Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Mexico có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. Cổ phiếu Mexico sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
60.68129.00 MXN−0.77%5.2K45.013B MXN13.989.23 MXN−22.08%1.12%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
4.0433.00 MXN−0.30%35.163K5.459B MXN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
3.6612.29 MXN0.00%4.512K3.457B MXN6.152.00 MXN+115.45%12.31%Khách hàng Lâu năm
Mua
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
1.860.828 MXN−1.90%477.685K2.366B MXN0.00%Truyền thông
Bán
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
1.7747.00 MXN0.00%20019.998B MXN2.13%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
R/AREGIONAL SAB DE CV
1.52164.99 MXN−0.24%1.157M54.233B MXN2.30%Tài chính
Mua
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
1.3032.00 MXN0.00%1.006K31.815B MXN15.012.13 MXN+32.23%0.00%Bán Lẻ
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
1.19610.00 MXN−0.00%6.496K61.845B MXN14.7041.50 MXN+32.78%1.85%Bán Lẻ
Mua
ARACONSORCIO ARA SAB
1.093.36 MXN−0.30%287.725K4.121B MXN6.160.55 MXN+5.10%4.85%Khách hàng Lâu năm
Mua
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
0.7331.79 MXN+0.09%227.479K17.387B MXN4.22%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
0.6632.80 MXN−3.13%1.713K60.948B MXN11.762.79 MXN−0.09%0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
0.6453.13 MXN−1.25%716.467K328.708B MXN0.00%Tài chính
Bán
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
0.4831.35 MXN−2.21%175.433K18.204B MXN37.710.83 MXN−30.86%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
0.43189.55 MXN−1.45%289.291K330.98B MXN10.6817.75 MXN+97.81%2.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VITRO/AVITRO SAB DE CV
0.3812.00 MXN+0.42%1.995K5.779B MXN3.363.57 MXN9.68%Công nghiệp Chế biến
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
0.37195.50 MXN+0.86%319.181K77.536B MXN2.58%Tài chính
Theo dõi
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
0.3583.29 MXN−2.44%849.365K664.605B MXN10.437.99 MXN−6.51%4.45%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
0.3424.80 MXN+0.69%7597.556B MXN22.811.09 MXN−56.09%20.30%Sản xuất Chế tạo
Mua
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
0.312.30 MXN+1.32%651182.007M MXN−0.09 MXN−138.06%0.00%Công nghiệp Chế biến
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
0.30178.95 MXN−2.26%1.022M527.932B MXN10.1017.71 MXN7.14%Tài chính
Mua
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
0.3012.51 MXN−0.95%580.437K13.865B MXN−1.16 MXN+2.36%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
0.3032.87 MXN−2.11%261.949K67.496B MXN61.820.53 MXN−90.91%6.53%Sản xuất Chế tạo
Mua
GENTERAGENTERA SAB DE CV
0.2925.75 MXN−2.13%899.908K41.631B MXN4.38%Tài chính
Sức mua mạnh
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
0.28508.41 MXN−0.35%87.131K153.054B MXN14.9134.09 MXN+8.63%1.95%Vận chuyển
Mua
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
0.27301.00 MXN+0.38%98.515K111.064B MXN15.4919.44 MXN+12.20%1.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
0.2610.61 MXN−0.66%209.318K22.502B MXN−5.18 MXN−179.46%30.17%Công nghiệp Chế biến
Mua
CUERVOBECLE SAB DE CV
0.2536.97 MXN+0.08%330.422K132.658B MXN28.151.31 MXN−19.48%1.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
0.241.64 MXN−2.38%2.711K628.924M MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
0.23212.84 MXN−0.41%32.57K84.949B MXN37.725.64 MXN+24.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
0.20169.22 MXN−0.27%66.663K89.112B MXN23.877.09 MXN−21.77%3.42%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
0.1912.98 MXN+0.31%835.993K62.356B MXN−2.52 MXN−164.81%2.92%Công nghiệp Chế biến
Mua
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
0.19615.00 MXN+0.49%6656.829B MXN8.6870.86 MXN+29.32%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
0.184.74 MXN+0.21%3.368K1.51B MXN0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
0.1838.26 MXN−0.36%374.086K111.598B MXN16.782.28 MXN+42.07%4.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
0.15147.00 MXN−0.61%54.497K333.812B MXN24.306.05 MXN−29.59%0.74%Bán Lẻ
Bán Mạnh
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
0.1414.35 MXN+0.63%591.653K14.545B MXN13.331.08 MXN−23.15%4.13%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
0.143.69 MXN+0.54%535.591K11.211B MXN−0.02 MXN−104.65%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
0.14182.44 MXN−0.86%35.592K75.633B MXN11.1916.30 MXN+20.86%2.89%Vận chuyển
Mua
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
0.1472.20 MXN−1.94%223.367K326.451B MXN20.663.49 MXN−66.92%1.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
0.13151.51 MXN−0.02%73.323K59.118B MXN15.549.75 MXN−3.00%6.34%Vận chuyển
Mua
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
0.13259.46 MXN−1.18%209.29K134.233B MXN14.4018.02 MXN2.83%Vận chuyển
Theo dõi
GCCGCC SAB DE CV
0.13186.27 MXN+0.40%32.144K62.594B MXN0.72%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
0.1266.76 MXN−0.19%306.56K79.595B MXN6.07%Tài chính
Mua
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
0.1268.80 MXN−1.16%1.809M1.215T MXN23.282.96 MXN+5.38%3.86%Bán Lẻ
Mua
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
0.1238.01 MXN−0.73%4.978K167.325B MXN5.22%Vận chuyển
Mua
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
0.1259.02 MXN−1.57%281.105K50.486B MXN7.847.53 MXN+20.34%2.19%Tài chính
Mua
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
0.10185.19 MXN−2.01%66282.508B MXN18.919.79 MXN−59.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ALSEAALSEA SAB DE CV
0.1065.15 MXN+0.99%146.731K52.253B MXN25.422.56 MXN+13.26%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
0.090.013 MXN+8.33%33.086K66.831M MXN−0.01 MXN−165.09%0.00%Khách hàng Lâu năm
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
0.0944.68 MXN+0.20%4.699K15.815B MXN11.443.91 MXN+94.54%2.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
0.0935.90 MXN+0.50%148.535K20.471B MXN13.652.63 MXN−7.70%6.44%Tài chính
Mua
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
0.0816.38 MXN−0.97%5.625M1.038T MXN13.551.21 MXN−1.83%2.78%Truyền thông
Mua
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
0.07134.25 MXN+1.50%32.635K126.943B MXN16.877.96 MXN−3.14%0.71%Bán Lẻ
Mua
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
0.073.66 MXN+0.27%2.871K2.584B MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
0.0630.83 MXN+0.03%1146.67B MXN2.70%Tài chính
Sức mua mạnh
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
0.065.99 MXN+1.70%132.625K18.737B MXN−0.36 MXN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
0.0645.47 MXN−0.63%55.29K39.069B MXN15.362.96 MXN−28.83%6.47%Truyền thông
Theo dõi
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
0.054.35 MXN0.00%490966.943M MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
0.0510.28 MXN0.00%2863.236B MXN−2.23 MXN−224.28%12.69%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
0.051201.84 MXN+0.09%2.343K258.822B MXN44.3427.10 MXN0.43%Bán Lẻ
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
0.013.47 MXN+0.29%52420.918B MXN162.910.02 MXN+21.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CTAXTEL/ACONTROLADORA AXTEL SAB DE CV
0.010.230 MXN−2.95%29.899K1.142B MXN0.00%Dịch vụ Công nghệ
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
0.012.32 MXN+0.43%1763.465B MXN1.851.25 MXN0.00%Tài chính
Theo dõi
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
0.004.97 MXN+0.20%5962.025B MXN1.782.80 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
AGUILAS/CPOOLLAMANI S.A.B.
27.12 MXN−3.25%168.741K3.346B MXNDịch vụ Khách hàng
GLOBC/AGLOBC/A
14.50 MXN0.00%3.6K