Chứng khoán Mexico rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Mexico đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
1.9319.25MXN−2.09%−0.41MXN
Mua
2.218M42.687M21.133BMXN−1.19MXN6.714KVận chuyển
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
1.82272.35MXN0.04%0.10MXN
Sức mua mạnh
260.009K70.813M108.253BMXN60.034.54MXNKhoáng sản phi năng lượng
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
1.6879.79MXN−1.04%−0.84MXN
Mua
4.935M393.8M621.165BMXN29.707KKhoáng sản phi năng lượng
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
1.3928.49MXN−1.35%−0.39MXN
Mua
368.126K10.488M15.484BMXN24.021.20MXN17.438KVận chuyển
GCARSO/A1GRUPO CARSO SAB DE CV
1.3586.43MXN0.29%0.25MXN
Mua
490.233K42.371M194.4BMXN13.936.19MXN79.775KBán Lẻ
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
1.3335.19MXN−2.22%−0.80MXN
Bán Mạnh
1.801M63.384M215.65BMXN10.053.58MXNTài chính
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
1.20149.82MXN−1.47%−2.24MXN
Bán
5.635M844.226M431.999BMXN10.2314.87MXNTài chính
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
1.006.06MXN2.89%0.17MXN
Sức mua mạnh
2.358M14.287M18.512BMXN346.470.02MXN20.493KSản xuất Chế tạo
R/AREGIONAL SAB DE CV
0.98144.17MXN1.61%2.28MXN
Sức mua mạnh
696.304K100.386M47.278BMXN13.82MXNTài chính
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
0.92302.65MXN−2.62%−8.14MXN
Bán
1.073M324.891M152.922BMXN17.79MXN1.743KVận chuyển
ALEATICALEATICA SAB DE CV
0.8634.40MXN0.00%0.00MXN
Mua
26959.587BMXN−0.65MXN1.61KVận chuyển
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
0.842.02MXN0.00%0.00MXN
Mua
4.88K9.858K3.03BMXN−0.51MXNTài chính
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
0.83478.46MXN0.25%1.20MXN
Mua
398.466K190.65M143.538BMXN15.2131.38MXNVận chuyển
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
0.81168.97MXN−0.39%−0.66MXN
Mua
310.416K52.451M65.917BMXN17.419.75MXN1.182KVận chuyển
GFAMSA/AGRUPO FAMSA SAB DE CV
0.790.675MXN−3.57%−0.025MXN
Bán
108.669K73.352K384.671MMXN−3.84MXNDịch vụ Phân phối
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
0.7733.00MXN0.03%0.01MXN
Sức mua mạnh
225.965K7.457M18.066BMXN33.091.00MXN3.199KCông ty dịch vụ công cộng
VITRO/AVITRO SAB DE CV
0.7421.95MXN0.00%0.00MXN
Mua
1022.239K10.614BMXN−3.60MXNCông nghiệp Chế biến
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
0.7474.94MXN2.62%1.91MXN
Sức mua mạnh
12.491M936.07M1.309TMXN26.902.72MXN231.259KBán Lẻ
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
0.7282.86MXN0.90%0.74MXN
Mua
2.881M238.736M367.374BMXN17.024.83MXN137.542KHàng tiêu dùng không lâu bền
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
0.71260.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
126022.819BMXN411Năng lượng Mỏ
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
0.6916.63MXN3.55%0.57MXN
Mua
3.229M53.704M17.428BMXN11.841.36MXN2.221KCông nghệ Sức khỏe
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
0.6761.13MXN−2.84%−1.79MXN
Mua
4.092M250.129M72.741BMXN12.205.16MXNTài chính
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
0.6638.21MXN−0.10%−0.04MXN
Mua
2.172M82.994M76.802BMXN5.067.66MXNSản xuất Chế tạo
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
0.6483.86MXN0.65%0.54MXN
Mua
704.915K59.114M80.514BMXN11.747.10MXN62.938KBán Lẻ
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
0.644.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
4161.463BMXN778Khoáng sản phi năng lượng
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
0.6332.95MXN0.15%0.05MXN
Sức mua mạnh
6.987M230.209M96.976BMXN23.511.40MXN10.311KHàng tiêu dùng không lâu bền
GCCGCC SAB DE CV
0.62137.63MXN−0.33%−0.45MXN
Mua
303.718K41.801M46.436BMXN13.5210.21MXNKhoáng sản phi năng lượng
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
0.6013.60MXN−0.37%−0.05MXN
Theo dõi
3.337M45.381M65.536BMXN6.282.17MXN57.5KCông nghiệp Chế biến
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
0.5938.28MXN0.24%0.09MXN
Sức mua mạnh
1.648M63.076M22.194BMXN12.563.04MXN472Tài chính
AMX/AAMERICA MOVIL SAB DE CV
0.5819.60MXN0.00%0.00MXN
Mua
911.784K1.163TMXN14.331.37MXN181.205KTruyền thông
AZTECA/CPOTV AZTECA SAB DE CV
0.550.760MXN−1.17%−0.009MXN
Theo dõi
168.361K127.954K1.644BMXN0.23MXNDịch vụ Khách hàng
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
0.5412.33MXN−1.36%−0.17MXN
Bán
3.924K48.383K1.192BMXN−0.39MXN1.66KSản xuất Chế tạo
ARACONSORCIO ARA SAB
0.533.19MXN0.95%0.03MXN
Bán
301.908K963.087K3.944BMXN6.730.47MXN6.011KKhách hàng Lâu năm
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
0.52176.63MXN1.60%2.78MXN
Sức mua mạnh
324.463K57.31M71.935BMXN11.5415.07MXN2.991KVận chuyển
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
0.51245.75MXN1.90%4.59MXN
Sức mua mạnh
585.404K143.863M91.019BMXN15.0616.01MXN22.492KHàng tiêu dùng không lâu bền
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
0.51133.47MXN1.53%2.01MXN
Mua
545.006K72.742M70.099BMXN15.608.43MXN83.754KHàng tiêu dùng không lâu bền
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
0.5050.44MXN1.78%0.88MXN
Mua
1.472M74.26M43.065BMXN10.294.81MXN23.98KTruyền thông
ALSEAALSEA SAB DE CV
0.4939.89MXN0.83%0.33MXN
Mua
1.645M65.604M32.71BMXN17.482.26MXNDịch vụ Khách hàng
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
0.499.02MXN−2.17%−0.20MXN
Mua
4.75M42.843M28.768BMXNDịch vụ Công nghiệp
CUERVOBECLE SAB DE CV
0.4744.66MXN0.68%0.30MXN
Mua
1.093M48.795M160.382BMXN26.361.68MXN8.422KHàng tiêu dùng không lâu bền
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
0.4644.99MXN0.33%0.15MXN
Sức mua mạnh
3.706M166.739M31.414BMXN7.176.26MXNTài chính
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
0.467.05MXN5.86%0.39MXN
Sức mua mạnh
1.04M7.331M2.878BMXN−0.11MXN3.206KDịch vụ Khách hàng
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
0.43163.30MXN2.22%3.54MXN
Mua
1.89M308.701M284.845BMXN18.808.50MXN62.857KHàng tiêu dùng không lâu bền
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
0.43115.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
111540.549BMXN10.2611.21MXN9.737KSản xuất Chế tạo
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
0.422.57MXN−2.28%−0.06MXN
Bán
6.834K17.563K15.538BMXN150.290.02MXN4.31KKhoáng sản phi năng lượng
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
0.40122.00MXN4.72%5.50MXN
Mua
3.81K464.82K326.835BMXN7.45MXN320.752KHàng tiêu dùng không lâu bền
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
0.381042.61MXN0.77%7.92MXN
Mua
114.39K119.264M236.916BMXN−30.85MXN67.848KBán Lẻ
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
0.378.39MXN0.00%0.00MXN
Bán
185.634BMXN0.65MXNTài chính
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
0.3639.93MXN0.28%0.11MXN
Mua
42.908K1.713M14.162BMXN19.832.01MXN10.312KHàng tiêu dùng không lâu bền
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
0.3686.77MXN1.87%1.59MXN
Mua
2.352M204.045M34.708BMXN10.997.75MXNTài chính
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
0.351.61MXN3.21%0.05MXN
Mua
568.589K915.428K4.513BMXN−0.26MXN4.237KTruyền thông
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
0.320.028MXN0.00%0.000MXN
Bán
48.556K1.36K155.94MMXN2.640.01MXN878Khách hàng Lâu năm
GENTERAGENTERA SAB DE CV
0.2720.70MXN1.12%0.23MXN
Sức mua mạnh
7.738M160.179M32.754BMXN7.142.87MXN20.211KTài chính
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
0.264.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
63.072K283.824K3.186BMXN11.360.40MXN2.208KDịch vụ Khách hàng
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
0.2511.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
981.078K7.841BMXN12.130.91MXN2.096KCông nghiệp Chế biến
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
0.2540.40MXN−4.40%−1.86MXN
Mua
127.388K5.146M176.546BMXN19.862.13MXN10.591KVận chuyển
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
0.2427.58MXN−0.11%−0.03MXN
Bán
449.734K12.404M58.11BMXN4.286.45MXN6.467KCông nghiệp Chế biến
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
0.2226.40MXN0.00%0.00MXN
Bán
12626.248BMXN16.371.61MXNBán Lẻ
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
0.2211.60MXN0.00%0.00MXN
Mua
546266.489BMXN0.9711.97MXN675Dịch vụ Khách hàng
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
0.1982.00MXN−0.12%−0.10MXN
Theo dõi
53.403K4.379M49.2BMXN7.3211.21MXN32.058KCông nghiệp Chế biến
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
0.1928.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
792.212K13.885BMXN25.201.11MXN15.684KDịch vụ Khách hàng
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
0.1812.99MXN0.00%0.00MXN
Bán
1.977K25.681K7.794BMXN6.951.87MXN1.885KCông nghiệp Chế biến
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
0.18113.80MXN0.00%0.00MXN
Mua
1114152.491BMXN9.1512.44MXN72.719KBán Lẻ
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
0.1615.59MXN−2.13%−0.34MXN
Bán
38.144K594.665K4.907BMXN3.744.25MXN2.244KKhoáng sản phi năng lượng
GSANBOR/B-1GRUPO SANBORNS SAB DE CV
0.1525.50MXN0.87%0.22MXN
Sức mua mạnh
2.529K64.49K57.297BMXN15.541.63MXN42.187KBán Lẻ
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
0.123.02MXN−0.98%−0.03MXN
Theo dõi
9.139K27.6K369.303MMXN−2.37MXN1.683KDịch vụ Khách hàng
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
0.1114.40MXN0.00%0.00MXN
Mua
71011.911BMXN13.291.08MXN6.861KVận chuyển
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
0.1120.45MXN0.00%0.00MXN
Bán
511.043K3.372BMXNCông ty dịch vụ công cộng
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
0.0828.56MXN−0.28%−0.08MXN
Theo dõi
1.975K56.406K51.408BMXN10.772.66MXN86.565KBán Lẻ
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
0.0761.99MXN0.00%0.00MXN
Mua
664.091K19.23BMXN12.165.10MXN11.937KDịch vụ Phân phối
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
0.0611.68MXN0.00%0.00MXN
Bán
3743219.171BMXN−0.28MXNTài chính
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
0.062.61MXN−1.51%−0.04MXN
Mua
1.261K3.291K266.697MMXN−0.68MXN837Vận chuyển
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
0.05119.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
576.783K26.67BMXN12.289.69MXN8.665KTài chính
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
0.0460.00MXN0.03%0.02MXN
Theo dõi
11.356K681.36K53.093BMXN12.234.90MXN1.376KKhoáng sản phi năng lượng
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
0.0375.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
1.1K82.5K10.595BMXN14.655.12MXN5.85KDịch vụ Phân phối
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
0.02317.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
2.403K761.751K32.138BMXN10.1431.26MXN49.392KBán Lẻ
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
−0.0022.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
1234.253BMXN15.621.44MXN4.019KVận chuyển
BSMX/BBANCO SANTANDER MEXICO SA
−0.0223.03MXN3.51%0.78MXN
Mua
14.434K332.415K76.521BMXN5.364.15MXN25.276KTài chính
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
−0.056.90MXN0.00%0.00MXN
Bán
14398751.504MMXN75Tài chính
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
−0.057.75MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
2163.18BMXN−0.11MXN2.006KCông nghiệp Chế biến
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
−0.0512.30MXN0.00%0.00MXN
Sức mua mạnh
2256.568BMXN8.371.47MXNTài chính
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
−0.0675.05MXN0.00%0.00MXN
Bán
261.951K21.394BMXNTài chính
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
−0.09204.99MXN0.03%0.06MXN
Mua
15431.568K102.025BMXN9.5021.57MXN5.331KKhoáng sản phi năng lượng
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
−0.10207.49MXN−0.53%−1.10MXN
Bán
6.25K1.297M90.585BMXN8.5424.44MXN6.502KKhoáng sản phi năng lượng
MONEX/BMONEX SAB DE CV
−0.1818.38MXN2.11%0.38MXN
Mua
73.044K1.343M11.455BMXN4.154.33MXNTài chính
CMR/BCMR SAB DE CV
−0.182.27MXN3.18%0.07MXN
Sức mua mạnh
1.347K3.058K1.236BMXN−0.02MXN4.182KDịch vụ Khách hàng
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
−0.2031.61MXN0.00%0.00MXN
Mua
1705.374K6.841BMXN17.661.79MXN2.038KTài chính
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
−0.248.54MXN0.47%0.04MXN
Mua
15.356K131.14K1.115BMXN3.812.23MXN1.713KDịch vụ Phân phối
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
−0.242.55MXN2.00%0.05MXN
Sức mua mạnh
35.999K91.797K865.258MMXN−0.60MXNKhách hàng Lâu năm
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
−0.3831.20MXN−1.05%−0.33MXN
Bán
40.002K1.248M9.661BMXN28.911.09MXN6.696KSản xuất Chế tạo
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
−0.66106.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
22724.062K16.96BMXN−6.11MXNTài chính
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
−0.7237.98MXN−0.03%−0.01MXN
Bán
49718.876K4.1BMXN3.849.90MXN2.076KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AEROMEXGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
−1.37164.00MXN2.50%4.00MXN
Bán
1.629K267.156K22.374BMXN−69974628.10MXN12.894KVận chuyển