All-Star Chứng khoán Mexico (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Mexico này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Ticker
Perf 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
134.78%270.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
127023.697BMXN411Năng lượng Mỏ
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
116.33%83.33MXN−2.55%−2.18MXN
Theo dõi
346.32K28.859M82.11BMXN12.057.10MXN62.938KBán Lẻ
GENTERAGENTERA SAB DE CV
71.24%20.96MXN−2.74%−0.59MXN
Mua
1.609M33.731M34.099BMXN7.522.87MXN20.211KTài chính
ALEATICALEATICA SAB DE CV
70.75%34.15MXN0.00%0.00MXN
Mua
26859.154BMXN−0.65MXN1.61KVận chuyển
CMR/BCMR SAB DE CV
67.12%2.44MXN0.00%0.00MXN
Sức mua mạnh
7.747K18.903K1.328BMXN−0.02MXN4.182KDịch vụ Khách hàng
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
66.04%35.10MXN−2.12%−0.76MXN
Bán Mạnh
1.48M51.943M219.714BMXN10.023.58MXNTài chính
MONEX/BMONEX SAB DE CV
62.07%18.50MXN0.65%0.12MXN
Mua
165.033K3.053M11.455BMXN4.244.33MXNTài chính
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
60.92%61.15MXN−0.84%−0.52MXN
Mua
3.028M185.171M73.383BMXN11.965.16MXNTài chính
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
56.57%85.99MXN0.54%0.46MXN
Mua
1.988M170.956M379.212BMXN17.724.83MXN137.542KHàng tiêu dùng không lâu bền
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
55.15%8.58MXN3.00%0.25MXN
Sức mua mạnh
329.422K2.826M3.401BMXN−0.11MXN3.206KDịch vụ Khách hàng
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
47.44%11.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
1.186K13.639K6.433BMXN0.9611.97MXN675Dịch vụ Khách hàng
R/AREGIONAL SAB DE CV
44.59%139.07MXN−2.17%−3.08MXN
Bán
171.979K23.917M46.615BMXN13.82MXNTài chính
GCARSO/A1GRUPO CARSO SAB DE CV
39.60%84.32MXN−1.02%−0.87MXN
Mua
276.74K23.335M191.611BMXN13.776.19MXN79.775KBán Lẻ
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
38.89%75.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
1.1K82.5K10.595BMXN14.655.12MXN5.85KDịch vụ Phân phối
GFAMSA/AGRUPO FAMSA SAB DE CV
33.50%0.530MXN−8.62%−0.050MXN
Bán Mạnh
154.573K81.924K330.532MMXN−3.84MXNDịch vụ Phân phối
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
30.60%30.43MXN0.76%0.23MXN
Mua
20.672K629.049K54.36BMXN11.362.66MXN86.565KBán Lẻ
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
26.49%208.51MXN−1.18%−2.49MXN
Mua
306.255K105.017BMXN9.7821.57MXN5.331KKhoáng sản phi năng lượng
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
24.47%14.80MXN0.00%0.00MXN
Mua
3442.701BMXN2.785.32MXN1.684KTài chính
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
23.69%162.65MXN−1.20%−1.97MXN
Mua
1.874M304.747M287.148BMXN19.378.50MXN62.857KHàng tiêu dùng không lâu bền
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
22.92%162.26MXN−3.64%−6.13MXN
Bán
644.457K104.57M65.691BMXN17.289.75MXN1.182KVận chuyển
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
22.17%24.19MXN0.00%0.00MXN
Mua
12414.999BMXN81.280.30MXN362Tài chính
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
22.15%15.88MXN−0.06%−0.01MXN
Bán
162.64K2.583M5.002BMXN3.734.25MXN2.244KKhoáng sản phi năng lượng
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
20.67%115.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
101.15K40.537BMXN10.2611.21MXN9.737KSản xuất Chế tạo
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
20.35%27.26MXN−0.80%−0.22MXN
Bán
683.703K18.638M57.898BMXN4.266.45MXN6.467KCông nghiệp Chế biến
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
20.30%129.92MXN−0.39%−0.51MXN
Theo dõi
539.971K70.153M68.503BMXN15.488.43MXN83.754KHàng tiêu dùng không lâu bền
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
20.08%213.75MXN0.07%0.16MXN
Mua
11.039K2.36M93.248BMXN8.7424.44MXN6.502KKhoáng sản phi năng lượng
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
19.55%45.01MXN−0.86%−0.39MXN
Mua
1.529M68.816M31.7BMXN7.266.26MXNTài chính
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
18.69%308.08MXN−0.98%−3.05MXN
Bán
1.012M311.763M157.207BMXN17.79MXN1.743KVận chuyển
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
18.28%31.84MXN−0.31%−0.10MXN
Mua
206.097K6.562M17.486BMXN32.031.00MXN3.199KCông ty dịch vụ công cộng
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
16.07%486.12MXN−1.38%−6.82MXN
Mua
324.885K157.933M147.882BMXN15.7131.38MXNVận chuyển
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
15.03%81.75MXN0.00%0.00MXN
Bán
494.006K49.05BMXN7.2911.21MXN32.058KCông nghiệp Chế biến
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
14.41%40.50MXN−3.02%−1.26MXN
Mua
4.748K192.294K182.489BMXN19.622.13MXN10.591KVận chuyển
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
12.47%281.74MXN1.82%5.03MXN
Mua
192.703K54.292M109.986BMXN61.024.54MXNKhoáng sản phi năng lượng
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
12.21%173.33MXN−1.90%−3.36MXN
Mua
200.105K34.684M72.007BMXN11.7315.07MXN2.991KVận chuyển
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
10.66%10.90MXN0.00%0.00MXN
Bán
535787.769BMXN12.020.91MXN2.096KCông nghiệp Chế biến
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
10.24%143.32MXN−2.72%−4.00MXN
Bán
8.488M1.216B424.791BMXN9.9114.87MXNTài chính
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
10.06%31.85MXN0.00%0.00MXN
Mua
2196.975K9.86BMXN29.211.09MXN6.696KSản xuất Chế tạo
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
9.76%22.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
4904.253BMXN15.621.44MXN4.019KVận chuyển
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
8.85%12.30MXN0.00%0.00MXN
Sức mua mạnh
131606.568BMXN8.371.47MXNTài chính
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
7.77%31.61MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
1023.224K6.841BMXN17.661.79MXN2.038KTài chính
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
6.47%40.14MXN−0.12%−0.05MXN
Mua
385.374K15.469M14.255BMXN20.012.01MXN10.312KHàng tiêu dùng không lâu bền
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
6.46%28.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
1028013.885BMXN25.201.11MXN15.684KDịch vụ Khách hàng
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
6.08%13.79MXN6.24%0.81MXN
Sức mua mạnh
4.991K68.826K7.788BMXN6.941.87MXN1.885KCông nghiệp Chế biến
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
4.80%60.10MXN−4.28%−2.69MXN
Mua
1.09K65.509K19.479BMXN12.325.10MXN11.937KDịch vụ Phân phối
AMX/AAMERICA MOVIL SAB DE CV
4.18%20.19MXN0.00%0.00MXN
Mua
1032.08K1.156TMXN14.771.37MXN181.205KTruyền thông
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
3.35%32.97MXN−1.02%−0.34MXN
Theo dõi
4.26M140.465M103.612BMXN23.801.40MXN10.311KHàng tiêu dùng không lâu bền
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
3.31%39.27MXN−1.01%−0.40MXN
Mua
1.048M41.153M22.989BMXN13.053.04MXN472Tài chính
GSANBOR/B-1GRUPO SANBORNS SAB DE CV
2.40%25.60MXN0.00%0.00MXN
Mua
571.459K57.522BMXN15.741.63MXN42.187KBán Lẻ
CSU/NCONSTELLATION SOFTWARE INC
0.93%30872.37MXN0.93%284.95MXN1755.403M632.206BMXN71.88425.52MXN32KDịch vụ Công nghệ
ALSEAALSEA SAB DE CV
0.85%38.99MXN−0.08%−0.03MXN
Theo dõi
853.265K33.269M31.996BMXN17.242.26MXNDịch vụ Khách hàng
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
0.50%2.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
1.084K2.168K3BMXN−0.51MXNTài chính
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
0.00%4.60MXN0.00%0.00MXN
Mua
9514.375K3.257BMXN11.610.40MXN2.208KDịch vụ Khách hàng
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
0.00%8.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
182.7BMXN6.171.30MXNTài chính
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
−0.37%249.67MXN−2.50%−6.40MXN
Mua
410.304K102.441M94.841BMXN15.9916.01MXN22.492KHàng tiêu dùng không lâu bền
VITRO/AVITRO SAB DE CV
−0.72%22.14MXN0.68%0.15MXN
Mua
4.695K103.947K10.634BMXN−3.60MXNCông nghiệp Chế biến
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
−2.25%114.37MXN14.62%14.59MXN
Sức mua mạnh
12.189K1.394M15.965BMXN−6.11MXNTài chính
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
−2.40%122.00MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
313.782K328.218BMXN7.45MXN320.752KHàng tiêu dùng không lâu bền
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
−2.77%316.00MXN−0.40%−1.28MXN
Bán
50.734K16.032M32.167BMXN10.1531.26MXN49.392KBán Lẻ
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
−2.94%26.40MXN0.00%0.00MXN
Bán
12626.248BMXN16.371.61MXNBán Lẻ
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
−3.38%70.87MXN−2.50%−1.82MXN
Bán Mạnh
15.28M1.083B1.269TMXN26.772.72MXN231.259KBán Lẻ
PVPENA VERDE SAB
−4.72%9.70MXN0.00%0.00MXN
Bán
2194.624BMXN−0.58MXNTài chính
BSMX/BBANCO SANTANDER MEXICO SA
−5.46%23.05MXN2.54%0.57MXN
Mua
11.255K259.428K74.694BMXN5.424.15MXN25.276KTài chính
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
−5.57%75.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
1183121.523BMXNTài chính
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
−6.13%35.86MXN−0.03%−0.01MXN
Bán Mạnh
1675.989K2.423BMXN8.974.00MXN3.662KDịch vụ Khách hàng
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
−9.43%28.61MXN−0.76%−0.22MXN
Mua
373.012K10.672M15.668BMXN23.981.20MXN17.438KVận chuyển
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
−9.57%86.69MXN−0.16%−0.14MXN
Mua
1.111M96.342M34.732BMXN11.207.75MXNTài chính
GCCGCC SAB DE CV
−10.31%135.67MXN−1.36%−1.87MXN
Theo dõi
165.903K22.508M46.406BMXN13.4710.21MXNKhoáng sản phi năng lượng
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
−10.37%5.53MXN−0.18%−0.01MXN
Theo dõi
2.087M11.541M16.924BMXN325.880.02MXN20.493KSản xuất Chế tạo
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
−11.70%17.21MXN−2.33%−0.41MXN
Mua
3.584M61.672M18.466BMXN12.991.36MXN2.221KCông nghệ Sức khỏe
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
−11.94%59.88MXN1.51%0.89MXN
Theo dõi
3.884K232.574K52.2BMXN12.034.90MXN1.376KKhoáng sản phi năng lượng
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
−12.28%2.50MXN2.04%0.05MXN
Mua
25.146K62.865K831.326MMXN−0.60MXNKhách hàng Lâu năm
CUERVOBECLE SAB DE CV
−13.19%43.95MXN−2.77%−1.25MXN
Theo dõi
2.189M96.225M162.321BMXN26.861.68MXN8.422KHàng tiêu dùng không lâu bền
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
−14.21%78.28MXN−1.92%−1.53MXN
Mua
5.393M422.159M621.321BMXN29.707KKhoáng sản phi năng lượng
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
−16.13%13.21MXN−1.05%−0.14MXN
Bán
2.387M31.537M64.331BMXN6.142.17MXN57.5KCông nghiệp Chế biến
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
−16.67%2.40MXN−6.98%−0.18MXN
Bán
3.909K9.382K263.632MMXN−0.68MXN837Vận chuyển
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
−20.73%6.50MXN0.00%0.00MXN
Bán
5023.263K48.519MMXN75Tài chính
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
−22.72%49.66MXN−0.56%−0.28MXN
Mua
640.611K31.813M42.638BMXN10.374.81MXN23.98KTruyền thông
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
−22.92%37.77MXN−0.55%−0.21MXN
Bán
30011.331K4.1BMXN3.849.90MXN2.076KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
−23.99%2.63MXN5.20%0.13MXN
Mua
5.334K14.028K15.114BMXN142.860.02MXN4.31KKhoáng sản phi năng lượng
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
−24.92%11.60MXN0.00%0.00MXN
Bán
1101.276K19.04BMXN−0.28MXNTài chính
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
−25.57%1049.82MXN0.24%2.56MXN
Mua
137.325K144.167M237.973BMXN−30.85MXN67.848KBán Lẻ
ARACONSORCIO ARA SAB
−28.86%3.13MXN−0.63%−0.02MXN
Bán Mạnh
759.899K2.378M3.894BMXN6.710.47MXN6.011KKhách hàng Lâu năm
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
−29.48%20.45MXN0.00%0.00MXN
Bán
112253.372BMXNCông ty dịch vụ công cộng
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
−29.82%4.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
1.75M7.001M1.463BMXN778Khoáng sản phi năng lượng
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
−31.18%36.72MXN−1.42%−0.53MXN
Bán
2.098M77.049M74.873BMXN4.937.66MXNSản xuất Chế tạo
AZTECA/CPOTV AZTECA SAB DE CV
−36.22%0.810MXN3.71%0.029MXN
Mua
319.489K258.786K1.689BMXN0.23MXNDịch vụ Khách hàng
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
−43.04%19.40MXN1.52%0.29MXN
Mua
729.367K14.15M20.979BMXN−1.19MXN6.714KVận chuyển
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
−46.09%8.90MXN0.00%0.00MXN
Mua
2.733M24.32M28.386BMXNDịch vụ Công nghiệp
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
−47.35%12.90MXN0.00%0.00MXN
Mua
92311.907K1.247BMXN−0.39MXN1.66KSản xuất Chế tạo
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
−48.15%0.028MXN3.70%0.001MXN
Bán
912.145K25.54K150.371MMXN2.550.01MXN878Khách hàng Lâu năm
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
−48.45%2.99MXN2.05%0.06MXN
Theo dõi
5.622K16.81K358.298MMXN−2.37MXN1.683KDịch vụ Khách hàng
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
−65.00%1.40MXN−1.41%−0.02MXN
Bán
777.296K1.088M3.98BMXN−0.26MXN4.237KTruyền thông
AEROMEXGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
−95.98%164.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
254.1K22.374BMXN−69974628.10MXN12.894KVận chuyển