Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Mexico với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Mexico tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Ticker
Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AMX/AAMERICA MOVIL SAB DE CV
85.896BMXN19.60MXN0.00%0.00MXN
Mua
911.784K1.191TMXN14.331.37MXN181.205KTruyền thông
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
80.218BMXN79.79MXN−1.04%−0.84MXN
Mua
4.935M393.8M627.705BMXN29.707KKhoáng sản phi năng lượng
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
44.138BMXN74.94MXN2.62%1.91MXN
Sức mua mạnh
12.491M936.07M1.275TMXN26.902.72MXN231.259KBán Lẻ
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
35.048BMXN149.82MXN−1.47%−2.24MXN
Bán
5.635M844.226M438.458BMXN10.2314.87MXNTài chính
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
28.495BMXN122.00MXN4.72%5.50MXN
Mua
3.81K464.82K328.91BMXN7.45MXN320.752KHàng tiêu dùng không lâu bền
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
20.892BMXN35.19MXN−2.22%−0.80MXN
Bán Mạnh
1.801M63.384M220.625BMXN10.053.58MXNTài chính
BSMX/BBANCO SANTANDER MEXICO SA
20.801BMXN23.03MXN3.51%0.78MXN
Mua
14.434K332.415K73.93BMXN5.364.15MXN25.276KTài chính
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
15.916BMXN82.86MXN0.90%0.74MXN
Mua
2.881M238.736M364.093BMXN17.024.83MXN137.542KHàng tiêu dùng không lâu bền
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
15.708BMXN133.47MXN1.53%2.01MXN
Mua
545.006K72.742M69.044BMXN15.608.43MXN83.754KHàng tiêu dùng không lâu bền
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
13.333BMXN38.21MXN−0.10%−0.04MXN
Mua
2.172M82.994M76.883BMXN5.067.66MXNSản xuất Chế tạo
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
12.944BMXN1042.61MXN0.77%7.92MXN
Mua
114.39K119.264M235.117BMXN−30.85MXN67.848KBán Lẻ
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
12.868BMXN113.80MXN0.00%0.00MXN
Mua
1114152.412BMXN9.1512.44MXN72.719KBán Lẻ
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
12.282BMXN163.30MXN2.22%3.54MXN
Mua
1.89M308.701M278.67BMXN18.808.50MXN62.857KHàng tiêu dùng không lâu bền
GCARSO/A1GRUPO CARSO SAB DE CV
11.282BMXN86.43MXN0.29%0.25MXN
Mua
490.233K42.371M193.838BMXN13.936.19MXN79.775KBán Lẻ
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
9.444BMXN204.99MXN0.03%0.06MXN
Mua
15431.568K101.996BMXN9.5021.57MXN5.331KKhoáng sản phi năng lượng
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
9.426BMXN207.49MXN−0.53%−1.10MXN
Bán
6.25K1.297M91.065BMXN8.5424.44MXN6.502KKhoáng sản phi năng lượng
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
7.94BMXN272.35MXN0.04%0.10MXN
Sức mua mạnh
260.009K70.813M108.213BMXN60.034.54MXNKhoáng sản phi năng lượng
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
7.756BMXN27.58MXN−0.11%−0.03MXN
Bán
449.734K12.404M58.173BMXN4.286.45MXN6.467KCông nghiệp Chế biến
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
7.574BMXN40.40MXN−4.40%−1.86MXN
Mua
127.388K5.146M184.674BMXN19.862.13MXN10.591KVận chuyển
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
6.156BMXN245.75MXN1.90%4.59MXN
Sức mua mạnh
585.404K143.863M89.319BMXN15.0616.01MXN22.492KHàng tiêu dùng không lâu bền
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
5.997BMXN302.65MXN−2.62%−8.14MXN
Bán
1.073M324.891M157.035BMXN17.79MXN1.743KVận chuyển
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
5.984BMXN478.46MXN0.25%1.20MXN
Mua
398.466K190.65M143.178BMXN15.2131.38MXNVận chuyển
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
5.77BMXN11.60MXN0.00%0.00MXN
Mua
546266.489BMXN0.9711.97MXN675Dịch vụ Khách hàng
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
5.605BMXN176.63MXN1.60%2.78MXN
Sức mua mạnh
324.463K57.31M71.001BMXN11.5415.07MXN2.991KVận chuyển
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
5.066BMXN82.00MXN−0.12%−0.10MXN
Theo dõi
53.403K4.379M49.26BMXN7.3211.21MXN32.058KCông nghiệp Chế biến
CUERVOBECLE SAB DE CV
5.02BMXN44.66MXN0.68%0.30MXN
Mua
1.093M48.795M159.305BMXN26.361.68MXN8.422KHàng tiêu dùng không lâu bền
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
4.814BMXN61.13MXN−2.84%−1.79MXN
Mua
4.092M250.129M74.87BMXN12.205.16MXNTài chính
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
4.536BMXN60.00MXN0.03%0.02MXN
Theo dõi
11.356K681.36K53.076BMXN12.234.90MXN1.376KKhoáng sản phi năng lượng
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
4.494BMXN32.95MXN0.15%0.05MXN
Sức mua mạnh
6.987M230.209M96.896BMXN23.511.40MXN10.311KHàng tiêu dùng không lâu bền
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
4.331BMXN28.56MXN−0.28%−0.08MXN
Theo dõi
1.975K56.406K51.552BMXN10.772.66MXN86.565KBán Lẻ
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
4.106BMXN13.60MXN−0.37%−0.05MXN
Theo dõi
3.337M45.381M65.777BMXN6.282.17MXN57.5KCông nghiệp Chế biến
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
3.775BMXN86.77MXN1.87%1.59MXN
Mua
2.352M204.045M34.072BMXN10.997.75MXNTài chính
R/AREGIONAL SAB DE CV
3.556BMXN144.17MXN1.61%2.28MXN
Sức mua mạnh
696.304K100.386M46.53BMXN13.82MXNTài chính
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
3.487BMXN44.99MXN0.33%0.15MXN
Sức mua mạnh
3.706M166.739M31.309BMXN7.176.26MXNTài chính
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
3.469BMXN50.44MXN1.78%0.88MXN
Mua
1.472M74.26M42.314BMXN10.294.81MXN23.98KTruyền thông
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
3.429BMXN115.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
111540.549BMXN10.2611.21MXN9.737KSản xuất Chế tạo
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
3.42BMXN83.86MXN0.65%0.54MXN
Mua
704.915K59.114M79.996BMXN11.747.10MXN62.938KBán Lẻ
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
3.142BMXN75.05MXN0.00%0.00MXN
Bán
261.951K21.394BMXNTài chính
GCCGCC SAB DE CV
3.081BMXN137.63MXN−0.33%−0.45MXN
Mua
303.718K41.801M46.588BMXN13.5210.21MXNKhoáng sản phi năng lượng
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
2.857BMXN168.97MXN−0.39%−0.66MXN
Mua
310.416K52.451M66.175BMXN17.419.75MXN1.182KVận chuyển
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
2.622BMXN317.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
2.403K761.751K32.138BMXN10.1431.26MXN49.392KBán Lẻ
GENTERAGENTERA SAB DE CV
2.347BMXN20.70MXN1.12%0.23MXN
Sức mua mạnh
7.738M160.179M32.39BMXN7.142.87MXN20.211KTài chính
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
2.121BMXN19.25MXN−2.09%−0.41MXN
Mua
2.218M42.687M21.583BMXN−1.19MXN6.714KVận chuyển
GSANBOR/B-1GRUPO SANBORNS SAB DE CV
1.819BMXN25.50MXN0.87%0.22MXN
Sức mua mạnh
2.529K64.49K56.803BMXN15.541.63MXN42.187KBán Lẻ
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
1.785BMXN26.40MXN0.00%0.00MXN
Bán
12626.248BMXN16.371.61MXNBán Lẻ
MONEX/BMONEX SAB DE CV
1.654BMXN18.38MXN2.11%0.38MXN
Mua
73.044K1.343M11.218BMXN4.154.33MXNTài chính
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
1.618BMXN119.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
576.783K26.67BMXN12.289.69MXN8.665KTài chính
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
1.597BMXN38.28MXN0.24%0.09MXN
Sức mua mạnh
1.648M63.076M22.145BMXN12.563.04MXN472Tài chính
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
1.308BMXN16.63MXN3.55%0.57MXN
Mua
3.229M53.704M16.831BMXN11.841.36MXN2.221KCông nghệ Sức khỏe
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
1.231BMXN61.99MXN0.00%0.00MXN
Mua
664.091K19.23BMXN12.165.10MXN11.937KDịch vụ Phân phối
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
1.028BMXN260.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
126022.819BMXN411Năng lượng Mỏ
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
867MMXN12.30MXN0.00%0.00MXN
Sức mua mạnh
2256.568BMXN8.371.47MXNTài chính
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
849.754MMXN28.49MXN−1.35%−0.39MXN
Mua
368.126K10.488M15.696BMXN24.021.20MXN17.438KVận chuyển
ALSEAALSEA SAB DE CV
835.129MMXN39.89MXN0.83%0.33MXN
Mua
1.645M65.604M32.439BMXN17.482.26MXNDịch vụ Khách hàng
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
725.73MMXN39.93MXN0.28%0.11MXN
Mua
42.908K1.713M14.123BMXN19.832.01MXN10.312KHàng tiêu dùng không lâu bền
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
703.193MMXN106.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
22724.062K16.96BMXN−6.11MXNTài chính
ARACONSORCIO ARA SAB
582.912MMXN3.19MXN0.95%0.03MXN
Bán
301.908K963.087K3.907BMXN6.730.47MXN6.011KKhách hàng Lâu năm
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
562MMXN12.99MXN0.00%0.00MXN
Bán
1.977K25.681K7.794BMXN6.951.87MXN1.885KCông nghiệp Chế biến
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
377.29MMXN31.20MXN−1.05%−0.33MXN
Bán
40.002K1.248M9.765BMXN28.911.09MXN6.696KSản xuất Chế tạo
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
376.042MMXN37.98MXN−0.03%−0.01MXN
Bán
49718.876K4.101BMXN3.849.90MXN2.076KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
364.227MMXN31.61MXN0.00%0.00MXN
Mua
1705.374K6.841BMXN17.661.79MXN2.038KTài chính
AZTECA/CPOTV AZTECA SAB DE CV
353MMXN0.760MXN−1.17%−0.009MXN
Theo dõi
168.361K127.954K1.663BMXN0.23MXNDịch vụ Khách hàng
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
330.381MMXN22.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
1234.253BMXN15.621.44MXN4.019KVận chuyển
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
318.035MMXN33.00MXN0.03%0.01MXN
Sức mua mạnh
225.965K7.457M18.061BMXN33.091.00MXN3.199KCông ty dịch vụ công cộng
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
314.812MMXN75.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
1.1K82.5K10.595BMXN14.655.12MXN5.85KDịch vụ Phân phối
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
255.235MMXN8.39MXN0.00%0.00MXN
Bán
185.634BMXN0.65MXNTài chính
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
247.269MMXN0.028MXN0.00%0.000MXN
Bán
48.556K1.36K155.94MMXN2.640.01MXN878Khách hàng Lâu năm
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
220.324MMXN4.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
4161.463BMXN778Khoáng sản phi năng lượng
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
190.59MMXN8.54MXN0.47%0.04MXN
Mua
15.356K131.14K1.109BMXN3.812.23MXN1.713KDịch vụ Phân phối
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
166.864MMXN12.33MXN−1.36%−0.17MXN
Bán
3.924K48.383K1.209BMXN−0.39MXN1.66KSản xuất Chế tạo
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
138.539MMXN7.75MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
2163.18BMXN−0.11MXN2.006KCông nghiệp Chế biến
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
91.183MMXN14.40MXN0.00%0.00MXN
Mua
71011.911BMXN13.291.08MXN6.861KVận chuyển
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
85MMXN6.06MXN2.89%0.17MXN
Sức mua mạnh
2.358M14.287M17.993BMXN346.470.02MXN20.493KSản xuất Chế tạo
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
77MMXN11.68MXN0.00%0.00MXN
Bán
3743219.171BMXN−0.28MXNTài chính
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
73.186MMXN15.59MXN−2.13%−0.34MXN
Bán
38.144K594.665K5.014BMXN3.744.25MXN2.244KKhoáng sản phi năng lượng
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
63.031MMXN28.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
792.212K13.885BMXN25.201.11MXN15.684KDịch vụ Khách hàng
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
−143KMXN4.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
63.072K283.824K3.186BMXN11.360.40MXN2.208KDịch vụ Khách hàng
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
−51.828MMXN2.02MXN0.00%0.00MXN
Mua
4.88K9.858K3.03BMXN−0.51MXNTài chính
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
−103.636MMXN2.55MXN2.00%0.05MXN
Sức mua mạnh
35.999K91.797K848.292MMXN−0.60MXNKhách hàng Lâu năm
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
−116.992MMXN6.90MXN0.00%0.00MXN
Bán
14398751.504MMXN75Tài chính
CMR/BCMR SAB DE CV
−168.284MMXN2.27MXN3.18%0.07MXN
Sức mua mạnh
1.347K3.058K1.197BMXN−0.02MXN4.182KDịch vụ Khách hàng
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
−242.572MMXN2.61MXN−1.51%−0.04MXN
Mua
1.261K3.291K270.785MMXN−0.68MXN837Vận chuyển
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
−396.345MMXN7.05MXN5.86%0.39MXN
Sức mua mạnh
1.04M7.331M2.719BMXN−0.11MXN3.206KDịch vụ Khách hàng
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
−426.788MMXN20.45MXN0.00%0.00MXN
Bán
511.043K3.372BMXNCông ty dịch vụ công cộng
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
−596.925MMXN3.02MXN−0.98%−0.03MXN
Theo dõi
9.139K27.6K372.972MMXN−2.37MXN1.683KDịch vụ Khách hàng
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
−705.637MMXN11.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
981.078K7.841BMXN12.130.91MXN2.096KCông nghiệp Chế biến
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
−796.742MMXN1.61MXN3.21%0.05MXN
Mua
568.589K915.428K4.373BMXN−0.26MXN4.237KTruyền thông
ALEATICALEATICA SAB DE CV
−1.409BMXN34.40MXN0.00%0.00MXN
Mua
26959.587BMXN−0.65MXN1.61KVận chuyển
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
−1.781BMXN2.57MXN−2.28%−0.06MXN
Bán
6.834K17.563K15.9BMXN150.290.02MXN4.31KKhoáng sản phi năng lượng
VITRO/AVITRO SAB DE CV
−2.163BMXN21.95MXN0.00%0.00MXN
Mua
1022.239K10.614BMXN−3.60MXNCông nghiệp Chế biến
GFAMSA/AGRUPO FAMSA SAB DE CV
−3.96BMXN0.675MXN−3.57%−0.025MXN
Bán
108.669K73.352K398.918MMXN−3.84MXNDịch vụ Phân phối
AEROMEXGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
−18.782BMXN164.00MXN2.50%4.00MXN
Bán
1.629K267.156K21.828BMXN−69974628.10MXN12.894KVận chuyển
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
1.11MXN0.00%0.00MXN
Bán
22Dịch vụ Công nghiệp
GENIUS/21ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV
40.30MXN0.22%0.09MXN
Mua
36.779K1.482M
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
9.02MXN−2.17%−0.20MXN
Mua
4.75M42.843M29.406BMXNDịch vụ Công nghiệp