Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
0JN9/N DSV 1723.990.00%0.00Mua0318.745B31.4656.4047144.00Công nghiệp
ACTIGOB/A MEXICO STOCKS 4.890.02%0.00Mua0
ACTIGOB/B-1 MEXICO STOCKS 3.990.01%0.00Mua0
ACTIGOB/B-2 MEXICO STOCKS 4.190.01%0.00Mua0
ACTIGOB/B-3 MEXICO STOCKS 4.300.01%0.00Mua0
ACTIGOB/E MEXICO STOCKS 4.910.02%0.00Mua0
ACTIGOB/FF MEXICO STOCKS 4.890.02%0.00Mua0
ACTIGOB/G MEXICO STOCKS 4.890.02%0.00Mua0
ACTIGOB/GE MEXICO STOCKS 5.070.02%0.00Mua0
ACTIGP/F-2 MEXICO STOCKS 0.940.02%0.00Mua0
ACTIGP/F-3 MEXICO STOCKS 1.210.02%0.00Mua0
ACTIMED/A MEXICO STOCKS 5.140.02%0.00Mua0
ACTIMED/B-1 MEXICO STOCKS 4.330.01%0.00Mua0
ACTIMED/B-2 MEXICO STOCKS 4.710.02%0.00Mua0
ACTIMED/B-3 MEXICO STOCKS 4.840.02%0.00Mua0
ACTIMED/D MEXICO STOCKS 4.830.02%0.00Mua0
ACTIMED/E MEXICO STOCKS 5.120.02%0.00Mua0
ACTIMED/FF MEXICO STOCKS 5.140.02%0.00Mua0
ACTIREN/E MEXICO STOCKS 8.710.01%0.00Mua0
ACTIREN/FF MEXICO STOCKS 9.870.02%0.00Mua0
ACTIREN/M-1 MEXICO STOCKS 8.080.01%0.00Mua0
ACTIREN/M-2 MEXICO STOCKS 8.140.01%0.00Mua0
ACTIREN/M-3 MEXICO STOCKS 8.200.01%0.00Mua0
ACTIVCO/B-1 MEXICO STOCKS 35.050.01%0.00Mua0
ACTIVCO/B-2 MEXICO STOCKS 35.950.01%0.00Mua0
ACTIVCO/B-3 MEXICO STOCKS 36.460.01%0.00Mua0
ACTIVCO/B-4 MEXICO STOCKS 41.620.01%0.00Mua0
ACTIVCO/F-1 MEXICO STOCKS 41.070.01%0.00Mua0
ACTIVCO/F-2 MEXICO STOCKS 36.080.01%0.00Mua0
ACTIVCO/F-3 MEXICO STOCKS 36.460.01%0.00Mua0
ACTIVCO/M-1 MEXICO STOCKS 36.060.01%0.00Mua0
ACTIVCO/M-2 MEXICO STOCKS 36.530.01%0.00Mua0
ACTIVCO/M-3 MEXICO STOCKS 36.810.01%0.00Mua0
ACTPT13/A MEXICO STOCKS 1.020.02%0.00Mua0
ACTPT13/B-1 MEXICO STOCKS 1.020.01%0.00Mua0
ACTVIDA/B1 MEXICO STOCKS 6.400.02%0.00Mua0
ACTVIDA/E1 MEXICO STOCKS 6.450.02%0.00Mua0
AGOBP/A MEXICO STOCKS 2.270.02%0.00Mua0
AIGA/N MEXICO STOCKS 95.452.02%1.891.490M
AIR/N AIRBUS SE 1546.000.00%0.00Theo dõi01817.760B44.5053.17129450.00Công nghiệp
AKE/N ARKEMA 2485.000.00%0.00Mua0179.694B12.54188.2520000.00Vật liệu cơ bản
ALM/N ALMIRRAL S.A. 348.130.00%0.00Mua061.975B-22.821775.00Chăm sóc sức khỏe
ALTERNA/B-2 MEXICO STOCKS 3.550.04%0.00Mua0
ALTERNA/B-3 MEXICO STOCKS 3.820.04%0.00Mua0
ALTERNA/M-1 MEXICO STOCKS 3.450.03%0.00Mua0
ALTERNA/M-2 MEXICO STOCKS 3.660.04%0.00Mua0
ALTERNA/M-3 MEXICO STOCKS 3.880.04%0.00Mua0
AM/N DASSAULT AVIATION 29051.000.00%0.00Mua0291.889B33.071060.6811397.00Công nghiệp
AOS SMITH A O CORP 1165.440.00%0.00Theo dõi0190.131B25.4444.2716100.00Công nghiệp
APOLO10/E MEXICO STOCKS 1.580.02%0.00Mua0
AXESCP/FF1 MEXICO STOCKS 2.370.02%0.00Mua0
AXESCSD/A MEXICO STOCKS 2.150.08%0.00Sức mua mạnh0
AXESLP/A MEXICO STOCKS 2.560.13%0.00Sức mua mạnh0
AXESMP/A MEXICO STOCKS 2.220.02%0.00Mua0
AXESMP/E1 MEXICO STOCKS 2.620.02%0.00Mua0
AXESMP/E2 MEXICO STOCKS 2.340.02%0.00Mua0
AXESMP/E3 MEXICO STOCKS 2.370.02%0.00Mua0
AXESMP/F1 MEXICO STOCKS 2.220.02%0.00Mua0
AXESMP/F2 MEXICO STOCKS 2.350.02%0.00Mua0
AXESMP/F3 MEXICO STOCKS 2.470.02%0.00Mua0
AXESMP/FF1 MEXICO STOCKS 2.390.02%0.00Mua0
AXESMP/M1 MEXICO STOCKS 2.470.02%0.00Mua0
AXESMP/M2 MEXICO STOCKS 2.470.02%0.00Mua0
AXESMP/M3 MEXICO STOCKS 2.340.02%0.00Mua0
AZMT-C1/M3 MAS OPERADORA DE FONDOS SA DE CV 1.000.00%0.000
BAER/N JULIUS BAER GRUPPE AG 1218.510.00%0.00Theo dõi0206.278B13.2771.526643.00Tài chính
BAFAR/B GRUPO BAFAR SAB DE CV 38.500.00%0.00Mua3112.132B46.990.8211284.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBT BB&T CORP 788.350.00%0.00Theo dõi0729.615B14.8464.4136484.00Tài chính
BMERPZO/FS MEXICO STOCKS 2.000.00%0.000
BMERPZO/NC MEXICO STOCKS 46.51-0.09%-0.04Mua0
BMERPZO/TM MEXICO STOCKS 41.31-0.09%-0.04Mua0
BMRGOB3/TNC BBVA BANCOMER GESTION SA 10.260.01%0.00Mua0
BN/N DANONE 1454.350.00%0.00Mua0924.350B15.3693.10104843.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BPGF/NC BBVA BANCOMER GESTION SA 0.100.00%0.00Theo dõi0
BRBY/N BURBERRY GROUP 536.630.00%0.00Mua0214.194B32.0516.389752.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRS BRISTOW GROUP INC 295.530.00%0.00Theo dõi015.406B13.3053.071926.00Vật liệu cơ bản
CAAP/N CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA 204.140.00%0.00Theo dõi024.876B66.152.356102.00Công nghiệp
CABLE/CPO EMPRESAS CABLEVISION S A DE C V 56.000.00%0.00Mua037.656B25.172.239043.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CERAMIC/B INTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV 57.300.00%0.00Mua09.321B73.610.785374.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CERV/N CERVED GROUP SPA 175.940.00%0.00Theo dõi039.243B26.307.742098.00Công nghiệp
CHT/N MEXICO STOCKS 410.510.00%0.000
CIGUB/BE-0 MEXICO STOCKS 1.910.02%0.00Mua0
CIGUB/BE-1 MEXICO STOCKS 1.880.02%0.00Mua0
CIGUB/BE-3 MEXICO STOCKS 1.690.02%0.00Mua0
CIGUB/BE-4 MEXICO STOCKS 1.730.02%0.00Mua0
CIGUB/BF-0 MEXICO STOCKS 1.750.02%0.00Mua0
CIGUB/BF-1 MEXICO STOCKS 1.620.02%0.00Mua0
CIGUB/BF-2 MEXICO STOCKS 1.110.02%0.00Mua0
CIGUB/BF-3 MEXICO STOCKS 1.540.02%0.00Mua0
CIGUB/BF-4 MEXICO STOCKS 1.630.01%0.00Mua0
CIGUB/BM-0 MEXICO STOCKS 1.720.02%0.00Mua0
CIGUB/BM-1 MEXICO STOCKS 1.700.02%0.00Mua0
CIGUB/BM-2 MEXICO STOCKS 1.680.02%0.00Mua0
CIGUB/BM-3 MEXICO STOCKS 1.700.02%0.00Mua0
CIGUB/BM-4 MEXICO STOCKS 1.620.01%0.00Mua0
CIGULP/A MEXICO STOCKS 1.150.03%0.00Mua0
CIGULP/BE-0 MEXICO STOCKS 1.140.03%0.00Mua0
CIGUMP/A MEXICO STOCKS 1.160.02%0.00Mua0
CIGUMP/C-1 MEXICO STOCKS 1.080.02%0.00Mua0
CIGUMP/C-2 MEXICO STOCKS 1.080.02%0.00Mua0
CIGUMP/C-3 MEXICO STOCKS 1.080.02%0.00Mua0
CIGUMP/C-4 MEXICO STOCKS 1.080.02%0.00Mua0
CIPLUS/A MEXICO STOCKS 1.860.02%0.00Mua0
CIPLUS/BM-3 MEXICO STOCKS 2.000.00%0.00Mua0
CIPLUS/BM-4 MEXICO STOCKS 1.860.01%0.00Mua0
CMC/N MEXICO STOCKS 15.8818.60%2.4979.500K
CTL CENTURYLINK INC 437.800.00%0.00Mua0461.402B39.9910.7147000.00Dịch vụ Viễn thông
CTT/N CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA 63.800.00%0.00Theo dõi011.105B32.472.2812599.00Công nghiệp
DCP-1/A MEXICO STOCKS 14.680.02%0.00Sức mua mạnh0
DCP-1/B MEXICO STOCKS 13.530.02%0.00Sức mua mạnh0
DCP-1/C MEXICO STOCKS 13.730.02%0.00Sức mua mạnh0
DCP-1/F MEXICO STOCKS 11.270.02%0.00Mua0
DCP-1/P MEXICO STOCKS 13.980.02%0.00Sức mua mạnh0
DCP-1/TNC MEXICO STOCKS 12.510.02%0.00Sức mua mạnh0
DCP-1/UHN MEXICO STOCKS 14.520.02%0.00Sức mua mạnh0
DCPP/B1 MEXICO STOCKS 11.220.02%0.00Mua0
DCPP/B2 MEXICO STOCKS 11.370.02%0.00Mua0
DCPP/FS MEXICO STOCKS 10.110.02%0.00Mua0
DCPP/GB MEXICO STOCKS 11.140.02%0.00Mua0
DCPP/NC MEXICO STOCKS 10.110.02%0.00Mua0
DCPP/TM MEXICO STOCKS 10.000.00%0.000
DG/N VINCI 1942.420.00%0.00Mua0987.558B14.95119.96194428.00Công nghiệp
DSM/N KONINKLIJKE DSM NV 2156.820.00%0.00Mua0345.354B7.43265.9520697.00Vật liệu cơ bản
DVMT DELL TECHNOLOGIES INC 1844.690.00%0.00Mua0363.819B-70.44145000.00Công nghệ
EGC ENERGY XXI GULF COAST INC 132.780.00%0.00Theo dõi04.916B-179.87168.00Năng lượng
ESRX EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPANY 1740.000.00%0.00Mua01003.820B8.95200.7126600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2903.070.00%0.00Mua0574.400B33.7782.4812200.00Chăm sóc sức khỏe
FAST FASTENAL 1051.700.00%0.00Theo dõi0310.533B25.2242.9420855.00Công nghiệp
FCC/N FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA 243.680.00%0.00Mua0109.907B23.4212.3958280.00Công nghiệp
FGR/N MEXICO STOCKS 1398.730.79%10.9325.360K
FINALIQ/BE6 OPERADORA FINAMEX 1.020.18%0.000
FIS FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2167.270.00%0.00Mua0674.758B55.5337.5953000.00Tài chính
FNV/N FRANCO NEVADA CORP 1463.720.00%0.00Theo dõi0222.828B53.2322.5331.00Vật liệu cơ bản
FRCO/N FAST RETAILING CO LTD 8258.700.00%0.00Theo dõi0998.681B40.23243.7244424.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FTV FORTIVE CORP 1649.401.69%27.38Mua11.220K570.408B28.0559.1926000.00Công nghệ
GBMGUB/BP GBM ADMINISTRADORA DE ACTV SA DE CV 4.140.03%0.00Mua0
GBX GREENBRIER COMPANIES INC. 1086.300.00%0.00Mua035.736B15.5976.0711917.00Công nghiệp
GLW CORNING INC 658.060.00%0.00Sức mua mạnh0534.369B-18.6746200.00Công nghệ
GNK/N GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED 213.390.00%0.00Theo dõi010.066B-46.431350.00Công nghiệp
GSH/N GUANGSHEN RAILWAY CO 542.160.00%0.00Theo dõi065.829B20.940.4442817.00Công nghiệp
GSJ/N GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE 74.100.00%0.00Theo dõi07.889B35.153.453017.00Công nghiệp
HEIO/N HEINEKEN HOLDING 1703.390.00%0.00Theo dõi0513.128B22.6177.8980425.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HHC HOWARD HUGHES CORP 2178.000.00%0.00Theo dõi0101.342B99.7423.741100.00Tài chính
HILASAL/B HILASAL MEXICANA SA DE CV 1.190.00%0.00Theo dõi036.117M-0.90619.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HSBCGOB/BMG2 HSBC OPERADORA DE 1.592.06%0.03Sức mua mạnh0
HSBGOB2/BME2 HSBC OPERADORA DE FONDOS SA DE CV 1.590.06%0.00Mua0
HUBN/N HUBER & SUHNER AG 983.120.00%0.00Theo dõi027.918B28.7649.894348.00Công nghệ
HUM HUMANA INC 6000.000.00%0.00Mua0862.949B31.28201.7145900.00Chăm sóc sức khỏe
HZGUB2/C0-B IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX SA DE C 1.320.02%0.00Mua0
IEX IDEX CORP 2466.000.00%0.00Theo dõi0221.297B28.87101.597167.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất