Tất cả Chứng khoán Hong Kong

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Hong Kong sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
40,90 HKD+0,12%6,473 M1,09156,457 B HKD6,676,14 HKD−29,50%6,20%Bán Lẻ
Mua
10HANG LUNG GROUP
8,94 HKD−1,43%449,5 K0,3212,35 B HKD4,332,06 HKD+8,57%9,48%Tài chính
11000BEIJING MEDIA CORP LTD
0,365 HKD−18,89%1,5 K0,0472,018 M HKD−0,09 HKD+78,32%0,00%Dịch vụ Thương mại
11001HONG KONG SHANGHAI ALLIANCE HOLDING
0,236 HKD−1,67%402 K4,30153,189 M HKD1,920,12 HKD+20,35%12,50%Khoáng sản phi năng lượng
11002V.S. INTERNATIONAL GROUP
0,065 HKD+1,56%21,62 M11,47160,709 M HKD−0,01 HKD−169,44%0,00%Sản xuất Chế tạo
11003HUANXI MEDIA GROUP LIMITED
0,58 HKD+1,75%940 K1,972,084 B HKD0,00%Dịch vụ Khách hàng
11005MATRIX HLDGS
0,500 HKD0,00%50 K1,17378,102 M HKD−0,14 HKD−286,40%10,00%Khách hàng Lâu năm
11007LONGHUI INTL HLDGS LTD
3,89 HKD+5,71%6,131 M1,01620,422 M HKD−0,16 HKD+76,30%0,00%Dịch vụ Khách hàng
11008LITU HOLDINGS LTD
0,130 HKD0,00%64 K0,44203,825 M HKD−0,10 HKD−2.000,00%30,77%Công nghiệp Chế biến
11009INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORP.
0,95 HKD−5,00%20 K0,341,301 B HKD−0,01 HKD+96,00%0,00%Tài chính
101HANG LUNG PROPERTIES (HLP)
6,77 HKD−2,17%7,111 M0,5932,61 B HKD7,670,88 HKD+2,69%11,27%Tài chính
Mua
1010SKY BLUE 11 COMPANY LTD
0,510 HKD+2,00%77,502 M2,30222,147 M HKD−0,13 HKD+12,12%0,00%Dịch vụ Phân phối
11011CHINA NT PHARMA GROUP CO LTD
0,335 HKD+9,84%469,4 K0,1775,725 M HKD0,00%Công nghệ Sức khỏe
11020CYBERNAUT INTL HLDGS CO LTD
0,084 HKD−1,18%2,924 M0,75337,913 M HKD−0,01 HKD+93,62%0,00%Bán Lẻ
11022FEIYU TECHNOLOGY INTL CO LTD
0,219 HKD−0,45%144 K0,85383,128 M HKD6,520,03 HKD0,00%Dịch vụ Công nghệ
11023SITOY GROUP HLDGS LTD
0,56 HKD0,00%192 K0,81539,113 M HKD3,600,16 HKD16,07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1024KUAISHOU TECHNOLOGY
45,20 HKD−2,59%19,574 M0,92202,545 B HKD16,132,80 HKD0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
11025KNT HOLDINGS LTD
0,052 HKD−13,33%2,28 M1,7950,546 M HKD−0,03 HKD+20,33%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
11026UNIVERSAL TECHNOLOGIES HLDGS
0,158 HKD+17,04%110 K0,23868,272 M HKD−0,02 HKD−250,70%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
11027CHINA JICHENG HOLDINGS LTD
0,52 HKD0,00%10 K0,18214,526 M HKD−0,24 HKD+52,45%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
11028C.BANNER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0,375 HKD+1,35%718 K0,33768,49 M HKD31,510,01 HKD−24,68%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1029IRC LIMITED
0,118 HKD0,00%4,26 M8,551,005 B HKD−0,14 HKD−198,16%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
1103SHOUGANG CENTURY HOLDINGS LTD
0,240 HKD0,00%1,312 M3,71470,012 M HKD8,820,03 HKD−33,82%3,04%Sản xuất Chế tạo
11030SEAZEN GROUP LTD
1,47 HKD−6,37%29,622 M0,9911,052 B HKD−0,05 HKD−102,80%0,00%Tài chính
Theo dõi
11036VANKE OVERSEAS INV HLDG CO LTD
1,27 HKD−3,05%22 K1,03494,7 M HKD17,860,07 HKD−93,48%4,72%Tài chính
11037MAXNERVA TECH SERVICE LTD
0,235 HKD+1,29%20 K0,09164,863 M HKD−0,03 HKD−142,86%0,00%Công nghệ Điện tử
1038CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
50,85 HKD−0,39%2,935 M1,01121,935 B HKD15,963,19 HKD+6,81%5,01%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
11039CHANGYOU ALLIANCE GROUP LTD
0,137 HKD+1,48%16 K0,03248,101 M HKD−0,02 HKD+30,40%0,00%Dịch vụ Công nghệ
1104ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LTD
0,206 HKD−2,37%135 K0,30155,402 M HKD5,870,04 HKD−68,72%22,55%Bán Lẻ
1044HENGAN INTERNATIONAL
23,90 HKD−2,45%986,076 K1,0528,472 B HKD9,002,66 HKD−20,83%6,26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1045APT SATELLITE HLDG
2,14 HKD0,00%50 K0,171,987 B HKD8,360,26 HKD−9,77%9,11%Truyền thông
11046UNIVERSE ENT & CULTURE GP CO LTD
0,390 HKD0,00%9200,02353,587 M HKD−0,07 HKD−181,93%0,00%Dịch vụ Khách hàng
11047NGAI HING HONG
0,365 HKD+1,39%300 K2,62134,758 M HKD−0,10 HKD−141,89%0,00%Dịch vụ Phân phối
11049CELESTIAL ASIA SECURITIES HLDGS LTD
1,13 HKD0,00%2300,0191,214 M HKD−1,34 HKD−150,91%0,00%Bán Lẻ
1105ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS
5,11 HKD−0,58%30 K1,031,84 B HKD4,881,05 HKD7,63%Tài chính
11050KARRIE INTERNATIONAL HLDGS
0,84 HKD−3,45%1,44 M0,761,759 B HKD10,040,08 HKD−69,18%3,45%Sản xuất Chế tạo
1051G-RESOURCES GP LTD
2,46 HKD+0,41%47,06 K0,491,104 B HKD19,980,12 HKD−89,77%4,90%Tài chính
1052YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD
3,75 HKD−3,60%7,551 M6,526,509 B HKD7,390,51 HKD−52,00%7,71%Vận chuyển
Sức mua mạnh
11058NAMYUE HOLDINGS LTD
0,295 HKD−1,67%44 K0,41161,406 M HKD−0,12 HKD−232,88%0,00%Công nghiệp Chế biến
1059KANTONE HLDGS
0,390 HKD0,00%15 K0,01121,886 M HKD9,090,04 HKD+333,33%0,00%Công nghệ Điện tử
1106LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
0,050 HKD−16,67%5 K0,04246,136 M HKD−0,21 HKD−1,27%0,00%Tài chính
1060ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED
0,410 HKD−1,20%9,92 M0,3012,332 B HKD35,960,01 HKD+48,05%0,00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
11061ESSEX BIO-TECHNOLOGY
2,40 HKD−3,23%309 K3,861,407 B HKD5,150,47 HKD−19,90%3,63%Công nghệ Sức khỏe
11062CHINA DEVELOPMENT BK INTL INVT LTD
0,071 HKD0,00%10 K0,04206,057 M HKD−0,08 HKD−1.432,65%0,00%Tài chính
1063SUNCORP TECHNOLOGIES
0,101 HKD+5,21%68 K0,67147,7 M HKD3,880,03 HKD0,00%Bán Lẻ
11064ZHONG HUA INTERNATIONAL HLDGS
0,046 HKD+6,98%275 K1,6035,356 M HKD−0,63 HKD−6.634,38%0,00%Tài chính
1066SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL
4,05 HKD−3,80%15,223 M1,7419,039 B HKD8,370,48 HKD4,36%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
11068CHINA YURUN FOOD GROUP LTD
0,149 HKD−2,61%401 K4,36278,882 M HKD−0,08 HKD−104,82%0,00%Dịch vụ Phân phối
1069CHINA HEALTH TECH GROUP HLDG CO LTD
0,057 HKD+5,56%128 K0,2238,677 M HKD0,230,25 HKD0,00%Khoáng sản phi năng lượng
1070TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD
5,19 HKD−2,81%6,296 M0,7313,462 B HKD17,440,30 HKD−37,35%2,38%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
11073DA YU FINANCIAL HOLDINGS LTD
0,094 HKD−6,93%6 K0,13214,194 M HKD−0,13 HKD−14.222,22%0,00%Tài chính
11075CAPINFO CO LTD-H
2,35 HKD0,00%162 K6,81681,05 M HKD−0,27 HKD−451,86%8,51%Dịch vụ Công nghệ
1079PINE TECHNOLOGY HLDGS
0,041 HKD+10,81%50 K0,2554,395 M HKD0,00%Công nghệ Điện tử
1108GR LIFE STYLE COMPANY LTD
0,455 HKD+3,41%28 K0,251,44 B HKD−0,04 HKD−319,31%0,00%Tài chính
11080SHENGLI OIL & GAS PIPE HLDGS LTD
0,033 HKD+3,13%939 K4,32127,854 M HKD−0,03 HKD+65,36%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
11082BRADAVERSE EDUC (INT'L) INVS GP LTD
1,67 HKD+1,21%492 K0,801,003 B HKD−0,06 HKD−693,83%0,00%Dịch vụ Thương mại
1083TOWNGAS SMART ENERGY COMPANY LTD
2,84 HKD−0,70%1,601 M1,289,955 B HKD6,570,43 HKD+4,05%5,59%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
11084GREEN FUTURE FOOD HYDROCOLLOID MARI
0,78 HKD+2,63%524 K0,87624,629 M HKD−0,11 HKD−187,75%6,58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
11085HENGXIN TECHNOLOGY LTD
1,15 HKD−1,71%106 K0,15544,752 M HKD5,730,20 HKD−9,64%0,00%Sản xuất Chế tạo
1086GOODBABY INTL HLDGS LTD
0,63 HKD+1,61%71 K0,031,034 B HKD5,160,12 HKD+64,42%0,00%Khách hàng Lâu năm
11087INVESTECH HLDGS LTD
0,320 HKD0,00%1,874 M2,2863,964 M HKD−0,36 HKD−35,06%0,00%Dịch vụ Công nghệ
11090DA MING INTL HLDGS LTD
0,90 HKD0,00%10 K0,061,131 B HKD−0,19 HKD−139,43%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
11091SOUTH MANGANESE INVT LTD
0,234 HKD−5,65%8,098 M1,71850,258 M HKD12,510,02 HKD−86,25%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
1093CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
6,02 HKD−1,15%23,109 M0,6372,109 B HKD11,010,55 HKD−3,15%4,60%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
11094CHERISH SUNSHINE INTERNATIONAL LTD
0,210 HKD−8,70%230 K0,77113,565 M HKD175,000,00 HKD0,00%Dịch vụ Công nghệ
1097I-CABLE COMMUNICATIONS
0,027 HKD+3,85%3,123 M1,56185,5 M HKD−0,08 HKD−61,96%0,00%Dịch vụ Khách hàng
1098ROAD KING INFRASTRUCTURE
1,10 HKD−5,17%82 K0,31824,27 M HKD−5,29 HKD−485,28%0,00%Tài chính
1099SINOPHARM GROUP CO. LTD.
18,90 HKD−1,77%8,447 M1,9360,003 B HKD5,903,20 HKD+6,80%4,97%Dịch vụ Phân phối
Mua
11HANG SENG BANK
99,6 HKD−2,59%2,152 M1,41193,448 B HKD11,108,97 HKD6,36%Tài chính
Theo dõi
1110CHINA FORTUNE HOLDINGS LIMITED
0,220 HKD+8,91%429 K41,0952,262 M HKD−0,06 HKD−14,31%0,00%Dịch vụ Phân phối
11100MAINLAND HEADWEAR HLDGS
1,73 HKD+2,98%287,05 K6,24742,454 M HKD6,360,27 HKD−9,54%5,20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
11101CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LTD
0,029 HKD−9,37%18,2 K0,04152,656 M HKD−0,12 HKD−164,74%0,00%Năng lượng Mỏ
11102ENVIRO ENERGY INTL HLDGS LTD
0,101 HKD+12,22%7 K0,04145,378 M HKD−0,07 HKD+90,01%0,00%Năng lượng Mỏ
1104APAC RESOURCES LTD
1,04 HKD−0,95%260 K1,511,424 B HKD4,260,24 HKD19,05%Dịch vụ Phân phối
1105SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED
0,250 HKD−3,85%102 K0,88228,941 M HKD−0,06 HKD+64,92%0,00%Dịch vụ Khách hàng
1109CHINA RESOURCES LAND
25,35 HKD−5,76%21,785 M1,63191,822 B HKD5,234,85 HKD−11,51%5,88%Tài chính
Sức mua mạnh
1111CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
0,237 HKD+3,95%52 K0,84146,195 M HKD−0,02 HKD−122,20%0,00%Tài chính
11110KINGWORLD MEDICINES GROUP LTD
0,54 HKD−1,82%876 K0,79333,575 M HKD7,420,07 HKD+20,93%6,15%Dịch vụ Phân phối
11111HUASHI GROUP HLDGS LTD
0,300 HKD−1,64%212 K1,93235,048 M HKD0,00%Dịch vụ Thương mại
1112HEALTH & HAPPINESS (H&H) INTL HLDGS
8,55 HKD−3,72%491,1 K3,225,733 B HKD8,341,02 HKD+8,52%6,98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1113CK ASSET HOLDINGS LTD
30,20 HKD−0,49%5,235 M0,94106,226 B HKD6,224,85 HKD−16,14%6,75%Tài chính
Mua
1114BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HLDGS
3,80 HKD−1,04%19,528 M0,4819,374 B HKD2,241,69 HKD−40,64%0,00%Khách hàng Lâu năm
Mua
11115TIBET WATER RESOURCES LTD
0,300 HKD−3,23%160 K0,321,399 B HKD−0,10 HKD−560,39%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1117CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD
0,65 HKD−4,41%15,134 M8,405,367 B HKD25,790,03 HKD−85,47%0,73%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
11118GOLIK HOLDINGS
0,85 HKD+7,59%60 K1,16488,221 M HKD3,510,24 HKD−29,68%7,06%Khoáng sản phi năng lượng
11119IDREAMSKY TECHNOLOGY HLDGS LTD
2,56 HKD−1,54%8,428 M1,104,082 B HKD−0,38 HKD−152,49%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
11120ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HLDGS
0,81 HKD+1,25%18 K0,10312,873 M HKD6,090,13 HKD+147,95%6,17%Công nghệ Điện tử
11121GOLDEN SOLAR NEW ENERGY TECHNOLOGY
3,21 HKD−1,53%693,4 K1,345,915 B HKD−0,20 HKD−3.351,61%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1122QINGLING MOTORS CO
0,55 HKD0,00%52 K0,141,365 B HKD−0,02 HKD−115,02%0,00%Khách hàng Lâu năm
11123CHINA HONGKONG PHOTO PRODUCTS
0,137 HKD+0,74%200 K0,52161,203 M HKD5,460,03 HKD+64,05%7,35%Dịch vụ Phân phối
11124COASTAL GREENLAND
0,230 HKD0,00%3 K0,0495,358 M HKD−5,10 HKD−124,23%0,00%Tài chính
11125LAI FUNG HLDGS
1,80 HKD0,00%28 K2,49595,86 M HKD−1,76 HKD−247,22%0,00%Tài chính
11126DREAM INTERNATIONAL
4,49 HKD−3,44%654 K0,963,147 B HKD3,661,23 HKD+328,67%11,83%Khách hàng Lâu năm
11127LION ROCK GROUP LTD
1,47 HKD+1,38%36 K0,511,088 B HKD5,970,25 HKD+37,96%7,48%Dịch vụ Thương mại
1128WYNN MACAU LTD
6,00 HKD−2,12%6,836 M0,9832,176 B HKD33,800,18 HKD1,22%Dịch vụ Khách hàng
Mua
11129CHINA WATER INDUSTRY GROUP LTD.
0,099 HKD+6,45%242,4 K0,36284,487 M HKD−0,08 HKD−233,46%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
113DICKSONS CONCEPT INTERNATIONAL
5,39 HKD−0,74%30,5 K0,252,141 B HKD6,060,89 HKD+74,57%6,81%Bán Lẻ
1130CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP
0,236 HKD0,00%80 K0,05115,35 M HKD−0,19 HKD−94,34%0,00%Dịch vụ Phân phối
11132ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAIN
0,061 HKD+1,67%1,165 M0,83167,98 M HKD−0,03 HKD+71,21%0,00%Dịch vụ Khách hàng
11133HARBIN ELECTRIC CO LTD
2,65 HKD−0,38%3,782 M0,965,948 B HKD7,780,34 HKD2,15%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh