Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Mexica có sẵn nhiều tiền mặt nhất

Tổng lượng tiền mặt mà doanh nghiệp có thể tiếp cận có thể được coi là thước đo sức khỏe tài chính của công ty. Các công ty của Mexica có nhiều tiền mặt nhất được tập hợp sau với tất cả số liệu thống kê quan trọng.
Lượng tiền mặt nắm giữ
FQ
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
191.84B MXN172.00 MXN0.00%481.10438.006B MXN1.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
112.445B MXN85.70 MXN+0.87%1.837M0.72661.414B MXN10.737.99 MXN−6.51%4.47%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
42.981B MXN1199.91 MXN+0.34%25.052K0.50257.76B MXN44.2727.10 MXN0.43%Bán Lẻ
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
40.669B MXN67.86 MXN−1.55%32.117M2.141.204T MXN22.962.96 MXN+5.38%3.90%Bán Lẻ
Mua
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
31.06B MXN171.37 MXN+1.68%497.629K1.4588.518B MXN24.177.09 MXN−21.77%3.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
26.598B MXN16.54 MXN−0.18%64.061M0.871.04T MXN13.681.21 MXN−1.83%2.78%Truyền thông
Mua
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
25.32B MXN188.00 MXN−0.91%3.237K0.5282.827B MXN19.209.79 MXN−59.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
24.674B MXN32.61 MXN−1.18%1.092M1.1866.33B MXN61.330.53 MXN−90.91%6.64%Sản xuất Chế tạo
Mua
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
24.488B MXN181.98 MXN+0.46%164.36K0.6274.538B MXN11.1616.30 MXN+20.86%2.93%Vận chuyển
Mua
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
23.509B MXN178.86 MXN−0.63%2.258K1.1489.588B MXN18.689.58 MXN−55.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
22.943B MXN216.42 MXN+0.85%160.851K1.0885.294B MXN38.365.64 MXN+24.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
22.128B MXN189.75 MXN+0.05%867.15K1.16326.368B MXN10.6917.75 MXN+97.81%3.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
20.275B MXN12.78 MXN−0.54%9.373M2.0161.922B MXN−2.52 MXN−164.81%2.94%Công nghiệp Chế biến
Mua
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
18.972B MXN37.56 MXN−0.92%5.789M2.48110.813B MXN16.472.28 MXN+42.07%4.27%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
17.307B MXN495.20 MXN−2.75%311.251K1.01152.763B MXN1.95%Vận chuyển
Mua
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
16.347B MXN151.00 MXN+2.82%395.196K1.09331.465B MXN24.966.05 MXN−29.59%0.75%Bán Lẻ
Bán Mạnh
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
14.885B MXN125.00 MXN0.00%130.57167.001B MXN9.1113.72 MXN+10.34%2.09%Bán Lẻ
Mua
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
13.696B MXN131.54 MXN−1.54%274.479K0.56128.219B MXN16.537.96 MXN−3.14%0.70%Bán Lẻ
Mua
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
13.361B MXN12.57 MXN+0.40%7.842M3.4313.744B MXN236.720.05 MXN0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
10.055B MXN256.24 MXN−1.10%648.017K0.38132.454B MXN2.86%Vận chuyển
Theo dõi
ALEATICALEATICA SAB DE CV
10.007B MXN36.50 MXN0.00%16013.5663.225B MXN60.370.60 MXN0.00%Vận chuyển
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
9.544B MXN39.00 MXN0.00%100.00111.775B MXN15.212.56 MXN+11.96%2.82%Vận chuyển
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
7.743B MXN38.55 MXN+1.31%13.839K0.33166.276B MXN5.26%Vận chuyển
Mua
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
7.391B MXN10.96 MXN+3.69%706.108K0.9022.27B MXN−5.18 MXN−179.46%30.49%Công nghiệp Chế biến
Mua
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
7.305B MXN14.84 MXN+0.27%9790.017.903B MXN6.712.21 MXN+50.49%0.68%Tài chính
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
7.094B MXN59.56 MXN−0.07%2.687M1.0250.182B MXN7.917.53 MXN+20.34%2.20%Tài chính
Mua
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
7.06B MXN75.00 MXN0.00%140.1366.367B MXN10.457.18 MXN+42.35%5.33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
6.746B MXN33.98 MXN+1.74%1.872K0.6860.12B MXN12.182.79 MXN−0.09%0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
6.605B MXN656.79 MXN+7.67%2.073K0.3361.845B MXN15.8341.50 MXN+32.78%1.85%Bán Lẻ
Mua
CUERVOBECLE SAB DE CV
6.367B MXN37.76 MXN+2.16%1.82M1.03132.73B MXN28.751.31 MXN−19.48%1.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
6.353B MXN73.47 MXN+1.35%1.322M0.79321.397B MXN21.023.49 MXN−66.92%1.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
5.928B MXN308.24 MXN+1.00%442.26K1.07113.038B MXN15.8619.44 MXN+12.20%1.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
5.463B MXN3.62 MXN−1.63%2.256M0.5911.242B MXN−0.02 MXN−104.65%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALSEAALSEA SAB DE CV
5.151B MXN66.06 MXN+1.24%3.206M2.0552.853B MXN25.772.56 MXN+13.26%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
4.277B MXN44.00 MXN0.00%20.0116.625B MXN8.904.95 MXN−20.02%4.98%Bán Lẻ
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
3.754B MXN32.00 MXN0.00%1.003K1.1531.815B MXN15.012.13 MXN+32.23%0.00%Bán Lẻ
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
3.723B MXN35.58 MXN−0.42%2.588M1.5020.477B MXN13.532.63 MXN−7.70%6.44%Tài chính
Mua
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
3.611B MXN615.00 MXN−0.13%170.0557.183B MXN8.6870.86 MXN+29.32%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
3.504B MXN44.60 MXN+1.23%22.9K0.4315.627B MXN11.423.91 MXN+94.54%2.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
3.204B MXN8.00 MXN0.00%10.296.375B MXN7.791.03 MXN0.00%Tài chính
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
2.659B MXN6.05 MXN+1.51%552.225K0.2418.96B MXN−0.36 MXN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
2.576B MXN150.43 MXN−0.37%377.869K0.7258.903B MXN15.439.75 MXN−3.00%6.37%Vận chuyển
Mua
GAV/AACOSTA VERDE SAB DE CV
2.48B MXN179.00 MXN0.00%20.619.785B MXN19.189.33 MXN+38.26%1.28%Tài chính
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
2.467B MXN12.00 MXN0.00%19.163K1.378.494B MXN8.291.45 MXN+11.64%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VITRO/AVITRO SAB DE CV
2.436B MXN11.88 MXN−1.00%1.904K0.365.803B MXN3.333.57 MXN9.64%Công nghiệp Chế biến
ARACONSORCIO ARA SAB
2.299B MXN3.33 MXN+0.91%147.548K0.514.035B MXN6.100.55 MXN+5.10%4.95%Khách hàng Lâu năm
Mua
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
2.007B MXN96.00 MXN0.00%30.0813.562B MXN50.281.91 MXN−66.79%1.85%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
1.832B MXN47.00 MXN0.00%2001.5019.998B MXN2.13%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
1.8B MXN24.90 MXN0.00%621.3313.928B MXN11.382.19 MXN−81.72%22.09%Dịch vụ Khách hàng
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
1.671B MXN13.93 MXN−0.85%2.603M0.6214.331B MXN12.941.08 MXN−23.15%4.19%Công nghệ Sức khỏe
Mua
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
1.645B MXN28.00 MXN0.00%70.0013.885B MXN18.141.54 MXN+38.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
1.597B MXN18.90 MXN−0.47%6950.2811.394B MXN4.943.82 MXN+70.55%2.43%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
1.578B MXN43.04 MXN−2.40%1.563M1.3437.652B MXN14.542.96 MXN−28.83%6.71%Truyền thông
Theo dõi
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
1.474B MXN3.47 MXN+2.06%94.336K2.2420.556B MXN162.910.02 MXN+21.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
1.435B MXN13.86 MXN0.00%10.042.463B MXN6.162.25 MXN−57.65%0.00%Tài chính
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
1.304B MXN10.19 MXN−0.59%4.35K0.763.226B MXN−2.23 MXN−224.28%12.72%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
1.292B MXN4.92 MXN−0.81%32.72K0.192.025B MXN1.762.80 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
1.287B MXN121.99 MXN0.00%540.2537.846B MXN11.8210.32 MXN+45.89%0.79%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
1.28B MXN129.00 MXN0.00%2300.3844.667B MXN13.989.23 MXN−22.08%1.12%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
1.207B MXN0.810 MXN−1.70%40.989K0.142.31B MXN0.00%Truyền thông
Bán
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
1.186B MXN31.74 MXN+1.76%1.517M3.8417.71B MXN38.180.83 MXN−30.86%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
1.177B MXN12.29 MXN0.00%10.003.457B MXN6.152.00 MXN+115.45%12.31%Khách hàng Lâu năm
Mua
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
1.071B MXN2.30 MXN−0.43%18.728K1.093.465B MXN1.841.25 MXN0.00%Tài chính
Theo dõi
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
939.342M MXN30.10 MXN+0.33%2152.4918.756B MXN−0.17 MXN−149.59%0.56%Tài chính
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
670.766M MXN41.80 MXN0.00%720.164.512B MXN5.957.02 MXN−29.10%15.62%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
596.18M MXN4.76 MXN+4.62%2.479K0.141.452B MXN0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CTAXTEL/ACONTROLADORA AXTEL SAB DE CV
594.847M MXN0.232 MXN+0.43%1.362M0.521.113B MXN0.00%Dịch vụ Công nghệ
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
566M MXN30.73 MXN−3.49%362.538K1.1217.431B MXN4.21%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
562.784M MXN24.80 MXN0.00%19.582K9.587.608B MXN22.811.09 MXN−56.09%20.16%Sản xuất Chế tạo
Mua
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
559.503M MXN30.82 MXN−0.03%3980.326.672B MXN2.70%Tài chính
Sức mua mạnh
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
428.065M MXN37.80 MXN0.00%220.114.989B MXN18.991.99 MXN+83.74%0.00%Vận chuyển
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
365.809M MXN22.50 MXN0.00%133.254.253B MXN17.231.31 MXN−3.22%0.00%Vận chuyển
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
347.295M MXN1.50 MXN−1.96%7.757K0.02795.458M MXN2.20%Tài chính
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
308.659M MXN7.80 MXN0.00%20.031.501B MXN8.930.87 MXN−37.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
271.834M MXN3.72 MXN0.00%6.966K0.252.634B MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
232.607M MXN34.84 MXN0.00%100.722.354B MXN20.791.68 MXN−59.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
199.42M MXN92.07 MXN−1.06%6200.2114.89B MXN0.00%Tài chính
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
195.697M MXN2.35 MXN+1.29%35.963K27.15360.223M MXN23.270.10 MXN0.00%Vận chuyển
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
180.325M MXN7.49 MXN−0.13%55.506K4.48978.915M MXN−0.50 MXN−128.20%0.00%Dịch vụ Phân phối
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
176.013M MXN3.10 MXN0.00%160.01299.732M MXN−3.97 MXN−923.78%0.00%Sản xuất Chế tạo
CMR/BCMR SAB DE CV
148.734M MXN2.30 MXN0.00%2220.071.252B MXN19.740.12 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
120.952M MXN8.30 MXN0.00%20.063.406B MXN−0.33 MXN−202.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
103.245M MXN4.29 MXN−1.38%10.557K1.23966.943M MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
77.974M MXN1.68 MXN0.00%13.49K2.25628.924M MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
45.534M MXN2.30 MXN0.00%3280.15184.413M MXN−0.09 MXN−138.06%0.00%Công nghiệp Chế biến
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
21.866M MXN0.014 MXN0.00%10.34K0.0377.97M MXN−0.01 MXN−165.09%0.00%Khách hàng Lâu năm
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
11.524M MXN4.00 MXN0.00%4000.031.022B MXN−0.54 MXN+26.78%0.00%Dịch vụ Khách hàng
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
4.008M MXN6.90 MXN0.00%10.0648.892M MXN1.036.69 MXN0.00%Tài chính
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
64.85 MXN−2.51%1.487M0.5879.154B MXN6.11%Tài chính
Mua
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
99.00 MXN0.00%161.2628.222B MXN11.608.53 MXN−16.55%6.74%Tài chính
RLH/ARLH PROPERTIES SAB DE CV
17.20 MXN0.00%180.0018.971B MXN13.71%Khách hàng Lâu năm
GENTERAGENTERA SAB DE CV
25.01 MXN−1.03%7.401M2.1939.986B MXN4.56%Tài chính
Sức mua mạnh
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
10.30 MXN+3.00%500.098K19.603.375B MXN0.00%Tài chính
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
53.68 MXN+0.07%1.549M1.21327.731B MXN0.00%Tài chính
Bán
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
140.00 MXN0.00%50.0031.323B MXN6.76%Tài chính
INVEX/AINVEX CONTROLADORA SAB DE CV
82.00 MXN0.00%570.0313.375B MXN12.826.40 MXN0.59%Tài chính
R/AREGIONAL SAB DE CV
164.94 MXN+0.25%754.91K0.8853.955B MXN2.31%Tài chính
Mua
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
33.10 MXN+0.03%13.203K1.055.457B MXN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
178.68 MXN−0.05%4.43M1.19515.476B MXN10.0917.71 MXN7.31%Tài chính
Mua
GLOBC/ATENEDORA DE ACCIONES CM, S.A.P.I.B. DE C.V
14.50 MXN2.116K