Các công ty của Mexica with the most cash on hand

It's no secret that a large cash pile can be a tried and tested insurance policy in the face of good-old volatility. And these companies are taking that knowledge very seriously, as they're currently sitting on oodles of cash reserves. On the other hand though, perhaps these businesses are hoarding their capital when they should be using it to maximize shareholder value instead. Whatever your take, here's a list of the most cash rich Các công ty Mexico.

Ticker
TIền mặt (MRQ)
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
115.097BMXN83.79MXN0.29%0.24MXN
Mua
9.245M774.617M652.305BMXN9.328.97MXN29.707KKhoáng sản phi năng lượng
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
105.9BMXN107.93MXN−0.01%−0.01MXN
Bán
44.658K4.82M282.963BMXN4.45MXN320.752KHàng tiêu dùng không lâu bền
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
48.548BMXN71.78MXN0.07%0.05MXN
Mua
7.393M530.704M1.253TMXN27.052.65MXN231.259KBán Lẻ
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
45.829BMXN123.86MXN−0.15%−0.18MXN
Mua
447.662K55.447M65.052BMXN15.567.97MXN83.754KHàng tiêu dùng không lâu bền
MONEX/BMONEX SAB DE CV
41.398BMXN16.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
71129.972BMXN4.243.63MXNTài chính
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
39.008BMXN1153.11MXN0.09%1.04MXN
Bán
26.173K30.18M262.026BMXN−15.90MXN67.848KBán Lẻ
AMX/AAMERICA MOVIL SAB DE CV
35.096BMXN19.05MXN0.26%0.05MXN
Bán
2875.467K1.232TMXN14.431.32MXN181.205KTruyền thông
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
34.522BMXN188.60MXN2.90%5.32MXN
Bán
275.247K51.912M74.964BMXN18.559.88MXNKhoáng sản phi năng lượng
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
30.234BMXN139.90MXN0.70%0.97MXN
Sức mua mạnh
1.278M178.823M246.823BMXN17.388.00MXN62.857KHàng tiêu dùng không lâu bền
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
27.811BMXN14.13MXN0.36%0.05MXN
Bán
4.262M60.22M68.323BMXN8.431.67MXN57.5KCông nghiệp Chế biến
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
25.957BMXN148.11MXN1.58%2.30MXN
Mua
361.519K53.545M60.797BMXN10.3814.05MXN2.991KDịch vụ Công nghiệp
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
21.051BMXN219.50MXN−0.21%−0.47MXN
Mua
14.092K3.093M95.828BMXN7.9527.68MXN6.502KKhoáng sản phi năng lượng
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
20.48BMXN78.72MXN3.55%2.70MXN
Sức mua mạnh
223.768K17.615M47.232BMXN6.9111.00MXN32.058KCông nghiệp Chế biến
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
18.126BMXN42.61MXN−0.91%−0.39MXN
Bán
2.136M91M85.646BMXN4.938.73MXNCông nghiệp Chế biến
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
17.907BMXN202.98MXN1.49%2.98MXN
Bán
25752.166K101.025BMXN8.1524.53MXN5.331KKhoáng sản phi năng lượng
AEROMEXGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
17.786BMXN200.50MXN0.24%0.48MXN
Bán
1.4K280.7K27.353BMXN−86424179.64MXN12.894KVận chuyển
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
15.314BMXN21.59MXN1.41%0.30MXN
Theo dõi
1.045M22.551M23.701BMXN−0.58MXN6.714KVận chuyển
GCARSO/A1GRUPO CARSO SAB DE CV
14.253BMXN79.52MXN−0.35%−0.28MXN
Mua
341.706K27.172M178.964BMXN13.755.80MXN79.775KBán Lẻ
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
13.49BMXN299.94MXN1.16%3.45MXN
Sức mua mạnh
1.203M360.712M147.012BMXN16.02MXN1.743KVận chuyển
GCCGCC SAB DE CV
13.019BMXN128.16MXN1.59%2.01MXN
Mua
161.843K20.742M43.241BMXN13.309.49MXNKhoáng sản phi năng lượng
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
12.586BMXN33.72MXN−0.12%−0.04MXN
Bán
31.488K1.062M147.354BMXN17.551.92MXN10.591KVận chuyển
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
10.732BMXN28.54MXN2.26%0.63MXN
Sức mua mạnh
1.733M49.452M60.118BMXN4.346.44MXN6.467KCông nghiệp Chế biến
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
9.668BMXN27.66MXN−0.82%−0.23MXN
Bán Mạnh
3.086M85.363M84.749BMXN21.781.28MXN10.311KHàng tiêu dùng không lâu bền
CUERVOBECLE SAB DE CV
9.143BMXN44.28MXN−0.61%−0.27MXN
Bán Mạnh
981.291K43.452M159.017BMXN28.301.57MXN8.422KHàng tiêu dùng không lâu bền
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
7.331BMXN427.47MXN−0.25%−1.07MXN
Mua
503.995K215.443M128.241BMXN14.8428.87MXNVận chuyển
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
6.773BMXN76.69MXN0.48%0.37MXN
Mua
3.713M284.735M340.031BMXN17.314.41MXN137.542KHàng tiêu dùng không lâu bền
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
6.759BMXN4.65MXN−0.43%−0.02MXN
Theo dõi
5.729M26.641M14.205BMXN−0.29MXN20.493KSản xuất Chế tạo
ALEATICALEATICA SAB DE CV
6.652BMXN16.50MXN0.00%0.00MXN
Bán
2236328.581BMXN−0.44MXN1.61KVận chuyển
GSANBOR/B-1GRUPO SANBORNS SAB DE CV
6.298BMXN24.00MXN−0.50%−0.12MXN
Mua
3.502K84.048K53.927BMXN17.221.40MXN42.187KBán Lẻ
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
6.02BMXN39.04MXN0.26%0.10MXN
Theo dõi
714.902K27.91M27.259BMXN8.524.57MXNTài chính
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
5.379BMXN22.75MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
19.316K439.439K40.95BMXN8.892.56MXN86.565KBán Lẻ
UNIFIN/AUNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SO
5.305BMXN2.78MXN−12.85%−0.41MXN
Bán
2.541M7.064M1.349BMXN0.983.26MXN828Tài chính
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
5.151BMXN64.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
3.118K199.552K56.633BMXN12.475.13MXN1.376KKhoáng sản phi năng lượng
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
5.065BMXN178.87MXN0.00%0.00MXN
Sức mua mạnh
235815.448BMXN5.3636.08MXN411Năng lượng Mỏ
ALSEAALSEA SAB DE CV
5.043BMXN38.95MXN0.46%0.18MXN
Bán
1.286M50.099M32.277BMXN18.612.08MXNDịch vụ Khách hàng
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
4.906BMXN49.01MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
314718.892BMXN9.025.44MXN10.162KBán Lẻ
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
4.838BMXN59.84MXN0.61%0.36MXN
Mua
397.542K23.789M57.257BMXN10.135.87MXN62.938KBán Lẻ
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
4.825BMXN33.60MXN1.91%0.63MXN
Sức mua mạnh
70.614K2.373M13.13BMXN16.282.03MXN10.312KHàng tiêu dùng không lâu bền
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
4.753BMXN236.24MXN1.16%2.72MXN
Bán
318.089K75.145M87.912BMXN15.0415.53MXN22.492KHàng tiêu dùng không lâu bền
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
4.461BMXN12.34MXN1.15%0.14MXN
Sức mua mạnh
1.186K14.635K6.59BMXN7.411.65MXNTài chính
LALA/BGRUPO LALA SAB DE CV
4.078BMXN13.90MXN−0.71%−0.10MXN
Bán
5647.84K34.415BMXN−0.65MXNHàng tiêu dùng không lâu bền
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
3.703BMXN331.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
266233.558BMXN11.1329.75MXN49.392KBán Lẻ
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
3.699BMXN54.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
22612.204K6.657BMXN5.0910.61MXN2.076KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
3.698BMXN25.80MXN−0.00%−0.00MXN
Bán
410325.651BMXN12.092.13MXNBán Lẻ
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
3.429BMXN37.76MXN0.69%0.26MXN
Mua
797.783K30.124M22.043BMXN12.592.98MXN472Tài chính
ARACONSORCIO ARA SAB
3.327BMXN3.37MXN0.60%0.02MXN
Theo dõi
109.802K370.033K4.17BMXN7.290.46MXN6.011KKhách hàng Lâu năm
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
3.113BMXN13.40MXN0.00%0.00MXN
Mua
1.55K20.77K8.04BMXN8.061.66MXN1.885KCông nghiệp Chế biến
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
2.97BMXN9.10MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
11.08K100.828K5.09BMXN0.8211.12MXN675Dịch vụ Khách hàng
VITRO/AVITRO SAB DE CV
2.374BMXN21.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
3457.245K10.155BMXN−3.14MXNCông nghiệp Chế biến
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
2.256BMXN2.92MXN3.55%0.10MXN
Mua
35.102K102.498K17.654BMXN−0.07MXN4.31KKhoáng sản phi năng lượng
AZTECA/CPOTV AZTECA SAB DE CV
2.19BMXN0.788MXN10.67%0.076MXN
Mua
889.581K700.99K1.704BMXN0.26MXNDịch vụ Khách hàng
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
1.971BMXN10.50MXN4.06%0.41MXN
Sức mua mạnh
8218.621K7.507BMXN14.980.67MXN2.096KHàng tiêu dùng không lâu bền
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
1.767BMXN46.08MXN0.39%0.18MXN
Bán
684.562K31.545M39.343BMXN9.304.94MXN23.98KTruyền thông
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
1.757BMXN136.95MXN−0.39%−0.53MXN
Mua
549.506K75.255M53.426BMXN15.239.03MXN1.182KVận chuyển
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
1.734BMXN1.30MXN−0.76%−0.01MXN
Bán
339.705K441.617K3.644BMXN−0.32MXN4.237KTruyền thông
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
1.629BMXN27.10MXN0.37%0.10MXN
Bán
14.652K397.069K13.438BMXN20.351.33MXN15.684KDịch vụ Khách hàng
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
1.609BMXN13.98MXN5.11%0.68MXN
Sức mua mạnh
29.117K407.056K2.551BMXN2.754.84MXN1.684KTài chính
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
1.533BMXN16.10MXN0.00%0.00MXN
Mua
80.709K1.299M5.068BMXN4.024.00MXN2.244KKhoáng sản phi năng lượng
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
1.415BMXN29.79MXN−0.70%−0.21MXN
Theo dõi
104.428K3.111M9.349BMXN54.150.55MXN6.696KSản xuất Chế tạo
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
1.299BMXN16.90MXN−0.41%−0.07MXN
Bán
2.243M37.903M17.711BMXN12.601.35MXN2.221KCông nghệ Sức khỏe
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
1.13BMXN115.49MXN0.00%0.00MXN
Bán
111540.899BMXN10.5910.91MXN9.737KSản xuất Chế tạo
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
1.079BMXN32.44MXN7.81%2.35MXN
Sức mua mạnh
319.081K10.351M17.76BMXN44.370.68MXN3.199KCông ty dịch vụ công cộng
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
1.077BMXN2.07MXN6.15%0.12MXN
Bán
31.268K64.725K3.105BMXNTài chính
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
956.361MMXN3.59MXN−2.18%−0.08MXN
Bán Mạnh
987.78K3.546M1.466BMXN−0.38MXN3.206KDịch vụ Khách hàng
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
848.05MMXN24.59MXN0.29%0.07MXN
Bán
1.94M47.713M13.364BMXN17.051.44MXN17.438KVận chuyển
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
725.493MMXN45.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
381.71K13.96BMXN9.094.91MXN11.937KHàng tiêu dùng không lâu bền
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
632.829MMXN35.90MXN−0.28%−0.10MXN
Theo dõi
1063.805K7.77BMXN20.671.74MXN2.038KTài chính
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
622.698MMXN37.00MXN0.00%0.00MXN
Bán
2742.5BMXN12.023.08MXN3.662KDịch vụ Khách hàng
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
541.383MMXN3.80MXN0.00%0.00MXN
Bán
1.014K3.853K2.311BMXN14.720.26MXN2.208KDịch vụ Khách hàng
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
466.245MMXN3.95MXN−0.50%−0.02MXN
Bán
4821.904K1.445BMXN6.880.58MXN778Khoáng sản phi năng lượng
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
361.955MMXN12.88MXN−0.08%−0.01MXN
Bán
4155.345K21.141BMXN62.660.21MXNTài chính
GFAMSA/AGRUPO FAMSA SAB DE CV
316.947MMXN1.33MXN−3.62%−0.05MXN
Theo dõi
76.204K101.351K757.944MMXN−4.25MXNDịch vụ Phân phối
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
288.554MMXN8.95MXN0.00%0.00MXN
Mua
6541.168BMXN4.012.23MXN1.713KDịch vụ Phân phối
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
250.659MMXN99.91MXN1.89%1.85MXN
Mua
2.528K252.572K15.986BMXN−1.03MXNTài chính
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
163.219MMXN7.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
3233.078BMXN51.480.15MXN2.006KCông nghiệp Chế biến
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
149.226MMXN16.20MXN0.00%0.00MXN
Theo dõi
4651.566BMXN10.101.60MXN1.66KSản xuất Chế tạo
CMR/BCMR SAB DE CV
139.836MMXN1.18MXN1.72%0.02MXN
Bán
4.182K4.935K642.28MMXN−0.11MXN4.182KDịch vụ Khách hàng
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
127.799MMXN0.030MXN−9.09%−0.003MXN
Bán Mạnh
13.001M390.034K167.079MMXN−0.00MXN878Khách hàng Lâu năm
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
116.983MMXN2.37MXN−0.42%−0.01MXN
Bán
1.215K2.88K242.173MMXN−1.05MXN837Vận chuyển
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
89.647MMXN3.40MXN0.00%0.00MXN
Mua
1034272.61MMXN4.290.79MXNCông nghiệp Chế biến
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
80.426MMXN2.56MXN−0.39%−0.01MXN
Bán
15.406K39.439K313.052MMXN−2.85MXN1.683KDịch vụ Khách hàng
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
25.053MMXN3.49MXN0.00%0.00MXN
Bán
1035891.826MMXN−3.28MXNDịch vụ Khách hàng
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
8.352MMXN7.42MXN0.00%0.00MXN
Bán
4835655.386MMXN−10.57MXN75Tài chính