Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Mexica có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Mexico với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
45.906M MXN6.90 MXN0.00%261.731.036.69 MXN0.00%Tài chính
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
61.262M MXN0.011 MXN0.00%227.253K0.62−0.01 MXN−165.09%0.00%Khách hàng Lâu năm
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
168.377M MXN2.15 MXN+2.38%1.47K0.94−0.09 MXN−138.06%0.00%Công nghiệp Chế biến
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
291.03M MXN3.01 MXN+0.33%2400.16−3.97 MXN−923.78%0.00%Sản xuất Chế tạo
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
361.776M MXN2.30 MXN−1.29%1.05K0.5822.770.10 MXN0.00%Vận chuyển
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
632.668M MXN1.68 MXN−0.59%2.779K0.230.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
805.856M MXN1.55 MXN0.00%0.997K0.042.17%Tài chính
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
894.381M MXN3.50 MXN+4.48%10015.63−0.54 MXN+26.78%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
933.601M MXN4.26 MXN+1.43%4.72K0.3973.580.06 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
978.915M MXN7.50 MXN0.00%10.00−0.50 MXN−128.20%0.00%Dịch vụ Phân phối
CTAXTEL/ACONTROLADORA AXTEL SAB DE CV
1.06B MXN0.223 MXN+1.36%1.315M0.360.00%Dịch vụ Công nghệ
CMR/BCMR SAB DE CV
1.252B MXN2.30 MXN0.00%4350.1419.740.12 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
1.456B MXN7.80 MXN0.00%10.018.930.87 MXN−37.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
1.478B MXN4.57 MXN−1.30%11.825K0.710.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
2.045B MXN5.02 MXN+0.20%45.079K0.291.792.80 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
2.046B MXN0.729 MXN−0.14%113.49K0.380.00%Truyền thông
Bán
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
2.115B MXN29.00 MXN0.00%10.112.40%Tài chính
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
2.354B MXN34.84 MXN0.00%30.0017.891.95 MXN−51.31%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
2.429B MXN3.38 MXN−1.46%4.314K0.064.970.68 MXN+71.75%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
2.463B MXN13.86 MXN0.00%10.046.162.25 MXN−57.65%0.00%Tài chính
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
3.144B MXN10.22 MXN+2.30%2.141K0.40−5.00 MXN−217.58%13.06%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
3.375B MXN10.00 MXN0.00%150.000.00%Tài chính
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
3.406B MXN8.30 MXN0.00%481.46−0.33 MXN−202.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
3.457B MXN12.29 MXN0.00%10.006.152.00 MXN+115.45%12.31%Khách hàng Lâu năm
Mua
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
3.48B MXN2.32 MXN0.00%48.179K2.581.851.25 MXN0.00%Tài chính
Theo dõi
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
4.253B MXN22.50 MXN0.00%20.1415.881.42 MXN−1.63%0.00%Vận chuyển
ARACONSORCIO ARA SAB
4.365B MXN3.55 MXN−0.56%1.52K0.006.090.58 MXN+24.20%4.58%Khách hàng Lâu năm
Mua
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
4.512B MXN41.80 MXN0.00%240.015.957.02 MXN−29.10%15.62%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
4.989B MXN37.80 MXN0.00%100.2018.991.99 MXN+83.74%0.00%Vận chuyển
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
5.426B MXN32.90 MXN−0.00%10K3.880.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
VITRO/AVITRO SAB DE CV
5.919B MXN12.30 MXN+0.49%4.757K0.673.443.57 MXN9.45%Công nghiệp Chế biến
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
6.672B MXN30.83 MXN0.00%1050.062.70%Tài chính
Sức mua mạnh
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
7.516B MXN24.48 MXN−0.08%5.374K1.738.992.72 MXN+149.67%20.41%Sản xuất Chế tạo
Mua
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
8.01B MXN15.00 MXN0.00%8.525K0.066.782.21 MXN+50.49%0.67%Tài chính
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
8.664B MXN12.20 MXN−0.33%1690.0311.391.07 MXN+18.12%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GAV/AACOSTA VERDE SAB DE CV
9.785B MXN179.00 MXN0.00%20.6127.036.62 MXN−35.14%1.28%Tài chính
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
10.264B MXN3.37 MXN+0.30%1.639M0.49−0.02 MXN−104.65%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
11.304B MXN18.84 MXN0.00%2010.034.813.92 MXN+109.74%2.45%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
12.794B MXN25.80 MXN0.00%230.0116.721.54 MXN+38.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
13.087B MXN12.55 MXN−2.18%1.648M0.498.621.46 MXN+7.40%4.58%Công nghệ Sức khỏe
Mua
INVEX/AINVEX CONTROLADORA SAB DE CV
13.375B MXN82.00 MXN0.00%10.0011.657.04 MXN0.59%Tài chính
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
13.562B MXN96.00 MXN0.00%70.1450.281.91 MXN−66.79%1.85%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
13.928B MXN24.90 MXN0.00%2615.4611.382.19 MXN−81.72%22.09%Dịch vụ Khách hàng
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
13.986B MXN12.96 MXN+1.73%2.452M1.67−1.16 MXN+2.36%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
15.462B MXN91.75 MXN−5.06%2.399K0.040.00%Tài chính
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
16.408B MXN46.03 MXN−0.50%27.755K0.7011.783.91 MXN+94.54%2.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
16.625B MXN44.00 MXN0.00%50.028.904.95 MXN−20.02%4.98%Bán Lẻ
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
17.201B MXN31.51 MXN+0.29%307.289K1.074.26%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
17.932B MXN31.41 MXN−0.54%295.116K0.5837.780.83 MXN−30.86%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
18.483B MXN5.90 MXN+1.55%4.673M2.42−0.36 MXN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
18.794B MXN30.10 MXN+0.33%2152.49−0.17 MXN−149.59%0.56%Tài chính
RLH/ARLH PROPERTIES SAB DE CV
19.194B MXN17.20 MXN0.00%180.0013.55%Khách hàng Lâu năm
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
19.532B MXN47.00 MXN+4.44%2265.572.22%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
20.173B MXN35.18 MXN−0.06%1.402M0.8713.382.63 MXN−7.70%6.53%Tài chính
Mua
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
20.314B MXN3.25 MXN−3.27%41.185K0.35152.580.02 MXN+21.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
22.027B MXN13.70 MXN+2.09%5.645K2.200.00%Tài chính
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
23.303B MXN10.85 MXN−1.90%335.955K0.5529.810.36 MXN−94.36%29.14%Công nghiệp Chế biến
Mua
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
28.222B MXN99.00 MXN0.00%100.9111.608.53 MXN−16.55%6.74%Tài chính
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
30.891B MXN32.00 MXN+2.99%1.001K3.2715.012.13 MXN+32.23%0.00%Bán Lẻ
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
31.323B MXN140.00 MXN0.00%890.439.4014.89 MXN+101.03%6.76%Tài chính
GENTERAGENTERA SAB DE CV
38.008B MXN24.00 MXN−0.08%2.54M0.898.582.80 MXN4.80%Tài chính
Mua
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
38.789B MXN125.03 MXN0.00%1340.7312.1110.32 MXN+45.89%0.77%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
40.179B MXN46.95 MXN−0.23%619.687K0.9615.862.96 MXN−28.83%6.29%Truyền thông
Theo dõi
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
46.225B MXN131.00 MXN−1.87%20910.3511.9510.96 MXN−2.26%1.09%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
51.824B MXN60.85 MXN−1.14%1.759M1.008.087.53 MXN+20.34%2.13%Tài chính
Mua
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
52.929B MXN589.00 MXN+3.33%900.019.3962.72 MXN+31.88%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
R/AREGIONAL SAB DE CV
54.043B MXN163.20 MXN−0.97%477.029K0.482.31%Tài chính
Mua
ALSEAALSEA SAB DE CV
54.529B MXN67.75 MXN+0.64%463.62K0.3626.432.56 MXN+13.26%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
59.392B MXN590.00 MXN+0.71%5930.0614.2241.50 MXN+32.78%1.93%Bán Lẻ
Mua
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
60.479B MXN153.14 MXN−1.22%425.795K0.6712.0912.66 MXN+29.93%6.20%Vận chuyển
Mua
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
62.784B MXN34.88 MXN0.00%1270.0513.062.67 MXN+0.49%0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
ALEATICALEATICA SAB DE CV
63.225B MXN36.50 MXN0.00%111.0960.370.60 MXN0.00%Vận chuyển
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
63.946B MXN13.07 MXN−1.51%3.276M0.8215.860.82 MXN−62.06%2.85%Công nghiệp Chế biến
Mua
GCCGCC SAB DE CV
64.059B MXN188.32 MXN−0.81%145.967K0.500.70%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
66.588B MXN75.25 MXN0.00%10.0011.416.59 MXN+34.48%5.32%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
66.973B MXN33.30 MXN−0.06%814.787K1.0038.600.86 MXN−88.58%6.58%Sản xuất Chế tạo
Mua
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
73.729B MXN186.78 MXN+3.96%202.697K0.6411.4616.30 MXN+20.86%2.96%Vận chuyển
Theo dõi
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
77.048B MXN192.60 MXN−0.01%560.556K0.422.60%Tài chính
Theo dõi
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
79.559B MXN66.84 MXN−0.03%667.995K0.196.07%Tài chính
Mua
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
82.814B MXN189.00 MXN−0.36%2.804K0.5319.309.79 MXN−59.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
86.666B MXN214.27 MXN−1.73%112.296K0.6837.975.64 MXN+24.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
90.07B MXN180.00 MXN−0.54%2K1.0718.809.58 MXN−55.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
93.912B MXN172.83 MXN−3.34%316.874K0.7316.9910.17 MXN+20.69%3.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
111.775B MXN39.00 MXN0.00%62.379K3.3515.212.56 MXN+11.96%2.82%Vận chuyển
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
111.87B MXN38.40 MXN−0.44%891.825K0.4716.842.28 MXN+42.07%4.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CUERVOBECLE SAB DE CV
116.713B MXN33.48 MXN+3.02%465.373K0.8829.001.15 MXN−31.41%1.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
117.69B MXN313.65 MXN−1.29%186.421K0.9315.9119.71 MXN+23.13%1.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
119.236B MXN125.00 MXN+0.61%392.162K1.3216.477.59 MXN+6.99%0.75%Bán Lẻ
Mua
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
132.188B MXN263.15 MXN+1.78%2.5M2.8414.6018.02 MXN2.87%Vận chuyển
Theo dõi
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
156.522B MXN510.19 MXN−2.21%457.765K1.2014.9634.09 MXN+8.63%1.90%Vận chuyển
Mua
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
168.069B MXN125.00 MXN0.00%150.029.1113.72 MXN+10.34%2.09%Bán Lẻ
Mua
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
168.374B MXN38.10 MXN−1.12%28.956K0.635.19%Vận chuyển
Mua
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
257.005B MXN1200.00 MXN+0.65%8.788K0.1540.0429.97 MXN0.44%Bán Lẻ
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
327.211B MXN192.00 MXN+0.97%448.103K0.5910.8217.75 MXN+97.81%3.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
334.818B MXN54.83 MXN+0.05%713.065K0.630.00%Tài chính
Bán
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
343.314B MXN154.71 MXN+1.71%175.986K0.4025.576.05 MXN−29.59%0.72%Bán Lẻ
Bán Mạnh
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
350.659B MXN76.25 MXN−3.59%1.843M1.227.969.57 MXN+98.41%1.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
492.381B MXN172.00 MXN0.00%480.799.0618.98 MXN+154.73%1.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
540.908B MXN186.79 MXN−0.43%1.871M0.4210.5517.71 MXN6.97%Tài chính
Mua
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
683.679B MXN86.41 MXN−1.61%1.478M0.4610.827.99 MXN−6.51%4.33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi