Cổ phiếu Mexico có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Mexico ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ARACONSORCIO ARA SAB
3,00 MXN−1,96%112,86 K0,863,668 B MXN5,650,53 MXN−1,30%5,45%Khách hàng Lâu năm
Mua
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
0,007 MXN0,00%1,051 M0,5138,985 M MXN−0,01 MXN+46,53%0,00%Khách hàng Lâu năm
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
1,16 MXN+5,45%19,94 K5,60434,257 M MXN0,00%Khoáng sản phi năng lượng
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
1,36 MXN0,00%5590,14131,495 M MXN−4,54 MXN−35,49%0,00%Sản xuất Chế tạo