Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Mexica có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty của Mexica sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
76.111B MXN16.54 MXN+1.78%80.521M1.171.038T MXN13.681.21 MXN−1.83%2.78%Truyền thông
Mua
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
66.39B MXN172.00 MXN0.00%601.15440.923B MXN1.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
60.287B MXN85.37 MXN−1.03%2.668M1.06664.605B MXN10.697.99 MXN−6.51%4.45%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
51.59B MXN69.61 MXN+1.28%11.255M0.771.215T MXN23.552.96 MXN+5.38%3.86%Bán Lẻ
Mua
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
45.408B MXN183.09 MXN−0.03%3.713M1.09527.932B MXN10.3417.71 MXN7.14%Tài chính
Mua
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
30.953B MXN53.80 MXN+0.32%1.004M0.90328.708B MXN0.00%Tài chính
Bán
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
19.536B MXN169.67 MXN−1.61%348.952K1.0189.112B MXN23.937.09 MXN−21.77%3.42%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
17.504B MXN192.34 MXN−1.49%1.43M2.40330.98B MXN10.8417.75 MXN+97.81%2.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
17.385B MXN125.00 MXN0.00%20.00167.563B MXN9.1113.72 MXN+10.34%2.09%Bán Lẻ
Mua
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
15.477B MXN73.63 MXN+0.89%1.547M0.97326.451B MXN21.073.49 MXN−66.92%1.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
13.636B MXN147.90 MXN+0.20%478.616K1.43333.812B MXN24.456.05 MXN−29.59%0.74%Bán Lẻ
Bán Mạnh
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
11.091B MXN66.89 MXN+2.37%4.654M1.6279.595B MXN6.07%Tài chính
Mua
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
9.987B MXN510.18 MXN−0.57%197.655K0.60153.054B MXN14.9634.09 MXN+8.63%1.95%Vận chuyển
Mua
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
9.013B MXN262.56 MXN−0.59%1.533M1.03134.233B MXN14.5718.02 MXN2.83%Vận chuyển
Theo dõi
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
8.567B MXN38.29 MXN−0.55%28.284K0.72167.325B MXN5.22%Vận chuyển
Mua
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
8.029B MXN39.00 MXN0.00%10.00111.775B MXN15.212.56 MXN+11.96%2.82%Vận chuyển
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
7.863B MXN180.00 MXN+0.56%3070.1489.588B MXN18.809.58 MXN−55.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
7.645B MXN132.27 MXN+1.72%350.852K0.76126.943B MXN16.627.96 MXN−3.14%0.71%Bán Lẻ
Mua
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
7.437B MXN188.99 MXN+0.12%3.313K0.5182.508B MXN19.309.79 MXN−59.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
7.178B MXN299.87 MXN−0.38%643.442K2.07111.064B MXN15.4319.44 MXN+12.20%1.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
7.042B MXN612.00 MXN−1.30%6362.0856.829B MXN8.6470.86 MXN+29.32%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
7.013B MXN38.40 MXN+1.40%2.918M1.43111.598B MXN16.842.28 MXN+42.07%4.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
6.166B MXN75.00 MXN0.00%360.3866.367B MXN10.457.18 MXN+42.35%5.33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
6.052B MXN184.02 MXN−0.40%267.412K0.9475.633B MXN11.2916.30 MXN+20.86%2.89%Vận chuyển
Mua
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
5.993B MXN1200.73 MXN+0.89%73.36K1.45258.822B MXN44.3027.10 MXN0.43%Bán Lẻ
R/AREGIONAL SAB DE CV
5.673B MXN165.38 MXN+0.86%1.234M1.6654.233B MXN2.30%Tài chính
Mua
GCCGCC SAB DE CV
5.239B MXN185.52 MXN+0.72%220.52K0.8962.594B MXN0.72%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
5.021B MXN33.86 MXN−0.38%10.027K5.9060.948B MXN12.142.79 MXN−0.09%0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
5.012B MXN151.54 MXN−0.06%526.106K0.9759.118B MXN15.559.75 MXN−3.00%6.34%Vận chuyển
Mua
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
4.903B MXN59.96 MXN−1.22%5.06M2.6150.486B MXN7.967.53 MXN+20.34%2.19%Tài chính
Mua
GENTERAGENTERA SAB DE CV
4.723B MXN26.31 MXN−0.42%4.263M1.4641.631B MXN4.38%Tài chính
Sức mua mạnh
CUERVOBECLE SAB DE CV
4.716B MXN36.94 MXN+12.59%6.402M9.15132.658B MXN28.131.31 MXN−19.48%1.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
3.776B MXN193.84 MXN+0.98%664.058K0.7277.536B MXN2.58%Tài chính
Theo dõi
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
3.69B MXN213.72 MXN+0.36%188.42K1.3384.949B MXN37.885.64 MXN+24.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
3.251B MXN130.00 MXN−0.76%1011.3245.013B MXN14.099.23 MXN−22.08%1.12%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
3.185B MXN121.99 MXN−2.43%2431.3837.846B MXN11.8210.32 MXN+45.89%0.79%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
3.179B MXN610.01 MXN+1.67%60.0061.845B MXN14.7041.50 MXN+32.78%1.85%Bán Lẻ
Mua
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
2.844B MXN45.76 MXN+5.00%334.728K0.3239.069B MXN15.462.96 MXN−28.83%6.47%Truyền thông
Theo dõi
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
2.633B MXN140.00 MXN0.00%2760.7931.323B MXN9.4014.89 MXN+101.03%6.76%Tài chính
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
2.069B MXN18.99 MXN0.00%1230.0311.394B MXN4.973.82 MXN+70.55%2.43%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
1.89B MXN99.00 MXN0.00%20.1528.222B MXN11.608.53 MXN−16.55%6.74%Tài chính
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
1.889B MXN32.00 MXN0.00%1.057K1.5831.815B MXN15.012.13 MXN+32.23%0.00%Bán Lẻ
ALSEAALSEA SAB DE CV
1.706B MXN64.51 MXN−0.80%1.604M1.1452.253B MXN25.172.56 MXN+13.26%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
1.656B MXN44.00 MXN0.00%50.0216.625B MXN8.904.95 MXN−20.02%4.98%Bán Lẻ
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
1.508B MXN35.72 MXN+0.08%1.575M0.9420.471B MXN13.582.63 MXN−7.70%6.44%Tài chính
Mua
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
1.375B MXN24.90 MXN0.00%100.1913.928B MXN11.382.19 MXN−81.72%22.09%Dịch vụ Khách hàng
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
1.153B MXN33.58 MXN−1.21%958.489K1.1067.496B MXN63.160.53 MXN−90.91%6.53%Sản xuất Chế tạo
Mua
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
1.084B MXN12.00 MXN−2.36%63.58K8.198.494B MXN8.291.45 MXN+11.64%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
INVEX/AINVEX CONTROLADORA SAB DE CV
1.043B MXN82.00 MXN0.00%570.0313.375B MXN12.826.40 MXN0.59%Tài chính
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
1.031B MXN14.26 MXN+3.63%5.004M1.2714.545B MXN13.251.08 MXN−23.15%4.13%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
975.114M MXN3.46 MXN+1.47%2.433K0.0620.918B MXN162.440.02 MXN+21.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
955M MXN14.84 MXN−1.07%1.379K0.017.925B MXN6.712.21 MXN+50.49%0.67%Tài chính
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
776.62M MXN44.59 MXN−1.94%26.356K0.4615.815B MXN11.413.91 MXN+94.54%2.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
735.517M MXN47.00 MXN0.00%2002.1419.998B MXN2.13%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GAV/AACOSTA VERDE SAB DE CV
722.309M MXN179.00 MXN0.00%20.6111.316B MXN19.189.33 MXN+38.26%1.10%Tài chính
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
710M MXN10.00 MXN0.00%1000.003.375B MXN0.00%Tài chính
ARACONSORCIO ARA SAB
667.738M MXN3.37 MXN+1.51%29.806K0.084.121B MXN6.170.55 MXN+5.10%4.85%Khách hàng Lâu năm
Mua
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
587M MXN8.00 MXN0.00%10.295.73B MXN7.791.03 MXN0.00%Tài chính
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
564.547M MXN12.29 MXN0.00%10.003.457B MXN6.152.00 MXN+115.45%12.31%Khách hàng Lâu năm
Mua
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
506.064M MXN32.06 MXN+2.00%314.089K0.7518.204B MXN38.570.83 MXN−30.86%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
472.792M MXN41.80 MXN0.00%370.044.512B MXN5.957.02 MXN−29.10%15.62%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
463.185M MXN13.86 MXN0.00%10.042.463B MXN6.162.25 MXN−57.65%0.00%Tài chính
RLH/ARLH PROPERTIES SAB DE CV
458.294M MXN17.20 MXN0.00%180.0018.971B MXN13.71%Khách hàng Lâu năm
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
401.478M MXN30.82 MXN−0.03%1430.076.67B MXN2.70%Tài chính
Sức mua mạnh
VITRO/AVITRO SAB DE CV
359.482M MXN11.95 MXN−0.42%2.547K0.505.779B MXN3.353.57 MXN9.68%Công nghiệp Chế biến
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
355.049M MXN93.06 MXN−2.04%3.15K1.1514.89B MXN0.00%Tài chính
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
314.306M MXN0.844 MXN+9.61%485.294K1.852.366B MXN0.00%Truyền thông
Bán
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
306.596M MXN24.63 MXN+0.94%1.582K0.727.556B MXN22.651.09 MXN−56.09%20.30%Sản xuất Chế tạo
Mua
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
280M MXN31.76 MXN−2.34%361.907K1.1317.387B MXN4.22%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
274.557M MXN5.89 MXN+0.17%1.27M0.5818.737B MXN−0.36 MXN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
269.542M MXN96.00 MXN0.00%30.0813.562B MXN50.281.91 MXN−66.79%1.85%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
258.963M MXN4.73 MXN+4.88%7.684K0.421.51B MXN0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
246.824M MXN22.50 MXN0.00%30.734.253B MXN17.231.31 MXN−3.22%0.00%Vận chuyển
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
244.825M MXN1.55 MXN0.00%4.007M188.74805.856M MXN2.17%Tài chính
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
233.848M MXN7.80 MXN0.00%10.011.501B MXN8.930.87 MXN−37.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
233.213M MXN7.50 MXN0.00%123.678K1149.42978.915M MXN−0.50 MXN−128.20%0.00%Dịch vụ Phân phối
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
217.604M MXN37.80 MXN0.00%4002.564.989B MXN18.991.99 MXN+83.74%0.00%Vận chuyển
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
217.373M MXN28.00 MXN+1.82%1.035K0.0713.885B MXN18.141.54 MXN+38.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
211.448M MXN3.65 MXN+13.35%28.846K0.382.584B MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
183.121M MXN2.31 MXN0.00%5930.033.465B MXN1.841.25 MXN0.00%Tài chính
Theo dõi
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
149M MXN29.00 MXN0.00%10.111.838B MXN2.76%Tài chính
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
125.398M MXN4.35 MXN−2.68%2.324K0.26966.943M MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
108.185M MXN34.84 MXN0.00%10.072.354B MXN20.791.68 MXN−59.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
90.411M MXN6.90 MXN0.00%261.7345.906M MXN1.036.69 MXN0.00%Tài chính
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
77.58M MXN3.67 MXN+1.66%8.175M2.5711.211B MXN−0.02 MXN−104.65%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
CMR/BCMR SAB DE CV
17.874M MXN2.30 MXN0.00%5.317K1.741.252B MXN19.740.12 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
6.49M MXN8.30 MXN0.00%90.243.406B MXN−0.33 MXN−202.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
3.541M MXN2.32 MXN0.00%200.01360.223M MXN22.970.10 MXN0.00%Vận chuyển
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
−5.606M MXN2.27 MXN0.00%5210.25182.007M MXN−0.09 MXN−138.06%0.00%Công nghiệp Chế biến
ALEATICALEATICA SAB DE CV
−6.328M MXN36.50 MXN0.00%303.1363.225B MXN60.370.60 MXN0.00%Vận chuyển
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
−7.122M MXN0.012 MXN+9.09%735.322K2.1266.831M MXN−0.01 MXN−165.09%0.00%Khách hàng Lâu năm
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
−49.323M MXN4.96 MXN+1.02%39.078K0.292.025B MXN1.772.80 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
−87.613M MXN4.00 MXN0.00%4000.031.022B MXN−0.54 MXN+26.78%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
−107.497M MXN30.10 MXN+0.33%2152.4918.756B MXN−0.17 MXN−149.59%0.56%Tài chính
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
−193.81M MXN33.10 MXN+0.64%26.615K3.995.459B MXN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
−236.553M MXN3.10 MXN0.00%1080.07299.732M MXN−3.97 MXN−923.78%0.00%Sản xuất Chế tạo
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
−305.767M MXN1.68 MXN−0.59%7.073K0.67628.924M MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
−610M MXN13.60 MXN0.00%1530.0822.322B MXN0.00%Tài chính
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
−692.724M MXN10.28 MXN−0.10%17.184K4.233.236B MXN−2.23 MXN−224.28%12.69%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
−1.614B MXN12.63 MXN0.00%2.557M1.4513.865B MXN−1.16 MXN+2.36%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh