẻ
88635NOVACON TECHNOLOGY GROUP LTD
31,2 M HKD0,076 HKD−2,56%532 K3,87−0,06 HKD−305,00%1,28%Dịch vụ Công nghệ
11630KIN SHING HOLDINGS LTD
31,5 M HKD0,021 HKD−4,55%3,564 M1,69−0,03 HKD−251,81%0,00%Dịch vụ Công nghiệp